Wersja 3.10.12 pozwala w nowy sposób rejestrować wizyty w przypadku stad: stado można podzielić na budynki, grupy lub poszczególne zwierzęta i wybierać je w trakcie wizyty,a nawet wskazywać dla każdego leku/zabiegu, u których zwierząt stada został zastosowany. Nowa wersja ułatwia również rejestrację masowych szczepień, dzięki wielu usprawnieniom w całym procesie. Zawiera nowy wymagany sumaryczny raport leków psychotropowych. Wygodniejsza obsługa multimediów (drukowanie zawartości plików PDF w opisie wizyty, szybkie wyświetlanie dużych obrazów przypisanych do wizyty i inne) przydadzą się użytkownikom, którzy wykorzystują w diagnostyce multimedia. Nowa wersja to również większa stabilność i poprawione działanie kilkudziesięciu funkcji programu.

 

 

Zmiany w wersji 3.10.12 - marzec 2013

 • Leczenie
  • Rejestracja wizyty dla stad: uwzględnianie podziału na zwierzęta, możliwość przypisania konkretnyh leków w ramach wizyt do wybranych zwierząt stada
  • Zmiana leczenia dla stad: w zależności od sposobu podziału stada można określać budynki, grupy wiekowe lub zwierzęta (np. kolczyki) dla całej wizyty i dla każdego leku/zabiegu
  • Rejestracja wizyty: Wybór diagnozy na podstawie objawów: można teraz wybrać kilka diagnoz; diagnozy/choroby sortowane wg ilości zgodnych objawów
  • Czytniki Kart magnetycznych - uwzględnienie czytników tekstowych i wprowadzania numeru zwierzęcia "z ręki"
  • Import wyników z Laboratorium Idexx: Jeśli plik zawierał wiele wyników, wyniki nakładały się na siebie - poprawione
  • Masowe wysyłanie wiadomości e-mail do klientów - nowe kryterium wybierania: "Tylko klienci posiadający żywe zwierzęta"
  • Zastosowana profilaktyka: dodane kryterium: Gatunek zwierzęcia
  • Możliwość importu danych z urządzeń do wizyt terenowych (Motorola)
  • Możliwość wydruku raportu z wizyty na papierze A5
  • Przenumerowanie wizyt uwzględnia obecnie numer oddziału; przyspieszone nadawanie numerów, możliwość zmiany oddziału dla wizyty
  • Usprawnienie ewidencji zwierząt w przypadku schronisk
  • Schroniska: Usunięty błąd powiązania typu wydania i typu przyjęcia; inne usprawnienia
  • Lista zaszczepionych psów -> Teraz możliwość zapisu do PDF i wysłania poprzez e-mail
  • Raport leków psychotropowych: można wybrać raport szczegółowy (dotychczasowy) lub raport miesięczny uproszczony, wymagany dla Relanium, Morbitalu itd.
  • Masowe szczepienia: w pewnych przypadkach kopiowane były wszystkie leki przypisane do wszystkich rodzajów profilaktyki. Błąd usunięty.
  • Masowe szczepienia: poprawione uwzględnianie miejscowości w filtrze zwierząt
  • Masowe szczepienia: Możliwość filtrowania i wyświetlania ulic, kodów pocztowych, poprawiony wybór serii szczepionki
  • Masowe szczepienia: Jeśli nie było zdefiniowanych podtypów, to do opisu szczepienia trafiało wiele przypadkowych leków - błąd usunięty; pokazywana ilość wybranych zwierząt i wiele innych poprawek
  • WetKarta: poprawione wprowadzanie kodu z czytników kart magnetycznych, poprawione generowanie numerów, uwzględnienie różnych rodzajów czytników, wyszukiwanie po WetKarcie także w kartotece klientów
  • Książka leczenia zwierząt domowych / gospodarskich: w przypadku wystąpienia specyficznych znaków pojawiał się błąd przy drukowaniu - poprawione
  • Poprawiony eksport Książek Leczenia zwierząt do plików PDF
  • Książka leczenia zwierząt domowych: Dane o badaniu trafiały do kolumny Wywiadu, a nie Rozpoznania - poprawione
  • Kopiowanie danych do recepty z innych recept: nie były kopiowane dane odnośnie substancji narkotycznych - poprawione

 

 • Finanse
  • Zamiast FAKTURA VAT drukowana jest nazwa FAKTURA i inne zmiany dot. VAT 2013
  • Raport obrotów z producentami -> Wydruk do PDF
  • Możliwość przesunięcia danych kontrahenta na fakturze tak, żeby pasowały do kopert "z okienkiem"
  • Koszt zaordynowania leku teraz widoczny w opisie leczenia (kolumna Wartość)
  • Znacznie przyspieszone odbudowywanie dostaw dla inwentaryzacji
  • Na raporcie stanu magazynu na wybrany dzień w pewnych przypadkach mogły pojawiać się pozycje o ilości zerowej - poprawione
  • Poprawiony miesięczny raport fiskalny (z okna Dokumenty -> Wydruki fiskalne)
  • Możliwość przekształcenia Bilansu otwarcia w Przyjęcie zewnętrzne
  • Import faktury: Jeśli imporowana jest pozycja nieaktwyna, jej status zostaje zmieniony na "Aktywna"
  • Dodana obsługa inwentaryzatora (kolektora danych) Argox PT-20 - wykorzystanie w Kreatorze dokumentów -> Operacja na zakładce pozycje
  • W edycji nagłówka dokumentu źle działał przełącznik "wymaga płatności" - poprawione
  • Usunięty ważny błąd związany z usuwaniem dokumentów: dla zamkniętych dokumentów mogło sie zdarzyć, że zostały usunięte pozycje dokument, ale pozostał nagłówek.
  • Przy usuwaniu dokumentów mogło się zdarzyć, że stan finansów klienta został nieprawidłowo naliczony i wymagane było wejście w finanse klienta

 

 

 • Dodatkowe
  • Poprawione testowania wysyłania z okna parametrów skrzynki pocztowej
  • Włączanie / wyłączanie zdalnego dostępu do bazy z poziomu programu (Administrator -> Zadania Administratora - na potrzeby operacji na bazie danych (naprawa, oczyszczanie, zamknięcie roku itd.)
  • Zaktualizowane parametry odnośnie zawieszek dot. szczepienia dla DogId i Lyssetek
  • Badania laboratoryjne: Możliwość odczytu wyników badań z urządzeń Idexx: Catalyst DX i analizatora moczu UA Analyser
  • Badania laboratoryjne: Uwzględnianie wartości "NEG" (wynik negatywny) w prezentacji wyników odczytywanych z urządzeń Idexx
  • Laboratorium: Poprawione rozliczanie przy dokumentach w cenach netto
  • Możliwość przydzielenia wizyty do innego oddziału (wpływ na numerację)
  • Terminarz internetowy: Poprawione definiowanie użytkowników, którzy mają dostęp zdalny do treści zapisów w terminarzu
  • Terminarz: Możliwość definiowania kolorów dla drukowanego grafika pracy lekarzy
  • Terminarz - grafik: usunięty błąd znikania ustawień przy przełączaniu tygodni
  • Terminarz: Możliwość oznaczania terminów jako prywatnych lub dostępnych dla wszystkich. Dla każdego lekarza można ustalić domyślną widoczność terminów
  • CRM-SMS: Jeśli w numerze SMS w danych klienta znajduje się adnotacja (np. "tel. prywatny"), to nie przeszkodzą teraz w zaplanowaniu i wysłaniu wiadomości SMS.
  • CRM-SMS: Jeśli szczepienie p. wściekliźnie odbędzie się wcześniej, to zostaje usunięty niepotrzebny SMS z przypomnieniem.
  • Multimedia: poprawione generowanie miniatur, zmiana kanału obsługi plików DICOM
  • Multimedia: przyspieszone wyświetlanie wizyt z załączonymi dokumentami, poprawione przeglądanie plików PDF
  • Multimedia: drukowanie zawartości pliku PDF w opisie wizyty, jeśli ta wizyta posiada załącznik PDF
  • Multimedia: poprawione wybieranie obrazów, które trafiły do serwera Conquest, wykorystanie plików JPG, granica rozmiaru plików dla podglądu i inne
  • Multimedia: różne usprawnienia dot. przeglądania plików
  • Ilość opisów w Vademecum: 3048