Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji Kliniki XP - 5.11. Wersja podsumowuje zmiany z ostatnich miesięcy. Oprócz olbrzymiej liczby zmian związanych z RODO (drukowanie zgód z dostosowywaniem wydruku, możliwość zapomnienia klienta, anonimizacja, szyfrowanie wysyłanych plików, haseł itd.) wersja zawiera usprawnienia zwiazane z plikami JPK, w tym obowiązujące od lipca 2018 generowanie plików JPK-MAG. Usunięto wiele zgłoszonych niedogodności, a cały system działa stabilniej i bezpieczniej dzięki pracy w trybie rozłączenia (odczują to użytkownicy w sieciach WiFi oraz korzystający z bazy w chmurze). Bardzo dobrze przyjęta została obsługa czytników podpisów Wacom, ułatwiająca zbieranie zgód klientów. Wśród nowych funkcji warto wymienić możliwość zamawiania usługi kremacji, która jest dostępna przy okazji zgody na Eutanazję.

 

 

Zmiany do wersji 5.11

 • Leczenie
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: karencja nie uwzględniała ewentualnego dodatkowego dnia
  • Usprawione: Przegląd inseminacji: możliwość filtrowania po kliencie, buhaju i samicy
  • Poprawione: Można teraz określić różne karencje dla pozycji / gatunku w przypadku różnych sposobów podania
  • Usprawnione: Można ustalić wielkość czcionki dla wydruku opisu wizyty
  • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można teraz anonimizować dane klienta/klientów
  • Usprawnione: Wydruk opisu wizyty: można teraz wysłać go w postaci zaszyfrowanej jako dwie wiadomości (druga zawiera hasło)
  • Poprawione: Wydruk opisu wizyty: mimo wyłączenia ilości i jednostek miary na wydruku mogły pojawiać się te dane - poprawione
  • Poprawione: Wydruk opisu wizyty: poprawiona przejrzystość wydruku, kolorystyka itd.
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: Mozna zaznaczyć, aby drukowało się nazwisko lekarza przyjmującego zgodę
  • Poprawione: W przypadku dużej ilości oddziałów mógł pojawiać się błąd przy zapisie numeru wizyty - poprawione
  • Usprawnione: Raport wizyt wg gatunków: można wybrać pracownika
 • Finanse
  • Poprawione: Raport kosztów sprzedanych pozycji nie drukował szczegółów
  • Poprawione: Eksportowanie raportu stanu magazynu w cenach rzeczywistych do MS Excel
  • Poprawione: Eksportowanie obrotów klienta do MS Excel
  • Poprawione: Ustalanie stanów minimalnych dla magazynu w przypadku chmury
  • Usprawnione: Możliwość ustalenia uprawnień pracowników do raportu sprzedaży wg pozycji (Parametry pracy -> Zakładka Pracownicy/uprawnienia -> Wspólne uprawnienia pracowników)
  • Usprawnione: Analiza klientów: teraz pomijani są klienci nieaktywni
  • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: w pewnych warunkach stawka VAT dla pozycji mogła mieć nieprawidłową wartość
  • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: jeśli pozycja faktury nie miała żadnej nazwy powstawał plik, którego nie można było zaimportować w systemach księgowych
  • Poprawione: Tworzenie pliku JPK_FA: W przypadku nazwy kontrahenta zawierającej znak & plik mógł być tworzony niepoprawnie - poprawione
  • Poprawione: Eksport księgowań do CDN Optima: Poprawiona kolejność faktur w pliku
  • Nowe: Zakończenie wizyty: można ustalić, że zamiast proponowanej kwoty zapłaty podpowiada się zero, aby pracownik wpisywał każdorazowo rzeczywistą otrzymaną kwotę
  • Usprawnione: Opcje wydruku faktur: przy zapłacie pobraniowej można ustalić, czy zawsze drukować informację, że zapłacona, czy tylko w przypadku rzeczywiście zapłaconych
  • Poprawione: Faktura od dostawcy: przy wybieraniu pozycji wg kodu kreskowego mógł pojawiać się komunikat błędu "ItemTable[BARCODE] field not found"
  • Nowe: Raport magazynu w podziale na dostawy
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji można wygenerować wg popularności (ilości transakcji)
  • Poprawione: Sprzedaż detaliczna mogła w pewnych przypadkach wyświetlać pozycje nieaktywne
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK magazyn mogło nie uwzględniać dokumentów rozchodowych
  • Poprawione: Wygenerowany plik JPK Magazyn mógł być zgłaszany jako nieprawidłowy (brak pól DataWydaniaWZ itd.)
  • Poprawione: W przypadku w chmurze po transakcji wydania z magazynu łączna ilośc w lekach i zabiegach mogła być nieprawidłowa (nie zmniejszona)
  • Nowe: Import faktur z hurtowni VetDirect
 • Administracja, multimedia i inne
  • Nowe: Możliwość konfiguracji do pracy w chmurze także dla wersji 1-stanowiskowych
  • Usprawnione: Blokada usunięcia pracownika, jeśli istnieją dla niego wizyty lub dokumenty
  • Nowe: Przewodnik po wdrożeniu danych osobowych
  • Nowe: Uprawnienia wspólne pracowników: można ustalić, czy pracownik ma wgląd w swoje rozliczenie po kliknięciu na swój Avatar -> Kasa
  • Usprawnione: Lepsza stabilność w przypadku zrywania połączenia z siecią np. przy pracy w chmurze
  • Usprawnione: Nowe Vademecum leków - ponad 120 nowych ulotek leków
 • Dane osobowe
  • Nowe: Czytnik podpisów Wacom: umieszczenie danych biometrycznych podpisu w pliku PDF z możliwością późniejszej analizy
  • Nowe: Czytnik podpisów Wacom: zgoda na eutanazję także poprzez podpis
  • Usprawione: Czytnik podpisów Wacom: możliwość wyboru typu czytnika, co wpływa m.in. na wielkość czcionki na ekranie
  • Usprawione: Czytnik podpisów Wacom: dostępne dodatkowe akcje po utworzeniu pliku z podpisem: drukowanie lub wyświetlenie
  • Nowe: Możliwość wysyłania listy zaszczepionych psów jako zaszyfrowanego pliku z hasłem
  • Nowe: Możliwość wysyłania listy prowadzonych obserwacji jako zaszyfrowanego pliku z hasłem
  • Usprawnione: Możliwość eksportowania adresów e-mail do pliku tekstowego lub schowka
  • Poprawione: Masowe wysyłanie SMS-ów do właścicieli wybranych zwierząt mogło nie działać poprawnie (nie wyświetlało się okno treści wiadomości SMS)
  • Nowe: Możliwość wysłania wielu wiadomości email do wielu odbiorców zamiast jednej zbiorczej
  • Usprawnione: Wybrane funkcje modułu ochrony danych osobowych są teraz dostępne także dla pracowników na zakładce Pomoc
  • Nowe: Spis osoby upoważnione przez klienta do dostępu do danych: można je wydrukoać na zgodzie na przetwarzanie danych
  • Nowe: Nowa treść zgody na przetwarzanie danych
  • Nowe: Nowe zgody opcjonalne na wysyłanie danych do różnych systemów
  • Usprawnione: Integracja drukowanych zgód ze znacznikiem zgody na SMS / Mail
  • Nowe: Zgody opcjonalne na zgodzie na przetwarzanie danych: można zdefiniować własną treść zgody opcjonalnej
  • Nowe: Osoby upoważnione przez klienta do dostępu do danych: można je wydrukoać na zgodzie na przetwarzanie danych
  • Nowe: Możliwość wyczyszczenia informacji o zgodach wszystkich klientów
  • Nowe: Możliwość ustawienia minimalnej długości hasła użytkownika (domyślnie 6 znaków)
  • Nowe: Zaszyfrowanie haseł znajdujących się w bazie danych
  • Poprawione: Długość hasła ustalona na maksymalnie 16 znaków
  • Nowe: Możliwość zapomnienia klienta
  • Nowe: Zgrupowanie funkcji dot. ochrony danych osobowych w jednym miejscu: zakładka Administrator -> Dane osobowe