Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji Kliniki XP - wersji 5.10. Poprawiona została niezawodność wielu elementów finansowych - od generowania plików JPK po serwer wydruków fiskalnych. Klinika XP odczytuje teraz dane z nowych hurtowni: Diagnosis i Ara, odczytuje wyniki z nowego aparatu BC-5000 VET, wyświetla nowy cennik laboratorium Idexx i pobiera faktury bezpośrednio z serwera Mediwet. Program pozwala na generowanie not korygujących, terminarz jest wygodniejszy w użyciu (kolory, przejrzystość), a terminarz internetowy sprawniej współpracuje z bazami w chmurze i pozwala na osobne zapisy dla różnych oddziałów. Łatwy przegląd kosztów leczenia zwierzęcia przyda się nie tylko przy obsłudze fundacji, a usprawnienia w przeglądaniu i raportowaniu sprzedaży pozwolą lepiej zarządzać finansami. Zapraszamy!

 scattergram

Scattergram - element wyniku z BC-5000 VET

Zmiany w wersji 5.10 - marzec 2018

 • Leczenie
  • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można ustawić teraz górny margines (np. przy druku na papierze firmowym wielu stron)
  • Poprawione: Wydruk karty obrotu detalicznego mógł nieprawidłowo pokazywać sumaryczną ilość przyjętego leku
  • Poprawione: Wybór zwierząt stada do wizyty pokazywał także zwierzęta oznaczone jako nieżywe/przekazane do uboju
  • Poprawione: Wydruk historii wizyt z poczekalni
  • Poprawione: Wydruk świadectw szczepienia, listy zaszczepionych psów i kwestionariusza do paszportu w przypadku podmiotów i więcej niż jednego właściciela danego zwierzęcia
  • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx: uwzględnianie wartości zerowych podczas importu
  • Usprawnione: Rozszerzenie uwag do Książki leczenia zwierząt gospodarskich do 600 znaków
  • Usprawnione: Dodatkowe pola w oknie badania dysplazji
  • Usprawnione: Szpital: Możliwość zmiany/wskazania lekarza prowadzącego
  • Poprawione: Karta obrotu detalicznego: prawidłowe drukowanie informacji w przypadku dokumentów KOREKTA+
  • Nowe: Możliwość wydrukowania listy zwierząt stada
 • Finanse
  • Nowe: Znacznik "Aktywny podatnik VAT" dla klientów
  • Nowe: Możliwość oddzielnej numeracji faktur dla aktywnych i nieaktywnych płatników
  • Nowe: Możliwość pomijania wydruku fiskalnego faktur dla aktywnych płatników
  • Nowe: Możliwość wydruku listy dokumentów sprzedaży z podziałem na aktywnych i nieaktywnych podatników VAT
  • Usprawnione: Na fakturze korygującej można teraz skorygować także datę zakończenia dostawy
  • Poprawione: Generowanie zwrotów od klienta z dokumentu źródłowego automatycznie generowało wszystkie pozycje
  • Poprawione: wybór oddziału dla wypłaty
  • Usprawnione: Historia obrotów klienta: można ją teraz wyświetlić także dla wskazanego zwierzęcia klienta
  • Nowe: Generowanie pliku JPK-VAT wersja 3
  • Nowe: Generowanie pliku JPK-VAT wersja 2
  • Nowe: Generowanie pliku JPK-FA
  • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: można wybrać zakres "Dokumenty zbiorcze i pozostałe" lub "Dokumenty składowe i pozostałe"
  • Usprawnione: Zaawansowana numeracja dokumentów (ciągi numeracyjne): wygodniejsze zarządzanie numeracją (filtrowanie wg roku, typu dokumentu itd.)
  • Nowe: Eksport do systemu księgowego Ramzes
  • Poprawione: Dzienny raport sprzedaży: poprawione naliczanie sumy zapłat
  • Poprawione: Rozliczanie pracowników - do wartości utargu raport doliczał wartość faktury korygującej po korekcie zamiast wartości różnicy
  • Nowe: Możliwość wystawiania not uznaniowych i obciążeniowych
  • Usprawnione: Import nowych faktur z hurtowni grupy Centrowet (dla dłuższych nazw towarów)
  • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu sprzedaży/zakupów VAT do PDF i wysłania poprzez e-mail
  • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych zapisuje teraz listy wydrukowanych dokumentów w plikach dziennych
  • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych nie przerywa pracy, ale wyświetla szczegółową informację o błędzie na zakładce raportowania
  • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych mógł wyświetlać w pewnych sytuacjach komunikat: Nieprawidłowa wartość sumaryczna dokumentu
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów mógł generować błąd w przypadku zaznaczenia "Uwzględniaj WZ"
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Diagnosis i Ara
  • Nowe: Import faktur bezpośrednio z serwera Mediwet
  • Nowe: Poprawiony import faktur w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT
  • Usprawnione: Sumaryczny raport obrotów w podziale na miesiące można teraz filtrować po oddziale i typie dokumentu
 • Administracja, multimedia i inne
  • Poprawione: Wysyłanie danych o zawieszkach do systemów DogId i VetId
  • Poprawione: SMS-y: Nadawanie nazwy nadawcy w przypadku JustSend
  • Poprawione: Eksportowanie do pliku XML w przypadku nieprawidłowych znaków pokazuje, której pozycji dotyczy problem
  • Poprawione: Parametry modułu danych osobowych: ustawienie drukowania zgody bez pytania nie działało
  • Poprawione: Edycja parametrów numerowania dokumentów
  • Usprawnione: Obsługa różnych terminarzy WWW dla różnych oddziałów
  • Usprawnione: Terminarz: zapamiętywanie domyślnego widoku (dzienny/tygodniowy/miesięczny), kolory terminów także w układzie tygodniowym
  • Nowe: Uprawnienia globalne dla recepcji: dostęp do opcji programu, do zarządzania pracownikami i do analiz pracowników
  • Usprawnione: Wydłużenie pola nazwy leków/zabiegów do 80 znaków
  • Poprawione: Mogło się zdarzyć, że SMS był wysyłany do klientów mimo odmowy zgody na otrzymywanie takich informacji
  • Poprawione: Terminarz internetowy: wiele poprawek, m.in. konfigurowanie dostępu do bazy czy stabilnośc przy pracy w chmurze
  • Nowe: Schronisko: można utworzyć kartę zwierzęcia "nieschroniskowego" po adopcji