Czas na aktualizację Kliniki XP do wersji 5.02! Zawiera ona przede wszystkim usprawnienia i eliminuje błędy, które pojawiły się przy okazji wersji 5.01. Poprawione zostało naliczanie zadłużenia klientów, import wyników z laboratoriów, a wysyłanie numerów zawieszek do zewnętrznych baz danych jest teraz bezpieczniejsze. Można samemu dobrać kolory i ikony. Raport rozliczenia pracowników dokładniej i szybciej wylicza zysk. Wygodniej działa sprzedaż detaliczna oraz przeglądanie i analiza płatności, a w trakcie zapłaty zbiorczej można łatwo zaznaczać dokumenty. Historia udostępniania danych osobowych pozwala wyeliminiować konieczność prowadzenia takiego rejestru na papierze. W analizach CRM można przejrzeć listę klientów, którzy nie pojawili się w placówce od dość dawna.

 

 

Zmiany w wersji 5.02 - sierpień 2016

 • Leczenie
  • Wizyty: nie działał klawisz F3 (Nowa wizyta) - poprawione
  • Nie można było rejestrować wyników badań laboratoryjnych dla badań standardowych - poprawione
  • W Książce leczenia zw. gospodarskich płeć zwierząt stada drukowana była zawsze jako samiec - poprawione
  • Dla pszczół nie działała edycja danych - poprawione
  • Zaświadczenie o przeglądzie stada: Można wyłączyć drukowanie informacji o szczepieniu
  • W przypadku psa lub kota wejście do edycji danych i akceptacja zmian powodowały zmianę rasy na Mieszaniec - poprawione
  • W przypadku psa lub kota wejście do edycji danych i akceptacja zmian powodowały zmianę płci na samiec - poprawione
  • Poprawione wprowadzanie danych nowego zwierzęcia: nie ma już błędnych komunikatów o brak nazwy lub daty urodzenia
  • Karta zwierzęcia: nie działało drukowanie zgody na eutanazję - poprawione
  • Nie działało filtrowanie w oknie wyboru zwierzęcia do wizyty -> Poprawione
  • Poczekalnia: w przypadku ustawienia dużej ilości danych nie można było dopisywać nowych pacjentów - poprawione
  • Poczekalnia: dodanie nowego klienta i zakończenie wpisu kliknięciem na "Zapisz i dodaj zwierzę" nie powodowało dodania zwierzęcia - poprawione
  • Mikroskop: wygodniejsze wybieranie wskaźników (zakładka Dostosuj)
  • Poprawiony import wyników z serwera VetLab
  • Poprawiony import wyników z VetLab w przypadku laboratoriów we Wrocławiu i Warszawie
  • Poprawiony import wyników z aparatu BS-120
  • Poprawiony import wyników z Laboklin
  • W niektórych przypadkach kopiowanie-powielanie wizyt działało bardzo długo - poprawione
  • Wydruk skróconej listy wizyt uwzględnia obecnie filtrowanie wybrane w oknie wizyt (np. wybranego klienta, typ wizyty itd.)
  • Jeśli dla wizyty było wymagane podanie wagi zwierzęcia i waga nie została wpisana, to nie można było zapisać wizyty - poprawione
  • Dawkowanie dla gatunku można teraz skopiować do istniejących wizyt
  • Kartoteka klientów: Lista zwierząt klienta przechodziła zbyt przypadkowo na osobną zakładkę - poprawione
  • Poprawione wysyłanie zawieszek do zewnętrznych baz danych
 • Finanse
  • Podsumowanie dnia: nieprawidłowo naliczana była wartość należności netto - poprawione
  • W pewnych przypadkach zmiana ceny w karcie towaru mogła powodować wyłączenie programu - poprawione
  • Przegląd kasy pracownika: poprawiona przejrzystość przeglądania (nazwy klientów, wybór gotówka/kasa i inne)
  • W przypadku bazy w chmurze przy wejściu do stanów magazynowych pojawiał się błąd - poprawione
  • Zwrot od klienta powodował nieprawidłowe naliczenie zadłużenia klienta - poprawione
  • Usunięcie zwrotu powodowało nieprawidłowe naliczenie zadłużenia klienta - poprawione
  • Poprawione przyjmowanie gotówki od innego pracownika - wyświetlanie tylko gotówki związanej z daną osobą
  • Możliwość tworzenia dokumentów MM+ w cenach ustalonych dla danego magazynu (w oknie Magazyny -> Zakłada Ceny) zamiast w cenach zakupu
  • Usprawniona zapłata zbiorcza: można łatwo zaznaczać, za jakie dokumenty ma być zapłata
  • Faktura korygująca: poprawiony błąd w wyliczaniu łącznej różnicy wartości przed i po korekcie
  • Nie działały raporty zysku wg wizyt oraz wg dokumentów - poprawione
  • Raport zysku wg dokumentów: dla faktur zbiorczych zysk wynosił 100% wartości faktury -> poprawione
  • Raport zysku wg dokumentów: poprawione wyliczanie łącznego zysku dla dokumentu w przypadku faktur zbiorczych
  • Raport zysku wg dokumentów: poprawione wyliczanie zysku w przypadku użycia w pozycji więcej niż jednej dostawy
  • Poprawiony sposób wyliczania zysku brutto z dokumentu: uwzględnienie stawki VAT zakupu
  • Poprawiony sposób wyliczania zysku w raporcie dnia w przypadku jednego dnia (błąd pojawiał się przy fakturach zbiorczych)
  • Uzględnianie sposobu liczenia (od netto/od brutto) podczas rozliczania wizyty/badania laboratoryjnego: inne dla sprzedaży, inne dla pozostałych dokumentów rozchodowych
  • Sprzedaż detaliczna: teraz działa także dla cen zaawansowanych
  • Sprzedaż detaliczna: Nie działało odwołanie do Karty pozycji dla pozycji sprzedanych - poprawione
  • Sprzedaż detaliczna: nie zwiększał się obrót w danych klienta - w wyniku sprzedaży powstawała nadpłata: poprawione
  • Sprzedaż detaliczna: typ płatności dokumentu dostosowywany jest automatycznie do sposobu, w jaki przyjęta została płatność
  • Wydruk cennika do wyjazdów nie działał w przypadku wybrania konkretnego magazynu - poprawione
  • Przyspieszone rozliczanie pracowników (sposób naliczania zysku z dokumentu)
  • Możliwość drukowania serii i dat ważności w Bilansie otwarcia
 • Administracja i inne
  • Pracownicy: Nie działały przyciski zapisu i anulowania zmian - poprawione
  • Ustawienia kolorystyczne dla użytkownika (Pomoc -> Dostosuj wygląd): Można ustawić schemat kolorystyczny, kolor górnej belki, tła i innych elementów
  • Możliwość zdefiniowania własnej listy ikon na zakładce Dane główne (Pomoc -> Dostosuj wygląd)
  • Terminarz: Zmiany dla terminu, jeśli termin był w kolumnie "Wszyscy razem", powodowały przypisanie do terminu aktualnie zalogowanego pracownika -> poprawione
  • Uprawnienia globalne pracowników: można ustawić możliwość odblokowania przez pracownika jego dokumentu z bieżącego dnia w oknie edycji wizyty (domyślnie: nie)
  • Poprawione wyświetlanie okien dla tabletów i urządzeń mobilnych w terenie
  • W Wersjach .19-.21 zmiany pod urządzenia mobilne spowodowały wyświetlanie różnych okien w złych rozdzielczościach (wizyty, drukowanie itd.) - poprawione
  • Historia wydruków: w przypadku kodów zwierząt dłuższych niż 10 znaków pojawiał się błąd - poprawione
  • Poczekalnia: można z niej teraz szybciej przejść do terminarza przez ikonę u góry
  • Sprawdzanie/korekta integralności nazw właścicieli w oknie zwierząt - przycisk Operacje
  • Zmiana nazwy klienta z okna zwierząt nie wpływała na zmianę tych danych w opisie zwierzęcia - poprawione
  • Analizy CRM: Można wyświetlić listę klientów, którzy nie pojawili się np. od roku
  • Poprawione odzyskiwanie kopii zapasowej danych z chmury
  • Usunięty błąd External Exception pojawiający się w niektórych wersjach pod Windows XP