To już ostatnia duża aktualizacja Kliniki XP  tym roku. Wersja 5.17 to rekordowa liczba usprawnień i nowości. Trudno powiedzieć, co jest najważniejsze: zupełnie przebudowany moduł szpitala, rewolucja w obsłudze obrazów RTG czy może start formularzy badań zaawansowanych? W kolejnych wiadomościach będziemy opisywać wprowadzone zmiany, a już dzisiaj zapraszamy do pobrania aktualizacji!

 

Zmiany w wersji 5.17 - 4/12/2019

 • Leczenie
  • Poprawione: Lista zaszczepionych psów: przy druku dla oddziałów mógł się pokazywać błąd
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: w przypadku profilaktyki, jeśli były przypisane pozycje (jako "Użyj także..." w lekach i zabiegach), to mogły się kopiować do wizyty wielokrotnie, zamiast raz
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - badanie: dodane ciśnienie krwi
  • Usprawnione: Raport z wizyty: teraz załączniki/zdjęcia drukowane są na końcu karty
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodatkowe znaczniki: opieki 12-godzinnej przez technika i histopatologii
  • Poprawione: Zgoda na zabieg: niepoprawnie mogła się wyświetlać informacja o zgodzie na hospitalizację / opiekę przez technika
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodatkowe znaczniki, dotyczące ewentualnych komplikcji dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym zabiegiem aborcyjnym
  • Poprawione: Wizyty gospodarskie: Nadawanie numerów w przypadku numeracji ciągłej w ciągu roku
  • Usprawnione: Zakończenie wizyty: możliwość włączenia wymagania wprowadzenia temperatury dla wizyt typu badanie
  • Usprawnione: Zakończenie wizyty: zmiana wymagania wprowadzenia wagi dla wizyt: teraz dotyczy tylko wizyt typu badanie
  • Usprawnione: Epikryza: pamiętanie listy wizyt wykorzystanych przy epikryzie, poprawione odwołanie z wizyty do epikryzy, inne usprawnienia
  • Poprawione: Epikryza: usunięty błąd przy drukowaniu: "Nie znaleziono epikryzy dla tej wizyty"
  • Usprawnione: Epikryza: w przypadku kopiowania leczenia nie są wielokrotnie pisane nazwy tych samych leków
  • Nowe: Epikryza teraz jako nowy typ wizyty, wywoływany na przykład z okna wizyt -> Inne zdarzenie
  • Usprawnione: Wydruk epikryzy: teraz pomijane są sekcje nie posiadające żadnej treści
  • Usprawnione: Epikryza: jeśli badania z wizyt wykonywane przez więcej niż jednego lekarza, przy każdym badaniu będzie imię i nazwisko lekarza, którzy przeprowadził badanie
  • Usprawnione: Synchronizacja: teraz także epikryzy
  • Poprawione: Recepcja: Zmiana statusów wizyt przy różnych sposobach edycji
  • Poprawione: Recepcja: mógł pojawiać się błąd blokady rekordu i zawieszenie systemu
  • Usprawnione: Recepcja: możliwość ustawienia znacznika, który uniemożliwia lekarzom zmianę lekarza dla oczekujących wizyt (może to zmienić tylko recepcja lub administrator-właściciel)
  • Nowe: Recepcja: możliwość ustawienia planowanej rozmowy telefonicznej zamiast wizyty
  • Usprawnione: Recepcja: wyświetlany znacznik typu planowanej wizyty
  • Nowe: Recepcja: Możliwość wpisania towarów zakupionych przez klienta pred wizytą, która zostaną automatycznie dopisnae do wizyty
  • Usprawnione: Recepcja: możliwość ustawienia znacznika, który uniemożliwia lekarzom zmianę lekarza dla oczekujących wizyt (może to zmienić tylko recepcja lub administrator-właściciel)
  • Usprawnione: Recepcja: Rejestracja zapłaty (przycisk Rozlicz wizytę) wyświetla teraz Finanse klienta (gdy płatność uregulowana), płatność zbiorczą (gdy trzeba uregulować płatność nie tylko za tę wizytę) lub okno pojedynczej płatności
  • Poprawione: Recepcja: Przejście do wizyty oznaczonej jako rozliczona, gdy jednak nie ma wizyty dla tego wpisu
  • Usprawnione: Zdarzenie rozmowa telefoniczna: teraz można odwołać się do Karty zwierzęcia
  • Nowe: Zdarzenie wiadomość e-mail
  • Usprawnione: Dodatkowe filtry w liście wizyt: pomijanie zdarzeń dodatkowych i wyświetlenie tylko wizyt bez zapłaty
  • Poprawione: Badania laboratoryjne: niektóre pola na formularzu mogły wychodzić poza formularz
  • Usprawnione: Przyspieszone generowanie raportu leków psychotropowych
  • Usprawnione: Zablokowanie kopiowania w nieskończoność pozycji w leczeniu w sytuacji, gdy pozycja jest swoim własnym składnikiem
  • Usprawnione: Wybór pozycji do leczenia uwzględnia teraz filtrowanie związane z oddziałem
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: jeśli zapis dotyczył drugiego dokumentu z danej wizyty, to nie były drukowane dane zwierzęcia
  • Usprawnione: Nowe symbole wizyt specjalnych: onkologia, dermatologia, kardiologia, okulistyka itd.
  • Nowe: Indeks zdrowia jamy ustnej + wydruk
  • Poprawione: W przypadku psychotropów wydruk recepty nie zawierał tekstu "Łączna ilość substancji narkotycznej"
  • Usprawnione: Raport wizyt według gatunków: możliwość wybrania jako kryterium konkretnego klienta
  • Usprawnione: Zakładanie danych zwierzęcia: można określić w opcjach domyślnego lekarza prowadzącego lub brak takiego
  • Usprawnione: Przy zakończeniu pracy w firmie przez pracownika możliwość ustalenia, jak ustalić lekarza prowadzącego dla zwierząt, dla których lekarzem prowadzącym był ten lekarz
  • Usprawnione: Wizyta dla zw. gospodarskich - wybór zwierząt dla leku: widać teraz także wagę, datę urodzenia i płeć zwierząt stada
  • Nowe: Zestawienie szczepień przeciw wściekliźnie w podziale na lekarzy (Centrum wydruków -> Lekarsko-weterynaryjne)
  • Poprawione: Okno lista wizyt: Zliczanie wizyt i zdarzeń dodatkowych mogło pomijać zdarzania, jeśli występowały wizyty szpitalne
 • Finanse
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów - dodane kryterium: pracownik, który wystawił dokument
  • Usprawnione: Raport Należności klientów w czasie - dodane kryterium: pracownik, który wystawił dokument
  • Usprawnione: Raport Należności klientów w czasie - dodane kryterium: "Domyślny typ dokumentu to WZ"
  • Usprawnione: Raport niezapłaconych dokumentów sprzedaży - dodane kryterium: pracownik, który wystawił dokument
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: dodatkowe opcje, poprawione wezwanie w przypadku wielu dokumentów
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników według grup towarowych: grupy bez obrotu nie są drukowane na rozliczeniu
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników według grup towarowych: grupy bez prowizji można wyłączyć z podsumowania pracownika, nawet, gdy była na nich sprzedaż
  • Poprawione: Kreator dokumentów: nie był uwzględniany znacznik "WZ zawsze powiązane z magazynem"
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK-FA: W niektórych przypadkach do wartości dokumentów mogła być doliczana wartość 1 zł z VAT 23%
  • Poprawione: Drukowanie dokumentu: drukowanie niezapłaconych dokumentów u dołu dokumentu jest teraz domyślnie włączone
  • Poprawione: Drukowanie dokumentu: drukowanie niezapłaconych dokumentów u dołu dokumentu można ograniczyć do samych faktur i uwzględniać datę płatności
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: można wyłączyć drukowanie numeru NIP (dla praktyk poza Polską)
  • Usprawnione: Dla faktur o wartości powyżej 15000 zł netto drukowanie tekstu "Mechanizm podzielonej płatności"
  • Usprawnione: Klienci do wystawienia faktur zbiorczych: teraz można wybrać klientów "gotówkowych" lub "przelewowych"
  • Poprawione: Kasy i transakcje kasowe: odświeżanie stanu kasy wyliczało zawsze tylko stan pierwszej kasy na liście
  • Poprawione: Szybkie tworzenie MM: teraz pojawia się ostrzeżenie, gdy zamiast podanej ilości system wpisuje do MM tylko ilość dostępną na stanie
  • Usprawnione: Szybkie tworzenie MM: można podać datę utworzenia dokumentu
  • Usprawnione: Kreator dokumentów: możliwość łatwego wyzerowania wartości dokumentu (zakładka Pozycje -> przycisk Operacje)
  • Usprawnione: Historia sprzedaży dla klienta - Raport pozycji sprzedanych dla klienta - można teraz nadać inny tytuł na wydruku np. Wykaz zastosowanych leków i zabiegów
  • Poprawione: Ustalanie numeru faktury, gdy ma zawierać numeru oddziału i prefiks
  • Poprawione: Raport do wyliczania prowizji mógł nie pokazywać wszystkich pozycji
  • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji: można go teraz uruchomić dla wybranej grupy pracowników
  • Poprawione: Raport stanu magazynu na wybrany dzień nie uwzględniał pozycji nieaktywnych
  • Usprawnione: Lista dokumentów: Dokumenty o płatności wyższej niż wartość dokumentu wyświetlane są na zielono
  • Poprawione: W przypadku uruchomienia jednego z raportów finansowych numer oddziału dla sesji mógł być ustawiany na zero
  • Usprawnione: Łatwe przejście z wizyty, listy wizyt i listy zwierząt do kosztów leczenia zwierzęcia (w wizycie: przycisk banknotu nad danymi zwierzęcia)
  • Usprawnione: Finanse klienta: Nowa operacja: przydzielenie zaliczek do niezapłaconych dokumentów
  • Nowe: Możliwość poprawienia naraz wielu stanów końcowych i początkowych zmian dla wybranej kasy (opcja zmień stan końcowy kasy)
  • Poprawione: Kontrola zgodności zapłaty z dokumentem na koniec edycji istniejącej wizyty
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - leczenia - oferta: zapamiętywanie ofert jako załączników do wizyty, możliwy podpis poprzez czytnik
  • Poprawione: Przy fakturze zbiorczej na inny podmiot niż dokumenty składowe płatności pozostawały przypisane do klientów na dokumentach składowych
  • Usprawnione: Przy wyborze pozycji z magazynu można wybierać grupę towarową na zakładkach tak samo jak przy wybieraniu z leków i zabiegów
  • Usprawnione: Dorównywanie do pełnych ilości można teraz określić nie tylko dla wybranych leków, ale i zabiegów
  • Usprawnione: Eksport do systemu księgowego Ala: można teraz ustawić znacznik, żeby opisem zdarzenia sprzedaży był napis "Usługa weterynaryjna", a nie pierwsza pozycja na fakturze/dokumencie
  • Poprawione: Specyfikacja na zwierzęta przy drukowaniu dokumentu - nie można było wybrać typu drukowanych wartości (netto/brutto/obie)
  • Nowe: Możliwość zablokowania pracownikom możlwiości ustawiania domyślnego rabatu dla klientów
 • Drukowanie fiskalne
  • Usprawnione: Nowy typ protokołu dla drukarek fiskalnych: Posnet Emar
  • Usprawnione: Nip na paragonach fiskalnych dla protokołu Thermal i drukarek Posnet (wersja testowa)
  • Usprawnione: Nip na paragonach fiskalnych dla protokołu Thermal i drukarki Emar
  • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych, protokół Novitus: teraz drukowanie wykonanej płatności dla każdego typu - gotówka, karta
  • Poprawione: Drukowanie fiskalne z okna zbiorczej płatności źle pokazywało wpłatę kartą - poprawione
  • Poprawione: Drukowanie/Pomijanie numeru dokumentu na paragonie fiskalnym w przypadku serwera wydruków i protokołu Novitus
  • Poprawione: Protokoł Novitus: teraz drukowane informacje o płatnościach za dokument
 • Szpital
  • Usprawnione: Szpital: kopiowanie ze schematu leczenia podczas wizyty oraz do proponowanego leczenia
  • Usprawnione: Szpital: po wybraniu leku/zabiegu dodawanie także pozycji powiązanych z tą pozycją
  • Usprawnione: Szpital: dodany znacznik "Wykonano badanie Ciśnienia krwi"
  • Usprawnione: Szpital: Oddzielenie danych podstawowych od całej karty szpitalnej - lepsza kontrola danych
  • Usprawnione: Szpital: Kopiowanie zaproponowanego leczenia tak jak ze schematu leczenia: można wybrać ilości poszczególnych pozycji
  • Usprawnione: Szpital: Możliwość przejrzenia/edycji dokumentu magazynowego powiązanego z wizytą
  • Usprawnione: Szpital: Pobyt liczony także w ilości dni a nie tylko zakresie dat
  • Poprawione: Szpital: Przy korekcie / uzupełnieniu leczenia zmienione dane nie były kopiowane do dokumentu magazynowego
  • Poprawione: Wizyta rejestrowana z listy wizyt dla zwierzęcia w szpitalu nie była ujmowana kosztach
  • Usprawnione: Wizyta szpitalna rejestrowana z listy wizyt: wiele usprawnień
  • Nowe funkcje w module szpitala (niektóre wymagają dostępu do aktualizacji)
  • Nowe Szpital: Koszty pobytu w podziale na dni, kontrola kosztów dziennych i całościowych
  • Nowe: Szpital: Można dodać rozmowę telefoniczną
  • Nowe: Możliwość utworzenia epikryzy z poziomu Karty szpitalnej (przycisk: rozliczenie zbiorcze
  • Nowe: Szpital: Protokół oceny bólu według Colorado State University (wersja testowa)
  • Poprawione: Wizyta -> Po kliknięciu na Leczenie szpitalne mógł się pojawiać błąd - poprawione
  • Usprawnione: Filtrowanie wizyt szpitalnych w oknie wizyt (można do wyłączyć klikając na Widok)
  • Usprawnione: Sprawdzanie pisowni w polach okna Wizyty szpitalnej
  • Usprawnione: Szpital: na zgodzie na leczenie stacjonarne drukowany jest nr telefonu klienta
  • Usprawnione: Zgoda na hospitalizację: teraz można zdefiniować wiele parametrów zgody (zakres kosztów, zgoda na regulamin, klauzula RODO itd.)
  • Usprawnione: Szpital: dodany Lekarz prowadzący
  • Usprawnione: Szpital: możliwość wywołania raportu - statystyki ilości wizyt szpitalnych w podziale na gatunki i rasy
  • Usprawnione: Szpital: Na liście widać zadłużenia klientów
  • Usprawnione: Szpital: Dostępna opcja kontynuacji wizyty
  • Nowe: Nowa wersja drukowanej karty szpitalnej (wymaga dostępu do aktualizacji)
 • CRM-SMS / Terminarz
  • Poprawione: Analiza nowych klientów w pewnych przypadkach mogła pokazywać liczby 0.
  • Poprawione: Analiza klientów, którzy nie pojawili się ponownie na wizytę - można teraz wyeksportować listę do MS Excel, czy wysłać SMS
  • Poprawione: Wysyłanie SMS-ów poprzez JustSend, gdy typ wiadomości to UNIQUE
  • Poprawione: Usuwanie SMS-ów dla anulowanej profilaktyki oraz dla usuwanego terminu
  • Usprawnione: MMS ze szczepieniem przeciw wściekliźnie: teraz jako plik JPG a nie PDF
  • Poprawione: MMS mógł nie wysyłać się dla numerów z prefixem +48
  • Poprawione: Edycja terminu: Wyszukiwanie lekarzy dostępnych w podanym terminie
  • Nowe: Możliwość wysyłania SMS-ów z prośbą o opinię
  • Nowe: Eksport terminów do Google Calendar (wersja testowa)
  • Usprawnione: Można wysłać kilka SMS-ów z okna edycji terminu, na przykład także do lekarza, któremu umawiamy wizytę (opcja: Dodaj telefon lekarza)
  • Usprawnione: Analizy CRM: Można w analizie klientów, którzy nie pojawili się ponownie, pominąć zwierzęta nieżywe
  • Usprawnione: Wydruk planowanych terminów zawiera nazwiska lekarzy przy wybranym w terminarzu zakresie Wszyscy lub Wszyscy razem
 • Multimedia
  • Usprawnione: Pliki DICOM: Możliwość zapisywania jako JPG
  • Nowe: Pliki DICOM: Wyświetlanie podziałek (linijek) poziomych i pionowych wokół obrazu
  • Nowe i usprawnione: Pliki DICOM: Możliwość pomiaru odległości, kąta, powierzchni prostokąta i koła
  • Nowe: Pliki DICOM: Możliwość pomiaru promienia okręgu
  • Nowe: Możliwość umieszczenia miarki odcinkowej i miary kąta, która pozostaje na obrazie
  • Nowe: Możliwość wykonania pomiaru VHS serca
  • Nowe: Możliwość wykonania pomiaru TPA/TPLO
  • Nowe: Możliwość wykonania pomiaru stopnia dystrakcji (DI) (wersja testowa)
  • Usprawnione: Pliki DICOM: Możliwość drukowania plików Dicom z okna ich analizy
  • Nowe: Możliwość podglądu zdjęcia (załącznika) podczas opisywania RTG
  • Nowe: Możliwość skanowania zdjęć z poziomu multimediów wizyty
  • Usprawnione: Multimedia: obsługa plików graficznych PPM (np. obrazy z Sonoscape)
  • Nowe: Eksportowanie wybieralnych plików multimedialnych dla wizyty wraz z przeglądarką, także na CD lub jako wiadomość, także z okna recepcji i listy wizyt
  • Usprawnione: Eksportowanie plików multimedialnych: teraz można pliki DICOM eksportować jako JPG
  • Usprawnione: Przeglądarki plików DICOM dla właściciela zwierzęcia: wiele usprawnień, m.in. logo i dane lecznicy
  • Usprawnione: Zlecenia wykonania zdjęcia DICOM: teraz można przeglądać powiązania z danymi w Conquest Server
  • Usprawnione: Lepsze odczytywanie zdjęć, które powstały w wyniku zlecenia (funkcja "Sprawdź, czy zdjęcie jest gotowe")
  • Nowe: Przy wychodzeniu z okna analizy propozycja zapamiętania zmienionego obrazu jako nowego załącznika
  • Usprawnione: Działanie przycisku Multimedia w wizycie jest teraz bardziej intuicyjne (gdy są już załączniki, domyślną reakcją na kliknięcie jest wyświetlenie listy załączników)
  • Usprawnione: Wyższa jakość wyświetlania i drukowania plików multimedialnych, szczególnie obrazów z rozszerzeniem .PNG
  • Poprawione: Nagrywanie multimediów na płycie CD nie działało.
  • Poprawione: Zdjęcia - załączniki do wizyt mogły być wyświetlane niewyraźnie w opisie wizyty - poprawione
 • Inne
  • Nowe: Wydruk listy klientów i filtrowanie: uwzględniany jako kryterium poziom rabatu
  • Poprawione: Zmiana nazwy klienta nie wpływała na nazwę w zaplanowanych terminach
  • Nowe: Klienci -> Operacje -> Znajdź numer NIP. Numer NIP może zawierać kreski, spacje itd.
  • Poprawione: Zamykanie ręczne modułu SQ-LAB mogło powodować tylko zamknięcie okien urządzeń bez zamknięcia programu
  • Poprawione: Formularze zaawansowane: Poprawione wyświetlanie sekcji, możliwość zwijania i rozwijania sekcji
  • Poprawione: Formularze zaawansowane: Różne poprawki dotyczące projektowania i wyświetlania
  • Poprawione: Formularze zaawansowane: Ikona konkretnego badania wyświetla się teraz na liście wizyt
  • Usprawnione: Formularze zaawansowane: Usprawnione publikowanie i przeglądanie formularzy udostępnionych przez innych użytkowników
  • Poprawione: Edycja formularzy zaawansowanych nie działała w przypadku baz w chmurze
  • Poprawione: Przy oglądaniu podglądu raportów wielostronicowych program mógł się zawieszać
  • Poprawione: Przeglądanie transakcji systemowych: można stąd przejść do karty klienta, nie działało filtrowanie po fragmencie dla baz w chmurze
  • Usprawnione: Przeglądanie użytkowników według nazwisk pracowników
  • Usprawnione: Analiza zwierząt potencjalnie nieżywych: obecnie wywoływane w oknie Zwierzęta, z przycisku Operacji a nie Drukowania. Dodatkowa możliwość oznaczania zwierząt jako nieaktywnych