JPK – co to takiego?

Jednolity Plik Kontrolny to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego.

Kogo i od kiedy dotyczy rozporządzenie?

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Z obecnego brzmienia przepisów ordynacji podatkowej wynika, iż obowiązek przygotowania ksiąg i dowodów księgowych w postaci JPK dotyczy tylko tych podmiotów, które prowadzą poszczególne struktury przy użyciu programu komputerowego. Należy przy tym pamiętać, że za program komputerowy uznaje się zarówno MS Excel, jak i typowe programy przeznaczone do fakturowania, prowadzenia księgowości czy gospodarki magazynowej.

Slajdy wybrane zostały z prelekcji Informatyka w Weterynarii 2017, prezentowanej podczas Konferencji Jak sprawić, aby klienci uwielbiali Twoją lecznicę, zorganizowanej przez MEDiVET S.A. w listopadzie 2017 r. w Bydgoszczy.

Na dziś funkcjonuje siedem struktur plików JPK:

 

 

Od stycznia 2018 r. plik JPK_VAT należy wysyłać do Ministerstwa finansów. Pozostałe pliki, JPK_MAG oraz JPK_FAK, zawierające odpowiednio szczegóły transakcji magazynowych lub treść faktur, będzie trzeba dostarczać od lipca 2018 na żądanie Ministerstwa. W pełnej tabeli dat interesuje nas przede wszystkim kolumna Mikroprzedsiębiorca:

JPK_MAG oraz JPK_FAK - szczegóły magazynu i sprzedaży - będzie można utworzyć bezpośrednio w Klinice XP. Szczegółowe dane, które muszą zawierać te pliki (kod towaru jednostka miary itd.), nie są przekazywane do systemów księgowych - znajdują się jedynie w bazie danych programu. Plik przygotowany w programie można zweryfikować i wysłać bezpośrednio do Ministerstwa za pomocą programu Klient JPK 2.0, który można pobrać ze strony Ministerstwa. Do wysłania pliku wystarczy posiadać na przykład Profil zaufany, który można łatwo założyć w Urzędzie Skarbowym, banku i innych instytucjach. Jednak JPK_VAT nie jest generowany w Klinice XP, a w programie księgowym, w którym dotychczas przygotowywana była deklaracja VAT-7 i PIT-5. Ilustruje to poniższy schemat:

 

Najczęściej wykonywane to było przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Aby ułatwić pracę i ograniczyć koszty prowadzenia księgowości, w Klinice XP tworzone są obecnie funkcje eksportu danych do najbardziej popularnych systemów księgowych. Dzięki temu nie trzeba będzie przepisywać treści faktur, a jedynie wyeksportować listę zapisów, która zostanie wczytana do odpowiedniego programu księgowego. Na dziś (listopad 2017 r.) planowane jest utworzenie eksportu do najbardziej popularnych systemów księgowych:

 

 

O postępach prac, konsekwencjach pliku JPK i innych zmianach będziemy informować na bieżąco w kolejnych artykułach.

Więcej o plikach JPK: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednolity-plik-kontrolny

Źródło zdjęcia podstawowego: Ministerstwo Finansów