Klinika XP w wersji 3.10.11 została dostosowana do zmian w funkcjonowaniu VAT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2013 roku.

Poniższy artykuł przedstawia pokrótce najważniejsze zmiany.

 

Opis zmian dotyczących VAT

 

Faktura zamiast Faktury VAT

Na nowych fakturach nie piszemy już Faktura VAT tylko Faktura.

 

Data zakończenia dostawy

Od 1 stycznia na fakturach nie będzie już daty sprzedaży, którą zastąpi data zakończenia dostawy. Data ta jest podstawą przy ustalaniu podatku. Najczęściej jest ona taka sama, jak data wystawienia faktury. W przypadku faktur zbiorczych będzie to jednak data ostatniej wizyty/wydania zewnętrznego. Jeśli na przykład 3 lutego tworzymy fakturę zbiorczą z wizyt ze stycznia, to data zakończenia dostawy będzie styczniowa i faktura powinna być uwzględniona w rozliczeniu podatku za styczeń.

Wersja 3.10.11 ustala automatycznie datę zakończenia dostawy w przypadku tworzenia faktury zbiorczej z wielu wizyt. Użytkownik może ręcznie korygować tę datę.

Cena jednostkowa netto

Na fakturach drukowanych od 1 stycznia 2013 obowiązkowo musi pojawić się cena jednostkowa netto towaru, nawet jeśli faktura liczona jest od cen brutto.

Faktury uproszczone

Od roku 2013 można wystawiać faktury uproszczone. Różnią się one od zwykłych faktur VAT mniejsza ilością informacji wymaganych na fakturze. Między innymi nie trzeba dla poszczególnych pozycji drukować ilości, ceny stawki VAT a nawet wartości. Fakturę uproszczoną można wystawić w przypadku, gdy wartość dokumentu nie przekracza 450 zł lub 100 Euro.

Faktury uproszczone w Klinice XP nie są osobnym typem dokumentów, ale stanowią szczególny typ zwykłej faktury. Nie mają więc osobnej numeracji, ale są wspólnie numerowane ze zwykłymi fakturami VAT. Dzięki temu nie będzie problemu, jeśli kwota przekroczy 450 zł lub po prostu chcemy zmienić fakturę zwykłą w uproszczoną lub odwrotnie. W takim przypadku wystarczy zmienić znacznik "Faktura uproszczona" w danych dokumentu. Można to zrobić podczas tworzenia dokumentu lub później w oknie nagłówka dokumentu / przeglądu dokumentów, zaznaczając pole "Faktura uproszczona".

Raport sprzedaży VAT

Można go teraz bazując na dacie wystawienia, dacie sprzedaży (dla raportów z roku 2012 i starszych) lub dacie zakończenia dostawy (dla raportów z 2013 i dalszych).

W celu wprowadzania zmian w programie wystarczy pobrać i zainstalować aktualizację do wersji 3.10.11 lub nowszą.