Zapraszamy do pobrania wersji 5.07 Kliniki XP. Wiele zmian pojawiło się w laboratorium. Oprócz poprawionego importu wyników z laboratorium IDEXX obsługiwane są nowe aparaty - Samsung PT10V oraz Skyla, a wyniki z BS120 odczytywane są zdecydowanie szybciej. Oddajemy do dyspozycji nowy raport obrotów z klientami, a rejestrowanie i analiza, jak klient trafił do lecznicy, pomoże w lepsze inwestowanie w promocję zakładu. Nowe Vademecum zawiera teraz 4677 ulotek i uwzględnia najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia. Obsługa terminarza internetowego WetTermin.pl została usprawniona i każdego dnia rośnie popularność tego rozwiązania. Wygodniejsza komunikacja wewnętrzna i nowe możliwości rozliczania pracowników ułatwią prace większych klinik. Wygodniejsza i rozszerzona analiza diagnoz uprości tworzenie opracowań naukowych. Kolejne usprawnienia niemal w każdej części systemu wpłyną na ogólną wygodę i stabilność pracy. Zapraszamy!

 

Zmiany do wersji 5.07 - czerwiec 2017

 • Leczenie
  • Usprawnione: Wprowadzanie numeru zawieszki w trakcie wizyty, jeśli nie zostało to zrobione w edycji szczepienia (tylko po kliknięciu na Zapisz zawieszkę)
  • Usprawnione: Wizyta szpitalna: uwzględniany znacznik "Dodawaj ciągle"
  • Nowe: Możliwość drukowania zaświadczenia o szczepieniu p./wściekliźnie na drukarce tekstowej (Mefa Kafka)
  • Poprawione: wydruk zgody właściciela zwierzęcia na skierowaniu na badanie
  • Poprawione: Po utworzeniu epikryzy dane właściciela i zwierzęcia na liście epikryz mogły nie być widoczne
  • Usprawnienia dla schronisk: więcej parametrów drukowania karty ewidencyjnej, lepsza praca przy posiadaniu w bazie zwierząt ze schroniska i spoza niego
  • Usprawnienia dla schronisk: lepsza kontrola istnienia microchipów
  • Usprawnione: Analiza występowania chorób - więcej kryteriów i możliwości wyszukiwania w analizie sumarycznej, przeglądanie szczegółów
  • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: Możliwość drukowania numeru oddziału w numerze szczepienia
  • Nowe: Sprawdzanie i ustawianie daty granicznej dla wizyt, poniżej której nie można już nic zmieniać
  • Usprawnione: Edycja wywiadu, badania i diagnozy
  • Usprawnione: Kontynuacja wizyty: teraz kopiowane także numery kolczyków w przypadku stada
  • Usprawnione: Import i wydruk wyników z Laboratorium Idexx (poprawione nazwy wskaźników, uwzględnianie wartości zerowych, grupowanie uwag i inne)
  • Usprawnione: Wygodniejsze tworzenie wizyt z bufora wyników badań diagnostycznych
  • Poprawnione: Ustalanie numeru wizyty w parametrach numerowania wizyt
  • Nowe: Moduł SQ-LAB: możliwość współpracy z aparatem Samsung PT10V
  • Usprawnione: Moduł SQ-LAB: Szybsze i bardziej stabilne odczytywanie wyników
  • Nowe: Zapisywanie każdej wersji wizyty zgodnie z Rozporządzeniem dot. książki leczenia zwierząt z 2008 r.
 • Finanse
  • Poprawione: Jeśli w Kreatorze dokumentów data wystawienia została zmieniona po dodaniu pozycji, to daty wydań/przyjęć dla poszczególnych pozycji mogły być nieprawidłowe
  • Poprawione: Dla podmiotów nie będących płatnikami VAT w bardzo wielu miejscach mógł był drukowany VAT lub wartość netto - poprawione
  • Usprawnione: Specyfikacja pozycji dla dokumentu: można ograniczyć ją do usług (np. przy rozliczeniach z gminą)
  • Usprawnione: Edycja zamówień: przy wykorzystaniu stanów minimalnych pytanie o rzeczywistą ilość zamiast wpisania automatycznie proponowanej
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu: możliwość drukowania numeru NIP lecznicy
  • Nowe: Możliwość utworzenia faktury zbiorczej na gminę tylko na usługi z określonymi cenami (przetargowymi)
  • Usprawnione: Wygodniejsze wpisywanie kosztów stałych: przełączanie netto/brutto, możliwość zaznaczenia/wyłączenia wszystkich pozycji naraz
  • Nowe: Szacowanie kosztów wizyt na podstawie kosztów stałych i zmiennych
  • Nowe: Możliwość zmiany paragonu w dokument RW
  • Poprawione: Poprawiony zwrot ze sprzedaży detalicznej (mogły się nie kopiować pozycje z dokumentu źródłowego)
  • Usprawnione: Raport obrotów z klientem można teraz drukować do pliku PDF
  • Nowe: Możliwość drukowania faktur VAT z zastosowaniem NIP-u europejskiego sprzedawcy
  • Nowe: Możliwość wyliczenia prowizji pracowników za zaległe dokumenty uregulowane w wybranym okresie
  • Usprawnione: Cennik wyjazdowy może teraz drukować ceny przypisane do konkretnego magazynu
  • Poprawione: Podczas tworzenia faktury korygującej z korektą nagłówka mogły się pojawiać nieprawidłowe dane do korekty
  • Usprawnione: Schronisko: Można teraz ustalić czy domyślnie rozliczenie z wizyty ma być dokumentem płatnym czy nie (parametry pracy schroniska)
  • Usprawnione: Możliwość usunięcia rabatu z wydruku dokumentów sprzedaży (np. przy rozliczeniach z gminą)
  • Usprawnione: Możliwość sortowania w oknie dokumentów wg numeru dokumentu, kodu dokumentu itd.
  • Usprawnione: Zamknięcie roku: szybsze przetwarzanie (przyspieszenie procesu naliczania obrotów klientów)
  • Usprawnione: Raport rozliczenia pracowników: jeśli uruchamiany przez pracownika, to nie są zapamiętywane zmiany ustawień raportu
  • Usprawnione: Dodana stawka VAT Odwrócony na potrzeby faktur zagranicznych
  • Nowe: Sprawdzanie i ustawianie daty granicznej dla dokumentów, poniżej której nie można już nic zmieniać
  • Usprawnione: Raport sprzedaży pokazuje teraz wartości dokumentów w podstawowej walucie (przeliczając z waluty dokumentu)
  • Usprawnione: Bardziej przejrzysta lista dokumentów (poprawione kolory np. dla dokumentów niezapłaconych)
  • Usprawnione: Możliwość wyłączenia z raportu stanu magazyu wybranej grupy towarowej
  • Usprawnione: Dla klientów można ustawiać niestandardowe filtry jako fragmenty zapytań SQL np. wpisując warunek RABAT >= 10
  • Usprawnione: Podczas rejestracji wpłaty można wskazać inną kasę niż przypisana do użytkownika
  • Poprawione: Pracownicy -> Analiza bieżącego pracownika: w niektórych przypadkach wykres finansów pokazywał nieprawidłowe kwoty
  • Poprawione: Import faktur mógł pokazywać nieprawidłową wartość faktury źródłowej
  • Nowe: Raport obrotów z klientami (Klienci -> Drukuj), pokazujący sprzedaż dla każdego klienta w wybranym okresie
 • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
  • Usprawnione: CRM-SMS: Wysyłanie wiadomości po godzinach pracy lecznicy
  • Nowe: Źródło klienta, możliwość filtrowania po nim, a w przypadku modułu CRM-SMS wykres źródła klientów
  • Nowe: Możliwość kontroli, czy źródło klienta zostało wypełnione przy dodaniu klienta
  • Nowe: Współpraca z systemem centrali telefonicznej NFON
  • Poprawione: Usunięty błąd, który mógł uniemożliwiać inicjalizację terminarza internetowego
  • Poprawione: Terminarz: w układzie tygodniowym czcionka mogła mieć inną wielkość niż określona w parametrach
  • Poprawione: Terminarz: podczas edycji grafiku mogły znikać godziny pracy zaplanowane dla pracowników niedostępnych dla klientów
  • Poprawione: W edycji terminu nie można było wskazać pracowników, których terminarz jest tylko wewnętrzny
  • Usprawnione: Konfiguracja terminarza internetowego: można wpisać nazwę i adres działalności, jeśli jest inna niż podstawowe dane lecznicy
  • Usprawnione: Komunikacja z terminarzem internetowym teraz działa nieco szybciej (bez sprawdzania dodatkowych tabel)
  • Poprawione: Nasłuch terminarza: wejście w ustawienia połączenia z bazą danych mógł powodować rozłączenie z lokalną bazą
  • Usprawnione: Poczekalnia: Odnotowanie rozmowy telefonicznej zawiera teraz od razu opis z rejestracji w poczekalni
 • Administracja i inne
  • Poprawione: Synchronizacja: Podczas synchronizacji data zakończenia dostawy mogła nie być przesyłana do serwera
  • Nowe: Wygodniejsza komunikacja pomiędzy użytkownikami: zamiast wyskakującego okienka z wiadomością, przerywającego pracę teraz miga ikona wiadomości u góry okna
  • Usprawnione: Odświeżone okno wiadomości, lepsza kontrola odczytania wiadomości
  • Nowe: Dla wiadomości wewnętrznych można przeglądać, kto je odczytał
  • Poprawione: Drukowanie plików PDF wykorzystujących inline images
  • Laboratoria: Zniesienie ograniczenia liczby planowanych kierunków i metod badań, dodany dokument związany z planowanym kierunkiem
  • Nowe: Śledzenie zmian w dokumentach magazynowych
  • Nowe: Konwersja z programu Zwierz/Access
  • Usprawnione i rozszerzone: Konwersja z systemu Veterinaro
  • Usprawnione: Lepsze zabezpieczenie w przypadku zerwania połączenia z bazą danych w trakcie rejestracji wizyty
  • Poprawione: Mógł występować problem z minimalizowaniem głównego okna programu
  • Usprawnione: Usprawnione generowanie zleceń wykonania obrazu RTG