Wersja 5.04 wprowadza szereg nowych rozwiązań dla lecznicy. Najciekawsze wydają się nowe typy zdarzeń: łatwe zarejestrowanie odwołania lub nie stawienia się na wizytę, przyjście po odbiór wyników czy tylko zakup karmy. Nowy moduł kosztów stałych pozwala na opanowania różnych opłat: szybkie i automatyczne rejestrowanie i analizę kosztów czynszu, telefonu, internetu, ZUS i innych. Nowa analiza diagnoz pozwoli łatwo ustalić, co najczęściej stosujemy na daną chorobę i zautomatyzować typowy proces leczenia. Podczas importu faktur możemy doliczyć koszty pozycji pomijanych lub doliczyć koszty transportu. Pojawiły się usprawnienia dla lekarzy leczących konie, duże stada i dla schronisk. Nowe okno analizy pracowników pozwoli docenić pracę lekarzy i lepiej zarządzać sprawami personalnymi w lecznicy.  

 

 

 

Zmiany w wersji 5.04 - listopad 2016

 • Leczenie
  • Wizyty: nowy lub poprawione typy zdarzeń: Rezygnacja z wizyty (Odwołanie wizyty / Nie stawienie się na wizytę), Wydanie wydruku/dokumentu, Sprzedaż i rozmowa telefoniczna
  • Widok wizyt: można wyświetlać kolumnę Rozpoznanie
  • Wizyty: Filtrowanie po nowych typach zdarzeń
  • Okno wizyt: Nowy przycisk Widok u góry
  • Rejestracja wizyty: wybór zwierząt stada, którym zastosowano dany lek: poprawione, gdy nie wybrano zwierząt dla całej wizyty
  • Analiza chorób / diagnoz
  • Wydruk długiej historii wizyt: wyniki badań diagnostycznych w pewnych przypadkach nie były wyświetlane: poprawione
  • Masowe szczepienia: drukowało się tylko pierwsze zaświadczenie p./wściekliźnie - poprawione
  • Schroniska: Nowy wydruk: Wypis z Kartoteki schroniska
  • Schroniska: W niektórych wersjach nie uruchamiał się raport przyjęć/wydań - poprawione
  • Schroniska: Poprawione dodanie zwierzęcia, jeśli wybieranie było wg numeru chip
  • Zawieszki DogId: można teraz ustawić stały prefix (nr lecznicy i rok), podpowiadany przy wpisywaniu
  • Zaświadczenie o obserwacji teraz można wybrać papier A5 lub A4
  • Możliwość określenia płci jako nieznanej (np. w przypadku papug)
  • Import wyników z ABC Vet Plus (ASTM): import pomijał wskaźnik WBC - poprawione
  • Możliwość przypisania wyników diagnostycznych w buforze z poziomu karty zwierzęcia (zakładka Diagnostyka)
  • Bardziej stabilne zapisywanie wizyty
  • Analiza leczenia: można teraz zobaczyć wykres zużycia leku/stosowania zabiegu w okresach czasowych (wersja profesjonalna)
  • Wybór zwierzęcia: można filtrować po klatce/stadninie (przydatne w przypadku stadniny z końmi wielu właścicieli)
  • Karta obrotu detalicznego: można ręcznie skorygować numer karty
  • Dodany uniwersalny format pliku zwierząt stada do importu
  • Gatunki - usprawnienia w oknie gatunków (ilość zwierząt, raporty)
  • Karta zwierzęcia: teraz widać tu ikony rodzajów zabiegów profilaktycznych, można też widzieć na liście rozpoznanie (przycisk "Dostosuj widok")
  • Szpital: wagę można było wpisać z 2 miejscami po przecinku zamiast z 3 - poprawione
 • Finanse
  • Wygodniejsze wybieranie wizyt do faktury zbiorczej
  • Wybór pozycji z listy przy cenach zaawansowanych pokazywał nieprawidłową cenę - poprawione
  • Klienci do wystawiania faktur zbiorczych: poprawione sortowanie z uwzględnieniem polskich liter
  • Na fakturach korygujących drukowanych jako Podanie leku kwota brutto niektórych pozycji mogła być podwojona - poprawione
  • Historia obrotów klienta - szybsze otwarcie okna
  • Poprawione rejestrowanie płatności zbiorczych
  • Przeglądanie dokumentów: można zamiast daty wystawienia filtrować wg daty zakończenia usługi lub daty płatności
  • Poprawione tworzenie zwrotów od klienta, także na podstawie faktury korygującej
  • Poprawione płatności za zwrot, różne usprawnienia w oknie finansów klienta, m.in. nowa kolumna Saldo
  • Z okna leków i zabiegów można teraz wywołać raport zużycia leków także dla usług/zabiegów, podobnie Raport transakcji dla pozycji
  • Zamknięcie zmiany: osoba zamykająca zmianę może teraz, niezależnie od uprawnień, wydrukować raport związany z tym zamknięciem
  • Możliwość wydrukowania raportu płatności kartą za dowolny okres z okna Kasy -> Raporty
  • Nowe: koszty stałe: Definiowanie, możliwość dodania kosztów dodatkowych do importowanej faktury
  • Nowe: koszty stałe: Analiza graficzna + Eksport do MS Excel
  • Nowe: koszty stałe: Łatwa rejestracja kosztów z okna kosztów stałych
  • Nowe: koszty stałe: Wygodne przejście do listy dokumentów kosztowych z okna kosztów stałych
  • Import faktur: można doliczyć koszt nie zaimportowanych pozycji lub odchylenia jako usługę kosztową
  • Import faktur: można doliczyć łatwo koszty transportu
  • Pracownicy: analiza wizyt, przychodów i zdarzeń w systemie - wersja profesjonalna, dla użytkowników z aktywnym abonamentem
  • Raport kasowy można teraz wydrukować na kartce A5
 • Administracja i inne
  • Poprawione wysyłanie wielu SMS-ów (zarządzanie pamięcią wewnętrzną)
  • Możliwość wysyłania SMS-ów poprzez SerwerSMS (serwersms.pl) lub JustSend (justsend.pl)
  • Poprawione skalowanie czcionek i formularzy przy ustawianiu większych czcionek
  • CRM-SMS: Drukowanie etykiet na drukarce Dymo nie zawierało cen przy druku z Karty towaru - poprawione
  • CRM-SMS: Poprawiony raport aktywności klientów (możliwość sortowania wg daty lub nazwiska, inne poprawki)
  • Laboratorium: teraz listę badań można eksportować do MS Excel
  • Zmiana sposobu uruchamiania terminarza internetowego: teraz zarządzanie globalne: wskazanie komputera, na którym ma być uruchamiane nasłuchiwanie, aby nie powielać nasłuchiwania na wielu stanowiskach
  • Poprawiona zmiana kodu klienta (mógł pojawiać się błąd dot. FOREIGN KEY ANIMALS)
  • Nowe zdarzenia rejestrowane w historii: Anulowanie nowej wizyty, połączenie lekuów/zabiegów, usunięcie dokumentu PZ, z którego były już wydania
  • Terminarz internetowy: teraz współpracuje także z bazą w chmurze
  • Terminarz internetowy: poprawa czytelności komunikatów
  • Terminarz: Wydruk grafika: m.in. uwzględnione dwa zakresy godzin, teraz także do pliku PDF
  • Terminarz: Możliwość zarządzania czasem osób, dla których nie umawia się wizyt (Nowy typ dostępności w terminarzu: Wewętrzny)
  • Dane osobowe: skorygowany tekst zgody na czynności lekarskie - uzupełniony o zabiegi profilaktyczne
  • SQ-LAB2: musiał być uruchamiany z uprawnieniami Administratora, bo inaczej nie były widoczne porty COM -> Poprawione
  • Poprawione wyszukiwanie po nazwisku klienta w przypadku dużej ilości danych
  • Poprawienie stabilności rejestracji wizyty w przypadku zerwania połączenia z bazą (WiFi, baza w chmurze)