Image W dniu 12 września 2006 r. odbyło się w siedzibie hurtowni Rolvet w Lwówku spotkanie dotyczące rozszerzenia współpracy. Celem wspólnych prac jest ułatwienie lekarzom weterynarii wymiany danych z hurtownią.


Rolvet LogoOd wersji 3.7.22 użytkownicy Kliniki XP mog± pobiera?? ofert?? Rolvet bezpoÂ?rednio z internetu lub wczytywać ją z dyskietki, co powinno znacznie uÂ?atwi?? tworzenie zamówie??.
Handlowcy hurtowni przeszkoleni zostali w zakresie importu faktur oraz przyjmowania zamówie?? skÂ?adanych bezpoÂ?rednio z programu.

Aby pobrać ofertę z hurtowni, wchodzimy do opcji Dostawcy -> wybieramy Rolvet -> zakÂ?adka Rozrachunki -> Pozycje dostawcy -> Operacje -> Pobierz ofert?? Rolvet.