Od 1 października 2020 r. osoby wystawiające faktury muszą rejestrować dodatkowe informacje, na potrzeby generowania nowych plików JPKVAT: JPKV7M i JPKV7K.

Poniższy artykuł podsumowuje zmiany w Klinice XP w związku z nowymi przepisami, które zostały wprowadzone w wersjach 5.21 i 5.22.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje to przede wszystkim:

 1. Stawki sprzedaży GTU. Istnieje 13 stawek GTU, jednak dotyczą one tylko pewnych zakresów sprzedaży. Dla pozostałych stawka nie jest określana.
 2. Oznaczenia transakcji. Dla różnych rodzajów dokumentów oznaczenia mogą być różne. Poniższa lista pokazuje dostępne oznaczenia:

 oznacz trans

Informacje na temat nowego pliku JPK można znaleźć na przykład tutaj:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kody-towarow-w-jpk-co-musisz-wiedziec 

STAWKI GTU

 1. Możliwość przypisywania stawek GTU do pozycji: Kartoteka leków i zabiegów -> zakładka  Finanse -> Stawka GTU
 2. Możliwośc filtrowania kartoteki leków według stawek GTU
 3. Przypisywanie stawek GTU do pozycji dokumentów magazynowych (okno edycji pozycji np. faktury)
 4. Stawki GTU dla grup towarowych jako warotści domyślne dla nowo zakładanych pozycji (zakłądka Magazyn -> Grupy towarowe)
 5. Okno kreatora zmian: możliwość globalnego zarządzania stawkami GTU 
 6. Zbiorcza zmiana stawek GTU dla wielu pozycji - dostępna w Kartotece leków i zabiegów w trybie szybkiej edycji

OZNACZENIA TRANSAKCJI - FP, TP I INNE

 1. Dla każdego dokumentu można przypisać specjalne oznaczenia (TP - podmiot powiązany, FP - faktura paragonowa itd.)
 2. Podczas tworzenia rozliczenia z wizyty można wybrać oznaczenia transakcji związane z daną fakturą.
 3. Oznaczenia transakcji można zmienić po utworzeniu dokumentu, edytując jego nagłówek
 4. Dla klienta można zaznaczyć pole "Podmiot powiązany", co powoduje, że faktury dla niego wystawiane będą miały znacznik TP
 5. Na wydruku dokumentów sprzedaży drukowane są oznaczenia transakcji. 
 6. Można utworzyć nową numerację dla faktur paragonowych (wymaga włączenia ciągów numeracyjnych i włączenia do numeracji pola Oznaczenia transakcji)

RAPORT STAWEK GTU I OZNACZEŃ TRANSAKCJI (FP, TP i inne)

Dostępny jest w oknie Dokumenty -> Raporty -> Raport oznaczeń transakcji i stawek GTU.

Stawki GTU i oznaczenia transakcji można też przejrzeć w raporcie sprzedaży VAT (Dokumenty -> Raporty), zaznaczając odpowiednie kryteria tego raportu

PLIK JPKV7M

Można go wygenerować w oknie Dokumenty -> Operacje -> Utwórz plik JPKV7M. Plik może być tworzny dla osoby fizycznej lub niefizycznej. Podstawowe dane nagłówka są takie same jak dla wcześniejszych plików JPKVAT - nie trzeba ich ponownie wypełniać. Dla obydwóch rodzajów podmiotów trzeba określić w danych nagłówka nowe pola: adres e-mail i telefon. Plik tworzymy za cały miesiąc, a nie za wybrany okres.

FILTROWANIE DOKUMENTÓW

Filtrowanie dokumentów według wybranych oznaczeń transakcji (okno dokumentów, filtrowanie zaawansowane).

 

TYPOWE PYTANIA

a. Jaka ma być stawka GTU dla Usług weterynaryjnych?

Według posiadanych przez nas informacji dla Usług weterynaryjnych nie jest przypisana żadna stawka GTU. Dla sprzedaży leków (hurtownie) stawka GTU to GTU_09, a dla usług marketingowych GTU_12.

b. Czy trzeba umieszczać jakieś oznaczenia dla dokumentów w typowej działalności?

Tak. W przypadku faktury, dla których wystawiamy paragon fiskalnych, taka faktura musi mieć oznaczenie FP.

Podmioty powiązane: jeśli faktura wystawiana jest dla klienta, który jest podmiotem powiązanym (np. osoba z rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa), musi mieć oznaczenie TP.

c. Czy stawki GTU dotyczą wszystkich dokumentów?

Oznaczenia transkacji dotyczą tylko dokumentów (faktur) sprzedaży.

d. Czy oznaczenia trzeba wybierać ręcznie?

Większość tak, ale tam, gdzie to możliwe, możemy wykorzystać pewne ustawienia automatyczne.

Jeśli oznaczymy klienta jako podmiot powiązany, faktury dla niego tworzone będą automatycznie miały znacznik TP.

Jeśli wydrukujemy paragon fiskalny dla faktury, powinna mieć ona znacznik FP (faktura paragonowa).

e. Gdzie można ustawić stawkę GTU dla dane pozycji?

Okno Leki i zabiegi -> ustawiamy się na danej pozycji -> Zakładka finanse:

 gtu item

e. Gdzie ustawić znacznik Podmiot powiązany dla klienta?

Okno Klienci -> Zakładka Finanse -> Pole Podmiot powiązany:

 podmiot powiazany

f. Gdzie można ustawić oznaczenia transakcji dla dokumentu?

Na przykład w oknie dokumentów, zakładka Dodatkowe -> przycisk wybierania obok napisu Oznaczenia transakcji dla pliku JPK:

oznacz trans2

g. Na fakturach pojawia się napis TP. Co to oznacza, czy tak ma być?

Oznaczenie TP oznacza fakturę dla podmiotu powiązanego (np. osoby spokrewnionej). Jeśli klient ma zaznaczone pole "Podmiot powiązany", to automatycznie faktura dla niego będzie miała oznaczenie TP. Może się zdarzyć, że klient posiada takie oznaczenie przypadkowo. W takim przypadku należy wyłączyć dla niego znacznik Podmiot powiązany, a dla faktury oznaczenie transakcji TP.

Aby ustalić, jacy jeszcze klienci mają znacznik "Podmiot powiązany: możemy wejść do okna Klienci -> Filtrowanie -> i tu zaznaczyć pole "Tylko podmioty powiązane".  Globlanie można wyłaczyć przypadkowy znacznik w kreatorze zmian GTU: zakładka Administrator -> Zadania Administratora -> zakładka Integralność -> Ustaw stawki GTU. Jeśli istnieją podmioty powiązane, pojawią się one na karcie Krok 4. Można tu wyłączyć dla wszystkich niepotrzebnie ustawiony znacznik. Jeśli nie ma takich klientów, w kroku 4 nie będzie takich informacji.

h. Czy coś zmieniło się w drukowanych fakturach?

Obecne przepisy nie wpływają na sposób drukowania faktur. W szczególności nie są drukowane stawki GTU. Dla ułatwienia pracy księgowości faktury drukowane w Klinice XP zawierają oznaczenia transakcji (np. TP, FP i inne)

i. Nasza lecznica na fakturach drukuje nazwy leków. Czy dla nich ma być przypisana stawka GTU 9 (produkt medyczny)?

Zakłady lecznicze dla zwierząt nie posiadają uprawnień do sprzedaży leków. Nie mogą ich umieszczać na fakturach. Każdy lek jest jedynie elementem usługi weterynaryjnej, która nie zalicza się do żadnej stawki GTU.

j. Czy zamiast JPKV7M można wysyłać do księgowości starsze pliki JPK-VAT?

To zależy od konkretnego systemu księgowego. Do większości można przesłać starsze pliki JPK VAT. Nie zawierają one jednak ani oznaczeń transakcji, ani stawek GTU. Jeśli dokumenty zaiwerają takie oznaczenia lub stawki, trzeba je przekazać księgowości w inny sposób.

k. Czy Klinika XP generuje pliki JPKV7K?

W obecnej wersji jeszcze nie ma generowania plików kwartalnych. Wersja z JPKV7K powinna być dostępna do końca grudnia 2020.