European Pet Network W najnowszej wersji Kliniki XP® istnieje możliwość komunikacji danych z systemem identyfikacji zwierząt.
Jak przesyłać dane?
Jak sprawdzać, czy microchip zwierzęcia istnieje już w ogólnopolskiej/europejskiej bazie danych?

 

1. Konfiguracja

W parametrach programu (menu Administrator -> Opcje -> Zakładka Zwierzęta) można wskazać system, do którego chcemy przesyłać dane. Obecnie możemy wybrać jeden z systemów: Identyfikacja.pl, Safe-Animal, Indexel lub Inny - podając jego nazwę. Na dziś informacje o wszczepionych microchipach można przesyłać do baz systemów Safe-Animal lub Identyfikacja.pl.

2. Sprawdzanie istnienia numeru microchip w ogólnopolskiej bazie danych

Już podczas wpisywania danych zwierzęcia można sprawdzić, czy jego microchip istnieje w bazie identyfikacji. Wystarczy kliknąć na przycisk obok pola numeru Microchip:

Sprawdzenie microchipu

Spowoduje to pojawienie się okna, w którym możemy szybko sprawdzić istnienie numeru w bazie.

W przypadku Identyfikacji.pl okno będzie wyglądać nastepująco:

Identyfikacja.pl - Okna sprawdzenie numeru microchip

W przypadku Safe-Animal będzie to wyglądać nieco inaczej:

Safe Animal - Sprawdzenie istnienia numeru w bazie


Okno to można wywołać również z Kartoteki zwierząt - klikamy na przycisk Operacje -> Sprawdź Mikrochip w bazie Identyfikacja.pl lub odpowiednio Sprawdź Mikrochip w bazie Safe-Animal:

 

Sprawdzenie microchipu w kartotece zwierząt

 

Z tego samego miejsca można też przesłać listę zwierząt posiadających numer microchip (funkcja: Prześlij listę oznakowanych zwierząt).

Lista ta zostanie przesłana do centralnej bazy danych.


Typowe pytania

1. W mojej wersji nie widać sprawdzania ani przesyłania danych - dlaczego? Co z tym zrobić?

Krótko: Proszę wejść do menu: Stałe -> Opcja: Gatunki i rasy. Tutaj proszę sprawdzić, czy dla gatunku PIES kategoria zwierzęcia to właśnie Pies, a dla kota - Kot. Jeśli nie, proszę to skorygować: ustawiamy się na gatunku PIES, klikamy na przycisk Zmień u góry okna i jako kategorię wybieramy z listy Pies. Po zaakceptowaniu zmian warto sprawdzić i ewentualnie poprawić pozostałe gatunki. Po ponownym wejściu do programu odpowiednie pola i funkcje dotyczące mikrochipów powinny być dostępne.

Dłużej: Aby zachować przejrzystość obsługi, sprawdzanie mikrochipów widoczne jest tylko podczas wprowadzania danych o psach. Każdy użytkownik może sam definiować gatunki zwierząt w swojej kartotece. Najczęściej nazwa gatunku jest intuicyjna - dla psa kod gatunku to PIES, dla kota - KOT itd. Sprawa komplikuje się przy bydle. Jedni nazywają gatunek BYDŁO, inni KROWA, jeszcze inni, po konwersji danych ze starych systemów DOS-owych jako nazwę gatunku mają wpisane BYDLO. Działanie programu w wielu miejscach zależy od tego, jaki jest gatunek zwierzęcia, dlatego jednoznaczne rozróżnienie gatunku jest bardzo ważne. Z tego powodu wprowadzone zostały kategorie zwierząt, które pozwalają uniwersalnie dostosować działanie programu niezależnie od tego, czy użytkownik nazwał swój gatunek jako ŚWINIA, ŚWINIE, TRZODA, WARCHLAKI czy jeszcze jakoś inaczej. Oprócz reprezentacji graficznej dla gatunku system ewidencjonuje inne dane, na przykład:
- dla psów pojawia się pole Lissetky i numer mikrochip,
- dla trzody nie jest wymagane pole maść,
- dla pszczół nie ma płci samiec/samica tylko stado.
i tak dalej.


2. O co chodzi z brakującym numerem Vetcode?

Krótko: Jeśli dany zakład leczniczy nie ma numeru Vetcode, nie może przesyłać danych do centralnej bazy. W takim przypadku wystarczy wysłać wiadomość na adres naszego Biura, a numer Vetcode zostanie przesłany wraz z prostą instrukcją jak umieścić go w programie.

Dłużej: Każdy użytkownik programu Klinika XP ma nadany unikalny numer Vetcode. W nowych instalacjach programu (od ok. połowy roku 2008) numer ten umieszczony jest w programie i można go zobaczyć wchodząc do menu: Administrator -> Dane o lecznicy -> Pole Numer Vetcode.

Numer ten potrzebny jest podczas korzystania z różnych usług internetowych, aby dane użytkowników nie mieszały się ze sobą i w ogóle aby dało się odróżnić operacje przez nich wykonywane. Jeśli na przykład do centralnej bazy danych oznakowanych zwierząt docierają jakieś pliki danych, to po numerze Vetcode wiadomo, kto był ich nadawcą.