Zapraszamy do pobrania wersji 5.29! Wiele miejsc w programie zyskało na przejrzystości i wygodzie. Nowe raporty sprzedaży, zamówień czy historii zmian dają lepszą kontrolę nad prowadzoną działalnością. Import  danych z nowych aparatów, laboratoriów i hurtowni. Możliwość rejestrowania i rozliczania zaliczek fiskalnych. Możliwość rejestrowania zapłat przez terminal PosPay. Łatwe dołączanie i odłączanie dokumentów składowych do/z faktury zbiorczej. Możliwość logowania przez kartę zbliżeniową. Wiele usprawnień w terminarzu, wysyłaniu wiadomości, rejestracji rozmów telefonicznych, zasadach stosowania cen i module zamówień. Zapraszamy! 

Zmiany w wersji 5.29 (15 września 2022)

 • Finanse
  • Nowe: Rejestrowanie zmian w wydrukowanych dokumentach i możliwość przeglądania historii zmian (Zadania Administratora -> Operacje)
  • Nowe: Możliwość rejestrowania pliku JPK_FA (4), obowiązującego od kwietnia 2022 r.
  • Nowe: Zaliczki rejestrowane fiskalnie i ich wykorzystanie w wizytach - wersja testowa
  • Nowe: Możliwość odłączania i dodawania dokumentów składowych od/do istniejącej faktury zbiorczej. Usprawnienia w zarządzaniu tymi powiązaniami
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Genomix
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Intergen sp. z o.o. (Symfonia XML)
  • Nowe: Możliwość przypisania kategorii faktur do klienta - automatyczne dokumenty wystawiane na niego będą miały tę kategorię faktur
  • Nowe: Raport sumaryczny sprzedaży bezpośredniej (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Raport sprzedaży w podziale na dni, a dla każdego dnia podział na towary i usługi
  • Nowe: Zamówienia: raport najczęściej zamawianych pozycji (wymaga dostępu do aktualizacji, wersja profesjonalna)
  • Nowe: Zamówienia: raport: aktualnie wyświetlona lista zamówień
  • Nowe: Zamówienia: mogą być teraz przypisane do konkretnego magazynu lub pozostać bez takiego przypisania
  • Nowe: Przyjmowanie płatności przez terminal PosPay - wersja testowa
  • Nowy: Raport historii zmian dla dokumentu / dokumentów
  • Nowy: Można włączyć znacznik (Opcje -> Zarządzanie dokumentami), która zablokuje możliwość zmian wartości dokumentów zbiorczych
  • Nowy: Można włączyć blokadę zmian wartości dokumentów zbiorczych
  • Usprawnione: Okno Transakcji dla pozycji zapamiętuje teraz ostatnio używaną zakładkę
  • Usprawnione: Edycja pozycji - wybór ceny można wybrać teraz także cenę zakupu
  • Usprawnione: Import faktur z Polwet Łask: uwzględniona zmiana formatu daty w pliku
  • Usprawnione: Eksport raportu stanów minimalnych do MS Excel
  • Usprawnione: Eksport raportu kasowego do MS Excel
  • Usprawnione: Eksport raportu należności klientów w czasie do MS Excel
  • Usprawnione: Karta pozycji - Ceny zaawansowane: można tu teraz ustawić domyślne marże
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych / klas / kategorii można teraz rozbić na poszczególnych pracowników
  • Usprawnione: Raport podmiotów polecających uzupełniony o informacje o ilości zwierząt
  • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: można ograniczyć do dostaw z wybranego zakresu czasowego
  • Usprawnione: Raport finansowy dla klienta w podziale na zwierzęta - różne usprawnienia, przejrzystość
  • Usprawnione: Raport obrotów z producentami można teraz eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: można go ograniczyć do paragonów fiskalnych i faktur
  • Usprawnione: Raporty zysków wg dokumentów i wizyt: możliwość drukowania dodatkowej kolumny koszty
  • Usprawnione: Raport niezapłaconych dokumentów sprzedaży można teraz wydrukować wg daty wystawienia, bez podziału na okresy zadłużenia
  • Usprawnione: Raport kasowy: można teraz drukować stan końcowy także dla raportu za dowolny zakres czasowy
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg dokumentów: nowe kryterium: kategoria faktur - można ją wybrać lub wykluczyć
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: można dodać zapis "Prosimy o zapłatę długu w formie przelewu"
  • Usprawnione: Okno dokumenty: Dla dokumentu można usunąć powiązanie ze zwierzęciem, przypisać zwierzę lub zmienić przypisanie
  • Usprawnione: Ręczne wprowadzanie faktur od dostawcy: można teraz zmieniać stawkę VAT w edycji pozycji dokumentu
  • Usprawnione: Okno Dokumenty - lista pozycji dokumentu: przełączając widok możemy zobaczyć czy pozycje są powiązane z magazynem, a w przypadku dokumentów zbiorczych, czy pozycje pochodzą z dokumentów składowych
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty: jeśli dla klienta istnieje zaliczka fiskalna, system automatycznie zaproponuje jej użycie
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - zalecenia: Do zaleceń można teraz łatwo wpisywać usługi wybierając je z listy (Przycisk "Wstaw")
  • Usprawnione: Szybkie MM: można widoczność tego przycisku ograniczyć do wybranego stanowiska (Opcje -> Zakładka Wystawianie dokumentów)
  • Usprawnione: Zakończenie wizyt: teraz można wydrukować fiskalnie na koniec obydwa dokumenty przypisane do wizyty
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna uwzględnia teraz ceny obowiązujące dla danego magazynu
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna: poprawiona reakcja na nieudane drukowanie fiskalne
  • Usprawnione: Raport kosztów leczenia zwierzęcia: można teraz wyłączyć drukowanie numerów dokumentów
  • Usprawnione: Dokumenty KP można teraz z okna edycji zapłaty drukować także dla płatości kartą, przelewu itd. (wymaga włączenia znacznika w opcjach - zakładka płatności)
  • Poprawione: W przypadku dwóch dokumentów do jednej wizyty, sposób zapłaty za drugi z nich mógł być błędnie zapisywany
  • Poprawione: Jeśli wizyta była rozliczana jako dokument RW (rozchód wewnętrzny), to nie można było zastosować rabatu
  • Poprawione: W Poniedziałek Wielkanocny 2022 r. taryfa nie była automatycznie ustalana jako świąteczna; zweryfikowano święta do 2024 r.
  • Poprawione: Edycja pozycji - wybór ceny zaawansowanej: nie działało wybieranie ceny E
  • Poprawione: Sprawdzanie numeru NIP w bazie CEiDG mogło zwracać nieprawidłowe dane (13 opisów firm o innym niż szukany numerze NIP) lub brak adresu
  • Poprawione: W oknie dokumentów dla faktur od dostawcy dostępna była funkcja Dodaj zapłatę, które powodowała przyjęcie płatności na przypadkowego klienta
  • Poprawione: Na niektórych wydrukach (np. wezwanie do zapłaty) nie był drukowany numer konta bankowego
  • Poprawione: Raporty zysku z wizyt i z dokumentów nie uwzględniały kosztów usług obcych
  • Poprawione: Raport kasowy za wybrany okres mógł pokazywać nieprawidłowy stan początkowy
  • Poprawione: Przy pewnych ustawieniach nie był uwzględniany znacznik pomijania taryfy nocnej/weekendej przypisany do grupy towarowej
  • Poprawione: Przy otwieraniu zmiany z datą inną niż bieżąca i tak kod zmiany tworzony był na podstawie aktualnej daty
  • Poprawione: Raport historii dostaw i wydań dla pozycji nie pokazywał kodów dokumentów, gdy były długie
  • Poprawione: W pewnych przypadkach nie można było wprowadzić wartości wpłaty
  • Poprawione: W przypadku rabatu o wartości ułamkowej rabat mógł nie być drukowany na dokumencie sprzedaży

 

 • Leczenie
  • Nowe: Możliwość określania poziomu bólu w ramach rejestracji wizyty (Okno Wywiadu / Badania); można wybrać, czy ma być zapamiętany tylko poziom bólu, czy cała ocena bólu ma być skopiowana do opisu badania
  • Nowe: Leki i zabiegi: Możliwość przeglądania listy powiązań składniki - pozycje nadrzędne
  • Nowy: Raport historii zmian dla wizyty
  • Usprawnione: Rozmowa telefoniczna: wiele opcji łatwego uzupełniania tekstu: objawy, poziom bólu, od kiedy, zaplanowany termin czy oferta cenowa
  • Usprawnione: Badanie stomatologiczne: odróżnienie statusu pozbycia się zęba (usunięcie) od braku zęba
  • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: dodane kryterium: klient
  • Usprawnione: Wybieranie wielu zwierząt jednego właściciela: dodane kryterium gatunku, w przypadku schronisk kryterium przebywania w schronisku
  • Usprawnione: Seria szczepionki p. wściekliźnie jest zapamiętywana w leczeniu i wykorzystywane przy rozliczeniu
  • Usprawnione: Szczepienie przeciw wściekliźnie: dla każdej serii pokazywana jest jej dostępność na magazynie jako ikonka
  • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty / wizyt mógł w różnych sytuacjach mieć zniekształconą czcionkę - teraz został napisany od nowa
  • Usprawnione: Świadectwo lekarsko-weterynaryjne można teraz drukować również w języku angielskim
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty: Dla pozycji powiązanych z daną pozycją ("Użyj także") można określić, czy pozycje z ilością zero mają być kopiowane do leczenia, czy nie (Opcje -> Wizyty -> Ciąg dalszy)
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - Szczepienie przeciwko wściekliźnie: można (przycisk Dostosuj) wybrać, czy domyślnie wyświetlać serie tylko z jednego magazytnu, czy ze wszystkich
  • Usprawnione: Opis leczenia w wizycie: można łatwo zmienić wybraną serię, klikając na wyświetloną datę ważności
  • Usprawnione: Lista wizyt: W podsumowaniu teraz także ilość zabiegów profilaktycznych
  • Usprawnione: Wizyta gospodarska dla stada: zmiana wagi dla zwierzęcia stada w wizycie powoduje teraz zmianę ogólną wagi tego zwierzecia - nie tylko w tej wizycie (można to wyłączyć)
  • Usprawnione: W rodzajach profilaktyki można teraz zaznaczyć, aby użycie dawnego rodzaju profilaktyki skutkowało wyłączeniem wizyty z listy wizyt wchodzących do książki leczenia zwierząt
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - szczepienie przeciw wściekliźnie: w opcjach można teraz ustalić, czy domyślnie system ma zaznaczyć opcję "Wszystkie magazyny" czy "Tylko bieżący"
  • Usprawnione: Szpital: Możliwość utworzenia zaproponowanego leczenia na podstawie istniejącej już wizyty w szpitalu
  • Usprawnione: Typowe opisy badań: zapamiętywanie szerokości okna
  • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: teraz można w niej drukować numer pozwolenia, jeśli lek ma odnośnik w Vademecum i wpisany w nim numer pozwolenia
  • Usprawnione: Wizyta terenowa: teraz diagnoza przypisana do pozycji jest kopiowana do leczenia tak samo jak w zwykłej wizycie
  • Usprawnione: Zalecenia: możliwość drukowania pieczątki w podpisem
  • Poprawione: Rejestracja wizyty-leczenie: Jeśli dodajemy pozycję posiadającą pozycje powiązane, były one dopisywane do wizyty nawet wtedy, gdy ich ilość była podawana jako 0 lub anulowano okno ilości
  • Poprawione: Rejestracja szczepienia: w przypadku braku szczepionki na stanie pojawiał się komunikat błędu "Grid Out of Range"
  • Poprawione: Rejestracja wizyty dla kolejnego zwierzęcia danego właściciela nie zdejmowała blokady z właśnie kończonej wizyty
  • Poprawione: Zaświadczenie p. wściekliźnie: w pewnych rzadkich sytuacjach nazwa działalności nie mieściła się w przypadku formatu A6 pionowo
  • Poprawione: Poprawiona kontrola ilości miejsc po przecinku dla podawanej ilości leków i zabiegów - teraz wszędzie zgodnie z ustawieniami
  • Poprawione: Rejestracja wizyty - profilaktyka: cena podawana w leczeniu mogła być wyliczana od netto zamiast ceny brutto. Powstawały zaokrąglenia, który przy dorównywaniu do pełnych złotych mogły sugerować zauważalne różnice w wartości
  • Poprawione: Wydruk opisu wizyty w nowej wersji mógł drukować nieprawidłową liczbę kopii lub nieprawidłowo ustalać rozmiar strony (zawsze A4)
  • Poprawione: Kwestionariusz zwrotny do paszportu może teraz drukować dziewięcio-, a nie siedmioznakowy numer
  • Poprawione: Usunięcie zabiegu profilaktycznego mogło powodować usunięcie leków i zabiegów skojarzonych nie tylko z tym zabiegiem, ale wszystkimi zabiegami należącymi do tego samego rodzaju profilaktyki
  • Poprawione: Drukowanie zaleceń: obecnie data na wydruku to data wizyty, a nie data bieżąca
 • Terminarz
  • Nowe: Grafik: Możliwość ustalania zakresu czasowego w formie graficznej
  • Usprawnione: Możliwość przejścia z opisu rozmowy telefonicznej do terminarza
  • Usprawnione: Przy zapisie/zmianie terminu możliwość automatycznego sprawdzania, czy termin nie został w międzyczasie zajęty w terminarzu on-line
  • Usprawnione: Przy zmianie daty lub czasu terminu sprawdzanie, czy nie ma zaplanowanego SMS-a i ewentualna edycja jego treści
  • Usprawnione: Tworzenie wizyty z terminu: można teraz wyłączyć kopiowanie opisu terminu do wywiadu w wizycie
  • Poprawione: Terminy z WetTerminu mogły być nie odczytywane w przypadku baz SQL umieszczonych poza serwerami BRI
  • Poprawione: Jeżeli dla nowego terminu było zaznaczone utworzenie wiadomości SMS, a klient nie figurował w bazie klientów, SMS nie był przygotowywany
  • Poprawione: Kopiowanie standardowego grafika do grafika bieżącego mogło nie kopiować danych w pewnych warunkach
  • Poprawione: Nasłuch WetTerminu: dla zbyt długich nazw klientów pojawiał się błąd
  • Poprawione: Nasłuch WetTerminu: przy zamykaniu WetTerminu pojawiał się błąd ("Błędne dojście"), jeśli trwała w tym czasie synchronizacja
 • Laboratorium
  • Nowe: Komunikacja z aparatem BS-230
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Seamaty SMT-120VP
  • Nowe: Możliwość przesyłania zleceń do laboratoriów VetLab (wersja testowa)
  • Nowe: Możliwość importowania wyników z laboratorium QLAB Oława
  • Poprawione: Import wyników z laboratorium Laboklin dla wskaźników, dla których nie podano wartości

 

 • Multimedia
  • Nowe: Możliwość przeglądania listy Tagów dla obrazów DICOM (wymagany moduł DICOM)
  • Nowe: Możliwość dodania do wizyty wszystkich plików graficznych z wybranego folderu
  • Usprawnione: Komunikacja z Conquest Server uwzględnia teraz przypadek, gdy nazwy pól w serwerze Conquest mają więcej niż 10 znaków
  • Poprawione: Okno multimediów: Na liście po lewej nie było widać miniatur
  • Poprawione: Analiza obrazu multimedialnego: Cofnięcie ostatniej czynności mogło powodować usuwanie pierwszego utworzonego obiektu

 

 • Ogólne
  • Nowe: Uporządkowanie ustawień dot. wysyłania wiadomości, poprawione wysyłanie załączników wiadomości, zwłaszcza wyników badań jako PDF, załączniki Thunderbird można załączać wg standardu tb3+
  • Nowe: Możliwość wysyłania wiadomości przez GMail bezpośrednio, wersja testowa
  • Nowe: Możliwość logowania za pomocą karty zbliżeniowej czytanej tekstowo lub jako odczyt z USB
  • Nowe: Filtrowanie zwierząt: możliwość filtrowania konkretnych chorób przewlekłych
  • Nowe: Możliwość przesyłania numerów zawieszek dla psów do bazy Rabieski
  • Usprawnione: Edytując zdarzenie Wiadomość e-mail z okna wizyt można od razu wysłać wiadomość i przejrzeć dotychczasowe wiadomości do tej osoby
  • Usprawnione: Komunikacja wewnętrzna: można oznaczyć wiadomość ponownie jako nie odczytaną
  • Usprawnione: Wygodniejsze przejście na Firebird 3.0 na komputerach klienckich
  • Usprawnione: Rejestrowanie zmian nazwy zwierzęcia
  • Usprawnione: Recepcja: domyślnie nie można teraz zmienić raz wprowadzonej godziny przyjścia klienta (można to zmienić w oknie uprawnień recepcji)
  • Poprawione: W przypadku braku internetu, przy logowaniu mógł pojawiać się błąd "Socket Error #11001"
  • Poprawione: Sprawdzanie ilości dostępnych punktów w przypadku wysyłania SMS-ów przez JustSend nie działało poprawnie
  • Poprawione: Okno Klienci: Po dodaniu klienta, jeśli dodajemy zwierzę, mogło być przypisane do niewłaściwego klienta (innego niż właśnie dodany)
  • Poprawione: Wiadomości email przekazywane do programu pocztowego mogły zawierać tylko jeden załącznik
  • Poprawione: Komunikacja wewnętrzna: niepoprawnie wyświetlała się lista odbiorców wiadomości