Gromadzenie leków przeterminowanych prowadzi do ogromnych strat zarówno w przypadku aptek, lecznic jak i gospodarstw domowych. Jedna z firm zajmująca się recyklingiem, między innymi leków, rocznie utylizuje ich około 165 ton. Warto jest więc pilnować stan magazynu i w pierwszej kolejności wydawać leki z dostawy o krótszym terminie przydatności.

 

Program Klinika XP posiada mechanizm, który pomoże w zarządzaniu lekami poprzez oznaczanie zielonym tłem leków, których termin przydatności kończy się w czasie krótszym niż rok. Tło żółte oznacza pozycje, dla których przekroczona została ważność określona przez użytkownika. Ważność tą, w Karcie leku/Zabiegu, określa pole „Alarmować … dni przed upływem ważności”. Tłem czerwonym wyróżniane są pozycje, które posiadają przeterminowane dostawy. Ilość dni przed upływem terminu ważności oraz po upływie terminu można ustawić według własnych potrzeb. Konfiguracja tych opcji jest możliwa w menu Administrator – Opcje – Finanse i magazyn. Aby przypominanie było aktywne, włączamy opcję Wyliczać i pokazywać daty ważności. W tym miejscu możemy też ustalić, co Klinika XP ma robić w przypadku próby wydania leku, którego termin ważności już upłynął. Najrozsądniej jest zaznaczyć opcję, żeby program informował o takim zdarzeniu lub żeby w ogóle nie pozwalał na takie operacje. 

Jak łatwo zdjąć przeterminowane leki z magazynu?

Wystarczy utworzyć dokument Likwidacji w menu Dokumenty – Nowy dokument – Likwidacja. Następnie wystarczy dodać pozycje, które mają być zdjęte ze stanu, oraz ich ilości. Oczywiście może to być praco- i czasochłonne, jednak jeżeli posiadamy wersję profesjonalną Kliniki XP, zadanie zostaje wykonane praktycznie w całości przez program. Wystarczy podczas dodawania dokumentu na zakładce Pozycje nie dodawać leków ręcznie tylko wejść w Operacje, a następnie kliknąć na Zdejmij pozycje przeterminowane. Klinika XP sama teraz sprawdzi pozycje, których termin przydatności upłynął, doda je do listy, a po zakończeniu i zaakceptowaniu przez nas dokumentu zostaną one zdjęte ze stanu.

Zapraszamy również na praktyczne Warsztaty z Kliniki XP, które odbędą się już 13 listopada 2015 roku, w trakcie XXIII Kongresu PSLWMZ.
http://www.pslwmz.org.pl/index.php/kongres-pslwmz-2014