Aktualizacje programu Aktualizacje programu

Zmiany do wersji 5.20

 • Leczenie
  • Usprawnione: Przy drukowaniu listy wizyt można teraz wskazać konkretne wizyty w ramach danego zakresu, ostrzeżenie w przypadku chęci drukowania ponad 100 opisów
  • Poprawione: Podczas kopiowania do wizyty pozycji ze schematu leczenia kopiowane były także pozycje nieaktywne
  • Poprawione: Na wydruku opisu wizyty i w historii wizyt opis wystawionych recept był nieczytelny (w przypadku kilku recept)
  • Usprawnione: Drukowanie Karty badań w przypadku Laboratoriów, format HTML
  • Usprawnione: Jeśli numer Książki Leczenia ma zawierać numer oddziału, to zamiast numeru można drukować np. inicjały lekarza albo inny symbol oddziału
  • Poprawione: W przypadku pozycji posiadających pozycje powiązane, do leczenia kopiowane były także nieaktywne pozycje powiązane
  • Usprawnione: Jeśli użytkownik chce anulować rejestrację wizyty, pojawi się okno z koniecznością potwierdzenia, na czerwonym tle
  • Usprawnione: Można teraz wysłać zaświadczenia dot. obserwacji pocztą elektroniczną
  • Usprawnione: Zaświadczenie o obserwacji: zmiana formuły dot. odosobnienia psa i kota
  • Usprawnione: Oferta w trakcie leczenia teraz uwzględnia zaokrąglanie wydawanej ilości np. do pełnych tabletek czy ml
  • Usprawnione: Oferta w trakcie leczenia: Można jej teraz nadać własny tytuł
  • Poprawione: W pewnych przypadkach wydruk zaleceń miał nieprawidłowe skalowanie
  • Poprawione: W pewnych przypadkach wydruk zaleceń zamiast w formacie A5 był drukowany na A4
  • Poprawione: Nie można było tworzyć pliku PDF dla zaleceń
  • Poprawione: Szpital: Możliwość filtrowania wg lekarza prowadzącego
  • Poprawione: W trakcie rejestracji wizyty informacja o ewentualnych stosowanych cenach zakupu
  • Poprawione: W przypadku dozwolonych stanów ujemnych w wizytach szpitalnych nie można było wybierać pozycji niedostępnych
  • Usprawnione: Drukowanie zaleceń: jeśli wstawimy nawias kwadratowy [], to treść w środku zostanie wydrukowana czcionką pogrubioną
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: w przypadku stada podzielonego na sztuki teraz drukowane konkretne kolczyki zwierząt, którym podano lek
 • Finanse
  • Usprawnione: Bardziej przejrzyste okno rozliczenia pracownika na koniec zmiany: stan początkowy kasy itd.
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych: w eksporcie do MS Excel teraz uwzględniony także Kod towaru
  • Poprawione: Tworzenie zwrotu od klienta do faktury korygującej mogło się nie udać przy błędnie ustawione numeracji
  • Poprawione: JPK-FA3 mogło mieć nadmiarową wartość ns:Poczta
  • Usprawnione: Możliwość ustawienia, czy na fakturze ma być drukowany tekst "Data zakończenia dostawy" czy "Data wykonania usługi"
  • Nowe: Możliwość wyświetlania finansów klientów w kolejności od najnowszych transakcji
  • Poprawione: Na wydruku faktur korygujących nie było daty zakończenia dostawy/wykonania usługi
  • Usprawnione: Eksport protokołu różnic do pliku PDF
  • Poprawione: Import faktur z Virbac mógł odczytywać nieprawidłowe ceny pozycji
  • Poprawione: Import faktur z Polwet Łask dostosowany do nowego formatu daty ważności
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: szybciej generowany, dotychczas mógł źle określać regulowanie długu
  • Poprawione: Przy imporcie faktury nie można było zmienić ceny bazowej
  • Usprawnione: W filtrowaniu dokumentów i raporcie sprzedaży VAT można uwzglęniać filtr Aktywnych płatników
  • Poprawione: W przypadku zapłaty zbiorczej i wykorzystania zaliczki wpisanej na innej kasie, w pewnych przypadkach mogło dojść do "zgubienia" zaliczki
  • Poprawione: W pewnych przypadkach generowany plik JPK_FA mógł zawierać tylko zwolnione stawki VAT pozycji
  • Poprawione: Raport dziennej sprzedaży w pewnych sytuacjach mógł zwiększać sumę wpłat o zwracane klientowi kwoty
  • Poprawione: Uszczelnienie uwzględniania znacznika pokazywania ceny zakupu
  • Usprawnione: Możliwość ustalenia, że PKWiU jest drukowane na fakturze tylko dla usług, tylko dla towarów lub wcale
  • Usprawnione: Jeśli podczas importu faktury od dostawcy stawka VAT w karcie różni się od stawki VAT na fakturze, system zaproponuje korektę stawki w Karcie pozycji (związane z nową matrycą VAT)
  • Usprawnione: Faktury korygujące: teraz drukowane są na nich także dane odbiorcy
  • Nowe: Możliwość obliczenia należności i zobowiązań za wybrany okres (Opcje w lewym górnym rogu -> Należności i zobowiązania)
  • Nowe: Możliwość eksportowania raportu sprzedaży VAT do MS Excel
  • Nowe: Wprowadzenie oznaczeń GTU dla usług na potrzeby plików JPK
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji można teraz filtrować wg grup klientów
  • Usprawnione: Przy próbie rozliczenia inwentaryzacji mógł się pojawiać błąd dot. pola "YEAR"
  • Usprawnione: Eksport księgowań do systemu CDN/XL: możliwość określenia numeru ILN, podzielenia pliku eksportu na pojedyncze dokumenty i inne poprawki
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów teraz można utworzyć także na wybrany dzień
  • Poprawione: Uwzględnianie NIP-ów zagranicznych podczas tworzenia plików JPK
  • Poprawione: Drukowanie faktur przelewowych: informacja o wezwaniu do zapłaty drukowana była bez odstępu za uwagami.
  • Usprawnione: Przy sprzedaży detalicznej uwzględniany domyślny rabat ewentualnego klienta
  • Nowe: Możliwość zablokowania pracownikom możliwości zmiany poziomu domyślnych cen klientów
  • Usprawnione: Raport kosztów zakupionych pozycji można teraz eksportować do MS Excel
  • Poprawione: W przypadku powielania wizyt wartości dokumentów mogły być zawyżone (gdy towaru zabrakło na stanie)
  • Usprawnione: Porównanie leczenia i rozliczenia: eraz dodatkowo informacja o magazynie, z którego były pobierane leki
 • Terminarz / SMS
  • Nowe: Możliwość przypisania domyślnych kolorów terminów do pracowników
  • Nowe: Nowe kategorie SMS: Potwierdzenie wizyty i odwołanie wizyty (można definiować własną treść), nowe słowa kluczowe dla placówek wielooddziałowych
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym w przypadku bazy w chmurze
  • Poprawione: Podczas potwierdzania wiadomości z okna edycji terminu mógł się pojawiać błąd - poprawione
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym: usuwanie terminów z Kliniki XP mogło nie powodować usunięcia terminu z terminarza internetowego
  • Poprawione: Wysyłanie wiadomości poprzez JustSend, gdy wiadomość zawiera znaki specjalne (np. znak końca linii)
  • Poprawione: Nasłuch terminarza internetowego mógł nie zwalniać pammięci po sprawdzonych obiektach i zajmował coraz większą pamięć aż do przepełnienia dostępnej pamięci
  • Poprawione: Funkcjonowanie terminarza internetowego dla różnych oddziałów
  • Poprawione: Terminarz internetowy: pracownicy nieaktywni są usuwani z terminarza
  • Poprawione: Terminarz internetowy: do WetTerminu przekazywane są teraz tylko godziny pracy lekarzy widocznych w terminarzu i aktywnych
  • Poprawione: Terminarz internetowy: uporządkowanie nasłuchiwania
  • Nowe: Jeśli w trakcie edycji terminu wybierzemy klienta, który odwoływał wcześniejsze wizyty, system pokaże listę takich zdarzeń
  • Nowe: Możliwość powielenia terminu na innych pracowników (Terminarz -> prawy przycisk myszy na wybranym terminie)
  • Poprawione: Dostosowanie synchronizacji z kalendarzem Google do zmian wprowadzonych przez Google
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google (mogły pojawiać się powielone wpisy w przypadku utworzenia terminu poza Kliniką XP)
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google mogła powodować zawieszanie systemu na kilka sekund
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: wysyłanie terminów do kalendarza Google
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: Aplikacja uzyskała akceptację firmy Google
 • Multimedia
  • Usprawnione: Kliknięcie na multimedia w historii wizyt pozwala teraz na Eksportowanie multimediów
  • Usprawnione: Wybieranie plików multimedialnych: teraz można szukać plików po fragmencie nazwy
  • Poprawione: Wybieranie plików multimedialnych: Kliknięcie na listę folderów po lewej stronie nie powodowało żadnej reakcji
  • Poprawione: Dodawanie, przeglądanie i eksportowanie plików PDF jako załączników (różne poprawki)
  • Poprawione: Eksportowanie plików multimedialnych mogło być redukowane tylko do jednego pliku
  • Usprawnione: Nowe parametry usługi nasłuchu obrazów DICOM: pole daty obrazu i pomijanie stałych numerów zleceń
  • Usprawnione: Wybór obrazów DICOM w wizycie: teraz domyślne zawężone do obrazów związanych ze zleceniem wysłanym dla tej wizyty
  • Poprawione: Zaznaczanie, usuwanie obrazów DICOM w wizycie i działanie usługi przypisującej obrazy DICOM do wizyty
  • Poprawione: Zapamiętywana kolejność wyświetlania obrazów w oknie wybierania multimediów
  • Usprawnione: Skanowanie multimediów pozwala teraz na skanowanie dokumentów wielostronicowych i wykorzystanie automatycznych podajników
 • Inne
  • Nowe: Raport danych wprowadzonych przez wybranego pracownika (z okna pracowników -> Drukuj -> Raport aktywności. Na przykład do analizy prac studentów
  • Usprawnione: Dostosowanie systemu do komunikacji z czytnikiem Wacom STU-540
  • Nowe: Poczekalnia: wyróżnianie czerwonym tłem osób czekających dłużej niż określona ilość minut
  • Poprawione: Wizyta zapłacona w gabiencie miała w poczekalni status "Po wizycie" zamiast "Rozliczona"
  • Nowe: Nowy typ użytkownika: wyświetlacz na recepcji
  • Usprawnione: Leki i zabiegi, zakładka Składniki: mozna teraz zobaczyć łączną wartość pozycji wraz ze składnikami
  • Usprawnione: Import z Veterinaro pobierał zawyżone ceny pozycji
  • Poprawione: Import z Lecznicy Gold nie pobierał prawidłowych stanów magazynowych
  • Nowe: Rejestrowanie w historii połączenia zwierząt i zmiany właściciela dla zwierzęcia
  • Poprawione: Przy próbie przejścia do analizy pracownika z okna pracowników pojawiał się błąd
  • Poprawione: Eksportowanie do plików PDF mogło nieprawidłowo zapełniać stronę
  • Usprawnione: Skalowanie okien programu teraz dostosowane do wysokich rozdzielczości i skalowania Windows (High DPI)
  • Usprawnione: Uwzględnianie czcionki przy wysokiej rozdzielczości w różnych miejscach: terminarz
  • Usprawnione: Kartoteka klientów: możliwość filtrowania wg wybranego poziomu cen
  • Usprawnione: Wydruk listy zwierząt: zamiast wieku można teraz drukować datę urodzenia
 • Diagnostyka
  • Nowe: Możliwość zlecenia badań do aparatów Idexx
  • Usprawnione: Tworzenie zleceń na badania diagnostyczne w trakcie wizyty nie wymaga żadnych uprawnień do jej edycji
  • Poprawione: Wczytywanie listy aparatów Zoetis (teraz pomijane urządzenia odłączone)
  • Nowe: Odczyt Poprawiony odczyt wyników z laboratorium Alab
  • Nowe: Odczyt Poprawiony odczyt wyników z laboratorium Alab, gdy nie ma wskaźnika
  • Poprawione: Poprawiony odczyt wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych w przypadku antybiogramów
  • Usprawnione: Wyświetlanie wyników wielu antybiogramów - obecnie obok siebie
  • Usprawnione: Wiele usprawnień w nasłuchu aparatów Zoetis
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatów Epoll 200/300 (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatów Exigo H400 (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z gazometru Edan i15 (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu BC-30 VET (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu URIT-5160Vet (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu URIT-2900Vet (SQ-LAB2)
  • Usprawnione: Odczyt wyników z Horiba ABX teraz także do baz w chmurze (SQ-LAB2, wersja testowa bez histogramów)
  • Usprawnione: Aparaty Zoetis: obok kodów testów teraz wyświetlane są pełne nazwy badań
  • Poprawione: W przypadku niektórych wartości dla niektórych wskaźników system nie wyświetlał wartości referencyjnych
  • Poprawione: Wydruk wyników badań na papierze A5 z danymi klienta po prawej stronie (do kopert): czasem dane zwierzęcia nachodziły na dane klienta
  • Usprawnione: Dla wyników badań diagnostycznych w opisie wizyty można teraz podać wielkość czcionki

Zmiany w wersji 5.19 (29 kwietnia 2020)

 • Leczenie
  • Usprawnione: Zgoda na leczenie stacjonarne: teraz można stosować czytnik podpisów Wacom
  • Poprawione: W przypadku leczenia stada, w oknie wyboru zwierząt nieprawidłowo działało usuwanie z listy zwierząt wybranych do wizyty (komunikat błędu Invalid date)
  • Usprawnione: Możliwość zapamiętania uwag w zgodzie na zabieg jako standardowych uwag do zgody
  • Usprawnione: Import wyników z laboratorium ALAB grupuje teraz wyniki według kodu kreskowego, a nie numeru badania
  • Usprawnione: Szpital: możliwość zarejestrowania wizyty szpitalnej od razu z okna szpitala, bez wchodzenia do karty szpitalnej
  • Usprawnione: Moduł inseminacji: wiele różnych usprawnień związanych ze świadectwem rodowodowym
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty: w przypadku pytania o ilość dla pozycji skojarzonych z daną pozycją, wyświetalna ilość na stanie była nieprawidłowa
  • Poprawione: Dopisywanie wyników diagnostycznych do wizyty z bufora wyników mogło kończyć się błędem
  • Nowe: Możliwość dopisywania wyników diagnostycznych do wizyty z okna Wizyty (Wizyty -> przycisk Operacje -> Dopisz wyniki z Bufora)
  • Usprawnione: Edycja pozycji leczenia w wizycie: sprawdzanie pisowni w polu opisu
  • Usprawnione: Większe zabezpieczenia przed przypadkowym usuwaniem/anulowaniem wizyt, więcej szczegółów anulowanej wizyty
  • Nowe: Możliwość określenia usługi, która ma być dopisana do wizyty w przypadku wypisania recepty
 • Finanse
  • Poprawione: Zestawienie sumaryczne zakupu pozycji w czasie: nowe kryteria, m.in. Rp., inne usprawnienia
  • Poprawione: Drukowanie faktury korygującej - niektóre pola mogły nachodzić na siebie, poprawiony wygląd wielu elementów
  • Poprawione: Import faktur z Virbac
  • Poprawione: Eksport do systemu Symfonia - wiele zmian, m.in. uwzględnianie faktur zakupu
  • Usprawnione: Raport faktur zakupu: dodane kryterium: tylko faktury niezapłacone
  • Usprawnione: Wygodniejsze definiowanie stanów minimalnych - po określeniu stanu dla pozycji można go skopiować na poszczególne magazyny
  • Usprawnione: Wybieranie dokumentów: nowe kryterium: Tylko niezapłacone
  • Poprawione: Wydruk faktury sprzedaży: Mimo zaznaczenia "Pokaż niezapłacone dokumenty" w pewnych warunkach dokumenty mogły nie być wyświetlane
  • Poprawione: Wydruk faktury sprzedaży: uwagi drukowane pod danymi klienta mogły nie być drukowane poprawnie
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników: dodatkowe kryteria dla dokumentów: tylko dokumenty nie będące składowymi itd.
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna: można włączyć pomijanie pozycji Rp.
  • Poprawione: W pewnych przypadkach, na koniec wizyty terenowej, zamiast faktury mogła być tworzona faktura uproszczona
  • Nowe: Na dokumentach sprzedaży można umieścić nad podpisem odbierającego dodatkowy tekst "Potwierdzam należyte wykonanie usługi"
  • Nowe: Na dokumentach sprzedaży można umieścić własny opis osoby odbierającej (np. "podpis osoby uprawnionej w imieniu nabywcy do zaakceptowania kwoty dokumentu")
  • Nowe: Generowanie pliku JPK-FA (3) - wersja testowa
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK-FA (3) - dane sprzedawcy
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK-FA (1) - kod waluty
  • Poprawione: Przy próbie wejścia do okna generowania pliku JPK-MAG mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Przy imporcie faktury pozycji mogł być wyświetlane z użyciem zielonej czcionce, jako przekreślone
  • Usprawnione: Wygodniejsze rozliczanie części kosztów szczepień na Urząd Gminy
  • Nowe: Drukowanie nowego załącznika do faktury w przypadku leczenia psów służbowych
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: możliwość włączenia do rozliczenia także dokumentów nie wymagających płatności (np. przy rozliczaniu pracy schroniska)
  • Poprawione: Zmiana sposobu wyliczania zysku procentowo: liczony w stosunku do wartości kosztu a nie sprzedaży
  • Poprawione: Możliwość nie drukowania cen na dokumentach MM- i MM+
  • Poprawione: Wezwanie do zapłaty: numer konta mógł się nie mieścić i nie były drukowane ostatnie cyfry
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: jako uregulowanie długo można teraz potraktować także przyjęcie zapłąty za dokument wystawiony przez inną osobę
  • Usprawnione: Raport faktur od dostawców: można teraz pokazać sumę wartości netto pozycji Rp i pozostałych
  • Poprawione: Raport dłużników w czasie: dodany drugi numer telefonu (był drukowany tylko jeden)
  • Poprawione: Przy przyjmowaniu gotówki od innego pracoenika program mógł się zapętlować wymuszając ciągłe przelogowywanie.
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów można teraz eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji dla pracowników można teraz eksportować do MS Excel
  • Poprawione: Na fakturze korygującej nie był drukowany dla każdej pozycji tekst "przed korektą"
  • Usprawnione: Faktura korygująca: możliwość drukowania nazwiska osoby wystawiającej (ważne przy wysyłaniu faktur elektronicznych)
  • Poprawione: Raport obrotu z producentami mógł pokazywać błąd dot. właściwości ExcelXLSColumn
  • Nowe: Możliwość eksportu faktur do systemu Comarch CDN/XL - wersja testowa
  • Poprawione: Przy rozliczeniu zbiorczym za kilka wizyt proponowany termin płatności wynosił zawsze 14 dni. Teraz jest ustalany na podstawie danych klienta
 • Wydruki fiskalne
  • Poprawione: Dla protokołu Posnet nie było możliwości otwarcia szuflady na koniec wydruku paragonu
  • Poprawione: Drukowanie NIP-u nabywcy dla drukarki Novitus Deon
  • Poprawione: Drukowanie NIP-u nabywcy dla drukarek linii Posnet Thermal, protokół Thermal
  • Poprawione: W przypadku starszych drukarek Posnet Thermal znacznik drukowania numeru NIP nabywcy mógł być pomijany, system zawsze próbował drukować nr NIP
  • Poprawione: Drukowanie paragonów fiskalnych przez serwer wydruków dla drukarki Elzab Mera
  • Usprawnione: Raport dobowy teraz można drukować przez serwer wydruków także dla drukarki EMAR
 • Multimedia
  • Usprawnione: Multimedia: Metody powiększania obrazu można teraz wybierać z krótszej, lepiej dobranej listy: Trójkątna (wyższa jakość obrazów DICOM) Lanczos3 i szybka liniowa
  • Nowe: Multimedia: Możliwość wyświetlania animacji dla plików DICOM składających się z wielu obrazów
  • Nowe: Multimedia - analiza zdjęcia DICOM: możliwość odwołania do formularzy powiązanych z multimediami bezpośrednio z tego okna (zakładka Analizy opisowe)
  • Nowe: Multimedia: możliwość przypisania do wizyty wielu plików naraz
  • Usprawnione: Multimedia: przypisanie do wizyty wielu plików naraz: możliwość wyboru układu okna i inne
  • Usprawnione: Multimedia: wybieranie wielu plików uwzględnia teraz przechodzenie przez skróty folderów i posiada lewy pasek eksploratora folderów
  • Poprawione: Multimedia: Załączenie wielu obrazów mogło nie działać poprawnie
  • Nowe: Multimedia: widoczne od razu w oknie rejestracji wizyty, z możliwością udostępnienia poprzez chmurę czy MMS (w przypadku mniejszych plików)
  • Poprawione: Multimedia: poprawione wysyłanie multimediów jako MMS
  • Usprawnione: Multimedia w wizycie widoczne teraz jako jedna z zakładek
  • Usprawnione: Tworzenie miniatur do obrazów, gdy dysk jest sieciowy
  • Usprawnione: Zarządzanie usługą nasłuchu obrazów DICOM
  • Usprawnione: Serwer DICOM: Bardziej wygodne wybieranie plików DICOM, możliwość wybrania wielu plików naraz
  • Poprawione: podłączanie wielu plików obrazów i usługi DICOM: Mogły nie tworzyć się miniatury i pliki pomniejszone
  • Poprawione: Eksportowanie multimediów: nie działało wysyłanie plików jako załączniki wiadomości
  • Usprawnione: Wybieranie multimediów: możliwość wyboru obrazu podwójnym kliknięciem; zapamiętywanie widoku (sposobu wyświetlania listy) i inne
 • Zarządzanie czasem i zadaniami
  • Nowe: Rejestrowanie zmian lekarza przypisanego do danego terminu w terminarzu
  • Poprawione: Terminarz: usuwanie terminów z terminarza tygodniowego nie powodowało odświeżenia terminarza internetowego
  • Poprawione: Sprawdzanie godzin dla taryfy nocnej
  • Poprawione: Usuwanie terminów w widoku miesięcznym mogło nie działać prawidłowo - poprawione
  • Poprawione: Zarządzanie terminarzem internetowym w przypadku chmury
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: wiele poprawek; możliwość ustalenia zakresu dni do synchronizacji (domyślnie 7) i minut różnic czasowych
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: możliwość przypisania domyślnego pracownika dla terminów
  • Usprawnione: Zarządzanie zadaniami - wygodniejsze kryteria filtrowania w oknie zadań, małe poprawki w wyglądzie terminarza
  • Poprawione: W różnych miejscach (np.w kartotece klientów) mogły być wyświetlane także terminy oznaczone jako usunięte
  • Nowe: Terminarz: Możliwość przeglądania i przywracania usuniętych terminów
  • Nowe: Karta zwierzęcia: nowa zakładka: terminy
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym WetTermin dla baz w chmurze: poprawiona stabilość połączenia
  • Poprawione: Synchronizacja z WetTermin: Jeśli zapisy z internetu zostały usunięte w Klinice XP, to nie zawsze był usuwane także z WetTerminu
 • Inne
  • Poprawione: Centrum wydruków mogło pokazywać nieprawidłowy podgląd i wywoływać nieprawidłowe raporty, jeśli lista była ograniczona (np. wyłączone zwierzęta gospodarskie)
  • Poprawione: Centrum wydruków: Lepiej pogrupowane raporty
  • Nowe: Możliwość zablokowania usuwania użytkownika oraz zmiany pracownika dla już istniejącego użytkownika (Opcje -> Ogólne -> Logowanie)
  • Poprawione: Przy oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe w trakcie wizyty (eutanazja) nie były usuwane zaplanowane terminy i SMS-y
  • Nowe: Raport danych osobowych dla klienta z możliwością wysłania jako PDF
  • Poprawione: Zapamiętywanie szerokości kolumn w oknach wybierania pozycji
  • Poprawione: Moduł danych osobowych: Poprawione usuwanie klientów, którzy od dawna nie byli w lecznicy
  • Poprawione: Odzyskiwanie danych z chmury (mogło nie działać poprawnie po zmianie funkcjonalności przez Google)
  • Nowe: Dynamiczne ustalenie serwera, na którym znajduje się baza w chmurze
  • Usprawnione: Uzupełnione zdjęcia leków i ulotki produktów Zoetis
  • Poprawione: Wybór daty: zmiana roku mogła nie działać prawidłowo
  • Poprawione: Zmiana wartości liczbowej mogła nie powodować żadnej reakcji (np. przeliczenia)
  • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: możliwość zapamiętywania filtru oddziałów, oddziały uwzględniane przy imporcie faktur
  • Poprawione: MMS-y mogły nie być dostarczane (zmieniły się zasady szyfrowania wiadomości MMS w serwersms.pl)
  • Usprawnione: Możliwość odwołania do SMS-ów z klienta z okna wizyt (prawy przycisk mysz na liście wizyt)
  • Usprawnione: Możliwość usuwania wszystkich SMS-ów z zakresu czasowego (okno SMS-ów -> Operacje)
  • Usprawnione: Wyświetlanie niektórych okien, zwłaszcza przy powięksonej czcionce
  • Usprawnione: Wydłużenie tytułu naukowego pracowników z 25 do 50 znaków, żeb zmieścić opisy np. "lek.wet. specjalista chorób psów i kotów"
  • Usprawnione: Wygodniejsze przeglądanie zdarzeń systemowych - transakcji
  • Usprawnione: Zaktualizowane biblioteki składowe (Delphi 10.3)

Zmiany w wersji 5.18 - 5/02/2020

 • Leczenie
  • Poprawione: Przy próbie dodawania formularza mógł się pokazywać komunikat błąd nieaktywnej transkacji
  • Poprawione: Formularze zaawansowane - w przypadku edycji liczb zmiennoprzecinkowych wartość mogła być pomijana w opisie wizyty
  • Poprawione: Formularze zaawansowane - poprawione wyświetlanie i drukowanie danych z formularzy
  • Usprawnione: Projektowanie Formularzy zaawansowanych - kilka usprawnień, nie działało wyszukiwanie, uwzględnianie wysokości sekcji, poprawa obiektu linia i inne
  • Usprawnione: Szpital: można teraz zdefiniować, jakie elementy mają być drukowane w Karcie szpitalnej (temperatura, jedzenie itd.)
  • Poprawione: Szpital: system pytał o skopiowanie do wizyty proponowanych leków i zabiegów szpitalnych nawet wtedy, gdy zwierzę nie było już w szpitalu
  • Poprawione: Badanie konia - pola stawu skokowego, kolanowego i kręgosłupa
  • Poprawione: W niektórych przypadkach (wizyta uruchamiana przyciskiem Nowa wizyta, a nie z poczekalni) leki zakupione w poczekalni przed wizytą nie kopiowały się do wizyty
  • Usprawnione: Teraz import wyników z ALAB uwzględnia niestandardowe znaki długiego myślnika
  • Poprawione: Teraz import wyników z aparatów IDEXX uwzględnia niestandardowe znaki µ oraz puste pliki wyników
  • Usprawnione: Nowy cennik badań Idexx
  • Poprawione: Inseminacja: przegląd świdectw rodowodowych nie uwzględniał zakresu dat
 • Finanse
  • Poprawione: Formularze zaawansowane - w przypadku edycji liczb zmiennoprzecinkowych wartość mogła być pomijana w opisie wizyty
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Kontrola zakresu maksymalnej ilości (ochrona przed wpisaniem do ilości kodu kreskowego)
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Możliwość rozliczenia inwentaryzacji mimo późniejszych wydań z korygowanych dostaw
  • Poprawione: Inwentaryzacja: przy tworzeniu inwentaryzacji nie były pomijane pozycje nieaktywne
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Wydruk protokołu różnic - różne poprawki
  • Poprawione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych / na wybrany dzień: można wybrać drukowanie pozycji aktywnych: pomijać je (domyślnie) lub uwzględniać (na przykład przy wydruku ze wsteczną datą, gdy pozycje były jeszcze aktywne)
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników dla wielu oddziałów: wyliczenie nie uwzględniało sytuacji, gdy cześć dokumentów danego pracownika była na jeden oddział, a część na inny
  • Nowe: Możliwość drukowania numeru BDO na dokumentach (definiujemy w danych właściciela ew. oddziału, a włączamy w opcjach drukowania dokumentu)
  • Usprawnione: Ustawienie BDO w danych właściciela pozwala od razu ustawić drukowanie BDO na dokumentach sprzedaży
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty domyślnie pomija teraz dokumenty WZ wymagające płatności, można wyłączyć ten znacznik i drukować również WZ
  • Usprawnione: Import faktur z hurtowni Varia i Rawet uwzględnia teraz serie i daty ważności
  • Poprawione: Anulowanie dodawania pozycji w oknie edycji dokumentu magazynowego mogło powodować usunięcie innej pozycji z tego dokumentu
  • Usprawnione: Okno edycji pojedynczego dokumentu magazynowego: poprawiona edycja płatności, pokazywanie czy dokument wymaga zapłaty lub czy jest nadpłacony
  • Nowe: Śledzenie transakcji dotyczących płatności z okna Kasy -> Operacje; Bardziej szczegółowe śledzenie usunięć i zmian płatności
  • Poprawione: W pewnych przypadkach nie były rejestrowane zmiany dot. usunięcia lub zmiany płatności
  • Nowe: Podczas wizyty można dostosować typ płatności dokumentu do typu wykonanej płatności (gotówka / karta / przelew)
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: numer BDO drukowany w nagłówku, możliwość ustawienia koloru czcionki dla nagłówków (przydatne, gdy ustawimy kolor tła na ciemny)
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: możliwość ustawienia koloru czcionki dla nagłówków, motywów kolorystycznych
  • Usprawnione: Analiza przychodów i rozchodów - bardziej przejrzysta
  • Usprawnione: Finanse klienta - zakładka płatności: można ograniczyć listę płatności do zaliczek
 • Wydruki fiskalne
  • Poprawione: Drukowanie fiskalne na koniec tworzenia dokumentu: przywrócona możliwość wydruku w przypadku płatności przelewem
  • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych obsługuje teraz drukarki fiskalne Emar i EPSON
  • Poprawione: Drukowanie fiskalne na drukarce Novitus mogło nie drukować numeru nip nabywcy
  • Usprawnione: Nip nabywcy można wpisać tuż przed wydrukiem paragonu fiskalnego
  • Nowe: Protokół Novitus: można określić drukowanie NIP-u nabywcy u dołu paragonu lub zamiast kodu kasjera
  • Nowe: Protokół Novitus: można określić Sterownik drukarki
  • Nowe: Protokół Elzab Thermal dla niektórych drukarek fiskalnych Elzab, pozwalający na wydruk NIP-u nabywcy
  • Usprawnione: Nip na paragonach fiskalnych dla protokołu Elzab / FP600
  • Nowe: Protokół Elzab/FP600 rozdzielony na stary (2012) dla starych drukarek i nowy dla drukarek obsługujących drukowanie NIP-u nabywcy
 • Inne
  • Usprawnione: Okno klientów: możliwość szukania po obydwóch numerach telefonów (szukaj wg telefonu -> po anulowaniu wpisywania numeru w oknie szukanie z włączonym niebieskim filtrem)
  • Poprawione: W przypadku używania Kreatora zwierzęcia w wersji 5.17.05.27 mógł pojawiać się błąd "BM&I"
  • Usprawnione: Karta pozycji - sprawdzanie pisowni w polu uwag
  • Nowe: Rejestrowanie nieudanych prób zalogowania do programu
  • Usprawnione: Wiele poprawek dot. zadań: filtrowanie, wybór klienta, wyświetlanie w oknie terminarza i inne
  • Nowe: Odwołania do filmów instruktażowych z okien inwentaryzacji
  • Poprawione: Usprawniona praca w trybie bez połączenia (disconnected mode) dla baz Firebird
  • Poprawione: W niektórych sytuacjach mógł pojawiać się komunikat "Invalid BLOB Handle"
  • Poprawione: Przy imporcie wyników badań z nektórych laboratoriów i aparatów mógł pojawiać komunikat błędu "Malformed string"
  • Nowe: Możliwość szybkiego przywołania pracownika z okna listy pracowników po kliknięciu na Avatar
  • Usprawnione: Konfigurowanie bazy do pracy w chmurze
  • Poprawione: dla niektórych instalacji MS Excel nie działało eksportowanie na przykład raportów stanu magazynu na wybrany dzień
  • Usprawnione: Nowy moduł odwołania do pomocy zdalnej TeamViewer
  • Usprawnione: Zaktualizowane biblioteki graficzne, obsługi plików DICOM i wydruków na drukarkach Elzab Mera
  • Usprawnione: Zmiana sposobu szyfrowania na TLS 1.2 dla wysyłanych wiadomości SMS zgodnie z wymaganiami SerwerSMS, ktore będą obowiązywać od 5/02/2020
  • Usprawnione: W wiadomościach SMS wszystkie znaki o kodzie poniżej 32 zamieniane są teraz na spacje
  • Poprawione: Wygodniejszy sposób definiowania pracowników i ich dostępu do terminarza w oknie grafika
  • Poprawione: Wydruk grafika mógł wyświetlać u góry nieprawidłowe daty
 • Multimedia
 • Usprawnione: Skaner: zapamiętywany domyślny skaner (ostatnio używany)
  • Zmiana organizacji obrazu DICOM - podział na zakładki
   Analiza obrazu: Możliwość ręcznego podania procentu powiększenia obrazu
   Analiza obrazu: zakładka Widok: Możliwość wyłączenia / włączenia podziałek zewnętrznych
   Usprawnione: Z okna wizyt można od razu przejść do analizy obrazu DICOM, klikając na dany obraz w opisie wizyty

Zmiany w wersji 5.17 - 4/12/2019

 • Leczenie
  • Poprawione: Lista zaszczepionych psów: przy druku dla oddziałów mógł się pokazywać błąd
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: w przypadku profilaktyki, jeśli były przypisane pozycje (jako "Użyj także..." w lekach i zabiegach), to mogły się kopiować do wizyty wielokrotnie, zamiast raz
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - badanie: dodane ciśnienie krwi
  • Usprawnione: Raport z wizyty: teraz załączniki/zdjęcia drukowane są na końcu karty
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodatkowe znaczniki: opieki 12-godzinnej przez technika i histopatologii
  • Poprawione: Zgoda na zabieg: niepoprawnie mogła się wyświetlać informacja o zgodzie na hospitalizację / opiekę przez technika
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: dodatkowe znaczniki, dotyczące ewentualnych komplikcji dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym zabiegiem aborcyjnym
  • Poprawione: Wizyty gospodarskie: Nadawanie numerów w przypadku numeracji ciągłej w ciągu roku
  • Usprawnione: Zakończenie wizyty: możliwość włączenia wymagania wprowadzenia temperatury dla wizyt typu badanie
  • Usprawnione: Zakończenie wizyty: zmiana wymagania wprowadzenia wagi dla wizyt: teraz dotyczy tylko wizyt typu badanie
  • Usprawnione: Epikryza: pamiętanie listy wizyt wykorzystanych przy epikryzie, poprawione odwołanie z wizyty do epikryzy, inne usprawnienia
  • Poprawione: Epikryza: usunięty błąd przy drukowaniu: "Nie znaleziono epikryzy dla tej wizyty"
  • Usprawnione: Epikryza: w przypadku kopiowania leczenia nie są wielokrotnie pisane nazwy tych samych leków
  • Nowe: Epikryza teraz jako nowy typ wizyty, wywoływany na przykład z okna wizyt -> Inne zdarzenie
  • Usprawnione: Wydruk epikryzy: teraz pomijane są sekcje nie posiadające żadnej treści
  • Usprawnione: Epikryza: jeśli badania z wizyt wykonywane przez więcej niż jednego lekarza, przy każdym badaniu będzie imię i nazwisko lekarza, którzy przeprowadził badanie
  • Usprawnione: Synchronizacja: teraz także epikryzy
  • Poprawione: Recepcja: Zmiana statusów wizyt przy różnych sposobach edycji
  • Poprawione: Recepcja: mógł pojawiać się błąd blokady rekordu i zawieszenie systemu
  • Usprawnione: Recepcja: możliwość ustawienia znacznika, który uniemożliwia lekarzom zmianę lekarza dla oczekujących wizyt (może to zmienić tylko recepcja lub administrator-właściciel)
  • Nowe: Recepcja: możliwość ustawienia planowanej rozmowy telefonicznej zamiast wizyty
  • Usprawnione: Recepcja: wyświetlany znacznik typu planowanej wizyty
  • Nowe: Recepcja: Możliwość wpisania towarów zakupionych przez klienta pred wizytą, która zostaną automatycznie dopisnae do wizyty
  • Usprawnione: Recepcja: możliwość ustawienia znacznika, który uniemożliwia lekarzom zmianę lekarza dla oczekujących wizyt (może to zmienić tylko recepcja lub administrator-właściciel)
  • Usprawnione: Recepcja: Rejestracja zapłaty (przycisk Rozlicz wizytę) wyświetla teraz Finanse klienta (gdy płatność uregulowana), płatność zbiorczą (gdy trzeba uregulować płatność nie tylko za tę wizytę) lub okno pojedynczej płatności
  • Poprawione: Recepcja: Przejście do wizyty oznaczonej jako rozliczona, gdy jednak nie ma wizyty dla tego wpisu
  • Usprawnione: Zdarzenie rozmowa telefoniczna: teraz można odwołać się do Karty zwierzęcia
  • Nowe: Zdarzenie wiadomość e-mail
  • Usprawnione: Dodatkowe filtry w liście wizyt: pomijanie zdarzeń dodatkowych i wyświetlenie tylko wizyt bez zapłaty
  • Poprawione: Badania laboratoryjne: niektóre pola na formularzu mogły wychodzić poza formularz
  • Usprawnione: Przyspieszone generowanie raportu leków psychotropowych
  • Usprawnione: Zablokowanie kopiowania w nieskończoność pozycji w leczeniu w sytuacji, gdy pozycja jest swoim własnym składnikiem
  • Usprawnione: Wybór pozycji do leczenia uwzględnia teraz filtrowanie związane z oddziałem
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: jeśli zapis dotyczył drugiego dokumentu z danej wizyty, to nie były drukowane dane zwierzęcia
  • Usprawnione: Nowe symbole wizyt specjalnych: onkologia, dermatologia, kardiologia, okulistyka itd.
  • Nowe: Indeks zdrowia jamy ustnej + wydruk
  • Poprawione: W przypadku psychotropów wydruk recepty nie zawierał tekstu "Łączna ilość substancji narkotycznej"
  • Usprawnione: Raport wizyt według gatunków: możliwość wybrania jako kryterium konkretnego klienta
  • Usprawnione: Zakładanie danych zwierzęcia: można określić w opcjach domyślnego lekarza prowadzącego lub brak takiego
  • Usprawnione: Przy zakończeniu pracy w firmie przez pracownika możliwość ustalenia, jak ustalić lekarza prowadzącego dla zwierząt, dla których lekarzem prowadzącym był ten lekarz
  • Usprawnione: Wizyta dla zw. gospodarskich - wybór zwierząt dla leku: widać teraz także wagę, datę urodzenia i płeć zwierząt stada
  • Nowe: Zestawienie szczepień przeciw wściekliźnie w podziale na lekarzy (Centrum wydruków -> Lekarsko-weterynaryjne)
  • Poprawione: Okno lista wizyt: Zliczanie wizyt i zdarzeń dodatkowych mogło pomijać zdarzania, jeśli występowały wizyty szpitalne
  • Usprawnione: Uzupełnione Vademecum leków (5002 ulotki)
 • Finanse
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów - dodane kryterium: pracownik, który wystawił dokument
  • Usprawnione: Raport Należności klientów w czasie - dodane kryterium: pracownik, który wystawił dokument
  • Usprawnione: Raport Należności klientów w czasie - dodane kryterium: "Domyślny typ dokumentu to WZ"
  • Usprawnione: Raport niezapłaconych dokumentów sprzedaży - dodane kryterium: pracownik, który wystawił dokument
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: dodatkowe opcje, poprawione wezwanie w przypadku wielu dokumentów
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników według grup towarowych: grupy bez obrotu nie są drukowane na rozliczeniu
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników według grup towarowych: grupy bez prowizji można wyłączyć z podsumowania pracownika, nawet, gdy była na nich sprzedaż
  • Poprawione: Kreator dokumentów: nie był uwzględniany znacznik "WZ zawsze powiązane z magazynem"
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK-FA: W niektórych przypadkach do wartości dokumentów mogła być doliczana wartość 1 zł z VAT 23%
  • Poprawione: Drukowanie dokumentu: drukowanie niezapłaconych dokumentów u dołu dokumentu jest teraz domyślnie włączone
  • Poprawione: Drukowanie dokumentu: drukowanie niezapłaconych dokumentów u dołu dokumentu można ograniczyć do samych faktur i uwzględniać datę płatności
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: można wyłączyć drukowanie numeru NIP (dla praktyk poza Polską)
  • Usprawnione: Dla faktur o wartości powyżej 15000 zł netto drukowanie tekstu "Mechanizm podzielonej płatności"
  • Usprawnione: Klienci do wystawienia faktur zbiorczych: teraz można wybrać klientów "gotówkowych" lub "przelewowych"
  • Poprawione: Kasy i transakcje kasowe: odświeżanie stanu kasy wyliczało zawsze tylko stan pierwszej kasy na liście
  • Poprawione: Szybkie tworzenie MM: teraz pojawia się ostrzeżenie, gdy zamiast podanej ilości system wpisuje do MM tylko ilość dostępną na stanie
  • Usprawnione: Szybkie tworzenie MM: można podać datę utworzenia dokumentu
  • Usprawnione: Kreator dokumentów: możliwość łatwego wyzerowania wartości dokumentu (zakładka Pozycje -> przycisk Operacje)
  • Usprawnione: Historia sprzedaży dla klienta - Raport pozycji sprzedanych dla klienta - można teraz nadać inny tytuł na wydruku np. Wykaz zastosowanych leków i zabiegów
  • Poprawione: Ustalanie numeru faktury, gdy ma zawierać numeru oddziału i prefiks
  • Poprawione: Raport do wyliczania prowizji mógł nie pokazywać wszystkich pozycji
  • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji: można go teraz uruchomić dla wybranej grupy pracowników
  • Poprawione: Raport stanu magazynu na wybrany dzień nie uwzględniał pozycji nieaktywnych
  • Usprawnione: Lista dokumentów: Dokumenty o płatności wyższej niż wartość dokumentu wyświetlane są na zielono
  • Poprawione: W przypadku uruchomienia jednego z raportów finansowych numer oddziału dla sesji mógł być ustawiany na zero
  • Usprawnione: Łatwe przejście z wizyty, listy wizyt i listy zwierząt do kosztów leczenia zwierzęcia (w wizycie: przycisk banknotu nad danymi zwierzęcia)
  • Usprawnione: Finanse klienta: Nowa operacja: przydzielenie zaliczek do niezapłaconych dokumentów
  • Nowe: Możliwość poprawienia naraz wielu stanów końcowych i początkowych zmian dla wybranej kasy (opcja zmień stan końcowy kasy)
  • Poprawione: Kontrola zgodności zapłaty z dokumentem na koniec edycji istniejącej wizyty
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - leczenia - oferta: zapamiętywanie ofert jako załączników do wizyty, możliwy podpis poprzez czytnik
  • Poprawione: Przy fakturze zbiorczej na inny podmiot niż dokumenty składowe płatności pozostawały przypisane do klientów na dokumentach składowych
  • Usprawnione: Przy wyborze pozycji z magazynu można wybierać grupę towarową na zakładkach tak samo jak przy wybieraniu z leków i zabiegów
  • Usprawnione: Dorównywanie do pełnych ilości można teraz określić nie tylko dla wybranych leków, ale i zabiegów
  • Usprawnione: Eksport do systemu księgowego Ala: można teraz ustawić znacznik, żeby opisem zdarzenia sprzedaży był napis "Usługa weterynaryjna", a nie pierwsza pozycja na fakturze/dokumencie
  • Poprawione: Specyfikacja na zwierzęta przy drukowaniu dokumentu - nie można było wybrać typu drukowanych wartości (netto/brutto/obie)
  • Nowe: Możliwość zablokowania pracownikom możliwości ustawiania domyślnego rabatu dla klientów
 • Drukowanie fiskalne
  • Usprawnione: Nowy typ protokołu dla drukarek fiskalnych: Posnet Emar
  • Usprawnione: Nip na paragonach fiskalnych dla protokołu Thermal i drukarek Posnet (wersja testowa)
  • Usprawnione: Nip na paragonach fiskalnych dla protokołu Thermal i drukarki Emar
  • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych, protokół Novitus: teraz drukowanie wykonanej płatności dla każdego typu - gotówka, karta
  • Poprawione: Drukowanie fiskalne z okna zbiorczej płatności źle pokazywało wpłatę kartą - poprawione
  • Poprawione: Drukowanie/Pomijanie numeru dokumentu na paragonie fiskalnym w przypadku serwera wydruków i protokołu Novitus
  • Poprawione: Protokoł Novitus: teraz drukowane informacje o płatnościach za dokument
 • Szpital
  • Usprawnione: Szpital: kopiowanie ze schematu leczenia podczas wizyty oraz do proponowanego leczenia
  • Usprawnione: Szpital: po wybraniu leku/zabiegu dodawanie także pozycji powiązanych z tą pozycją
  • Usprawnione: Szpital: dodany znacznik "Wykonano badanie Ciśnienia krwi"
  • Usprawnione: Szpital: Oddzielenie danych podstawowych od całej karty szpitalnej - lepsza kontrola danych
  • Usprawnione: Szpital: Kopiowanie zaproponowanego leczenia tak jak ze schematu leczenia: można wybrać ilości poszczególnych pozycji
  • Usprawnione: Szpital: Możliwość przejrzenia/edycji dokumentu magazynowego powiązanego z wizytą
  • Usprawnione: Szpital: Pobyt liczony także w ilości dni a nie tylko zakresie dat
  • Poprawione: Szpital: Przy korekcie / uzupełnieniu leczenia zmienione dane nie były kopiowane do dokumentu magazynowego
  • Poprawione: Wizyta rejestrowana z listy wizyt dla zwierzęcia w szpitalu nie była ujmowana kosztach
  • Usprawnione: Wizyta szpitalna rejestrowana z listy wizyt: wiele usprawnień
  • Nowe funkcje w module szpitala (niektóre wymagają dostępu do aktualizacji)
  • Nowe Szpital: Koszty pobytu w podziale na dni, kontrola kosztów dziennych i całościowych
  • Nowe: Szpital: Można dodać rozmowę telefoniczną
  • Nowe: Możliwość utworzenia epikryzy z poziomu Karty szpitalnej (przycisk: rozliczenie zbiorcze
  • Nowe: Szpital: Protokół oceny bólu według Colorado State University (wersja testowa)
  • Poprawione: Wizyta -> Po kliknięciu na Leczenie szpitalne mógł się pojawiać błąd - poprawione
  • Usprawnione: Filtrowanie wizyt szpitalnych w oknie wizyt (można do wyłączyć klikając na Widok)
  • Usprawnione: Sprawdzanie pisowni w polach okna Wizyty szpitalnej
  • Usprawnione: Szpital: na zgodzie na leczenie stacjonarne drukowany jest nr telefonu klienta
  • Usprawnione: Zgoda na hospitalizację: teraz można zdefiniować wiele parametrów zgody (zakres kosztów, zgoda na regulamin, klauzula RODO itd.)
  • Usprawnione: Szpital: dodany Lekarz prowadzący
  • Usprawnione: Szpital: możliwość wywołania raportu - statystyki ilości wizyt szpitalnych w podziale na gatunki i rasy
  • Usprawnione: Szpital: Na liście widać zadłużenia klientów
  • Usprawnione: Szpital: Dostępna opcja kontynuacji wizyty
  • Nowe: Nowa wersja drukowanej karty szpitalnej (wymaga dostępu do aktualizacji)
 • CRM-SMS / Terminarz
  • Poprawione: Analiza nowych klientów w pewnych przypadkach mogła pokazywać liczby 0.
  • Poprawione: Analiza klientów, którzy nie pojawili się ponownie na wizytę - można teraz wyeksportować listę do MS Excel, czy wysłać SMS
  • Poprawione: Wysyłanie SMS-ów poprzez JustSend, gdy typ wiadomości to UNIQUE
  • Poprawione: Usuwanie SMS-ów dla anulowanej profilaktyki oraz dla usuwanego terminu
  • Usprawnione: MMS ze szczepieniem przeciw wściekliźnie: teraz jako plik JPG a nie PDF
  • Poprawione: MMS mógł nie wysyłać się dla numerów z prefixem +48
  • Poprawione: Edycja terminu: Wyszukiwanie lekarzy dostępnych w podanym terminie
  • Nowe: Możliwość wysyłania SMS-ów z prośbą o opinię
  • Nowe: Eksport terminów do Google Calendar (wersja testowa)
  • Usprawnione: Można wysłać kilka SMS-ów z okna edycji terminu, na przykład także do lekarza, któremu umawiamy wizytę (opcja: Dodaj telefon lekarza)
  • Usprawnione: Analizy CRM: Można w analizie klientów, którzy nie pojawili się ponownie, pominąć zwierzęta nieżywe
  • Usprawnione: Wydruk planowanych terminów zawiera nazwiska lekarzy przy wybranym w terminarzu zakresie Wszyscy lub Wszyscy razem
 • Multimedia
  • Usprawnione: Pliki DICOM: Możliwość zapisywania jako JPG
  • Nowe: Pliki DICOM: Wyświetlanie podziałek (linijek) poziomych i pionowych wokół obrazu
  • Nowe i usprawnione: Pliki DICOM: Możliwość pomiaru odległości, kąta, powierzchni prostokąta i koła
  • Nowe: Pliki DICOM: Możliwość pomiaru promienia okręgu
  • Nowe: Możliwość umieszczenia miarki odcinkowej i miary kąta, która pozostaje na obrazie
  • Nowe: Możliwość wykonania pomiaru VHS serca
  • Nowe: Możliwość wykonania pomiaru TPA/TPLO
  • Nowe: Możliwość wykonania pomiaru stopnia dystrakcji (DI) (wersja testowa)
  • Usprawnione: Pliki DICOM: Możliwość drukowania plików Dicom z okna ich analizy
  • Nowe: Możliwość podglądu zdjęcia (załącznika) podczas opisywania RTG
  • Nowe: Możliwość skanowania zdjęć z poziomu multimediów wizyty
  • Usprawnione: Multimedia: obsługa plików graficznych PPM (np. obrazy z Sonoscape)
  • Nowe: Eksportowanie wybieralnych plików multimedialnych dla wizyty wraz z przeglądarką, także na CD lub jako wiadomość, także z okna recepcji i listy wizyt
  • Usprawnione: Eksportowanie plików multimedialnych: teraz można pliki DICOM eksportować jako JPG
  • Usprawnione: Przeglądarki plików DICOM dla właściciela zwierzęcia: wiele usprawnień, m.in. logo i dane lecznicy
  • Usprawnione: Zlecenia wykonania zdjęcia DICOM: teraz można przeglądać powiązania z danymi w Conquest Server
  • Usprawnione: Lepsze odczytywanie zdjęć, które powstały w wyniku zlecenia (funkcja "Sprawdź, czy zdjęcie jest gotowe")
  • Nowe: Przy wychodzeniu z okna analizy propozycja zapamiętania zmienionego obrazu jako nowego załącznika
  • Usprawnione: Działanie przycisku Multimedia w wizycie jest teraz bardziej intuicyjne (gdy są już załączniki, domyślną reakcją na kliknięcie jest wyświetlenie listy załączników)
  • Usprawnione: Wyższa jakość wyświetlania i drukowania plików multimedialnych, szczególnie obrazów z rozszerzeniem .PNG
  • Poprawione: Nagrywanie multimediów na płycie CD nie działało.
  • Poprawione: Zdjęcia - załączniki do wizyt mogły być wyświetlane niewyraźnie w opisie wizyty - poprawione
 • Inne
  • Nowe: Wydruk listy klientów i filtrowanie: uwzględniany jako kryterium poziom rabatu
  • Poprawione: Zmiana nazwy klienta nie wpływała na nazwę w zaplanowanych terminach
  • Nowe: Klienci -> Operacje -> Znajdź numer NIP. Numer NIP może zawierać kreski, spacje itd.
  • Poprawione: Zamykanie ręczne modułu SQ-LAB mogło powodować tylko zamknięcie okien urządzeń bez zamknięcia programu
  • Poprawione: Formularze zaawansowane: Poprawione wyświetlanie sekcji, możliwość zwijania i rozwijania sekcji
  • Poprawione: Formularze zaawansowane: Różne poprawki dotyczące projektowania i wyświetlania
  • Poprawione: Formularze zaawansowane: Ikona konkretnego badania wyświetla się teraz na liście wizyt
  • Usprawnione: Formularze zaawansowane: Usprawnione publikowanie i przeglądanie formularzy udostępnionych przez innych użytkowników
  • Poprawione: Edycja formularzy zaawansowanych nie działała w przypadku baz w chmurze
  • Poprawione: Przy oglądaniu podglądu raportów wielostronicowych program mógł się zawieszać
  • Poprawione: Przeglądanie transakcji systemowych: można stąd przejść do karty klienta, nie działało filtrowanie po fragmencie dla baz w chmurze
  • Usprawnione: Przeglądanie użytkowników według nazwisk pracowników
  • Usprawnione: Analiza zwierząt potencjalnie nieżywych: obecnie wywoływane w oknie Zwierzęta, z przycisku Operacji a nie Drukowania. Dodatkowa możliwość oznaczania zwierząt jako nieaktywnych

Zmiany w wersji 5.16 - 19 września 2019 r.

 • Leczenie
  • Usprawnione: Drukowanie naklejek z dawkowaniem w trakcie wizyty: można teraz drukować naklejkę dla pojedynczej pozycji
  • Usprawnione: Kontynuacja wizyty: teraz można także skopiować zalecenia i recepty z poprzedniej wizyty
  • Poprawione: Synchronizacja danych: w pewnych przypadkach, przy uzupełnianiu danych mogły nie być synchronizowane dane dotyczące opisu badania, diagnozy, zaleceń i innych pól opisowych
  • Poprawione: W pewnych przypadkach przy oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe i podaniu powodu zgonu pojawiał się błąd
  • Poprawione: Masowe SMS-y pokazywały w pewnych przypadkach nieprawidłową datę wysyłki
  • Poprawione: Kopiowanie wizyt dla innych zwierząt mogło pokazywać błąd w przypadku profilaktyki - poprawione
  • Poprawione: Przy rozpoczynaniu/edycji z wizyt z karty zwierzęcia mógł pojawiać się błąd dotyczący terminarza lub karty klienta
  • Poprawione: Schematy leczenia - przy stałej cenie za schemat niższej niż suma składników mogły pojawiać się nieprawidłowe ceny w wizycie
  • Nowe: W opisie wizyty można wyświetlać/drukować listę wykonanych wydruków
  • Usprawnione: W historii wydruków dla wizyty można teraz przełączyć widok na wszystkie wydruki dla danego zwierzęcia
  • Usprawnione: Dla karty zwierzecia można teraz określić limit domyślnie wyświetlanych wizyt i ewentualnie pobierać całą historię przyciskiem "Pobierz wszystkie" (ustalanie limitu: Opcje -> zakładka Zwierzęta)
  • Poprawione: Wyświetlanie wieku dla nieżywych zwierząt
  • Poprawione: W różnych miejscach systemu mógł pojawić się komunikat błędu dla pola DATA_ZGONU
  • Poprawione: Lista zaszczepionych psów: były drukowane dane także ze skreślonych wizyt
  • Usprawnione: Zdarzenia dodatkowe: pytanie o pracownika, który to rejestruje
  • Nowe: Łatwe wysyłanie MMS z okna rejestracji wizyty
  • Usprawnione: Poczekalnia: Nowy przycisk Inne -> Możliwość rejestrowania odwołania wizyty, rozmowy telefonicznej itd.
  • Usprawnione: Kartoteka zwierząt: w filtrowaniu można teraz określić zakres dat zgonu
 • Finanse
  • Poprawione: Okno dokumentów: po wejściu do Kreatora dokumentów następowało przełączenie się z okna dokumentów na zakładkę Apteka
  • Usprawnione: Dodanie formatu importu faktur Medivet
  • Poprawione: Poprawa importu faktur w przypadków nie-VAT-owców
  • Usprawnione: Możliwość podawania cen ujemnych (np. kwota rabatu w fakturze korekcie)
  • Poprawione: W przypadku cen zaawansowanych rozliczenie wizyty było tworzone w cenach detalicznych (zamiast A, B itd.)
  • Usprawnione: Możliwość zmiany cen wielu pozycji poprzez dorównanie do pełnych złotych (Leki i zabiegi -> Operacje -> Zmień cenę dla wszystkich pozycji)
  • Poprawione: Jeśli stosowane są ceny zakupu, system dla usług ustalał cenę 0 zamiast ceny sprzedaży usługi
  • Poprawione: Przesunięcie międzymagazynowe (MM+) mogło powodować zmianę cen sprzedaży pozycji
  • Poprawione: Rozdzielanie zaliczek podczas wizyty (przy rozbijaniu zaliczki mogła gubić się metoda płatności, kasa i numer zmiany)
  • Poprawione: Nie można było określić adresu e-mail dla wezwania do zapłaty - teraz można (w danych do finansów)
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna: teraz może automatycznie powodować utworzenie zdarzenia "Sprzedaż" na liście wizyt
  • Usprawnione: Analiza zgodności pozycji uwzględnia także ewentualny drugi dokument rozliczenia wizyty
  • Nowe: Finanse klienta: w Operacjach można teraz odłączyć płatność od dokumentu lub przypisać do wybranego niezapłąconego dokumentu
  • Poprawione: Inwentaryzacja: ustalanie stanu rzeczywistego
  • Usprawnione: Analiza logu wydruków fiskalnych - różne usprawnienia
  • Nowe: Możliwość wydruku raportu dobowego dla drukarek fiskalnych w protokole Posnet, także w trybie serwera wydruków fiskalnych
  • Poprawione: Przy zakładaniu nowej drukarki fiskalnej system mógł proponować nieprawidłowe odpowiedniki kodów stawek VAT
  • Nowe: Drukowanie NIP-u nabywcy na paragonach fiskalnych dla protokołu POSNET
  • Poprawione: Wydruk dokumentów magazynowych - zmiana nazwy czcionki nie wpływała na numer porządkowy pozycji
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów, gdy kwota do zapłaty jest ujemna
  • Nowe: Drukowanie na fakturze/paragonie listy dokumentów niezapłaconych (można to wyłączyć w opcjach drukowania dokumentu -> zakładka Podsumowanie)
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty można drukować teraz także jako Przypomnienie o płatności (bardziej łagodna treść dokumentu)
  • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: możliwość wyboru pracownika
  • Usprawnione: Dzienny raport sprzedaży i raporcie niezapłaconych dokumentów klienta: możliwość wyboru oddziału/magazynu
  • Usprawnione: Dzienny raport sprzedaży: możliwość filtrowania zaległych zapłat według pracownika
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: sumowanie łącznej ilości
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych i na wybrany dzień można teraz rozbić na dostawy i drukować numer PZ / datę dokumentu
  • Poprawione: Raport zysków na towarach: w przypadku faktur zbiorczych koszt mógł być podawany jako 0
  • Usprawnione: Raport zysków na towarach: dodana kolumna Ilość
  • Poprawione: Raport zysku dla klienta w przypadku faktur zbiorczych nie uwzględniał kosztów z dokumentów składowych
 • Laboratorium
  • Usprawnione: Składanie zleceń na wykonanie badań laboratoryjnych
  • Poprawione: Import wyników badań z Laboratorium Idexx, gdy wartość zawierała znak "<"
  • Poprawione: Import wyników badań z laboratoriów, gdy opis wyniku jest bardzo długi
  • Poprawione: Import wyników z laboratoriów, zawierających antybiogram
  • Poprawione: Import wyników z VetLab m.in. badania moczu, gdy wskaźniki miały kod dłuższy niż 10 znaków
  • Poprawione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych, gdy wynik nie miał jednostki miary (pojawiała się litera J)
  • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx: uwzględnianie opisów dodatkowych
  • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx, SQ-LAB2: mniej ewentualnych komunikatów błędów
  • Usprawnione: Jeśli w schemacie badania dla aparatów Idexx brakuje wskaźników, system pobierze je automatycznie z zaktualizuje
  • Usprawnione: Zwiększenie ilości badań diagnostycznych w jednej wizycie z 8 do 10
  • Nowe: Import wyników z aparatów Zoetis
  • Nowe: Import wyników z laboratorium AnimalLab
 • Inne
  • Moduł PetHelp - wersja testowa
  • Usunięcie komunikatu Invalid BLOB Handle, który pojawiał się w różnych miejscach systemu.
  • Usprawnione: Terminarz-układ tygodniowy: teraz dostępne opcje dla terminu pod prawym przyciskiem myszy
  • Nowe: Możliwość wysyłania MMS-ów ze świadectwem szczepienia przeciw wściekliźnie, wynikami badań laboratoryjnych, multimediami i raportem z wizyty na telefony klientów (wymagany moduł CRM-SMS)
  • Nowe: Dostęp do dokumentacji modułu CRM-SMS z okna parametrów tego modułu
  • Usprawnione: Przeglądanie SMS-ów: więcej informacji o wiadomościach (MMS-y, wiadomości opóźnione)
  • Poprawione: W przypadku wysyłania wiadomości SMS przy wychodzeniu z programu, w pewnych warunkach wysyka wiadomości mogła być planowana do wysłania o pięć dni później
  • Usprawnione: Synchronizacja - teraz także powiązań multimedialnych (ale nadal nie multimediów)
  • Usprawnione: Różne usprawnienia w tworzeniu i przeglądaniu zleceń wykonania obrazów DICOM
  • Poprawione: W niektórych przypadkach nie działało połączenie dwóch klientów (gdy posiadali różne historie obrotów)
  • Usprawnione: Szybsze rejestrowanie wszystkich zdarzeń (logów) w systemie
  • Usprawnione: Kartoteka leków i zabiegów: można teraz zmienić kategorię dla wielu pozycji naraz w trybie szybkiej edycji
  • Nowe: Możliwość zablokowania usuwania przez pracowników wizyt posiadających dokument rozliczeniowy

Zmiany w wersji 5.15 - 3 lipca 2019 r.

 • Leczenie
  • Usprawnione: Kreator formularzy: różne usprawnienia, m.in. tryb kreatora
  • Poprawione: Wersja schroniskowa: wydanie zwierzęcia mogło powodować oznaczenie zwierzęcia jako nieżywe
  • Poprawione: Kontynuacja leczenia, gdy leczenie było powiązane z konkretnymi seriami/dostawami
  • Poprawione: Numer paszportu wydłużony do 30 znaków (konie)
  • Usprawnione: Poczekalnia: Wyświetlanie terminów uwzględnia symbol graficzny i kolor terminu
  • Usprawnione: Poczekalnia: W opisie wpisu w poczekalni teraz wyświetlana jest najpierw treść wstępnego wywiadu a dopiero za nią ogólne uwagi dot. klienta
  • Poprawione: Zliczanie ilości wizyt w analizach graficznych i rozliczeniu pracowników pomija teraz zdarzenia specjalne (odwołanie wizyty itd.)
  • Poprawione: W przypadku zmiany numerów szczepień w oknie Listy zaszczepionych psów nie był odbudowywany opis wizyty
  • Usprawnione: Leczenie koni: drukowanie paszportu w Książce lecz. zw. domowych, możliwość wprowadzenia numeru paszportu przy dodawaniu zwierzęcia
  • Usprawnione: Zastosowana profilaktyka: możliwość łatwiejszego tworzenia wielu SMS-ów
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy właściciel zastosował się czy nie do zaleceń odnośnie głodówki przedoperacyjnej
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy właściciel zgadza się na hospitalizację
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: teraz zapamiętywane jest ustawienie drukowania zgody na 24-godzinną hospitalizację
  • Poprawione: Generowanie epikryzy mogło nie kopiować danych w niektórych pól
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: możliwość dodania zgody na znieczulenie (tekst edytowalny)
  • Usprawnione: Zaświadczenie o zgonie może być teraz drukowane także na papierze rozmiaru A4
  • Usprawnione: Jeśli trwa już rejestrowanie wizyty dla innego zwierzęcia, to przy próbie rozpoczęcia nowej wizyty dla innego pojawi się informacja o konieczności zakończenia poprzedniej wizyty, zamiast zwykłego przełączenia
  • Nowe: Zapamiętywanie znacznika, że wizyta gospodarska została wydrukowana i rejestrowanie zmian w takiej wizycie dopiero od momentu jej wydrukowania (lub eksportu do pliku PDF)
  • Poprawione: W celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1347 z 2011 r. zmiany dokonane w wizytach drukowane w książce leczenia zwierząt gospodarskich są zawsze, bez możliwości wyłączenia takiej opcji
  • Poprawione: Drukowanie historii zmian dot. zapisów w Książce Leczenia Zwierząt Gospodarskich jest teraz obligatoryjna i nie można jej wyłączyć (od 15/05/2019, wersja 5.14.09.29)
  • Poprawione: W Książce leczenia zwierząt domowych drukowane są także tzw. skreślenia (zmiany wprowadzone podczas edycji) zgodnie z rozporządzeniem Min. Rolnictwa 1347 z 2011 roku
  • Nowe: Znacznik blokady wizyty: ograniczenie usuwania wizyty i rejestrowanie zmian (szara kłódka) lub pełna blokada wizyty (żółta kłódka).Blokadę można nakładać ręcznie lub jest ustawiana automatycznie w przypadku wydruków karty informacyjnej, karty obrotu lub Książki Leczenia Zwierząt Gospodarskich
  • Usprawnione: Raport - karta informacyjna wizyty: można teraz wybrać lekarza jako dodatkowe kryterium
  • Usprawnione: Raport - karta informacyjna wizyty: można teraz wydrukować wizyty z wybranego oddziału
  • Nowa: Zgoda na zabieg: możliwość wydruku zgody wg Medicovet
  • Poprawione: W oknie wybierania zwierzęcia do wizyty: Po oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe system ustawiał się na niewłaściwym rekordzie
  • Usprawnione: W momencie oznaczenia zwierzęcia jako nieżywe usuwane są jego zaplanowane terminy wizyt i zaplanowane, niewysłane wiadomości SMS
  • Nowe: Możliwość skreślania wizyt / cofania skreślenia
  • Poprawione: Wersje wizyt i zmiany rejestrowane dopiero od momentu wydrukowania Karty informacyjnej lub Książki leczenia zwierząt gospodarskich
  • Usprawnione: W momencie przejścia do edycji wizyty już wydrukowanej pojawi się ostrzeżenie.
  • Nowe: Znacznik "Klient nie obsługiwany" w danych klienta - powoduje, że nie da się zarejestrować dla niego wizyty ani terminu, informacja o próbie wizyty zostanie dopisana jako zdarzenie dodatkowe
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt domowych: poprawione drukowanie diagnozy oraz wizyt skreślonych
  • Poprawione: Jeśli włączona była taryfa weekendowa, ale nocna była włączona, to i tak mogła włączać się taryfa nocna
  • Poprawione: Jeśli podczas zapisywania wizyty drukowana była Książka Leczenia Zwierząt Gospodarskich, mógł pojawiać się błąd Access Violation
  • Poprawione: W przypadku rozliczania w cenach zakupu, podczas rejestrowania wizyty w leczeniu pokazywała się cena sprzedaży
  • Poprawione: Rozszerzona kontrola daty granicznej dla wizyt (numeracja wizyt, wprowadzanie wizyt ze starszą datą)
 • Finanse
  • Nowe: Import faktur z Virbac
  • Usprawnione: Nowy sposób sprawdzania numeru NIP zgodny z CEiDG 2019 (wcześniejszy sposób będzie dostępny do 30 kwietnia 2019 r.)
  • Poprawione: Ustalanie cen sprzedaży w leczeniu (rejestracja wizyty), gdy do sprzedaży mają być wykorzystywane rzeczywiste ceny zakupu
  • Usprawnione: Raport zysku wg towarów: możliwość eksportu do Ms Excel, wyboru oddziału i kategorii towaru
  • Usprawnione: Faktura korygująca: teraz można również korygować numer dokumentu
  • Poprawione: Import faktury z Uromed: faktury już zaimportowane nie były prawidłowo oznaczane
  • Poprawione: Inwentaryzacja: sprawdzanie możliwości wydania z danej dostawy, gdy została wykorzystana do późniejszych wydań
  • Nowe: Możliwość cofnięcia zamknięcia zmiany oraz usunięcia zmiany w całości (wersja testowa)
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można teraz jako kryterium wybrać tylko płatności kartą
  • Usprawnione: Raport zysku według dokumentów: można teraz wybrać typ dokumentów
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów pokazywał błąd przy wybraniu jako kryterium pracownika
  • Usprawnione: Finanse klienta: można teraz dodać wypłatę dla klienta
  • Nowe: Możliwość oznaczenia pozycji jako nieaktywnych, jeśli nie było dla nich transakcji od dłuższego czasu (przycisk w Raporcie pozycji bez ruchu na magazynie w oknie Magazyn -> Drukuj)
  • Nowe: Możliwość analizy logu z serwera wydruków fiskalnych (Dokumenty -> Fiskalne)
  • Usprawnione: Możliwość wyboru typu fiskalnego raportu miesięcznego dla drukarek Novitus
  • Nowe: Możliwość wydrukowania raportu sprzedaży VAT w cenach zakupu
  • Poprawione: Raport obrotów z klientami: poprawiony eksport do MS Excel
  • Usprawnione: W przypadku tworzenia faktury korygującej kategoria faktury jest kopiowana z faktury źródłowej
  • Nowe: Możliwość obniżenia wartości dokumentu o dodatkową wartość procentową - okno Dokumenty -> Operacje dla dokumentu
  • Nowe: Znacznik blokady dokumentu: w przypadku wydrukowania Karty obrotu detalicznego zawierającego informacje z dokument, dokument zostaje nieodwracalnie zablokowany (zgodnie z Rozp. Min. Ronictwa nr 1236/2008)
  • Poprawione: Zbiorcza zmiana dokumentów: nie działało zaznaczenie pola "Wchodzi do obrotu"
  • Usprawnione: Tworzenie faktury zbiorczej z wizyt lub z WZ: możliwość wskazania innego klienta, na którego były rejestrowane wizyty
  • Poprawione: Tworzenie faktury zbiorczej z wizyt mogło powodować nieprawidłowe stany kont klientów, których dokumenty były brane do faktury zbiorczej
  • Poprawione: Kreator dokumentów: Przy przejściu do akceptacji dokumentu i cofnięciu do edycji pozycje były wyświetlane nieprawidłowo i nie można było dodawać nowych pozycji
  • Nowe: Płatności dla dokumentu: możliwość odłączenia płatności od dokumentu
  • Nowe: Faktura-korekta bez wskazania dokumetu źródłowego (np. dodatkowy rabat dla klienta)
  • Poprawione: Przy wystawianiu faktury zbiorczej na podmiot inny niż właściciel zwierząt mógł pojawiać się błąd po wybraniu wizyt składowych
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Zolux Polska
 • Administracja, terminarz i inne
  • Nowe: Odnotowywanie nowych zdarzeń, np. zmiany grupy towarowej dla pozycji
  • Nowe: Edycja terminu: można kliknąć przycisk obok listy pracowników i ustalić listę pracowników dostępnych w tym momencie
  • Usprawnione: Edycja terminu: Wyświetlenie ewentualnych uwag dot. klienta
  • Usprawnione: Terminarz internetowy: Zmiany związane z pracą wielooddziałową i konfiguracją terminarza
  • Poprawione: Usuwanie magazynu / oznaczanie jako nieaktywny: poprawienie integralności
  • Poprawione: W niektórych przypadkach wydruk/eksport wydruków (na przykład dokumentu magazynowego) powodował wyłączenie serwera wydruków lub wydruk miał zmieniony rozmiar
  • Nowe: Możliwość oznaczenia dostawcy jako nieaktywnego
  • Nowe: Terminarz: filtrowanie: możliwość ograniczenia tekstów do wybranego fragmentu nazwy klienta lub opisu terminu
  • Nowe: Terminarz: możliwość wyszukiwania terminów wg fragmentu nazwy klienta lub opisu
  • Nowe: Terminarz: możliwość filtrowania po grupach pracowników
  • Usprawnione: Terminarz: Ustalenie innej ikony dla typu Wizyta
  • Usprawnione: Kojarzenie wskaźników z urządzenia: można teraz podejrzeć zapisy w buforze
  • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: zaświadczenia lekarsko-weterynaryjne mogą mieć teraz w nagłówku dane oddziału a nie ogólne dane firmy
  • Usprawnione: Nasłuch terminów internetowych i wyników z aparatów Idexx: nie ma już tu ustawiania parametrów bazy danych
  • Poprawione: Bardziej stabilne sprawdzanie połączenia z bazą danych, zwłaszcza w przypadku chmury
  • Nowe: Możliwość globalnej zmiany wielu pozycji według definiowanych przez użytkownika zasad
  • Usprawnione: Możliwość ograniczenia listy wysyłkowej wiadomości i SMS-ów do klientów, którzy zgodzili się na marketing
 • Laboratorium
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Horiba ABC Vet Plus poprzez sieć (TCP/IP), także dla baz w chmurze
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Skyla VB1 poprzez sieć (TCP/IP), także dla baz w chmurze
  • Poprawione: Import wyników z aparatów: w pewych przypadkach nie były odczytywane wartości referencyjne
  • Poprawione: Import wartości referencyjnych z aparatu V-Check
  • Poprawione: Import histogramów z Mythic 18
  • Usprawnione: Import z aparatu Mythic 18 teraz także dla bazy w chmurze
  • Usprawnione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
  • Poprawione: Przyspieszenie wybierania wyników badań diagnostycznych z bufora w przypadku dużej ilości wyników
  • Poprawione: Wczytywanie schematów badań Idexx

Zmiany w wersji 5.14 - 25 marca 2019

 • Leczenie
  • Usprawnione: Zastosowana profilaktyka - wygodniejsze przeglądanie w przypadku schronisk
  • Usprawnione: W podsumowaniu listy wizyt widać teraz ilość pacjentów i orientacyjną wartość przychodów (można to wyłączyć w Opcjach programu na zakładce Wizyty)
  • Usprawnione: Świadectwo rodowodowe buhaja: wiele zmian, m.in. wybór nasienia z wpływem na ilość nasienia na stanie
  • Usprawnione: Szpital: możliwość ustawienia w parametrach, jakie ceny będą na dokumentach tworzonych w trakcie pobytu
  • Poprawione: Szpital: w przypadku chmury rozliczenie za cały pobyt mogło być generowane bardzo długo
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy koszt ma być podpowiadany, czy nie
  • Poprawione: Kalkulator weterynaryjny mógł wyświetlać komunikat błędu przed wyświetleniem okna
  • Usprawnione: Podpowiadanie początku numeru zawieszki dla zawieszek Safe-Animal
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich w przypadku koni drukuje teraz numer paszportu
  • Poprawione: Jeśli szczepienie jest rejestrowane za inny inny rok niż bieżący, numer szczepienia mógł być nieprawidłowy (1 zamiast kolejnego)
  • Poprawione: Drukowanie ulotek z Praktyki Klinicznej Małych Zwierząt po wybraniu diagnozy
  • Usprawnione: Nieoficjalne uwagi dot. wizyty mogą być widoczne dla wszystkich lub tylko dla właściciela i lekarza rejestrującego wizytę
  • Nowe: Zestawienie: lista dni pobytu w schronisku poszczególnych zwierząt w wybranym okresie
  • Usprawnione: Przyjęcie zwierzęcia do schroniska: można teraz zaznaczyć opcje: Łapanie oraz Transport
  • Usprawnione: Import listy kolczyków dla bydła, gdy plik zawiera jedynie same identyfikatory (bez nazwy, daty urodzenia, płci itd.)
  • Usprawnione: Notatki nieoficjalne teraz widoczne są również w wizytach w karcie zwierzęcia
  • Poprawione: Lista zwierząt w oknie klientów nie mogła być uporządkowana wg wieku
  • Poprawione: Kopiowanie leczenia ze schematu do wizyty: kwota łączna uwzględnia teraz ilość zwierząt
  • Nowe: Możliwość edycji treści Informacji o planowanej operacji
  • Usprawnione: Zaświadczenie o eutanazji: lekka korekta tekstu, można włączyć zgodę na wykorzystania ciała zmarłego zwierzęcia do celów dydaktycznych
  • Poprawione: Recepta zawiera teraz numer REGON lecznicy (ustawiany w opcji Administrator -> Właściciel licencji)
  • Poprawione: Kontynuacja wizyty - w przypadku kopiowania leczenia kopiowana była niepotrzebnie również seria i data ważności
  • Poprawione: Wydruk historii wizyt: Możliwość pomijania zdarzeń dodatkowych
 • Finanse
  • Usprawnione: Raport obrotów z klientami może pokazać obroty w dwóch różnych okresach i wydrukować różnicę obrotów procentowo
  • Poprawione: W magazynie przy wybieraniu pozycji wg kodu kreskowego mógł się pojawiać komunikat błędu
  • Poprawione: Wybór pozycji do dokumentu np. MM- mógł nie rozpoznawać prawidłowo kodów kreskowych
  • Usprawnione: Szybsze rozpoczęcie inwentaryzacji, zwłaszcza w przypadku chmury
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Łatwiejsze ustalanie ilości wyższej niż dotychczasowa
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Bardziej przejrzyste okno
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Dostawy dodane jako ujawnienie inwentaryzacji mogły nie być ujmowane w INWENT+
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Tryb wprowadzanie zmian w stanach magazynowych na bieżąco, a nie dopiero w momencie rozliczania inwentaryzacji
  • Usprawnione: Uszczelnienie rozliczania inwentaryzacji: nie można rozliczyć inwentaryzacji, gdy miałaby zdjąć z już niedostępnych dostaw
  • Usprawnione: Uszczelnienie cofania rozliczenia inwentaryzacji: nie można cofnąć inwentaryzacji, gdy dostawy z INWENT+ były już rozchodowywane
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych - można teraz wybrać dokumenty nie dotyczące bezpośrednio sprzedaży
  • Usprawnione: Przeglądanie i definiowanie stanów minimalnych w różnych magazynach
  • Poprawione: Uszczelnienie opcji "Zapłaty przyjmuje recepcja"
  • Usprawnione: Możliwość zablokowania pracownikom możliwości przełączania znacznika "Zapłaty przyjmuje recepcja"
  • Usprawnione: Znacznik "Zapłaty przyjmuje recepcja" może być teraz osobny ostalany dla każdego oddziału
  • Usprawnione: Możliwość ustalenia, czy pracownicy mogą przyjmować pieniądze poza rejestracją wizyty, czy nie (uprawnienia wspólne pracowników)
  • Usprawnione: Możliwość ustalenia, że na koniec wizyty zamiast kwoty będzie ustawiała się wartość "Zapłata później"
  • Usprawnione: Możliwość szybkiego rozliczenia zbiorczego z okna listy wizyt
  • Usprawnione: Raport zysku wg dokumentów generuje się bardziej płynnie
  • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji, m.in. dodanie informacji: właściciel i nazwa zwierzęcia
  • Usprawnione: Wybór zwierzęcia jako np. kryterium dla wizyt do rozliczenia zbiorczego - widoczne także zwierzęta nieżywe
  • Nowe: Import faktur w formacie CDN Optima
  • Usprawnione: Import faktur z Polwet Łask
  • Poprawione: Usunięty błąd z analizy sprzedaży CRM: w niektórych przypadkach nie był brany w rozliczeniach pierwszy dzień danego okresu
  • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych: drukowanie metody płatności (np. kartą) dla protokołu Posnet Temo
  • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych: W niektórych przypadkach paragon fiskalny mógł pozostawać niezakończony
  • Poprawione: Zamówienia do dostawców - wybór pozycji ze stanów minimalnych: ilość na stanie w przypadku pojedycznego magazynu pokazywała stan sumaryczny
  • Poprawione: Raport transakcji kasowych: poprawione sumowanie płatności przelewem
  • Usprawnione: Faktura korygująca: różne usprawnienia, m.in. możliwość korekty miejsca wystawienia, osoby wystawiającej i innych elementów
  • Poprawione: Odczytywanie faktur z poczty w przypadku konta gmail
  • Poprawione: Raport sprzedaży i zakupów VAT - wygodniejsze wybieranie kryteriów
  • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu: można teraz pominać numer dokumentu
  • Poprawione: Zamówienia do dostawców: przy wyborze ze stanów minimalnych nie były pokazywane obecne stany magazynowe
  • Usprawnione: Podczas przypisywania pozycji wyświetlane są także pozycje nieaktywne i w razie ich wybrania ponownie aktywowane.
  • Nowe: Możliwość pomijania ceny na dokumentach Likwidacji (dla zakładów utylizacyjnych)
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg grup towarowych/kategorii: teraz można eksportować do przejrzystego raportu w MS Excel
 • Administracja, multimedia i inne
  • Usprawnione: Wyświetlanie zielonym kolorem klientów z nadpłatą na liście klientów i wizyt
  • Poprawione: Łączenie ras mogło wyświetlać komunikat błędu zamiast wyboru rasy do złączenia
  • Poprawione: Podczas przelogowania niektóre parametry pracy mogły nie być odczytywane poprawnie
  • Poprawione: Różne foldery multimediów dla oddziałów - pokazywanie logo itd.
  • Nowe: Komunikacja z kolektorem Elzab Kolektor CE
  • Usprawnione: Zapis danych do kolektora danych uwzględnia również ceny zaawansowane, można zapisać dwie ceny
  • Usprawnione: Możliwość łatwego odblokowania serwera Conquest (zawieszał się przy próbie ponownego przesłania tego samego pliku))
  • Usprawnione: Poprawiona nawigacja - wyszukiwanie klientów i zwierząt,zwłaszcza dla chmury
  • Poprawione: W trakcie rejestracji szczepienia proponowane było wysłanie SMS-a nawet wtedy, gdy był wyłączony dla tego rodzaju zabiegu
  • Usprawnione: Dla rodzajów wiadomości SMS automatycznie nadawany jest teraz numer kategorii i inne pola
 • Laboratorium
  • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu Fuji Dri-Chem NX 500i
  • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu Fuji Dri-Chem Immuno AU10V
  • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu VCheck 200
  • Usprawnione SQ-LAB: Wiele usprawnień, możliwość wyłączania/włączania nasłuchu i inne
  • Poprawione: Odczyt wyników z aparatów Idexx: pomijane były wartości 0
  • Poprawione: Odczyt i wyświetlanie wyników z Laboratorium Idexx w wersji dla Laboratoriów
  • Poprawione: Odczyt wyników z aparatów Idexx: W niektórych przypadkach system mógł nie importować wartości innych niż 0
  • Usprawnione: Poprawiony import wyników z laboratoriów VetLaboratoria i innych działających na oprogramowaniu ATD Software
  • Poprawione: Import wyników z Laboratorium XP
  • Poprawione: Import wyników z Laboratorium Alab
  • Poprawione: Wydruk antybiogramu w Laboratorium XP
  • Poprawione: Import z laboratorium VetLab: W przypadku bardzo długiej nazwy zwierzęcia (ponad 32 znaki) pojawiał się błąd
  • Usprawnione: Import z laboratorium VetLab: jeśli pojawią się nowe wersje wykorzystanych wyników, są one automatycznie wykorzystywane w wizycie

Zmiany w wersji 5.13 - 11 grudnia 2018

  • Leczenie
   • Usprawnione: Blokada edycji starszych wizyt poprzez sprawdzanie daty granicznej wizyt
   • Poprawione: Magazyn inny niż domyślny podczas rejestracji wizyty
   • Poprawione: Zgody na zabieg: zapamiętywanie ustawień dot. kosztu, możliwość wyróżnienia informacji o kosztach zabiegu
   • Usprawnione: Edycja schematu badań: widać teraz wskaźniki z urządzenia i łatwo można przejść do mapowania
   • Poprawione: Przeliczanie wartości referencyjnych przy odczycie wyników z laboratoriów/
   • Poprawione: Import wyników z Laboratorium XP: teraz odczytywane także wyniki antybiogramów
   • Nowe: Rejestracja wizyty: możliwość ustalania wysokości pola Wywiadu (i pola Badanie kliniczne)
   • Nowe: Wyświetlanie opisu wizyty: możliwość ustalania koloru czcionki dla opisów badań
   • Poprawione: Rozmieszczenie elementów zgody na zabieg: łatwiej zmieścić treść na papierze A5
   • Usprawnione: Szczepienie p./wściekliźnie: można teraz utworzyć PDF i wysłać jako e-mail
   • Poprawione: Wydruk skierowania na badania mógł nieprawidłowo drukować tytuł lub logo
   • Usprawnione: Integracja kalkulatora weterynaryjnego z opisem dawkowania
   • Nowe: Można wprowadzić dawkowanie na kg masy ciała
   • Nowe: Ustalanie ilości leku do zastosowania na podstawie masy zwierzęcia i dawki na kg masy ciała
   • Usprawnione: Nowe świadectwo rodowodowe buhaja: różne zmiany, m.in. stanowiska osoby wystawiającej itd.
   • Usprawnione: W przypadku wielu oddziałów można ustalić, że usługi do wyboru w leczeniu będą ograniczone tylko do własnych usług (przypisanych do tego oddziału)
  • Finanse
   • Usprawnione: Podczas tworzenia pliku JPK-FA sprawdzana jest teraz poprawność numeru NIP kontrahenta
   • Poprawione: JPK-VAT uwzględnia teraz także faktury z numerem PESEL zammiast NIP
   • Poprawione: Gdy zapłaty za wizytę przyjmuje recepcja, system mimo wszystko zmieniał zaliczkę w zapłatę za dokument
   • Poprawione: Gdy zapłaty za wizytę przyjmuje recepcja, system podczas edycji wizyty mimo wszystko proponował dorównanie płatności do wartości dokumentu
   • Poprawione: Przy próbie tworzenia dokumentu w chmurze w pewnych przypadkach mógł pojawiać się komunikat błędu SET NOCOUNT OFF
   • Nowe: Raport obrotów wg pozycji, wartościowo
   • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: teraz można utworzyć wezwanie za wiele dokumentów
   • Poprawione: Wybieranie pozycji z magazynu wg kodu kreskowego: nie zawsze widać było prawidłowy kod kreskowy
   • Poprawione: Kreator dokumentów - faktura zbiorcza: jeśli po skopiowaniu pozycji z innych dokumentów do faktury zbiorczej użytkownik przeszedł na zakładkę Nagłówek, faktura mogła zostać oznaczona jako wpływająca na stany magazynowe
   • Usprawnione: Więcej informacji o utworzeniu dokumentu magazynowego (log) w różnych miejscach
   • Poprawione: Ustalanie stanu kasy w oknie Kasy, w wyniku kliknięcia na Odśwież mogło nalicząc nieprawidłowy stan kasy
   • Usprawnione: Raport wg grup towarowych/klas/kategorii: można teraz wybrać oddział
   • Poprawione: Przy próbie otwierania okna Płatności, gdy otwarta jest zakładka Kasy (lub odwrotnie) mógł pojawiać się komunikat błędu
   • Usprawnione: Łatwe odwołanie do analizy kosztów działalności z okna podsumowania dnia
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji: można teraz filtrować raport wg stawek VAT
   • Poprawione: Nie można teraz usunąć dokumentu przychodowego, dla którego istnieją wydania
   • Poprawione: Nie można zmienić ilość pozycji w dokumencie przychodowym na ilość mniejszą niż już wydana
   • Usprawnione: Szybsze wyliczanie płatności w oknie finansów klienta
   • Usprawnione: Filtr klienta: można teraz podać zakres nadpłaty / zadłużenia
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: można zaznaczyć drukowanie kodów dokumentów
   • Poprawione: Okny Wizyty -> płatność: jeśli wizyta nie miała rozliczenia, kliknięcie na "Zapłać za tę wizytę" powodowało wygenerowanie lub korektę zapłaty zaliczkowej dla przypadkowej osoby
   • Poprawione: Edycja pozycji przychodowej: kolejność edycji pól
   • Nowe: Analiza przychodów i rozchodów (dostępna np. z okna Dokumentów -> Drukuj lub z okna analizy dnia)
   • Usprawnione: klienci do wystawienia faktur zbiorczych
   • Usprawnione: Możliwość wydrukowania naklejek dla klientów, dla których wystawiono dokumenty
   • Usprawnione: Uporządkowanie, podział listy raportów w oknie Dokumentów magazynowych
   • Usprawnione: Koszty standardowe: możliwość dopisania nowych kosztów do już istniejącego dokumentu kosztowego
   • Usprawnione: Koszty standardowe: różne poprawki i usprawnienia
   • Usprawnione: Finanse klienta: można włączyć filtr wg zwierząt (dotyczy tylko dokumentów, nie wpłat)
   • Poprawione: Edycja i przeglądanie faktur korygujących nagłówka
   • Usprawnione: Czytnik danych Argox PT20 podczas inwentaryzacji: można włączyć pomijanie kodu towaru przy eksporcie danych do urządzenia
   • Usprawnione: Uszczelnienie kontroli daty granicznej dla dokumentów, wygodna edycja dat granicznych z głównego okna (przycisk Zadania)
   • Usprawnione: Import faktur zakupu - uproszczony widok i obsługa okna
  • Administracja, multimedia i inne
   • Nowe: Okno przypomnienia o wizytach: dodane sprawdzanie leków przeterminowanych
   • Usprawnione: Domyślne ustawienia logowania i możliwość ustawienia domyślnego hasła logowania podczas zmiany hasła użytkownika
   • Usprawnione: Migracja do bazy Firebird 3.0, praca na bazie Firebird 3.0
   • Nowe: Rejestrowanie dodania dokumentu oraz anulowania dodania dokumentu (w kreatorze)
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany uprawnień użytkowników
   • Poprawione: Podczas synchronizacji mógł pojawiać się błąd podłączenia do bazy danych na serwerze
   • Poprawione: Podczas próby naprawy bazy mógł pojawiać się błąd "service is attached"
   • Poprawione: Podczas generowanie pliku JPK-FA mógł pojawiać się komunikat o nieprawidłowym numerze NIP dla każdego kontrahenta
   • Nowe: Ewidencja czasu pracy (wymagane: wersja profesjonalna, dostęp do aktualizacji)
   • Nowe: Możliwość łączenia dwóch rekordów pracowników w jeden wpis - gdy jest dwukrotnie wpisany
   • Nowe: Okno klientów: wydzielony nowy przycisk do operacji dot. aktualnego klienta
   • Usprawnione: Więcej oznaczeń kolorów dla recepcji
   • Poprawione: Projektowanie i wydruk raportów profesjonalnych użytkownika mogły się nie uruchamiać i drukować raporty bez wypełniania danych
   • Usprawnione: Przesunięcie terminu myszką w terminarzu teraz wymaga potwierdzenia (chyba, że włączymy to w opcjach terminarza)
   • Nowe: Można przeglądać historię zmian dla terminu
   • Nowe: Formularze zaawansowane: można zapisywać, odczytywać i usuwać formularze z/do chmury
   • Nowe: Formularze zaawansowane: można oceniać czyjeś formularze, wiele usprawnień edycyjnych
   • Usprawnione: Łatwiejsze wyszukiwanie dostawców z metodą filtrowania (F6 lub lejek w polu szukania)
   • Nowe: Odbiór wiadomości do importu faktur i synchronizacji: obsługa protokołu pocztowego IMAP (wcześniej tylko POP3)
   • Usprawnione: Odbiór wiadomości z fakturami zakupu - poprawiona przejrzystość obsługi
   • Poprawione: Import dokumentów podczas synchronizacji
   • Usprawnione: Planowanie SMS-ów z zastosowanej profilaktyki: można teraz rozsyłać także SMS-y dla innych zabiegów niż szczepienie
  • Dane osobowe
   • Usprawnione: Możliwość wybrania, jak często ma być wymuszana zmiana hasła: co 30, 60 czy 90 dni. Rozporządzenie nie mówi o dokładnej liczbie dni.
   • Usprawnione: Możliwość utworzenia pliku PDF ze arkuszem zgody na dane osobowe (żeby np. wysłać klientowi)

  Zmiany w wersji 5.12 - 15 października 2018

  • Leczenie
   • Usprawnione: Zbiorcze generowanie plików PDF dot. Dokumentacji obrotu detalicznego: nie ma potwierdzania po każdej pozycji; pliki można tworzyć z osobnymi nazwami na każdy miesiąc
   • Usprawnione: Przyspieszone przeglądanie Vademecum zwłaszcza przy pracy w chmurze i pracy po sieci WiFi
   • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można wybrać inną klasyfikację ASA, opisującą stan, a nie znieczulenie
   • Poprawione: Zgody na zabieg: możliwość ustalenia czcionki
   • Usprawnione: Raport leków psychotropowych nie pokazywał jednostki miary, a w pewnych przypadkach dawkowania - poprawione
   • Usprawnione: Badania laboratoryjne: poprawiona konwersja pomiędzy różnymi jednostkami miary
   • Usprawnione: Dodane nowe kategorie gatunków zwierząt na potrzeby norm badań laboratoryjnych
   • Usprawnione: Rejestracja wizyty: ustalenie następnej wizyty: można wskazać lekarza, do którego zapisujemy na wizytę
   • Poprawione: Rejestracja wizyty: Wybieranie dodatkowych składników przypisanych do leku/zabiegu - system pokazywał nieprawidłową ilość na stanie (0)
   • Nowe: Możliwość wydruku pustego protokołu sprzedaż - kupno konia
   • Nowe: Możliwość ustalania ceny leku/zabiegu już na poziomie leczenia w wizycie (cena ofertowa)
   • Usprawnione: Drukowanie specyfikacji do wizyty: teraz wybór wielkości papieru i podajnika
   • Usprawnione: Baza w chmurze: szybsze wybieranie leków w leczeniu i inne usprawnienia przyspieszające pracę
   • Poprawione: Zapis epikryzy jako PDF: pojawiał się błąd i plik się nie tworzył
   • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu może teraz zawierać diagnozę
   • Usprawnione: Import wyników badań z Vet Laboratorium w Bydgoszczy
   • Poprawione: Import wyników badań z laboratorium VetLab
   • Nowe: Numeracja recept dla leków psychotropowych
   • Poprawione: Sposób nadawania numeru kartoteki inseminacji dla powtórzeń
   • Poprawione: Inseminacja: Możliwość oznaczenia 5 i 6 krycia
   • Nowe: Inseminacja: tworzenie i wydruk świadectwa rodowodowego z wykorzystaniem nowej kartoteki podmiotów
   • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można w danych lecznicy umieszczać dodatkowe dane dot. oddziału
   • Poprawione: Wydruk raportu wizyty nie pokazywał szczegółów badania laboratoryjnego, jeśli było wprowadzane w starszej wersji modułu laboratoryjnego
   • Poprawione: Zabezpieczenia przypisywania multimediów do wizyty (reakcje na różne błędy w zapisie i kopiowaniu pliku)
  • Finanse
   • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: Można filtrować po kliencie
   • Usprawnione: Wysyłanie plików JPK-VAT i JPK-FA teraz z szyfrowaniem pliku
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-VAT 3 dla zakupów
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-VAT 3 w przypadku wartości netto 0.01 mogło spowodować utworzenie nieprawidłowergo pliku
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-FA w przypadku nazw zawierających znaki specjalne (np. "&")
   • Usprawnione: Wysyłanie plików JPK-MAG: teraz pomijane pozycje usługowe
   • Poprawione: Tworzenie zwrotu od dostawcy ze zwrotu od klienta: teraz w zwrocie jest cena dostawy (a więc cena zakupu w hurtowni), a nie cena sprzedaży widniejąca na zwrocie
   • Usprawnione: Komunikacja z serwerem Medivet
   • Poprawione: Ceny zaawansowane: wydruk cennika wyjazdowego, edycja cen, gdy zaznaczymy "ilość w opakowaniach" w Karcie leku/zabiegu
   • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: można teraz wybrać magazyn dla dokumentów
   • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można teraz wybrać także zakres dat zamiast bieżącej zmiany
   • Nowe: Możliwość łatwego przejścia z klientów do listy dokumentów klienta (Klienci -> Analizy)
   • Poprawione: Import faktur w formacie Matrix (poprawione odczytywanie stawki VAT)
   • Nowe: Odwołania z Karty towaru do listy skojarzeń z pozycjami dostawców
   • Poprawione: W zwrocie do dostawcy cena towaru mogła być zerowa
   • Poprawione: Podczas edycji istniejącej pozycji dokumentu system uwzględniał ilość dostępną, zamiast dostępnej na dany dzień. Mogło to powodować powstawanie rozbieżności na magazynie
   • Poprawione: Wyświetlanie podsumowania (głównie zadłużenia) w oknie Dokumentów magazynowych
   • Usprawnione: Odczyt faktur bezpośrednio z wiadomości: poprawiona kolejność odczytu.
   • Nowe: Nowy format importu danych: VetDirect
   • Usprawnione: Import faktur z VetDirect teraz uwzględnia także faktury korygujące
  • Administracja, multimedia i inne
   • Poprawione: Możliwość usunięcia z bazy danych klientów, którzy od ponad 5 lat nie mieli dokumentów ani wizyt
   • Poprawione: Generator raportów: poprawione drukowanie logo oraz maści zwierzęcia
   • Poprawione: Generator plików PDF, np. Zgody na zabieg: przy pewnych ustawieniach systemu Windows plik PDF mógł być mniejszy niż wybrany rozmiar kartki
   • Poprawione: Terminarz WWW: Błąd synchronizacji w przypadku użycia w opisie pewnych znaków specjalnych
   • Poprawione: Wyszukiwanie wg fragmentu tekstu dla zwierząt, klientów oraz towarów i usług
   • Poprawione: Płynność wyświetlania
   • Poprawione: W przypadku starych drukarek mogło drukowanie mogło powodować wyłączenie działania drukarki (zatrzymanie Bufora wydruków)
   • Poprawione: Wybieranie pozycji zawierających znaki specjalne
   • Usprawnione: Konwersja bazy danych do formatu Firebird 3.0
   • Usprawnione: Pobieranie aktualizacji w przypadku Windows XP
   • Usprawnione i rozszerzone: Konwersja z systemu Veterinaro
   • Nowe: ustalanie miejscowości na podstawie rejestru kodów pocztowych
   • Nowe: możliwość przelogowywania z użyciem numeru PIN zamiast hasła
   • Poprawione: ustawianie daty SMS-ów potwierdzających terminy w terminarzu
   • Usprawnione: Łatwiejsza konfiguracja wielu stanowisk do pracy w sieci dzięki zapamiętaniu ustawień i kopiowaniu do kolejnych
  • Dane osobowe
   • Nowy plik opisujący strukturę danych osobowych w Klinice XP dla celów dokumentacji RODO
   • Usprawnione: Skierowanie na badania: można wybrać, czy do skierowania trafiają pełne dane klienta, czy tylko imię i nazwisko
   • Usprawnione: W przypadku upoważnienia osób do zgody drukowanie zgody nie powodowało zaznaczenia w programie zgody klienta (pojawiał się komunikat błędu "CUST_AUTH[STATUS]...")

  Zmiany w wersji 5.11 - czerwiec 2018

  • Leczenie
   • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: karencja nie uwzględniała ewentualnego dodatkowego dnia
   • Usprawione: Przegląd inseminacji: możliwość filtrowania po kliencie, buhaju i samicy
   • Poprawione: Można teraz określić różne karencje dla pozycji / gatunku w przypadku różnych sposobów podania
   • Usprawnione: Można ustalić wielkość czcionki dla wydruku opisu wizyty
   • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można teraz anonimizować dane klienta/klientów
   • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można teraz wysłać go w postaci zaszyfrowanej jako dwie wiadomości (druga zawiera hasło)
   • Poprawione: Wydruk opisu wizyty: mimo wyłączenia ilości i jednostek miary na wydruku mogły pojawiać się te dane - poprawione
   • Poprawione: Wydruk opisu wizyty: poprawiona przejrzystość wydruku, kolorystyka itd.
   • Usprawnione: Zgoda na zabieg: Można zaznaczyć, aby drukowało się nazwisko lekarza przyjmującego zgodę
   • Poprawione: W przypadku dużej ilości oddziałów mógł pojawiać się błąd przy zapisie numeru wizyty - poprawione
   • Usprawnione: Raport wizyt wg gatunków: można wybrać pracownika
  • Finanse
   • Poprawione: Raport kosztów sprzedanych pozycji nie drukował szczegółów
   • Poprawione: Eksportowanie raportu stanu magazynu w cenach rzeczywistych do MS Excel
   • Poprawione: Eksportowanie obrotów klienta do MS Excel
   • Poprawione: Ustalanie stanów minimalnych dla magazynu w przypadku chmury
   • Usprawnione: Możliwość ustalenia uprawnień pracowników do raportu sprzedaży wg pozycji (Parametry pracy -> Zakładka Pracownicy/uprawnienia -> Wspólne uprawnienia pracowników)
   • Usprawnione: Analiza klientów: teraz pomijani są klienci nieaktywni
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: w pewnych warunkach stawka VAT dla pozycji mogła mieć nieprawidłową wartość
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: jeśli pozycja faktury nie miała żadnej nazwy powstawał plik, którego nie można było zaimportować w systemach księgowych
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: W przypadku nazwy kontrahenta zawierającej znak & plik mógł być tworzony niepoprawnie - poprawione
   • Poprawione: Eksport księgowań do CDN Optima: Poprawiona kolejność faktur w pliku
   • Nowe: Zakończenie wizyty: można ustalić, że zamiast proponowanej kwoty zapłaty podpowiada się zero, aby pracownik wpisywał każdorazowo rzeczywistą otrzymaną kwotę
   • Usprawnione: Opcje wydruku faktur: przy zapłacie pobraniowej można ustalić, czy zawsze drukować informację, że zapłacona, czy tylko w przypadku rzeczywiście zapłaconych
   • Poprawione: Faktura od dostawcy: przy wybieraniu pozycji wg kodu kreskowego mógł pojawiać się komunikat błędu "ItemTable[BARCODE] field not found"
   • Nowe: Raport magazynu w podziale na dostawy
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji można wygenerować wg popularności (ilości transakcji)
   • Poprawione: Sprzedaż detaliczna mogła w pewnych przypadkach wyświetlać pozycje nieaktywne
   • Poprawione: Generowanie pliku JPK magazyn mogło nie uwzględniać dokumentów rozchodowych
   • Poprawione: Wygenerowany plik JPK Magazyn mógł być zgłaszany jako nieprawidłowy (brak pól DataWydaniaWZ itd.)
   • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze po transakcji wydania z magazynu łączna ilość w lekach i zabiegach mogła być nieprawidłowa (nie zmniejszona)
   • Nowe: Import faktur z hurtowni VetDirect
  • Administracja, multimedia i inne
   • Nowe: Możliwość konfiguracji do pracy w chmurze także dla wersji 1-stanowiskowych
   • Usprawnione: Blokada usunięcia pracownika, jeśli istnieją dla niego wizyty lub dokumenty
   • Nowe: Przewodnik po wdrożeniu danych osobowych
   • Nowe: Uprawnienia wspólne pracowników: można ustalić, czy pracownik ma wgląd w swoje rozliczenie po kliknięciu na swój Avatar -> Kasa
   • Usprawnione: Lepsza stabilność w przypadku zrywania połączenia z siecią np. przy pracy w chmurze
   • Usprawnione: Nowe Vademecum leków - ponad 120 nowych ulotek leków
  • Dane osobowe
   • Nowe: Czytnik podpisów Wacom: umieszczenie danych biometrycznych podpisu w pliku PDF z możliwością późniejszej analizy
   • Nowe: Czytnik podpisów Wacom: zgoda na eutanazję także poprzez podpis
   • Usprawione: Czytnik podpisów Wacom: możliwość wyboru typu czytnika, co wpływa m.in. na wielkość czcionki na ekranie
   • Usprawione: Czytnik podpisów Wacom: dostępne dodatkowe akcje po utworzeniu pliku z podpisem: drukowanie lub wyświetlenie
   • Nowe: Możliwość wysyłania listy zaszczepionych psów jako zaszyfrowanego pliku z hasłem
   • Nowe: Możliwość wysyłania listy prowadzonych obserwacji jako zaszyfrowanego pliku z hasłem
   • Usprawnione: Możliwość eksportowania adresów e-mail do pliku tekstowego lub schowka
   • Poprawione: Masowe wysyłanie SMS-ów do właścicieli wybranych zwierząt mogło nie działać poprawnie (nie wyświetlało się okno treści wiadomości SMS)
   • Nowe: Możliwość wysłania wielu wiadomości email do wielu odbiorców zamiast jednej zbiorczej
   • Usprawnione: Wybrane funkcje modułu ochrony danych osobowych są teraz dostępne także dla pracowników na zakładce Pomoc
   • Nowe: Spis osoby upoważnione przez klienta do dostępu do danych: można je wydrukoać na zgodzie na przetwarzanie danych
   • Nowe: Nowa treść zgody na przetwarzanie danych
   • Nowe: Nowe zgody opcjonalne na wysyłanie danych do różnych systemów
   • Usprawnione: Integracja drukowanych zgód ze znacznikiem zgody na SMS / Mail
   • Nowe: Zgody opcjonalne na zgodzie na przetwarzanie danych: można zdefiniować własną treść zgody opcjonalnej
   • Nowe: Osoby upoważnione przez klienta do dostępu do danych: można je wydrukoać na zgodzie na przetwarzanie danych
   • Nowe: Możliwość wyczyszczenia informacji o zgodach wszystkich klientów
   • Nowe: Możliwość ustawienia minimalnej długości hasła użytkownika (domyślnie 6 znaków)
   • Nowe: Zaszyfrowanie haseł znajdujących się w bazie danych
   • Poprawione: Długość hasła ustalona na maksymalnie 16 znaków
   • Nowe: Możliwość zapomnienia klienta
   • Nowe: Zgrupowanie funkcji dot. ochrony danych osobowych w jednym miejscu: zakładka Administrator -> Dane osobowe

  Zmiany w wersji 5.10 - marzec 2018

  • Leczenie
   • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można ustawić teraz górny margines (np. przy druku na papierze firmowym wielu stron)
   • Poprawione: Wydruk karty obrotu detalicznego mógł nieprawidłowo pokazywać sumaryczną ilość przyjętego leku
   • Poprawione: Wybór zwierząt stada do wizyty pokazywał także zwierzęta oznaczone jako nieżywe/przekazane do uboju
   • Poprawione: Wydruk historii wizyt z poczekalni
   • Poprawione: Wydruk świadectw szczepienia, listy zaszczepionych psów i kwestionariusza do paszportu w przypadku podmiotów i więcej niż jednego właściciela danego zwierzęcia
   • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx: uwzględnianie wartości zerowych podczas importu
   • Usprawnione: Rozszerzenie uwag do Książki leczenia zwierząt gospodarskich do 600 znaków
   • Usprawnione: Dodatkowe pola w oknie badania dysplazji
   • Usprawnione: Szpital: Możliwość zmiany/wskazania lekarza prowadzącego
   • Poprawione: Karta obrotu detalicznego: prawidłowe drukowanie informacji w przypadku dokumentów KOREKTA+
   • Nowe: Możliwość wydrukowania listy zwierząt stada
  • Finanse
   • Nowe: Znacznik "Aktywny podatnik VAT" dla klientów
   • Nowe: Możliwość oddzielnej numeracji faktur dla aktywnych i nieaktywnych płatników
   • Nowe: Możliwość pomijania wydruku fiskalnego faktur dla aktywnych płatników
   • Nowe: Możliwość wydruku listy dokumentów sprzedaży z podziałem na aktywnych i nieaktywnych podatników VAT
   • Usprawnione: Na fakturze korygującej można teraz skorygować także datę zakończenia dostawy
   • Poprawione: Generowanie zwrotów od klienta z dokumentu źródłowego automatycznie generowało wszystkie pozycje
   • Poprawione: wybór oddziału dla wypłaty
   • Usprawnione: Historia obrotów klienta: można ją teraz wyświetlić także dla wskazanego zwierzęcia klienta
   • Nowe: Generowanie pliku JPK-VAT wersja 3
   • Nowe: Generowanie pliku JPK-VAT wersja 2
   • Nowe: Generowanie pliku JPK-FA
   • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: można wybrać zakres "Dokumenty zbiorcze i pozostałe" lub "Dokumenty składowe i pozostałe"
   • Usprawnione: Zaawansowana numeracja dokumentów (ciągi numeracyjne): wygodniejsze zarządzanie numeracją (filtrowanie wg roku, typu dokumentu itd.)
   • Nowe: Eksport do systemu księgowego Ramzes
   • Poprawione: Dzienny raport sprzedaży: poprawione naliczanie sumy zapłat
   • Poprawione: Rozliczanie pracowników - do wartości utargu raport doliczał wartość faktury korygującej po korekcie zamiast wartości różnicy
   • Nowe: Możliwość wystawiania not uznaniowych i obciążeniowych
   • Usprawnione: Import nowych faktur z hurtowni grupy Centrowet (dla dłuższych nazw towarów)
   • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu sprzedaży/zakupów VAT do PDF i wysłania poprzez e-mail
   • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych zapisuje teraz listy wydrukowanych dokumentów w plikach dziennych
   • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych nie przerywa pracy, ale wyświetla szczegółową informację o błędzie na zakładce raportowania
   • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych mógł wyświetlać w pewnych sytuacjach komunikat: Nieprawidłowa wartość sumaryczna dokumentu
   • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów mógł generować błąd w przypadku zaznaczenia "Uwzględniaj WZ"
   • Nowe: Import faktur z hurtowni Diagnosis i Ara
   • Nowe: Import faktur bezpośrednio z serwera Mediwet
   • Nowe: Poprawiony import faktur w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT
   • Usprawnione: Sumaryczny raport obrotów w podziale na miesiące można teraz filtrować po oddziale i typie dokumentu
  • Administracja, multimedia i inne
   • Poprawione: Wysyłanie danych o zawieszkach do systemów DogId i VetId
   • Poprawione: SMS-y: Nadawanie nazwy nadawcy w przypadku JustSend
   • Poprawione: Eksportowanie do pliku XML w przypadku nieprawidłowych znaków pokazuje, której pozycji dotyczy problem
   • Poprawione: Parametry modułu danych osobowych: ustawienie drukowania zgody bez pytania nie działało
   • Poprawione: Edycja parametrów numerowania dokumentów
   • Usprawnione: Obsługa różnych terminarzy WWW dla różnych oddziałów
   • Usprawnione: Terminarz: zapamiętywanie domyślnego widoku (dzienny/tygodniowy/miesięczny), kolory terminów także w układzie tygodniowym
   • Nowe: Uprawnienia globalne dla recepcji: dostęp do opcji programu, do zarządzania pracownikami i do analiz pracowników
   • Usprawnione: Wydłużenie pola nazwy leków/zabiegów do 80 znaków
   • Poprawione: Mogło się zdarzyć, że SMS był wysyłany do klientów mimo odmowy zgody na otrzymywanie takich informacji
   • Poprawione: Terminarz internetowy: wiele poprawek, m.in. konfigurowanie dostępu do bazy czy stabilnośc przy pracy w chmurze
   • Nowe: Schronisko: można utworzyć kartę zwierzęcia "nieschroniskowego" po adopcji

  Zmiany w wersji 5.09 - grudzień 2017

  • Leczenie
   • Usprawnione: Zalecenia: teraz można je drukować na papierze firmowym
   • Poprawione: W wersji 5.8.02.10 lista zaszczepionych psów mogła mieć zawężoną listę zwierząt
   • Poprawione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
   • Usprawnione: Przegląd numeracji wizyt - teraz z filtrowaniem oddziałów
   • Poprawione: Usuwanie recepty w oknie recept mogło nie zmieniać opisu wizyty
   • Poprawione: Tabela norm dla wskaźników mogła mieć nieprawidłową długość pola kod wskaźnika
   • Poprawione: Działa teraz prawidłowo eksportowanie i importoanie schematów badań laboratoryjnych
   • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: możliwość wydruku samego podsumowania
   • Usprawnione: Przy dodawaniu klienta i zwierzęcia można przejść do dodatkowych danych klienta
   • Usprawnione: W oknie wizyt można filtrować wizyty zawierające formularze zaawansowane
   • Usprawnione: Analiza występowania chorób - sumarycznie: można teraz uwzględniać wizyty, dla których nie było określonej diagnozy (np. do badania ilości nowych zwierząt wybranej płci itd.)
   • Poprawione: Przy próbie ponownej edycji wizyty, w której wcześniej anulowano zmiany mógł pojawiać się błąd powodujący zawieszenie systemu - poprawione
   • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze łączenie dwóch kart zwierząt mogło nie działać poprawnie
   • Usprawnione: Wydruk analizy wizyt wg gatunków: teraz można wydrukować także dane dot. płci leczonych zwierząt
   • Usprawnione: Raport prowadzonych obserwacji teraz w formacie HTML
  • Finanse
   • Usprawnione: Możliwość filtrowania także w oknie kojarzenia pozycji
   • Poprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: faktury korygujące mogły być uwzględniane nieprawidłowo
   • Poprawnione: W niektórych przypadkach zestawienie zwierząt dla faktury zbiorczej mogło być generowane nieprawidłowo
   • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu wydań z dostaw dla pozycji do MS Excel
   • Usprawnione: Możliwość drukowania paragonów na drukarce fiskalnej EPSON TM-T810FV (protokół EPSON Thermal)
   • Usprawnione: Wydruk faktury korygującej: uwzględnianie różnych kont bankowych, dodana data płatności
   • Usprawnione: Raport sprzedaży: można pominąć wpłaty wcześniejsze niż analizowany okres (dzięki temu suma wpłat odpowiada rzeczywistości)
   • Nowe: Import faktur z hurtowni Ragdoll
   • Nowe: Możliwość weryfikacji poprawności danych klienta w bazie GUS oraz CEiDG
   • Poprawione: Edycja zamówień do dostawców, m.in. korzystanie ze stanów minimalnych i dotychczasowych zamówień
   • Usprawnione: Edycja zamówień do dostawców: stany minimalne także dla danego magazynu
   • Usprawnione: Edycja stanów minimalnych, m.in. możliwość szybkiego zamówienia pozycji
   • Usprawnione: Generowanie pliku JPK MAG - wersja testowa
   • Poprawione: Kreator dokumentów - faktura od dostawcy: dane dostawcy mogły się nie przepisywać do faktury
   • Usprawnione: Filtrowanie zwierząt: zakres wagowy można podać z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
   • Poprawione: Rozliczanie pracowników - poprawione drukowanie pracowników od nowej strony
   • Nowe: Możliwość zmiany ceny sprzedaży dla wielu pozycji naraz
   • Poprawione: Podczas rozliczenia zbiorczego mogła się pojawiać nadpłata u klienta
   • Nowe: Wydruk fiskalny: możliwość wydrukowania paragonu z numerem NIP (dla drukarek Novitus)
   • Nowe: Wydruk fiskalny: możliwość wydrukowania pozycji ze stawką N/P jako stawka E (ustawiane w opcjach drukowania fiskalnego)
   • Poprawione: Wydruk fiskalny bezpośrednio na drukarce Novitus mógł powodować występowanie błędu Access violation
   • Usprawnione: Rozliczenie zbiorcze pozwala na automatyczne zarejestrowowanie płatności dla poszczególnych dokumentów
   • Usprawnione: Raport transakcji dla dostaw pozycji jest bardziej przejrzysty, widoczny pełny kod dokumentu zakupu i nazwa dostawcy
   • Usprawnione: Import faktur korygujących z kolejnych hurtowni, m.in. z Konstantynowa Łódzkiego
   • Usprawnione: Na wydruku faktury można drukować numery WZ/paragonów składowych
   • Nowe: Ostrzeżenie o powstaniu luki w numeracji faktur w przypadku usuwania faktury innej niż ostatnia
   • Nowe: Eksport księgowań dokumentów do systemów Rachmistrz i Rewizor (wersja testowa)
   • Poprawione: W przypadku usuwania faktury o numerze niższym niż ostatni mógł pojawiać się błąd - usuwane były pozycje, ale nagłówek zostawał w bazie danych
   • Usprawnione: Dostosowanie importu faktur dla hurtowni Zwierzyniec (format Ragdoll)
   • Usprawnione: Przeglądanie magazynu: możliwość filtrowania pozycji wchodzących do inwentaryzacji
   • Usprawnione: Obsługa stawek VAT podzielona na zestawy dla dowolnego kraju podatkowego z uwzględnieniem zakresów obowiązywania
   • Nowe: Możliwość wydruku na fakturze informacji o tym, że sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT
  • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
   • Nowe: Filtrowanie terminarza wg kategorii
   • Usprawnione: Wyróżnianie wpisów o wyższym priorytecie
   • Nowe: Możliwość przypisywania kategorii do terminów
   • Nowe: Możliwość przypisywania kolorów do terminów
   • Usprawnione: Kolorystyka terminarza
  • Administracja, multimedia i inne
   • Usprawnione: Możliwość podpisów elektronicznych teraz także dla raportów definiowanych przez użytkownika
   • Poprawione: Szybkie kliknięcie na ikonę Leki i zabiegi mogło spowodować zawieszenie programu lub pojawianie się błędów
   • Nowe: Eksport adresów do bazy Envelo
   • Usprawnione: Archiwizacja multimediów obejmuje obecnie także podfoldery miesięczne oraz uwzględnia różne przypadku folderów
   • Poprawione: Podczas archiwizacji informacje o postępie procesu mogła nie być pokazywana
   • Nowe: Poczekalnia: analiza zapisów w poczekalni (czas oczekiwania, ilość zapisów itd.)
   • Nowe: Poczekalnia: Możliwość zlecenia wykonania zdjęcia RTG
   • Nowe: Sprawdzanie integralności kodów dostaw i kodu magazynu
   • Poprawnione: Uszczelnienie uprawnień dot. dostępu do tworzenia dokumentów i magazynu
   • Nowe: Laboratorium XP: Możliwość wczytywania wyników z bufora
   • Poprawnione: Formularze zaawansowane - różne usprawnienia i poprawki
   • Poprawnione: Export zestawień do MS Excel mógł nie działać dla niektórych zestawień - poprawione
   • Nowe: Konwersja danych z systemu SmallBussiness
   • Poprawione: Różne poprawki w procedurze zamknięcia roku

  Zmiany w wersji 5.08 - wrzesień 2017

  • Leczenie
   • Poprawiona: Edycja badań na chorobę Aujeszky'ego
   • Usprawnione: Sprawdzanie integralności leczenie-rozliczenie
   • Usprawnione: Import kolczyków w kolejnym formacie
   • Poprawione: W przypadku wprowadzania zaległych wizyt, w momencie zapisu mógł pojawiać się komunikat błędu (LECZ_DTL not active dataset)
   • Usprawnione: Schronisko: możliwość filtrowania zwierząt wg odbiorcy
   • Poprawione: W przypadku importu wyników badań z VetLab Bydgoszcz mogły nie być widoczne wartości
   • Poprawione: Import wyników badań z VetLab, gdy wynik nie zawiera daty badania
   • Poprawione: Import wyników badań z Laboratorium Idexx
   • Poprawione: Podczas powielania wizyt mógł występować błąd - poprawione
   • Usprawnione: Możliwość ustawienia, czy microchip zwierzęcia musi być unikalny, czy nie (Opcje -> Zwierzęta)
   • Usprawnione: Karta obrotu detalicznego drukuje teraz numery kolejnych transakcji, licząc od pierwszej transakcji w historii, a nie od 1.
   • Nowe: Nowy znacznik dla wizyt: flaga czerwona
   • Poprawione: Podczas importu wyników z ABC VET Horiba mógł się pojawiać komunikat brakujących wskaźników np. BIRTH DATE
   • Nowe: Wersja dla schronisk: Możliwość przeniesienia Karty zwierzęcia do kartoteki schroniskowej
   • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: można teraz drukować także nr zawieszki; więcej parametrów zaapmiętywanych
   • Poprawnione: Wypis ze schroniska: poprawiona nazwa gatunku dla zwierząt innych niż pies
   • Usprawnione: Analiza zastosowanego leczenia: można oprócz okresów tygodniowych i miesięcznych wybierać także lata
   • Usprawnione: Wygodniejsze wybieranie wyników z bufora badań diagnostycznych, zwłaszcza przy dużej ilości badań
   • Usprawnione: Import wyników badań z Idexx Snap Reader
   • Poprawnione: W przypadku bazy w chmurze zapis skróconej wizyty mógł trwać bardzo długo
   • Usprawnione: Obserwacje: można wybrać lokalizację, gdzie odbywa się obserwacja (stacjonarnie, z doprowadzeniem lub poza lecznicą), a potem analizować to w oknie przeglądu obserwacji
   • Poprawnione: Przypisywanie ulotki Vademecum do leku w Karcie leku
  • Finanse
   • Usprawnione: Sprawdzenie zgodności leczenie - rozliczenie
   • Usprawnione: Przyspieszone generowanie raportu obrotów z klientami, zwłaszcza przy większej ilości danych
   • Poprawione: Po rozliczeniu zbiorczym zadłużenie klienta mogło być obliczane nieprawidłowo
   • Usprawnione: Usprawniona edycja i wydruk faktury korygującej w przypadku korekty nagłówka
   • Poprawione: Wybieranie WZ do faktury zbiorczej: na liście były dostępne także już wykorzystane WZ
   • Nowe: Nowy format importu danych: Kamsoft UTF-8 (dla nowych faktur z hurtowni MEDiWET)
   • Usprawnione: Raport zysku można teraz wydrukować dla konkretnego zwierzęcia
   • Usprawnione: Raport obrotów wg odbiorców pokazuje teraz zarówno obrót netto jak i brutto
   • Usprawnione: Wydruk cennika: możliwośc ograniczenia do wybranej kategorii, możliwośc drukowania opisu dodatkowego
   • Usprawnione: Faktury eksportowe: można ustawić w parametrach, czy w podsumowaniu ma być drukowany kurs wymiany i przeliczenie
   • Usprawnione: Wydruk fiskalny na koniec wizyty można domyślnie wyłączyć dla faktur (ustawienie w Opcjach -> Zakończenie wizyty)
   • Poprawione: Szybkie MM: przesunięcie całej zawartości magazynu mogło wywołać komunikat błędu
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup dokumentów: możliwość wybrania typu dokumentów
   • Poprawione: W przypadku wypłaty na wydruku kopii KP mógł się drukować napis Dowód wpłaty zamiast Dowodu wypłaty
   • Usprawnione: Zerowanie kasy objęte jest teraz tymi samymi zasadami odnośnie hasła, co płatności
   • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji można teraz grupować grupami towarowymi i eksportować do MS Excel
   • Usprawnione: Podczas edycji pozycji dokumentu sprzedaży można zmieniać stawkę VAT (przydatne przy fakturach eksportowych/zagranicznych)
   • Usprawnione: Wygodniejsza edycja stanów minimalnych
   • Poprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: prawidłowo są teraz uwzględniane Faktury korygujące
   • Poprawione: Przeliczanie globalne zapłat klientów
   • Usprawnione: Rozliczenie finansowe z klientem można teraz wydrukować do pliku PDF i wysłać jako załącznik wiadomości
   • Poprawione: Poziom cen dla klienta w niektórych warunkach mógł być ustalany nieprawidłowo
   • Usprawione: Możliwość filtrowania w oknie finansów klienta
   • Poprawione: Odświeżanie stanu kasy, jeśli nie był stosowany system zmianowy
   • Poprawione: Korzystanie z wizyty ze stanów magazynu wskazanego dla wizyty, a nie magazynu użytkownika
  • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
   • Poprawione: Podczas edycji terminu mogło pojawiać się ostrzeżenie, że termin minął
   • Usprawnione: Okno terminarza: zapamiętywanie szerokości lewego panelu
   • Usprawnione: Klienci: możliwość wyszukiwania do adresie e-mail
   • Usprawnione: Automatyczna identyfikacja klienta na podstawie adresu e-mail
   • Poprawione: Stałe terminy: w przypadku bloku czasowego być nieprawidłowo wyświetlane zakresy godzin
   • Usprawnione: Stałe terminy: wyświetlanie nazw terminów, wygodniejsze zarządzanie nimi
   • Poprawione: Stałe terminy: przy dodawaniu mógł się nie podpowiadać pracownik dla nowego terminu
   • Usprawnione: Nasłuch internetowy: możliwość wymuszenia odświeżenia widoku lecznicy w portalu WetTermin.pl
   • Poprawione: Nasłuch internetowy: w przypadku wspólnego terminarza mogły się nie wyświetlać godziny przyjęć na WWW
   • Poprawione: Bardziej niezawodne sprawdzanie nowych zapisów w terminarzu WWW
   • Poprawione: Terminarz internetowy: Nie można było definiować wizyt lekarza dłuższych niż 100 minut
   • Nowe: Terminarz internetowy: Teraz można definiować typy wizyt internetowych w konfiguratorze, inne dla każdego pracownika
   • Poprawione: Wysyłanie przypomnienia SMS z poziomu terminarza teraz zaplanuje wysłanie 24 godz. przed wizytą
   • Poprawione: Zbiorcze wysłanie wiadomości do właścicieli zwierząt tworzyło SMS-y bez danych zwierzęcia -> nie było kontroli, czy zwierzę żyje
   • Nowe: Możliwość wysyłania SMS-ów poprzez VetSMS (jako alternatywa do SerwerSMS i JustSend)
   • Nowe: Przeglądanie SMS-ów: Możliwość filtrowania tylko odrzuconych SMS-ów, globalna zmiana statusu wieleu SMS-ów na "Planowany"
   • Poprawione: Potwierdzanie terminów poprzez SMS np. w terminarzu mogło proponować godzinę 21:59
  • Administracja, multimedia i inne
   • Poprawione: W niektórych przypadkach wstążka zwiększała wysokość przy każdorazowym zamknięciu okna np. wizyt
   • Poprawione: Wyświetlanie nazw opcji na wstążce, w przypadku większej czcionki
   • Poprawione: Działanie programu przy ustawionej większej czcionce
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany nazwy klienta
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany podstawowych danych klienta (adres, telefon, e-mail) i możliwość filtrowania historii zmian wg wybranego klienta dla nowo rejestrowanych zdarzeń
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany ustawień taryfy nocnej, weekendowej
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany numeru dokumentu
   • Usprawnione: Poprawiona przejrzystość historii zmian
   • Poprawione: Multimedia: niektóre pliki PDF mogły być wyświetlane w sposób zniekształcony - z "rozstrzelonymi" literami
   • Usprawnione: Multimedia umieszczane są teraz w wielu podkatalogach (jeden na każdy miesiąc), dzięki czemu wyświetlane są znacznie szybciej
   • Usprawnione: Multimedia: Możliwość filtrowania multimediów wg rodzajów (zdjęcia zwierzecia, zgody na zabieg itd.)
   • Usprawnione: Multimedia: Wygodniejsze przeglądanie multimediów klienta
   • Usprawione: Konwersja z systemu Vethoven
   • Usprawione: Podczas wysyłania wiadomości e-mail można zdefiniować stałą stopkę i typowe treści wiadomości
   • Nowe: Możliwość zdefiniowania grup pracowników, do których wysyłane są powiadomienia w programie
   • Nowe: Ostrzeżenie, jeśli baza danych znajduje się w niezalecanych folderze Program Files w przypadku systemów nowszych niż Windows XP
   • Nowe: Możliwość określenia ulubionych raportów
   • Usprawnienia: Zmiana formatu plików używanych podczas synchronizacji: zamiast plików .Cab teraz wykorzystywane są pliki .zip z hasłem, ustawianym przez użytkownika
   • Poprawione: Łączenie do bazy danych gdy używane niestandardowe hasło
   • Usprawnione: Synchronizacja: dodatkowy, czwarty adres do wysyłania zmian
   • Poprawiona stabilność uruchamiania podstawowych funkcji (podwójne kliknięcie)
   • Usprawnione: Wygodniejsza edycja parametrów wydruków laboratoryjnych
   • Dane osobowe: dodanie możliwości wykorzystania czytnika podpisów, bardziej przejrzysta obsługa
   • Nowe: Wygodniejsze wybieranie pozycji: teraz można przełączyć pole wyszukiwania na filtr (klawiszem F6)

  Zmiany w wersji 5.07 - czerwiec 2017

  • Leczenie
   • Usprawnione: Wprowadzanie numeru zawieszki w trakcie wizyty, jeśli nie zostało to zrobione w edycji szczepienia (tylko po kliknięciu na Zapisz zawieszkę)
   • Usprawnione: Wizyta szpitalna: uwzględniany znacznik "Dodawaj ciągle"
   • Nowe: Możliwość drukowania zaświadczenia o szczepieniu p./wściekliźnie na drukarce tekstowej (Mefa Kafka)
   • Poprawione: wydruk zgody właściciela zwierzęcia na skierowaniu na badanie
   • Poprawione: Po utworzeniu epikryzy dane właściciela i zwierzęcia na liście epikryz mogły nie być widoczne
   • Usprawnienia dla schronisk: więcej parametrów drukowania karty ewidencyjnej, lepsza praca przy posiadaniu w bazie zwierząt ze schroniska i spoza niego
   • Usprawnienia dla schronisk: lepsza kontrola istnienia microchipów
   • Usprawnione: Analiza występowania chorób - więcej kryteriów i możliwości wyszukiwania w analizie sumarycznej, przeglądanie szczegółów
   • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: Możliwość drukowania numeru oddziału w numerze szczepienia
   • Nowe: Sprawdzanie i ustawianie daty granicznej dla wizyt, poniżej której nie można już nic zmieniać
   • Usprawnione: Edycja wywiadu, badania i diagnozy
   • Usprawnione: Kontynuacja wizyty: teraz kopiowane także numery kolczyków w przypadku stada
   • Usprawnione: Import i wydruk wyników z Laboratorium Idexx (poprawione nazwy wskaźników, uwzględnianie wartości zerowych, grupowanie uwag i inne)
   • Usprawnione: Wygodniejsze tworzenie wizyt z bufora wyników badań diagnostycznych
   • Poprawnione: Ustalanie numeru wizyty w parametrach numerowania wizyt
   • Nowe: Moduł SQ-LAB: możliwość współpracy z aparatem Samsung PT10V
   • Usprawnione: Moduł SQ-LAB: Szybsze i bardziej stabilne odczytywanie wyników
   • Nowe: Zapisywanie każdej wersji wizyty zgodnie z Rozporządzeniem dot. książki leczenia zwierząt z 2008 r.
  • Finanse
   • Poprawione: Jeśli w Kreatorze dokumentów data wystawienia została zmieniona po dodaniu pozycji, to daty wydań/przyjęć dla poszczególnych pozycji mogły być nieprawidłowe
   • Poprawione: Dla podmiotów nie będących płatnikami VAT w bardzo wielu miejscach mógł był drukowany VAT lub wartość netto - poprawione
   • Usprawnione: Specyfikacja pozycji dla dokumentu: można ograniczyć ją do usług (np. przy rozliczeniach z gminą)
   • Usprawnione: Edycja zamówień: przy wykorzystaniu stanów minimalnych pytanie o rzeczywistą ilość zamiast wpisania automatycznie proponowanej
   • Usprawnione: Raport stanu magazynu: możliwość drukowania numeru NIP lecznicy
   • Nowe: Możliwość utworzenia faktury zbiorczej na gminę tylko na usługi z określonymi cenami (przetargowymi)
   • Usprawnione: Wygodniejsze wpisywanie kosztów stałych: przełączanie netto/brutto, możliwość zaznaczenia/wyłączenia wszystkich pozycji naraz
   • Nowe: Szacowanie kosztów wizyt na podstawie kosztów stałych i zmiennych
   • Nowe: Możliwość zmiany paragonu w dokument RW
   • Poprawione: Poprawiony zwrot ze sprzedaży detalicznej (mogły się nie kopiować pozycje z dokumentu źródłowego)
   • Usprawnione: Raport obrotów z klientem można teraz drukować do pliku PDF
   • Nowe: Możliwość drukowania faktur VAT z zastosowaniem NIP-u europejskiego sprzedawcy
   • Nowe: Możliwość wyliczenia prowizji pracowników za zaległe dokumenty uregulowane w wybranym okresie
   • Usprawnione: Cennik wyjazdowy może teraz drukować ceny przypisane do konkretnego magazynu
   • Poprawione: Podczas tworzenia faktury korygującej z korektą nagłówka mogły się pojawiać nieprawidłowe dane do korekty
   • Usprawnione: Schronisko: Można teraz ustalić czy domyślnie rozliczenie z wizyty ma być dokumentem płatnym czy nie (parametry pracy schroniska)
   • Usprawnione: Możliwość usunięcia rabatu z wydruku dokumentów sprzedaży (np. przy rozliczeniach z gminą)
   • Usprawnione: Możliwość sortowania w oknie dokumentów wg numeru dokumentu, kodu dokumentu itd.
   • Usprawnione: Zamknięcie roku: szybsze przetwarzanie (przyspieszenie procesu naliczania obrotów klientów)
   • Usprawnione: Raport rozliczenia pracowników: jeśli uruchamiany przez pracownika, to nie są zapamiętywane zmiany ustawień raportu
   • Usprawnione: Dodana stawka VAT Odwrócony na potrzeby faktur zagranicznych
   • Nowe: Sprawdzanie i ustawianie daty granicznej dla dokumentów, poniżej której nie można już nic zmieniać
   • Usprawnione: Raport sprzedaży pokazuje teraz wartości dokumentów w podstawowej walucie (przeliczając z waluty dokumentu)
   • Usprawnione: Bardziej przejrzysta lista dokumentów (poprawione kolory np. dla dokumentów niezapłaconych)
   • Usprawnione: Możliwość wyłączenia z raportu stanu magazyu wybranej grupy towarowej
   • Usprawnione: Dla klientów można ustawiać niestandardowe filtry jako fragmenty zapytań SQL np. wpisując warunek RABAT >= 10
   • Usprawnione: Podczas rejestracji wpłaty można wskazać inną kasę niż przypisana do użytkownika
   • Poprawione: Pracownicy -> Analiza bieżącego pracownika: w niektórych przypadkach wykres finansów pokazywał nieprawidłowe kwoty
   • Poprawione: Import faktur mógł pokazywać nieprawidłową wartość faktury źródłowej
   • Nowe: Raport obrotów z klientami (Klienci -> Drukuj), pokazujący sprzedaż dla każdego klienta w wybranym okresie
  • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
   • Usprawnione: CRM-SMS: Wysyłanie wiadomości po godzinach pracy lecznicy
   • Nowe: Źródło klienta, możliwość filtrowania po nim, a w przypadku modułu CRM-SMS wykres źródła klientów
   • Nowe: Możliwość kontroli, czy źródło klienta zostało wypełnione przy dodaniu klienta
   • Nowe: Współpraca z systemem centrali telefonicznej NFON
   • Poprawione: Usunięty błąd, który mógł uniemożliwiać inicjalizację terminarza internetowego
   • Poprawione: Terminarz: w układzie tygodniowym czcionka mogła mieć inną wielkość niż określona w parametrach
   • Poprawione: Terminarz: podczas edycji grafiku mogły znikać godziny pracy zaplanowane dla pracowników niedostępnych dla klientów
   • Poprawione: W edycji terminu nie można było wskazać pracowników, których terminarz jest tylko wewnętrzny
   • Usprawnione: Konfiguracja terminarza internetowego: można wpisać nazwę i adres działalności, jeśli jest inna niż podstawowe dane lecznicy
   • Usprawnione: Komunikacja z terminarzem internetowym teraz działa nieco szybciej (bez sprawdzania dodatkowych tabel)
   • Poprawione: Nasłuch terminarza: wejście w ustawienia połączenia z bazą danych mógł powodować rozłączenie z lokalną bazą
   • Usprawnione: Poczekalnia: Odnotowanie rozmowy telefonicznej zawiera teraz od razu opis z rejestracji w poczekalni
  • Administracja i inne
   • Poprawione: Synchronizacja: Podczas synchronizacji data zakończenia dostawy mogła nie być przesyłana do serwera
   • Nowe: Wygodniejsza komunikacja pomiędzy użytkownikami: zamiast wyskakującego okienka z wiadomością, przerywającego pracę teraz miga ikona wiadomości u góry okna
   • Usprawnione: Odświeżone okno wiadomości, lepsza kontrola odczytania wiadomości
   • Nowe: Dla wiadomości wewnętrznych można przeglądać, kto je odczytał
   • Poprawione: Drukowanie plików PDF wykorzystujących inline images
   • Laboratoria: Zniesienie ograniczenia liczby planowanych kierunków i metod badań, dodany dokument związany z planowanym kierunkiem
   • Nowe: Śledzenie zmian w dokumentach magazynowych
   • Nowe: Konwersja z programu Zwierz/Access
   • Usprawnione i rozszerzone: Konwersja z systemu Veterinaro
   • Usprawnione: Lepsze zabezpieczenie w przypadku zerwania połączenia z bazą danych w trakcie rejestracji wizyty
   • Poprawione: Mógł występować problem z minimalizowaniem głównego okna programu
   • Usprawnione: Usprawnione generowanie zleceń wykonania obrazu RTG

  Zmiany w wersji 5.06 - kwiecień 2017

  • Leczenie
   • Poprawione: Nie wyświetlała się ikona leczenia szpitalnego na liście wizyt
   • Poprawione: W Książce leczenia zwierząt domowych mogły się pojawiać serie i daty ważności leków
   • Poczekalnia: zapamiętywanie aktualnego statusu - filtrowania listy
   • Nowe: Szczepienie p.wściekliźnie: możliwość drukowania na papierze termicznym (szer. 112 m)
   • Karta szpitalna: poprawiony wydruk danych klienta (m.in. telefon)
   • Poprawione: Edycja parametrów schematu diagnostycznego mogła wyświetlać błąd uniemożliwiający edycję
   • Nowe: Możliwość przypisania rasy do budynków dla stada (np. w przypadku stad drobiu o różnych rasach w różnych budynkach)
   • Nowe: Nowy cennik badań Idexx na 2017 rok
   • Poprawione: Niektóre zdarzenia (szybka sprzedaż, wydanie zaświadczenia/wydruku) nie były rejestrowane z okna klientów
   • Usprawnione: Karencję dla leków można pokazywać z datą o jeden dzień późniejszą (ustawiane w parametrach)
   • Nowe: Możliwość przypisania schematu leczenia do usługi. Po wybraniu usługi w wizycie kopiowany jest do leczenia cały schemat
   • Poprawione: Przeglądanie wizyt: jeśli dla którejś z wizyt był przypisany PDF, przeglądanie wizyt mogło się zawieszać lub scroll powodował przewijanie o wiele wierszy zamiast jednego
   • Nowe: Możliwość zdefiniowania innego logo na wydrukach wyników laboratoryjnych
   • Nowe: Zgoda na zabieg: dodatkowa informacja o kosztach leków wydanych do domu, więcej miejsca na opis rozpoznania
   • Nowe: Sprawozdanie z badania mięsa i wiele usprawnień w rejestracji badań mięsa: dodane koło łowieckie, miejsce polowania, numeracja badań, definiowanie danych stacji wytrawiania mięsa itd.
   • Usprawnione: Vademecum uzupełnione o kilkadziesiąt ulotek leków
   • Usprawnione: Umowa adopcyjna w przypadku schronisk może teraz zawierać dodatkowe pola (PESEL, data kwarantanny)
   • Usprawnione: Odczyt wyników z Laboratorium Idexx: Uwzględnianie tekstów dodatkowych, grup wartości, komentarzy, kolejności itd.
   • Usprawnione: Wiele poprawek w działaniu szpitala, m.in. wyświetlanie okna, edycja listy klatek, edycja wykonanych badań, poprawiony wydruk karty itd.
   • Nowe: Szpital: Możliwość wydrukowania zgody na leczenie stacjonarne
   • Wygodniejsze wybieranie wielu pracowników (np. do wyjazdu w teren)
   • Poprawione: Rejestracja wizyty: mogło nie działać prawidłowo sprawdzanie, czy w leczeniu nie użyto więcej, niż dostępne na magazynie
   • Poprawione: Epikryza - różne usprawnienia w tworzeniu i drukowaniu
   • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: możliwość wydrukowania numeru książki leczenia zawartego w dokumencie zamiast numeru wizyty, nawet gdy wizyta istnieje
   • Usprawnione: Wydruk karty ewidencyjnej zwierzęcia (schroniska): można definiować treść oświadczenia osoby przekazującej; drukowana jest maść
   • Usprawnione: Skierowanie na badanie: teraz można dopisać standardową zgodę właściciela na wykonanie badania
   • Poprawione: Dane o szczepieniu nie były przesyłane do bazy DogId, jeśli wpisane były dwa adresy e-mail dla klienta
   • Nowe: Możliwość odczytywania microchipów psów za pomocą czytnika (Sigmed)
   • Usprawnione: Nowy symbol dla zabiegów profilaktycznych do wyboru - kleszcze
   • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: pozycje rozbite na dwie dostawy przy przyjęciu (ze względu na zaokrąglanie cen) są drukowane jako jedna dostawa
   • Nowe: Możliwość drukowania Książki leczenia zwierząt domowych w wybranym zakresie numerów wizyt
   • Sprawdzanie unikalności microchipu przy dopisywaniu lub uzupełnianiu danych zwierzęcia
   • Nowe: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można ustalać, czy będą drukowane nazwy, waga, data urodzenia zwierząt stada
  • Finanse
   • Leki i zabiegi: pomijanie sprawdzanie unikalności kodu kreskowego, jeśli ten ma mniej niż 5 znaków (ważne np. przy imporcie faktur z Medivet)
   • Poprawione: Jeśli na danym komputerze nie było czcionki Segoe UI light w angielskojęzycznej wersji językowej, to nie było drukowane na fakturze podsumowanie VAT
   • Nowe: Wydruk faktur: Możliwość drukowania okresu wykonania usługi zamiast konkretnej daty
   • Nowe: Kategorie faktur: można teraz filtrować dokumenty według nich, a kategorię drukować u dołu faktury
   • Nowe: Kategorie faktur można tworzyć automatycznie na podstawie kategorii pozycji
   • Poprawione: Wykres sprzedaży pojedynczego leku mógł powodować zawieszenie programu, gdy zakres dat był nieograniczony
   • Poprawione: W przypadku zastosowania rabatu 100% mogły pojawiać się błędy lub nawet zawieszenie programu
   • Nowe: Możliwość wyłączenia na wydruku faktur oznaczenia Oryginał / Kopia
   • Usprawnione: Przeglądanie zaopatrzenia obejmuje teraz także zwroty do dostawcy
   • Poprawione: Na wydruku zwrotu od klienta kwota pozostająca do zwrotu mogła być drukowana nieprawidłowo
   • Poprawione: W przypadku długiej nazwy odbiorcy mogła nie mieścić się na wydruku dokumentu sprzedaży/WZ
   • Poprawione: Wykres sprzedaży towaru / usługi mógł nie pokazywać żadnych wartości - poprawione
   • Poprawione: Przy pracy w chmurze dodawanie klientów z okna Kartoteki klientów mogło nie działać prawidłowo
   • Poprawione: Kreator dokumentów: w przypadku zmiany kontrahenta przechodzenie pomiędzy zakładkami mogło powodować przywrócenie danych kontrahenta sprzed zmiany
   • Poprawione: Kreator dokumentów: tworzenie MM+ mogło być wykonywane na nieprawidłowy magazyn (o kodzie "np.")
   • Nowe: Możliwość eksportu cennika wyjazdowego do MS Excel
   • Poprawione: Odświeżenie stanu kasy mogło nie działać prawidłowo, jeśli zmiana była zamknięta
   • Poprawione: Raport sprzedaży dziennej doliczał do wartości sprzedaży kwotę zaległych uregulowanych płatności
   • Poprawione: Inwentaryzacja: Odczyt ilości z kolektora danych mógł działać nieprawidłowo w przypadku ilości z ułamkiem, np. 14.5
   • Poprawione: Wydruk faktur: W przypadku długiej nazwy nabywcy, końcowa część nazwy mogła nie być drukowana
   • Poprawione: Historia leczenia zwierzęcia stada pokazywała tylko ilości leków zastosowanych (pomijając pozostawione)
   • Poprawione: Rozliczanie wizyt: w przypadku dokumentów RW system uwzględniał rabat, którego później nie można było poprawić
   • Poprawione: Na duplikacie faktury mogła nie być drukowana data wydruku duplikatu
   • Usprawnione: Specyfikacja dla dokumentu: teraz można ukryć wartości poszczególnych pozycji
   • Poprawione: Raport stanu magazynu nawet przy wielu działalnościach mógł drukować dane tylko dla podstawowego oddziału
   • Usprawnione: Raport stanu magazynu: teraz można wybrać dostawcę
   • Usprawnione: Raport zysku wg dokumentów - można teraz wybrać magazyn
   • Nowe: Możliwość ustalania cen sprzedaży różnych dla różnych magazynów
   • Nowe: Możliwości filtrowania listy dokumentów według dodatkowych filtrów
  • Administracja i inne
   • Nowe: Różne nowe opcje konfiguracji przy pracy wielooddziałowej
   • Nowe: Praca wieloodziałowa: Możliwość zdefiniowania folderów mediów, plików PDF i zdjęć zwierząt niezależnie dla każdego oddziału
   • Nowe: Ochrona faktur: można ustalić, że faktury tworzone są tylko z datą bieżącą, inne kontrole poprawności faktur
   • Poprawione: Planowanie SMS-ów z zastosowanej profilaktyki ustawiało czas (dzień) wysłania na moment planowanego szczepienia, a nie odpowiednio wcześniej
   • Usprawnione: Łatwe potwierdzanie i odwoływanie wizyt z poziomu terminarza (prawy przycisk myszy na terminie)
   • Poprawione: Terminarz: mogła nie działać filtrowanie wg typu zdarzenia w widoku tygodnia
   • Poprawione: Terminarz: Praca na układzie miesięcznym mogła powodować zmianę tematu zdarzenia
   • Poprawione: Terminarz: W edycji terminu przejście do karty klienta mogło nie działać prawidłowo
   • Usprawnione: Łatwiejsze aktywowanie modułu CRM-SMS (automatycznie), lepsza informacja o końcu dostępu do modułu
   • Poprawione: Minimalizacja terminarza przy pracy na dwóch monitorach mogła powodować zawieszenie programu - poprawione
   • Usprawnione: Terminarz internetowy: teraz jest także wielooddziałowy; poprawki w komunikacji z terminarzem WetTermin.pl
   • Nowe: Edycja terminu: wgląd w przypomnienia związane z terminem, klientem, zwierzęciem
   • Nowe: Kreator komunikacji z WetTermin.pl, przebudowany komunikator i wiele innych zmian związanych z rejestracją w internecie
   • Większa stabilność programu SQ-LAB do komunikacji z aparatami diagnostycznymi
   • Nowe: SQ-LAB: Współpraca z aparatem Skyla VB1 (morfologia)
   • Nowe: Szablony życzeń wielkanocnych

  Zmiany w wersji 5.05 - styczeń 2017

  • Leczenie
   • Teraz dodatkowe zdarzenia (telefon, odwołanie wizyty itd.) można rejestrować także z poziomu Kartoteki klientów
   • Leki i zabiegi: wydzielony przycisk Analizy: zgrupowane analizy pozycji
   • Schematy leczenia: możliwość ustalenia stałej ceny za całość
   • Nowy typ zdarzeń dla wizyt: Inne zdarzenie
   • Nowe oznaczenie wizyty specjalnej: Zdjęcie RTG
   • Schronisko: raport działalności uzupełniony o eutanazje i adopcje psów
   • Schronisko: poprawiony raport psów schroniska: może uwzględniać bieżący filtr w kartotece
   • Schronisko: poprawiony raport przyjęć/wydań: można teraz wybrać co ma być drukowane: nazwa czy chip
   • Poprawione: Okno zwierząt: przejście do wyboru maści bez wybrania maści powodowało wyczyszczenie informacji o maści danego zwierzęcia
   • Zwierzęta: Można teraz wyłączyć ustalanie płci na podstawie nazwy (poza Polską lub gdy w nazwie są identyfikatory - np. w schronisku)
   • Zwierzęta: Przy dodaniu z okna zwierząt można teraz wyłączyć automatyczne wpisywanie np. numeru microchipa z pola szukania
   • Wykres zastosowania leku: teraz można wybrać lekarza jako jedno z kryteriów
   • Poprawione drukowanie zaleceń, dodatkowo można je drukować do PDF i wysłać poprzez e-mail
   • Poprawione stosowanie karencji dla istniejących wizyt (uwzględnianie znacznika wizyt gospodarskich)
   • Poprawione: Wydruk historii wizyt dla klienta lub zbiorczej: u góry drukowana była przypadkowa maść
   • Możliwość łatwego odwołania wizyty z terminarza oraz okna umówionych wizyt (prawy przycisk myszy na terminie)
   • Poprawione: Wybór zwierzęcia do wizyty: jeśli był wg nazwy zwierzęcia, dodanie zwierzęcia powodowało błąd
   • Poczekalnia może być prowadzona niezależnie w poszczególnych oddziałach
   • Poprawione Badanie konia: działanie klawiszy, dane dla pól Foot pattern axis i inne
   • Poprawione generowanie wizyt na podstawie wyników badań diagnostycznych w przypadku chmury
   • Usprawnione zapamiętywanie numerów prefiksu dla numerów zawieszek DogId
   • Schematy leczenia w wizycie: można ustalić, czy pytać o ilość na jednym formularzu, czy pozycja po pozycji (jak w starszych wersjach)
   • Poprawiony import stada oraz kopiowanie zwierząt stada do wizyty
   • Usprawniony import z urzadzeń Idexx SNAP Reader i Idexx SNAP
   • Dokumentacja obrotu detalicznego: można w niej uwzględniać także dokumenty MM (w przypadku np. oddziałów)
   • Szybsze i wygodniejsze wyświetlanie treści PDF-ów w opisie wizyty
   • Dla wizyt szpitalnych włączana standardowo taryfa zwykła niezależnie od pory dnia, świąt itd.
   • Analiza występowania chorób/diagnoz: teraz można filtrować także wg klienta oraz wg miejscowości
   • Poprawiony Import badań laboratoryjnych: uwzględniana jednostka miary w schemacie, a do leczenia wpisywany proponowany koszt badania
   • Poprawione dodawanie wielu zwierząt (przycisk "Dodaj następne" w oknie dodania zwierzęcia)
   • Uproszczona książka leczenia dla zwierzęcia stada (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Finanse
   • Klienci: możliwość określenia koloru czcionki dla każdego klienta
   • W przypadku chmury edycja grup towarowych mogła nie działać poprawnie - poprawione
   • Historia obrotów klienta: można teraz wybrać, z jakich dokumentów (Magazynowych/finansowych) tworzone jest zestawienie zakupionych towarów/usług
   • Magazyn: Poprawione rozdysponowanie dostaw, gdy dana dostawa była częściowo wykorzystana dla tego wydania i nadal jest dostępna
   • Magazyn: Przyspieszone sprawdzanie poprawności dostaw
   • Magazyn: Możliwość łatwego wyświetlenia pozycji o wygasających terminach dostaw lub przeterminowanych
   • Poprawione: nie zakładała się automatycznie tabela kosztów stałych
   • Poprawione: chmura: nie działało wybieranie użytkowników uprawnionych do wydruków fiskalnych
   • Poprawione: chmura: wpłata zbiorcza działała bardzo wolno
   • Nowy parametr fiskalny: Dostępność drukowania fiskalnego można teraz uzależnić od magazynu (przy tworzeniu wizyt i sprzedaży detalicznej)
   • Poprawione: Faktury korygujące do faktury z numerem PESEL zamiast NIP nie zawierały numeru Pesel
   • Nowe: Klienci - przycisk Analiza: łatwe przejście m.in. do analiz klientów, którzy wydali najwięcej pieniędzy i tych, którzy byli najczęściej
   • Nowe: Klienci-Analizy: oprócz wykresu dostępne także tabele klientów ("hojnych" i "wiernych") z możliwością wydruku listy, wydruku etykiet adresowych czy odwołaniem do karty klienta
   • Nowe: Wydruk faktur: możliwe drukowanie kodów pozycji na dokumentach magazynowych
   • Poprawione: Rozliczanie pracowników: przy pewnych warunkach zamiast prowizji od wartości sprzedaży wyliczała się prowizja od zysku
   • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: listę dokumentów składowych można teraz drukować także w wartościach brutto
   • Poprawione: Szybkie MM w przypadku chmury mogło powodować zawieszenie programu
   • Poprawione: Wybieranie WZ do faktury zbiorczej
   • Poprawione: Sumaryczny raport stanu magazynu na wybrany dzień pokazywał zawyżone wartości i ceny
   • Poprawione: Import faktur z Centrowet Cezal Poznań (nie był uwzględniany rabat)
   • Poprawiony wygląd faktur z danymi odbiorcy i możliwość wybrania płatnika z poziomu wizyty
   • Różne poprawki w formacie drukowanych dokumentów, możliwość definiowania własnego koloru ramek i tła nagłówków na drukowanych dokumentach
   • Dokument tworzony z wizyty: pomijane pozycje o stawce N/P i tworzony dla nich dodatkowy dokument KP
   • Poprawione rozliczenia z klientami przy wizycie szpitalnej oraz automatyczne aktywowanie wizyty szpitalnej dla zwierząt już przebywających w szpitalu
   • Poprawiony raport rozliczenia proacowników w przypadku wielu oddziałów
  • Administracja i inne
   • Rejestrowanie informacji o zmianie nazwy leku
   • Poprawione uruchamianie Laboratorium XP (właściwa zakładka i inne ustawienia wyglądu)
   • Wygodniejsze wysyłanie SMS-ów dot. zaplanowanego terminu: możliwość wpisania numeru telefonu i wyboru typu informacji (potwierdzenie/przypomnienie)
   • Wygodniejsze wysyłanie SMS-ów z przypomnieniem o zapłacie: możliwość edycji treści SMS-a przed wysłaniem
   • Terminarz (godziny pracy lecznicy, godziny pracy oddziałów, terminy) można prowadzić niezależnie dla różnych oddziałów/katedr
   • Synchronizacja: teraz możliwa także dla sieci działających na protokole NetBeui
   • WetKarta: nie wysyłała się wiadomość do właściciela - poprawione
   • Ustalanie automatycznie ścieżki do serwera Firebird
   • Różne poprawki błędów wyskakujących przy pracy w chmurze
   • SMS: Możliwość ręcznego ustalenia maksymalnej długości wysyłanych SMS-ów
   • SMS: Łatwe przygotowanie życzeń świątecznych
   • Różne poprawki związane z pracą na tablecie
   • Nowe uprawnienia globalne pracowników
   • Możliwość analizy wizyt dla poszczególnych oddziałów/katedr
   • Usunięty istotny błąd z synchronizacji, który mógł powodować, że nie były przesyłane dane zwierząt dla nowo zakładanych klientów
   • Możliwość konwersji danych z systemu Veterinaro
   • Usunięty istotny błąd związany z pracą w chmurze, powodujący wyświetlanie komunikatu SET NO COUNT OFF w przypadkowych miejscach
   • Przy usuwaniu magazynu sprawdzanie, czy nie ma na nim stanów magazynowych
   • Poprawione działanie uprawnień wspólnych pracowników
   • Poprawione zgłaszanie uwag do programu
   • Multimedia: Przyspieszona i poprawiona obsługa plików PDF

  Zmiany w wersji 5.04 - listopad 2016

  • Leczenie
   • Wizyty: nowy lub poprawione typy zdarzeń: Rezygnacja z wizyty (Odwołanie wizyty / Nie stawienie się na wizytę), Wydanie wydruku/dokumentu, Sprzedaż i rozmowa telefoniczna
   • Widok wizyt: można wyświetlać kolumnę Rozpoznanie
   • Analiza chorób / diagnoz
   • Wydruk długiej historii wizyt: wyniki badań diagnostycznych w pewnych przypadkach nie były wyświetlane: poprawione
   • Masowe szczepienia: drukowało się tylko pierwsze zaświadczenie p./wściekliźnie - poprawione
   • Schroniska: Nowy wydruk: Wypis z Kartoteki schroniska
   • Schroniska: W niektórych wersjach nie uruchamiał się raport przyjęć/wydań - poprawione
   • Schroniska: Poprawione dodanie zwierzęcia, jeśli wybieranie było wg numeru chip
   • Zawieszki DogId: można teraz ustawić stały prefix (nr lecznicy i rok), podpowiadany przy wpisywaniu
   • Zaświadczenie o obserwacji teraz można wybrać piapier A5 lub A4
   • Okno wizyt: Nowy przycisk Widok u góry
   • Rejestracja wizyty: wybór zwierząt stada, którym zastosowano dany lek: poprawione, gdy nie wybrano zwierząt dla całej wizyty
   • Możliwość określenia płci jako nieznanej (np. w przypadku papug)
   • Import wyników z ABC Vet Plus (ASTM): import pomijał wskaźnik WBC - poprawione
   • Możliwość przypisania wyników diagnostycznych w buforze z poziomu karty zwierzęcia (zakładka Diagnostyka)
   • Bardziej stabilne zapisywanie wizyty
   • Analiza leczenia: można teraz zobaczyć wykres zużycia leku/stosowania zabiegu w okresach czasowych (wersja profesjonalna)
   • Wybór zwierzęcia: można filtrować po klatce/stadninie (przydatne w przypadku stadniny z końmi wielu właścicieli)
   • Karta obrotu detalicznego: można ręcznie skorygować numer karty
   • Dodany uniwersalny format pliku zwierząt stada do importu
   • Gatunki - usprawnienia w oknie gatunków (ilość zwierząt, raporty)
   • Karta zwierzęcia: teraz widać tu ikony rodzajów zabiegów profilaktycznych, można też widzieć na liście rozpoznanie (przycisk "Dostosuj widok")
   • Szpital: wagę można było wpisać z 2 miejscami po przecinku zamiast z 3 - poprawione
  • Finanse
   • Wygodniejsze wybieranie wizyt do faktury zbiorczej
   • Wybór pozycji z listy przy cenach zaawansowanych pokazywał nieprawidłową cenę - poprawione
   • Klienci do wystawiania faktur zbiorczych: poprawione sortowanie z uwzględnieniem polskich liter
   • Na fakturach korygujących drukowanych jako Podanie leku kwota brutto niektórych pozycji mogła być podwojona - poprawione
   • Historia obrotów klienta - szybsze otwarcie okna
   • Poprawione rejestrowanie płatności zbiorczych
   • Przeglądanie dokumentów: można zamiast daty wystawienia filtrować wg daty zakończenia usługi lub daty płatności
   • Poprawione tworzenie zwrotów od klienta, także na podstawie faktury korygującej
   • Poprawione płatności za zwrot, różne usprawnienia w oknie finansów klienta, m.in. nowa kolumna Saldo
   • Z okna leków i zabiegów można teraz wywołać raport zużycia leków także dla usług/zabiegów, podobnie Raport transakcji dla pozycji
   • Zamknięcie zmiany: osoba zamykająca zmianę może teraz, niezależnie od uprawnień, wydrukować raport związany z tym zamknięciem
   • Możliwość wydrukowania raportu płatności kartą za dowolny okres z okna Kasy -> Raporty
   • Nowe: koszty stałe: Definiowanie, możliwość dodania kosztów dodatkowych do importowanej faktury
   • Nowe: koszty stałe: Analiza graficzna + Eksport do MS Excel
   • Nowe: koszty stałe: Łatwa rejestracja kosztów z okna kosztów stałych
   • Nowe: koszty stałe: Wygodne przejście do listy dokumentów kosztowych z okna kosztów stałych
   • Import faktur: można doliczyć koszt nie zaimportowanych pozycji lub odchylenia jako usługę kosztową
   • Import faktur: można doliczyć łatwo koszty transportu
   • Pracownicy: analiza wizyt, przychodów i zdarzeń w systemie - wersja profesjonalna, dla użytkowników z aktywnym abonamentem
   • Raport kasowy można teraz wydrukować na kartce A5
  • Administracja i inne
   • Poprawione wysyłanie wielu SMS-ów (zarządzanie pamięcią wewnętrzną)
   • Możliwość wysyłania SMS-ów poprzez SerwerSMS (serwersms.pl) lub JustSend (justsend.pl)
   • Poprawione skalowanie czcionek i formularzy przy ustawianiu większych czcionek
   • Laboratorium: teraz listę badań można eksportować do MS Excel
   • Zmiana sposobu uruchamiania terminarza internetowego: teraz zarządzanie globalne: wskazanie komputera, na którym ma być uruchamiane nasłuchiwanie, aby nie powielać nasłuchiwania na wielu stanowiskach
   • Poprawiona zmiana kodu klienta (mógł pojawiać się błąd dot. FOREIGN KEY ANIMALS)
   • Nowe zdarzenia rejestrowane w historii: Anulowanie nowej wizyty, połączenie lekuów/zabiegów, usunięcie dokumentu PZ, z którego były już wydania
   • Terminarz internetowy: teraz współpracuje także z bazą w chmurze
   • Terminarz internetowy: poprawa czytelności komunikatów
   • Terminarz: Wydruk grafika: m.in. uwzględnione dwa zakresy godzin, teraz także do pliku PDF
   • Terminarz: Możliwość zarządzania czasem osób, dla których nie umawia się wizyt (Nowy typ dostępności w terminarzu: Wewętrzny)
   • SQ-LAB2: musiał być uruchamiany z uprawnieniami Administratora, bo inaczej nie były widoczne porty COM -> Poprawione
   • Poprawione wyszukiwanie po nazwisku klienta w przypadku dużej ilości danych
   • Poprawienie stabilności rejestracji wizyty w przypadku zerwania połączenia z bazą (WiFi, baza w chmurze)
   • Dane osobowe: skorygowany tekst zgody na czynności lekarskie - uzupełniony o zabiegi profilaktyczne

  Zmiany w wersji 5.03 - wrzesień 2016

  • Leczenie
   • Poprawione drukowanie cennika do wyjazdów
   • Wygodniejsze wybieranie ilości do zestawów - od razu na jednym formularzu
   • Poprawiony protokół badania konia przed sprzedażą: poprawiony wydruk poszczególnych pól opisowych, łatwiejszy dostęp do opcji z kartoteki zwierząt (zakładka profilaktyka) i karty zwierzęcia (zakładka wizyty)
   • Masowe szczepienia nie działały prawidłowo w przypadku bazy w chmurze - poprawione
   • Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można zamiast numeru wizyty drukować puste miejsce na ręczne wpisanie
   • Zastosowana profilaktyka: w przypadku zabiegów innych niż profilaktyka, o czasie ważności krótszym niż rok, filtrowanie mogło działać nieprawidłowo - poprawione
   • Zastosowana profilaktyka: można zobaczyć łączną ilość zabiegów
   • Wizyty: poprawione zarządzanie kolejnością wizyt - przypadkowo zmieniała się kolejność; teraz ustawiane pod przyciskiem Sortuj
   • Wydruk wyników badań diagnostycznych na papierze formatu A5 nie zawierał daty badania - poprawione
   • Poprawiony import wyników badań ze Śląskich Laboratoriów Diagnostycznych
   • Import wyników badań diagnostycznych: teraz działa poprawnie także wtedy, gdy wyniki pojawiają się w innym formacie (niż np. jako opis) niż spodziewany (np. liczba)
   • Leczenie koni: możliwość wpisania transpondera oraz wskazania stadniny, w której przebywa koń; filtrowanie wg stadniny, w której przebywa koń itd.
   • Wersja dla schronisk: poprawiona edycja wydania zwierzęcia, poprawione generowanie umowy adopcyjnej
   • Epkiryza: Poprawiony wydruk, poprawione kopiowanie z wielu wizyt
   • Używanie pozycji powiązanych teraz także w wizycie terenowej
   • Rejestracja wizyt: poprawione ustawianie kolejności pozycji leczenia (w pewnych przypadkach nie udawało się ustawić ręcznie kolejności pozycji)
   • W przypadku nietypowych rodzajów wizyt dla bazy w chmurze mógł pojawiać się błąd przy wyświetlaniu - poprawione
   • Schroniska: Nowy raport - sprawozdanie z działalności schroniska (zestawienie zwierząt przyjętych, padłych, przekazanych do adopcji itd.)
   • Schroniska: Lista zwierząt: Możliwości łatwego filtrowania według typu i daty przyjęcia, wydania i inne
   • Schroniska: Lista zwierząt: Dodana kolumna Typ wydania
   • Poczekalnia: przyspieszenie otwarcia w przypadku bazy w chmurze
   • Poczekalnia: Zapamiętywanie ostatniego ustawienia filtru status wizyty
  • Finanse
   • Raport dnia: naliczane wpłaty były zbyt wysokie (skumulowane z bieżącego dnia i kolejnych) - poprawione
   • Tworzenie faktur zbiorczych z WZ i wizyt: poprawione proponowanie rabatu: jeśli rabat dla dokumentu jest taki jak domyślny dla klienta, to proponowany jest rabat 0, aby nie nakładać na siebie rabatów
   • Menu Sklep: nie działały przyciski Magazyn i Dostawcy - poprawione
   • Zamówienia do hurtowni: teraz pozycje drukowane są alfabetycznie, wydruk można zapisać jako PDF i automatycznie wysłać
   • Sprzedaż detaliczna: można teraz określić, jak mają być drukowane paragony, gdy sprzedawane są pozycje RP.: czy normalnie, czy jako usługa weterynaryjna itd.
   • Poprawione przeglądanie stanów minimalnych
   • Na wydruku fiskalnym, przy drukowaniu zwykłym, nie były drukowane nazwy fiskalne pozycji - poprawione
   • Kreator dokumentów: Podczas tworzenia dokumentu MM- magazyn docelowy mógł być określany nieprawidłowo - poprawione
   • Kreator dokumentów: Różne uszczelnienia i zabezpieczenia
   • Kasy i płatności: Przyjęcie zapłaty zbiorczej w przypadku wielu kas i pytania o użytkownika mogło powodować przyjęcie gotówki do kasy zalogowanego wcześniej użytkownika, a nie tego, który się zalogował do wpłaty - poprawione
   • Wyliczanie zysku: Poprawione w raporcie zysku wg dokumentów w przypadku faktur zbiorczych, także dla usług
  • Administracja i inne
   • Przy anulowaniu Rejestracji wizyty lub nowego dokumentu z okna klientów, a czasem po akceptacji dokumentu tworzonego z okna klientów, pojawiał się błąd Access Violation - usunięte
   • Okno zamawiania zawieszek odwoływało się do niewłaściwej strony WWW w przypadku DogId - poprawione
   • Uprawnienia globalne użytkowników: można ustawić, czy pracownicy mogą usuwać wpisy w poczekalni
   • Poprawione generowanie raportu profesjonalnego
   • Usprawniona synchronizacja z terminarzem internetowym (wersja testowa)
   • Poprawione przelogowywanie w przypadku wizyt terenowych
   • Możliwość ustawienia kolorów dla przycisków (preferencje użytkownika -> kolorystyka)
   • Możliwość zapisywania kopii zapasowych w serwisach w chmurze: Dropbox, GoogleDrive, HiDrive oraz BoxNet
   • Możliwość pobierania kopii zapasowych z serwisów w chmurze: Dropbox, GoogleDrive, HiDrive oraz BoxNet
   • Możliwość zbiorczego przesłania numerów zawieszek do DogId
   • Poprawione wyświetlanie plików JPG i PNG załączanych do wizyty
   • Możliwość przeglądania i zarządzania swoimi plikami w chmurze (zakładka Pomoc -> Zarządzanie chmurą)
   • Szybkie wybieranie ulubionych funkcji (żółta gwiazdka w lewym górnym rogu okna) z możliwością dostosowania listy funkcji
   • Terminarz: w przypadku usunięcia terminu blokował on nowe wpisy zaplanowane na ten sam czas - poprawione
   • Multimedia: dokument w MS Word jest teraz od razu wyświetlany w programie, bez odwoływania do MS Office
   • Multimedia: możliwość zapisania dokumentu w chmurze i udostępniania go poprzez chmurę
   • Multimedia: poprawione okno przeglądania - wiele usprawnień
   • W oknie głównym klikając dwukrotnie na tytuł zakładki można było niechcący zminimalizować wstążkę - poprawione
   • Szybsze wyświetlanie leczenia dla zwierzęcia (Karta zwierzęcia), szybsze generowanie rozliczenia pracowników, przyspieszenie w kilku innych miejscach
   • Poprawiona nawigacja - przełączanie pomiędzy poszczególnymi zakładkami-oknami
   • Dodawanie nowego zwierzęcia: teraz przez bardziej stabilne okno modalne

  Zmiany w wersji 5.02 - sierpień 2016

  • Leczenie
   • Wizyty: nie działał klawisz F3 (Nowa wizyta) - poprawione
   • Nie można było rejestrować wyników badań laboratoryjnych dla badań standardowych - poprawione
   • W Książce leczenia zw. gospodarskich płeć zwierząt stada drukowana była zawsze jako samiec - poprawione
   • Dla pszczół nie działała edycja danych - poprawione
   • Zaświadczenie o przeglądzie stada: Można wyłączyć drukowanie informacji o szczepieniu
   • W przypadku psa lub kota wejście do edycji danych i akceptacja zmian powodowały zmianę rasy na Mieszaniec - poprawione
   • W przypadku psa lub kota wejście do edycji danych i akceptacja zmian powodowały zmianę płci na samiec - poprawione
   • Poprawione wprowadzanie danych nowego zwierzęcia: nie ma już błędnych komunikatów o brak nazwy lub daty urodzenia
   • Karta zwierzęcia: nie działało drukowanie zgody na eutanazję - poprawione
   • Nie działało filtrowanie w oknie wyboru zwierzęcia do wizyty -> Poprawione
   • Poczekalnia: w przypadku ustawienia dużej ilości danych nie można było dopisywać nowych pacjentów - poprawione
   • Poczekalnia: dodanie nowego klienta i zakończenie wpisu kliknięciem na "Zapisz i dodaj zwierzę" nie powodowało dodania zwierzęcia - poprawione
   • Mikroskop: wygodniejsze wybieranie wskaźników (zakładka Dostosuj)
   • Poprawiony import wyników z serwera VetLab
   • Poprawiony import wyników z VetLab w przypadku laboratoriów we Wrocławiu i Warszawie
   • Poprawiony import wyników z aparatu BS-120
   • Poprawiony import wyników z Laboklin
   • W niektórych przypadkach kopiowanie-powielanie wizyt działało bardzo długo - poprawione
   • Wydruk skróconej listy wizyt uwzględnia obecnie filtrowanie wybrane w oknie wizyt (np. wybranego klienta, typ wizyty itd.)
   • Jeśli dla wizyty było wymagane podanie wagi zwierzęcia i waga nie została wpisana, to nie można było zapisać wizyty - poprawione
   • Dawkowanie dla gatunku można teraz skopiować do istniejących wizyt
   • Kartoteka klientów: Lista zwierząt klienta przechodziła zbyt przypadkowo na osobną zakładkę - poprawione
   • Poprawione wysyłanie zawieszek do zewnętrznych baz danych
  • Finanse
   • Podsumowanie dnia: nieprawidłowo naliczana była wartość należności netto - poprawione
   • W pewnych przypadkach zmiana ceny w karcie towaru mogła powodować wyłączenie programu - poprawione
   • Przegląd kasy poracownika: poprawiona przejrzystość przeglądania (nazwy klientów, wybór gotówka/kasa i inne)
   • W przypadku bazy w chmurze przy wejściu do stanów magazynowych pojawiał się błąd - poprawione
   • Zwrot od klienta powodował nieprawidłowe naliczenie zadłużenia klienta - poprawione
   • Usunięcie zwrotu powodowało nieprawidłowe naliczenie zadłużenia klienta - poprawione
   • Poprawione przyjmowanie gotówki od innego pracownika - wyświetlanie tylko gotówki związanej z daną osobą
   • Możliwość tworzenia dokumentów MM+ w cenach ustalonych dla danego magazynu (w oknie Magazyny -> Zakłada Ceny) zamiast w cenach zakupu
   • Usprawniona zapłata zbiorcza: można łatwo zaznaczać, za jakie dokumenty ma być zapłata
   • Faktura korygująca: poprawiony błąd w wyliczaniu łącznej różnicy wartości przed i po korekcie
   • Nie działały raporty zysku wg wizyt oraz wg dokumentów - poprawione
   • Raport zysku wg dokumentów: dla faktur zbiorczych zysk wynosił 100% wartości faktury -> poprawione
   • Raport zysku wg dokumentów: poprawione wyliczanie łącznego zysku dla dokumentu w przypadku faktur zbiorczych
   • Raport zysku wg dokumentów: poprawione wyliczanie zysku w przypadku użycia w pozycji więcej niż jednej dostawy
   • Poprawiony sposób wyliczania zysku brutto z dokumentu: uwzględnienie stawki VAT zakupu
   • Poprawiony sposób wyliczania zysku w raporcie dnia w przypadku jednego dnia (błąd pojawiał się przy fakturach zbiorczych)
   • Uzględnianie sposobu liczenia (od netto/od brutto) podczas rozliczania wizyty/badania laboratoryjnego: inne dla sprzedaży, inne dla pozostałych dokumentów rozchodowych
   • Sprzedaż detaliczna: teraz działa także dla cen zaawansowanych
   • Sprzedaż detaliczna: Nie działało odwołanie do Karty pozycji dla pozycji sprzedanych - poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: nie zwiększał się obrót w danych klienta - w wyniku sprzedaży powstawała nadpłata: poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: typ płatności dokumentu dostosowywany jest automatycznie do sposobu, w jaki przyjęta została płatność
   • Wydruk cennika do wyjazdów nie działał w przypadku wybrania konkretnego magazynu - poprawione
   • Przyspieszone rozliczanie pracowników (sposób naliczania zysku z dokumentu)
   • Możliwość drukowania serii i dat ważności w Bilansie otwarcia
  • Administracja i inne
   • Pracownicy: Nie działały przyciski zapisu i anulowania zmian - poprawione
   • Ustawienia kolorystyczne dla użytkownika (Pomoc -> Dostosuj wygląd): Można ustawić schemat kolorystyczny, kolor górnej belki, tła i innych elementów
   • Możliwość zdefiniowania własnej listy ikon na zakładce Dane główne (Pomoc -> Dostosuj wygląd)
   • Terminarz: Zmiany dla terminu, jeśli termin był w kolumnie "Wszyscy razem", powodowały przypisanie do terminu aktualnie zalogowanego pracownika -> poprawione
   • Uprawnienia globalne pracowników: można ustawić możliwość odblokowania przez pracownika jego dokumentu z bieżącego dnia w oknie edycji wizyty (domyślnie: nie)
   • Poprawione wyświetlanie okien dla tabletów i urządzeń mobilnych w terenie
   • W Wersjach .19-.21 zmiany pod urządzenia mobilne spowodowały wyświetlanie różnych okien w złych rodzielczościach (wizyty, drukowanie itd.) - poprawione
   • Historia wydruków: w przypadku kodów zwierząt dłuższych niż 10 znaków pojawiał się błąd - poprawione
   • Poczekalnia: można z niej teraz szybciej przejść do terminarza przez ikonę u góry
   • Sprawdzanie/korekta integralności nazw właścicieli w oknie zwierząt - przycisk Operacje
   • Zmiana nazwy klienta z okna zwierząt nie wpływała na zmianę tych danych w opisie zwierzęcia - poprawione
   • Analizy CRM: Można wyświetlić listę klientów, którzy nie pojawili się np. od roku
   • Poprawione odzyskiwanie kopii zapasowej danych z chmury
   • Usunięty błąd External Exception pojawiający się czasem pod Windows XP

  Zmiany w wersji 5.01 - czerwiec 2016

  • Leczenie
   • Poprawiony import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
   • Historia zwierzęcia stada: nie była drukowana ostatnia wizyta - poprawione
   • Parametr (Opcje -> Uprawnienia/praca grupowa): czy lekarz może edytować wizyty innych lekarzy
   • Karencja może być rozróżniana w zależności od typu podania
   • Wydruk zaświadczenia o obserwacji: można na wydruku uzyskać miejsce na podpis właściciela/opiekuna zwierzęcia
   • Poprawiona edycja i wydruk obserwacji i związanych z nią danych o szczepieniu
   • Poprawiona edycja wizyty szpitalnej
   • Karta obrotu detalicznego: możliwość wybrania oddziału, dla którego będa drukowane Karty
   • Książka leczenia zwierząt gospodarskich: poprawione drukowanie wagi i numeru stada
   • Edycja wizyt dla stad: poprawiona edycja zwierzęcia stada, wyświetlanie na liście nazwy i inne usprawnienia
   • Uporządkowany katalog maści
   • Uporządkowane analizy wizyt, poprawiona analiza procentowa wizyt
   • Wygodna analiza sytuacji finansowej w danym dniu, tygodniu, miesiącu
   • Poprawione przeglądanie recept - zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem recepty, poprawiony wydruk PESEL
   • Wizyta terenowa (Szybka wizyta): Możliwość kopiowania leczenia z gotowego zestawu
  • Finanse
   • Przekazywanie gotówki: rezygnacja z przekazania gotówki do innego pracownika skutkuje teraz przyjęciem gotówki z powrotem do swojej kasy
   • Przekazywanie gotówki: można włączyć/wyłączyć przypominanie o nieodebranej przez pracownika gotówce
   • Okno historii sprzedaży dla klienta - bardziej przejrzyste i uporządkowane, sumaryczna wartość obrotów
   • W pewnych przypadkach wartość drukowanej faktury za usługi weterynaryjne mogła być zaniżona - poprawione
   • Prowizja dla lekarza polecającego ("Dilera"): Uwzględnianie daty, do kiedy obowiązuje umowa
   • Rozszerzona obsługa dilerów - osób rekomendujących
   • Rozliczenie pracowników: można ustalić, czy stratę z dokumentu traktować jako brak zysku (jako 0), czy pomniejszać zysk (jako minus)
   • Rozliczenie pracowników: Rozliczenie mogło mieć ustawiony przypadkowo parametr: tylko od zapłaconych dokumentów - poprawione
   • Wydawanie z magazynu: w przypadku, gdy nie mozna wydać pozycji (np. brak pozycji do wybranego dnia), system zmniejszał ilość na magazynie, chociaż nie zdejmował z żadnej dostawy - poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: w przypadku ręcznej zmiany ceny nie zmieniała się wartość - poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: możliwość ustalenia domyślnego dokumentu w przypadku sprzedaży z poczekalni
   • Sprzedaż detaliczna: poprawione wybieranie po kodach kreskowych dla towarów
   • System pozwalał na używanie w dokumentach MM dostaw późniejszych niż data MM - poprawione
   • Dokumenty RW, Likwidacja: teraz w rzeczywistych cenach zakupu (zamiast średnich), jeśli włączone wybieranie dostaw
   • Karta zwierzęcia: nowa zakładka: koszty leczenia zwierzęcia
   • Przegląd płatności: poprawione sumowanie płatności wewnętrznych, dodatkowe filtry
   • Okno Kasy: nie było widać nazwy kontrahenta - poprawione, bardziej przejrzysty widok i układ
   • Faktura korygująca: mogły pojawiać się rozbieżności groszowe wartości żródłowej (różnica zaokrągleń) - poprawione
   • Parametr (Opcje -> Uprawnienia/praca grupowa): czy lekarz może zmieniać ustawienia dot. taryfy
  • Administracja i inne
   • Nowa szata graficzna, m.in. przełączanie okien, uporządkowany układ poszczególnych okien, większa kontrola nad edycją danych i wiele innych
   • Edycja adresu w Kartotece klientów: przy zmianie zaznaczała się część adresu i łatwo było ją niechcący usunąć - poprawione
   • Praca grupowa: parametr: widoczność finansów danego oddziału/wydziału można ograniczyć do danego oddziału/wydziału
   • Multimedia: ograniczenia zakresu plików/obrazów przy wejściu do okna do ostatnigo miesiąca
   • Możliwość zablokowania pracownikom możliwości zmiany sposobu drukowania faktur (np jako Usługa lub z wymienieniem pozycji)
   • Możliwość łatwego wylogowania bez wychodzenia z programu: możliwość reakcji na klawisz Esc (okno preferencji użytkownika)