Aktualizacje programu Aktualizacje programu

Zmiany do wersji 5.14

  • Leczenie
   • Usprawnione: Zastosowana profilaktyka - wygodniejsze przeglądanie w przypadku schronisk
   • Usprawnione: W podsumowaniu listy wizyt widać teraz ilość pacjentów i orientacyjną wartość przychodów (można to wyłączyć w Opcjach programu na zakładce Wizyty)
   • Usprawnione: Świadectwo rodowodowe buhaja: wiele zmian, m.in. wybór nasienia z wpływem na ilość nasienia na stanie
   • Usprawnione: Szpital: możliwość ustawienia w parametrach, jakie ceny będą na dokumentach tworzonych w trakcie pobytu
   • Poprawione: Szpital: w przypadku chmury rozliczenie za cały pobyt mogło być generowane bardzo długo
   • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy koszt ma być podpowiadany, czy nie
   • Poprawione: Kalkulator weterynaryjny mógł wyświetlać komunikat błędu przed wyświetleniem okna
   • Usprawnione: Podpowiadanie początku numeru zawieszki dla zawieszek Safe-Animal
   • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich w przypadku koni drukuje teraz numer paszportu
   • Poprawione: Jeśli szczepienie jest rejestrowane za inny inny rok niż bieżący, numer szczepienia mógł być nieprawidłowy (1 zamiast kolejnego)
   • Poprawione: Drukowanie ulotek z Praktyki Klinicznej Małych Zwierząt po wybraniu diagnozy
   • Usprawnione: Nieoficjalne uwagi dot. wizyty mogą być widoczne dla wszystkich lub tylko dla właściciela i lekarza rejestrującego wizytę
   • Nowe: Zestawienie: lista dni pobytu w schronisku poszczególnych zwierząt w wybranym okresie
   • Usprawnione: Przyjęcie zwierzecia do schroniska: można teraz zaznaczyć opcje: Łapanie oraz Transport
   • Usprawnione: Import listy kolczyków dla bydła, gdy plik zawiera jedynie same identyfikatory (bez nazwy, daty urodzenia, płci itd.)
   • Usprawnione: Notatki nieoficjalne teraz widoczne są również w wizytach w karcie zwierzęcia
   • Poprawione: Lista zwierząt w oknie klientów nie mogła być uporządkowana wg wieku
   • Poprawione: Kopiowanie leczenie ze schematu do wizyty: kwota łączna uwzględnia teraz ilość zwierząt
  • Finanse
   • Usprawnione: Raport obrotów z klientami może pokazać obroty w dwóch różnych okresach i wydrukować różnicę obrotów procentowo
   • Poprawione: W magazynie przy wybieraniu pozycji wg kodu kreskowego mógł się pojawiać komunikat błędu
   • Poprawione: Wybór pozycji do dokumentu np. MM- mógł nie rozpoznawać prawidłowo kodów kreskowych
   • Usprawnione: Szybsze rozpoczęcie inwentaryzacji, zwłaszcza w przypadku chmury
   • Usprawnione: Inwentaryzacja: Łatwiejsze ustalanie ilości wyższej niż dotychczasowa
   • Usprawnione: Inwentaryzacja: Bardziej przejrzyste okno
   • Poprawione: Inwentaryzacja: Dostawy dodane jako ujawnienie inwentaryzacji mogły nie być ujmowane w INWENT+
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych - można teraz wybrać dokumenty nie dotyczące bezpośrednio sprzedaży
   • Usprawnione: Przeglądanie i definiowanie stanów minimalnych w różnych magazynach
   • Poprawione: Uszczelnienie opcji "Zapłaty przyjmuje recepcja"
   • Usprawnione: Możliwość zablokowania pracownikom możliwości przełączania znacznika "Zapłaty przyjmuje recepcja"
   • Usprawnione: Możliwość ustalenia, czy pracownicy mogą przyjmować pieniądze poza rejestracją wizyty, czy nie (uprawnienia wspólne pracowników)
   • Usprawnione: Możliwość ustalenia, że na koniec wizyty zamiast kwoty będzie ustawiała się wartość "Zapłata później"
   • Usprawnione: Możliwość szybkiego rozliczenia zbiorczego z okna listy wizyt
   • Usprawnione: Uszczelnienie rozliczania inwentaryzacji: nie można rozliczyć inwentaryzacji, gdy miałaby zdjąć z już niedostępnych dostaw
   • Usprawnione: Uszczelnienie cofania rozliczenia inwentaryzacji: nie można cofnąć inwentaryzacji, gdy dostawy z INWENT+ były już rozchodowywane
   • Usprawnione: Raport zysku wg dokumentów generuje się bardziej płynnie
   • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji, m.in. dodanie informacji: właściciel i nazwa zwierzęcia
   • Usprawnione: Wybór zwierzęcia jako np. kryterium dla wizyt do rozliczenia zbiorczego - widoczne także zwierzęta nieżywe
   • Nowe: Import faktur w formacie CDN Optima
   • Usprawnione: Import faktur z Polwet Łask
   • Poprawione: Usunięty błąd z analizy sprzedaży CRM: w niektórych przypadkach nie był brany w rozliczeniach pierwszy dzień danego okresu
   • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych: drukowanie metody płatności (np. kartą) dla protokołu Posnet Temo
  • Administracja, multimedia i inne
   • Poprawione: Łączenie ras mogło wyświetlać komunikat błędu zamiast wyboru rasy do złączenia
   • Poprawione: Podczas przelogowania niektóre parametry pracy mogły nie być odczytywane poprawnie
   • Poprawione: Różne foldery multimediów dla oddziałów - pokazywanie logo itd.
  • Laboratorium
   • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu Fuji Dri-Chem NX 500i
   • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu VCheck 200
   • Usprawnione SQ-LAB: Wiele usprawnień, możliwość wyłączania/włączania nasłuchu i inne
   • Poprawione: Import z laboratorium VetLab: W przypadku bardzo długiej nazwy zwierzęcia (ponad 32 znaki) pojawiał się błąd
   • Poprawione: Odczyt wyników z aparatów Idexx: pomijane były wartości 0
   • Poprawione: Odczyt wyników z aparatów Idexx: W niektórych przypadkach system mógł nie importować wartości innych niż 0
   • Usprawnione: Poprawiony import wyników z laboratoriów VetLaboratoria i innych działających na oprogramowaniu ATD Software
   • Poprawione: Import wyników z Laboratorium XP
   • Poprawione: Import wyników z Laboratorium Alab

  Zmiany w wersji 5.13 - 11 grudnia 2018

   • Leczenie
    • Usprawnione: Blokada edycji starszych wizyt poprzez sprawdzanie daty granicznej wizyt
    • Poprawione: Magazyn inny niż domyślny podczas rejestracji wizyty
    • Poprawione: Zgody na zabieg: zapamiętywanie ustawień dot. kosztu, możliwość wyróżnienia informacji o kosztach zabiegu
    • Usprawnione: Edycja schematu badań: widać teraz wskaźniki z urządzenia i łatwo można przejść do mapowania
    • Poprawione: Przeliczanie wartości referencyjnych przy odczycie wyników z laboratoriów/
    • Poprawione: Import wyników z Laboratorium XP: teraz odczytywane także wyniki antybiogramów
    • Nowe: Rejestracja wizyty: możliwość ustalania wysokości pola Wywiadu (i pola Badanie kliniczne)
    • Nowe: Wyświetlanie opisu wizyty: możliwość ustalania koloru czcionki dla opisów badań
    • Poprawione: Rozmieszczenie elementów zgody na zabieg: łatwiej zmieścić treść na papierze A5
    • Usprawnione: Szczepienie p./wściekliźnie: można teraz utworzyć PDF i wysłać jako e-mail
    • Poprawione: Wydruk skierowania na badania mógł nieprawidłowo drukować tytuł lub logo
    • Usprawnione: Integracja kalkulatora weterynaryjnego z opisem dawkowania
    • Nowe: Można wprowadzić dawkowanie na kg masy ciała
    • Nowe: Ustalanie ilości leku do zastosowania na podstawie masy zwierzęcia i dawki na kg masy ciała
    • Usprawnione: Nowe świadectwo rodowodowe buhaja: różne zmiany, m.in. stanowiska osoby wystawiającej itd.
    • Usprawnione: Planowanie SMS-ów z zastosowanej profilaktyki: można teraz rozsyłać także SMS-y dla innych zabiegów niż szczepienie
    • Usprawnione: W przypadku wielu oddziałów można ustalić, że usługi do wyboru w leczeniu będą ograniczone tylko do własnych usług (przypisanych do tego oddziału)
   • Finanse
    • Usprawnione: Podczas tworzenia pliku JPK-FA sprawdzana jest teraz poprawność numeru NIP kontrahenta
    • Poprawione: JPK-VAT uwzględnia teraz także faktury z numerem PESEL zammiast NIP
    • Poprawione: Gdy zapłaty za wizytę przyjmuje recepcja, system mimo wszystko zmieniał zaliczkę w zapłatę za dokument
    • Poprawione: Gdy zapłaty za wizytę przyjmuje recepcja, system podczas edycji wizyty mimo wszystko proponował dorównanie płatności do wartości dokumentu
    • Poprawione: Przy próbie tworzenia dokumentu w chmurze w pewnych przypadkach mógł pojawiać się komunikat błędu SET NOCOUNT OFF
    • Nowe: Raport obrotów wg pozycji, wartościowo
    • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: teraz można utworzyć wezwanie za wiele dokumentów
    • Poprawione: Wybieranie pozycji z magazynu wg kodu kreskowego: nie zawsze widać było prawidłowy kod kreskowy
    • Poprawione: Kreator dokumentów - faktura zbiorcza: jeśli po skopiowaniu pozycji z innych dokumentów do faktury zbiorczej użytkownik przeszedł na zakładkę Nagłówek, faktura mogła zostać oznaczona jako wpływająca na stany magazynowe
    • Usprawnione: Więcej informacji o utworzeniu dokumentu magazynowego (log) w różnych miejscach
    • Poprawione: Ustalanie stanu kasy w oknie Kasy, w wyniku kliknięcia na Odśwież mogło nalicząc nieprawidłowy stan kasy
    • Usprawnione: Raport wg grup towarowych/klas/kategorii: można teraz wybrać oddział
    • Poprawione: Przy próbie otwierania okna Płatności, gdy otwarta jest zakładka Kasy (lub odwrotnie) mógł pojawiać się komunikat błędu
    • Usprawnione: Łatwe odwołanie do analizy kosztów działalności z okna podsumowania dnia
    • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji: można teraz filtrować raport wg stawek VAT
    • Poprawione: Nie można teraz usunąć dokumentu przychodowego, dla którego istnieją wydania
    • Poprawione: Nie można zmienić ilość pozycji w dokumencie przychodowym na ilość mniejszą niż już wydana
    • Usprawnione: Szybsze wyliczanie płatności w oknie finansów klienta
    • Usprawnione: Filtr klienta: można teraz podać zakres nadpłaty / zadłużenia
    • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: można zaznaczyć drukowanie kodów dokumentów
    • Poprawione: Okny Wizyty -> płatność: jeśli wizyta nie miała rozliczenia, kliknięcie na "Zapłać za tę wizytę" powodowało wygenerowanie lub korektę zapłaty zaliczkowej dla przypadkowej osoby
    • Poprawione: Edycja pozycji przychodowej: kolejność edycji pól
    • Nowe: Analiza przychodów i rozchodów (dostępna np. z okna Dokumentów -> Drukuj lub z okna analizy dnia)
    • Usprawnione: klienci do wystawienia faktur zbiorczych
    • Usprawnione: Możliwość wydrukowania naklejek dla klientów, dla których wystawiono dokumenty
    • Usprawnione: Uporządkowanie, podział listy raportów w oknie Dokumentów magazynowych
    • Usprawnione: Koszty standardowe: możliwość dopisania nowych kosztów do już istniejącego dokumentu kosztowego
    • Usprawnione: Koszty standardowe: różne poprawki i usprawnienia
    • Usprawnione: Finanse klienta: można włączyć filtr wg zwierząt (dotyczy tylko dokumentów, nie wpłat)
    • Poprawione: Edycja i przeglądanie faktur korygujących nagłówka
    • Usprawnione: Czytnik danych Argox PT20 podczas inwentaryzacji: można włączyć pomijanie kodu towaru przy eksporcie danych do urządzenia
    • Usprawnione: Uszczelnienie kontroli daty granicznej dla dokumentów, wygodna edycja dat granicznych z głównego okna (przycisk Zadania)
   • Administracja, multimedia i inne
    • Nowe: Okno przypomnienia o wizytach: dodane sprawdzanie leków przeterminowanych
    • Usprawnione: Domyślne ustawienia logowania i możliwość ustawienia domyślnego hasła logowania podczas zmiany hasła użytkownika
    • Usprawnione: Migracja do bazy Firebird 3.0, praca na bazie Firebird 3.0
    • Nowe: Rejestrowanie dodania dokumentu oraz anulowania dodania dokumentu (w kreatorze)
    • Nowe: Rejestrowanie zmiany uprawnień użytkowników
    • Poprawione: Podczas synchronizacji mógł pojawiać się błąd podłączenia do bazy danych na serwerze
    • Poprawione: Podczas próby naprawy bazy mógł pojawiać się błąd "service is attached"
    • Poprawione: Podczas generowanie pliku JPK-FA mógł pojawiać się komunikat o nieprawidłowym numerze NIP dla każdego kontrahenta
    • Nowe: Ewidencja czasu pracy (wymagane: wersja profesjonalna, dostęp do aktualizacji)
    • Nowe: Możliwość łączenia dwóch rekordów pracowników w jeden wpis - gdy jest dwukrotnie wpisany
    • Nowe: Okno klientów: wydzielony nowy przycisk do operacji dot. aktualnego klienta
    • Usprawnione: Więcej oznaczeń kolorów dla recepcji
    • Poprawione: Projektowanie i wydruk raportów profesjonalnych użytkownika mogły się nie uruchamiać i drukować raporty bez wypełniania danych
    • Usprawnione: Przesunięcie terminu myszką w terminarzu teraz wymaga potwierdzenia (chyba, że włączymy to w opcjach terminarza)
    • Nowe: Można przeglądać historię zmian dla terminu
    • Nowe: Formularze zaawansowane: można zapisywać, odczytywać i usuwać formularze z/do chmury
    • Nowe: Formularze zaawansowane: można oceniać czyjeś formularze, wiele usprawnień edycyjnych
    • Usprawnione: Łatwiejsze wyszukiwanie dostawców z metodą filtrowania (F6 lub lejek w polu szukania)
    • Nowe: Odbiór wiadomości do importu faktur i synchronizacji: obsługa protokołu pocztowego IMAP (wcześniej tylko POP3)
    • Usprawnione: Import faktur zakupu - uproszczony widok i obsługa okna
    • Usprawnione: Odbiór wiadomości z fakturami zakupu - poprawiona przejrzystość obsługi
    • Poprawione: Import dokumentów podczas synchronizacji
   • Dane osobowe
    • Usprawnione: Możliwość wybrania, jak często ma być wymuszana zmiana hasła: co 30, 60 czy 90 dni. Rozporządzenie nie mówi o dokładnej liczbie dni.
    • Usprawnione: Możliwość utworzenia pliku PDF ze arkuszem zgody na dane osobowe (żeby np. wysłać klientowi)

   Zmiany w wersji 5.12 - 15 października 2018

   • Leczenie
    • Usprawnione: Zbiorcze generowanie plików PDF dot. Dokumentacji obrotu detalicznego: nie ma potwierdzania po każdej pozycji; pliki można tworzyć z osobnymi nazwami na każdy miesiąc
    • Usprawnione: Przyspieszone przeglądanie Vademecum zwłaszcza przy pracy w chmurze i pracy po sieci WiFi
    • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można wybrać inną klasyfikację ASA, opisującą stan, a nie znieczulenie
    • Poprawione: Zgody na zabieg: możliwość ustalenia czcionki
    • Usprawnione: Raport leków psychotropowych nie pokazywał jednostki miary, a w pewnych przypadkach dawkowania - poprawione
    • Usprawnione: Badania laboratoryjne: poprawiona konwersja pomiędzy różnymi jednostkami miary
    • Usprawnione: Dodane nowe kategorie gatunków zwierząt na potrzeby norm badań laboratoryjnych
    • Usprawnione: Rejestracja wizyty: ustalenie następnej wizyty: można wskazać lekarza, do którego zapisujemy na wizytę
    • Poprawione: Rejestracja wizyty: Wybieranie dodatkowych składników przypisanych do leku/zabiegu - system pokazywał nieprawidłową ilość na stanie (0)
    • Nowe: Możliwość wydruku pustego protokołu sprzedaż - kupno konia
    • Nowe: Możliwość ustalania ceny leku/zabiegu już na poziomie leczenia w wizycie (cena ofertowa)
    • Usprawnione: Drukowanie specyfikacji do wizyty: teraz wybór wielkości papieru i podajnika
    • Usprawnione: Baza w chmurze: szybsze wybieranie leków w leczeniu i inne usprawnienia przyspieszające pracę
    • Poprawione: Zapis epikryzy jako PDF: pojawiał się błąd i plik się nie tworzył
    • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu może teraz zawierać diagnozę
    • Usprawnione: Import wyników badań z Vet Laboratorium w Bydgoszczy
    • Poprawione: Import wyników badań z laboratorium VetLab
    • Nowe: Numeracja recept dla leków psychotropowych
    • Poprawione: Sposób nadawania numeru kartoteki inseminacji dla powtórzeń
    • Poprawione: Inseminacja: Możliwość oznaczenia 5 i 6 krycia
    • Nowe: Inseminacja: tworzenie i wydruk świadectwa rodowodowego z wykorzystaniem nowej kartoteki podmiotów
    • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można w danych lecznicy umieszczać dodatkowe dane dot. oddziału
    • Poprawione: Wydruk raportu wizyty nie pokazywał szczegółów badania laboratoryjnego, jeśli było wprowadzane w starszej wersji modułu laboratoryjnego
    • Poprawione: Zabezpieczenia przypisywania multimediów do wizyty (reakcje na różne błędy w zapisie i kopiowaniu pliku)
   • Finanse
    • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: Można filtrować po kliencie
    • Usprawnione: Wysyłanie plików JPK-VAT i JPK-FA teraz z szyfrowaniem pliku
    • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-VAT 3 dla zakupów
    • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-VAT 3 w przypadku wartości netto 0.01 mogło spowodować utworzenie nieprawidłowergo pliku
    • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-FA w przypadku nazw zawierających znaki specjalne (np. "&")
    • Usprawnione: Wysyłanie plików JPK-MAG: teraz pomijane pozycje usługowe
    • Poprawione: Tworzenie zwrotu od dostawcy ze zwrotu od klienta: teraz w zwrocie jest cena dostawy (a więc cena zakupu w hurtowni), a nie cena sprzedaży widniejąca na zwrocie
    • Usprawnione: Komunikacja z serwerem Medivet
    • Poprawione: Ceny zaawansowane: wydruk cennika wyjazdowego, edycja cen, gdy zaznaczymy "ilość w opakowaniach" w Karcie leku/zabiegu
    • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: można teraz wybrać magazyn dla dokumentów
    • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można teraz wybrać także zakres dat zamiast bieżącej zmiany
    • Nowe: Możliwość łatwego przejścia z klientów do listy dokumentów klienta (Klienci -> Analizy)
    • Poprawione: Import faktur w formacie Matrix (poprawione odczytywanie stawki VAT)
    • Nowe: Odwołania z Karty towaru do listy skojarzeń z pozycjami dostawców
    • Poprawione: W zwrocie do dostawcy cena towaru mogła być zerowa
    • Poprawione: Podczas edycji istniejącej pozycji dokumentu system uwzględniał ilość dostępną, zamiast dostępnej na dany dzień. Mogło to powodować powstawanie rozbieżności na magazynie
    • Poprawione: Wyświetlanie podsumowania (głównie zadłużenia) w oknie Dokumentów magazynowych
    • Usprawnione: Odczyt faktur bezpośrednio z wiadomości: poprawiona kolejność odczytu.
    • Nowe: Nowy format importu danych: VetDirect
    • Usprawnione: Import faktur z VetDirect teraz uwzględnia także faktury korygujące
   • Administracja, multimedia i inne
    • Poprawione: Możliwość usunięcia z bazy danych klientów, którzy od ponad 5 lat nie mieli dokumentów ani wizyt
    • Poprawione: Generator raportów: poprawione drukowanie logo oraz maści zwierzęcia
    • Poprawione: Generator plików PDF, np. Zgody na zabieg: przy pewnych ustawieniach systemu Windows plik PDF mógł być mniejszy niż wybrany rozmiar kartki
    • Poprawione: Terminarz WWW: Błąd synchronizacji w przypadku użycia w opisie pewnych znaków specjalnych
    • Poprawione: Wyszukiwanie wg fragmentu tekstu dla zwierząt, klientów oraz towarów i usług
    • Poprawione: Płynność wyświetlania
    • Poprawione: W przypadku starych drukarek mogło drukowanie mogło powodować wyłączenie działania drukarki (zatrzymanie Bufora wydruków)
    • Poprawione: Wybieranie pozycji zawierających znaki specjalne
    • Usprawnione: Konwersja bazy danych do formatu Firebird 3.0
    • Usprawnione: Pobieranie aktualizacji w przypadku Windows XP
    • Usprawnione i rozszerzone: Konwersja z systemu Veterinaro
    • Nowe: ustalanie miejscowości na podstawie rejestru kodów pocztowych
    • Nowe: możliwość przelogowywania z użyciem numeru PIN zamiast hasła
    • Poprawione: ustawianie daty SMS-ów potwierdzających terminy w terminarzu
    • Usprawnione: Łatwiejsza konfiguracja wielu stanowisk do pracy w sieci dzięki zapamiętaniu ustawień i kopiowaniu do kolejnych
   • Dane osobowe
    • Nowy plik opisujący strukturę danych osobowych w Klinice XP dla celów dokumentacji RODO
    • Usprawnione: Skierowanie na badania: można wybrać, czy do skierowania trafiają pełne dane klienta, czy tylko imię i nazwisko
    • Usprawnione: W przypadku upoważnienia osób do zgody drukowanie zgody nie powodowało zaznaczenia w programie zgody klienta (pojawiał się komunikat błędu "CUST_AUTH[STATUS]...")

   Zmiany w wersji 5.11 - czerwiec 2018

   • Leczenie
    • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: karencja nie uwzględniała ewentualnego dodatkowego dnia
    • Usprawione: Przegląd inseminacji: możliwość filtrowania po kliencie, buhaju i samicy
    • Poprawione: Można teraz określić różne karencje dla pozycji / gatunku w przypadku różnych sposobów podania
    • Usprawnione: Można ustalić wielkość czcionki dla wydruku opisu wizyty
    • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można teraz anonimizować dane klienta/klientów
    • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można teraz wysłać go w postaci zaszyfrowanej jako dwie wiadomości (druga zawiera hasło)
    • Poprawione: Wydruk opisu wizyty: mimo wyłączenia ilości i jednostek miary na wydruku mogły pojawiać się te dane - poprawione
    • Poprawione: Wydruk opisu wizyty: poprawiona przejrzystość wydruku, kolorystyka itd.
    • Usprawnione: Zgoda na zabieg: Można zaznaczyć, aby drukowało się nazwisko lekarza przyjmującego zgodę
    • Poprawione: W przypadku dużej ilości oddziałów mógł pojawiać się błąd przy zapisie numeru wizyty - poprawione
    • Usprawnione: Raport wizyt wg gatunków: można wybrać pracownika
   • Finanse
    • Poprawione: Raport kosztów sprzedanych pozycji nie drukował szczegółów
    • Poprawione: Eksportowanie raportu stanu magazynu w cenach rzeczywistych do MS Excel
    • Poprawione: Eksportowanie obrotów klienta do MS Excel
    • Poprawione: Ustalanie stanów minimalnych dla magazynu w przypadku chmury
    • Usprawnione: Możliwość ustalenia uprawnień pracowników do raportu sprzedaży wg pozycji (Parametry pracy -> Zakładka Pracownicy/uprawnienia -> Wspólne uprawnienia pracowników)
    • Usprawnione: Analiza klientów: teraz pomijani są klienci nieaktywni
    • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: w pewnych warunkach stawka VAT dla pozycji mogła mieć nieprawidłową wartość
    • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: jeśli pozycja faktury nie miała żadnej nazwy powstawał plik, którego nie można było zaimportować w systemach księgowych
    • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: W przypadku nazwy kontrahenta zawierającej znak & plik mógł być tworzony niepoprawnie - poprawione
    • Poprawione: Eksport księgowań do CDN Optima: Poprawiona kolejność faktur w pliku
    • Nowe: Zakończenie wizyty: można ustalić, że zamiast proponowanej kwoty zapłaty podpowiada się zero, aby pracownik wpisywał każdorazowo rzeczywistą otrzymaną kwotę
    • Usprawnione: Opcje wydruku faktur: przy zapłacie pobraniowej można ustalić, czy zawsze drukować informację, że zapłacona, czy tylko w przypadku rzeczywiście zapłaconych
    • Poprawione: Faktura od dostawcy: przy wybieraniu pozycji wg kodu kreskowego mógł pojawiać się komunikat błędu "ItemTable[BARCODE] field not found"
    • Nowe: Raport magazynu w podziale na dostawy
    • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji można wygenerować wg popularności (ilości transakcji)
    • Poprawione: Sprzedaż detaliczna mogła w pewnych przypadkach wyświetlać pozycje nieaktywne
    • Poprawione: Generowanie pliku JPK magazyn mogło nie uwzględniać dokumentów rozchodowych
    • Poprawione: Wygenerowany plik JPK Magazyn mógł być zgłaszany jako nieprawidłowy (brak pól DataWydaniaWZ itd.)
    • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze po transakcji wydania z magazynu łączna ilość w lekach i zabiegach mogła być nieprawidłowa (nie zmniejszona)
    • Nowe: Import faktur z hurtowni VetDirect
   • Administracja, multimedia i inne
    • Nowe: Możliwość konfiguracji do pracy w chmurze także dla wersji 1-stanowiskowych
    • Usprawnione: Blokada usunięcia pracownika, jeśli istnieją dla niego wizyty lub dokumenty
    • Nowe: Przewodnik po wdrożeniu danych osobowych
    • Nowe: Uprawnienia wspólne pracowników: można ustalić, czy pracownik ma wgląd w swoje rozliczenie po kliknięciu na swój Avatar -> Kasa
    • Usprawnione: Lepsza stabilność w przypadku zrywania połączenia z siecią np. przy pracy w chmurze
    • Usprawnione: Nowe Vademecum leków - ponad 120 nowych ulotek leków
   • Dane osobowe
    • Nowe: Czytnik podpisów Wacom: umieszczenie danych biometrycznych podpisu w pliku PDF z możliwością późniejszej analizy
    • Nowe: Czytnik podpisów Wacom: zgoda na eutanazję także poprzez podpis
    • Usprawione: Czytnik podpisów Wacom: możliwość wyboru typu czytnika, co wpływa m.in. na wielkość czcionki na ekranie
    • Usprawione: Czytnik podpisów Wacom: dostępne dodatkowe akcje po utworzeniu pliku z podpisem: drukowanie lub wyświetlenie
    • Nowe: Możliwość wysyłania listy zaszczepionych psów jako zaszyfrowanego pliku z hasłem
    • Nowe: Możliwość wysyłania listy prowadzonych obserwacji jako zaszyfrowanego pliku z hasłem
    • Usprawnione: Możliwość eksportowania adresów e-mail do pliku tekstowego lub schowka
    • Poprawione: Masowe wysyłanie SMS-ów do właścicieli wybranych zwierząt mogło nie działać poprawnie (nie wyświetlało się okno treści wiadomości SMS)
    • Nowe: Możliwość wysłania wielu wiadomości email do wielu odbiorców zamiast jednej zbiorczej
    • Usprawnione: Wybrane funkcje modułu ochrony danych osobowych są teraz dostępne także dla pracowników na zakładce Pomoc
    • Nowe: Spis osoby upoważnione przez klienta do dostępu do danych: można je wydrukoać na zgodzie na przetwarzanie danych
    • Nowe: Nowa treść zgody na przetwarzanie danych
    • Nowe: Nowe zgody opcjonalne na wysyłanie danych do różnych systemów
    • Usprawnione: Integracja drukowanych zgód ze znacznikiem zgody na SMS / Mail
    • Nowe: Zgody opcjonalne na zgodzie na przetwarzanie danych: można zdefiniować własną treść zgody opcjonalnej
    • Nowe: Osoby upoważnione przez klienta do dostępu do danych: można je wydrukoać na zgodzie na przetwarzanie danych
    • Nowe: Możliwość wyczyszczenia informacji o zgodach wszystkich klientów
    • Nowe: Możliwość ustawienia minimalnej długości hasła użytkownika (domyślnie 6 znaków)
    • Nowe: Zaszyfrowanie haseł znajdujących się w bazie danych
    • Poprawione: Długość hasła ustalona na maksymalnie 16 znaków
    • Nowe: Możliwość zapomnienia klienta
    • Nowe: Zgrupowanie funkcji dot. ochrony danych osobowych w jednym miejscu: zakładka Administrator -> Dane osobowe

   Zmiany w wersji 5.10 - marzec 2018

   • Leczenie
    • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można ustawić teraz górny margines (np. przy druku na papierze firmowym wielu stron)
    • Poprawione: Wydruk karty obrotu detalicznego mógł nieprawidłowo pokazywać sumaryczną ilość przyjętego leku
    • Poprawione: Wybór zwierząt stada do wizyty pokazywał także zwierzęta oznaczone jako nieżywe/przekazane do uboju
    • Poprawione: Wydruk historii wizyt z poczekalni
    • Poprawione: Wydruk świadectw szczepienia, listy zaszczepionych psów i kwestionariusza do paszportu w przypadku podmiotów i więcej niż jednego właściciela danego zwierzęcia
    • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx: uwzględnianie wartości zerowych podczas importu
    • Usprawnione: Rozszerzenie uwag do Książki leczenia zwierząt gospodarskich do 600 znaków
    • Usprawnione: Dodatkowe pola w oknie badania dysplazji
    • Usprawnione: Szpital: Możliwość zmiany/wskazania lekarza prowadzącego
    • Poprawione: Karta obrotu detalicznego: prawidłowe drukowanie informacji w przypadku dokumentów KOREKTA+
    • Nowe: Możliwość wydrukowania listy zwierząt stada
   • Finanse
    • Nowe: Znacznik "Aktywny podatnik VAT" dla klientów
    • Nowe: Możliwość oddzielnej numeracji faktur dla aktywnych i nieaktywnych płatników
    • Nowe: Możliwość pomijania wydruku fiskalnego faktur dla aktywnych płatników
    • Nowe: Możliwość wydruku listy dokumentów sprzedaży z podziałem na aktywnych i nieaktywnych podatników VAT
    • Usprawnione: Na fakturze korygującej można teraz skorygować także datę zakończenia dostawy
    • Poprawione: Generowanie zwrotów od klienta z dokumentu źródłowego automatycznie generowało wszystkie pozycje
    • Poprawione: wybór oddziału dla wypłaty
    • Usprawnione: Historia obrotów klienta: można ją teraz wyświetlić także dla wskazanego zwierzęcia klienta
    • Nowe: Generowanie pliku JPK-VAT wersja 3
    • Nowe: Generowanie pliku JPK-VAT wersja 2
    • Nowe: Generowanie pliku JPK-FA
    • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: można wybrać zakres "Dokumenty zbiorcze i pozostałe" lub "Dokumenty składowe i pozostałe"
    • Usprawnione: Zaawansowana numeracja dokumentów (ciągi numeracyjne): wygodniejsze zarządzanie numeracją (filtrowanie wg roku, typu dokumentu itd.)
    • Nowe: Eksport do systemu księgowego Ramzes
    • Poprawione: Dzienny raport sprzedaży: poprawione naliczanie sumy zapłat
    • Poprawione: Rozliczanie pracowników - do wartości utargu raport doliczał wartość faktury korygującej po korekcie zamiast wartości różnicy
    • Nowe: Możliwość wystawiania not uznaniowych i obciążeniowych
    • Usprawnione: Import nowych faktur z hurtowni grupy Centrowet (dla dłuższych nazw towarów)
    • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu sprzedaży/zakupów VAT do PDF i wysłania poprzez e-mail
    • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych zapisuje teraz listy wydrukowanych dokumentów w plikach dziennych
    • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych nie przerywa pracy, ale wyświetla szczegółową informację o błędzie na zakładce raportowania
    • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych mógł wyświetlać w pewnych sytuacjach komunikat: Nieprawidłowa wartość sumaryczna dokumentu
    • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów mógł generować błąd w przypadku zaznaczenia "Uwzględniaj WZ"
    • Nowe: Import faktur z hurtowni Diagnosis i Ara
    • Nowe: Import faktur bezpośrednio z serwera Mediwet
    • Nowe: Poprawiony import faktur w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT
    • Usprawnione: Sumaryczny raport obrotów w podziale na miesiące można teraz filtrować po oddziale i typie dokumentu
   • Administracja, multimedia i inne
    • Poprawione: Wysyłanie danych o zawieszkach do systemów DogId i VetId
    • Poprawione: SMS-y: Nadawanie nazwy nadawcy w przypadku JustSend
    • Poprawione: Eksportowanie do pliku XML w przypadku nieprawidłowych znaków pokazuje, której pozycji dotyczy problem
    • Poprawione: Parametry modułu danych osobowych: ustawienie drukowania zgody bez pytania nie działało
    • Poprawione: Edycja parametrów numerowania dokumentów
    • Usprawnione: Obsługa różnych terminarzy WWW dla różnych oddziałów
    • Usprawnione: Terminarz: zapamiętywanie domyślnego widoku (dzienny/tygodniowy/miesięczny), kolory terminów także w układzie tygodniowym
    • Nowe: Uprawnienia globalne dla recepcji: dostęp do opcji programu, do zarządzania pracownikami i do analiz pracowników
    • Usprawnione: Wydłużenie pola nazwy leków/zabiegów do 80 znaków
    • Poprawione: Mogło się zdarzyć, że SMS był wysyłany do klientów mimo odmowy zgody na otrzymywanie takich informacji
    • Poprawione: Terminarz internetowy: wiele poprawek, m.in. konfigurowanie dostępu do bazy czy stabilnośc przy pracy w chmurze
    • Nowe: Schronisko: można utworzyć kartę zwierzęcia "nieschroniskowego" po adopcji

   Zmiany w wersji 5.09 - grudzień 2017

   • Leczenie
    • Usprawnione: Zalecenia: teraz można je drukować na papierze firmowym
    • Poprawione: W wersji 5.8.02.10 lista zaszczepionych psów mogła mieć zawężoną listę zwierząt
    • Poprawione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
    • Usprawnione: Przegląd numeracji wizyt - teraz z filtrowaniem oddziałów
    • Poprawione: Usuwanie recepty w oknie recept mogło nie zmieniać opisu wizyty
    • Poprawione: Tabela norm dla wskaźników mogła mieć nieprawidłową długość pola kod wskaźnika
    • Poprawione: Działa teraz prawidłowo eksportowanie i importoanie schematów badań laboratoryjnych
    • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: możliwość wydruku samego podsumowania
    • Usprawnione: Przy dodawaniu klienta i zwierzęcia można przejść do dodatkowych danych klienta
    • Usprawnione: W oknie wizyt można filtrować wizyty zawierające formularze zaawansowane
    • Usprawnione: Analiza występowania chorób - sumarycznie: można teraz uwzględniać wizyty, dla których nie było określonej diagnozy (np. do badania ilości nowych zwierząt wybranej płci itd.)
    • Poprawione: Przy próbie ponownej edycji wizyty, w której wcześniej anulowano zmiany mógł pojawiać się błąd powodujący zawieszenie systemu - poprawione
    • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze łączenie dwóch kart zwierząt mogło nie działać poprawnie
    • Usprawnione: Wydruk analizy wizyt wg gatunków: teraz można wydrukować także dane dot. płci leczonych zwierząt
    • Usprawnione: Raport prowadzonych obserwacji teraz w formacie HTML
   • Finanse
    • Usprawnione: Możliwość filtrowania także w oknie kojarzenia pozycji
    • Poprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: faktury korygujące mogły być uwzględniane nieprawidłowo
    • Poprawnione: W niektórych przypadkach zestawienie zwierząt dla faktury zbiorczej mogło być generowane nieprawidłowo
    • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu wydań z dostaw dla pozycji do MS Excel
    • Usprawnione: Możliwość drukowania paragonów na drukarce fiskalnej EPSON TM-T810FV (protokół EPSON Thermal)
    • Usprawnione: Wydruk faktury korygującej: uwzględnianie różnych kont bankowych, dodana data płatności
    • Usprawnione: Raport sprzedaży: można pominąć wpłaty wcześniejsze niż analizowany okres (dzięki temu suma wpłat odpowiada rzeczywistości)
    • Nowe: Import faktur z hurtowni Ragdoll
    • Nowe: Możliwość weryfikacji poprawności danych klienta w bazie GUS oraz CEiDG
    • Poprawione: Edycja zamówień do dostawców, m.in. korzystanie ze stanów minimalnych i dotychczasowych zamówień
    • Usprawnione: Edycja zamówień do dostawców: stany minimalne także dla danego magazynu
    • Usprawnione: Edycja stanów minimalnych, m.in. możliwość szybkiego zamówienia pozycji
    • Usprawnione: Generowanie pliku JPK MAG - wersja testowa
    • Poprawione: Kreator dokumentów - faktura od dostawcy: dane dostawcy mogły się nie przepisywać do faktury
    • Usprawnione: Filtrowanie zwierząt: zakres wagowy można podać z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
    • Poprawione: Rozliczanie pracowników - poprawione drukowanie pracowników od nowej strony
    • Nowe: Możliwość zmiany ceny sprzedaży dla wielu pozycji naraz
    • Poprawione: Podczas rozliczenia zbiorczego mogła się pojawiać nadpłata u klienta
    • Nowe: Wydruk fiskalny: możliwość wydrukowania paragonu z numerem NIP (dla drukarek Novitus)
    • Nowe: Wydruk fiskalny: możliwość wydrukowania pozycji ze stawką N/P jako stawka E (ustawiane w opcjach drukowania fiskalnego)
    • Poprawione: Wydruk fiskalny bezpośrednio na drukarce Novitus mógł powodować występowanie błędu Access violation
    • Usprawnione: Rozliczenie zbiorcze pozwala na automatyczne zarejestrowowanie płatności dla poszczególnych dokumentów
    • Usprawnione: Raport transakcji dla dostaw pozycji jest bardziej przejrzysty, widoczny pełny kod dokumentu zakupu i nazwa dostawcy
    • Usprawnione: Import faktur korygujących z kolejnych hurtowni, m.in. z Konstantynowa Łódzkiego
    • Usprawnione: Na wydruku faktury można drukować numery WZ/paragonów składowych
    • Nowe: Ostrzeżenie o powstaniu luki w numeracji faktur w przypadku usuwania faktury innej niż ostatnia
    • Nowe: Eksport księgowań dokumentów do systemów Rachmistrz i Rewizor (wersja testowa)
    • Poprawione: W przypadku usuwania faktury o numerze niższym niż ostatni mógł pojawiać się błąd - usuwane były pozycje, ale nagłówek zostawał w bazie danych
    • Usprawnione: Dostosowanie importu faktur dla hurtowni Zwierzyniec (format Ragdoll)
    • Usprawnione: Przeglądanie magazynu: możliwość filtrowania pozycji wchodzących do inwentaryzacji
    • Usprawnione: Obsługa stawek VAT podzielona na zestawy dla dowolnego kraju podatkowego z uwzględnieniem zakresów obowiązywania
    • Nowe: Możliwość wydruku na fakturze informacji o tym, że sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT
   • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
    • Nowe: Filtrowanie terminarza wg kategorii
    • Usprawnione: Wyróżnianie wpisów o wyższym priorytecie
    • Nowe: Możliwość przypisywania kategorii do terminów
    • Nowe: Możliwość przypisywania kolorów do terminów
    • Usprawnione: Kolorystyka terminarza
   • Administracja, multimedia i inne
    • Usprawnione: Możliwość podpisów elektronicznych teraz także dla raportów definiowanych przez użytkownika
    • Poprawione: Szybkie kliknięcie na ikonę Leki i zabiegi mogło spowodować zawieszenie programu lub pojawianie się błędów
    • Nowe: Eksport adresów do bazy Envelo
    • Usprawnione: Archiwizacja multimediów obejmuje obecnie także podfoldery miesięczne oraz uwzględnia różne przypadku folderów
    • Poprawione: Podczas archiwizacji informacje o postępie procesu mogła nie być pokazywana
    • Nowe: Poczekalnia: analiza zapisów w poczekalni (czas oczekiwania, ilość zapisów itd.)
    • Nowe: Poczekalnia: Możliwość zlecenia wykonania zdjęcia RTG
    • Nowe: Sprawdzanie integralności kodów dostaw i kodu magazynu
    • Poprawnione: Uszczelnienie uprawnień dot. dostępu do tworzenia dokumentów i magazynu
    • Nowe: Laboratorium XP: Możliwość wczytywania wyników z bufora
    • Poprawnione: Formularze zaawansowane - różne usprawnienia i poprawki
    • Poprawnione: Export zestawień do MS Excel mógł nie działać dla niektórych zestawień - poprawione
    • Nowe: Konwersja danych z systemu SmallBussiness
    • Poprawione: Różne poprawki w procedurze zamknięcia roku

   Zmiany w wersji 5.08 - wrzesień 2017

   • Leczenie
    • Poprawiona: Edycja badań na chorobę Aujeszky'ego
    • Usprawnione: Sprawdzanie integralności leczenie-rozliczenie
    • Usprawnione: Import kolczyków w kolejnym formacie
    • Poprawione: W przypadku wprowadzania zaległych wizyt, w momencie zapisu mógł pojawiać się komunikat błędu (LECZ_DTL not active dataset)
    • Usprawnione: Schronisko: możliwość filtrowania zwierząt wg odbiorcy
    • Poprawione: W przypadku importu wyników badań z VetLab Bydgoszcz mogły nie być widoczne wartości
    • Poprawione: Import wyników badań z VetLab, gdy wynik nie zawiera daty badania
    • Poprawione: Import wyników badań z Laboratorium Idexx
    • Poprawione: Podczas powielania wizyt mógł występować błąd - poprawione
    • Usprawnione: Możliwość ustawienia, czy microchip zwierzęcia musi być unikalny, czy nie (Opcje -> Zwierzęta)
    • Usprawnione: Karta obrotu detalicznego drukuje teraz numery kolejnych transakcji, licząc od pierwszej transakcji w historii, a nie od 1.
    • Nowe: Nowy znacznik dla wizyt: flaga czerwona
    • Poprawione: Podczas importu wyników z ABC VET Horiba mógł się pojawiać komunikat brakujących wskaźników np. BIRTH DATE
    • Nowe: Wersja dla schronisk: Możliwość przeniesienia Karty zwierzęcia do kartoteki schroniskowej
    • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: można teraz drukować także nr zawieszki; więcej parametrów zaapmiętywanych
    • Poprawnione: Wypis ze schroniska: poprawiona nazwa gatunku dla zwierząt innych niż pies
    • Usprawnione: Analiza zastosowanego leczenia: można oprócz okresów tygodniowych i miesięcznych wybierać także lata
    • Usprawnione: Wygodniejsze wybieranie wyników z bufora badań diagnostycznych, zwłaszcza przy dużej ilości badań
    • Usprawnione: Import wyników badań z Idexx Snap Reader
    • Poprawnione: W przypadku bazy w chmurze zapis skróconej wizyty mógł trwać bardzo długo
    • Usprawnione: Obserwacje: można wybrać lokalizację, gdzie odbywa się obserwacja (stacjonarnie, z doprowadzeniem lub poza lecznicą), a potem analizować to w oknie przeglądu obserwacji
    • Poprawnione: Przypisywanie ulotki Vademecum do leku w Karcie leku
   • Finanse
    • Usprawnione: Sprawdzenie zgodności leczenie - rozliczenie
    • Usprawnione: Przyspieszone generowanie raportu obrotów z klientami, zwłaszcza przy większej ilości danych
    • Poprawione: Po rozliczeniu zbiorczym zadłużenie klienta mogło być obliczane nieprawidłowo
    • Usprawnione: Usprawniona edycja i wydruk faktury korygującej w przypadku korekty nagłówka
    • Poprawione: Wybieranie WZ do faktury zbiorczej: na liście były dostępne także już wykorzystane WZ
    • Nowe: Nowy format importu danych: Kamsoft UTF-8 (dla nowych faktur z hurtowni MEDiWET)
    • Usprawnione: Raport zysku można teraz wydrukować dla konkretnego zwierzęcia
    • Usprawnione: Raport obrotów wg odbiorców pokazuje teraz zarówno obrót netto jak i brutto
    • Usprawnione: Wydruk cennika: możliwośc ograniczenia do wybranej kategorii, możliwośc drukowania opisu dodatkowego
    • Usprawnione: Faktury eksportowe: można ustawić w parametrach, czy w podsumowaniu ma być drukowany kurs wymiany i przeliczenie
    • Usprawnione: Wydruk fiskalny na koniec wizyty można domyślnie wyłączyć dla faktur (ustawienie w Opcjach -> Zakończenie wizyty)
    • Poprawione: Szybkie MM: przesunięcie całej zawartości magazynu mogło wywołać komunikat błędu
    • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup dokumentów: możliwość wybrania typu dokumentów
    • Poprawione: W przypadku wypłaty na wydruku kopii KP mógł się drukować napis Dowód wpłaty zamiast Dowodu wypłaty
    • Usprawnione: Zerowanie kasy objęte jest teraz tymi samymi zasadami odnośnie hasła, co płatności
    • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji można teraz grupować grupami towarowymi i eksportować do MS Excel
    • Usprawnione: Podczas edycji pozycji dokumentu sprzedaży można zmieniać stawkę VAT (przydatne przy fakturach eksportowych/zagranicznych)
    • Usprawnione: Wygodniejsza edycja stanów minimalnych
    • Poprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: prawidłowo są teraz uwzględniane Faktury korygujące
    • Poprawione: Przeliczanie globalne zapłat klientów
    • Usprawnione: Rozliczenie finansowe z klientem można teraz wydrukować do pliku PDF i wysłać jako załącznik wiadomości
    • Poprawione: Poziom cen dla klienta w niektórych warunkach mógł być ustalany nieprawidłowo
    • Usprawione: Możliwość filtrowania w oknie finansów klienta
    • Poprawione: Odświeżanie stanu kasy, jeśli nie był stosowany system zmianowy
    • Poprawione: Korzystanie z wizyty ze stanów magazynu wskazanego dla wizyty, a nie magazynu użytkownika
   • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
    • Poprawione: Podczas edycji terminu mogło pojawiać się ostrzeżenie, że termin minął
    • Usprawnione: Okno terminarza: zapamiętywanie szerokości lewego panelu
    • Usprawnione: Klienci: możliwość wyszukiwania do adresie e-mail
    • Usprawnione: Automatyczna identyfikacja klienta na podstawie adresu e-mail
    • Poprawione: Stałe terminy: w przypadku bloku czasowego być nieprawidłowo wyświetlane zakresy godzin
    • Usprawnione: Stałe terminy: wyświetlanie nazw terminów, wygodniejsze zarządzanie nimi
    • Poprawione: Stałe terminy: przy dodawaniu mógł się nie podpowiadać pracownik dla nowego terminu
    • Usprawnione: Nasłuch internetowy: możliwość wymuszenia odświeżenia widoku lecznicy w portalu WetTermin.pl
    • Poprawione: Nasłuch internetowy: w przypadku wspólnego terminarza mogły się nie wyświetlać godziny przyjęć na WWW
    • Poprawione: Bardziej niezawodne sprawdzanie nowych zapisów w terminarzu WWW
    • Poprawione: Terminarz internetowy: Nie można było definiować wizyt lekarza dłuższych niż 100 minut
    • Nowe: Terminarz internetowy: Teraz można definiować typy wizyt internetowych w konfiguratorze, inne dla każdego pracownika
    • Poprawione: Wysyłanie przypomnienia SMS z poziomu terminarza teraz zaplanuje wysłanie 24 godz. przed wizytą
    • Poprawione: Zbiorcze wysłanie wiadomości do właścicieli zwierząt tworzyło SMS-y bez danych zwierzęcia -> nie było kontroli, czy zwierzę żyje
    • Nowe: Możliwość wysyłania SMS-ów poprzez VetSMS (jako alternatywa do SerwerSMS i JustSend)
    • Nowe: Przeglądanie SMS-ów: Możliwość filtrowania tylko odrzuconych SMS-ów, globalna zmiana statusu wieleu SMS-ów na "Planowany"
    • Poprawione: Potwierdzanie terminów poprzez SMS np. w terminarzu mogło proponować godzinę 21:59
   • Administracja, multimedia i inne
    • Poprawione: W niektórych przypadkach wstążka zwiększała wysokość przy każdorazowym zamknięciu okna np. wizyt
    • Poprawione: Wyświetlanie nazw opcji na wstążce, w przypadku większej czcionki
    • Poprawione: Działanie programu przy ustawionej większej czcionce
    • Nowe: Rejestrowanie zmiany nazwy klienta
    • Nowe: Rejestrowanie zmiany podstawowych danych klienta (adres, telefon, e-mail) i możliwość filtrowania historii zmian wg wybranego klienta dla nowo rejestrowanych zdarzeń
    • Nowe: Rejestrowanie zmiany ustawień taryfy nocnej, weekendowej
    • Nowe: Rejestrowanie zmiany numeru dokumentu
    • Usprawnione: Poprawiona przejrzystość historii zmian
    • Poprawione: Multimedia: niektóre pliki PDF mogły być wyświetlane w sposób zniekształcony - z "rozstrzelonymi" literami
    • Usprawnione: Multimedia umieszczane są teraz w wielu podkatalogach (jeden na każdy miesiąc), dzięki czemu wyświetlane są znacznie szybciej
    • Usprawnione: Multimedia: Możliwość filtrowania multimediów wg rodzajów (zdjęcia zwierzecia, zgody na zabieg itd.)
    • Usprawnione: Multimedia: Wygodniejsze przeglądanie multimediów klienta
    • Usprawione: Konwersja z systemu Vethoven
    • Usprawione: Podczas wysyłania wiadomości e-mail można zdefiniować stałą stopkę i typowe treści wiadomości
    • Nowe: Możliwość zdefiniowania grup pracowników, do których wysyłane są powiadomienia w programie
    • Nowe: Ostrzeżenie, jeśli baza danych znajduje się w niezalecanych folderze Program Files w przypadku systemów nowszych niż Windows XP
    • Nowe: Możliwość określenia ulubionych raportów
    • Usprawnienia: Zmiana formatu plików używanych podczas synchronizacji: zamiast plików .Cab teraz wykorzystywane są pliki .zip z hasłem, ustawianym przez użytkownika
    • Poprawione: Łączenie do bazy danych gdy używane niestandardowe hasło
    • Usprawnione: Synchronizacja: dodatkowy, czwarty adres do wysyłania zmian
    • Poprawiona stabilność uruchamiania podstawowych funkcji (podwójne kliknięcie)
    • Usprawnione: Wygodniejsza edycja parametrów wydruków laboratoryjnych
    • Dane osobowe: dodanie możliwości wykorzystania czytnika podpisów, bardziej przejrzysta obsługa
    • Nowe: Wygodniejsze wybieranie pozycji: teraz można przełączyć pole wyszukiwania na filtr (klawiszem F6)

   Zmiany w wersji 5.07 - czerwiec 2017

   • Leczenie
    • Usprawnione: Wprowadzanie numeru zawieszki w trakcie wizyty, jeśli nie zostało to zrobione w edycji szczepienia (tylko po kliknięciu na Zapisz zawieszkę)
    • Usprawnione: Wizyta szpitalna: uwzględniany znacznik "Dodawaj ciągle"
    • Nowe: Możliwość drukowania zaświadczenia o szczepieniu p./wściekliźnie na drukarce tekstowej (Mefa Kafka)
    • Poprawione: wydruk zgody właściciela zwierzęcia na skierowaniu na badanie
    • Poprawione: Po utworzeniu epikryzy dane właściciela i zwierzęcia na liście epikryz mogły nie być widoczne
    • Usprawnienia dla schronisk: więcej parametrów drukowania karty ewidencyjnej, lepsza praca przy posiadaniu w bazie zwierząt ze schroniska i spoza niego
    • Usprawnienia dla schronisk: lepsza kontrola istnienia microchipów
    • Usprawnione: Analiza występowania chorób - więcej kryteriów i możliwości wyszukiwania w analizie sumarycznej, przeglądanie szczegółów
    • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: Możliwość drukowania numeru oddziału w numerze szczepienia
    • Nowe: Sprawdzanie i ustawianie daty granicznej dla wizyt, poniżej której nie można już nic zmieniać
    • Usprawnione: Edycja wywiadu, badania i diagnozy
    • Usprawnione: Kontynuacja wizyty: teraz kopiowane także numery kolczyków w przypadku stada
    • Usprawnione: Import i wydruk wyników z Laboratorium Idexx (poprawione nazwy wskaźników, uwzględnianie wartości zerowych, grupowanie uwag i inne)
    • Usprawnione: Wygodniejsze tworzenie wizyt z bufora wyników badań diagnostycznych
    • Poprawnione: Ustalanie numeru wizyty w parametrach numerowania wizyt
    • Nowe: Moduł SQ-LAB: możliwość współpracy z aparatem Samsung PT10V
    • Usprawnione: Moduł SQ-LAB: Szybsze i bardziej stabilne odczytywanie wyników
    • Nowe: Zapisywanie każdej wersji wizyty zgodnie z Rozporządzeniem dot. książki leczenia zwierząt z 2008 r.
   • Finanse
    • Poprawione: Jeśli w Kreatorze dokumentów data wystawienia została zmieniona po dodaniu pozycji, to daty wydań/przyjęć dla poszczególnych pozycji mogły być nieprawidłowe
    • Poprawione: Dla podmiotów nie będących płatnikami VAT w bardzo wielu miejscach mógł był drukowany VAT lub wartość netto - poprawione
    • Usprawnione: Specyfikacja pozycji dla dokumentu: można ograniczyć ją do usług (np. przy rozliczeniach z gminą)
    • Usprawnione: Edycja zamówień: przy wykorzystaniu stanów minimalnych pytanie o rzeczywistą ilość zamiast wpisania automatycznie proponowanej
    • Usprawnione: Raport stanu magazynu: możliwość drukowania numeru NIP lecznicy
    • Nowe: Możliwość utworzenia faktury zbiorczej na gminę tylko na usługi z określonymi cenami (przetargowymi)
    • Usprawnione: Wygodniejsze wpisywanie kosztów stałych: przełączanie netto/brutto, możliwość zaznaczenia/wyłączenia wszystkich pozycji naraz
    • Nowe: Szacowanie kosztów wizyt na podstawie kosztów stałych i zmiennych
    • Nowe: Możliwość zmiany paragonu w dokument RW
    • Poprawione: Poprawiony zwrot ze sprzedaży detalicznej (mogły się nie kopiować pozycje z dokumentu źródłowego)
    • Usprawnione: Raport obrotów z klientem można teraz drukować do pliku PDF
    • Nowe: Możliwość drukowania faktur VAT z zastosowaniem NIP-u europejskiego sprzedawcy
    • Nowe: Możliwość wyliczenia prowizji pracowników za zaległe dokumenty uregulowane w wybranym okresie
    • Usprawnione: Cennik wyjazdowy może teraz drukować ceny przypisane do konkretnego magazynu
    • Poprawione: Podczas tworzenia faktury korygującej z korektą nagłówka mogły się pojawiać nieprawidłowe dane do korekty
    • Usprawnione: Schronisko: Można teraz ustalić czy domyślnie rozliczenie z wizyty ma być dokumentem płatnym czy nie (parametry pracy schroniska)
    • Usprawnione: Możliwość usunięcia rabatu z wydruku dokumentów sprzedaży (np. przy rozliczeniach z gminą)
    • Usprawnione: Możliwość sortowania w oknie dokumentów wg numeru dokumentu, kodu dokumentu itd.
    • Usprawnione: Zamknięcie roku: szybsze przetwarzanie (przyspieszenie procesu naliczania obrotów klientów)
    • Usprawnione: Raport rozliczenia pracowników: jeśli uruchamiany przez pracownika, to nie są zapamiętywane zmiany ustawień raportu
    • Usprawnione: Dodana stawka VAT Odwrócony na potrzeby faktur zagranicznych
    • Nowe: Sprawdzanie i ustawianie daty granicznej dla dokumentów, poniżej której nie można już nic zmieniać
    • Usprawnione: Raport sprzedaży pokazuje teraz wartości dokumentów w podstawowej walucie (przeliczając z waluty dokumentu)
    • Usprawnione: Bardziej przejrzysta lista dokumentów (poprawione kolory np. dla dokumentów niezapłaconych)
    • Usprawnione: Możliwość wyłączenia z raportu stanu magazyu wybranej grupy towarowej
    • Usprawnione: Dla klientów można ustawiać niestandardowe filtry jako fragmenty zapytań SQL np. wpisując warunek RABAT >= 10
    • Usprawnione: Podczas rejestracji wpłaty można wskazać inną kasę niż przypisana do użytkownika
    • Poprawione: Pracownicy -> Analiza bieżącego pracownika: w niektórych przypadkach wykres finansów pokazywał nieprawidłowe kwoty
    • Poprawione: Import faktur mógł pokazywać nieprawidłową wartość faktury źródłowej
    • Nowe: Raport obrotów z klientami (Klienci -> Drukuj), pokazujący sprzedaż dla każdego klienta w wybranym okresie
   • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
    • Usprawnione: CRM-SMS: Wysyłanie wiadomości po godzinach pracy lecznicy
    • Nowe: Źródło klienta, możliwość filtrowania po nim, a w przypadku modułu CRM-SMS wykres źródła klientów
    • Nowe: Możliwość kontroli, czy źródło klienta zostało wypełnione przy dodaniu klienta
    • Nowe: Współpraca z systemem centrali telefonicznej NFON
    • Poprawione: Usunięty błąd, który mógł uniemożliwiać inicjalizację terminarza internetowego
    • Poprawione: Terminarz: w układzie tygodniowym czcionka mogła mieć inną wielkość niż określona w parametrach
    • Poprawione: Terminarz: podczas edycji grafiku mogły znikać godziny pracy zaplanowane dla pracowników niedostępnych dla klientów
    • Poprawione: W edycji terminu nie można było wskazać pracowników, których terminarz jest tylko wewnętrzny
    • Usprawnione: Konfiguracja terminarza internetowego: można wpisać nazwę i adres działalności, jeśli jest inna niż podstawowe dane lecznicy
    • Usprawnione: Komunikacja z terminarzem internetowym teraz działa nieco szybciej (bez sprawdzania dodatkowych tabel)
    • Poprawione: Nasłuch terminarza: wejście w ustawienia połączenia z bazą danych mógł powodować rozłączenie z lokalną bazą
    • Usprawnione: Poczekalnia: Odnotowanie rozmowy telefonicznej zawiera teraz od razu opis z rejestracji w poczekalni
   • Administracja i inne
    • Poprawione: Synchronizacja: Podczas synchronizacji data zakończenia dostawy mogła nie być przesyłana do serwera
    • Nowe: Wygodniejsza komunikacja pomiędzy użytkownikami: zamiast wyskakującego okienka z wiadomością, przerywającego pracę teraz miga ikona wiadomości u góry okna
    • Usprawnione: Odświeżone okno wiadomości, lepsza kontrola odczytania wiadomości
    • Nowe: Dla wiadomości wewnętrznych można przeglądać, kto je odczytał
    • Poprawione: Drukowanie plików PDF wykorzystujących inline images
    • Laboratoria: Zniesienie ograniczenia liczby planowanych kierunków i metod badań, dodany dokument związany z planowanym kierunkiem
    • Nowe: Śledzenie zmian w dokumentach magazynowych
    • Nowe: Konwersja z programu Zwierz/Access
    • Usprawnione i rozszerzone: Konwersja z systemu Veterinaro
    • Usprawnione: Lepsze zabezpieczenie w przypadku zerwania połączenia z bazą danych w trakcie rejestracji wizyty
    • Poprawione: Mógł występować problem z minimalizowaniem głównego okna programu
    • Usprawnione: Usprawnione generowanie zleceń wykonania obrazu RTG

   Zmiany w wersji 5.06 - kwiecień 2017

   • Leczenie
    • Poprawione: Nie wyświetlała się ikona leczenia szpitalnego na liście wizyt
    • Poprawione: W Książce leczenia zwierząt domowych mogły się pojawiać serie i daty ważności leków
    • Poczekalnia: zapamiętywanie aktualnego statusu - filtrowania listy
    • Nowe: Szczepienie p.wściekliźnie: możliwość drukowania na papierze termicznym (szer. 112 m)
    • Karta szpitalna: poprawiony wydruk danych klienta (m.in. telefon)
    • Poprawione: Edycja parametrów schematu diagnostycznego mogła wyświetlać błąd uniemożliwiający edycję
    • Nowe: Możliwość przypisania rasy do budynków dla stada (np. w przypadku stad drobiu o różnych rasach w różnych budynkach)
    • Nowe: Nowy cennik badań Idexx na 2017 rok
    • Poprawione: Niektóre zdarzenia (szybka sprzedaż, wydanie zaświadczenia/wydruku) nie były rejestrowane z okna klientów
    • Usprawnione: Karencję dla leków można pokazywać z datą o jeden dzień późniejszą (ustawiane w parametrach)
    • Nowe: Możliwość przypisania schematu leczenia do usługi. Po wybraniu usługi w wizycie kopiowany jest do leczenia cały schemat
    • Poprawione: Przeglądanie wizyt: jeśli dla którejś z wizyt był przypisany PDF, przeglądanie wizyt mogło się zawieszać lub scroll powodował przewijanie o wiele wierszy zamiast jednego
    • Nowe: Możliwość zdefiniowania innego logo na wydrukach wyników laboratoryjnych
    • Nowe: Zgoda na zabieg: dodatkowa informacja o kosztach leków wydanych do domu, więcej miejsca na opis rozpoznania
    • Nowe: Sprawozdanie z badania mięsa i wiele usprawnień w rejestracji badań mięsa: dodane koło łowieckie, miejsce polowania, numeracja badań, definiowanie danych stacji wytrawiania mięsa itd.
    • Usprawnione: Vademecum uzupełnione o kilkadziesiąt ulotek leków
    • Usprawnione: Umowa adopcyjna w przypadku schronisk może teraz zawierać dodatkowe pola (PESEL, data kwarantanny)
    • Usprawnione: Odczyt wyników z Laboratorium Idexx: Uwzględnianie tekstów dodatkowych, grup wartości, komentarzy, kolejności itd.
    • Usprawnione: Wiele poprawek w działaniu szpitala, m.in. wyświetlanie okna, edycja listy klatek, edycja wykonanych badań, poprawiony wydruk karty itd.
    • Nowe: Szpital: Możliwość wydrukowania zgody na leczenie stacjonarne
    • Wygodniejsze wybieranie wielu pracowników (np. do wyjazdu w teren)
    • Poprawione: Rejestracja wizyty: mogło nie działać prawidłowo sprawdzanie, czy w leczeniu nie użyto więcej, niż dostępne na magazynie
    • Poprawione: Epikryza - różne usprawnienia w tworzeniu i drukowaniu
    • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: możliwość wydrukowania numeru książki leczenia zawartego w dokumencie zamiast numeru wizyty, nawet gdy wizyta istnieje
    • Usprawnione: Wydruk karty ewidencyjnej zwierzęcia (schroniska): można definiować treść oświadczenia osoby przekazującej; drukowana jest maść
    • Usprawnione: Skierowanie na badanie: teraz można dopisać standardową zgodę właściciela na wykonanie badania
    • Poprawione: Dane o szczepieniu nie były przesyłane do bazy DogId, jeśli wpisane były dwa adresy e-mail dla klienta
    • Nowe: Możliwość odczytywania microchipów psów za pomocą czytnika (Sigmed)
    • Usprawnione: Nowy symbol dla zabiegów profilaktycznych do wyboru - kleszcze
    • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: pozycje rozbite na dwie dostawy przy przyjęciu (ze względu na zaokrąglanie cen) są drukowane jako jedna dostawa
    • Nowe: Możliwość drukowania Książki leczenia zwierząt domowych w wybranym zakresie numerów wizyt
    • Sprawdzanie unikalności microchipu przy dopisywaniu lub uzupełnianiu danych zwierzęcia
    • Nowe: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można ustalać, czy będą drukowane nazwy, waga, data urodzenia zwierząt stada
   • Finanse
    • Leki i zabiegi: pomijanie sprawdzanie unikalności kodu kreskowego, jeśli ten ma mniej niż 5 znaków (ważne np. przy imporcie faktur z Medivet)
    • Poprawione: Jeśli na danym komputerze nie było czcionki Segoe UI light w angielskojęzycznej wersji językowej, to nie było drukowane na fakturze podsumowanie VAT
    • Nowe: Wydruk faktur: Możliwość drukowania okresu wykonania usługi zamiast konkretnej daty
    • Nowe: Kategorie faktur: można teraz filtrować dokumenty według nich, a kategorię drukować u dołu faktury
    • Nowe: Kategorie faktur można tworzyć automatycznie na podstawie kategorii pozycji
    • Poprawione: Wykres sprzedaży pojedynczego leku mógł powodować zawieszenie programu, gdy zakres dat był nieograniczony
    • Poprawione: W przypadku zastosowania rabatu 100% mogły pojawiać się błędy lub nawet zawieszenie programu
    • Nowe: Możliwość wyłączenia na wydruku faktur oznaczenia Oryginał / Kopia
    • Usprawnione: Przeglądanie zaopatrzenia obejmuje teraz także zwroty do dostawcy
    • Poprawione: Na wydruku zwrotu od klienta kwota pozostająca do zwrotu mogła być drukowana nieprawidłowo
    • Poprawione: W przypadku długiej nazwy odbiorcy mogła nie mieścić się na wydruku dokumentu sprzedaży/WZ
    • Poprawione: Wykres sprzedaży towaru / usługi mógł nie pokazywać żadnych wartości - poprawione
    • Poprawione: Przy pracy w chmurze dodawanie klientów z okna Kartoteki klientów mogło nie działać prawidłowo
    • Poprawione: Kreator dokumentów: w przypadku zmiany kontrahenta przechodzenie pomiędzy zakładkami mogło powodować przywrócenie danych kontrahenta sprzed zmiany
    • Poprawione: Kreator dokumentów: tworzenie MM+ mogło być wykonywane na nieprawidłowy magazyn (o kodzie "np.")
    • Nowe: Możliwość eksportu cennika wyjazdowego do MS Excel
    • Poprawione: Odświeżenie stanu kasy mogło nie działać prawidłowo, jeśli zmiana była zamknięta
    • Poprawione: Raport sprzedaży dziennej doliczał do wartości sprzedaży kwotę zaległych uregulowanych płatności
    • Poprawione: Inwentaryzacja: Odczyt ilości z kolektora danych mógł działać nieprawidłowo w przypadku ilości z ułamkiem, np. 14.5
    • Poprawione: Wydruk faktur: W przypadku długiej nazwy nabywcy, końcowa część nazwy mogła nie być drukowana
    • Poprawione: Historia leczenia zwierzęcia stada pokazywała tylko ilości leków zastosowanych (pomijając pozostawione)
    • Poprawione: Rozliczanie wizyt: w przypadku dokumentów RW system uwzględniał rabat, którego później nie można było poprawić
    • Poprawione: Na duplikacie faktury mogła nie być drukowana data wydruku duplikatu
    • Usprawnione: Specyfikacja dla dokumentu: teraz można ukryć wartości poszczególnych pozycji
    • Poprawione: Raport stanu magazynu nawet przy wielu działalnościach mógł drukować dane tylko dla podstawowego oddziału
    • Usprawnione: Raport stanu magazynu: teraz można wybrać dostawcę
    • Usprawnione: Raport zysku wg dokumentów - można teraz wybrać magazyn
    • Nowe: Możliwość ustalania cen sprzedaży różnych dla różnych magazynów
    • Nowe: Możliwości filtrowania listy dokumentów według dodatkowych filtrów
   • Administracja i inne
    • Nowe: Różne nowe opcje konfiguracji przy pracy wielooddziałowej
    • Nowe: Praca wieloodziałowa: Możliwość zdefiniowania folderów mediów, plików PDF i zdjęć zwierząt niezależnie dla każdego oddziału
    • Nowe: Ochrona faktur: można ustalić, że faktury tworzone są tylko z datą bieżącą, inne kontrole poprawności faktur
    • Poprawione: Planowanie SMS-ów z zastosowanej profilaktyki ustawiało czas (dzień) wysłania na moment planowanego szczepienia, a nie odpowiednio wcześniej
    • Usprawnione: Łatwe potwierdzanie i odwoływanie wizyt z poziomu terminarza (prawy przycisk myszy na terminie)
    • Poprawione: Terminarz: mogła nie działać filtrowanie wg typu zdarzenia w widoku tygodnia
    • Poprawione: Terminarz: Praca na układzie miesięcznym mogła powodować zmianę tematu zdarzenia
    • Poprawione: Terminarz: W edycji terminu przejście do karty klienta mogło nie działać prawidłowo
    • Usprawnione: Łatwiejsze aktywowanie modułu CRM-SMS (automatycznie), lepsza informacja o końcu dostępu do modułu
    • Poprawione: Minimalizacja terminarza przy pracy na dwóch monitorach mogła powodować zawieszenie programu - poprawione
    • Usprawnione: Terminarz internetowy: teraz jest także wielooddziałowy; poprawki w komunikacji z terminarzem WetTermin.pl
    • Nowe: Edycja terminu: wgląd w przypomnienia związane z terminem, klientem, zwierzęciem
    • Nowe: Kreator komunikacji z WetTermin.pl, przebudowany komunikator i wiele innych zmian związanych z rejestracją w internecie
    • Większa stabilność programu SQ-LAB do komunikacji z aparatami diagnostycznymi
    • Nowe: SQ-LAB: Współpraca z aparatem Skyla VB1 (morfologia)
    • Nowe: Szablony życzeń wielkanocnych

   Zmiany w wersji 5.05 - styczeń 2017

   • Leczenie
    • Teraz dodatkowe zdarzenia (telefon, odwołanie wizyty itd.) można rejestrować także z poziomu Kartoteki klientów
    • Leki i zabiegi: wydzielony przycisk Analizy: zgrupowane analizy pozycji
    • Schematy leczenia: możliwość ustalenia stałej ceny za całość
    • Nowy typ zdarzeń dla wizyt: Inne zdarzenie
    • Nowe oznaczenie wizyty specjalnej: Zdjęcie RTG
    • Schronisko: raport działalności uzupełniony o eutanazje i adopcje psów
    • Schronisko: poprawiony raport psów schroniska: może uwzględniać bieżący filtr w kartotece
    • Schronisko: poprawiony raport przyjęć/wydań: można teraz wybrać co ma być drukowane: nazwa czy chip
    • Poprawione: Okno zwierząt: przejście do wyboru maści bez wybrania maści powodowało wyczyszczenie informacji o maści danego zwierzęcia
    • Zwierzęta: Można teraz wyłączyć ustalanie płci na podstawie nazwy (poza Polską lub gdy w nazwie są identyfikatory - np. w schronisku)
    • Zwierzęta: Przy dodaniu z okna zwierząt można teraz wyłączyć automatyczne wpisywanie np. numeru microchipa z pola szukania
    • Wykres zastosowania leku: teraz można wybrać lekarza jako jedno z kryteriów
    • Poprawione drukowanie zaleceń, dodatkowo można je drukować do PDF i wysłać poprzez e-mail
    • Poprawione stosowanie karencji dla istniejących wizyt (uwzględnianie znacznika wizyt gospodarskich)
    • Poprawione: Wydruk historii wizyt dla klienta lub zbiorczej: u góry drukowana była przypadkowa maść
    • Możliwość łatwego odwołania wizyty z terminarza oraz okna umówionych wizyt (prawy przycisk myszy na terminie)
    • Poprawione: Wybór zwierzęcia do wizyty: jeśli był wg nazwy zwierzęcia, dodanie zwierzęcia powodowało błąd
    • Poczekalnia może być prowadzona niezależnie w poszczególnych oddziałach
    • Poprawione Badanie konia: działanie klawiszy, dane dla pól Foot pattern axis i inne
    • Poprawione generowanie wizyt na podstawie wyników badań diagnostycznych w przypadku chmury
    • Usprawnione zapamiętywanie numerów prefiksu dla numerów zawieszek DogId
    • Schematy leczenia w wizycie: można ustalić, czy pytać o ilość na jednym formularzu, czy pozycja po pozycji (jak w starszych wersjach)
    • Poprawiony import stada oraz kopiowanie zwierząt stada do wizyty
    • Usprawniony import z urzadzeń Idexx SNAP Reader i Idexx SNAP
    • Dokumentacja obrotu detalicznego: można w niej uwzględniać także dokumenty MM (w przypadku np. oddziałów)
    • Szybsze i wygodniejsze wyświetlanie treści PDF-ów w opisie wizyty
    • Dla wizyt szpitalnych włączana standardowo taryfa zwykła niezależnie od pory dnia, świąt itd.
    • Analiza występowania chorób/diagnoz: teraz można filtrować także wg klienta oraz wg miejscowości
    • Poprawiony Import badań laboratoryjnych: uwzględniana jednostka miary w schemacie, a do leczenia wpisywany proponowany koszt badania
    • Poprawione dodawanie wielu zwierząt (przycisk "Dodaj następne" w oknie dodania zwierzęcia)
    • Uproszczona książka leczenia dla zwierzęcia stada (wymaga dostępu do aktualizacji)
   • Finanse
    • Klienci: możliwość określenia koloru czcionki dla każdego klienta
    • W przypadku chmury edycja grup towarowych mogła nie działać poprawnie - poprawione
    • Historia obrotów klienta: można teraz wybrać, z jakich dokumentów (Magazynowych/finansowych) tworzone jest zestawienie zakupionych towarów/usług
    • Magazyn: Poprawione rozdysponowanie dostaw, gdy dana dostawa była częściowo wykorzystana dla tego wydania i nadal jest dostępna
    • Magazyn: Przyspieszone sprawdzanie poprawności dostaw
    • Magazyn: Możliwość łatwego wyświetlenia pozycji o wygasających terminach dostaw lub przeterminowanych
    • Poprawione: nie zakładała się automatycznie tabela kosztów stałych
    • Poprawione: chmura: nie działało wybieranie użytkowników uprawnionych do wydruków fiskalnych
    • Poprawione: chmura: wpłata zbiorcza działała bardzo wolno
    • Nowy parametr fiskalny: Dostępność drukowania fiskalnego można teraz uzależnić od magazynu (przy tworzeniu wizyt i sprzedaży detalicznej)
    • Poprawione: Faktury korygujące do faktury z numerem PESEL zamiast NIP nie zawierały numeru Pesel
    • Nowe: Klienci - przycisk Analiza: łatwe przejście m.in. do analiz klientów, którzy wydali najwięcej pieniędzy i tych, którzy byli najczęściej
    • Nowe: Klienci-Analizy: oprócz wykresu dostępne także tabele klientów ("hojnych" i "wiernych") z możliwością wydruku listy, wydruku etykiet adresowych czy odwołaniem do karty klienta
    • Nowe: Wydruk faktur: możliwe drukowanie kodów pozycji na dokumentach magazynowych
    • Poprawione: Rozliczanie pracowników: przy pewnych warunkach zamiast prowizji od wartości sprzedaży wyliczała się prowizja od zysku
    • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: listę dokumentów składowych można teraz drukować także w wartościach brutto
    • Poprawione: Szybkie MM w przypadku chmury mogło powodować zawieszenie programu
    • Poprawione: Wybieranie WZ do faktury zbiorczej
    • Poprawione: Sumaryczny raport stanu magazynu na wybrany dzień pokazywał zawyżone wartości i ceny
    • Poprawione: Import faktur z Centrowet Cezal Poznań (nie był uwzględniany rabat)
    • Poprawiony wygląd faktur z danymi odbiorcy i możliwość wybrania płatnika z poziomu wizyty
    • Różne poprawki w formacie drukowanych dokumentów, możliwość definiowania własnego koloru ramek i tła nagłówków na drukowanych dokumentach
    • Dokument tworzony z wizyty: pomijane pozycje o stawce N/P i tworzony dla nich dodatkowy dokument KP
    • Poprawione rozliczenia z klientami przy wizycie szpitalnej oraz automatyczne aktywowanie wizyty szpitalnej dla zwierząt już przebywających w szpitalu
    • Poprawiony raport rozliczenia proacowników w przypadku wielu oddziałów
   • Administracja i inne
    • Rejestrowanie informacji o zmianie nazwy leku
    • Poprawione uruchamianie Laboratorium XP (właściwa zakładka i inne ustawienia wyglądu)
    • Wygodniejsze wysyłanie SMS-ów dot. zaplanowanego terminu: możliwość wpisania numeru telefonu i wyboru typu informacji (potwierdzenie/przypomnienie)
    • Wygodniejsze wysyłanie SMS-ów z przypomnieniem o zapłacie: możliwość edycji treści SMS-a przed wysłaniem
    • Terminarz (godziny pracy lecznicy, godziny pracy oddziałów, terminy) można prowadzić niezależnie dla różnych oddziałów/katedr
    • Synchronizacja: teraz możliwa także dla sieci działających na protokole NetBeui
    • WetKarta: nie wysyłała się wiadomość do właściciela - poprawione
    • Ustalanie automatycznie ścieżki do serwera Firebird
    • Różne poprawki błędów wyskakujących przy pracy w chmurze
    • SMS: Możliwość ręcznego ustalenia maksymalnej długości wysyłanych SMS-ów
    • SMS: Łatwe przygotowanie życzeń świątecznych
    • Różne poprawki związane z pracą na tablecie
    • Nowe uprawnienia globalne pracowników
    • Możliwość analizy wizyt dla poszczególnych oddziałów/katedr
    • Usunięty istotny błąd z synchronizacji, który mógł powodować, że nie były przesyłane dane zwierząt dla nowo zakładanych klientów
    • Możliwość konwersji danych z systemu Veterinaro
    • Usunięty istotny błąd związany z pracą w chmurze, powodujący wyświetlanie komunikatu SET NO COUNT OFF w przypadkowych miejscach
    • Przy usuwaniu magazynu sprawdzanie, czy nie ma na nim stanów magazynowych
    • Poprawione działanie uprawnień wspólnych pracowników
    • Poprawione zgłaszanie uwag do programu
    • Multimedia: Przyspieszona i poprawiona obsługa plików PDF

   Zmiany w wersji 5.04 - listopad 2016

   • Leczenie
    • Wizyty: nowy lub poprawione typy zdarzeń: Rezygnacja z wizyty (Odwołanie wizyty / Nie stawienie się na wizytę), Wydanie wydruku/dokumentu, Sprzedaż i rozmowa telefoniczna
    • Widok wizyt: można wyświetlać kolumnę Rozpoznanie
    • Analiza chorób / diagnoz
    • Wydruk długiej historii wizyt: wyniki badań diagnostycznych w pewnych przypadkach nie były wyświetlane: poprawione
    • Masowe szczepienia: drukowało się tylko pierwsze zaświadczenie p./wściekliźnie - poprawione
    • Schroniska: Nowy wydruk: Wypis z Kartoteki schroniska
    • Schroniska: W niektórych wersjach nie uruchamiał się raport przyjęć/wydań - poprawione
    • Schroniska: Poprawione dodanie zwierzęcia, jeśli wybieranie było wg numeru chip
    • Zawieszki DogId: można teraz ustawić stały prefix (nr lecznicy i rok), podpowiadany przy wpisywaniu
    • Zaświadczenie o obserwacji teraz można wybrać piapier A5 lub A4
    • Okno wizyt: Nowy przycisk Widok u góry
    • Rejestracja wizyty: wybór zwierząt stada, którym zastosowano dany lek: poprawione, gdy nie wybrano zwierząt dla całej wizyty
    • Możliwość określenia płci jako nieznanej (np. w przypadku papug)
    • Import wyników z ABC Vet Plus (ASTM): import pomijał wskaźnik WBC - poprawione
    • Możliwość przypisania wyników diagnostycznych w buforze z poziomu karty zwierzęcia (zakładka Diagnostyka)
    • Bardziej stabilne zapisywanie wizyty
    • Analiza leczenia: można teraz zobaczyć wykres zużycia leku/stosowania zabiegu w okresach czasowych (wersja profesjonalna)
    • Wybór zwierzęcia: można filtrować po klatce/stadninie (przydatne w przypadku stadniny z końmi wielu właścicieli)
    • Karta obrotu detalicznego: można ręcznie skorygować numer karty
    • Dodany uniwersalny format pliku zwierząt stada do importu
    • Gatunki - usprawnienia w oknie gatunków (ilość zwierząt, raporty)
    • Karta zwierzęcia: teraz widać tu ikony rodzajów zabiegów profilaktycznych, można też widzieć na liście rozpoznanie (przycisk "Dostosuj widok")
    • Szpital: wagę można było wpisać z 2 miejscami po przecinku zamiast z 3 - poprawione
   • Finanse
    • Wygodniejsze wybieranie wizyt do faktury zbiorczej
    • Wybór pozycji z listy przy cenach zaawansowanych pokazywał nieprawidłową cenę - poprawione
    • Klienci do wystawiania faktur zbiorczych: poprawione sortowanie z uwzględnieniem polskich liter
    • Na fakturach korygujących drukowanych jako Podanie leku kwota brutto niektórych pozycji mogła być podwojona - poprawione
    • Historia obrotów klienta - szybsze otwarcie okna
    • Poprawione rejestrowanie płatności zbiorczych
    • Przeglądanie dokumentów: można zamiast daty wystawienia filtrować wg daty zakończenia usługi lub daty płatności
    • Poprawione tworzenie zwrotów od klienta, także na podstawie faktury korygującej
    • Poprawione płatności za zwrot, różne usprawnienia w oknie finansów klienta, m.in. nowa kolumna Saldo
    • Z okna leków i zabiegów można teraz wywołać raport zużycia leków także dla usług/zabiegów, podobnie Raport transakcji dla pozycji
    • Zamknięcie zmiany: osoba zamykająca zmianę może teraz, niezależnie od uprawnień, wydrukować raport związany z tym zamknięciem
    • Możliwość wydrukowania raportu płatności kartą za dowolny okres z okna Kasy -> Raporty
    • Nowe: koszty stałe: Definiowanie, możliwość dodania kosztów dodatkowych do importowanej faktury
    • Nowe: koszty stałe: Analiza graficzna + Eksport do MS Excel
    • Nowe: koszty stałe: Łatwa rejestracja kosztów z okna kosztów stałych
    • Nowe: koszty stałe: Wygodne przejście do listy dokumentów kosztowych z okna kosztów stałych
    • Import faktur: można doliczyć koszt nie zaimportowanych pozycji lub odchylenia jako usługę kosztową
    • Import faktur: można doliczyć łatwo koszty transportu
    • Pracownicy: analiza wizyt, przychodów i zdarzeń w systemie - wersja profesjonalna, dla użytkowników z aktywnym abonamentem
    • Raport kasowy można teraz wydrukować na kartce A5
   • Administracja i inne
    • Poprawione wysyłanie wielu SMS-ów (zarządzanie pamięcią wewnętrzną)
    • Możliwość wysyłania SMS-ów poprzez SerwerSMS (serwersms.pl) lub JustSend (justsend.pl)
    • Poprawione skalowanie czcionek i formularzy przy ustawianiu większych czcionek
    • Laboratorium: teraz listę badań można eksportować do MS Excel
    • Zmiana sposobu uruchamiania terminarza internetowego: teraz zarządzanie globalne: wskazanie komputera, na którym ma być uruchamiane nasłuchiwanie, aby nie powielać nasłuchiwania na wielu stanowiskach
    • Poprawiona zmiana kodu klienta (mógł pojawiać się błąd dot. FOREIGN KEY ANIMALS)
    • Nowe zdarzenia rejestrowane w historii: Anulowanie nowej wizyty, połączenie lekuów/zabiegów, usunięcie dokumentu PZ, z którego były już wydania
    • Terminarz internetowy: teraz współpracuje także z bazą w chmurze
    • Terminarz internetowy: poprawa czytelności komunikatów
    • Terminarz: Wydruk grafika: m.in. uwzględnione dwa zakresy godzin, teraz także do pliku PDF
    • Terminarz: Możliwość zarządzania czasem osób, dla których nie umawia się wizyt (Nowy typ dostępności w terminarzu: Wewętrzny)
    • SQ-LAB2: musiał być uruchamiany z uprawnieniami Administratora, bo inaczej nie były widoczne porty COM -> Poprawione
    • Poprawione wyszukiwanie po nazwisku klienta w przypadku dużej ilości danych
    • Poprawienie stabilności rejestracji wizyty w przypadku zerwania połączenia z bazą (WiFi, baza w chmurze)
    • Dane osobowe: skorygowany tekst zgody na czynności lekarskie - uzupełniony o zabiegi profilaktyczne

   Zmiany w wersji 5.03 - wrzesień 2016

   • Leczenie
    • Poprawione drukowanie cennika do wyjazdów
    • Wygodniejsze wybieranie ilości do zestawów - od razu na jednym formularzu
    • Poprawiony protokół badania konia przed sprzedażą: poprawiony wydruk poszczególnych pól opisowych, łatwiejszy dostęp do opcji z kartoteki zwierząt (zakładka profilaktyka) i karty zwierzęcia (zakładka wizyty)
    • Masowe szczepienia nie działały prawidłowo w przypadku bazy w chmurze - poprawione
    • Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można zamiast numeru wizyty drukować puste miejsce na ręczne wpisanie
    • Zastosowana profilaktyka: w przypadku zabiegów innych niż profilaktyka, o czasie ważności krótszym niż rok, filtrowanie mogło działać nieprawidłowo - poprawione
    • Zastosowana profilaktyka: można zobaczyć łączną ilość zabiegów
    • Wizyty: poprawione zarządzanie kolejnością wizyt - przypadkowo zmieniała się kolejność; teraz ustawiane pod przyciskiem Sortuj
    • Wydruk wyników badań diagnostycznych na papierze formatu A5 nie zawierał daty badania - poprawione
    • Poprawiony import wyników badań ze Śląskich Laboratoriów Diagnostycznych
    • Import wyników badań diagnostycznych: teraz działa poprawnie także wtedy, gdy wyniki pojawiają się w innym formacie (niż np. jako opis) niż spodziewany (np. liczba)
    • Leczenie koni: możliwość wpisania transpondera oraz wskazania stadniny, w której przebywa koń; filtrowanie wg stadniny, w której przebywa koń itd.
    • Wersja dla schronisk: poprawiona edycja wydania zwierzęcia, poprawione generowanie umowy adopcyjnej
    • Epkiryza: Poprawiony wydruk, poprawione kopiowanie z wielu wizyt
    • Używanie pozycji powiązanych teraz także w wizycie terenowej
    • Rejestracja wizyt: poprawione ustawianie kolejności pozycji leczenia (w pewnych przypadkach nie udawało się ustawić ręcznie kolejności pozycji)
    • W przypadku nietypowych rodzajów wizyt dla bazy w chmurze mógł pojawiać się błąd przy wyświetlaniu - poprawione
    • Schroniska: Nowy raport - sprawozdanie z działalności schroniska (zestawienie zwierząt przyjętych, padłych, przekazanych do adopcji itd.)
    • Schroniska: Lista zwierząt: Możliwości łatwego filtrowania według typu i daty przyjęcia, wydania i inne
    • Schroniska: Lista zwierząt: Dodana kolumna Typ wydania
    • Poczekalnia: przyspieszenie otwarcia w przypadku bazy w chmurze
    • Poczekalnia: Zapamiętywanie ostatniego ustawienia filtru status wizyty
   • Finanse
    • Raport dnia: naliczane wpłaty były zbyt wysokie (skumulowane z bieżącego dnia i kolejnych) - poprawione
    • Tworzenie faktur zbiorczych z WZ i wizyt: poprawione proponowanie rabatu: jeśli rabat dla dokumentu jest taki jak domyślny dla klienta, to proponowany jest rabat 0, aby nie nakładać na siebie rabatów
    • Menu Sklep: nie działały przyciski Magazyn i Dostawcy - poprawione
    • Zamówienia do hurtowni: teraz pozycje drukowane są alfabetycznie, wydruk można zapisać jako PDF i automatycznie wysłać
    • Sprzedaż detaliczna: można teraz określić, jak mają być drukowane paragony, gdy sprzedawane są pozycje RP.: czy normalnie, czy jako usługa weterynaryjna itd.
    • Poprawione przeglądanie stanów minimalnych
    • Na wydruku fiskalnym, przy drukowaniu zwykłym, nie były drukowane nazwy fiskalne pozycji - poprawione
    • Kreator dokumentów: Podczas tworzenia dokumentu MM- magazyn docelowy mógł być określany nieprawidłowo - poprawione
    • Kreator dokumentów: Różne uszczelnienia i zabezpieczenia
    • Kasy i płatności: Przyjęcie zapłaty zbiorczej w przypadku wielu kas i pytania o użytkownika mogło powodować przyjęcie gotówki do kasy zalogowanego wcześniej użytkownika, a nie tego, który się zalogował do wpłaty - poprawione
    • Wyliczanie zysku: Poprawione w raporcie zysku wg dokumentów w przypadku faktur zbiorczych, także dla usług
   • Administracja i inne
    • Przy anulowaniu Rejestracji wizyty lub nowego dokumentu z okna klientów, a czasem po akceptacji dokumentu tworzonego z okna klientów, pojawiał się błąd Access Violation - usunięte
    • Okno zamawiania zawieszek odwoływało się do niewłaściwej strony WWW w przypadku DogId - poprawione
    • Uprawnienia globalne użytkowników: można ustawić, czy pracownicy mogą usuwać wpisy w poczekalni
    • Poprawione generowanie raportu profesjonalnego
    • Usprawniona synchronizacja z terminarzem internetowym (wersja testowa)
    • Poprawione przelogowywanie w przypadku wizyt terenowych
    • Możliwość ustawienia kolorów dla przycisków (preferencje użytkownika -> kolorystyka)
    • Możliwość zapisywania kopii zapasowych w serwisach w chmurze: Dropbox, GoogleDrive, HiDrive oraz BoxNet
    • Możliwość pobierania kopii zapasowych z serwisów w chmurze: Dropbox, GoogleDrive, HiDrive oraz BoxNet
    • Możliwość zbiorczego przesłania numerów zawieszek do DogId
    • Poprawione wyświetlanie plików JPG i PNG załączanych do wizyty
    • Możliwość przeglądania i zarządzania swoimi plikami w chmurze (zakładka Pomoc -> Zarządzanie chmurą)
    • Szybkie wybieranie ulubionych funkcji (żółta gwiazdka w lewym górnym rogu okna) z możliwością dostosowania listy funkcji
    • Terminarz: w przypadku usunięcia terminu blokował on nowe wpisy zaplanowane na ten sam czas - poprawione
    • Multimedia: dokument w MS Word jest teraz od razu wyświetlany w programie, bez odwoływania do MS Office
    • Multimedia: możliwość zapisania dokumentu w chmurze i udostępniania go poprzez chmurę
    • Multimedia: poprawione okno przeglądania - wiele usprawnień
    • W oknie głównym klikając dwukrotnie na tytuł zakładki można było niechcący zminimalizować wstążkę - poprawione
    • Szybsze wyświetlanie leczenia dla zwierzęcia (Karta zwierzęcia), szybsze generowanie rozliczenia pracowników, przyspieszenie w kilku innych miejscach
    • Poprawiona nawigacja - przełączanie pomiędzy poszczególnymi zakładkami-oknami
    • Dodawanie nowego zwierzęcia: teraz przez bardziej stabilne okno modalne

   Zmiany w wersji 5.02 - sierpień 2016

   • Leczenie
    • Wizyty: nie działał klawisz F3 (Nowa wizyta) - poprawione
    • Nie można było rejestrować wyników badań laboratoryjnych dla badań standardowych - poprawione
    • W Książce leczenia zw. gospodarskich płeć zwierząt stada drukowana była zawsze jako samiec - poprawione
    • Dla pszczół nie działała edycja danych - poprawione
    • Zaświadczenie o przeglądzie stada: Można wyłączyć drukowanie informacji o szczepieniu
    • W przypadku psa lub kota wejście do edycji danych i akceptacja zmian powodowały zmianę rasy na Mieszaniec - poprawione
    • W przypadku psa lub kota wejście do edycji danych i akceptacja zmian powodowały zmianę płci na samiec - poprawione
    • Poprawione wprowadzanie danych nowego zwierzęcia: nie ma już błędnych komunikatów o brak nazwy lub daty urodzenia
    • Karta zwierzęcia: nie działało drukowanie zgody na eutanazję - poprawione
    • Nie działało filtrowanie w oknie wyboru zwierzęcia do wizyty -> Poprawione
    • Poczekalnia: w przypadku ustawienia dużej ilości danych nie można było dopisywać nowych pacjentów - poprawione
    • Poczekalnia: dodanie nowego klienta i zakończenie wpisu kliknięciem na "Zapisz i dodaj zwierzę" nie powodowało dodania zwierzęcia - poprawione
    • Mikroskop: wygodniejsze wybieranie wskaźników (zakładka Dostosuj)
    • Poprawiony import wyników z serwera VetLab
    • Poprawiony import wyników z VetLab w przypadku laboratoriów we Wrocławiu i Warszawie
    • Poprawiony import wyników z aparatu BS-120
    • Poprawiony import wyników z Laboklin
    • W niektórych przypadkach kopiowanie-powielanie wizyt działało bardzo długo - poprawione
    • Wydruk skróconej listy wizyt uwzględnia obecnie filtrowanie wybrane w oknie wizyt (np. wybranego klienta, typ wizyty itd.)
    • Jeśli dla wizyty było wymagane podanie wagi zwierzęcia i waga nie została wpisana, to nie można było zapisać wizyty - poprawione
    • Dawkowanie dla gatunku można teraz skopiować do istniejących wizyt
    • Kartoteka klientów: Lista zwierząt klienta przechodziła zbyt przypadkowo na osobną zakładkę - poprawione
    • Poprawione wysyłanie zawieszek do zewnętrznych baz danych
   • Finanse
    • Podsumowanie dnia: nieprawidłowo naliczana była wartość należności netto - poprawione
    • W pewnych przypadkach zmiana ceny w karcie towaru mogła powodować wyłączenie programu - poprawione
    • Przegląd kasy poracownika: poprawiona przejrzystość przeglądania (nazwy klientów, wybór gotówka/kasa i inne)
    • W przypadku bazy w chmurze przy wejściu do stanów magazynowych pojawiał się błąd - poprawione
    • Zwrot od klienta powodował nieprawidłowe naliczenie zadłużenia klienta - poprawione
    • Usunięcie zwrotu powodowało nieprawidłowe naliczenie zadłużenia klienta - poprawione
    • Poprawione przyjmowanie gotówki od innego pracownika - wyświetlanie tylko gotówki związanej z daną osobą
    • Możliwość tworzenia dokumentów MM+ w cenach ustalonych dla danego magazynu (w oknie Magazyny -> Zakłada Ceny) zamiast w cenach zakupu
    • Usprawniona zapłata zbiorcza: można łatwo zaznaczać, za jakie dokumenty ma być zapłata
    • Faktura korygująca: poprawiony błąd w wyliczaniu łącznej różnicy wartości przed i po korekcie
    • Nie działały raporty zysku wg wizyt oraz wg dokumentów - poprawione
    • Raport zysku wg dokumentów: dla faktur zbiorczych zysk wynosił 100% wartości faktury -> poprawione
    • Raport zysku wg dokumentów: poprawione wyliczanie łącznego zysku dla dokumentu w przypadku faktur zbiorczych
    • Raport zysku wg dokumentów: poprawione wyliczanie zysku w przypadku użycia w pozycji więcej niż jednej dostawy
    • Poprawiony sposób wyliczania zysku brutto z dokumentu: uwzględnienie stawki VAT zakupu
    • Poprawiony sposób wyliczania zysku w raporcie dnia w przypadku jednego dnia (błąd pojawiał się przy fakturach zbiorczych)
    • Uzględnianie sposobu liczenia (od netto/od brutto) podczas rozliczania wizyty/badania laboratoryjnego: inne dla sprzedaży, inne dla pozostałych dokumentów rozchodowych
    • Sprzedaż detaliczna: teraz działa także dla cen zaawansowanych
    • Sprzedaż detaliczna: Nie działało odwołanie do Karty pozycji dla pozycji sprzedanych - poprawione
    • Sprzedaż detaliczna: nie zwiększał się obrót w danych klienta - w wyniku sprzedaży powstawała nadpłata: poprawione
    • Sprzedaż detaliczna: typ płatności dokumentu dostosowywany jest automatycznie do sposobu, w jaki przyjęta została płatność
    • Wydruk cennika do wyjazdów nie działał w przypadku wybrania konkretnego magazynu - poprawione
    • Przyspieszone rozliczanie pracowników (sposób naliczania zysku z dokumentu)
    • Możliwość drukowania serii i dat ważności w Bilansie otwarcia
   • Administracja i inne
    • Pracownicy: Nie działały przyciski zapisu i anulowania zmian - poprawione
    • Ustawienia kolorystyczne dla użytkownika (Pomoc -> Dostosuj wygląd): Można ustawić schemat kolorystyczny, kolor górnej belki, tła i innych elementów
    • Możliwość zdefiniowania własnej listy ikon na zakładce Dane główne (Pomoc -> Dostosuj wygląd)
    • Terminarz: Zmiany dla terminu, jeśli termin był w kolumnie "Wszyscy razem", powodowały przypisanie do terminu aktualnie zalogowanego pracownika -> poprawione
    • Uprawnienia globalne pracowników: można ustawić możliwość odblokowania przez pracownika jego dokumentu z bieżącego dnia w oknie edycji wizyty (domyślnie: nie)
    • Poprawione wyświetlanie okien dla tabletów i urządzeń mobilnych w terenie
    • W Wersjach .19-.21 zmiany pod urządzenia mobilne spowodowały wyświetlanie różnych okien w złych rodzielczościach (wizyty, drukowanie itd.) - poprawione
    • Historia wydruków: w przypadku kodów zwierząt dłuższych niż 10 znaków pojawiał się błąd - poprawione
    • Poczekalnia: można z niej teraz szybciej przejść do terminarza przez ikonę u góry
    • Sprawdzanie/korekta integralności nazw właścicieli w oknie zwierząt - przycisk Operacje
    • Zmiana nazwy klienta z okna zwierząt nie wpływała na zmianę tych danych w opisie zwierzęcia - poprawione
    • Analizy CRM: Można wyświetlić listę klientów, którzy nie pojawili się np. od roku
    • Poprawione odzyskiwanie kopii zapasowej danych z chmury
    • Usunięty błąd External Exception pojawiający się czasem pod Windows XP

   Zmiany w wersji 5.01 - czerwiec 2016

   • Leczenie
    • Poprawiony import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
    • Historia zwierzęcia stada: nie była drukowana ostatnia wizyta - poprawione
    • Parametr (Opcje -> Uprawnienia/praca grupowa): czy lekarz może edytować wizyty innych lekarzy
    • Karencja może być rozróżniana w zależności od typu podania
    • Wydruk zaświadczenia o obserwacji: można na wydruku uzyskać miejsce na podpis właściciela/opiekuna zwierzęcia
    • Poprawiona edycja i wydruk obserwacji i związanych z nią danych o szczepieniu
    • Poprawiona edycja wizyty szpitalnej
    • Karta obrotu detalicznego: możliwość wybrania oddziału, dla którego będa drukowane Karty
    • Książka leczenia zwierząt gospodarskich: poprawione drukowanie wagi i numeru stada
    • Edycja wizyt dla stad: poprawiona edycja zwierzęcia stada, wyświetlanie na liście nazwy i inne usprawnienia
    • Uporządkowany katalog maści
    • Uporządkowane analizy wizyt, poprawiona analiza procentowa wizyt
    • Wygodna analiza sytuacji finansowej w danym dniu, tygodniu, miesiącu
    • Poprawione przeglądanie recept - zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem recepty, poprawiony wydruk PESEL
    • Wizyta terenowa (Szybka wizyta): Możliwość kopiowania leczenia z gotowego zestawu
   • Finanse
    • Przekazywanie gotówki: rezygnacja z przekazania gotówki do innego pracownika skutkuje teraz przyjęciem gotówki z powrotem do swojej kasy
    • Przekazywanie gotówki: można włączyć/wyłączyć przypominanie o nieodebranej przez pracownika gotówce
    • Okno historii sprzedaży dla klienta - bardziej przejrzyste i uporządkowane, sumaryczna wartość obrotów
    • W pewnych przypadkach wartość drukowanej faktury za usługi weterynaryjne mogła być zaniżona - poprawione
    • Prowizja dla lekarza polecającego ("Dilera"): Uwzględnianie daty, do kiedy obowiązuje umowa
    • Rozszerzona obsługa dilerów - osób rekomendujących
    • Rozliczenie pracowników: można ustalić, czy stratę z dokumentu traktować jako brak zysku (jako 0), czy pomniejszać zysk (jako minus)
    • Rozliczenie pracowników: Rozliczenie mogło mieć ustawiony przypadkowo parametr: tylko od zapłaconych dokumentów - poprawione
    • Wydawanie z magazynu: w przypadku, gdy nie mozna wydać pozycji (np. brak pozycji do wybranego dnia), system zmniejszał ilość na magazynie, chociaż nie zdejmował z żadnej dostawy - poprawione
    • Sprzedaż detaliczna: w przypadku ręcznej zmiany ceny nie zmieniała się wartość - poprawione
    • Sprzedaż detaliczna: możliwość ustalenia domyślnego dokumentu w przypadku sprzedaży z poczekalni
    • Sprzedaż detaliczna: poprawione wybieranie po kodach kreskowych dla towarów
    • System pozwalał na używanie w dokumentach MM dostaw późniejszych niż data MM - poprawione
    • Dokumenty RW, Likwidacja: teraz w rzeczywistych cenach zakupu (zamiast średnich), jeśli włączone wybieranie dostaw
    • Karta zwierzęcia: nowa zakładka: koszty leczenia zwierzęcia
    • Przegląd płatności: poprawione sumowanie płatności wewnętrznych, dodatkowe filtry
    • Okno Kasy: nie było widać nazwy kontrahenta - poprawione, bardziej przejrzysty widok i układ
    • Faktura korygująca: mogły pojawiać się rozbieżności groszowe wartości żródłowej (różnica zaokrągleń) - poprawione
    • Parametr (Opcje -> Uprawnienia/praca grupowa): czy lekarz może zmieniać ustawienia dot. taryfy
   • Administracja i inne
    • Nowa szata graficzna, m.in. przełączanie okien, uporządkowany układ poszczególnych okien, większa kontrola nad edycją danych i wiele innych
    • Edycja adresu w Kartotece klientów: przy zmianie zaznaczała się część adresu i łatwo było ją niechcący usunąć - poprawione
    • Praca grupowa: parametr: widoczność finansów danego oddziału/wydziału można ograniczyć do danego oddziału/wydziału
    • Multimedia: ograniczenia zakresu plików/obrazów przy wejściu do okna do ostatnigo miesiąca
    • Możliwość zablokowania pracowników możliwości zmiany sposobu drukowania faktur (np jako Usługa lub z wymienieniem pozycji)
    • Możliwość łatwego wylogowania bez wychodzenia z programu: możliwość reakcji na klawisz Esc (okno preferencji użytkownika)