Zapraszamy do pobrania aktualizacji do wersji 5.23! Nowe możliwości: dodatkowe informacje o chorobach przewlekłych czy przyjmowanych lekach w danych zwierzęcia, pakiety jednorazowe, usprawnienia w obsłudze terminarza, i synchronizacji z kalendarzem Google, nowe aparaty oraz usprawnienia importu i wyświetlania danych w części laboratoryjnej. Wygodniejsze statystyki w podsumowaniu dnia - można wybrać dowolne miesiące i lata. I wiele innych usprawnień i poprawek!

 

 

Zmiany w wersji 5.23 - 3 lutego 2021

 • Leczenie
  • Nowe: Można włączyć przypominanie na koniec wizyty o pakiecie jednorazowym, jesli ktoś zapomniał go dodać do wizyty
  • Nowe: W Karcie leku można wpisać ilość dodawaną przy każdorazowym użyciu leku (np. ilość pozostająca w strzykawce)
  • Nowe: Możliwość przenumerowania książki leczenia zwierząt gospodarskich za dowolny miesiąc dla dowolnego oddziału (Wizyty -> Operacje -> Numeracja wizyt -> Przenumeruj wiele wizyt)
  • Nowe: Dane zwierzęcia: Informacje o chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach, skierowaniu z innego miejsca
  • Usprawnione: Możliwość ustawienia wielkości czcionki dla szczegółowego raportu leków psychotropowych
  • Usprawnione: Przegląd inseminacji: Teraz wygodne podsumowanie ilości kryć i średniej skuteczności krycia
  • Usprawnione: W Zaleceniach można teraz zdefiniować stopkę
  • Usprawnione: Możliwość eksportu skróconej listy wizyt do MS Excel
  • Usprawnione: Wybieranie zwierząt stada do wizyty: widoczna płeć, poprawione sortowanie listy
  • Usprawnione: Wybieranie zwierząt stada do wizyty: można stąd przejść do historii leczenia tego zwierzęcia
  • Usprawnione: Nowe ikony - statusy wizyt: uronefrologia, usg, neurologia
  • Usprawnione: Uwagi o zwierzęciu przy rozpoczynaniu wizyty - pełniejsze, bardziej przejrzyste
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - opis leczenia: system rejestruje teraz, który lekarz dopisał lek/zabieg
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt domowych: Można ustawiać szerokość kolumn
  • Poprawione: Recepcja/poczekalnia: usprawniona stabilność okna (zależność między edycją a odświeżaniem)
  • Poprawione: Problem z otwieraniem okna wizyt lub filtrowaniem wizyt wg wybranego rodzaju profilaktyki
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: Pozycje dodawane do leczenia wyświetlane były w odwrotnej kolejności
  • Poprawione: Zmiana właściciela lub zwierzęcia dla wizyty są teraz odnotowywane w historii zmian dla wizyty
  • Poprawione: Wizyta szpitalna: Podczas kopiowania pozycji do opisu leczenia mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Wizyta szpitalna nie miała nadawanego numeru wizyty widocznego np. w książce leczenia
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt domowych mogła mieć wartości w nieprawidłowych kolumnach w przypadku pojawienia się specyficznych opisów wizyt
 • Finanse
  • Nowe: Dla dostawcy można określić domyślny magazyn, na który będą importowane jego faktury
  • Nowe: Inwentaryzacja: Można ją teraz przeprowadzić dla wybranej grupy towarowej
  • Nowe: Płatności: Można zmienić zmianę, do której przypisana jest dana płatność (okno Kasy -> Operacje)
  • Nowe: Możliwość utworzenia nowego typu dokumentu: Faktura paragonowa
  • Usprawnione: Faktura korygująca nagłówka może teraz uwzględniać także korektę daty płatności
  • Usprawnione: Import faktur od dostawcy: usunięte komunikaty błędów zgłaszane w przypadku plików, które nie są w wybranym formacie
  • Usprawnione: Pliki JPKV7M można generować z wyzerowaną częścią opisującą deklarację (żeby ne dublować wartości przy imporcie do systemu księgowego)
  • Usprawnione: Pliki JPKV7M można teraz generować w zakresie dat wykonania usługi, a nie tylko wg dat wystawienia dokumentów
  • Usprawnione: Pliki JPKV7M: można wybrać faktury / faktury korygujące
  • Usprawnione: Zapłata zbiorcza: więcej ustawień, dostępnych z okna zapłaty, metoda płatności proponowana na podstawie najnowszego dokumentu
  • Usprawnione: W parametrach tworzenia dokumentów można wymusić miejsce wystawienia dokumentów inne niż dane wynikające z adresu działalności
  • Usprawnione: Dzienny raport sprzedaży: można ograniczyć wpłaty tylko do wpłat z tego oddziału/katedry
  • Usprawnione: Z kartoteki leków i zabiegów oraz karty pozycji można łatwo przejść do historii transakcji, teraz także dla usług
  • Usprawnione: Rozliczenie fiskalne (Wizyta->zakładka Rozliczenie -> Operacje i Dokumenty -> Operacje dla dokumentu) teraz także według stawek VAT
  • Usprawnione: Szybsze drukowanie protokołu różnic inwentaryzacyjnych, zwłaszcza w przypadku baz w chmurze
  • Usprawnione: Inwentaryzacja: Jeśli pozycje były wydawane w trakcie inwentaryzacji, system może podjąć próbę takie rozdzielenia ilości w dstawach, aby uwzględnić wydaną ilość
  • Usprawnione: Inwentaryzacja - wydruk spisu z natury teraz można wydrukować z pominięciem cen
  • Usprawnione: Wygodniejsze wybieranie zmiany (dla kas) - m.in. zakres czasowy
  • Usprawnione: Filtrowanie leków i zabiegów: można wybrać kryterium ilości na stanie
  • Usprawnione: Nr faktury może teraz zawierać kategorię faktur
  • Usprawnione: Magazyny: dla każdego magazynu można określić inna kategorię faktur, która będzie domyślna kategorią dla tworzonych dokumentów
  • Usprawnione: Zasady numerowania dokumentów: Obecnie faktury korygujące numerowane są według ZASAD NUMERACJI DLA FAKTUR, a nie dla pozostałych dokumentów
  • Usprawnione: Wydruk inwentaryzacji teraz tworzy się szybciej (zwłaszcza w przypadku chmury), teraz wygodny eksport do MS Excel
  • Usprawnione: Eksport księgowań do CDN Optima teraz może uwzględniać wszystkie dokumenty sprzedaży, a nie tylko faktury i korekty
  • Usprawnione: Drukowanie fiskalne na drukarkach Novitus i przez serwer wydruków fiskalnych: jeśli płatność różni się na paragonie fiskalnym od wartości dokumentu można ją tak wydrukować lub dorównać do pełnej wartości dokumentu
  • Usprawnione: Podsumowanie dnia: teraz można przeglądać podsumowanie finansów i wizyt w podziale na lata (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Usprawnione: Podsumowanie dnia: wygodniejsze wybieranie miesięcy i tygodni do analizy
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: można wybrać drukowanie długu powstałego w wybranym zakresie czasowym
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów drukuje teraz numer NIP i nr telefonu klienta, nawet gdy wpisany w polu SMS
  • Usprawnione: Raport obrotów z producentami: dodana jednostka miary
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych, kategorii i klas: można teraz wywołać wg daty zakończenia dostawy
  • Poprawione: Raport sprzedaży VAT: jeśli zakres obejmował dokumenty przychodowe i rozchodowe, zwroty od klientów zwiększały przychód, a nie obniżały
  • Poprawione: Raport do wyliczania prowizji: nie działało kryterium pojedynczego pracownika
  • Poprawione: Raport kasowy: mimo zaznaczenia nie pokazywały się transakcje kartą
  • Poprawione: Raport stanu magazynu na wybrany dzień w wartościach sumarycznych: wartość/ilość ostatniej pozycji mogła być drukowana jako zerowa
  • Poprawione: Dzienne i okresowe zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej: przy zaznaczeniu faktur mógł się pojawiać błąd
  • Poprawione: JPKV7M oraz JPK_VAT uwzględniają teraz faktury korygujące
  • Poprawione: JPKV7M: Jeśli na fakturze znajdowały pozycje z różnymi stawkami VAT łączone w usługę weterynaryjną, obliczenia w pliku JPKV7M mogły być nieprawidowe (bazować na stawkach pozycji)
  • Poprawione: JPKFA: Pole sumaryczne WartoscWierszyFaktur mogło zawierać wartość sumaryczną brutto zamiast netto
  • Poprawione: JPKV7M: Jeśli NIP dot. działalności w Polsce miał oznaczenie europejskie (np. PL9291148975), to do pliku JPK zapisywany jest jako same cyfry (np. 9291148975)
  • Poprawione: JPKV7M: W przypadku paragonów bez danych klienta
  • Poprawione: JPKFA: Poprawione generowanie pliku w przypadku faktur korygujących
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: Jeśli w nazwie lub innym elemencie faktury w treści pojawiał się znak [ lub ], przy wydruku mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: Numer konta i opis pod podpisem mogły nie mieścić się i być ucinane
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: Nie działała poprawnie opcja drukowania kwoty VAT dla poszczególnych pozycji, poprawione drukowanie zwrotów (nr dokumentu oryginalnego)
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: Tytuł kolumny "Cena jedn." mógł nachodzić na cenę w niższej linii
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: W pewnych przypadkach system mógł wybierać nieprawidłową drukarkę do drukowania
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: protokół przyjęcia na dokumencie PZ i drukowanie numeru ZLZ
  • Poprawione: Podczas drukowania faktur korygujących mógł pojawiać się błąd Access violation
  • Poprawione: Próba drukowania faktur na drukarkach mobilnych mogła powodować wyświetlenie błędu "Invalid typcast class"
  • Poprawione: Na wydruku dokumentu PZ mogły pojawiać się przypadkowe informacje o niezapłaconym dokumencie
  • Poprawione: Specyfikacja do dokumentu nie drukowała się automatycznie przy druku dokumentu, nawet gdy było to zaznaczone
  • Poprawione: Wartości powyżej 999999 na fakturach mogły być nieprawidłowo drukowane przy pewnych wielkościach czcionki
  • Poprawione: Tworzenie zwrotów od klienta opartych na dokumentach klienta: w pewnych przypadkach nie była kopiowana cena zakupu (dostawy)
  • Poprawione: Wybieranie dokumentów WZ do faktury zbiorczej mogło powodować komunikat "Invalid pointer..."
  • Poprawione: Okno zaopatrzenia: nie działało usuwanie dokumentów
  • Poprawione: Rozliczanie paszportów i innych pozycji N/P poprzez dokument KP (niefiskalny) mogło być niedostępne w przypadku użytkowników mających dostęp tylko do jednego magazynu
  • Poprawione: Eksportowanie księgowań do systemu CDN Optima: poprawione eksportowanie stawek VAT, okresów księgowania i korekt
  • Poprawione: Eksportowanie księgowań do systemu CDN Optima: poprawione eksportowanie metod płatności, można ustalić bazy źródłowe i docelowe oraz zakres danych (dokumenty/płatności)
  • Poprawione: Import faktur od dostawcy: w przypadków nie VAT-owców pozycje rozbijane na dwie dostawy mogły mieć nieprawidłową jedną z cen
  • Poprawione: Import faktur w formacie Subiekt/Dingo/Royal, w przypadku tylko jednej linii na fakturze: mógł się pojawiać błąd
  • Poprawione: Inwentaryzacja: W pewnych przypadkach anulowanie zwiększenia ilości skutkowało nieprawidłową ilością rzeczywistą całej pozycji
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Nieprawidłowa reakcja w przypadku rezygnacji z rozliczenia inwentaryzacji
  • Poprawione: Inwentaryzacja: Teraz sprawdzanie ilości wydanej później (po rozpoczęciu inwentaryzacji uwzględnia także wydania z dnia inwentaryzacji)
  • Poprawione: W przypadku zwrotu z dokumentu klienta mogły nie być przywracane seria i data ważności pozycji
  • Poprawione: Eksport historii sprzedaży klienta do MS Excel: mogły pojawiać się nieprawidłowe daty
 • Terminarz / CRM-SMS
  • Nowe: Możliwość określenia własnych rozmiarów etykiet dla drukarek etykiet Dymo/Zebra. Ma zastosowanie przy drukowaniu jako zwykła drukarka (głównie Zebra)
  • Nowe: Można sprawdzić i ewentualnie skorygować wszystkie numery telefonów z aktualnie wybranego zakresu w oknie SMS-ów (przycisk Operacje)
  • Usprawnione: Treść potwierdzeń terminów poprzez SMS teraz bardziej elastyczna i ogólnie poprawiona
  • Usprawnione: Można ustalić zasady kopiowania treści wpisów z terminarza do poczekalni w parametrach okna poczekalni
  • Usprawnione: Grafik: możliwość usuwania całego tygodnia i wyłączania automatycznego kopiowania standardowego grafiku w razie braku terminów
  • Usprawnione: Terminy w Google Calendar zawierają teraz nazwę klienta i zwierzęcia
  • Usprawnione: Synchronizacja z Google Calendar może teraz dotyczyć wybranego oddziału
  • Poprawione: Drukowanie etykiet na drukarkach Dymo - wiele różnych poprawek
  • Poprawione: Drukowanie etykiet jak na zwykłej drukarce - wiele poprawek dla etykiet 54x32 mm oraz 25x54 mm
  • Poprawione: Parametry synchronizacji z Google: zamiast kalendarza Google wybranego do synchronizacji z Kliniką XP mógł być pokazywany pierwszy kalendarz na liście
  • Poprawione: Nasłuch terminarza WetTermin: poprawiona reakcja na zmianę oddziału
  • Poprawione: Wydruk terminów klienta: drukowane były także usunięte terminy, poprawione formatowanie przy druku na A5
 • Multimedia
  • Poprawione: Tworzenie i przeglądanie zleceń na badania mogło blokować bazę Conquest Servera
 • Diagnostyka
  • Nowe: Laboratorium XP: Raport: statystyka badań wg kierunków
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Erba XL 200 (SQ LAB2)
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Dymind DF50 (SQ LAB2)
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Dymind DH36 (SQ LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z laboratorium Polfra-Vet (Bielsko-Biała)
  • Nowe: Wyświetlanie wyników diagnostycznych: można wybrać, czy wyniki poniżej normy wyświetlać na niebiesko czy czerwono
  • Nowe: Odczyt wyników z Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne Haema-Lab (Milanówek)
  • Usprawnione: Import wyników z Alab: Import antybiogramu - teraz przejrzyste wartości
  • Usprawnione: Import wyników z Vetlab: Import antybiogramu - teraz przejrzyste wartości
  • Usprawnione: Import wyników VetDiagnostyka: System prawidłowo importuje wyniki nawet wtedy, gdy w jednym schemacie pojawia się dwa razy ten sam kod wskaźnika
  • Usprawnione: Nowa funkcja naprawy schematów badań: usuwanie powielonych wskaźników, jeśli pojawią się w tym samym schemacie badań
  • Usprawnione: Uzupełniony schemat badania dla aparatu Erba
  • Poprawione: Import wyników z Vetlab mógł nie działać prawidłowo, jeśli w numerze badania były nietypowe znaki
  • Poprawione: Komunikacja z aparatem Edan i15
  • Poprawione: Komunikacja z aparatem Urit 5160
  • Poprawione: Zlecenia do aparatów Idexx mogły nie działać poprawnie, jeśli wyłączone było podawanie wagi zwierzęcia
  • Poprawione: Aktywowanie licencji nowych aparatów
  • Poprawione: Zlecenia na badania diagnostyczne: Przycisk "Wyślij do urządzenia" niepotrzebnie był wyświelany dla aparatów Idexx i Zoetis
  • Poprawione: Komunikacja z aparatem Edan i15: w niektórych przypadkach nie przechodziły nazwy wskaźników i wartości referencyjne
  • Poprawione: Nasłuch z aparatów Zoetis sprawdza teraz tylko zlecenia z dwóch ostatnich dni, dzięki czemu nie przetwarza wielokrotnie starych zleceń
  • Poprawione: Nasłuch z aparatów Zoetis uwzględnianie zleceń dla różnych gatunków zwierząt, nie tylko psa i kota
  • Poprawione: Odczyt wyników z Laboratorium XP mógł pomijać dane, jeśli pojawiał się więcej niż jeden antybiogram
 • Inne
  • Nowe: Możliwość zbiorczego przenumerowania dokumentów zakresu czasowego
  • Nowe: Możliwość zamknięcia programu z użyciem skryptów: poprzez umieszczenie pliku shutdown.txt w folderze \Bin
  • Nowe: Możliwość eksportu statystyki Źródła klientów do MS Excel
  • Usprawnione: Specyfikację-Rozliczenie wizyty można teraz wydrukować także z karty zwierzęcia (przycisk Wydruki)
  • Usprawnione: Okno Zwierzęta -> zakładka wizyty: można przestawiać kolejność wyświetlania wizyt
  • Usprawnione: Filtrowanie klientów: można teraz łatwiej wyfiltrować tylko tych, którzy mają przydzielony jakikolwiek rabat
  • Usprawnione: Edycja słownika ulic: próba dopisania nowej ulicy mogła powodować błąd. Teraz przy importowaniu można określić kodowanie znaków
  • Usprawnione: Zaktualizowany generator formularzy zaawansowanych (skalowanie ekranu, mniejsze poprawki)
  • Usprawnione: Globalne uprawnienie użytkowników: można włączyć dla nich możliwość zmiany oddziału dla wizyty
  • Usprawnione: Globalne uprawnienie użytkowników: można zablokować możliwość regulowania zaległych dokumentów
  • Usprawnione: Nowe kategorie gatunków: bocian, nietoperz, borsuk i inne
  • Poprawione: Przy wybieraniu zwierzęcia do wizyty według ulicy lub miejscowości zamieszkania właściciela mógł się pokazywać błąd
  • Poprawione: Leki i zabiegi: odwołanie do Vademecum dostępne pod przyciskiem Operacje
  • Poprawione: Moduł synchronizacji: teraz uwzględniane także przesyłanie wyników antybiogramów
  • Poprawione: W pewnych przypadkach nie można było skonfigurować chmury (problem z odczytem ze schowka w formacie UNICODE)
  • Poprawione: Zarządzanie historią wiadomości w przypadku chmury