Wersja 5.08 to efekt kolejnych miesięcy prac, które wprowadziły nowy poziom bezpieczeństwa, wiele nowości technologicznych, a całość działa stabilniej i łatwiej. Przełomowym rozwiązaniem jest integracja z czytnikiem podpisów Wacom, co pozwoli na przechowywanie podpisywanych dokumentów w formie elektronicznej. Powiązana z tym zmiana w multimediach pozwoli na filtrowanie zgód na zabieg czy przetwarzanie danych osobowych, a umieszczanie plików w kolejnych folderach miesięcznych rozładowuje problem dużej liczby plików w jednym katalogu. Wiele uproszczeń w codziennej pracy - od zebrania razem ulubionych raportów, przez wygodne filtrowanie spisu leków czy finansów klienta po możliwość zapisów w internecie na różne typy wizyt w zależności od specjalizacji lekarza. 

Więcej na ten temat oraz wiele innych na warsztatach z Kliniki XP, już 20 października 2017 roku, w trakcie XXV Kongresu PSLWMZ – zapraszamy!

https://pslwmz.conrego.pl/

wacom 530

 

Zmiany w wersji 5.08 - wrzesień 2017

 • Leczenie
  • Poprawione: W przypadku wprowadzania zaległych wizyt, w momencie zapisu mógł pojawiać się komunikat błędu (LECZ_DTL not active dataset)
  • Usprawnione: Schronisko: możliwość filtrowania zwierząt wg odbiorcy
  • Poprawione: W przypadku importu wyników badań z VetLab Bydgoszcz mogły nie być widoczne wartości
  • Poprawione: Import wyników badań z VetLab, gdy wynik nie zawiera daty badania
  • Poprawione: Import wyników badań z Laboratorium Idexx
  • Usprawnione: Import wyników badań z Idexx Snap Reader
  • Poprawione: Podczas importu wyników z ABC VET Horiba mógł się pojawiać komunikat brakujących wskaźników np. BIRTH DATE
  • Poprawione: Podczas powielania wizyt mógł występować błąd - poprawione
  • Usprawnione: Możliwość ustawienia, czy microchip zwierzęcia musi być unikalny, czy nie (Opcje -> Zwierzęta)
  • Usprawnione: Karta obrotu detalicznego drukuje teraz numery kolejnych transakcji, licząc od pierwszej transakcji w historii, a nie od 1.
  • Nowe: Nowy znacznik dla wizyt: flaga czerwona
  • Nowe: Wersja dla schronisk: Możliwość przeniesienia Karty zwierzęcia do kartoteki schroniskowej
  • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: można teraz drukować także nr zawieszki; więcej parametrów zapamiętywanych
  • Poprawnione: Wypis ze schroniska: poprawiona nazwa gatunku dla zwierząt innych niż pies
  • Usprawnione: Analiza zastosowanego leczenia: można oprócz okresów tygodniowych i miesięcznych wybierać także lata
  • Usprawnione: Wygodniejsze wybieranie wyników z bufora badań diagnostycznych, zwłaszcza przy dużej ilości badań
  • Poprawnione: W przypadku bazy w chmurze zapis skróconej wizyty mógł trwać bardzo długo
  • Usprawnione: Obserwacje: można wybrać lokalizację, gdzie odbywa się obserwacja (stacjonarnie, z doprowadzeniem lub poza lecznicą), a potem analizować to w oknie przeglądu obserwacji
  • Poprawnione: Przypisywanie ulotki Vademecum do leku w Karcie leku
  • Poprawiona: Edycja badań na chorobę Aujeszky'ego
  • Usprawnione: Sprawdzanie integralności leczenie-rozliczenie
  • Usprawnione: Import kolczyków w kolejnym formacie
 • Finanse
  • Usprawnione: Sprawdzenie zgodności leczenie - rozliczenie
  • Usprawnione: Przyspieszone generowanie raportu obrotów z klientami, zwłaszcza przy większej ilości danych
  • Poprawione: Po rozliczeniu zbiorczym zadłużenie klienta mogło być obliczane nieprawidłowo
  • Usprawnione: Usprawniona edycja i wydruk faktury korygującej w przypadku korekty nagłówka
  • Poprawione: Wybieranie WZ do faktury zbiorczej: na liście były dostępne także już wykorzystane WZ
  • Nowe: Nowy format importu danych: Kamsoft UTF-8 (dla nowych faktur z hurtowni MEDiWET)
  • Usprawnione: Raport zysku można teraz wydrukować dla konkretnego zwierzęcia
  • Usprawnione: Raport obrotów wg odbiorców pokazuje teraz zarówno obrót netto jak i brutto
  • Usprawnione: Wydruk cennika: możliwośc ograniczenia do wybranej kategorii, możliwośc drukowania opisu dodatkowego
  • Usprawnione: Faktury eksportowe: można ustawić w parametrach, czy w podsumowaniu ma być drukowany kurs wymiany i przeliczenie
  • Usprawnione: Wydruk fiskalny na koniec wizyty można domyślnie wyłączyć dla faktur (ustawienie w Opcjach -> Zakończenie wizyty)
  • Poprawione: Szybkie MM: przesunięcie całej zawartości magazynu mogło wywołać komunikat błędu
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup dokumentów: możliwość wybrania typu dokumentów
  • Poprawione: W przypadku wypłaty na wydruku kopii KP mógł się drukować napis Dowód wpłaty zamiast Dowodu wypłaty
  • Usprawnione: Zerowanie kasy objęte jest teraz tymi samymi zasadami odnośnie hasła, co płatności
  • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji można teraz grupować grupami towarowymi i eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Podczas edycji pozycji dokumentu sprzedaży można zmieniać stawkę VAT (przydatne przy fakturach eksportowych/zagranicznych)
  • Usprawnione: Wygodniejsza edycja stanów minimalnych
  • Poprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: prawidłowo są teraz uwzględniane Faktury korygujące
  • Poprawione: Przeliczanie globalne zapłat klientów
  • Usprawnione: Rozliczenie finansowe z klientem można teraz wydrukować do pliku PDF i wysłać jako załącznik wiadomości
  • Poprawione: Poziom cen dla klienta w niektórych warunkach mógł być ustalany nieprawidłowo
  • Usprawione: Możliwość filtrowania w oknie finansów klienta
  • Poprawione: Odświeżanie stanu kasy, jeśli nie był stosowany system zmianowy
  • Poprawione: Korzystanie z wizyty ze stanów magazynu wskazanego dla wizyty, a nie magazynu użytkownika
 • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
  • Poprawione: Podczas edycji terminu mogło pojawiać się ostrzeżenie, że termin minął
  • Usprawnione: Okno terminarza: zapamiętywanie szerokości lewego panelu
  • Usprawnione: Klienci: możliwość wyszukiwania do adresie e-mail
  • Usprawnione: Automatyczna identyfikacja klienta na podstawie adresu e-mail
  • Poprawione: Stałe terminy: w przypadku bloku czasowego być nieprawidłowo wyświetlane zakresy godzin
  • Usprawnione: Stałe terminy: wyświetlanie nazw terminów, wygodniejsze zarządzanie nimi
  • Poprawione: Stałe terminy: przy dodawaniu mógł się nie podpowiadać pracownik dla nowego terminu
  • Usprawnione: Nasłuch internetowy: możliwość wymuszenia odświeżenia widoku lecznicy w portalu WetTermin.pl
  • Poprawione: Nasłuch internetowy: w przypadku wspólnego terminarza mogły się nie wyświetlać godziny przyjęć na WWW
  • Poprawione: Bardziej niezawodne sprawdzanie nowych zapisów w terminarzu WWW
  • Poprawione: Terminarz internetowy: Nie można było definiować wizyt lekarza dłuższych niż 100 minut
  • Nowe: Terminarz internetowy: Teraz można definiować typy wizyt internetowych w konfiguratorze, inne dla każdego pracownika
  • Poprawione: Wysyłanie przypomnienia SMS z poziomu terminarza teraz zaplanuje wysłanie 24 godz. przed wizytą
  • Poprawione: Zbiorcze wysłanie wiadomości do właścicieli zwierząt tworzyło SMS-y bez danych zwierzęcia -> nie było kontroli, czy zwierzę żyje
  • Nowe: Możliwość wysyłania SMS-ów poprzez VetSMS (jako alternatywa do SerwerSMS i JustSend)
  • Nowe: Przeglądanie SMS-ów: Możliwość filtrowania tylko odrzuconych SMS-ów, globalna zmiana statusu wieleu SMS-ów na "Planowany"
  • Poprawione: Potwierdzanie terminów poprzez SMS np. w terminarzu mogło proponować godzinę 21:59
 • Administracja, multimedia i inne
  • Poprawione: W niektórych przypadkach wstążka zwiększała wysokość przy każdorazowym zamknięciu okna np. wizyt
  • Poprawione: Wyświetlanie nazw opcji na wstążce, w przypadku większej czcionki
  • Poprawione: Działanie programu przy ustawionej większej czcionce
  • Nowe: Rejestrowanie zmiany nazwy klienta
  • Nowe: Rejestrowanie zmiany podstawowych danych klienta (adres, telefon, e-mail) i możliwość filtrowania historii zmian wg wybranego klienta dla nowo rejestrowanych zdarzeń
  • Nowe: Rejestrowanie zmiany ustawień taryfy nocnej, weekendowej
  • Nowe: Rejestrowanie zmiany numeru dokumentu
  • Usprawnione: Poprawiona przejrzystość historii zmian
  • Poprawione: Multimedia: niektóre pliki PDF mogły być wyświetlane w sposób zniekształcony - z "rozstrzelonymi" literami
  • Usprawnione: Multimedia umieszczane są teraz w wielu podkatalogach (jeden na każdy miesiąc), dzięki czemu wyświetlane są znacznie szybciej
  • Usprawnione: Multimedia: Możliwość filtrowania multimediów wg rodzajów (zdjęcia zwierzecia, zgody na zabieg itd.)
  • Usprawnione: Multimedia: Wygodniejsze przeglądanie multimediów klienta
  • Usprawione: Konwersja z systemu Vethoven
  • Usprawione: Podczas wysyłania wiadomości e-mail można zdefiniować stałą stopkę i typowe treści wiadomości
  • Nowe: Możliwość zdefiniowania grup pracowników, do których wysyłane są powiadomienia w programie
  • Nowe: Ostrzeżenie, jeśli baza danych znajduje się w niezalecanych folderze Program Files w przypadku systemów nowszych niż Windows XP
  • Nowe: Możliwość określenia ulubionych raportów
  • Usprawnienia: Zmiana formatu plików używanych podczas synchronizacji: zamiast plików .Cab teraz wykorzystywane są pliki .zip z hasłem, ustawianym przez użytkownika
  • Poprawione: Łączenie do bazy danych gdy używane niestandardowe hasło
  • Usprawnione: Synchronizacja: dodatkowy, czwarty adres do wysyłania zmian
  • Poprawiona stabilność uruchamiania podstawowych funkcji (podwójne kliknięcie)
  • Usprawnione: Wygodniejsza edycja parametrów wydruków laboratoryjnych
  • Dane osobowe: dodanie możliwości wykorzystania czytnika podpisów, bardziej przejrzysta obsługa
  • Nowe: Wygodniejsze wybieranie pozycji: teraz można przełączyć pole wyszukiwania na filtr (klawiszem F6)