Aktualizacje programu Aktualizacje programu

Zmiany do wersji 5.16

 • Leczenie
  • Usprawnione: Drukowanie naklejek z dawkowaniem w trakcie wizyty: można teraz drukować naklejkę dla pojedynczej pozycji
  • Usprawnione: Kontynuacja wizyty: teraz można także skopiować zalecenia i recepty z poprzedniej wizyty
  • Poprawione: Synchronizacja danych: w pewnych przypadkach, przy uzupełnianiu danych mogły nie być synchronizowane dane dotyczące opisu badania, diagnozy, zaleceń i innych pól opisowych
  • Poprawione: W pewnych przypadkach przy oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe i podaniu powodu zgonu pojawiał się błąd
  • Poprawione: Masowe SMS-y pokazywały w pewnych przypadkach nieprawidłową datę wysyłki
  • Poprawione: Kopiowanie wizyt dla innych zwierząt mogło pokazywać błąd w przypadku profilaktyki - poprawione
  • Poprawione: Przy rozpoczynaniu/edycji z wizyt z karty zwierzęcia mógł pojawiać się błąd dotyczący terminarza lub karty klienta
  • Poprawione: Schematy leczenia - przy stałej cenie za schemat niższej niż suma składników mogły pojawiać się nieprawidłowe ceny w wizycie
  • Nowe: W opisie wizyty można wyświetlać/drukować listę wykonanych wydruków
  • Usprawnione: W historii wydruków dla wizyty można teraz przełączyć widok na wszystkie wydruki dla danego zwierzęcia
  • Usprawnione: Dla karty zwierzecia można teraz określić limit domyślnie wyświetlanych wizyt i ewentualnie pobierać całą historię przyciskiem "Pobierz wszystkie" (ustalanie limitu: Opcje -> zakładka Zwierzęta)
 • Finanse
  • Poprawione: Okno dokumentów: po wejściu do Kreatora dokumentów następowało przełączenie się z okna dokumentów na zakładkę Apteka
  • Usprawnione: Możliwość podawania cen ujemnych (np. kwota rabatu w fakturze korekcie)
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów, gdy kwota do zapłaty jest ujemna
  • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: możliwość wyboru pracownika
  • Usprawnione: Dodanie formatu importu faktur Medivet
  • Poprawione: W przypadku cen zaawansowanych rozliczenie wizyty było tworzone w cenach detalicznych (zamiast A, B itd.)
  • Poprawione: Przesunięcie międzymagazynowe (MM+) mogło powodować zmianę cen sprzedaży pozycji
  • Usprawnione: Możliwość zmiany cen wielu pozycji poprzez dorównanie do pełnych złotych (Leki i zabiegi -> Operacje -> Zmień cenę dla wszystkich pozycji)
  • Poprawione: Raport zysków na towarach: w przypadku faktur zbiorczych koszt mógł być podawany jako 0
  • Usprawnione: Raport zysków na towarach: dodana kolumna Ilość
  • Poprawione: Raport zysku dla klienta w przypadku faktur zbiorczych nie uwzględniał kosztów z dokumentów składowych
  • Poprawione: Rozdzielanie zaliczek podczas wizyty (przy rozbijaniu zaliczki mogła gubić się metoda płatności, kasa i numer zmiany)
  • Poprawione: Przy zakładaniu nowej drukarki fiskalnej system mógł proponować nieprawidłowe odpowiedniki kodów stawek VAT
  • Poprawione: Nie można było określić adresu e-mail dla wezwania do zapłaty - teraz mozna (w danych do finansów)
  • Poprawione: Wydruk dokumentów magazynowych - zmiana nazwy czcionki nie wpływała na numer porządkowy pozycji
  • Poprawione: Jeśli stosowane są ceny zakupu, system dla usług ustalał cenę 0 zamiast ceny sprzedaży usługi
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna: teraz może automatycznie powodować utworzenie zdarzenia "Sprzedaż" na liście wizyt
  • Usprawnione: Analiza zgodności pozycji uwzględnia także ewentualny drugi dokument rozliczenia wizyty
  • Nowe: Drukowanie NIP-u nabywcy na paragonach fiskalnych dla protokołu POSNET
  • Nowe: Finanse klienta: w Operacjach można teraz odłączyć płatność od dokumentu lub przypisać do wybranego niezapłąconego dokumentu
  • Usprawnione: Możliwość wyboru oddziału/magazynu w raporcie dziennej sprzedaży oraz raporcie niezapłaconych dokumentów klienta
  • Poprawione: Poprawa importu faktur w przypadków nie-VAT-owców
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: sumowanie łącznej ilości, możliwość filtrowania zaległych zapłat według pracownika
  • Usprawnione: Analiza logu wydruków fiskalnych - różne usprawnienia
  • Nowe: Możliwość wydruku raportu dobowego dla drukarek fiskalnych w protokole Posnet, także w trybie serwera wydruków fiskalnych
 • Laboratorium
  • Usprawnione: Składanie zleceń na wykonanie badań laboratoryjnych
  • Poprawione: Import wyników badań z laboratoriów, gdy opis wyniku jest bardzo długi
  • Poprawione: Import wyników z laboratoriów, zawierających antybiogram
  • Poprawione: Import wyników z VetLab m.in. badania moczu, gdy wskaźniki miały kod dłuższy niż 10 znaków
  • Poprawione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych, gdy wynik nie miał jednostki miary (pojawiała się litera J)
  • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx: uwzględnianie opisów dodatkowych
  • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx, SQ-LAB2: mniej ewentualnych komunikatów błędów
  • Usprawnione: Jeśli w schemacie badania dla aparatów Idexx brakuje wskaźników, system pobierze je automatycznie z zaktualizuje
  • Nowe: Import wyników z aparatów Zoetis
 • Inne
  • Moduł PetHelp - wersja testowa
  • Usunięcie komunikatu Invalid BLOB Handle, który pojawiał się w różnych miejscach systemu.
  • Usprawnione: Terminarz-układ tygodniowy: teraz dostępne opcje dla terminu pod prawym przyciskiem myszy
  • Usprawnione: Synchronizacja - teraz także powiązań multimedialnych (ale nadal nie multimediów)
  • Usprawnione: Różne usprawnienia w tworzeniu i przeglądaniu zleceń wykonania obrazów DICOM
  • Poprawione: W niektórych przypadkach nie działało połączenie dwóch klientów (gdy posiadali różne historie obrotów)
  • Nowe: Możliwość wysyłania MMS-ów ze świadectwem szczepienia przeciw wściekliźnie, wynikami badań laboratoryjnych, multimediami i raportem z wizyty na telefony klientów (wymagany moduł CRM-SMS)
  • Nowe: Dostęp do dokumentacji modułu CRM-SMS z okna parametrów tego modułu
  • Usprawnione: Szybsze rejestrowanie wszystkich zdarzeń (logów) w systemie
  • Usprawnione: Kartoteka leków i zabiegów: można teraz zmienić kategorię dla wielu pozycji naraz w trybie szybkiej edycji
  • Nowe: Możliwość zablokowania usuwania przez pracowników wizyt posiadających dokument rozliczeniowy

Zmiany w wersji 5.15 - 3 lipca 2019 r.

 • Leczenie
  • Usprawnione: Kreator formularzy: różne usprawnienia, m.in. tryb kreatora
  • Poprawione: Wersja schroniskowa: wydanie zwierzęcia mogło powodować oznaczenie zwierzęcia jako nieżywe
  • Poprawione: Kontynuacja leczenia, gdy leczenie było powiązane z konkretnymi seriami/dostawami
  • Poprawione: Numer paszportu wydłużony do 30 znaków (konie)
  • Usprawnione: Poczekalnia: Wyświetlanie terminów uwzględnia symbol graficzny i kolor terminu
  • Usprawnione: Poczekalnia: W opisie wpisu w poczekalni teraz wyświetlana jest najpierw treść wstępnego wywiadu a dopiero za nią ogólne uwagi dot. klienta
  • Poprawione: Zliczanie ilości wizyt w analizach graficznych i rozliczeniu pracowników pomija teraz zdarzenia specjalne (odwołanie wizyty itd.)
  • Poprawione: W przypadku zmiany numerów szczepień w oknie Listy zaszczepionych psów nie był odbudowywany opis wizyty
  • Usprawnione: Leczenie koni: drukowanie paszportu w Książce lecz. zw. domowych, możliwość wprowadzenia numeru paszportu przy dodawaniu zwierzęcia
  • Usprawnione: Zastosowana profilaktyka: możliwość łatwiejszego tworzenia wielu SMS-ów
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy właściciel zastosował się czy nie do zaleceń odnośnie głodówki przedoperacyjnej
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy właściciel zgadza się na hospitalizację
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: teraz zapamiętywane jest ustawienie drukowania zgody na 24-godzinną hospitalizację
  • Poprawione: Generowanie epikryzy mogło nie kopiować danych w niektórych pól
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: możliwość dodania zgody na znieczulenie (tekst edytowalny)
  • Usprawnione: Zaświadczenie o zgonie może być teraz drukowane także na papierze rozmiaru A4
  • Usprawnione: Jeśli trwa już rejestrowanie wizyty dla innego zwierzęcia, to przy próbie rozpoczęcia nowej wizyty dla innego pojawi się informacja o konieczności zakończenia poprzedniej wizyty, zamiast zwykłego przełączenia
  • Nowe: Zapamiętywanie znacznika, że wizyta gospodarska została wydrukowana i rejestrowanie zmian w takiej wizycie dopiero od momentu jej wydrukowania (lub eksportu do pliku PDF)
  • Poprawione: W celu zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1347 z 2011 r. zmiany dokonane w wizytach drukowane w książce leczenia zwierząt gospodarskich są zawsze, bez możliwości wyłączenia takiej opcji
  • Poprawione: Drukowanie historii zmian dot. zapisów w Książce Leczenia Zwierząt Gospodarskich jest teraz obligatoryjna i nie można jej wyłączyć (od 15/05/2019, wersja 5.14.09.29)
  • Poprawione: W Książce leczenia zwierząt domowych drukowane są także tzw. skreślenia (zmiany wprowadzone podczas edycji) zgodnie z rozporządzeniem Min. Rolnictwa 1347 z 2011 roku
  • Nowe: Znacznik blokady wizyty: ograniczenie usuwania wizyty i rejestrowanie zmian (szara kłódka) lub pełna blokada wizyty (żółta kłódka).Blokadę można nakładać ręcznie lub jest ustawiana automatycznie w przypadku wydruków karty informacyjnej, karty obrotu lub Książki Leczenia Zwierząt Gospodarskich
  • Usprawnione: Raport - karta informacyjna wizyty: można teraz wybrać lekarza jako dodatkowe kryterium
  • Usprawnione: Raport - karta informacyjna wizyty: można teraz wydrukować wizyty z wybranego oddziału
  • Nowa: Zgoda na zabieg: możliwość wydruku zgody wg Medicovet
  • Poprawione: W oknie wybierania zwierzęcia do wizyty: Po oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe system ustawiał się na niewłaściwym rekordzie
  • Usprawnione: W momencie oznaczenia zwierzęcia jako nieżywe usuwane są jego zaplanowane terminy wizyt i zaplanowane, niewysłane wiadomości SMS
  • Nowe: Możliwość skreślania wizyt / cofania skreślenia
  • Poprawione: Wersje wizyt i zmiany rejestrowane dopiero od momentu wydrukowania Karty informacyjnej lub Książki leczenia zwierząt gospodarskich
  • Usprawnione: W momencie przejścia do edycji wizyty już wydrukowanej pojawi się ostrzeżenie.
  • Nowe: Znacznik "Klient nie obsługiwany" w danych klienta - powoduje, że nie da się zarejestrować dla niego wizyty ani terminu, informacja o próbie wizyty zostanie dopisana jako zdarzenie dodatkowe
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt domowych: poprawione drukowanie diagnozy oraz wizyt skreślonych
  • Poprawione: Jeśli włączona była taryfa weekendowa, ale nocna była włączona, to i tak mogła włączać się taryfa nocna
  • Poprawione: Jeśli podczas zapisywania wizyty drukowana była Książka Leczenia Zwierząt Gospodarskich, mógł pojawiać się błąd Access Violation
  • Poprawione: W przypadku rozliczania w cenach zakupu, podczas rejestrowania wizyty w leczeniu pokazywała się cena sprzedaży
  • Poprawione: Rozszerzona kontrola daty granicznej dla wizyt (numeracja wizyt, wprowadzanie wizyt ze starszą datą)
 • Finanse
  • Nowe: Import faktur z Virbac
  • Usprawnione: Nowy sposób sprawdzania numeru NIP zgodny z CEiDG 2019 (wcześniejszy sposób będzie dostępny do 30 kwietnia 2019 r.)
  • Poprawione: Ustalanie cen sprzedaży w leczeniu (rejestracja wizyty), gdy do sprzedaży mają być wykorzystywane rzeczywiste ceny zakupu
  • Usprawnione: Raport zysku wg towarów: możliwość eksportu do Ms Excel, wyboru oddziału i kategorii towaru
  • Usprawnione: Faktura korygująca: teraz można również korygować numer dokumentu
  • Poprawione: Import faktury z Uromed: faktury już zaimportowane nie były prawidłowo oznaczane
  • Poprawione: Inwentaryzacja: sprawdzanie możliwości wydania z danej dostawy, gdy została wykorzystana do późniejszych wydań
  • Nowe: Możliwość cofnięcia zamknięcia zmiany oraz usunięcia zmiany w całości (wersja testowa)
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można teraz jako kryterium wybrać tylko płatności kartą
  • Usprawnione: Raport zysku według dokumentów: można teraz wybrać typ dokumentów
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów pokazywał błąd przy wybraniu jako kryterium pracownika
  • Usprawnione: Finanse klienta: można teraz dodać wypłatę dla klienta
  • Nowe: Możliwość oznaczenia pozycji jako nieaktywnych, jeśli nie było dla nich transakcji od dłuższego czasu (przycisk w Raporcie pozycji bez ruchu na magazynie w oknie Magazyn -> Drukuj)
  • Nowe: Możliwość analizy logu z serwera wydruków fiskalnych (Dokumenty -> Fiskalne)
  • Usprawnione: Możliwość wyboru typu fiskalnego raportu miesięcznego dla drukarek Novitus
  • Nowe: Możliwość wydrukowania raportu sprzedaży VAT w cenach zakupu
  • Poprawione: Raport obrotów z klientami: poprawiony eksport do MS Excel
  • Usprawnione: W przypadku tworzenia faktury korygującej kategoria faktury jest kopiowana z faktury źródłowej
  • Nowe: Możliwość obniżenia wartości dokumentu o dodatkową wartość procentową - okno Dokumenty -> Operacje dla dokumentu
  • Nowe: Znacznik blokady dokumentu: w przypadku wydrukowania Karty obrotu detalicznego zawierającego informacje z dokument, dokument zostaje nieodwracalnie zablokowany (zgodnie z Rozp. Min. Ronictwa nr 1236/2008)
  • Poprawione: Zbiorcza zmiana dokumentów: nie działało zaznaczenie pola "Wchodzi do obrotu"
  • Usprawnione: Tworzenie faktury zbiorczej z wizyt lub z WZ: możliwość wskazania innego klienta, na którego były rejestrowane wizyty
  • Poprawione: Tworzenie faktury zbiorczej z wizyt mogło powodować nieprawidłowe stany kont klientów, których dokumenty były brane do faktury zbiorczej
  • Poprawione: Kreator dokumentów: Przy przejściu do akceptacji dokumentu i cofnięciu do edycji pozycje były wyświetlane nieprawidłowo i nie można było dodawać nowych pozycji
  • Nowe: Płatności dla dokumentu: możliwość odłączenia płatności od dokumentu
  • Nowe: Faktura-korekta bez wskazania dokumetu źródłowego (np. dodatkowy rabat dla klienta)
  • Poprawione: Przy wystawianiu faktury zbiorczej na podmiot inny niż właściciel zwierząt mógł pojawiać się błąd po wybraniu wizyt składowych
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Zolux Polska
 • Administracja, terminarz i inne
  • Nowe: Odnotowywanie nowych zdarzeń, np. zmiany grupy towarowej dla pozycji
  • Nowe: Edycja terminu: można kliknąć przycisk obok listy pracowników i ustalić listę pracowników dostępnych w tym momencie
  • Usprawnione: Edycja terminu: Wyświetlenie ewentualnych uwag dot. klienta
  • Usprawnione: Terminarz internetowy: Zmiany związane z pracą wielooddziałową i konfiguracją terminarza
  • Poprawione: Usuwanie magazynu / oznaczanie jako nieaktywny: poprawienie integralności
  • Poprawione: W niektórych przypadkach wydruk/eksport wydruków (na przykład dokumentu magazynowego) powodował wyłączenie serwera wydruków lub wydruk miał zmieniony rozmiar
  • Nowe: Możliwość oznaczenia dostawcy jako nieaktywnego
  • Nowe: Terminarz: filtrowanie: możliwość ograniczenia tekstów do wybranego fragmentu nazwy klienta lub opisu terminu
  • Nowe: Terminarz: możliwość wyszukiwania terminów wg fragmentu nazwy klienta lub opisu
  • Nowe: Terminarz: możliwość filtrowania po grupach pracowników
  • Usprawnione: Terminarz: Ustalenie innej ikony dla typu Wizyta
  • Usprawnione: Kojarzenie wskaźników z urządzenia: można teraz podejrzeć zapisy w buforze
  • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: zaświadczenia lekarsko-weterynaryjne mogą mieć teraz w nagłówku dane oddziału a nie ogólne dane firmy
  • Usprawnione: Nasłuch terminów internetowych i wyników z aparatów Idexx: nie ma już tu ustawiania parametrów bazy danych
  • Poprawione: Bardziej stabilne sprawdzanie połączenia z bazą danych, zwłaszcza w przypadku chmury
  • Nowe: Możliwość globalnej zmiany wielu pozycji według definiowanych przez użytkownika zasad
  • Usprawnione: Możliwość ograniczenia listy wysyłkowej wiadomości i SMS-ów do klientów, którzy zgodzili się na marketing
 • Laboratorium
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Horiba ABC Vet Plus poprzez sieć (TCP/IP), także dla baz w chmurze
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Skyla VB1 poprzez sieć (TCP/IP), także dla baz w chmurze
  • Poprawione: Import wyników z aparatów: w pewych przypadkach nie były odczytywane wartości referencyjne
  • Poprawione: Import wartości referencyjnych z aparatu V-Check
  • Poprawione: Import histogramów z Mythic 18
  • Usprawnione: Import z aparatu Mythic 18 teraz także dla bazy w chmurze
  • Usprawnione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
  • Poprawione: Przyspieszenie wybierania wyników badań diagnostycznych z bufora w przypadku dużej ilości wyników
  • Poprawione: Wczytywanie schematów badań Idexx

Zmiany w wersji 5.14 - 25 marca 2019

 • Leczenie
  • Usprawnione: Zastosowana profilaktyka - wygodniejsze przeglądanie w przypadku schronisk
  • Usprawnione: W podsumowaniu listy wizyt widać teraz ilość pacjentów i orientacyjną wartość przychodów (można to wyłączyć w Opcjach programu na zakładce Wizyty)
  • Usprawnione: Świadectwo rodowodowe buhaja: wiele zmian, m.in. wybór nasienia z wpływem na ilość nasienia na stanie
  • Usprawnione: Szpital: możliwość ustawienia w parametrach, jakie ceny będą na dokumentach tworzonych w trakcie pobytu
  • Poprawione: Szpital: w przypadku chmury rozliczenie za cały pobyt mogło być generowane bardzo długo
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy koszt ma być podpowiadany, czy nie
  • Poprawione: Kalkulator weterynaryjny mógł wyświetlać komunikat błędu przed wyświetleniem okna
  • Usprawnione: Podpowiadanie początku numeru zawieszki dla zawieszek Safe-Animal
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich w przypadku koni drukuje teraz numer paszportu
  • Poprawione: Jeśli szczepienie jest rejestrowane za inny inny rok niż bieżący, numer szczepienia mógł być nieprawidłowy (1 zamiast kolejnego)
  • Poprawione: Drukowanie ulotek z Praktyki Klinicznej Małych Zwierząt po wybraniu diagnozy
  • Usprawnione: Nieoficjalne uwagi dot. wizyty mogą być widoczne dla wszystkich lub tylko dla właściciela i lekarza rejestrującego wizytę
  • Nowe: Zestawienie: lista dni pobytu w schronisku poszczególnych zwierząt w wybranym okresie
  • Usprawnione: Przyjęcie zwierzęcia do schroniska: można teraz zaznaczyć opcje: Łapanie oraz Transport
  • Usprawnione: Import listy kolczyków dla bydła, gdy plik zawiera jedynie same identyfikatory (bez nazwy, daty urodzenia, płci itd.)
  • Usprawnione: Notatki nieoficjalne teraz widoczne są również w wizytach w karcie zwierzęcia
  • Poprawione: Lista zwierząt w oknie klientów nie mogła być uporządkowana wg wieku
  • Poprawione: Kopiowanie leczenia ze schematu do wizyty: kwota łączna uwzględnia teraz ilość zwierząt
  • Nowe: Możliwość edycji treści Informacji o planowanej operacji
  • Usprawnione: Zaświadczenie o eutanazji: lekka korekta tekstu, można włączyć zgodę na wykorzystania ciała zmarłego zwierzęcia do celów dydaktycznych
  • Poprawione: Recepta zawiera teraz numer REGON lecznicy (ustawiany w opcji Administrator -> Właściciel licencji)
  • Poprawione: Kontynuacja wizyty - w przypadku kopiowania leczenia kopiowana była niepotrzebnie również seria i data ważności
  • Poprawione: Wydruk historii wizyt: Możliwość pomijania zdarzeń dodatkowych
 • Finanse
  • Usprawnione: Raport obrotów z klientami może pokazać obroty w dwóch różnych okresach i wydrukować różnicę obrotów procentowo
  • Poprawione: W magazynie przy wybieraniu pozycji wg kodu kreskowego mógł się pojawiać komunikat błędu
  • Poprawione: Wybór pozycji do dokumentu np. MM- mógł nie rozpoznawać prawidłowo kodów kreskowych
  • Usprawnione: Szybsze rozpoczęcie inwentaryzacji, zwłaszcza w przypadku chmury
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Łatwiejsze ustalanie ilości wyższej niż dotychczasowa
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Bardziej przejrzyste okno
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Dostawy dodane jako ujawnienie inwentaryzacji mogły nie być ujmowane w INWENT+
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Tryb wprowadzanie zmian w stanach magazynowych na bieżąco, a nia dopiero w momencie rozliczania inwentaryzacji
  • Usprawnione: Uszczelnienie rozliczania inwentaryzacji: nie można rozliczyć inwentaryzacji, gdy miałaby zdjąć z już niedostępnych dostaw
  • Usprawnione: Uszczelnienie cofania rozliczenia inwentaryzacji: nie można cofnąć inwentaryzacji, gdy dostawy z INWENT+ były już rozchodowywane
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych - można teraz wybrać dokumenty nie dotyczące bezpośrednio sprzedaży
  • Usprawnione: Przeglądanie i definiowanie stanów minimalnych w różnych magazynach
  • Poprawione: Uszczelnienie opcji "Zapłaty przyjmuje recepcja"
  • Usprawnione: Możliwość zablokowania pracownikom możliwości przełączania znacznika "Zapłaty przyjmuje recepcja"
  • Usprawnione: Możliwość ustalenia, czy pracownicy mogą przyjmować pieniądze poza rejestracją wizyty, czy nie (uprawnienia wspólne pracowników)
  • Usprawnione: Znacznik "Zapłaty przyjmuje recepcja" może być teraz osobny ostalany dla każdego oddziału
  • Usprawnione: Możliwość ustalenia, że na koniec wizyty zamiast kwoty będzie ustawiała się wartość "Zapłata później"
  • Usprawnione: Możliwość szybkiego rozliczenia zbiorczego z okna listy wizyt
  • Usprawnione: Raport zysku wg dokumentów generuje się bardziej płynnie
  • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji, m.in. dodanie informacji: właściciel i nazwa zwierzęcia
  • Usprawnione: Wybór zwierzęcia jako np. kryterium dla wizyt do rozliczenia zbiorczego - widoczne także zwierzęta nieżywe
  • Nowe: Import faktur w formacie CDN Optima
  • Usprawnione: Import faktur z Polwet Łask
  • Poprawione: Usunięty błąd z analizy sprzedaży CRM: w niektórych przypadkach nie był brany w rozliczeniach pierwszy dzień danego okresu
  • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych: drukowanie metody płatności (np. kartą) dla protokołu Posnet Temo
  • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych: W niektórych przypadkach paragon fiskalny mógł pozostawać niezakończony
  • Poprawione: Zamówienia do dostawców - wybór pozycji ze stanów minimalnych: ilość na stanie w przypadku pojedycznego magazynu pokazywała stan sumaryczny
  • Poprawione: Raport transakcji kasowych: poprawione sumowanie płatności przelewem
  • Usprawnione: Faktura korygująca: różne usprawnienia, m.in. możliwość korekty miejsca wystawienia, osoby wystawiającej i innych elementów
  • Poprawione: Odczytywanie faktur z poczty w przypadku konta gmail
  • Poprawione: Raport sprzedaży i zakupów VAT - wygodniejsze wybieranie kryteriów
  • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu: można teraz pominać numer dokumentu
  • Poprawione: Zamówienia do dostawców: przy wyborze ze stanów minimalnych nie były pokazywane obecne stany magazynowe
  • Usprawnione: Podczas przypisywania pozycji wyświetlane są także pozycje nieaktywne i w razie ich wybrania ponownie aktywowane.
  • Nowe: Możliwość pomijania ceny na dokumentach Likwidacji (dla zakładów utylizacyjnych)
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg grup towarowych/kategorii: teraz można eksportować do przejrzystego raportu w MS Excel
 • Administracja, multimedia i inne
  • Usprawnione: Wyświetlanie zielonym kolorem klientów z nadpłatą na liście klientów i wizyt
  • Poprawione: Łączenie ras mogło wyświetlać komunikat błędu zamiast wyboru rasy do złączenia
  • Poprawione: Podczas przelogowania niektóre parametry pracy mogły nie być odczytywane poprawnie
  • Poprawione: Różne foldery multimediów dla oddziałów - pokazywanie logo itd.
  • Nowe: Komunikacja z kolektorem Elzab Kolektor CE
  • Usprawnione: Zapis danych do kolektora danych uwzględnia również ceny zaawansowane, można zapisać dwie ceny
  • Usprawnione: Możliwość łatwego odblokowania serwera Conquest (zawieszał się przy próbie ponownego przesłania tego samego pliku))
  • Usprawnione: Poprawiona nawigacja - wyszukiwanie klientów i zwierząt,zwłaszcza dla chmury
  • Poprawione: W trakcie rejestracji szczepienia proponowane było wysłanie SMS-a nawet wtedy, gdy był wyłączony dla tego rodzaju zabiegu
  • Usprawnione: Dla rodzajów wiadomości SMS automatycznie nadawany jest teraz numer kategorii i inne pola
 • Laboratorium
  • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu Fuji Dri-Chem NX 500i
  • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu Fuji Dri-Chem Immuno AU10V
  • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu VCheck 200
  • Usprawnione SQ-LAB: Wiele usprawnień, możliwość wyłączania/włączania nasłuchu i inne
  • Poprawione: Odczyt wyników z aparatów Idexx: pomijane były wartości 0
  • Poprawione: Odczyt i wyświetlanie wyników z Laboratorium Idexx w wersji dla Laboratoriów
  • Poprawione: Odczyt wyników z aparatów Idexx: W niektórych przypadkach system mógł nie importować wartości innych niż 0
  • Usprawnione: Poprawiony import wyników z laboratoriów VetLaboratoria i innych działających na oprogramowaniu ATD Software
  • Poprawione: Import wyników z Laboratorium XP
  • Poprawione: Import wyników z Laboratorium Alab
  • Poprawione: Wydruk antybiogramu w Laboratorium XP
  • Poprawione: Import z laboratorium VetLab: W przypadku bardzo długiej nazwy zwierzęcia (ponad 32 znaki) pojawiał się błąd
  • Usprawnione: Import z laboratorium VetLab: jeśli pojawią się nowe wersje wykorzystanych wyników, są one automatycznie wykorzystywane w wizycie

Zmiany w wersji 5.13 - 11 grudnia 2018

  • Leczenie
   • Usprawnione: Blokada edycji starszych wizyt poprzez sprawdzanie daty granicznej wizyt
   • Poprawione: Magazyn inny niż domyślny podczas rejestracji wizyty
   • Poprawione: Zgody na zabieg: zapamiętywanie ustawień dot. kosztu, możliwość wyróżnienia informacji o kosztach zabiegu
   • Usprawnione: Edycja schematu badań: widać teraz wskaźniki z urządzenia i łatwo można przejść do mapowania
   • Poprawione: Przeliczanie wartości referencyjnych przy odczycie wyników z laboratoriów/
   • Poprawione: Import wyników z Laboratorium XP: teraz odczytywane także wyniki antybiogramów
   • Nowe: Rejestracja wizyty: możliwość ustalania wysokości pola Wywiadu (i pola Badanie kliniczne)
   • Nowe: Wyświetlanie opisu wizyty: możliwość ustalania koloru czcionki dla opisów badań
   • Poprawione: Rozmieszczenie elementów zgody na zabieg: łatwiej zmieścić treść na papierze A5
   • Usprawnione: Szczepienie p./wściekliźnie: można teraz utworzyć PDF i wysłać jako e-mail
   • Poprawione: Wydruk skierowania na badania mógł nieprawidłowo drukować tytuł lub logo
   • Usprawnione: Integracja kalkulatora weterynaryjnego z opisem dawkowania
   • Nowe: Można wprowadzić dawkowanie na kg masy ciała
   • Nowe: Ustalanie ilości leku do zastosowania na podstawie masy zwierzęcia i dawki na kg masy ciała
   • Usprawnione: Nowe świadectwo rodowodowe buhaja: różne zmiany, m.in. stanowiska osoby wystawiającej itd.
   • Usprawnione: W przypadku wielu oddziałów można ustalić, że usługi do wyboru w leczeniu będą ograniczone tylko do własnych usług (przypisanych do tego oddziału)
  • Finanse
   • Usprawnione: Podczas tworzenia pliku JPK-FA sprawdzana jest teraz poprawność numeru NIP kontrahenta
   • Poprawione: JPK-VAT uwzględnia teraz także faktury z numerem PESEL zammiast NIP
   • Poprawione: Gdy zapłaty za wizytę przyjmuje recepcja, system mimo wszystko zmieniał zaliczkę w zapłatę za dokument
   • Poprawione: Gdy zapłaty za wizytę przyjmuje recepcja, system podczas edycji wizyty mimo wszystko proponował dorównanie płatności do wartości dokumentu
   • Poprawione: Przy próbie tworzenia dokumentu w chmurze w pewnych przypadkach mógł pojawiać się komunikat błędu SET NOCOUNT OFF
   • Nowe: Raport obrotów wg pozycji, wartościowo
   • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: teraz można utworzyć wezwanie za wiele dokumentów
   • Poprawione: Wybieranie pozycji z magazynu wg kodu kreskowego: nie zawsze widać było prawidłowy kod kreskowy
   • Poprawione: Kreator dokumentów - faktura zbiorcza: jeśli po skopiowaniu pozycji z innych dokumentów do faktury zbiorczej użytkownik przeszedł na zakładkę Nagłówek, faktura mogła zostać oznaczona jako wpływająca na stany magazynowe
   • Usprawnione: Więcej informacji o utworzeniu dokumentu magazynowego (log) w różnych miejscach
   • Poprawione: Ustalanie stanu kasy w oknie Kasy, w wyniku kliknięcia na Odśwież mogło nalicząc nieprawidłowy stan kasy
   • Usprawnione: Raport wg grup towarowych/klas/kategorii: można teraz wybrać oddział
   • Poprawione: Przy próbie otwierania okna Płatności, gdy otwarta jest zakładka Kasy (lub odwrotnie) mógł pojawiać się komunikat błędu
   • Usprawnione: Łatwe odwołanie do analizy kosztów działalności z okna podsumowania dnia
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji: można teraz filtrować raport wg stawek VAT
   • Poprawione: Nie można teraz usunąć dokumentu przychodowego, dla którego istnieją wydania
   • Poprawione: Nie można zmienić ilość pozycji w dokumencie przychodowym na ilość mniejszą niż już wydana
   • Usprawnione: Szybsze wyliczanie płatności w oknie finansów klienta
   • Usprawnione: Filtr klienta: można teraz podać zakres nadpłaty / zadłużenia
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: można zaznaczyć drukowanie kodów dokumentów
   • Poprawione: Okny Wizyty -> płatność: jeśli wizyta nie miała rozliczenia, kliknięcie na "Zapłać za tę wizytę" powodowało wygenerowanie lub korektę zapłaty zaliczkowej dla przypadkowej osoby
   • Poprawione: Edycja pozycji przychodowej: kolejność edycji pól
   • Nowe: Analiza przychodów i rozchodów (dostępna np. z okna Dokumentów -> Drukuj lub z okna analizy dnia)
   • Usprawnione: klienci do wystawienia faktur zbiorczych
   • Usprawnione: Możliwość wydrukowania naklejek dla klientów, dla których wystawiono dokumenty
   • Usprawnione: Uporządkowanie, podział listy raportów w oknie Dokumentów magazynowych
   • Usprawnione: Koszty standardowe: możliwość dopisania nowych kosztów do już istniejącego dokumentu kosztowego
   • Usprawnione: Koszty standardowe: różne poprawki i usprawnienia
   • Usprawnione: Finanse klienta: można włączyć filtr wg zwierząt (dotyczy tylko dokumentów, nie wpłat)
   • Poprawione: Edycja i przeglądanie faktur korygujących nagłówka
   • Usprawnione: Czytnik danych Argox PT20 podczas inwentaryzacji: można włączyć pomijanie kodu towaru przy eksporcie danych do urządzenia
   • Usprawnione: Uszczelnienie kontroli daty granicznej dla dokumentów, wygodna edycja dat granicznych z głównego okna (przycisk Zadania)
   • Usprawnione: Import faktur zakupu - uproszczony widok i obsługa okna
  • Administracja, multimedia i inne
   • Nowe: Okno przypomnienia o wizytach: dodane sprawdzanie leków przeterminowanych
   • Usprawnione: Domyślne ustawienia logowania i możliwość ustawienia domyślnego hasła logowania podczas zmiany hasła użytkownika
   • Usprawnione: Migracja do bazy Firebird 3.0, praca na bazie Firebird 3.0
   • Nowe: Rejestrowanie dodania dokumentu oraz anulowania dodania dokumentu (w kreatorze)
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany uprawnień użytkowników
   • Poprawione: Podczas synchronizacji mógł pojawiać się błąd podłączenia do bazy danych na serwerze
   • Poprawione: Podczas próby naprawy bazy mógł pojawiać się błąd "service is attached"
   • Poprawione: Podczas generowanie pliku JPK-FA mógł pojawiać się komunikat o nieprawidłowym numerze NIP dla każdego kontrahenta
   • Nowe: Ewidencja czasu pracy (wymagane: wersja profesjonalna, dostęp do aktualizacji)
   • Nowe: Możliwość łączenia dwóch rekordów pracowników w jeden wpis - gdy jest dwukrotnie wpisany
   • Nowe: Okno klientów: wydzielony nowy przycisk do operacji dot. aktualnego klienta
   • Usprawnione: Więcej oznaczeń kolorów dla recepcji
   • Poprawione: Projektowanie i wydruk raportów profesjonalnych użytkownika mogły się nie uruchamiać i drukować raporty bez wypełniania danych
   • Usprawnione: Przesunięcie terminu myszką w terminarzu teraz wymaga potwierdzenia (chyba, że włączymy to w opcjach terminarza)
   • Nowe: Można przeglądać historię zmian dla terminu
   • Nowe: Formularze zaawansowane: można zapisywać, odczytywać i usuwać formularze z/do chmury
   • Nowe: Formularze zaawansowane: można oceniać czyjeś formularze, wiele usprawnień edycyjnych
   • Usprawnione: Łatwiejsze wyszukiwanie dostawców z metodą filtrowania (F6 lub lejek w polu szukania)
   • Nowe: Odbiór wiadomości do importu faktur i synchronizacji: obsługa protokołu pocztowego IMAP (wcześniej tylko POP3)
   • Usprawnione: Odbiór wiadomości z fakturami zakupu - poprawiona przejrzystość obsługi
   • Poprawione: Import dokumentów podczas synchronizacji
   • Usprawnione: Planowanie SMS-ów z zastosowanej profilaktyki: można teraz rozsyłać także SMS-y dla innych zabiegów niż szczepienie
  • Dane osobowe
   • Usprawnione: Możliwość wybrania, jak często ma być wymuszana zmiana hasła: co 30, 60 czy 90 dni. Rozporządzenie nie mówi o dokładnej liczbie dni.
   • Usprawnione: Możliwość utworzenia pliku PDF ze arkuszem zgody na dane osobowe (żeby np. wysłać klientowi)

  Zmiany w wersji 5.12 - 15 października 2018

  • Leczenie
   • Usprawnione: Zbiorcze generowanie plików PDF dot. Dokumentacji obrotu detalicznego: nie ma potwierdzania po każdej pozycji; pliki można tworzyć z osobnymi nazwami na każdy miesiąc
   • Usprawnione: Przyspieszone przeglądanie Vademecum zwłaszcza przy pracy w chmurze i pracy po sieci WiFi
   • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można wybrać inną klasyfikację ASA, opisującą stan, a nie znieczulenie
   • Poprawione: Zgody na zabieg: możliwość ustalenia czcionki
   • Usprawnione: Raport leków psychotropowych nie pokazywał jednostki miary, a w pewnych przypadkach dawkowania - poprawione
   • Usprawnione: Badania laboratoryjne: poprawiona konwersja pomiędzy różnymi jednostkami miary
   • Usprawnione: Dodane nowe kategorie gatunków zwierząt na potrzeby norm badań laboratoryjnych
   • Usprawnione: Rejestracja wizyty: ustalenie następnej wizyty: można wskazać lekarza, do którego zapisujemy na wizytę
   • Poprawione: Rejestracja wizyty: Wybieranie dodatkowych składników przypisanych do leku/zabiegu - system pokazywał nieprawidłową ilość na stanie (0)
   • Nowe: Możliwość wydruku pustego protokołu sprzedaż - kupno konia
   • Nowe: Możliwość ustalania ceny leku/zabiegu już na poziomie leczenia w wizycie (cena ofertowa)
   • Usprawnione: Drukowanie specyfikacji do wizyty: teraz wybór wielkości papieru i podajnika
   • Usprawnione: Baza w chmurze: szybsze wybieranie leków w leczeniu i inne usprawnienia przyspieszające pracę
   • Poprawione: Zapis epikryzy jako PDF: pojawiał się błąd i plik się nie tworzył
   • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu może teraz zawierać diagnozę
   • Usprawnione: Import wyników badań z Vet Laboratorium w Bydgoszczy
   • Poprawione: Import wyników badań z laboratorium VetLab
   • Nowe: Numeracja recept dla leków psychotropowych
   • Poprawione: Sposób nadawania numeru kartoteki inseminacji dla powtórzeń
   • Poprawione: Inseminacja: Możliwość oznaczenia 5 i 6 krycia
   • Nowe: Inseminacja: tworzenie i wydruk świadectwa rodowodowego z wykorzystaniem nowej kartoteki podmiotów
   • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można w danych lecznicy umieszczać dodatkowe dane dot. oddziału
   • Poprawione: Wydruk raportu wizyty nie pokazywał szczegółów badania laboratoryjnego, jeśli było wprowadzane w starszej wersji modułu laboratoryjnego
   • Poprawione: Zabezpieczenia przypisywania multimediów do wizyty (reakcje na różne błędy w zapisie i kopiowaniu pliku)
  • Finanse
   • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: Można filtrować po kliencie
   • Usprawnione: Wysyłanie plików JPK-VAT i JPK-FA teraz z szyfrowaniem pliku
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-VAT 3 dla zakupów
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-VAT 3 w przypadku wartości netto 0.01 mogło spowodować utworzenie nieprawidłowergo pliku
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK-FA w przypadku nazw zawierających znaki specjalne (np. "&")
   • Usprawnione: Wysyłanie plików JPK-MAG: teraz pomijane pozycje usługowe
   • Poprawione: Tworzenie zwrotu od dostawcy ze zwrotu od klienta: teraz w zwrocie jest cena dostawy (a więc cena zakupu w hurtowni), a nie cena sprzedaży widniejąca na zwrocie
   • Usprawnione: Komunikacja z serwerem Medivet
   • Poprawione: Ceny zaawansowane: wydruk cennika wyjazdowego, edycja cen, gdy zaznaczymy "ilość w opakowaniach" w Karcie leku/zabiegu
   • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: można teraz wybrać magazyn dla dokumentów
   • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można teraz wybrać także zakres dat zamiast bieżącej zmiany
   • Nowe: Możliwość łatwego przejścia z klientów do listy dokumentów klienta (Klienci -> Analizy)
   • Poprawione: Import faktur w formacie Matrix (poprawione odczytywanie stawki VAT)
   • Nowe: Odwołania z Karty towaru do listy skojarzeń z pozycjami dostawców
   • Poprawione: W zwrocie do dostawcy cena towaru mogła być zerowa
   • Poprawione: Podczas edycji istniejącej pozycji dokumentu system uwzględniał ilość dostępną, zamiast dostępnej na dany dzień. Mogło to powodować powstawanie rozbieżności na magazynie
   • Poprawione: Wyświetlanie podsumowania (głównie zadłużenia) w oknie Dokumentów magazynowych
   • Usprawnione: Odczyt faktur bezpośrednio z wiadomości: poprawiona kolejność odczytu.
   • Nowe: Nowy format importu danych: VetDirect
   • Usprawnione: Import faktur z VetDirect teraz uwzględnia także faktury korygujące
  • Administracja, multimedia i inne
   • Poprawione: Możliwość usunięcia z bazy danych klientów, którzy od ponad 5 lat nie mieli dokumentów ani wizyt
   • Poprawione: Generator raportów: poprawione drukowanie logo oraz maści zwierzęcia
   • Poprawione: Generator plików PDF, np. Zgody na zabieg: przy pewnych ustawieniach systemu Windows plik PDF mógł być mniejszy niż wybrany rozmiar kartki
   • Poprawione: Terminarz WWW: Błąd synchronizacji w przypadku użycia w opisie pewnych znaków specjalnych
   • Poprawione: Wyszukiwanie wg fragmentu tekstu dla zwierząt, klientów oraz towarów i usług
   • Poprawione: Płynność wyświetlania
   • Poprawione: W przypadku starych drukarek mogło drukowanie mogło powodować wyłączenie działania drukarki (zatrzymanie Bufora wydruków)
   • Poprawione: Wybieranie pozycji zawierających znaki specjalne
   • Usprawnione: Konwersja bazy danych do formatu Firebird 3.0
   • Usprawnione: Pobieranie aktualizacji w przypadku Windows XP
   • Usprawnione i rozszerzone: Konwersja z systemu Veterinaro
   • Nowe: ustalanie miejscowości na podstawie rejestru kodów pocztowych
   • Nowe: możliwość przelogowywania z użyciem numeru PIN zamiast hasła
   • Poprawione: ustawianie daty SMS-ów potwierdzających terminy w terminarzu
   • Usprawnione: Łatwiejsza konfiguracja wielu stanowisk do pracy w sieci dzięki zapamiętaniu ustawień i kopiowaniu do kolejnych
  • Dane osobowe
   • Nowy plik opisujący strukturę danych osobowych w Klinice XP dla celów dokumentacji RODO
   • Usprawnione: Skierowanie na badania: można wybrać, czy do skierowania trafiają pełne dane klienta, czy tylko imię i nazwisko
   • Usprawnione: W przypadku upoważnienia osób do zgody drukowanie zgody nie powodowało zaznaczenia w programie zgody klienta (pojawiał się komunikat błędu "CUST_AUTH[STATUS]...")

  Zmiany w wersji 5.11 - czerwiec 2018

  • Leczenie
   • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: karencja nie uwzględniała ewentualnego dodatkowego dnia
   • Usprawione: Przegląd inseminacji: możliwość filtrowania po kliencie, buhaju i samicy
   • Poprawione: Można teraz określić różne karencje dla pozycji / gatunku w przypadku różnych sposobów podania
   • Usprawnione: Można ustalić wielkość czcionki dla wydruku opisu wizyty
   • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można teraz anonimizować dane klienta/klientów
   • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można teraz wysłać go w postaci zaszyfrowanej jako dwie wiadomości (druga zawiera hasło)
   • Poprawione: Wydruk opisu wizyty: mimo wyłączenia ilości i jednostek miary na wydruku mogły pojawiać się te dane - poprawione
   • Poprawione: Wydruk opisu wizyty: poprawiona przejrzystość wydruku, kolorystyka itd.
   • Usprawnione: Zgoda na zabieg: Można zaznaczyć, aby drukowało się nazwisko lekarza przyjmującego zgodę
   • Poprawione: W przypadku dużej ilości oddziałów mógł pojawiać się błąd przy zapisie numeru wizyty - poprawione
   • Usprawnione: Raport wizyt wg gatunków: można wybrać pracownika
  • Finanse
   • Poprawione: Raport kosztów sprzedanych pozycji nie drukował szczegółów
   • Poprawione: Eksportowanie raportu stanu magazynu w cenach rzeczywistych do MS Excel
   • Poprawione: Eksportowanie obrotów klienta do MS Excel
   • Poprawione: Ustalanie stanów minimalnych dla magazynu w przypadku chmury
   • Usprawnione: Możliwość ustalenia uprawnień pracowników do raportu sprzedaży wg pozycji (Parametry pracy -> Zakładka Pracownicy/uprawnienia -> Wspólne uprawnienia pracowników)
   • Usprawnione: Analiza klientów: teraz pomijani są klienci nieaktywni
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: w pewnych warunkach stawka VAT dla pozycji mogła mieć nieprawidłową wartość
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: jeśli pozycja faktury nie miała żadnej nazwy powstawał plik, którego nie można było zaimportować w systemach księgowych
   • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: W przypadku nazwy kontrahenta zawierającej znak & plik mógł być tworzony niepoprawnie - poprawione
   • Poprawione: Eksport księgowań do CDN Optima: Poprawiona kolejność faktur w pliku
   • Nowe: Zakończenie wizyty: można ustalić, że zamiast proponowanej kwoty zapłaty podpowiada się zero, aby pracownik wpisywał każdorazowo rzeczywistą otrzymaną kwotę
   • Usprawnione: Opcje wydruku faktur: przy zapłacie pobraniowej można ustalić, czy zawsze drukować informację, że zapłacona, czy tylko w przypadku rzeczywiście zapłaconych
   • Poprawione: Faktura od dostawcy: przy wybieraniu pozycji wg kodu kreskowego mógł pojawiać się komunikat błędu "ItemTable[BARCODE] field not found"
   • Nowe: Raport magazynu w podziale na dostawy
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji można wygenerować wg popularności (ilości transakcji)
   • Poprawione: Sprzedaż detaliczna mogła w pewnych przypadkach wyświetlać pozycje nieaktywne
   • Poprawione: Generowanie pliku JPK magazyn mogło nie uwzględniać dokumentów rozchodowych
   • Poprawione: Wygenerowany plik JPK Magazyn mógł być zgłaszany jako nieprawidłowy (brak pól DataWydaniaWZ itd.)
   • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze po transakcji wydania z magazynu łączna ilość w lekach i zabiegach mogła być nieprawidłowa (nie zmniejszona)
   • Nowe: Import faktur z hurtowni VetDirect
  • Administracja, multimedia i inne
   • Nowe: Możliwość konfiguracji do pracy w chmurze także dla wersji 1-stanowiskowych
   • Usprawnione: Blokada usunięcia pracownika, jeśli istnieją dla niego wizyty lub dokumenty
   • Nowe: Przewodnik po wdrożeniu danych osobowych
   • Nowe: Uprawnienia wspólne pracowników: można ustalić, czy pracownik ma wgląd w swoje rozliczenie po kliknięciu na swój Avatar -> Kasa
   • Usprawnione: Lepsza stabilność w przypadku zrywania połączenia z siecią np. przy pracy w chmurze
   • Usprawnione: Nowe Vademecum leków - ponad 120 nowych ulotek leków
  • Dane osobowe
   • Nowe: Czytnik podpisów Wacom: umieszczenie danych biometrycznych podpisu w pliku PDF z możliwością późniejszej analizy
   • Nowe: Czytnik podpisów Wacom: zgoda na eutanazję także poprzez podpis
   • Usprawione: Czytnik podpisów Wacom: możliwość wyboru typu czytnika, co wpływa m.in. na wielkość czcionki na ekranie
   • Usprawione: Czytnik podpisów Wacom: dostępne dodatkowe akcje po utworzeniu pliku z podpisem: drukowanie lub wyświetlenie
   • Nowe: Możliwość wysyłania listy zaszczepionych psów jako zaszyfrowanego pliku z hasłem
   • Nowe: Możliwość wysyłania listy prowadzonych obserwacji jako zaszyfrowanego pliku z hasłem
   • Usprawnione: Możliwość eksportowania adresów e-mail do pliku tekstowego lub schowka
   • Poprawione: Masowe wysyłanie SMS-ów do właścicieli wybranych zwierząt mogło nie działać poprawnie (nie wyświetlało się okno treści wiadomości SMS)
   • Nowe: Możliwość wysłania wielu wiadomości email do wielu odbiorców zamiast jednej zbiorczej
   • Usprawnione: Wybrane funkcje modułu ochrony danych osobowych są teraz dostępne także dla pracowników na zakładce Pomoc
   • Nowe: Spis osoby upoważnione przez klienta do dostępu do danych: można je wydrukoać na zgodzie na przetwarzanie danych
   • Nowe: Nowa treść zgody na przetwarzanie danych
   • Nowe: Nowe zgody opcjonalne na wysyłanie danych do różnych systemów
   • Usprawnione: Integracja drukowanych zgód ze znacznikiem zgody na SMS / Mail
   • Nowe: Zgody opcjonalne na zgodzie na przetwarzanie danych: można zdefiniować własną treść zgody opcjonalnej
   • Nowe: Osoby upoważnione przez klienta do dostępu do danych: można je wydrukoać na zgodzie na przetwarzanie danych
   • Nowe: Możliwość wyczyszczenia informacji o zgodach wszystkich klientów
   • Nowe: Możliwość ustawienia minimalnej długości hasła użytkownika (domyślnie 6 znaków)
   • Nowe: Zaszyfrowanie haseł znajdujących się w bazie danych
   • Poprawione: Długość hasła ustalona na maksymalnie 16 znaków
   • Nowe: Możliwość zapomnienia klienta
   • Nowe: Zgrupowanie funkcji dot. ochrony danych osobowych w jednym miejscu: zakładka Administrator -> Dane osobowe

  Zmiany w wersji 5.10 - marzec 2018

  • Leczenie
   • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można ustawić teraz górny margines (np. przy druku na papierze firmowym wielu stron)
   • Poprawione: Wydruk karty obrotu detalicznego mógł nieprawidłowo pokazywać sumaryczną ilość przyjętego leku
   • Poprawione: Wybór zwierząt stada do wizyty pokazywał także zwierzęta oznaczone jako nieżywe/przekazane do uboju
   • Poprawione: Wydruk historii wizyt z poczekalni
   • Poprawione: Wydruk świadectw szczepienia, listy zaszczepionych psów i kwestionariusza do paszportu w przypadku podmiotów i więcej niż jednego właściciela danego zwierzęcia
   • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx: uwzględnianie wartości zerowych podczas importu
   • Usprawnione: Rozszerzenie uwag do Książki leczenia zwierząt gospodarskich do 600 znaków
   • Usprawnione: Dodatkowe pola w oknie badania dysplazji
   • Usprawnione: Szpital: Możliwość zmiany/wskazania lekarza prowadzącego
   • Poprawione: Karta obrotu detalicznego: prawidłowe drukowanie informacji w przypadku dokumentów KOREKTA+
   • Nowe: Możliwość wydrukowania listy zwierząt stada
  • Finanse
   • Nowe: Znacznik "Aktywny podatnik VAT" dla klientów
   • Nowe: Możliwość oddzielnej numeracji faktur dla aktywnych i nieaktywnych płatników
   • Nowe: Możliwość pomijania wydruku fiskalnego faktur dla aktywnych płatników
   • Nowe: Możliwość wydruku listy dokumentów sprzedaży z podziałem na aktywnych i nieaktywnych podatników VAT
   • Usprawnione: Na fakturze korygującej można teraz skorygować także datę zakończenia dostawy
   • Poprawione: Generowanie zwrotów od klienta z dokumentu źródłowego automatycznie generowało wszystkie pozycje
   • Poprawione: wybór oddziału dla wypłaty
   • Usprawnione: Historia obrotów klienta: można ją teraz wyświetlić także dla wskazanego zwierzęcia klienta
   • Nowe: Generowanie pliku JPK-VAT wersja 3
   • Nowe: Generowanie pliku JPK-VAT wersja 2
   • Nowe: Generowanie pliku JPK-FA
   • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: można wybrać zakres "Dokumenty zbiorcze i pozostałe" lub "Dokumenty składowe i pozostałe"
   • Usprawnione: Zaawansowana numeracja dokumentów (ciągi numeracyjne): wygodniejsze zarządzanie numeracją (filtrowanie wg roku, typu dokumentu itd.)
   • Nowe: Eksport do systemu księgowego Ramzes
   • Poprawione: Dzienny raport sprzedaży: poprawione naliczanie sumy zapłat
   • Poprawione: Rozliczanie pracowników - do wartości utargu raport doliczał wartość faktury korygującej po korekcie zamiast wartości różnicy
   • Nowe: Możliwość wystawiania not uznaniowych i obciążeniowych
   • Usprawnione: Import nowych faktur z hurtowni grupy Centrowet (dla dłuższych nazw towarów)
   • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu sprzedaży/zakupów VAT do PDF i wysłania poprzez e-mail
   • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych zapisuje teraz listy wydrukowanych dokumentów w plikach dziennych
   • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych nie przerywa pracy, ale wyświetla szczegółową informację o błędzie na zakładce raportowania
   • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych mógł wyświetlać w pewnych sytuacjach komunikat: Nieprawidłowa wartość sumaryczna dokumentu
   • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów mógł generować błąd w przypadku zaznaczenia "Uwzględniaj WZ"
   • Nowe: Import faktur z hurtowni Diagnosis i Ara
   • Nowe: Import faktur bezpośrednio z serwera Mediwet
   • Nowe: Poprawiony import faktur w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT
   • Usprawnione: Sumaryczny raport obrotów w podziale na miesiące można teraz filtrować po oddziale i typie dokumentu
  • Administracja, multimedia i inne
   • Poprawione: Wysyłanie danych o zawieszkach do systemów DogId i VetId
   • Poprawione: SMS-y: Nadawanie nazwy nadawcy w przypadku JustSend
   • Poprawione: Eksportowanie do pliku XML w przypadku nieprawidłowych znaków pokazuje, której pozycji dotyczy problem
   • Poprawione: Parametry modułu danych osobowych: ustawienie drukowania zgody bez pytania nie działało
   • Poprawione: Edycja parametrów numerowania dokumentów
   • Usprawnione: Obsługa różnych terminarzy WWW dla różnych oddziałów
   • Usprawnione: Terminarz: zapamiętywanie domyślnego widoku (dzienny/tygodniowy/miesięczny), kolory terminów także w układzie tygodniowym
   • Nowe: Uprawnienia globalne dla recepcji: dostęp do opcji programu, do zarządzania pracownikami i do analiz pracowników
   • Usprawnione: Wydłużenie pola nazwy leków/zabiegów do 80 znaków
   • Poprawione: Mogło się zdarzyć, że SMS był wysyłany do klientów mimo odmowy zgody na otrzymywanie takich informacji
   • Poprawione: Terminarz internetowy: wiele poprawek, m.in. konfigurowanie dostępu do bazy czy stabilnośc przy pracy w chmurze
   • Nowe: Schronisko: można utworzyć kartę zwierzęcia "nieschroniskowego" po adopcji

  Zmiany w wersji 5.09 - grudzień 2017

  • Leczenie
   • Usprawnione: Zalecenia: teraz można je drukować na papierze firmowym
   • Poprawione: W wersji 5.8.02.10 lista zaszczepionych psów mogła mieć zawężoną listę zwierząt
   • Poprawione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
   • Usprawnione: Przegląd numeracji wizyt - teraz z filtrowaniem oddziałów
   • Poprawione: Usuwanie recepty w oknie recept mogło nie zmieniać opisu wizyty
   • Poprawione: Tabela norm dla wskaźników mogła mieć nieprawidłową długość pola kod wskaźnika
   • Poprawione: Działa teraz prawidłowo eksportowanie i importoanie schematów badań laboratoryjnych
   • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: możliwość wydruku samego podsumowania
   • Usprawnione: Przy dodawaniu klienta i zwierzęcia można przejść do dodatkowych danych klienta
   • Usprawnione: W oknie wizyt można filtrować wizyty zawierające formularze zaawansowane
   • Usprawnione: Analiza występowania chorób - sumarycznie: można teraz uwzględniać wizyty, dla których nie było określonej diagnozy (np. do badania ilości nowych zwierząt wybranej płci itd.)
   • Poprawione: Przy próbie ponownej edycji wizyty, w której wcześniej anulowano zmiany mógł pojawiać się błąd powodujący zawieszenie systemu - poprawione
   • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze łączenie dwóch kart zwierząt mogło nie działać poprawnie
   • Usprawnione: Wydruk analizy wizyt wg gatunków: teraz można wydrukować także dane dot. płci leczonych zwierząt
   • Usprawnione: Raport prowadzonych obserwacji teraz w formacie HTML
  • Finanse
   • Usprawnione: Możliwość filtrowania także w oknie kojarzenia pozycji
   • Poprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: faktury korygujące mogły być uwzględniane nieprawidłowo
   • Poprawnione: W niektórych przypadkach zestawienie zwierząt dla faktury zbiorczej mogło być generowane nieprawidłowo
   • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu wydań z dostaw dla pozycji do MS Excel
   • Usprawnione: Możliwość drukowania paragonów na drukarce fiskalnej EPSON TM-T810FV (protokół EPSON Thermal)
   • Usprawnione: Wydruk faktury korygującej: uwzględnianie różnych kont bankowych, dodana data płatności
   • Usprawnione: Raport sprzedaży: można pominąć wpłaty wcześniejsze niż analizowany okres (dzięki temu suma wpłat odpowiada rzeczywistości)
   • Nowe: Import faktur z hurtowni Ragdoll
   • Nowe: Możliwość weryfikacji poprawności danych klienta w bazie GUS oraz CEiDG
   • Poprawione: Edycja zamówień do dostawców, m.in. korzystanie ze stanów minimalnych i dotychczasowych zamówień
   • Usprawnione: Edycja zamówień do dostawców: stany minimalne także dla danego magazynu
   • Usprawnione: Edycja stanów minimalnych, m.in. możliwość szybkiego zamówienia pozycji
   • Usprawnione: Generowanie pliku JPK MAG - wersja testowa
   • Poprawione: Kreator dokumentów - faktura od dostawcy: dane dostawcy mogły się nie przepisywać do faktury
   • Usprawnione: Filtrowanie zwierząt: zakres wagowy można podać z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
   • Poprawione: Rozliczanie pracowników - poprawione drukowanie pracowników od nowej strony
   • Nowe: Możliwość zmiany ceny sprzedaży dla wielu pozycji naraz
   • Poprawione: Podczas rozliczenia zbiorczego mogła się pojawiać nadpłata u klienta
   • Nowe: Wydruk fiskalny: możliwość wydrukowania paragonu z numerem NIP (dla drukarek Novitus)
   • Nowe: Wydruk fiskalny: możliwość wydrukowania pozycji ze stawką N/P jako stawka E (ustawiane w opcjach drukowania fiskalnego)
   • Poprawione: Wydruk fiskalny bezpośrednio na drukarce Novitus mógł powodować występowanie błędu Access violation
   • Usprawnione: Rozliczenie zbiorcze pozwala na automatyczne zarejestrowowanie płatności dla poszczególnych dokumentów
   • Usprawnione: Raport transakcji dla dostaw pozycji jest bardziej przejrzysty, widoczny pełny kod dokumentu zakupu i nazwa dostawcy
   • Usprawnione: Import faktur korygujących z kolejnych hurtowni, m.in. z Konstantynowa Łódzkiego
   • Usprawnione: Na wydruku faktury można drukować numery WZ/paragonów składowych
   • Nowe: Ostrzeżenie o powstaniu luki w numeracji faktur w przypadku usuwania faktury innej niż ostatnia
   • Nowe: Eksport księgowań dokumentów do systemów Rachmistrz i Rewizor (wersja testowa)
   • Poprawione: W przypadku usuwania faktury o numerze niższym niż ostatni mógł pojawiać się błąd - usuwane były pozycje, ale nagłówek zostawał w bazie danych
   • Usprawnione: Dostosowanie importu faktur dla hurtowni Zwierzyniec (format Ragdoll)
   • Usprawnione: Przeglądanie magazynu: możliwość filtrowania pozycji wchodzących do inwentaryzacji
   • Usprawnione: Obsługa stawek VAT podzielona na zestawy dla dowolnego kraju podatkowego z uwzględnieniem zakresów obowiązywania
   • Nowe: Możliwość wydruku na fakturze informacji o tym, że sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT
  • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
   • Nowe: Filtrowanie terminarza wg kategorii
   • Usprawnione: Wyróżnianie wpisów o wyższym priorytecie
   • Nowe: Możliwość przypisywania kategorii do terminów
   • Nowe: Możliwość przypisywania kolorów do terminów
   • Usprawnione: Kolorystyka terminarza
  • Administracja, multimedia i inne
   • Usprawnione: Możliwość podpisów elektronicznych teraz także dla raportów definiowanych przez użytkownika
   • Poprawione: Szybkie kliknięcie na ikonę Leki i zabiegi mogło spowodować zawieszenie programu lub pojawianie się błędów
   • Nowe: Eksport adresów do bazy Envelo
   • Usprawnione: Archiwizacja multimediów obejmuje obecnie także podfoldery miesięczne oraz uwzględnia różne przypadku folderów
   • Poprawione: Podczas archiwizacji informacje o postępie procesu mogła nie być pokazywana
   • Nowe: Poczekalnia: analiza zapisów w poczekalni (czas oczekiwania, ilość zapisów itd.)
   • Nowe: Poczekalnia: Możliwość zlecenia wykonania zdjęcia RTG
   • Nowe: Sprawdzanie integralności kodów dostaw i kodu magazynu
   • Poprawnione: Uszczelnienie uprawnień dot. dostępu do tworzenia dokumentów i magazynu
   • Nowe: Laboratorium XP: Możliwość wczytywania wyników z bufora
   • Poprawnione: Formularze zaawansowane - różne usprawnienia i poprawki
   • Poprawnione: Export zestawień do MS Excel mógł nie działać dla niektórych zestawień - poprawione
   • Nowe: Konwersja danych z systemu SmallBussiness
   • Poprawione: Różne poprawki w procedurze zamknięcia roku

  Zmiany w wersji 5.08 - wrzesień 2017

  • Leczenie
   • Poprawiona: Edycja badań na chorobę Aujeszky'ego
   • Usprawnione: Sprawdzanie integralności leczenie-rozliczenie
   • Usprawnione: Import kolczyków w kolejnym formacie
   • Poprawione: W przypadku wprowadzania zaległych wizyt, w momencie zapisu mógł pojawiać się komunikat błędu (LECZ_DTL not active dataset)
   • Usprawnione: Schronisko: możliwość filtrowania zwierząt wg odbiorcy
   • Poprawione: W przypadku importu wyników badań z VetLab Bydgoszcz mogły nie być widoczne wartości
   • Poprawione: Import wyników badań z VetLab, gdy wynik nie zawiera daty badania
   • Poprawione: Import wyników badań z Laboratorium Idexx
   • Poprawione: Podczas powielania wizyt mógł występować błąd - poprawione
   • Usprawnione: Możliwość ustawienia, czy microchip zwierzęcia musi być unikalny, czy nie (Opcje -> Zwierzęta)
   • Usprawnione: Karta obrotu detalicznego drukuje teraz numery kolejnych transakcji, licząc od pierwszej transakcji w historii, a nie od 1.
   • Nowe: Nowy znacznik dla wizyt: flaga czerwona
   • Poprawione: Podczas importu wyników z ABC VET Horiba mógł się pojawiać komunikat brakujących wskaźników np. BIRTH DATE
   • Nowe: Wersja dla schronisk: Możliwość przeniesienia Karty zwierzęcia do kartoteki schroniskowej
   • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: można teraz drukować także nr zawieszki; więcej parametrów zaapmiętywanych
   • Poprawnione: Wypis ze schroniska: poprawiona nazwa gatunku dla zwierząt innych niż pies
   • Usprawnione: Analiza zastosowanego leczenia: można oprócz okresów tygodniowych i miesięcznych wybierać także lata
   • Usprawnione: Wygodniejsze wybieranie wyników z bufora badań diagnostycznych, zwłaszcza przy dużej ilości badań
   • Usprawnione: Import wyników badań z Idexx Snap Reader
   • Poprawnione: W przypadku bazy w chmurze zapis skróconej wizyty mógł trwać bardzo długo
   • Usprawnione: Obserwacje: można wybrać lokalizację, gdzie odbywa się obserwacja (stacjonarnie, z doprowadzeniem lub poza lecznicą), a potem analizować to w oknie przeglądu obserwacji
   • Poprawnione: Przypisywanie ulotki Vademecum do leku w Karcie leku
  • Finanse
   • Usprawnione: Sprawdzenie zgodności leczenie - rozliczenie
   • Usprawnione: Przyspieszone generowanie raportu obrotów z klientami, zwłaszcza przy większej ilości danych
   • Poprawione: Po rozliczeniu zbiorczym zadłużenie klienta mogło być obliczane nieprawidłowo
   • Usprawnione: Usprawniona edycja i wydruk faktury korygującej w przypadku korekty nagłówka
   • Poprawione: Wybieranie WZ do faktury zbiorczej: na liście były dostępne także już wykorzystane WZ
   • Nowe: Nowy format importu danych: Kamsoft UTF-8 (dla nowych faktur z hurtowni MEDiWET)
   • Usprawnione: Raport zysku można teraz wydrukować dla konkretnego zwierzęcia
   • Usprawnione: Raport obrotów wg odbiorców pokazuje teraz zarówno obrót netto jak i brutto
   • Usprawnione: Wydruk cennika: możliwośc ograniczenia do wybranej kategorii, możliwośc drukowania opisu dodatkowego
   • Usprawnione: Faktury eksportowe: można ustawić w parametrach, czy w podsumowaniu ma być drukowany kurs wymiany i przeliczenie
   • Usprawnione: Wydruk fiskalny na koniec wizyty można domyślnie wyłączyć dla faktur (ustawienie w Opcjach -> Zakończenie wizyty)
   • Poprawione: Szybkie MM: przesunięcie całej zawartości magazynu mogło wywołać komunikat błędu
   • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup dokumentów: możliwość wybrania typu dokumentów
   • Poprawione: W przypadku wypłaty na wydruku kopii KP mógł się drukować napis Dowód wpłaty zamiast Dowodu wypłaty
   • Usprawnione: Zerowanie kasy objęte jest teraz tymi samymi zasadami odnośnie hasła, co płatności
   • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji można teraz grupować grupami towarowymi i eksportować do MS Excel
   • Usprawnione: Podczas edycji pozycji dokumentu sprzedaży można zmieniać stawkę VAT (przydatne przy fakturach eksportowych/zagranicznych)
   • Usprawnione: Wygodniejsza edycja stanów minimalnych
   • Poprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: prawidłowo są teraz uwzględniane Faktury korygujące
   • Poprawione: Przeliczanie globalne zapłat klientów
   • Usprawnione: Rozliczenie finansowe z klientem można teraz wydrukować do pliku PDF i wysłać jako załącznik wiadomości
   • Poprawione: Poziom cen dla klienta w niektórych warunkach mógł być ustalany nieprawidłowo
   • Usprawione: Możliwość filtrowania w oknie finansów klienta
   • Poprawione: Odświeżanie stanu kasy, jeśli nie był stosowany system zmianowy
   • Poprawione: Korzystanie z wizyty ze stanów magazynu wskazanego dla wizyty, a nie magazynu użytkownika
  • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
   • Poprawione: Podczas edycji terminu mogło pojawiać się ostrzeżenie, że termin minął
   • Usprawnione: Okno terminarza: zapamiętywanie szerokości lewego panelu
   • Usprawnione: Klienci: możliwość wyszukiwania do adresie e-mail
   • Usprawnione: Automatyczna identyfikacja klienta na podstawie adresu e-mail
   • Poprawione: Stałe terminy: w przypadku bloku czasowego być nieprawidłowo wyświetlane zakresy godzin
   • Usprawnione: Stałe terminy: wyświetlanie nazw terminów, wygodniejsze zarządzanie nimi
   • Poprawione: Stałe terminy: przy dodawaniu mógł się nie podpowiadać pracownik dla nowego terminu
   • Usprawnione: Nasłuch internetowy: możliwość wymuszenia odświeżenia widoku lecznicy w portalu WetTermin.pl
   • Poprawione: Nasłuch internetowy: w przypadku wspólnego terminarza mogły się nie wyświetlać godziny przyjęć na WWW
   • Poprawione: Bardziej niezawodne sprawdzanie nowych zapisów w terminarzu WWW
   • Poprawione: Terminarz internetowy: Nie można było definiować wizyt lekarza dłuższych niż 100 minut
   • Nowe: Terminarz internetowy: Teraz można definiować typy wizyt internetowych w konfiguratorze, inne dla każdego pracownika
   • Poprawione: Wysyłanie przypomnienia SMS z poziomu terminarza teraz zaplanuje wysłanie 24 godz. przed wizytą
   • Poprawione: Zbiorcze wysłanie wiadomości do właścicieli zwierząt tworzyło SMS-y bez danych zwierzęcia -> nie było kontroli, czy zwierzę żyje
   • Nowe: Możliwość wysyłania SMS-ów poprzez VetSMS (jako alternatywa do SerwerSMS i JustSend)
   • Nowe: Przeglądanie SMS-ów: Możliwość filtrowania tylko odrzuconych SMS-ów, globalna zmiana statusu wieleu SMS-ów na "Planowany"
   • Poprawione: Potwierdzanie terminów poprzez SMS np. w terminarzu mogło proponować godzinę 21:59
  • Administracja, multimedia i inne
   • Poprawione: W niektórych przypadkach wstążka zwiększała wysokość przy każdorazowym zamknięciu okna np. wizyt
   • Poprawione: Wyświetlanie nazw opcji na wstążce, w przypadku większej czcionki
   • Poprawione: Działanie programu przy ustawionej większej czcionce
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany nazwy klienta
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany podstawowych danych klienta (adres, telefon, e-mail) i możliwość filtrowania historii zmian wg wybranego klienta dla nowo rejestrowanych zdarzeń
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany ustawień taryfy nocnej, weekendowej
   • Nowe: Rejestrowanie zmiany numeru dokumentu
   • Usprawnione: Poprawiona przejrzystość historii zmian
   • Poprawione: Multimedia: niektóre pliki PDF mogły być wyświetlane w sposób zniekształcony - z "rozstrzelonymi" literami
   • Usprawnione: Multimedia umieszczane są teraz w wielu podkatalogach (jeden na każdy miesiąc), dzięki czemu wyświetlane są znacznie szybciej
   • Usprawnione: Multimedia: Możliwość filtrowania multimediów wg rodzajów (zdjęcia zwierzecia, zgody na zabieg itd.)
   • Usprawnione: Multimedia: Wygodniejsze przeglądanie multimediów klienta
   • Usprawione: Konwersja z systemu Vethoven
   • Usprawione: Podczas wysyłania wiadomości e-mail można zdefiniować stałą stopkę i typowe treści wiadomości
   • Nowe: Możliwość zdefiniowania grup pracowników, do których wysyłane są powiadomienia w programie
   • Nowe: Ostrzeżenie, jeśli baza danych znajduje się w niezalecanych folderze Program Files w przypadku systemów nowszych niż Windows XP
   • Nowe: Możliwość określenia ulubionych raportów
   • Usprawnienia: Zmiana formatu plików używanych podczas synchronizacji: zamiast plików .Cab teraz wykorzystywane są pliki .zip z hasłem, ustawianym przez użytkownika
   • Poprawione: Łączenie do bazy danych gdy używane niestandardowe hasło
   • Usprawnione: Synchronizacja: dodatkowy, czwarty adres do wysyłania zmian
   • Poprawiona stabilność uruchamiania podstawowych funkcji (podwójne kliknięcie)
   • Usprawnione: Wygodniejsza edycja parametrów wydruków laboratoryjnych
   • Dane osobowe: dodanie możliwości wykorzystania czytnika podpisów, bardziej przejrzysta obsługa
   • Nowe: Wygodniejsze wybieranie pozycji: teraz można przełączyć pole wyszukiwania na filtr (klawiszem F6)

  Zmiany w wersji 5.07 - czerwiec 2017

  • Leczenie
   • Usprawnione: Wprowadzanie numeru zawieszki w trakcie wizyty, jeśli nie zostało to zrobione w edycji szczepienia (tylko po kliknięciu na Zapisz zawieszkę)
   • Usprawnione: Wizyta szpitalna: uwzględniany znacznik "Dodawaj ciągle"
   • Nowe: Możliwość drukowania zaświadczenia o szczepieniu p./wściekliźnie na drukarce tekstowej (Mefa Kafka)
   • Poprawione: wydruk zgody właściciela zwierzęcia na skierowaniu na badanie
   • Poprawione: Po utworzeniu epikryzy dane właściciela i zwierzęcia na liście epikryz mogły nie być widoczne
   • Usprawnienia dla schronisk: więcej parametrów drukowania karty ewidencyjnej, lepsza praca przy posiadaniu w bazie zwierząt ze schroniska i spoza niego
   • Usprawnienia dla schronisk: lepsza kontrola istnienia microchipów
   • Usprawnione: Analiza występowania chorób - więcej kryteriów i możliwości wyszukiwania w analizie sumarycznej, przeglądanie szczegółów
   • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: Możliwość drukowania numeru oddziału w numerze szczepienia
   • Nowe: Sprawdzanie i ustawianie daty granicznej dla wizyt, poniżej której nie można już nic zmieniać
   • Usprawnione: Edycja wywiadu, badania i diagnozy
   • Usprawnione: Kontynuacja wizyty: teraz kopiowane także numery kolczyków w przypadku stada
   • Usprawnione: Import i wydruk wyników z Laboratorium Idexx (poprawione nazwy wskaźników, uwzględnianie wartości zerowych, grupowanie uwag i inne)
   • Usprawnione: Wygodniejsze tworzenie wizyt z bufora wyników badań diagnostycznych
   • Poprawnione: Ustalanie numeru wizyty w parametrach numerowania wizyt
   • Nowe: Moduł SQ-LAB: możliwość współpracy z aparatem Samsung PT10V
   • Usprawnione: Moduł SQ-LAB: Szybsze i bardziej stabilne odczytywanie wyników
   • Nowe: Zapisywanie każdej wersji wizyty zgodnie z Rozporządzeniem dot. książki leczenia zwierząt z 2008 r.
  • Finanse
   • Poprawione: Jeśli w Kreatorze dokumentów data wystawienia została zmieniona po dodaniu pozycji, to daty wydań/przyjęć dla poszczególnych pozycji mogły być nieprawidłowe
   • Poprawione: Dla podmiotów nie będących płatnikami VAT w bardzo wielu miejscach mógł był drukowany VAT lub wartość netto - poprawione
   • Usprawnione: Specyfikacja pozycji dla dokumentu: można ograniczyć ją do usług (np. przy rozliczeniach z gminą)
   • Usprawnione: Edycja zamówień: przy wykorzystaniu stanów minimalnych pytanie o rzeczywistą ilość zamiast wpisania automatycznie proponowanej
   • Usprawnione: Raport stanu magazynu: możliwość drukowania numeru NIP lecznicy
   • Nowe: Możliwość utworzenia faktury zbiorczej na gminę tylko na usługi z określonymi cenami (przetargowymi)
   • Usprawnione: Wygodniejsze wpisywanie kosztów stałych: przełączanie netto/brutto, możliwość zaznaczenia/wyłączenia wszystkich pozycji naraz
   • Nowe: Szacowanie kosztów wizyt na podstawie kosztów stałych i zmiennych
   • Nowe: Możliwość zmiany paragonu w dokument RW
   • Poprawione: Poprawiony zwrot ze sprzedaży detalicznej (mogły się nie kopiować pozycje z dokumentu źródłowego)
   • Usprawnione: Raport obrotów z klientem można teraz drukować do pliku PDF
   • Nowe: Możliwość drukowania faktur VAT z zastosowaniem NIP-u europejskiego sprzedawcy
   • Nowe: Możliwość wyliczenia prowizji pracowników za zaległe dokumenty uregulowane w wybranym okresie
   • Usprawnione: Cennik wyjazdowy może teraz drukować ceny przypisane do konkretnego magazynu
   • Poprawione: Podczas tworzenia faktury korygującej z korektą nagłówka mogły się pojawiać nieprawidłowe dane do korekty
   • Usprawnione: Schronisko: Można teraz ustalić czy domyślnie rozliczenie z wizyty ma być dokumentem płatnym czy nie (parametry pracy schroniska)
   • Usprawnione: Możliwość usunięcia rabatu z wydruku dokumentów sprzedaży (np. przy rozliczeniach z gminą)
   • Usprawnione: Możliwość sortowania w oknie dokumentów wg numeru dokumentu, kodu dokumentu itd.
   • Usprawnione: Zamknięcie roku: szybsze przetwarzanie (przyspieszenie procesu naliczania obrotów klientów)
   • Usprawnione: Raport rozliczenia pracowników: jeśli uruchamiany przez pracownika, to nie są zapamiętywane zmiany ustawień raportu
   • Usprawnione: Dodana stawka VAT Odwrócony na potrzeby faktur zagranicznych
   • Nowe: Sprawdzanie i ustawianie daty granicznej dla dokumentów, poniżej której nie można już nic zmieniać
   • Usprawnione: Raport sprzedaży pokazuje teraz wartości dokumentów w podstawowej walucie (przeliczając z waluty dokumentu)
   • Usprawnione: Bardziej przejrzysta lista dokumentów (poprawione kolory np. dla dokumentów niezapłaconych)
   • Usprawnione: Możliwość wyłączenia z raportu stanu magazyu wybranej grupy towarowej
   • Usprawnione: Dla klientów można ustawiać niestandardowe filtry jako fragmenty zapytań SQL np. wpisując warunek RABAT >= 10
   • Usprawnione: Podczas rejestracji wpłaty można wskazać inną kasę niż przypisana do użytkownika
   • Poprawione: Pracownicy -> Analiza bieżącego pracownika: w niektórych przypadkach wykres finansów pokazywał nieprawidłowe kwoty
   • Poprawione: Import faktur mógł pokazywać nieprawidłową wartość faktury źródłowej
   • Nowe: Raport obrotów z klientami (Klienci -> Drukuj), pokazujący sprzedaż dla każdego klienta w wybranym okresie
  • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
   • Usprawnione: CRM-SMS: Wysyłanie wiadomości po godzinach pracy lecznicy
   • Nowe: Źródło klienta, możliwość filtrowania po nim, a w przypadku modułu CRM-SMS wykres źródła klientów
   • Nowe: Możliwość kontroli, czy źródło klienta zostało wypełnione przy dodaniu klienta
   • Nowe: Współpraca z systemem centrali telefonicznej NFON
   • Poprawione: Usunięty błąd, który mógł uniemożliwiać inicjalizację terminarza internetowego
   • Poprawione: Terminarz: w układzie tygodniowym czcionka mogła mieć inną wielkość niż określona w parametrach
   • Poprawione: Terminarz: podczas edycji grafiku mogły znikać godziny pracy zaplanowane dla pracowników niedostępnych dla klientów
   • Poprawione: W edycji terminu nie można było wskazać pracowników, których terminarz jest tylko wewnętrzny
   • Usprawnione: Konfiguracja terminarza internetowego: można wpisać nazwę i adres działalności, jeśli jest inna niż podstawowe dane lecznicy
   • Usprawnione: Komunikacja z terminarzem internetowym teraz działa nieco szybciej (bez sprawdzania dodatkowych tabel)
   • Poprawione: Nasłuch terminarza: wejście w ustawienia połączenia z bazą danych mógł powodować rozłączenie z lokalną bazą
   • Usprawnione: Poczekalnia: Odnotowanie rozmowy telefonicznej zawiera teraz od razu opis z rejestracji w poczekalni
  • Administracja i inne
   • Poprawione: Synchronizacja: Podczas synchronizacji data zakończenia dostawy mogła nie być przesyłana do serwera
   • Nowe: Wygodniejsza komunikacja pomiędzy użytkownikami: zamiast wyskakującego okienka z wiadomością, przerywającego pracę teraz miga ikona wiadomości u góry okna
   • Usprawnione: Odświeżone okno wiadomości, lepsza kontrola odczytania wiadomości
   • Nowe: Dla wiadomości wewnętrznych można przeglądać, kto je odczytał
   • Poprawione: Drukowanie plików PDF wykorzystujących inline images
   • Laboratoria: Zniesienie ograniczenia liczby planowanych kierunków i metod badań, dodany dokument związany z planowanym kierunkiem
   • Nowe: Śledzenie zmian w dokumentach magazynowych
   • Nowe: Konwersja z programu Zwierz/Access
   • Usprawnione i rozszerzone: Konwersja z systemu Veterinaro
   • Usprawnione: Lepsze zabezpieczenie w przypadku zerwania połączenia z bazą danych w trakcie rejestracji wizyty
   • Poprawione: Mógł występować problem z minimalizowaniem głównego okna programu
   • Usprawnione: Usprawnione generowanie zleceń wykonania obrazu RTG

  Zmiany w wersji 5.06 - kwiecień 2017

  • Leczenie
   • Poprawione: Nie wyświetlała się ikona leczenia szpitalnego na liście wizyt
   • Poprawione: W Książce leczenia zwierząt domowych mogły się pojawiać serie i daty ważności leków
   • Poczekalnia: zapamiętywanie aktualnego statusu - filtrowania listy
   • Nowe: Szczepienie p.wściekliźnie: możliwość drukowania na papierze termicznym (szer. 112 m)
   • Karta szpitalna: poprawiony wydruk danych klienta (m.in. telefon)
   • Poprawione: Edycja parametrów schematu diagnostycznego mogła wyświetlać błąd uniemożliwiający edycję
   • Nowe: Możliwość przypisania rasy do budynków dla stada (np. w przypadku stad drobiu o różnych rasach w różnych budynkach)
   • Nowe: Nowy cennik badań Idexx na 2017 rok
   • Poprawione: Niektóre zdarzenia (szybka sprzedaż, wydanie zaświadczenia/wydruku) nie były rejestrowane z okna klientów
   • Usprawnione: Karencję dla leków można pokazywać z datą o jeden dzień późniejszą (ustawiane w parametrach)
   • Nowe: Możliwość przypisania schematu leczenia do usługi. Po wybraniu usługi w wizycie kopiowany jest do leczenia cały schemat
   • Poprawione: Przeglądanie wizyt: jeśli dla którejś z wizyt był przypisany PDF, przeglądanie wizyt mogło się zawieszać lub scroll powodował przewijanie o wiele wierszy zamiast jednego
   • Nowe: Możliwość zdefiniowania innego logo na wydrukach wyników laboratoryjnych
   • Nowe: Zgoda na zabieg: dodatkowa informacja o kosztach leków wydanych do domu, więcej miejsca na opis rozpoznania
   • Nowe: Sprawozdanie z badania mięsa i wiele usprawnień w rejestracji badań mięsa: dodane koło łowieckie, miejsce polowania, numeracja badań, definiowanie danych stacji wytrawiania mięsa itd.
   • Usprawnione: Vademecum uzupełnione o kilkadziesiąt ulotek leków
   • Usprawnione: Umowa adopcyjna w przypadku schronisk może teraz zawierać dodatkowe pola (PESEL, data kwarantanny)
   • Usprawnione: Odczyt wyników z Laboratorium Idexx: Uwzględnianie tekstów dodatkowych, grup wartości, komentarzy, kolejności itd.
   • Usprawnione: Wiele poprawek w działaniu szpitala, m.in. wyświetlanie okna, edycja listy klatek, edycja wykonanych badań, poprawiony wydruk karty itd.
   • Nowe: Szpital: Możliwość wydrukowania zgody na leczenie stacjonarne
   • Wygodniejsze wybieranie wielu pracowników (np. do wyjazdu w teren)
   • Poprawione: Rejestracja wizyty: mogło nie działać prawidłowo sprawdzanie, czy w leczeniu nie użyto więcej, niż dostępne na magazynie
   • Poprawione: Epikryza - różne usprawnienia w tworzeniu i drukowaniu
   • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: możliwość wydrukowania numeru książki leczenia zawartego w dokumencie zamiast numeru wizyty, nawet gdy wizyta istnieje
   • Usprawnione: Wydruk karty ewidencyjnej zwierzęcia (schroniska): można definiować treść oświadczenia osoby przekazującej; drukowana jest maść
   • Usprawnione: Skierowanie na badanie: teraz można dopisać standardową zgodę właściciela na wykonanie badania
   • Poprawione: Dane o szczepieniu nie były przesyłane do bazy DogId, jeśli wpisane były dwa adresy e-mail dla klienta
   • Nowe: Możliwość odczytywania microchipów psów za pomocą czytnika (Sigmed)
   • Usprawnione: Nowy symbol dla zabiegów profilaktycznych do wyboru - kleszcze
   • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: pozycje rozbite na dwie dostawy przy przyjęciu (ze względu na zaokrąglanie cen) są drukowane jako jedna dostawa
   • Nowe: Możliwość drukowania Książki leczenia zwierząt domowych w wybranym zakresie numerów wizyt
   • Sprawdzanie unikalności microchipu przy dopisywaniu lub uzupełnianiu danych zwierzęcia
   • Nowe: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można ustalać, czy będą drukowane nazwy, waga, data urodzenia zwierząt stada
  • Finanse
   • Leki i zabiegi: pomijanie sprawdzanie unikalności kodu kreskowego, jeśli ten ma mniej niż 5 znaków (ważne np. przy imporcie faktur z Medivet)
   • Poprawione: Jeśli na danym komputerze nie było czcionki Segoe UI light w angielskojęzycznej wersji językowej, to nie było drukowane na fakturze podsumowanie VAT
   • Nowe: Wydruk faktur: Możliwość drukowania okresu wykonania usługi zamiast konkretnej daty
   • Nowe: Kategorie faktur: można teraz filtrować dokumenty według nich, a kategorię drukować u dołu faktury
   • Nowe: Kategorie faktur można tworzyć automatycznie na podstawie kategorii pozycji
   • Poprawione: Wykres sprzedaży pojedynczego leku mógł powodować zawieszenie programu, gdy zakres dat był nieograniczony
   • Poprawione: W przypadku zastosowania rabatu 100% mogły pojawiać się błędy lub nawet zawieszenie programu
   • Nowe: Możliwość wyłączenia na wydruku faktur oznaczenia Oryginał / Kopia
   • Usprawnione: Przeglądanie zaopatrzenia obejmuje teraz także zwroty do dostawcy
   • Poprawione: Na wydruku zwrotu od klienta kwota pozostająca do zwrotu mogła być drukowana nieprawidłowo
   • Poprawione: W przypadku długiej nazwy odbiorcy mogła nie mieścić się na wydruku dokumentu sprzedaży/WZ
   • Poprawione: Wykres sprzedaży towaru / usługi mógł nie pokazywać żadnych wartości - poprawione
   • Poprawione: Przy pracy w chmurze dodawanie klientów z okna Kartoteki klientów mogło nie działać prawidłowo
   • Poprawione: Kreator dokumentów: w przypadku zmiany kontrahenta przechodzenie pomiędzy zakładkami mogło powodować przywrócenie danych kontrahenta sprzed zmiany
   • Poprawione: Kreator dokumentów: tworzenie MM+ mogło być wykonywane na nieprawidłowy magazyn (o kodzie "np.")
   • Nowe: Możliwość eksportu cennika wyjazdowego do MS Excel
   • Poprawione: Odświeżenie stanu kasy mogło nie działać prawidłowo, jeśli zmiana była zamknięta
   • Poprawione: Raport sprzedaży dziennej doliczał do wartości sprzedaży kwotę zaległych uregulowanych płatności
   • Poprawione: Inwentaryzacja: Odczyt ilości z kolektora danych mógł działać nieprawidłowo w przypadku ilości z ułamkiem, np. 14.5
   • Poprawione: Wydruk faktur: W przypadku długiej nazwy nabywcy, końcowa część nazwy mogła nie być drukowana
   • Poprawione: Historia leczenia zwierzęcia stada pokazywała tylko ilości leków zastosowanych (pomijając pozostawione)
   • Poprawione: Rozliczanie wizyt: w przypadku dokumentów RW system uwzględniał rabat, którego później nie można było poprawić
   • Poprawione: Na duplikacie faktury mogła nie być drukowana data wydruku duplikatu
   • Usprawnione: Specyfikacja dla dokumentu: teraz można ukryć wartości poszczególnych pozycji
   • Poprawione: Raport stanu magazynu nawet przy wielu działalnościach mógł drukować dane tylko dla podstawowego oddziału
   • Usprawnione: Raport stanu magazynu: teraz można wybrać dostawcę
   • Usprawnione: Raport zysku wg dokumentów - można teraz wybrać magazyn
   • Nowe: Możliwość ustalania cen sprzedaży różnych dla różnych magazynów
   • Nowe: Możliwości filtrowania listy dokumentów według dodatkowych filtrów
  • Administracja i inne
   • Nowe: Różne nowe opcje konfiguracji przy pracy wielooddziałowej
   • Nowe: Praca wieloodziałowa: Możliwość zdefiniowania folderów mediów, plików PDF i zdjęć zwierząt niezależnie dla każdego oddziału
   • Nowe: Ochrona faktur: można ustalić, że faktury tworzone są tylko z datą bieżącą, inne kontrole poprawności faktur
   • Poprawione: Planowanie SMS-ów z zastosowanej profilaktyki ustawiało czas (dzień) wysłania na moment planowanego szczepienia, a nie odpowiednio wcześniej
   • Usprawnione: Łatwe potwierdzanie i odwoływanie wizyt z poziomu terminarza (prawy przycisk myszy na terminie)
   • Poprawione: Terminarz: mogła nie działać filtrowanie wg typu zdarzenia w widoku tygodnia
   • Poprawione: Terminarz: Praca na układzie miesięcznym mogła powodować zmianę tematu zdarzenia
   • Poprawione: Terminarz: W edycji terminu przejście do karty klienta mogło nie działać prawidłowo
   • Usprawnione: Łatwiejsze aktywowanie modułu CRM-SMS (automatycznie), lepsza informacja o końcu dostępu do modułu
   • Poprawione: Minimalizacja terminarza przy pracy na dwóch monitorach mogła powodować zawieszenie programu - poprawione
   • Usprawnione: Terminarz internetowy: teraz jest także wielooddziałowy; poprawki w komunikacji z terminarzem WetTermin.pl
   • Nowe: Edycja terminu: wgląd w przypomnienia związane z terminem, klientem, zwierzęciem
   • Nowe: Kreator komunikacji z WetTermin.pl, przebudowany komunikator i wiele innych zmian związanych z rejestracją w internecie
   • Większa stabilność programu SQ-LAB do komunikacji z aparatami diagnostycznymi
   • Nowe: SQ-LAB: Współpraca z aparatem Skyla VB1 (morfologia)
   • Nowe: Szablony życzeń wielkanocnych

  Zmiany w wersji 5.05 - styczeń 2017

  • Leczenie
   • Teraz dodatkowe zdarzenia (telefon, odwołanie wizyty itd.) można rejestrować także z poziomu Kartoteki klientów
   • Leki i zabiegi: wydzielony przycisk Analizy: zgrupowane analizy pozycji
   • Schematy leczenia: możliwość ustalenia stałej ceny za całość
   • Nowy typ zdarzeń dla wizyt: Inne zdarzenie
   • Nowe oznaczenie wizyty specjalnej: Zdjęcie RTG
   • Schronisko: raport działalności uzupełniony o eutanazje i adopcje psów
   • Schronisko: poprawiony raport psów schroniska: może uwzględniać bieżący filtr w kartotece
   • Schronisko: poprawiony raport przyjęć/wydań: można teraz wybrać co ma być drukowane: nazwa czy chip
   • Poprawione: Okno zwierząt: przejście do wyboru maści bez wybrania maści powodowało wyczyszczenie informacji o maści danego zwierzęcia
   • Zwierzęta: Można teraz wyłączyć ustalanie płci na podstawie nazwy (poza Polską lub gdy w nazwie są identyfikatory - np. w schronisku)
   • Zwierzęta: Przy dodaniu z okna zwierząt można teraz wyłączyć automatyczne wpisywanie np. numeru microchipa z pola szukania
   • Wykres zastosowania leku: teraz można wybrać lekarza jako jedno z kryteriów
   • Poprawione drukowanie zaleceń, dodatkowo można je drukować do PDF i wysłać poprzez e-mail
   • Poprawione stosowanie karencji dla istniejących wizyt (uwzględnianie znacznika wizyt gospodarskich)
   • Poprawione: Wydruk historii wizyt dla klienta lub zbiorczej: u góry drukowana była przypadkowa maść
   • Możliwość łatwego odwołania wizyty z terminarza oraz okna umówionych wizyt (prawy przycisk myszy na terminie)
   • Poprawione: Wybór zwierzęcia do wizyty: jeśli był wg nazwy zwierzęcia, dodanie zwierzęcia powodowało błąd
   • Poczekalnia może być prowadzona niezależnie w poszczególnych oddziałach
   • Poprawione Badanie konia: działanie klawiszy, dane dla pól Foot pattern axis i inne
   • Poprawione generowanie wizyt na podstawie wyników badań diagnostycznych w przypadku chmury
   • Usprawnione zapamiętywanie numerów prefiksu dla numerów zawieszek DogId
   • Schematy leczenia w wizycie: można ustalić, czy pytać o ilość na jednym formularzu, czy pozycja po pozycji (jak w starszych wersjach)
   • Poprawiony import stada oraz kopiowanie zwierząt stada do wizyty
   • Usprawniony import z urzadzeń Idexx SNAP Reader i Idexx SNAP
   • Dokumentacja obrotu detalicznego: można w niej uwzględniać także dokumenty MM (w przypadku np. oddziałów)
   • Szybsze i wygodniejsze wyświetlanie treści PDF-ów w opisie wizyty
   • Dla wizyt szpitalnych włączana standardowo taryfa zwykła niezależnie od pory dnia, świąt itd.
   • Analiza występowania chorób/diagnoz: teraz można filtrować także wg klienta oraz wg miejscowości
   • Poprawiony Import badań laboratoryjnych: uwzględniana jednostka miary w schemacie, a do leczenia wpisywany proponowany koszt badania
   • Poprawione dodawanie wielu zwierząt (przycisk "Dodaj następne" w oknie dodania zwierzęcia)
   • Uproszczona książka leczenia dla zwierzęcia stada (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Finanse
   • Klienci: możliwość określenia koloru czcionki dla każdego klienta
   • W przypadku chmury edycja grup towarowych mogła nie działać poprawnie - poprawione
   • Historia obrotów klienta: można teraz wybrać, z jakich dokumentów (Magazynowych/finansowych) tworzone jest zestawienie zakupionych towarów/usług
   • Magazyn: Poprawione rozdysponowanie dostaw, gdy dana dostawa była częściowo wykorzystana dla tego wydania i nadal jest dostępna
   • Magazyn: Przyspieszone sprawdzanie poprawności dostaw
   • Magazyn: Możliwość łatwego wyświetlenia pozycji o wygasających terminach dostaw lub przeterminowanych
   • Poprawione: nie zakładała się automatycznie tabela kosztów stałych
   • Poprawione: chmura: nie działało wybieranie użytkowników uprawnionych do wydruków fiskalnych
   • Poprawione: chmura: wpłata zbiorcza działała bardzo wolno
   • Nowy parametr fiskalny: Dostępność drukowania fiskalnego można teraz uzależnić od magazynu (przy tworzeniu wizyt i sprzedaży detalicznej)
   • Poprawione: Faktury korygujące do faktury z numerem PESEL zamiast NIP nie zawierały numeru Pesel
   • Nowe: Klienci - przycisk Analiza: łatwe przejście m.in. do analiz klientów, którzy wydali najwięcej pieniędzy i tych, którzy byli najczęściej
   • Nowe: Klienci-Analizy: oprócz wykresu dostępne także tabele klientów ("hojnych" i "wiernych") z możliwością wydruku listy, wydruku etykiet adresowych czy odwołaniem do karty klienta
   • Nowe: Wydruk faktur: możliwe drukowanie kodów pozycji na dokumentach magazynowych
   • Poprawione: Rozliczanie pracowników: przy pewnych warunkach zamiast prowizji od wartości sprzedaży wyliczała się prowizja od zysku
   • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: listę dokumentów składowych można teraz drukować także w wartościach brutto
   • Poprawione: Szybkie MM w przypadku chmury mogło powodować zawieszenie programu
   • Poprawione: Wybieranie WZ do faktury zbiorczej
   • Poprawione: Sumaryczny raport stanu magazynu na wybrany dzień pokazywał zawyżone wartości i ceny
   • Poprawione: Import faktur z Centrowet Cezal Poznań (nie był uwzględniany rabat)
   • Poprawiony wygląd faktur z danymi odbiorcy i możliwość wybrania płatnika z poziomu wizyty
   • Różne poprawki w formacie drukowanych dokumentów, możliwość definiowania własnego koloru ramek i tła nagłówków na drukowanych dokumentach
   • Dokument tworzony z wizyty: pomijane pozycje o stawce N/P i tworzony dla nich dodatkowy dokument KP
   • Poprawione rozliczenia z klientami przy wizycie szpitalnej oraz automatyczne aktywowanie wizyty szpitalnej dla zwierząt już przebywających w szpitalu
   • Poprawiony raport rozliczenia proacowników w przypadku wielu oddziałów
  • Administracja i inne
   • Rejestrowanie informacji o zmianie nazwy leku
   • Poprawione uruchamianie Laboratorium XP (właściwa zakładka i inne ustawienia wyglądu)
   • Wygodniejsze wysyłanie SMS-ów dot. zaplanowanego terminu: możliwość wpisania numeru telefonu i wyboru typu informacji (potwierdzenie/przypomnienie)
   • Wygodniejsze wysyłanie SMS-ów z przypomnieniem o zapłacie: możliwość edycji treści SMS-a przed wysłaniem
   • Terminarz (godziny pracy lecznicy, godziny pracy oddziałów, terminy) można prowadzić niezależnie dla różnych oddziałów/katedr
   • Synchronizacja: teraz możliwa także dla sieci działających na protokole NetBeui
   • WetKarta: nie wysyłała się wiadomość do właściciela - poprawione
   • Ustalanie automatycznie ścieżki do serwera Firebird
   • Różne poprawki błędów wyskakujących przy pracy w chmurze
   • SMS: Możliwość ręcznego ustalenia maksymalnej długości wysyłanych SMS-ów
   • SMS: Łatwe przygotowanie życzeń świątecznych
   • Różne poprawki związane z pracą na tablecie
   • Nowe uprawnienia globalne pracowników
   • Możliwość analizy wizyt dla poszczególnych oddziałów/katedr
   • Usunięty istotny błąd z synchronizacji, który mógł powodować, że nie były przesyłane dane zwierząt dla nowo zakładanych klientów
   • Możliwość konwersji danych z systemu Veterinaro
   • Usunięty istotny błąd związany z pracą w chmurze, powodujący wyświetlanie komunikatu SET NO COUNT OFF w przypadkowych miejscach
   • Przy usuwaniu magazynu sprawdzanie, czy nie ma na nim stanów magazynowych
   • Poprawione działanie uprawnień wspólnych pracowników
   • Poprawione zgłaszanie uwag do programu
   • Multimedia: Przyspieszona i poprawiona obsługa plików PDF

  Zmiany w wersji 5.04 - listopad 2016

  • Leczenie
   • Wizyty: nowy lub poprawione typy zdarzeń: Rezygnacja z wizyty (Odwołanie wizyty / Nie stawienie się na wizytę), Wydanie wydruku/dokumentu, Sprzedaż i rozmowa telefoniczna
   • Widok wizyt: można wyświetlać kolumnę Rozpoznanie
   • Analiza chorób / diagnoz
   • Wydruk długiej historii wizyt: wyniki badań diagnostycznych w pewnych przypadkach nie były wyświetlane: poprawione
   • Masowe szczepienia: drukowało się tylko pierwsze zaświadczenie p./wściekliźnie - poprawione
   • Schroniska: Nowy wydruk: Wypis z Kartoteki schroniska
   • Schroniska: W niektórych wersjach nie uruchamiał się raport przyjęć/wydań - poprawione
   • Schroniska: Poprawione dodanie zwierzęcia, jeśli wybieranie było wg numeru chip
   • Zawieszki DogId: można teraz ustawić stały prefix (nr lecznicy i rok), podpowiadany przy wpisywaniu
   • Zaświadczenie o obserwacji teraz można wybrać piapier A5 lub A4
   • Okno wizyt: Nowy przycisk Widok u góry
   • Rejestracja wizyty: wybór zwierząt stada, którym zastosowano dany lek: poprawione, gdy nie wybrano zwierząt dla całej wizyty
   • Możliwość określenia płci jako nieznanej (np. w przypadku papug)
   • Import wyników z ABC Vet Plus (ASTM): import pomijał wskaźnik WBC - poprawione
   • Możliwość przypisania wyników diagnostycznych w buforze z poziomu karty zwierzęcia (zakładka Diagnostyka)
   • Bardziej stabilne zapisywanie wizyty
   • Analiza leczenia: można teraz zobaczyć wykres zużycia leku/stosowania zabiegu w okresach czasowych (wersja profesjonalna)
   • Wybór zwierzęcia: można filtrować po klatce/stadninie (przydatne w przypadku stadniny z końmi wielu właścicieli)
   • Karta obrotu detalicznego: można ręcznie skorygować numer karty
   • Dodany uniwersalny format pliku zwierząt stada do importu
   • Gatunki - usprawnienia w oknie gatunków (ilość zwierząt, raporty)
   • Karta zwierzęcia: teraz widać tu ikony rodzajów zabiegów profilaktycznych, można też widzieć na liście rozpoznanie (przycisk "Dostosuj widok")
   • Szpital: wagę można było wpisać z 2 miejscami po przecinku zamiast z 3 - poprawione
  • Finanse
   • Wygodniejsze wybieranie wizyt do faktury zbiorczej
   • Wybór pozycji z listy przy cenach zaawansowanych pokazywał nieprawidłową cenę - poprawione
   • Klienci do wystawiania faktur zbiorczych: poprawione sortowanie z uwzględnieniem polskich liter
   • Na fakturach korygujących drukowanych jako Podanie leku kwota brutto niektórych pozycji mogła być podwojona - poprawione
   • Historia obrotów klienta - szybsze otwarcie okna
   • Poprawione rejestrowanie płatności zbiorczych
   • Przeglądanie dokumentów: można zamiast daty wystawienia filtrować wg daty zakończenia usługi lub daty płatności
   • Poprawione tworzenie zwrotów od klienta, także na podstawie faktury korygującej
   • Poprawione płatności za zwrot, różne usprawnienia w oknie finansów klienta, m.in. nowa kolumna Saldo
   • Z okna leków i zabiegów można teraz wywołać raport zużycia leków także dla usług/zabiegów, podobnie Raport transakcji dla pozycji
   • Zamknięcie zmiany: osoba zamykająca zmianę może teraz, niezależnie od uprawnień, wydrukować raport związany z tym zamknięciem
   • Możliwość wydrukowania raportu płatności kartą za dowolny okres z okna Kasy -> Raporty
   • Nowe: koszty stałe: Definiowanie, możliwość dodania kosztów dodatkowych do importowanej faktury
   • Nowe: koszty stałe: Analiza graficzna + Eksport do MS Excel
   • Nowe: koszty stałe: Łatwa rejestracja kosztów z okna kosztów stałych
   • Nowe: koszty stałe: Wygodne przejście do listy dokumentów kosztowych z okna kosztów stałych
   • Import faktur: można doliczyć koszt nie zaimportowanych pozycji lub odchylenia jako usługę kosztową
   • Import faktur: można doliczyć łatwo koszty transportu
   • Pracownicy: analiza wizyt, przychodów i zdarzeń w systemie - wersja profesjonalna, dla użytkowników z aktywnym abonamentem
   • Raport kasowy można teraz wydrukować na kartce A5
  • Administracja i inne
   • Poprawione wysyłanie wielu SMS-ów (zarządzanie pamięcią wewnętrzną)
   • Możliwość wysyłania SMS-ów poprzez SerwerSMS (serwersms.pl) lub JustSend (justsend.pl)
   • Poprawione skalowanie czcionek i formularzy przy ustawianiu większych czcionek
   • Laboratorium: teraz listę badań można eksportować do MS Excel
   • Zmiana sposobu uruchamiania terminarza internetowego: teraz zarządzanie globalne: wskazanie komputera, na którym ma być uruchamiane nasłuchiwanie, aby nie powielać nasłuchiwania na wielu stanowiskach
   • Poprawiona zmiana kodu klienta (mógł pojawiać się błąd dot. FOREIGN KEY ANIMALS)
   • Nowe zdarzenia rejestrowane w historii: Anulowanie nowej wizyty, połączenie lekuów/zabiegów, usunięcie dokumentu PZ, z którego były już wydania
   • Terminarz internetowy: teraz współpracuje także z bazą w chmurze
   • Terminarz internetowy: poprawa czytelności komunikatów
   • Terminarz: Wydruk grafika: m.in. uwzględnione dwa zakresy godzin, teraz także do pliku PDF
   • Terminarz: Możliwość zarządzania czasem osób, dla których nie umawia się wizyt (Nowy typ dostępności w terminarzu: Wewętrzny)
   • SQ-LAB2: musiał być uruchamiany z uprawnieniami Administratora, bo inaczej nie były widoczne porty COM -> Poprawione
   • Poprawione wyszukiwanie po nazwisku klienta w przypadku dużej ilości danych
   • Poprawienie stabilności rejestracji wizyty w przypadku zerwania połączenia z bazą (WiFi, baza w chmurze)
   • Dane osobowe: skorygowany tekst zgody na czynności lekarskie - uzupełniony o zabiegi profilaktyczne

  Zmiany w wersji 5.03 - wrzesień 2016

  • Leczenie
   • Poprawione drukowanie cennika do wyjazdów
   • Wygodniejsze wybieranie ilości do zestawów - od razu na jednym formularzu
   • Poprawiony protokół badania konia przed sprzedażą: poprawiony wydruk poszczególnych pól opisowych, łatwiejszy dostęp do opcji z kartoteki zwierząt (zakładka profilaktyka) i karty zwierzęcia (zakładka wizyty)
   • Masowe szczepienia nie działały prawidłowo w przypadku bazy w chmurze - poprawione
   • Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można zamiast numeru wizyty drukować puste miejsce na ręczne wpisanie
   • Zastosowana profilaktyka: w przypadku zabiegów innych niż profilaktyka, o czasie ważności krótszym niż rok, filtrowanie mogło działać nieprawidłowo - poprawione
   • Zastosowana profilaktyka: można zobaczyć łączną ilość zabiegów
   • Wizyty: poprawione zarządzanie kolejnością wizyt - przypadkowo zmieniała się kolejność; teraz ustawiane pod przyciskiem Sortuj
   • Wydruk wyników badań diagnostycznych na papierze formatu A5 nie zawierał daty badania - poprawione
   • Poprawiony import wyników badań ze Śląskich Laboratoriów Diagnostycznych
   • Import wyników badań diagnostycznych: teraz działa poprawnie także wtedy, gdy wyniki pojawiają się w innym formacie (niż np. jako opis) niż spodziewany (np. liczba)
   • Leczenie koni: możliwość wpisania transpondera oraz wskazania stadniny, w której przebywa koń; filtrowanie wg stadniny, w której przebywa koń itd.
   • Wersja dla schronisk: poprawiona edycja wydania zwierzęcia, poprawione generowanie umowy adopcyjnej
   • Epkiryza: Poprawiony wydruk, poprawione kopiowanie z wielu wizyt
   • Używanie pozycji powiązanych teraz także w wizycie terenowej
   • Rejestracja wizyt: poprawione ustawianie kolejności pozycji leczenia (w pewnych przypadkach nie udawało się ustawić ręcznie kolejności pozycji)
   • W przypadku nietypowych rodzajów wizyt dla bazy w chmurze mógł pojawiać się błąd przy wyświetlaniu - poprawione
   • Schroniska: Nowy raport - sprawozdanie z działalności schroniska (zestawienie zwierząt przyjętych, padłych, przekazanych do adopcji itd.)
   • Schroniska: Lista zwierząt: Możliwości łatwego filtrowania według typu i daty przyjęcia, wydania i inne
   • Schroniska: Lista zwierząt: Dodana kolumna Typ wydania
   • Poczekalnia: przyspieszenie otwarcia w przypadku bazy w chmurze
   • Poczekalnia: Zapamiętywanie ostatniego ustawienia filtru status wizyty
  • Finanse
   • Raport dnia: naliczane wpłaty były zbyt wysokie (skumulowane z bieżącego dnia i kolejnych) - poprawione
   • Tworzenie faktur zbiorczych z WZ i wizyt: poprawione proponowanie rabatu: jeśli rabat dla dokumentu jest taki jak domyślny dla klienta, to proponowany jest rabat 0, aby nie nakładać na siebie rabatów
   • Menu Sklep: nie działały przyciski Magazyn i Dostawcy - poprawione
   • Zamówienia do hurtowni: teraz pozycje drukowane są alfabetycznie, wydruk można zapisać jako PDF i automatycznie wysłać
   • Sprzedaż detaliczna: można teraz określić, jak mają być drukowane paragony, gdy sprzedawane są pozycje RP.: czy normalnie, czy jako usługa weterynaryjna itd.
   • Poprawione przeglądanie stanów minimalnych
   • Na wydruku fiskalnym, przy drukowaniu zwykłym, nie były drukowane nazwy fiskalne pozycji - poprawione
   • Kreator dokumentów: Podczas tworzenia dokumentu MM- magazyn docelowy mógł być określany nieprawidłowo - poprawione
   • Kreator dokumentów: Różne uszczelnienia i zabezpieczenia
   • Kasy i płatności: Przyjęcie zapłaty zbiorczej w przypadku wielu kas i pytania o użytkownika mogło powodować przyjęcie gotówki do kasy zalogowanego wcześniej użytkownika, a nie tego, który się zalogował do wpłaty - poprawione
   • Wyliczanie zysku: Poprawione w raporcie zysku wg dokumentów w przypadku faktur zbiorczych, także dla usług
  • Administracja i inne
   • Przy anulowaniu Rejestracji wizyty lub nowego dokumentu z okna klientów, a czasem po akceptacji dokumentu tworzonego z okna klientów, pojawiał się błąd Access Violation - usunięte
   • Okno zamawiania zawieszek odwoływało się do niewłaściwej strony WWW w przypadku DogId - poprawione
   • Uprawnienia globalne użytkowników: można ustawić, czy pracownicy mogą usuwać wpisy w poczekalni
   • Poprawione generowanie raportu profesjonalnego
   • Usprawniona synchronizacja z terminarzem internetowym (wersja testowa)
   • Poprawione przelogowywanie w przypadku wizyt terenowych
   • Możliwość ustawienia kolorów dla przycisków (preferencje użytkownika -> kolorystyka)
   • Możliwość zapisywania kopii zapasowych w serwisach w chmurze: Dropbox, GoogleDrive, HiDrive oraz BoxNet
   • Możliwość pobierania kopii zapasowych z serwisów w chmurze: Dropbox, GoogleDrive, HiDrive oraz BoxNet
   • Możliwość zbiorczego przesłania numerów zawieszek do DogId
   • Poprawione wyświetlanie plików JPG i PNG załączanych do wizyty
   • Możliwość przeglądania i zarządzania swoimi plikami w chmurze (zakładka Pomoc -> Zarządzanie chmurą)
   • Szybkie wybieranie ulubionych funkcji (żółta gwiazdka w lewym górnym rogu okna) z możliwością dostosowania listy funkcji
   • Terminarz: w przypadku usunięcia terminu blokował on nowe wpisy zaplanowane na ten sam czas - poprawione
   • Multimedia: dokument w MS Word jest teraz od razu wyświetlany w programie, bez odwoływania do MS Office
   • Multimedia: możliwość zapisania dokumentu w chmurze i udostępniania go poprzez chmurę
   • Multimedia: poprawione okno przeglądania - wiele usprawnień
   • W oknie głównym klikając dwukrotnie na tytuł zakładki można było niechcący zminimalizować wstążkę - poprawione
   • Szybsze wyświetlanie leczenia dla zwierzęcia (Karta zwierzęcia), szybsze generowanie rozliczenia pracowników, przyspieszenie w kilku innych miejscach
   • Poprawiona nawigacja - przełączanie pomiędzy poszczególnymi zakładkami-oknami
   • Dodawanie nowego zwierzęcia: teraz przez bardziej stabilne okno modalne

  Zmiany w wersji 5.02 - sierpień 2016

  • Leczenie
   • Wizyty: nie działał klawisz F3 (Nowa wizyta) - poprawione
   • Nie można było rejestrować wyników badań laboratoryjnych dla badań standardowych - poprawione
   • W Książce leczenia zw. gospodarskich płeć zwierząt stada drukowana była zawsze jako samiec - poprawione
   • Dla pszczół nie działała edycja danych - poprawione
   • Zaświadczenie o przeglądzie stada: Można wyłączyć drukowanie informacji o szczepieniu
   • W przypadku psa lub kota wejście do edycji danych i akceptacja zmian powodowały zmianę rasy na Mieszaniec - poprawione
   • W przypadku psa lub kota wejście do edycji danych i akceptacja zmian powodowały zmianę płci na samiec - poprawione
   • Poprawione wprowadzanie danych nowego zwierzęcia: nie ma już błędnych komunikatów o brak nazwy lub daty urodzenia
   • Karta zwierzęcia: nie działało drukowanie zgody na eutanazję - poprawione
   • Nie działało filtrowanie w oknie wyboru zwierzęcia do wizyty -> Poprawione
   • Poczekalnia: w przypadku ustawienia dużej ilości danych nie można było dopisywać nowych pacjentów - poprawione
   • Poczekalnia: dodanie nowego klienta i zakończenie wpisu kliknięciem na "Zapisz i dodaj zwierzę" nie powodowało dodania zwierzęcia - poprawione
   • Mikroskop: wygodniejsze wybieranie wskaźników (zakładka Dostosuj)
   • Poprawiony import wyników z serwera VetLab
   • Poprawiony import wyników z VetLab w przypadku laboratoriów we Wrocławiu i Warszawie
   • Poprawiony import wyników z aparatu BS-120
   • Poprawiony import wyników z Laboklin
   • W niektórych przypadkach kopiowanie-powielanie wizyt działało bardzo długo - poprawione
   • Wydruk skróconej listy wizyt uwzględnia obecnie filtrowanie wybrane w oknie wizyt (np. wybranego klienta, typ wizyty itd.)
   • Jeśli dla wizyty było wymagane podanie wagi zwierzęcia i waga nie została wpisana, to nie można było zapisać wizyty - poprawione
   • Dawkowanie dla gatunku można teraz skopiować do istniejących wizyt
   • Kartoteka klientów: Lista zwierząt klienta przechodziła zbyt przypadkowo na osobną zakładkę - poprawione
   • Poprawione wysyłanie zawieszek do zewnętrznych baz danych
  • Finanse
   • Podsumowanie dnia: nieprawidłowo naliczana była wartość należności netto - poprawione
   • W pewnych przypadkach zmiana ceny w karcie towaru mogła powodować wyłączenie programu - poprawione
   • Przegląd kasy poracownika: poprawiona przejrzystość przeglądania (nazwy klientów, wybór gotówka/kasa i inne)
   • W przypadku bazy w chmurze przy wejściu do stanów magazynowych pojawiał się błąd - poprawione
   • Zwrot od klienta powodował nieprawidłowe naliczenie zadłużenia klienta - poprawione
   • Usunięcie zwrotu powodowało nieprawidłowe naliczenie zadłużenia klienta - poprawione
   • Poprawione przyjmowanie gotówki od innego pracownika - wyświetlanie tylko gotówki związanej z daną osobą
   • Możliwość tworzenia dokumentów MM+ w cenach ustalonych dla danego magazynu (w oknie Magazyny -> Zakłada Ceny) zamiast w cenach zakupu
   • Usprawniona zapłata zbiorcza: można łatwo zaznaczać, za jakie dokumenty ma być zapłata
   • Faktura korygująca: poprawiony błąd w wyliczaniu łącznej różnicy wartości przed i po korekcie
   • Nie działały raporty zysku wg wizyt oraz wg dokumentów - poprawione
   • Raport zysku wg dokumentów: dla faktur zbiorczych zysk wynosił 100% wartości faktury -> poprawione
   • Raport zysku wg dokumentów: poprawione wyliczanie łącznego zysku dla dokumentu w przypadku faktur zbiorczych
   • Raport zysku wg dokumentów: poprawione wyliczanie zysku w przypadku użycia w pozycji więcej niż jednej dostawy
   • Poprawiony sposób wyliczania zysku brutto z dokumentu: uwzględnienie stawki VAT zakupu
   • Poprawiony sposób wyliczania zysku w raporcie dnia w przypadku jednego dnia (błąd pojawiał się przy fakturach zbiorczych)
   • Uzględnianie sposobu liczenia (od netto/od brutto) podczas rozliczania wizyty/badania laboratoryjnego: inne dla sprzedaży, inne dla pozostałych dokumentów rozchodowych
   • Sprzedaż detaliczna: teraz działa także dla cen zaawansowanych
   • Sprzedaż detaliczna: Nie działało odwołanie do Karty pozycji dla pozycji sprzedanych - poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: nie zwiększał się obrót w danych klienta - w wyniku sprzedaży powstawała nadpłata: poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: typ płatności dokumentu dostosowywany jest automatycznie do sposobu, w jaki przyjęta została płatność
   • Wydruk cennika do wyjazdów nie działał w przypadku wybrania konkretnego magazynu - poprawione
   • Przyspieszone rozliczanie pracowników (sposób naliczania zysku z dokumentu)
   • Możliwość drukowania serii i dat ważności w Bilansie otwarcia
  • Administracja i inne
   • Pracownicy: Nie działały przyciski zapisu i anulowania zmian - poprawione
   • Ustawienia kolorystyczne dla użytkownika (Pomoc -> Dostosuj wygląd): Można ustawić schemat kolorystyczny, kolor górnej belki, tła i innych elementów
   • Możliwość zdefiniowania własnej listy ikon na zakładce Dane główne (Pomoc -> Dostosuj wygląd)
   • Terminarz: Zmiany dla terminu, jeśli termin był w kolumnie "Wszyscy razem", powodowały przypisanie do terminu aktualnie zalogowanego pracownika -> poprawione
   • Uprawnienia globalne pracowników: można ustawić możliwość odblokowania przez pracownika jego dokumentu z bieżącego dnia w oknie edycji wizyty (domyślnie: nie)
   • Poprawione wyświetlanie okien dla tabletów i urządzeń mobilnych w terenie
   • W Wersjach .19-.21 zmiany pod urządzenia mobilne spowodowały wyświetlanie różnych okien w złych rodzielczościach (wizyty, drukowanie itd.) - poprawione
   • Historia wydruków: w przypadku kodów zwierząt dłuższych niż 10 znaków pojawiał się błąd - poprawione
   • Poczekalnia: można z niej teraz szybciej przejść do terminarza przez ikonę u góry
   • Sprawdzanie/korekta integralności nazw właścicieli w oknie zwierząt - przycisk Operacje
   • Zmiana nazwy klienta z okna zwierząt nie wpływała na zmianę tych danych w opisie zwierzęcia - poprawione
   • Analizy CRM: Można wyświetlić listę klientów, którzy nie pojawili się np. od roku
   • Poprawione odzyskiwanie kopii zapasowej danych z chmury
   • Usunięty błąd External Exception pojawiający się czasem pod Windows XP

  Zmiany w wersji 5.01 - czerwiec 2016

  • Leczenie
   • Poprawiony import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
   • Historia zwierzęcia stada: nie była drukowana ostatnia wizyta - poprawione
   • Parametr (Opcje -> Uprawnienia/praca grupowa): czy lekarz może edytować wizyty innych lekarzy
   • Karencja może być rozróżniana w zależności od typu podania
   • Wydruk zaświadczenia o obserwacji: można na wydruku uzyskać miejsce na podpis właściciela/opiekuna zwierzęcia
   • Poprawiona edycja i wydruk obserwacji i związanych z nią danych o szczepieniu
   • Poprawiona edycja wizyty szpitalnej
   • Karta obrotu detalicznego: możliwość wybrania oddziału, dla którego będa drukowane Karty
   • Książka leczenia zwierząt gospodarskich: poprawione drukowanie wagi i numeru stada
   • Edycja wizyt dla stad: poprawiona edycja zwierzęcia stada, wyświetlanie na liście nazwy i inne usprawnienia
   • Uporządkowany katalog maści
   • Uporządkowane analizy wizyt, poprawiona analiza procentowa wizyt
   • Wygodna analiza sytuacji finansowej w danym dniu, tygodniu, miesiącu
   • Poprawione przeglądanie recept - zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem recepty, poprawiony wydruk PESEL
   • Wizyta terenowa (Szybka wizyta): Możliwość kopiowania leczenia z gotowego zestawu
  • Finanse
   • Przekazywanie gotówki: rezygnacja z przekazania gotówki do innego pracownika skutkuje teraz przyjęciem gotówki z powrotem do swojej kasy
   • Przekazywanie gotówki: można włączyć/wyłączyć przypominanie o nieodebranej przez pracownika gotówce
   • Okno historii sprzedaży dla klienta - bardziej przejrzyste i uporządkowane, sumaryczna wartość obrotów
   • W pewnych przypadkach wartość drukowanej faktury za usługi weterynaryjne mogła być zaniżona - poprawione
   • Prowizja dla lekarza polecającego ("Dilera"): Uwzględnianie daty, do kiedy obowiązuje umowa
   • Rozszerzona obsługa dilerów - osób rekomendujących
   • Rozliczenie pracowników: można ustalić, czy stratę z dokumentu traktować jako brak zysku (jako 0), czy pomniejszać zysk (jako minus)
   • Rozliczenie pracowników: Rozliczenie mogło mieć ustawiony przypadkowo parametr: tylko od zapłaconych dokumentów - poprawione
   • Wydawanie z magazynu: w przypadku, gdy nie mozna wydać pozycji (np. brak pozycji do wybranego dnia), system zmniejszał ilość na magazynie, chociaż nie zdejmował z żadnej dostawy - poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: w przypadku ręcznej zmiany ceny nie zmieniała się wartość - poprawione
   • Sprzedaż detaliczna: możliwość ustalenia domyślnego dokumentu w przypadku sprzedaży z poczekalni
   • Sprzedaż detaliczna: poprawione wybieranie po kodach kreskowych dla towarów
   • System pozwalał na używanie w dokumentach MM dostaw późniejszych niż data MM - poprawione
   • Dokumenty RW, Likwidacja: teraz w rzeczywistych cenach zakupu (zamiast średnich), jeśli włączone wybieranie dostaw
   • Karta zwierzęcia: nowa zakładka: koszty leczenia zwierzęcia
   • Przegląd płatności: poprawione sumowanie płatności wewnętrznych, dodatkowe filtry
   • Okno Kasy: nie było widać nazwy kontrahenta - poprawione, bardziej przejrzysty widok i układ
   • Faktura korygująca: mogły pojawiać się rozbieżności groszowe wartości żródłowej (różnica zaokrągleń) - poprawione
   • Parametr (Opcje -> Uprawnienia/praca grupowa): czy lekarz może zmieniać ustawienia dot. taryfy
  • Administracja i inne
   • Nowa szata graficzna, m.in. przełączanie okien, uporządkowany układ poszczególnych okien, większa kontrola nad edycją danych i wiele innych
   • Edycja adresu w Kartotece klientów: przy zmianie zaznaczała się część adresu i łatwo było ją niechcący usunąć - poprawione
   • Praca grupowa: parametr: widoczność finansów danego oddziału/wydziału można ograniczyć do danego oddziału/wydziału
   • Multimedia: ograniczenia zakresu plików/obrazów przy wejściu do okna do ostatnigo miesiąca
   • Możliwość zablokowania pracowników możliwości zmiany sposobu drukowania faktur (np jako Usługa lub z wymienieniem pozycji)
   • Możliwość łatwego wylogowania bez wychodzenia z programu: możliwość reakcji na klawisz Esc (okno preferencji użytkownika)