Od 27 stycznia 2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 20 stycznia 2022 roku, regulujące pracę schronisk dla zwierząt. Wprowadza ono nowe obowiązki dla schronisk, między innymi rejestrowanie spacerów i prowadzenie kartoteki woluntariuszy. Klinika XP z modułem dla schronisk (Schronisko XP) od wersji 5.29.17.74 umożliwia przetwarzanie danych zgodnie z tymi wymogami.  schronisko small Depositphotos 204323448 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, związane z nowymi przepisami lub rozszerzeniem funkcjonalności

 

REJESTR WOLONTARIUSZY

Możemy do niego wejść z okna Zwierzęta -> Przycisk Operacje -> Rejestr Wolontariuszy

Wpisujemy tu dane osób, które wyprowadzają psy na spacer.

Zgodnie z rozporządzeniem, dla każdego wolontariusza trzeba wpisać nie tylko imię i nazwisko, ale także pełny adres zamieszkania.

 

REJESTR SPACERÓW

Całościowo można go oglądać z okna Zwierzęta -> przycisk Operacje -> Rejestr spacerów.

Dla danego zwierzęcia możemy szybko zarejestrować Spacer z okna Zwierzęta -> zakładka Schronisko:

 schronisko5

  

WYDRUK KARTY EWIDENCYJNEJ

Na karcie ewidencyjnej (zalecane korzystanie z Karty w wersji 2, która posiada najwięcej informacji) drukowane są obecnie dodatkowe informacje:

  • Kwarantanna - do kiedy trwa
  • Informacje o kastracji. Warunkiem wydrukowania jest zarejestrowanie zabiegu profilaktycznego, który ma zaznaczone pole Kastracja
  • Jeśli w przypadku zgonu zarejestrujemy Wydanie oznaczające zgon, to podmiot przypisany do tego wydania będzie drukowany jako odbiorca zwłok do utylizacji.

 

RAPORTY DOTYCZĄCE SCHRONISKA

Raporty dostępne są w oknie Zwierzęta -> przycisk Drukuj.

RAPORT ZBIORCZY OPIS
Lista zwierząt schroniska Proste zestawienie listy zwierząt przebywających w schronisku.
Raport działalności schroniska

Całościowy raport pokazujący zdarzenia, które miały miejsce w schronisku, zwykle wywoływany w zakresie miesiąca.

Warunkiem poprawnego raportu jest odpowiednie zdefiniowanie typów przyjęć i wydań zwierząt.

Raport dni pobytu Raport sumaryczny: ile dni zwierzęta przebywały w schronisku w podziale na typy zdarzeń.
Raport wykorzystania miejsc pobytu (klatek) Pokazuje zapełnienie poszczególnych klatek.
Raport przyjęć i wydań zwierząt Może pokazywać przyjęcia lub wydania. 
 Raport spacerów

Wchodzimy do okna Zwierzęta -> przycisk Operacje -> Spacery.W oknie Spacerów klikamy na Drukuj.

Dla raportu możemy wybrać zakres czasowy.

Jeśli w oknie spacerów wybraliśmy konkretne zwierzę lub/i wolontariusza, to raport uwzględni te kryteria.

 

RAPORT INDYWIDUALNY OPIS
Karta ewidencyjna

Występuje w trzech formatach. Najbardziej pełny jest wydruk Karty w wersji 2.

Można dla tej wersji włączyć m.in. oszczędzanie tonera - wtedy tytuły poszczególnych pól drukowane będą na białym, a nie szarym tle

Wypis z Karty schroniska

Można go zdefiniować samodzielnie, korzystając z oznaczeń poszczególnych pól opisujących zwierzę.

Kwestionariusz adopcyjny

Generowany na podstawie szablonu w MS Word, który można elastycznie dostosować do indywidualnych wzorów obowiązujących w danym schronisku.

Opis zasad dostosowania znajduje się w artykule 

Jak dostosować plik umowy do własnych potrzeb? (klinikaxp.pl)

Umowa adopcyjna Generowana na podstawie szablonu, podobnie jak Kwestionariusz adopcyjny.
Raport spacerów dla zwierzęcia Tak naprawdę to raport spacerów ograniczony do konkretnego zwierzęcia

  

INNE ZMIANY

  • Rejestracja zmian klatek. Jeśli wskazujemy dla zwierzęcia inny boks/klatkę, w której przebywa, system zapamięta informację o tej zmianie. Zmiany można przeglądać dla danego zwierzęcia w oknie Zwierzęta, na zakładce Schronisko - przycisk opcji obok Klatki
  • Właściciele zwierząt schroniska. Jeśli w schronisku przebywają zwierzęta, których właścicielami są różne gminy, można wskazać odpowiednią gminę dla każdego zwierzęcia, w oknie zwierząt wskazując właściciela na zakładce Schronisko. Aby zobaczyć, które zwierzęta należą do wybranej gminy, możemy w oknie zwierzęta kliknąć na przycisk Filtrowania, a w nim wskazać odpowiedniego właściciela zwierząt 

 

TYPOWE PYTANIA

Jak prawidłowo rejestrować kastrację?

Na zakładce Profilaktyka wchodzimy do okna Rodzaje profilaktyki. 

Jeśli nie ma zabiegu o nazwie Kastracja, dodajemy nowy typ Kastracja. Zaznaczamy dla niego pole Kastracja i przypisujemy odpowiednią usługę.

 

Jak rejestrować zgon zwierzęcia?

Jako Wydanie, dla którego mamy zaznaczone, że oznacza zgon zwierzęcia.

 

Jak skonfigurować wszystko na potrzeby raportu działalności schroniska?

Przede wszystkim trzeba zdefiniować typy przyjęć i typy wydań. 

Typy przyjęć możemy zdefiniować przechodząc do tego słownika z okna Zwierzęta, zakładka Schronisko, przycisk obok Typu przyjęcia:

schronisko3

Podobnie typy wydań możemy zdefiniować w oknie Zwierzęta -> zakładka Wydanie:

schronisko4

Dla wydania możemy określi dodatkowe parametry: czy oznacza ono zgon zwierzęcia, czy w przypadku wydania na fakturze mają się znaleźć odpowiednie pozycje z listy usług.

 

 Czy można ustalić domyślny czas kwarantanny nie na 14, ale na 15 dni?

Tak. Wchodzimy na zakładce Administrator w Opcje, zakładka Zwierzęta. Tu klikamy na przycisk Parametry pracy schroniska

W nowym oknie możemy wpisać domyślną liczbę dni karencji:

schronisko1