Czas na wiosenną wersję Kliniki XP. Wersja 5.06 to nowe podejście do terminarza internetowego WetTermin.pl, współpraca z czytnikami microchipów i aparatem Skyla, poprawiony import i edycja badań diagnostycznych, lepsza komunikacja z bazą zawieszek DogId, nowe Vademecum, dziesiątki usprawnień niemal w każdym elemencie programu i poprawienie stabilności magazynu i ogólnie pracy z systemem.

Zapraszamy!

 

Najważniejsze zmiany w wersji 5.06 - kwiecień 2017

 • Leczenie
  • Poprawione: Nie wyświetlała się ikona leczenia szpitalnego na liście wizyt
  • Poczekalnia: zapamiętywanie aktualnego statusu - filtrowania listy
  • Karta szpitalna: poprawiony wydruk danych klienta (m.in. telefon)
  • Nowe: Szpital: Możliwość wydrukowania zgody na leczenie stacjonarne
  • Nowe: Możliwość przypisania rasy do budynków dla stada (np. w przypadku stad drobiu o różnych rasach w różnych budynkach)
  • Usprawnione: Wiele poprawek w działaniu szpitala, m.in. wyświetlanie okna, edycja listy klatek, edycja wykonanych badań, poprawiony wydruk karty itd.
  • Poprawione: Edycja parametrów schematu diagnostycznego mogła wyświetlać błąd uniemożliwiający edycję
  • Nowe: Nowy cennik badań Idexx na 2017 rok
  • Nowe: Możliwość zdefiniowania innego logo na wydrukach wyników laboratoryjnych
  • Usprawnione: Odczyt wyników z Laboratorium Idexx: Uwzględnianie tekstów dodatkowych, grup wartości, komentarzy, kolejności itd.
  • Poprawione: Przeglądanie wizyt: jeśli dla którejś z wizyt był przypisany PDF, przeglądanie wizyt mogło się zawieszać lub scroll powodował przewijanie o wiele wierszy zamiast jednego
  • Nowe: Sprawozdanie z badania mięsa i wiele usprawnień w rejestracji badań mięsa: dodane koło łowieckie, miejsce polowania, numeracja badań, definiowanie danych stacji wytrawiania mięsa itd.
  • Usprawnione: Vademecum uzupełnione o kilkadziesiąt ulotek leków
  • Poprawione: Niektóre zdarzenia (szybka sprzedaż, wydanie zaświadczenia/wydruku) nie były rejestrowane z okna klientów
  • Usprawnione: Karencję dla leków można pokazywać z datą o jeden dzień późniejszą (ustawiane w parametrach)
  • Nowe: Możliwość przypisania schematu leczenia do usługi. Po wybraniu usługi w wizycie kopiowany jest do leczenia cały schemat
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: mogło nie działać prawidłowo sprawdzanie, czy w leczeniu nie użyto więcej, niż dostępne na magazynie
  • Poprawione: Epikryza - różne usprawnienia w tworzeniu i drukowaniu
  • Wygodniejsze wybieranie wielu pracowników (np. do wyjazdu w teren)
  • Poprawione: Dane o szczepieniu nie były przesyłane do bazy DogId, jeśli wpisane były dwa adresy e-mail dla klienta
  • Nowe: Możliwość odczytywania microchipów psów za pomocą czytnika (Sigmed)
  • Sprawdzanie unikalności microchipu przy dopisywaniu lub uzupełnianiu danych zwierzęcia
  • Usprawnione: Nowy symbol dla zabiegów profilaktycznych do wyboru - kleszcze
  • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: pozycje rozbite na dwie dostawy przy przyjęciu (ze względu na zaokrąglanie cen) są drukowane jako jedna dostawa
  • Usprawnione: Dokumentacja obrotu detalicznego: możliwość wydrukowania numeru książki leczenia zawartego w dokumencie zamiast numeru wizyty, nawet gdy wizyta istnieje
  • Nowe: Możliwość drukowania Książki leczenia zwierząt domowych w wybranym zakresie numerów wizyt
  • Poprawione: W Książce leczenia zwierząt domowych mogły się pojawiać serie i daty ważności leków
  • Nowe: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można ustalać, czy będą drukowane nazwy, waga, data urodzenia zwierząt stada
  • Usprawnione: Umowa adopcyjna w przypadku schronisk może teraz zawierać dodatkowe pola (PESEL, data kwarantanny)
  • Usprawnione: Wydruk karty ewidencyjnej zwierzęcia (schroniska): można definiować treść oświadczenia osoby przekazującej; drukowana jest maść
  • Usprawnione: Skierowanie na badanie: teraz można dopisać standardową zgodę właściciela na wykonanie badania
  • Nowe: Zgoda na zabieg: dodatkowa informacja o kosztach leków wydanych do domu, więcej miejsca na opis rozpoznania
  • Nowe: Szczepienie p.wściekliźnie: możliwość drukowania na papierze termicznym (szer. 112 m)
 • Finanse
  • Leki i zabiegi: pomijanie sprawdzanie unikalności kodu kreskowego, jeśli ten ma mniej niż 5 znaków (ważne np. przy imporcie faktur z Medivet)
  • Poprawione: Jeśli na danym komputerze nie było czcionki Segoe UI light w angielskojęzycznej wersji językowej, to nie było drukowane na fakturze podsumowanie VAT
  • Nowe: Wydruk faktur: Możliwość drukowania okresu wykonania usługi zamiast konkretnej daty
  • Nowe: Kategorie faktur: można teraz filtrować dokumenty według nich, a kategorię drukować u dołu faktury
  • Nowe: Kategorie faktur można tworzyć automatycznie na podstawie kategorii pozycji
  • Poprawione: Wykres sprzedaży pojedynczego leku mógł powodować zawieszenie programu, gdy zakres dat był nieograniczony
  • Poprawione: W przypadku zastosowania rabatu 100% mogły pojawiać się błędy lub nawet zawieszenie programu
  • Nowe: Możliwość wyłączenia na wydruku faktur oznaczenia Oryginał / Kopia
  • Usprawnione: Przeglądanie zaopatrzenia obejmuje teraz także zwroty do dostawcy
  • Poprawione: Na wydruku zwrotu od klienta kwota pozostająca do zwrotu mogła być drukowana nieprawidłowo
  • Poprawione: W przypadku długiej nazwy odbiorcy mogła nie mieścić się na wydruku dokumentu sprzedaży/WZ
  • Poprawione: Wykres sprzedaży towaru / usługi mógł nie pokazywać żadnych wartości - poprawione
  • Poprawione: Przy pracy w chmurze dodawanie klientów z okna Kartoteki klientów mogło nie działać prawidłowo
  • Poprawione: Kreator dokumentów: w przypadku zmiany kontrahenta przechodzenie pomiędzy zakładkami mogło powodować przywrócenie danych kontrahenta sprzed zmiany
  • Poprawione: Kreator dokumentów: tworzenie MM+ mogło być wykonywane na nieprawidłowy magazyn (o kodzie "np.")
  • Nowe: Możliwość eksportu cennika wyjazdowego do MS Excel
  • Poprawione: Odświeżenie stanu kasy mogło nie działać prawidłowo, jeśli zmiana była zamknięta
  • Poprawione: Raport sprzedaży dziennej doliczał do wartości sprzedaży kwotę zaległych uregulowanych płatności
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Odczyt ilości z kolektora danych mógł działać nieprawidłowo w przypadku ilości z ułamkiem, np. 14.5
  • Poprawione: Wydruk faktur: W przypadku długiej nazwy nabywcy, końcowa część nazwy mogła nie być drukowana
  • Poprawione: Historia leczenia zwierzęcia stada pokazywała tylko ilości leków zastosowanych (pomijając pozostawione)
  • Poprawione: Rozliczanie wizyt: w przypadku dokumentów RW system uwzględniał rabat, którego później nie można było poprawić
  • Poprawione: Na duplikacie faktury mogła nie być drukowana data wydruku duplikatu
  • Usprawnione: Specyfikacja dla dokumentu: teraz można ukryć wartości poszczególnych pozycji
  • Poprawione: Raport stanu magazynu nawet przy wielu działalnościach mógł drukować dane tylko dla podstawowego oddziału
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu: teraz można wybrać dostawcę
  • Usprawnione: Raport zysku wg dokumentów - można teraz wybrać magazyn
  • Nowe: Możliwość ustalania cen sprzedaży różnych dla różnych magazynów
  • Nowe: Możliwości filtrowania listy dokumentów według dodatkowych filtrów
 • Administracja i inne
  • Nowe: Różne nowe opcje konfiguracji przy pracy wielooddziałowej
  • Nowe: Praca wielooddziałowa: Możliwość zdefiniowania folderów mediów, plików PDF i zdjęć zwierząt niezależnie dla każdego oddziału
  • Nowe: Ochrona faktur: można ustalić, że faktury tworzone są tylko z datą bieżącą, inne kontrole poprawności faktur
  • Poprawione: Planowanie SMS-ów z zastosowanej profilaktyki ustawiało czas (dzień) wysłania na moment planowanego szczepienia, a nie odpowiednio wcześniej
  • Usprawnione: Łatwe potwierdzanie i odwoływanie wizyt z poziomu terminarza (prawy przycisk myszy na terminie)
  • Poprawione: Terminarz: mogła nie działać filtrowanie wg typu zdarzenia w widoku tygodnia
  • Poprawione: Terminarz: Praca na układzie miesięcznym mogła powodować zmianę tematu zdarzenia
  • Poprawione: Terminarz: W edycji terminu przejście do karty klienta mogło nie działać prawidłowo
  • Usprawnione: Łatwiejsze aktywowanie modułu CRM-SMS (automatycznie), lepsza informacja o końcu dostępu do modułu
  • Poprawione: Minimalizacja terminarza przy pracy na dwóch monitorach mogła powodować zawieszenie programu - poprawione
  • Usprawnione: Terminarz internetowy: teraz jest także wielooddziałowy; poprawki w komunikacji z terminarzem WetTermin.pl
  • Nowe: Edycja terminu: wgląd w przypomnienia związane z terminem, klientem, zwierzęciem
  • Nowe: Kreator komunikacji z WetTermin.pl, przebudowany komunikator i wiele innych zmian związanych z rejestracją w internecie
  • Większa stabilność programu SQ-LAB do komunikacji z aparatami diagnostycznymi
  • Nowe: SQ-LAB: Współpraca z aparatem Skyla VB1 (morfologia)
  • Nowe: Szablony życzeń wielkanocnych