Każde schronisko może stworzyć własny plik umowy adopcyjnej. Klinika XP wpisze odpowiednie treści dotyczące konkretnej adopcji na podstawie umieszczanych w dokumencie zakładek. 

Oto spis zakładek, które są wykorzystywane przez program do umieszczenia treści:

ZAKŁADKA

Wartość z programu Klinika XP

data

- Data adopcji

suma

- Koszt poniesiony przez osobę adoptującą

imie_nazwisko

- Imię i nazwisko osoby, która adoptuje zwierzę 

adres

- Adres osoby adoptującej zwierzę

nr_dowodu

- Seria i numer dowodu osobistego (z pola kod gospodarstwa)

pesel 

- Numer PESEL

telefon

- Telefon kontaktowy właściciela/opiekuna 

nr_rejestru

- Numer w rejestrze

nr_ewidencyjny

- Kod zwierzęcia 

imie

- Nazwa zwierzęcia

gatunek

- Gatunek zwierzęcia

rasa

- Rasa zwierzęcia

plec

- Płeć zwierzęcia

masc

- Maść

data_ur

- Data urodzenia zwierzęcia 

wiek

- Wiek zwierzęcia

cechy_szczegolne 

- Opis, znaki szczególne zwierzęcia

microchip

- Microchip 

dostawca

- Dane podmiotu, który dostarczył zwierzę do schroniska Po dokonaniu ewentualnych zmian należy przywrócić tryb chroniony i zapisać plik.

Włączanie wyłączanie ochrony dokumentu można w Wordzie 2010 pokazuje poniższy rysunek:

Poprzednie: Umowa adopcyjna                                                                                                                                                                                                                                        Następne: Raport działalności schroniska