W wersji 3.6.14 zamówienia internetowe zostały udostępnione także użytkownikom wersji podstawowej. Jest to pierwsza w Polskiej weterynarii implementacja całkowitej automatyzacji współpracy z dostawcą. Wkrótce ukaże się dokładny opis zastosowanej technologii.

Zamówienia internetowe pozwalajÂ? skÂ?ada?? zapotrzebowanie na towary o dowolnej porze dnia i nocy, niezaleÂ?nie od tego, czy ktoÂ? w hurtowni ma dla nas czas, czy jest Â?rodek nocy. PozwalajÂ? zaoszcz??dzi?? czas na telefony, uchroni?? się przed bÂ???dami wynikajÂ?cymi z komunikacji s±ownej. Przede wszystkim jednak pozwalajÂ? wreszcie zapanowa?? nad stanami magazynowymi i - w efekcie - wydawa?? na leki tylko tyle, ile rzeczywiÂ?cie jest potrzebne.

Aby jednak zamówienia mog±y dziaÂ?a?? prawidÂ?owo, potrzebna jest speÂ?nienie kilku warunk??w:

- hurtownia musi posiada?? możliwo¶ć automatycznego rejestrowania zam??wie?? przez internet. Na dziÂ? takÂ? funkcjonalnoÂ??? w swym systemie posiada tylko Bayleg.

- aby skÂ?ada?? zamówienia trzeba dysponowa?? spisem leków dostawcy. Leki, kt??re byÂ?y już zamawiane i wprowadzone podczas importu faktur z dyskietek, mamy już w spisie. Pozostaże musimy otrzyma?? w postaci gotowego cennika od dostawcy. W aktualizacji do wersi 3.6.14 znajduje się gotowa oferta firmy Bayleg, kt??rÂ? możemy się pos±uÂ?y??

- dla leków, kt??re chcemy kontrolowa??, musimy okreÂ?li?? stan minimalny i maksymalny