Zapraszamy do kolejnej odsłony Kliniki XP. Duża ilość usprawnień, wśród których warto wyróżnić nową, szybszą obsługę załączników PDF, wygodniejsze opisywanie zdarzeń dodatkowych (np. odwołanie wizyty), łatwiejsze rozliczanie faktur np. na gminę i paszportów poprzez dokument KP. Użytkownicy korzystający z finansów mają do dyspozycji bardziej stabilny magazyn, większe możliwości formatowania wyglądu dokumentów czy nowe analizy klientów. Wiele funkcji zostało usprawnionych przy pracy w chmurze, w obsłudze schronisk i części diagnostycznej. Bardziej szczegółowe rejestrowanie różnych transakcji daje większą kontrolę nad tym, co się dzieje w lecznicy, a organizacja pracy pracowników jest łatwiejsza dzięki analizie ich działań i nowym uprawnieniom globalnym. Zapraszamy!

 

Zmiany w wersji 5.05 - styczeń 2017

 

 • Leczenie
  • Obsługa zdarzeń innych niż wizyta
   • Teraz dodatkowe zdarzenia (telefon, odwołanie wizyty itd.) można rejestrować także z poziomu Kartoteki klientów
   • Nowy typ zdarzeń dla wizyt: Inne zdarzenie
   • Możliwość łatwego odwołania wizyty z terminarza oraz okna umówionych wizyt (prawy przycisk myszy na terminie)
  • Analizy
   • Leki i zabiegi: wydzielony przycisk Analizy: zgrupowane analizy pozycji
   • Analiza występowania chorób/diagnoz: teraz można filtrować także wg klienta oraz wg miejscowości
   • Wykres zastosowania leku: teraz można wybrać lekarza jako jedno z kryteriów
   • Poprawione: Wydruk historii wizyt dla klienta lub zbiorczej: u góry drukowana była przypadkowa maść
  • Zwierzęta / Leczenie
   • Schematy leczenia: możliwość ustalenia stałej ceny za całość
   • Schematy leczenia w wizycie: można ustalić, czy pytać o ilość na jednym formularzu, czy pozycja po pozycji (jak w starszych wersjach)
   • Nowe oznaczenie wizyty specjalnej: Zdjęcie RTG
   • Poprawione: Wybór zwierzęcia do wizyty: jeśli był wg nazwy zwierzęcia, dodanie zwierzęcia powodowało błąd
   • Poprawione: Okno zwierząt: przejście do wyboru maści bez wybrania maści powodowało wyczyszczenie informacji o maści danego zwierzęcia
   • Poprawione: Zwierzęta: Można teraz wyłączyć ustalanie płci na podstawie nazwy (poza Polską lub gdy w nazwie są identyfikatory - np. w schronisku)
   • Zwierzęta: Przy dodaniu z okna zwierząt można teraz wyłączyć automatyczne wpisywanie np. numeru microchipa z pola szukania
   • Poprawione dodawanie wielu zwierząt (przycisk "Dodaj następne" w oknie dodania zwierzęcia)
   • Poprawione drukowanie zaleceń, dodatkowo można je drukować do PDF i wysłać poprzez e-mail
   • Szybsze i wygodniejsze wyświetlanie treści PDF-ów w opisie wizyty
   • Dla wizyt szpitalnych włączana standardowo taryfa zwykła niezależnie od pory dnia, świąt itd.
  • Laboratorium / Diagnostyka
   • Usprawniony import z urządzeń Idexx SNAP Reader i Idexx SNAP
   • Poprawiony import badań laboratoryjnych: uwzględniana jednostka miary w schemacie, a do leczenia wpisywany proponowany koszt badania
   • Poprawione generowanie wizyt na podstawie wyników badań diagnostycznych w przypadku chmury
  • Zwierzęta gospodarskie
   • Poprawiony import stada oraz kopiowanie zwierząt stada do wizyty
   • Nowe: Książka leczenia dla zwierzęcia stada (wersja testowa, wymaga dostępu do aktualizacji)
   • Poprawione stosowanie karencji dla istniejących wizyt (uwzględnianie znacznika wizyt gospodarskich)
  • Schroniska
   • Schronisko: raport działalności uzupełniony o eutanazje i adopcje psów
   • Schronisko: poprawiony raport psów schroniska: może uwzględniać bieżący filtr w kartotece
   • Schronisko: poprawiony raport przyjęć/wydań: można teraz wybrać co ma być drukowane: nazwa czy chip
  • Poczekalnia może być prowadzona niezależnie w poszczególnych oddziałach
  • Poprawione Badanie konia: działanie klawiszy, dane dla pól Foot pattern axis i inne
  • Usprawnione zapamiętywanie numerów prefiksu dla numerów zawieszek DogId
  • Dokumentacja obrotu detalicznego: można w niej uwzględniać także dokumenty MM (w przypadku np. oddziałów) - (niezalecane!)
 • Finanse
  • Obsługa klientów
   • Klienci: możliwość określenia koloru czcionki dla każdego klienta
   • Historia obrotów klienta: można teraz wybrać, z jakich dokumentów (Magazynowych/finansowych) tworzone jest zestawienie zakupionych towarów/usług
   • Nowe: Klienci - przycisk Analiza: łatwe przejście m.in. do analiz klientów, którzy wydali najwięcej pieniędzy i tych, którzy byli najczęściej
   • Nowe: Klienci-Analizy: oprócz wykresu dostępne także tabele klientów ("hojnych" i "wiernych") z możliwością wydruku listy, wydruku etykiet adresowych czy odwołaniem do karty klienta
   • Poprawione rozliczenia z klientami przy wizycie szpitalnej oraz automatyczne aktywowanie wizyty szpitalnej dla zwierząt już przebywających w szpitalu
  • Obsługa magazynu
   • Magazyn: Poprawione rozdysponowanie dostaw, gdy dana dostawa była częściowo wykorzystana dla tego wydania i nadal jest dostępna
   • Magazyn: Przyspieszone sprawdzanie poprawności dostaw
   • Magazyn: Możliwość łatwego wyświetlenia pozycji o wygasających terminach dostaw lub przeterminowanych
   • Poprawione: Sumaryczny raport stanu magazynu na wybrany dzień pokazywał zawyżone wartości i ceny
   • Przy usuwaniu magazynu sprawdzanie, czy nie ma na nim stanów magazynowych
  • Praca w chmurze
   • Poprawione: chmura: nie działało wybieranie użytkowników uprawnionych do wydruków fiskalnych
   • Poprawione: chmura: wpłata zbiorcza działała bardzo wolno
   • Poprawione: W przypadku chmury edycja grup towarowych mogła nie działać poprawnie
   • Poprawione: Szybkie MM w przypadku chmury mogło powodować zawieszenie programu
  • Fakturowanie
   • Dokument tworzony z wizyty: pomijane pozycje o stawce N/P i tworzony dla nich dodatkowy dokument KP
   • Nowy parametr fiskalny: Dostępność drukowania fiskalnego można teraz uzależnić od magazynu (przy tworzeniu wizyt i sprzedaży detalicznej)
   • Poprawione: Faktury korygujące do faktury z numerem PESEL zamiast NIP nie zawierały numeru Pesel
   • Nowe: Wydruk faktur: możliwe drukowanie kodów pozycji na dokumentach magazynowych
   • Usprawnione: Różne poprawki w formacie drukowanych dokumentów, m.in. drukowanie danych odbiorcy, możliwość definiowania własnego koloru ramek i tła nagłówków na drukowanych dokumentach
   • Usprawnione: Możliwość wybrania płatnika (nabywcy) z poziomu wizyty - przydatne przy rozliczeniach z gminą
   • Poprawione: Wybieranie WZ do faktury zbiorczej
  • Rozliczenia z pracownikami
   • Poprawione: Rozliczanie pracowników: przy pewnych warunkach zamiast prowizji od wartości sprzedaży wyliczała się prowizja od zysku
   • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: listę dokumentów składowych można teraz drukować także w wartościach brutto
   • Poprawiony Raport rozliczenia pracowników w przypadku wielu oddziałów
  • Poprawione: nie zakładała się automatycznie tabela kosztów stałych
  • Poprawione: Import faktur z Centrowet Cezal Poznań (nie był uwzględniany rabat)
 • Administracja i inne
  • Rejestrowanie informacji o zmianie nazwy leku
  • SMS:
   • Wygodniejsze wysyłanie SMS-ów dot. zaplanowanego terminu: możliwość wpisania numeru telefonu i wyboru typu informacji (potwierdzenie/przypomnienie)
   • Wygodniejsze wysyłanie SMS-ów z przypomnieniem o zapłacie: możliwość edycji treści SMS-a przed wysłaniem
   • SMS: Możliwość ręcznego ustalenia maksymalnej długości wysyłanych SMS-ów
   • SMS: Łatwe przygotowanie życzeń świątecznych
  • Praca wielooddziałowa / synchronizacja / chmura
   • Terminarz (godziny pracy lecznicy, godziny pracy oddziałów, terminy) można prowadzić niezależnie dla różnych oddziałów/katedr
   • Możliwość analizy wizyt dla poszczególnych oddziałów/katedr
   • W przypadku pracy wielooddziałowej można teraz przeglądać statystyki wizyt, przychodów i zysków dla poszczególnych oddziałów
   • Nowe: Synchronizacja: teraz możliwa także dla sieci działających na protokole NetBeui
   • Poprawione: Usunięty istotny błąd z synchronizacji, który mógł powodować, że nie były przesyłane dane zwierząt dla nowo zakładanych klientów
   • Różne poprawki błędów pojawiających się przy pracy w chmurze
   • Usunięty istotny błąd związany z pracą w chmurze, powodujący wyświetlanie komunikatu SET NO COUNT OFF w przypadkowych miejscach
  • WetKarta: nie wysyłała się wiadomość do właściciela - poprawione
  • Ustalanie automatycznie ścieżki do serwera Firebird
  • Różne poprawki związane z pracą na tablecie
  • Nowe uprawnienia globalne pracowników, poprawione działanie dotychczasowych uprawnień wspólnych
  • Możliwość konwersji danych z systemu Veterinaro
  • Poprawione zgłaszanie uwag do programu (nie działało przesyłanie uwag do producenta w przypadku adresów np. gmail)
  • Poprawione uruchamianie Laboratorium XP (właściwa zakładka w początkowym menu i inne ustawienia wyglądu)
  • Multimedia: Przyspieszona i poprawiona obsługa plików PDF