Wersja 5.03 to podsumowanie zmian wprowadzanych w ostatnich miesiącach. Olbrzymia ilość testów i korekt zaowocowała stabilną i nowoczesną wersją. Użytkownicy, którym nadal trudno odszukiwać funkcje na różnych zakładkach, mogą teraz włączyć boczny pasek (klikając gwiazdkę w lewym górnym rogu okna), a na nim wybrać ulubione funkcje. Usunięte zostały błędy związane ze zrywaniem połączenia, zapisywaniem wizyty, kreatorem dokumentów, dodawaniem zwierząt czy wyliczaniem zysku. Przeglądanie multimediów jest teraz wygodniejsze i bardziej przejrzyste (także dokumentów w MS Word). Usprawniony został import z laboratoriów, a możliwości internetowe znacznie rozszerzone (szybsza praca w chmurze, łatwe udostępnianie zdjęć i dokumentów przez dropbox, wygodne kopie zapasowe, zarządzanie plikami w wielu chmurach i inne). Lecznice zajmujące się leczeniem koni mogą wskazać stadninę, schroniska mają do dyspozycji nowy raport działalności i filtrowanie, a wszyscy użytkownicy mogą wygodniej korzystać z poprawionego raportu epikryzy. I wreszcie zaktualizowane vademecum leków, z ponad 4440 ulotkami. Zapraszamy!

ZOBACZ TAKŻE: 

Jak ustawić boczny pasek i inne elementy wizualne

Warsztaty z Kliniki XP już 18 listopada w ramach XXIV Międzynarodowego Kongresu PSLWMZ w Łodzi - zapraszamy!

 

Zmiany w wersji 5.03 - wrzesień 2016

 • Leczenie
  • Poprawione drukowanie cennika do wyjazdów
  • Wygodniejsze wybieranie ilości do zestawów - od razu na jednym formularzu
  • Poprawiony protokół badania konia przed sprzedażą: poprawiony wydruk poszczególnych pól opisowych, łatwiejszy dostęp do opcji z kartoteki zwierząt (zakładka profilaktyka) i karty zwierzęcia (zakładka wizyty)
  • Masowe szczepienia nie działały prawidłowo w przypadku bazy w chmurze - poprawione
  • Poprawiony import wyników badań ze Śląskich Laboratoriów Diagnostycznych
  • Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można zamiast numeru wizyty drukować puste miejsce na ręczne wpisanie
  • Zastosowana profilaktyka: w przypadku zabiegów innych niż profilaktyka, o czasie ważności krótszym niż rok, filtrowanie mogło działać nieprawidłowo - poprawione
  • Zastosowana profilaktyka: można zobaczyć łączną ilość zabiegów
  • Wizyty: poprawione zarządzanie kolejnością wizyt - przypadkowo zmieniała się kolejność; teraz ustawiane pod przyciskiem Sortuj
  • Wydruk wyników badań diagnostycznych na papierze formatu A5 nie zawierał daty badania - poprawione
  • Import wyników badań diagnostycznych: teraz działa poprawnie także wtedy, gdy wyniki pojawiają się w innym formacie (niż np. jako opis) niż spodziewany (np. liczba)
  • Leczenie koni: możliwość wpisania transpondera oraz wskazania stadniny, w której przebywa koń; filtrowanie wg stadniny, w której przebywa koń itd.
  • Wersja dla schronisk: poprawiona edycja wydania zwierzęcia, poprawione generowanie umowy adopcyjnej
  • Epkiryza: Poprawiony wydruk, poprawione kopiowanie z wielu wizyt
  • Używanie pozycji powiązanych teraz także w wizycie terenowej
  • Rejestracja wizyt: poprawione ustawianie kolejności pozycji leczenia (w pewnych przypadkach nie udawało się ustawić ręcznie kolejności pozycji)
  • W przypadku nietypowych rodzajów wizyt dla bazy w chmurze mógł pojawiać się błąd przy wyświetlaniu - poprawione
  • Schroniska: Nowy raport - sprawozdanie z działalności schroniska (zestawienie zwierząt przyjętych, padłych, przekazanych do adopcji itd.)
  • Schroniska: Lista zwierząt: Możliwości łatwego filtrowania według typu i daty przyjęcia, wydania i inne
  • Schroniska: Lista zwierząt: Dodana kolumna Typ wydania
  • Poczekalnia: przyspieszenie otwarcia w przypadku bazy w chmurze
  • Poczekalnia: Zapamiętywanie ostatniego ustawienia filtru status wizyty
 • Finanse
  • Raport dnia: naliczane wpłaty były zbyt wysokie (skumulowane z bieżącego dnia i kolejnych) - poprawione
  • Tworzenie faktur zbiorczych z WZ i wizyt: poprawione proponowanie rabatu: jeśli rabat dla dokumentu jest taki jak domyślny dla klienta, to proponowany jest rabat 0, aby nie nakładać na siebie rabatów
  • Menu Sklep: nie działały przyciski Magazyn i Dostawcy - poprawione
  • Zamówienia do hurtowni: teraz pozycje drukowane są alfabetycznie, wydruk można zapisać jako PDF i automatycznie wysłać
  • Sprzedaż detaliczna: można teraz określić, jak mają być drukowane paragony, gdy sprzedawane są pozycje RP.: czy normalnie, czy jako usługa weterynaryjna itd.
  • Poprawione przeglądanie stanów minimalnych
  • Na wydruku fiskalnym, przy drukowaniu zwykłym, nie były drukowane nazwy fiskalne pozycji - poprawione
  • Kreator dokumentów: Podczas tworzenia dokumentu MM- magazyn docelowy mógł być określany nieprawidłowo - poprawione
  • Kreator dokumentów: Różne uszczelnienia i zabezpieczenia
  • Kasy i płatności: Przyjęcie zapłaty zbiorczej w przypadku wielu kas i pytania o użytkownika mogło powodować przyjęcie gotówki do kasy zalogowanego wcześniej użytkownika, a nie tego, który się zalogował do wpłaty - poprawione
  • Wyliczanie zysku: Poprawione w raporcie zysku wg dokumentów w przypadku faktur zbiorczych, także dla usług
 • Administracja i inne
  • Przy anulowaniu Rejestracji wizyty lub nowego dokumentu z okna klientów, a czasem po akceptacji dokumentu tworzonego z okna klientów, pojawiał się błąd Access Violation - usunięte
  • Okno zamawiania zawieszek odwoływało się do niewłaściwej strony WWW w przypadku DogId - poprawione
  • Uprawnienia globalne użytkowników: można ustawić, czy pracownicy mogą usuwać wpisy w poczekalni
  • Poprawione generowanie raportu profesjonalnego
  • Usprawniona synchronizacja z terminarzem internetowym (wersja testowa)
  • Poprawione przelogowywanie w przypadku wizyt terenowych
  • Możliwość ustawienia kolorów dla przycisków (preferencje użytkownika -> kolorystyka)
  • Możliwość zapisywania kopii zapasowych w serwisach w chmurze: Dropbox, GoogleDrive, HiDrive oraz BoxNet
  • Możliwość pobierania kopii zapasowych z serwisów w chmurze: Dropbox, GoogleDrive, HiDrive oraz BoxNet
  • Możliwość zbiorczego przesłania numerów zawieszek do DogId
  • Poprawione wyświetlanie plików JPG i PNG załączanych do wizyty
  • Możliwość przeglądania i zarządzania swoimi plikami w chmurze (zakładka Pomoc -> Zarządzanie chmurą)
  • Szybkie wybieranie ulubionych funkcji (żółta gwiazdka w lewym górnym rogu okna) z możliwością dostosowania listy funkcji
  • Terminarz: w przypadku usunięcia terminu blokował on nowe wpisy zaplanowane na ten sam czas - poprawione
  • Multimedia: dokument w MS Word jest teraz od razu wyświetlany w programie, bez odwoływania do MS Office
  • Multimedia: możliwość zapisania dokumentu w chmurze i udostępniania go poprzez chmurę
  • Multimedia: poprawione okno przeglądania - wiele usprawnień
  • W oknie głównym klikając dwukrotnie na tytuł zakładki można było niechcący zminimalizować wstążkę - poprawione
  • Szybsze wyświetlanie leczenia dla zwierzęcia (Karta zwierzęcia), szybsze generowanie rozliczenia pracowników, przyspieszenie w kilku innych miejscach
  • Poprawiona nawigacja - przełączanie pomiędzy poszczególnymi zakładkami-oknami
  • Dodawanie nowego zwierzęcia: teraz przez bardziej stabilne okno modalne