Wersja 5.15 to przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki dostosowaniu do nowych przepisów lub interpetacji oraz olbrzymiiej ilości usprawnień i korekt stabilizujących pracę. Wiele zmieniło się w odczycie wyników laboratoryjnych - wyniki z kolejnych aparatów i laboratoriów trafiają do bazy w chmurze. Pojawiły się kolejne zmiany dotyczące wiarygodności dokumentacji lek.-wet.: raz wydrukowanych wyników nie można już usuwać, a dalsze zmiany są rejestrowane. Dzięki temu dokumentacja lekarsko-weterynaryjna prowadzona elektronicznie może być uznawana za wiarygodną. Weryfikacja danych w CEiDG została dostosowana do nowej wersji serwisu, zgoda na zabieg jest bardziej elastyczna, a kolejne zmiany będą opisywane w artykułach, które będą udostępniane w najbliższych dniach i tygodniach. Zapraszamy!

Zmiany w wersji 5.15

 • Leczenie
  • Usprawnione: Kreator formularzy: różne usprawnienia, m.in. tryb kreatora
  • Poprawione: Wersja schroniskowa: wydanie zwierzęcia mogło powodować oznaczenie zwierzęcia jako nieżywe
  • Poprawione: Kontynuacja leczenia, gdy leczenie było powiązane z konkretnymi seriami/dostawami
  • Poprawione: Numer paszportu wydłużony do 30 znaków (konie)
  • Usprawnione: Poczekalnia: Wyświetlanie terminów uwzględnia symbol graficzny i kolor terminu
  • Usprawnione: Poczekalnia: W opisie wpisu w poczekalni teraz wyświetlana jest najpierw treść wstępnego wywiadu a dopiero za nią ogólne uwagi dot. klienta
  • Poprawione: Zliczanie ilości wizyt w analizach graficznych i rozliczeniu pracowników pomija teraz zdarzenia specjalne (odwołanie wizyty itd.)
  • Poprawione: W przypadku zmiany numerów szczepień w oknie Listy zaszczepionych psów nie był odbudowywany opis wizyty
  • Usprawnione: Leczenie koni: drukowanie paszportu w Książce lecz. zw. domowych, możliwość wprowadzenia numeru paszportu przy dodawaniu zwierzęcia
  • Usprawnione: Zastosowana profilaktyka: możliwość łatwiejszego tworzenia wielu SMS-ów
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy właściciel zastosował się czy nie do zaleceń odnośnie głodówki przedoperacyjnej
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy właściciel zgadza się na hospitalizację
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: teraz zapamiętywane jest ustawienie drukowania zgody na 24-godzinną hospitalizację
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: możliwość dodania zgody na znieczulenie (tekst edytowalny)
  • Usprawnione: Zaświadczenie o zgonie może być teraz drukowane także na papierze rozmiaru A4
  • Poprawione: Generowanie epikryzy mogło nie kopiować danych w niektórych pól
  • Usprawnione: Jeśli trwa już rejestrowanie wizyty dla innego zwierzęcia, to przy próbie rozpoczęcia nowej wizyty dla innego pojawi się informacja o konieczności zakończenia poprzedniej wizyty, zamiast zwykłego przełączenia
  • Nowe: Zapamiętywanie znacznika, że wizyta gospodarska została wydrukowana i rejestrowanie zmian w takiej wizycie dopiero od momentu jej wydrukowania (lub eksportu do pliku PDF)
  • Poprawione: W celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1347 z 2011 r. zmiany dokonane w wizytach drukowane w książce leczenia zwierząt gospodarskich są zawsze, bez możliwości wyłączenia takiej opcji
  • Poprawione: Drukowanie historii zmian dot. zapisów w Książce Leczenia Zwierząt Gospodarskich jest teraz obligatoryjna i nie można jej wyłączyć (od 15/05/2019, wersja 5.14.09.29)
  • Poprawione: W Książce leczenia zwierząt domowych drukowane są także tzw. skreślenia (zmiany wprowadzone podczas edycji) zgodnie z rozporządzeniem Min. Rolnictwa 1347 z 2011 roku
  • Nowe: Możliwość skreślania wizyt / cofania skreślenia
  • Poprawione: Wersje wizyt i zmiany rejestrowane dopiero od momentu wydrukowania Karty informacyjnej lub Książki leczenia zwierząt gospodarskich
  • Nowe: Znacznik blokady wizyty: ograniczenie usuwania wizyty i rejestrowanie zmian (szara kłódka) lub pełna blokada wizyty (żółta kłódka).Blokadę można nakładać ręcznie lub jest ustawiana automatycznie w przypadku wydruków karty informacyjnej, karty obrotu lub Książki Leczenia Zwierząt Gospodarskich
  • Usprawnione: Raport - karta informacyjna wizyty: można teraz wybrać lekarza jako dodatkowe kryterium
  • Usprawnione: Raport - karta informacyjna wizyty: można teraz wydrukować wizyty z wybranego oddziału
  • Nowa: Zgoda na zabieg: możliwość wydruku zgody wg Medicovet
  • Poprawione: W oknie wybierania zwierzęcia do wizyty: Po oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe system ustawiał się na niewłaściwym rekordzie
  • Usprawnione: W momencie oznaczenia zwierzęcia jako nieżywe usuwane są jego zaplanowane terminy wizyt i zaplanowane, niewysłane wiadomości SMS
  • Usprawnione: W momencie przejścia do edycji wizyty już wydrukowanej pojawi się ostrzeżenie.
  • Nowe: Znacznik "Klient nie obsługiwany" w danych klienta - powoduje, że nie da się zarejestrować dla niego wizyty ani terminu, informacja o próbie wizyty zostanie dopisana jako zdarzenie dodatkowe
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt domowych: poprawione drukowanie diagnozy oraz wizyt skreślonych
  • Poprawione: Jeśli włączona była taryfa weekendowa, ale nocna była włączona, to i tak mogła włączać się taryfa nocna
  • Poprawione: Jeśli podczas zapisywania wizyty drukowana była Książka Leczenia Zwierząt Gospodarskich, mógł pojawiać się błąd Access Violation
  • Poprawione: W przypadku rozliczania w cenach zakupu, podczas rejestrowania wizyty w leczeniu pokazywała się cena sprzedaży
  • Poprawione: Rozszerzona kontrola daty granicznej dla wizyt (numeracja wizyt, wprowadzanie wizyt ze starszą datą)
 • Finanse
  • Nowe: Import faktur z Virbac
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Zolux Polska
  • Usprawnione: Nowy sposób sprawdzania numeru NIP zgodny z CEiDG 2019 (wcześniejszy sposób będzie dostępny do 30 kwietnia 2019 r.)
  • Poprawione: Ustalanie cen sprzedaży w leczeniu (rejestracja wizyty), gdy do sprzedaży mają być wykorzystywane rzeczywiste ceny zakupu
  • Usprawnione: Raport zysku wg towarów: możliwość eksportu do Ms Excel, wyboru oddziału i kategorii towaru
  • Usprawnione: Faktura korygująca: teraz można również korygować numer dokumentu
  • Poprawione: Import faktury z Uromed: faktury już zaimportowane nie były prawidłowo oznaczane
  • Poprawione: Inwentaryzacja: sprawdzanie możliwości wydania z danej dostawy, gdy została wykorzystana do późniejszych wydań
  • Nowe: Możliwość cofnięcia zamknięcia zmiany oraz usunięcia zmiany w całości (wersja testowa)
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można teraz jako kryterium wybrać tylko płatności kartą
  • Usprawnione: Raport zysku według dokumentów: można teraz wybrać typ dokumentów
  • Usprawnione: Finanse klienta: można teraz dodać wypłatę dla klienta
  • Nowe: Możliwość oznaczenia pozycji jako nieaktywnych, jeśli nie było dla nich transakcji od dłuższego czasu (przycisk w Raporcie pozycji bez ruchu na magazynie w oknie Magazyn -> Drukuj)
  • Nowe: Możliwość analizy logu z serwera wydruków fiskalnych (Dokumenty -> Fiskalne)
  • Usprawnione: Możliwość wyboru typu fiskalnego raportu miesięcznego dla drukarek Novitus
  • Nowe: Możliwość wydrukowania raportu sprzedaży VAT w cenach zakupu
  • Poprawione: Raport obrotów z klientami: poprawiony eksport do MS Excel
  • Usprawnione: W przypadku tworzenia faktury korygującej kategoria faktury jest kopiowana z faktury źródłowej
  • Nowe: Możliwość obniżenia wartości dokumentu o dodatkową wartość procentową - okno Dokumenty -> Operacje dla dokumentu
  • Nowe: Znacznik blokady dokumentu: w przypadku wydrukowania Karty obrotu detalicznego zawierającego informacje z dokument, dokument zostaje nieodwracalnie zablokowany (zgodnie z Rozp. Min. Ronictwa nr 1236/2008)
  • Poprawione: Zbiorcza zmiana dokumentów: nie działało zaznaczenie pola "Wchodzi do obrotu"
  • Usprawnione: Tworzenie faktury zbiorczej z wizyt lub z WZ: możliwość wskazania innego klienta, na którego były rejestrowane wizyty
  • Poprawione: Tworzenie faktury zbiorczej z wizyt mogło powodować nieprawidłowe stany kont klientów, których dokumenty były brane do faktury zbiorczej
  • Poprawione: Kreator dokumentów: Przy przejściu do akceptacji dokumentu i cofnięciu do edycji pozycje były wyświetlane nieprawidłowo i nie można było dodawać nowych pozycji
  • Nowe: Płatności dla dokumentu: możliwość odłączenia płatności od dokumentu
  • Nowe: Faktura-korekta bez wskazania dokumetu źródłowego (np. dodatkowy rabat dla klienta)
  • Poprawione: Przy wystawianiu faktury zbiorczej na podmiot inny niż właściciel zwierząt mógł pojawiać się błąd po wybraniu wizyt składowych

 

 • Administracja, terminarz i inne
  • Nowe: Odnotowywanie nowych zdarzeń, np. zmiany grupy towarowej dla pozycji
  • Nowe: Edycja terminu: można kliknąć przycisk obok listy pracowników i ustalić listę pracowników dostępnych w tym momencie
  • Usprawnione: Edycja terminu: Wyświetlenie ewentualnych uwag dot. klienta
  • Usprawnione: Terminarz internetowy: Zmiany związane z pracą wielooddziałową i konfiguracją terminarza
  • Poprawione: Usuwanie magazynu / oznaczanie jako nieaktywny: poprawienie integralności
  • Poprawione: W niektórych przypadkach wydruk/eksport wydruków (na przykład dokumentu magazynowego) powodował wyłączenie serwera wydruków lub wydruk miał zmieniony rozmiar
  • Nowe: Możliwość oznaczenia dostawcy jako nieaktywnego
  • Nowe: Terminarz: filtrowanie: możliwość ograniczenia tekstów do wybranego fragmentu nazwy klienta lub opisu terminu
  • Nowe: Terminarz: możliwość wyszukiwania terminów wg fragmentu nazwy klienta lub opisu
  • Nowe: Terminarz: możliwość filtrowania po grupach pracowników
  • Usprawnione: Terminarz: Ustalenie innej ikony dla typu Wizyta
  • Usprawnione: Kojarzenie wskaźników z urządzenia: można teraz podejrzeć zapisy w buforze
  • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: zaświadczenia lekarsko-weterynaryjne mogą mieć teraz w nagłówku dane oddziału a nie ogólne dane firmy
  • Usprawnione: Nasłuch terminów internetowych i wyników z aparatów Idexx: nie ma już tu ustawiania parametrów bazy danych
  • Poprawione: Bardziej stabilne sprawdzanie połączenia z bazą danych, zwłaszcza w przypadku chmury
  • Nowe: Możliwość globalnej zmiany wielu pozycji według definiowanych przez użytkownika zasad
  • Usprawnione: Możliwość ograniczenia listy wysyłkowej wiadomości i SMS-ów do klientów, którzy zgodzili się na marketing
 • Laboratorium
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Horiba ABC Vet Plus poprzez sieć (TCP/IP), także dla baz w chmurze
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Skyla VB1 poprzez sieć (TCP/IP), także dla baz w chmurze
  • Poprawione: Import wyników z aparatów: w pewych przypadkach nie były odczytywane wartości referencyjne
  • Poprawione: Import wartości referencyjnych z aparatu V-Check
  • Poprawione: Import histogramów z Mythic 18
  • Usprawnione: Import z aparatu Mythic 18 teraz także dla bazy w chmurze
  • Usprawnione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
  • Poprawione: Przyspieszenie wybierania wyników badań diagnostycznych z bufora w przypadku dużej ilości wyników
  • Poprawione: Wczytywanie schematów badań Idexx