Wersja 3.10.01 to, obok wielu drobnych usprawnień, zmiana sposobu zapisywania wizyty. Czynności towarzyszące akceptacji wizyty zostały zgromadzone w jednym oknie potwierdzenia. Pozwoli to ułatwić proces rejestracji wizyty poprzez między innymi:

 • automatyczne rejestrowanie zapłaty równej wartości dokumentu, wyukorzystywanie zaliczki i regulowanie zaległych należności klientów,
 • łatwe przejście do kolejnego zwierzęcia danego właściciela i późniejsze rozliczenie zbiorcze
 • automatyczne drukowanie paragonów fiskalnych, Książki Leczenia Zwierząt Gospodarskich itd.

Nowością w tej wersji jest również mozliwość wysyłania listy zwierząt, którym wszczepiono Microchip, do systemu Safe-Animal.

Wersja 3.10.01 napisana została w nowym środowisku Delphi XE z wykorzystaniem najnowszych bibliotek innych dostawców. Dzięki temu jest lepiej dostosowana do Windows 7, bardziej stabilna i bezpieczna. Dla wersji tej nie ma aktualizacji skróconej - istnieje tylko pełna wersja.

Nowe okno akceptacji wizyty:Okno może wyglądać inaczej w zależności od rodzaju wizyty, zadłużenia klienta czy uprawnień użytkowników.

Zmiany w wersji 3.10.01 - 13/10/2010

 • Leczenie:
  • Nowe okno: Akceptacja wizyty: Zmieniony sposób rejestrowania zapłat za wizyty, możliwość łatwej poprawy wartości dokumentu itd.
  • Wygodniejsze wybieranie pozycji dzięki zakładkom, które pojawiają się automatycznie po wybraniu grupy towarowej lub dostawcy
  • Usunięty błąd z wybierania obrazów multimedialnych
  • Poprawione drukowanie (eksportowanie) Książki Leczenia Zwierząt Gospodarskich do pliku PDF
  • Możliwość wysyłania numerów microchipów do systemu Safe-Animal i sprawdzanie istnienia microchipu w tej bazie
  • Kalkulator weterynaryjny: zmniejszenie wysokości
  • Eksport Karty obrotu detalicznego do pliku PDF
  • Poprawiony wzór zlecenia na pasze lecznicze
 • Finanse/Magazyn:
  • Numerowanie dokumentów: teraż można ustalić bardziej elastyczny sposób nadawania numerów dokumentom, np. numerowanie w okresach miesięcznych
  • Usunięty błąd przypisywania zapłaty za wizytę do osoby rejestrującje wizytę, a nie zapłatę
  • Kasa: Możliwość przeglądania listy kwot do przekazania pomiędzy pracownikami
  • Możliwość drukowania faktur w obcych walutach
  • Możliwość zmiany kodu grupy towarowej
 • Laboratorium:
  • Badania laboratoryjne: Poprawione przeliczanie wartości referencyjnych przy zmianie jednostki miary, nowy typ pola: lista wyboru, poprawiona edycja pól typu Tak/Nie i inne poprawki
  • SQLAB - Import wyników badań: Automatyczne uzupełnianie o brakujące wartości referencyjne
 • Wiele mniejszych poprawek i usprawnień