Firebird - baza danych, która jest wykorzystywana w Klinice XP, otrzymała kolejne nagrody. Stały rozwój, coraz większa stabilność i bezpieczeństwo danych zyskały uznanie organizacji SourgeForce.net. Twórcy bazy danych zdobyli nagrody za rok 2007 w dwóch kategoriach: Najlepszy projekt dla przedsiębiorstw oraz Najlepsze wsparcie dla użytkowników. Szczegóły można przeczytać na stronie: http://sourceforge.net/community/index.php/landing-pages/cca07 .

SourgeForce.net to największy na świecie portal oprogramowania "Open Source", skupiający ponad 100 000 projektów i ponad 1 000 000 zarejestrowanych użytkowników.

Otrzymanie wyróżnień stawia projekt Firebird na pozycji lidera wśród dostawców darmowych baz danych.