Nadszedł czas na wersję 5.25! Tym razem usprawnień jest tak wiele, że opisujemy dziesięć, naszym zdaniem najciekawszych, w artykule. Dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły swój czas, za opisanie nam swoich uwag i za wykazaną cierpliwość. Nie wszystkie propozycje jesteśmy w stanie wprowadzić do programu - dziękujemy za zrozumienie. Mamy nadzieję, że nasz wysiłek przyda się Państwu i ułatwi codzienną pracę - zapraszamy!

 

RECEPTY

Od 1 lipca obowiązuje nowy sposób nadawania numerów i drukowania recept. Przydzieloną lekarzowi pulę numerów można łatwo wprowadzić do programu - instrukcja znajduje się w artykule Jak utworzyć listę numerów recept? - Klinika XP A co jeszcze znajdziemy w nowych receptach?

 • W przypadku anulowania lub usunięcia wizyty, numer "wraca do obiegu" - oznaczany jest ponownie jako możliwy do wykorzystania.
 • Wydruk recepty, oprócz numeru, zawiera teraz dodatkowe informacje o zwierzęciu. 
 • Możemy wystawiać recepty recepturowe - zawierające opis składników do wytworzenia leku
 • W przypadku leków spoza kartoteki leków i zabiegów nie można było wpisać ilości w opakowaniu - teraz już można

NOWOŚCI W TERMINARZU

Terminarz stał się jeszcze bardziej niezawodny. Z okna terminarza możemy łatwo wejrzeć w historię wprowadzanych zmian - kto i kiedy przenosił lub usuwał umówione terminy, gdy wydaje się na pierwszy rzut oka, że zginęły. Klient placówki może odwołać wizytę z poziomu WetTerminu i zostanie to odpowiednio uwzględnione w Klinice XP. 

Jeśli komputer stoi na recepcji, a klienci mają tendencję to zaglądania nam w ekran, możemy łatwo wyłączyć wyświetlanie imion i nazwisk klientów przyciskiem "Dane klientów" u góry okna.

Poprawiła się przejrzystość widoku terminarza i stabilność przy definiowaniu grafików pracy lekarzy.

W samym oknie terminu możemy łatwo poprawić, zmienić lub usunąć SMS-y dla danego terminu. Może nam się też przydać funkcja wprowadzona już w poprzedniej wersji: "Zwierzę, o którym myślę". Jeśli wcześniej byliśmy w oknie wizyt, zwierząt lub klientów, teraz nie musimy od nowa wybierać zwierzęcia, tylko kliknąć na ten przycisk:

 animal i think

 

SZYBKIE WYSZUKIWANIE INFORMACJI, NOWA POMOC DO PROGRAMU I ZMIANY WIZUALNE

Wyszukiwanie informacji nigdy nie było tak proste!

Nowa funkcja szukania zaoszczędzi nam czas na wertowanie dokumentacji lub dzwonienie do pomocy technicznej. Klikając na ikonkę szukania w lewym górnym rogu okna możemy szybko przejść do konkretnej funkcji, porady na stronie, pomocy lub fimu instruktażowego. Jesli nie znajdziemy szukanej informacji, możemy to łatwo zgłosić przyciskiem u dołu okna.

 quick search

 W programie pojawiła się też pomoc, zorganizowana w nowy sposób - bazujący na wcześniejszej dokumentacji w pliku PDF. Mamy tu przeszukiwanie i całą strukturę poszczególnych tematów zorganizowaną tak jak w dokumentacji:

online help

 

NOWOŚCI W SZPITALU I EPIKRYZA

Obsługa szpitala została uproszczona, a równocześnie pojawiły się nowe możliwości:

 • Możemy teraz łatwo wpisać zalecenia, zasady kontaktu z klientem czy planowane jedzenie.
 • Jeśli omyłkowo wypiszemy nie to zwierzę, możemy to prostu naprawić.
 • Wypisanie ze szpitala pozwala nam łatwo przejść do epikryzy i rozliczenia pobytu.
 • Sama epikryza może być edytowana, posiada nowe sekcje zaleceń i prognozy.
 • W oknie karty szpitalnej mamy nową zakładkę dokumentów składowych opisującą historię kosztów

Istotną nowością jest też uwzględnienie w szpitalu takiej sytuacji: mimo zaplanowanego kosztu dziennego pojawia się konieczność wykonania jednorazowych czynności (np. operacja) które nie powinny wpływać na kontrolę tego kosztu. W takim przypadku wizytę możemy oznaczyć jako jednorazowy koszt, który będzie liczony oddzielnie:

hosp visit one time

 

UPROSZCZENIE OBSŁUGI - ŁATWE I WYGODNE ODWOŁANIE DO WIZYT Z OKNA DOKUMENTÓW i MAGAZYNU

W różnych miejscach systemu (okno dokumentów, finansów klienta itd.) obok numeru dokumentu pojawiła się nazwa zwierzęcia i możliwość łatwego przejścia do wizyty lub karty zwierzęcia:

 doc to visit

Czasem chcemy tylko zajrzeć, co było w samej wizycie, czasem przejść do edycji lub do listy wizyt. Obecnie możemy wybrać jedną z tych dróg. Z okna podglądu wizyty możemy teraz wydrukować Kartę informacyjną.

 

NOWOŚCI W OKNIE KLIENTÓW

Okno klientów może teraz stać się centrum naszego programu. Możemy tu widzieć naraz listę klientów, zwierząt, wizyt i dokumentów:

customers all

Ujednolicona została obsługa wysyłania wiadomości do klientów - możemy wybrać, czy chcemy wysyłać wszystkie wiadomości przez Klinikę XP (domyślnie, pamiętana historia wysyłek), czy przez zewnętrzny program pocztowy. Ustawienie to jest dostępne w Parametrach pracy -> zakładka Ogólne -> Zasady komunikacji internetowej:

sending rules

 

Przy wpisywaniu numeru PESEL system sprawdza teraz jego poprawność. 

 

ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW

Jeśli w lekach i zabiegach oznaczymy dane usługi jako Usługi obce, system nie będzie dla nich uwzględniał przy wyliczaniu prowizji pracowników.

Można teraz lepiej uwzględniać dokumenty zapłacone - także w przypadku dokumentów składowych:

emp settlement

Wielu użytkowników miało problem z rozliczeniami pracowników, bo suma na liście dokumentów była inna niż to, co wychodzi w rozliczeniu. Było tak, bo do rozliczenia brane są zwykle nie dokumenty sprzedaży, ale dokumenty składowe lub pozostałe, o ile są zapłacone. Jak uzyskać taką listę w oknie dokumentów? Jest na to teraz prosty sposób: w oknie dokumentów wybieramy zakres dat i wśród typów dokumentów wybieramy specjalną pozycję: Rozliczenie pracowników:

doc settle2

 

Spowoduje to przestawienie innych kryteriów:

 • ograniczenie dokumentów do składowych i pozostałych
 • ograniczenie dokumentów do zapłaconych lub składowych

doc settle3

 

ANALIZY I RAPORTY

Poprawiona analiza godzin wizyt - w tygodniu. Obciążenie w poszczególnych godzinach możemy teraz oglądać w podziale na dni tygodnia, co daje nam dużo lepszą informację o planowaniu pracy:

time analysis

 

NOWE VADEMECUM

 • Teraz ponad 5200 ulotek. Vademecum ładuje się szybciej niż kiedyś, a przede wszystkim cały proces odbywa się w tle, nie wstrzymując bieżącej pracy

  

KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE

 • Wśród wielu zmian w części finansowej na uwagę zasługuje zyskujące popularność Zestawienie kosztów leczenia zwierzęcia. Wydruk ten, dostępny z okna wizyt (podręczne wydruki), czy karty zwierzęcia, daje przejrzysty wgląd w koszty leczenia zwierzęcia. Oprócz niego nowa wersja wnosi wiele zmian w eksporcie do systemów księgowych czy dostosowanie do zmienionych formatów faktur z hurtowni.
 • Z wizyty można teraz utworzyć dwa dokumenty rozliczenia (np. z dwóch różnych magazynów albo część kosztów jako refundacja przez zewnętrzną firmę).

 

Zmiany w wersji 5.25 (11/08/2021)

 • Leczenie
  • Nowe: Wydruk zgłoszenia pogryzienia (wersja testowa)
  • Nowe: Wizyty -> Operacje -> Sprawdź daty i godziny wizyt: można teraz automatycznie poprawić godziny / daty zgłoszenia dla wizyt gospodarskich, jeśli zostały omyłkowo wpisane
  • Nowe: Szpital: możliwość oznaczenia wizyty, której koszt jest jednorazowy, nie wpływający na kontrolą kosztów dziennych, a jedynie na koszt całkowity pobytu w szpitalu
  • Usprawnione: Zalecenia: można ustawiać inne czcionki dla druku tekstu i inne dla pozostałych elementów
  • Usprawnione: Zalecenia: można je teraz skopiować z zaleceń z innej wizyty
  • Usprawnione: Zestawienie kosztów leczenia zwierzęcia: Można teraz ustalić, czy drukować opis dodatkowy zwierzęcia
  • Usprawnione: W parametrach pracy szpitala można teraz określić kategorię dokumentów rozliczeniowych, a potem wykorzystać to przy filtrowaniu dokumentów lub raporcie zysku
  • Usprawnione: Wydruk zgody na eutanazję: m.in. zgoda na przeprowadzenie sekcji zwłok
  • Usprawnione: Wydruk zgody na leczenie stacjonarne: możliwość wydrukowania obydwóch klauzul dot. akceptacji i zapłaty, ograniczenie edycji niektórych parametrów - wymagany poziom Administratora lub Właściciela
  • Usprawnione: Okno zakończenia wizyty: można ustalić, gdzie ma się domyślnie ustawić kursor (na Ok czy w polu gotówki)
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt domowych: jako kryterium można wybrać konkretne zwierzę
  • Usprawnione: Dostosowanie rejestracji obserwacji do nowego rozporządzenia
  • Usprawnione: Możliwość wybrania w parametrach obserwacji, czy ma być rejestrowana wg przepisów do 2021 r. czy obowiązujących od kwietnia 2021 r.
  • Usprawnione: Leki i zabiegi: Wprowadzenie typów leków psychotropowych. Przypisanie takich leków do grup ułatwi tworzenie raportów leków psychotropowych
  • Usprawnione: Wygodniejszy sposób wybierania zwierząt stada do wizyty przy kolejności wg nazwy (działanie klawiszy strzałek)
  • Usprawnione: Z okna podglądu wizyty można ją teraz wydrukować
  • Usprawnione: Okno Porównanie leczenie- rozliczenie: można stąd teraz od razu przejść do edycji wizyty lub okna wizyt
  • Usprawnione: Raport obserwacji: teraz zawiera także pole Data pokąsania
  • Usprawnione: Epikryza: dodatkowe pola: prognoza, różne kategorie zaleceń
  • Usprawnione: Szpital: Nowe informacje: zasady komunikacji z klientem, zalecenia szczegółowe i ewentualna data operacji
  • Usprawnione: Szpital: można teraz przywrócić zwierzę do szpitala, jeśli omyłkowo zostało wypisane
  • Usprawnione: Szpital: Teraz wypisanie powoduje przejście do utworzenia epikryzy i rozliczenia zbiorczego
  • Usprawnione: Szpital - epikryza ogranicza się teraz do tego pobytu w szpitalu, uwzględnia wpisane zalecenia
  • Usprawnione: Szpital: Nowa zakładka z listą dokumentów
  • Usprawnione: Szpital: lista zwierząt w szpitalu może być teraz filtrowana wg klatek/miejsc pobytu
  • Usprawnione: Szpital: z listy zwierząt można przejść do dokumentu rozliczeniowego
  • Usprawnione: Szpital: zapamiętywany znacznik wydrukowania zgody na leczenie stacjonarne
  • Usprawnione: Szpital: możliwość wpisania planowanego jedzenia - opis karmy (suche, mokre, gotowane, surowe itd.)
  • Poprawione: Szpital: Jeśli dla karty szpitalnej nie było proponowanego leczenia, nie będzie niepotrzebnych pytań podczas wizyty szpitalnej
  • Poprawione: Szpital: Na wydruku karty szpitalnej biochemia i badanie moczu miały zamienione ze sobą wartości
  • Poprawione: Szpital: Zestawy ze stałą ceną nie były kopiowane poprawnie do wizyty szpitalnej - poprawione
  • Poprawione: Karta szpitalna: Nie działało przełączanie widoku wizyt z listy daty na listę zbiorczą
  • Poprawione: Zmiana zwierzęcia dla wizyty nie wpływała na zapis w dokumencie rozliczeniowym tej wizyty
  • Poprawione: Poczekalnia: w specyficznych przypadkach anulowania wizyty rozpoczęcie wizyty skutkowało otwarciem istniejącej wizyty dla innego zwierzęcia
  • Poprawione: Wiele poprawek w edycji Epikryzy i powiązaniu z wizytami: reedycja epikryzy powodowała jej powielenie, usunięcie nie usuwało z listy epikryz lub wizyt i inne
  • Poprawione: Nadawanie numeru szczepienia: jeśli na różnych komputerach wprowadzano równocześnie szczepienia przeciw wściekliźnie, mogły mieć takie same numery
  • Poprawione: Wydruk zaleceń: zmiana czcionki nie uwzględniała wszystkich elementów wydruku
  • Poprawione: Wydruk zgody na zabieg: poprawione formatowanie
  • Poprawione: Lista wizyt: Filtrowanie: Funkcja "Wyczyść wszystkie filtry" nie wyłączała niektórych filtrów
  • Poprawione: Obserwacje: w niektórych przypadkach nie można było wprowadzić informacji o drugiej i trzeciej obserwacji
  • Poprawione: Historia edycji wizyty: Poprawiona czytelność zmian, poprawione ewentualne przejście do wizyty
  • Poprawione: Wizyta - Profilaktyka: w przypadku anulowania szczegółów szczepienia mimo wszystko rejestrowane były podstawowe dane szczepienia
  • Poprawione: Wizyta - Profilaktyka: w przypadku anulowania szczegółów szczepienia pojawia się teraz pytanie o potwierdzenie tej rezygnacji
 • Recepty
  • Nowe: Numeracja recept: pule numerów dla każdego lekarza osobno, rozdzielne dla typów leków psychotropowych, generowanie listy numerów
  • Usprawnione: Recepty: możliwość wpisywania receptur
  • Usprawnione: Recepty: możliwość edycji istniejących recept: zakładka Leczenie i Profilaktyka -> Recepty (przycisk Edytuj)
  • Usprawnione: Recepty: czytelniejszy i pełniejszy opis recepty w opisie wizyty, poprawiona rejestracja zmian w wizycie dotyczących recept
  • Usprawnione: Recepty: Poprawiona kontrola wprowadzania numerów recept przy generowaniu puli
  • Poprawione: Nadawanie numeru recepty z puli teraz uwzględnia różne przypadki szczególne
  • Poprawione: Recepty: dla leków z Vademecum lub wypisywanych ręcznie nie można było zdefiniować opakowania i ilości w opakowaniu
  • Poprawione: Recepty: Teraz drukowany jest także wiek zwierzęcia
  • Poprawione: Recepty: W przypadku anulowania/usunięcia recepty jej numer w puli staje się znowu aktywny
  • Poprawione: Recepty: W przypadku anulowania/usunięcia wizyty numer recepty w puli staje się znowu aktywny
 • Finanse
  • Nowe: Możliwość pomijania taryfy nocnej / weekendowej dla wybranych grup towarowych, np. dla materiałów traktowanych jak usługi
  • Usprawnione: Okno szybkiego tworzenia MM- i MM+ teraz bardziej przejrzyste
  • Usprawnione: Analizy CRM: nowa analiza: ilość nowych zwierząt w bazie
  • Usprawnione: Analizy CRM: poprawiona przejrzystość, odwołania do raportów itd.
  • Usprawnione: Raport zysku z dokumentów / wizyt: można wybrać dodatkowe kryterium: kategoria dokumentów (faktur)
  • Usprawnione: Eksport księgowań do systemów zewnętrznych: teraz można wybrać, czy filtrowanie jest wg daty wystawienia czy sprzedaży zakończenia dostawy
  • Usprawnione: Drukarki fiskalne: teraz przypomnienie o niewydrukowanym raporcie dobowym pamiętane dla każdej drukarki osobno
  • Usprawnione: Raport obrotów magazynowych: dodane kryterium magazynu
  • Usprawnione: Okno dokumentów: można wybrać nowe kryterium płatności: wymagające płatności lub dokumenty składowe
  • Usprawnione: Okno dokumentów: można wybrać jako typ "Rozliczenie pracowników". Następuje wtedy zmiana kryteriów płatności i typów dokumentów zbiorczych (tylko dokumenty składowe i pozostałe)
  • Usprawnione: Usługi obce: możliwość filtrowania w oknie leków / zabiegów; uwzględnianie w rozliczeniu pracowników (jako prowizja = 0)
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: uwzględnianie usług obcych (jako prowizja = 0)
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: przyspieszenie niektórych obliczeń dla grup towarowych
  • Usprawnione: Raport zysku dla pozycji: nowe kryterium: magazyn
  • Usprawnione: W różnych miejscach w danych dokumentu widać, którego zwierzęcia dotyczy dokument
  • Usprawnione: Dokumenty: możliwość filtrowania wg tego, czy dla dokumentu utworzono wizytę, czy nie
  • Usprawnione: Dokumenty: Możliwość przejścia z dokumentu do wizyty na trzy różne sposoby, wygodniejszy dostęp do informacji o zwierzęciu
  • Usprawnione: Okno magazynu, zakładka Transakcje: Możliwość przejścia stąd bezpośrednio do wizyty związanej z danym paragonem/fakturą;
  • Usprawnione: Okno magazynu, zakładka Transakcje: w kolumnie Kontrahent widoczna teraz nazwa klienta zamiast kodu, a obok dodatkowo nazwa zwierzęcia
  • Usprawnione: Raport obrotów z klientami może być teraz tworzony dla zakresu klientów określonego w kartotece klientów
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych może teraz drukować listę transakcji wg daty, czasu lub wg metody płatności
  • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: teraz możliwość filtrowania po walucie
  • Poprawione: Blokowanie i odblokowywanie znacznika druku fiskalnego w oknie dokumentów
  • Poprawione: Import faktur z Rolvet: nie była odczytywana data ważności leku
  • Poprawione: Drukowanie faktur liczonych od brutto, w których pozycje grupowane były w usługi, mogło być nieprawidłowe (nieprawidłowa wartość)
  • Poprawione: Eksport księgowań do systemu Comarch CDN XL (eksport pozycji, kod EAN)
  • Poprawione: Eksport dokumentów PZ do systemu CDN XL: poprawione dane podmiotów w dokumencie
  • Poprawione: Eksport księgowań do systemu CDN Optima: wiele poprawek
  • Poprawione: Eksport księgowań do systemu Rachmistrz: uwzględnienie zwrotów i faktur korygujących
  • Poprawione: Tworzenie pliku JPKV7M: przy zaznaczeniu paragonów w pliku uwzględniane były niepotrzebnie także faktury korygujące
  • Poprawione: Zabezpieczenie przed równoczesnym otwarciem zmiany na dwóch różnych stanowiskach
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów finansowych: W pewnych przypadkach zamiast danych dokumentu mogły być drukowane przypadkowe dane
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: W przypadku dwóch dokumentów rozliczeniowych z jednej wizyty płatności mogły być przypisywane do nieprawidłowego dokumentu lub w ogóle nie tworzone dla jednego z dokumentów
  • Poprawione: Rejestracja wizyty - dwa dokumenty rozliczeniowe: Wiele poprawek (porównywanie leczenie - rozliczenie, płatności, kwoty dokumentów na liście wizyt, narzucone ceny nie działały dla drugiego dokumentu i inne)
  • Poprawione: Eksport faktur do systemu Symfonia nie uwzględniał daty płatności
  • Poprawione: Import faktur z hurtowni Feniks: mógł się pojawiać błąd - informacja o tym, że plik jest używany
  • Poprawione: Import faktur z hurtowni Neuca - obsługiwany teraz nowy typ faktur: Kamsoft 7-znakowy (jako Centrowet nowy/Kamsoft)
  • Poprawione: Faktura korygująca nagłówka: poprawiony wydruk w przypadku długich nazw podmiotów i innych elementów
  • Poprawione: Eksport księgowań do systemu Symfonia uwzględnia teraz dane nabywcy
  • Poprawione: Rozliczanie pracowników: w przypadku dok. składowych ścisłe określenie, jak interpretować znacznik "Zapłacono" - odniesienie do dokumentów zbiorczych
 • Terminarz
  • Usprawnione: Uporządkowane przyciski okna Terminarza, m.in. wyszukiwanie terminów myliło się z oknem filtrowania - teraz jest przejrzyściej
  • Usprawnione: Dla recepcji można przydzielić uprawnienia do konfiguracji terminarza internetowego
  • Usprawnione: Rejestrowanie nowych zdarzeń związanych z zarządzaniem grafikiem
  • Usprawnione: Kreator wizyty -> zakładka Następna wizyta: na liście terminów widać teraz imię i nazwisko lekarza
  • Usprawnione: Możliwość wyświetlenia z okna Terminarza (przycisk Operacje) historii zmian wprowadzanych do terminów
  • Usprawnione: Możliwość przejścia do SMS-ów zaplanowanych dla klienta (prawy przycisk myszy na terminie)
  • Usprawnione: Edycja terminu: można tu teraz zarządzać SMS-ami dla terminu (dodawać, edytować, usuwać)
  • Usprawnione: Okno terminarza: można teraz wyłączać/włączać pokazywanie nazwisk i imion klientów w opisach terminów
  • Poprawione: Komunikacja z WetTerminem: przy sprawdzaniu zajętości terminów system niepotrzebnie brał pod uwagę także terminy usunięte i nie zabierające czasu
  • Poprawione: Dla niektórych terminów mogło brakować informacji, kto je dodał
  • Poprawione: Grafik w WetTerminie: jeśli pierwszy zakres godzin pracy jest wypełniony, a drugi oznacza na nieobecność, cały dzień oznaczany był jako nieobecność
  • Poprawione: Edycja Grafika - dodane różne zabezpieczenia, bo w różnych przypadkach mogło dojść do wymazania danych dot. godzin pracy w roku, zwłaszcza dla pracowników o terminarzu wewnętrznym
  • Poprawione: Przy planowaniu grafika dla oddziału mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Kreator WetTerminu: na koniec mógł pojawiać się błąd uniemożliwiający zapisanie danych
  • Poprawione: Terminy: w wielu miejscach dodane logi - zapisywanie w historii zmian zmian i usunięć terminów
  • Poprawione: Komunikacja z WetTerminem: Obecnie terminy nie są usuwane z Kliniki XP, a jedynie oznaczane jako usunięte
 • Diagnostyka
  • Nowe: SQ-LAB2: Odczyt wyników z aparatu Skyla Solution, schemat Skyla dostosowany do Skyla Solution
  • Usprawnione: Wydruk wyników w Laboratorium XP: uporządkowane opcje dot. nagłówka wyników, możliwość ustawienia wielkości i położenia logo
  • Usprawnione: Laboratorium XP - Lista badań: można teraz włączyć wyświetalnie płatnika w jednej z kolumn
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Poprawiony odczyt wyników z VCheck: gdy większa ilość wskaźników, poprawna interpretacja wartości kortyzolu
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Poprawiony odczyt wyników z VCheck: wznawianie nasłuchu po zerwaniu połączenia
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Poprawione monitorowanie wyników Vet-Check
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Teraz Spotchem EZ także w SQ-LAB 2 - także dla baz w chmurze
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Teraz z BC-30 VET odczytywane są także histogramy jako bitmapy
  • Usprawnione: Import wyników z serwera Laboratorium VetLab teraz może mieć osobne parametry dla każdego oddziału
  • Poprawione: SQ-LAB2: Wartości znaczników analizy i połączenia wyświetlane są dla każdego otwartego aparatu osobno
  • Poprawione: Edycja antybiogramów i edycja ich wartości
  • Poprawione: Drukowanie wyników w przypadku Laboratorium XP i więcej niż jednego kierunku badań
 • Inne
  • Nowe: Szybkie wyszukiwanie funkcji (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Okno klientów: nowa zakładka Wizyty dla danego zwierzęcia
  • Nowe: Okno klientów: W oknie klientów nowa zakładka Dokumenty z szybkim wglądem w dokumenty bieżącego klienta i operacjami dot. dokumentów
  • Nowe: Okno klientów: Możliwość przełączania widoku Zwierząt i Wizyt
  • Nowe: Sprawdzanie prawidłowości numeru Pesel (jeśli nie, wyświetlany jest na czerwono)
  • Usprawnione: Odnowiony wygląd wielu okien programu
  • Usprawnione: Uprawnienia pracowników: można wyłączyć dla pracowników wyświetlanie wartości zadłużenia klienta
  • Usprawnione: Przelogowanie: można ograniczyć do użytkowników z danego oddziału (praca wieloodziałowa), możliwość wybierania z galerii zamiast listy
  • Usprawnione: Można ustalić jedną drogę wychodzących wiadomości e-mail: bezpośrednio poprzez program lub przez zewnętrzny program pocztowy
  • Usprawnione: Analizy i wykresy -> Wykres godzin wizyt teraz został rozdzielony na poszczególne dni
  • Usprawnione: Miejsca pobytu - teraz mają dodatkowe informacje, oddział, znacznik aktywności
  • Usprawnione: Historia raportów: dodatkowe kryterium do filtrowania: typ raportu
  • Poprawione: Aktywowanie indeksów
  • Poprawione: Przywracanie trybu wieloosobowego (Firebird)
  • Poprawione: Opcje: Konfigurowanie folderów multimediów w przypadku multimediów rozdzielonych dla oddziałów
  • Poprawione: Raporty użytkownika: nie działała funkcja przeglądania skojarzeń raportów z poszczególnymi menu
  • Poprawione: Kartoteka leków i zabiegów: Przy zmianie narzutu i zapisaniu zmian mógł pojawiać się komunikat o zablokowaniu rekordu
  • Poprawione: Jakość wyświetlania zdjęć zwierząt
  • Poprawione: Po wyjściu z okna uprawnień indywidualnych użytkowników system mógł się zawieszać
  • Poprawione: Grupy pracowników w komunikatorze: nie działało usuwanie pracowników z grupy
  • Poprawione: Podczas ładowania Vademecum mógł pojawiać się błąd i nie było ładowane dawkowanie
  • Poprawione: Znacznie przyspieszone ładowanie Vademecum w przypadku bazy w chmurze
  • Poprawione: Ładowanie Vademecum w przypadku bazy Firebird 3.0