Czas na wersję 5.12 Kliniki XP! Usprawnienia zostały wprowadzone w niemal każdej części systemu: bardziej stabilny magazyn, uszczelnione generowanie plików JPK wraz z szyfrowaniem, szybsza praca w chmurze, łatwiejsze przełączanie użytkowników, dostosowanie drukowania recept do nowych przepisów, wygodniejsze wyszukiwanie danych po fragmencie, możliwość wydrukowania oferty cenowej dla klienta za zaproponowane leczenie i wiele innych ułatwień. Część z wprowadzonych już usprawnień będzie omawiana podczas Warsztatów, na które zapraszamy już 23 listopada!

Zmiany w wersji 5.12 - 15 października 2018

 • Leczenie
  • Usprawnione: Zbiorcze generowanie plików PDF dot. Dokumentacji obrotu detalicznego: nie ma potwierdzania po każdej pozycji; pliki można tworzyć z osobnymi nazwami na każdy miesiąc
  • Usprawnione: Przyspieszone przeglądanie Vademecum zwłaszcza przy pracy w chmurze i pracy po sieci WiFi
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można wybrać inną klasyfikację ASA, opisującą stan, a nie znieczulenie
  • Poprawione: Zgody na zabieg: możliwość ustalenia czcionki
  • Usprawnione: Raport leków psychotropowych nie pokazywał jednostki miary, a w pewnych przypadkach dawkowania - poprawione
  • Usprawnione: Badania laboratoryjne: poprawiona konwersja pomiędzy różnymi jednostkami miary
  • Usprawnione: Dodane nowe kategorie gatunków zwierząt na potrzeby norm badań laboratoryjnych
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty: ustalenie następnej wizyty: można wskazać lekarza, do którego zapisujemy na wizytę
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: Wybieranie dodatkowych składników przypisanych do leku/zabiegu - system pokazywał nieprawidłową ilość na stanie (0)
  • Nowe: Możliwość wydruku pustego protokołu sprzedaż - kupno konia
  • Nowe: Możliwość ustalania ceny leku/zabiegu już na poziomie leczenia w wizycie (cena ofertowa)
  • Usprawnione: Drukowanie specyfikacji do wizyty: teraz wybór wielkości papieru i podajnika
  • Usprawnione: Baza w chmurze: szybsze wybieranie leków w leczeniu i inne usprawnienia przyspieszające pracę
  • Poprawione: Zapis epikryzy jako PDF: pojawiał się błąd i plik się nie tworzył
  • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu może teraz zawierać diagnozę
  • Usprawnione: Import wyników badań z Vet Laboratorium w Bydgoszczy
  • Poprawione: Import wyników badań z laboratorium VetLab
  • Nowe: Numeracja recept dla leków psychotropowych
  • Poprawione: Sposób nadawania numeru kartoteki inseminacji dla powtórzeń
  • Poprawione: Inseminacja: Możliwość oznaczenia 5 i 6 krycia
  • Nowe: Inseminacja: tworzenie i wydruk świadectwa rodowodowego z wykorzystaniem nowej kartoteki podmiotów
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można w danych lecznicy umieszczać dodatkowe dane dot. oddziału
  • Poprawione: Wydruk raportu wizyty nie pokazywał szczegółów badania laboratoryjnego, jeśli było wprowadzane w starszej wersji modułu laboratoryjnego
  • Poprawione: Zabezpieczenia przypisywania multimediów do wizyty (reakcje na różne błędy w zapisie i kopiowaniu pliku)
 • Finanse
  • Usprawnione: Wysyłanie plików JPK-VAT i JPK-FA teraz z szyfrowaniem pliku
  • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-VAT 3 dla zakupów
  • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-VAT 3 w przypadku wartości netto 0.01 mogło spowodować utworzenie nieprawidłowergo pliku
  • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-FA w przypadku nazw zawierających znaki specjalne (np. "&")
  • Usprawnione: Wysyłanie plików JPK-MAG: teraz pomijane pozycje usługowe
  • Poprawione: Tworzenie zwrotu od dostawcy ze zwrotu od klienta: teraz w zwrocie jest cena dostawy (a więc cena zakupu w hurtowni), a nie cena sprzedaży widniejąca na zwrocie
  • Usprawnione: Komunikacja z serwerem Medivet
  • Poprawione: Ceny zaawansowane: wydruk cennika wyjazdowego, edycja cen, gdy zaznaczymy "ilość w opakowaniach" w Karcie leku/zabiegu
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: można teraz wybrać magazyn dla dokumentów
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można teraz wybrać także zakres dat zamiast bieżącej zmiany
  • Nowe: Możliwość łatwego przejścia z klientów do listy dokumentów klienta (Klienci -> Analizy)
  • Nowe: Odwołania z Karty towaru do listy skojarzeń z pozycjami dostawców
  • Poprawione: W zwrocie do dostawcy cena towaru mogła być zerowa
  • Poprawione: Podczas edycji istniejącej pozycji dokumentu system uwzględniał ilość dostępną, zamiast dostępnej na dany dzień. Mogło to powodować powstawanie rozbieżności na magazynie
  • Poprawione: Wyświetlanie podsumowania (głównie zadłużenia) w oknie Dokumentów magazynowych
  • Usprawnione: Odczyt faktur bezpośrednio z wiadomości: poprawiona kolejność odczytu.
  • Poprawione: Import faktur w formacie Matrix (poprawione odczytywanie stawki VAT)
  • Nowe: Nowy format importu danych: VetDirect
  • Usprawnione: Import faktur z VetDirect teraz uwzględnia także faktury korygujące
 • Administracja, multimedia i inne
  • Poprawione: Możliwość usunięcia z bazy danych klientów, którzy od ponad 5 lat nie mieli dokumentów ani wizyt
  • Poprawione: Generator raportów: poprawione drukowanie logo oraz maści zwierzęcia
  • Poprawione: Generator plików PDF, np. Zgody na zabieg: przy pewnych ustawieniach systemu Windows plik PDF mógł być mniejszy niż wybrany rozmiar kartki
  • Poprawione: Terminarz WWW: Błąd synchronizacji w przypadku użycia w opisie pewnych znaków specjalnych
  • Poprawione: Wyszukiwanie wg fragmentu tekstu dla zwierząt, klientów oraz towarów i usług
  • Poprawione: Płynność wyświetlania
  • Poprawione: W przypadku starych drukarek mogło drukowanie mogło powodować wyłączenie działania drukarki (zatrzymanie Bufora wydruków)
  • Poprawione: Wybieranie pozycji zawierających znaki specjalne
  • Usprawnione: Konwersja bazy danych do formatu Firebird 3.0
  • Usprawnione: Pobieranie aktualizacji w przypadku Windows XP
  • Usprawnione i rozszerzone: Konwersja z systemu Veterinaro
  • Nowe: ustalanie miejscowości na podstawie rejestru kodów pocztowych
  • Nowe: możliwość przelogowywania z użyciem numeru PIN zamiast hasła
  • Poprawione: ustawianie daty SMS-ów potwierdzających terminy w terminarzu
  • Usprawnione: Łatwiejsza konfiguracja wielu stanowisk do pracy w sieci dzięki zapamiętaniu ustawień i kopiowaniu do kolejnych
 • Dane osobowe
  • Nowy plik opisujący strukturę danych osobowych w Klinice XP dla celów dokumentacji RODO
  • Usprawnione: Skierowanie na badania: można wybrać, czy do skierowania trafiają pełne dane klienta, czy tylko imię i nazwisko
  • Usprawnione: W przypadku upoważnienia osób do zgody drukowanie zgody nie powodowało zaznaczenia w programie zgody klienta (pojawiał się komunikat błędu "CUST_AUTH[STATUS]...")