Zapraszamy do pobrania wersji 5.32! Wśród dużej ilości poprawek i usprawnień warto zwrócić uwagę na kluczowe nowości i kilka istotnych zmian w dotychczasowym działaniu programu. Najwięcej zmieniło się w komunikacji z laboratoriami oraz zasadach finansowych wokół fakturowania. Warto też przejrzeć planowanie urlopów,  rejestrowanie przerw w pracy i nowe możliwości rozliczania pracy pracowników. Klinika XP rejestruje teraz znacznie więcej zdarzeń, w tym historię zmian dokumentów, płatności czy wizyt, którą obecnie można wydrukować jako oficjalny raport. Vademecum zostało uzupełnione, wiele ulotek zostało skorygowanych i wiele nowych skojarzeń spowoduje automatyczne przypisanie wielu ulotek do kart leków. Można teraz korzystać z integracji z firmami ubezpieczeniowymi i zajmującymi się refundacją wizyt.

W części diagnostycznej:

 • możliwość automatycznego wczytywania wyników z laboratoriów i aparatów bezpośrednio do wizyty, jeśli były dla nich tworzone zlecenia.
 • komunikacja z nowymi aparatami (Seamaty, BC 60R) oraz udoskonalona komunikacja z innymi (MN Chip - PointCare). Usprawnienia z komunikacji z Vetlab; możliwość odczytywania wyników badąń z serwera AnimalLab, cennik Laboklin dostępny w trakcie wizyty (Leczenie -> Kopiuj z)

W cześci finansowej

 • usprawniony lub nowy import z hurtowni Can Agri, PGF Gdańsk, VetExpert,
 • zmiana sposobu wystawiania faktur zbiorczych z paragonów fiskalnych i uszczelnienia systemu fakturowania i fiskalizacji w kierunku KSeF.
 • rozróżnienie faktur na osoby prywatne i firmy/instytucje;

Zapraszamy!

 

Zmiany w wersji 5.32 (9 listopada 2023)

 • Finanse
  • Nowe: Można ustawić uprawnienie globalne pracowników: blokadę edycji zapisanej wizyty, jeśli wystawiono dla niej dokument
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Algis (format Algis) format nie zawiera ilości, ceny oraz serii i dat ważności pozycji
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Can Agri (format Ragdoll)
  • Nowe: Import faktur w formacie VetExpert
  • Nowe: Import faktur w formacie KS-EDI2
  • Usprawnione: Wydruk faktury zbiorczej nie wymagającej płatności uwzględnia obecnie płatności z dokumentów składowych
  • Usprawnione: Dokumenty: filtrowanie według pola podmiot (osoba prywatna / firma), dodanie kolumny Firma na liście dokumentów
  • Usprawnione: Zmiana sposobu tworzenia faktur zbiorczych, gdy są tworzone z paragonów fiskalnych: płatności pozostają przypisane do dokumentu źródłowego, a faktura oznaczona jest jako nie wymagająca płatności. Wersja testowa.
  • Usprawnione: Kasę podręczną w poczekalni można ustawiać dla każdego oddziału osobno
  • Usprawnione: W przypadku zmiany paragonu wydrukowanego fiskalnie w fakturę tworzoną dla podmiotu gospodarczego sprawdzanie, czy paragonm został wydrukowany w numerem NIP
  • Usprawnione: Przeglądanie zmian w dokumentach: dodane kryterium Klient
  • Usprawnione: Rejestrowanie zmian i zmian w dokumentach: dodane oznaczanie, że dokument wydrukowany fiskalnie
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: może teraz uwzględniać wynagrodzenie zasadnicze, premię uznaniową oraz stawkę godzinową i czas pracy wg harmonogramu (przy rozliczaniu wg grup towarowych)
  • Usprawnione: Import faktur: można włączyć/wyłączyć pokazywanie pozycji nieaktywnych podczas kojarzenia pozycji dostawcy z własną kartoteką leków
  • Usprawnione: Lista dokumentów składowych: dodana możliwość podglądu dokumentu zbiorczego lub dokumentów składowych
  • Usprawnione: Zakończenie wizyty: ostrzeżenie, jeśli wartość wystawionego dokumentu wynosi 0
  • Usprawnione: Indywidualne cenniki klientów: teraz można stosować filtr wyszukiwania po fragmencie nazwy - jak w innych głównych oknach
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji: nowe kryterium: pozycje w dokumentach refundowanych (np. PetHelp)
  • Usprawnione: Różne poprawki w tworzeniu pliku Elixir - listy zapłat za faktury importowanych na stronie banku
  • Usprawnione: Raport zysku wg towarów: można teraz jako kryterium wybrać Grupę towarową
  • Usprawnione: Import faktur: można włączyć/wyłączyć pokazywanie pozycji nieaktywnych podczas kojarzenia pozycji dostawcy z własną kartoteką leków
  • Usprawnione: Nie można teraz zmienić innego dokumentu w fakturę, jeśli nie ma numeru NIP
  • Usprawnione: Zapłata zbiorcza: można ustawić znacznik, aby konieczne było ręczne wskazanie przez użytkownika metody płatności zamiast podpowiadanej gotówki
  • Usprawnione: Raport zakupów pozycji: usprawniony eksport do MS Excel
  • Usprawnione: Dostosowanie importu faktur w formacie Royal/Dingo do zmienionego formatu (kody pozycji dłuższe niż 20 znaków)
  • Usprawnione: Raport dat ważności: dodane kryterium grupa towarowa
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: dodana w podsumowaniu ilość transakcji
  • Usprawnione: Raport zysku na kliencie uwzględnia teraz koszty usług obcych
  • Usprawnione: Możliwość drukowania na fakturach pieczęci Big InfoMonitor (alternatywa dla Krajowego Rejestru Długów)
  • Usprawnione: Import faktur: można włączyć/wyłączyć pokazywanie pozycji nieaktywnych podczas kojarzenia pozycji dostawcy z własną kartoteką leków
  • Usprawnione: Import faktur: można włączyć/wyłączyć pokazywanie pozycji nieaktywnych podczas kojarzenia pozycji dostawcy z własną kartoteką leków
  • Usprawnione: Możliwość zablokowania zmian w fakturze od razu po jej utworzeniu w wizycie lub kreatorze dokumentów (nawet gdy nie jest wydrukowana)
  • Poprawione: Oznaczenie typu podmiotu (Osoba prywatna / firma) nie było prawidłowo przepisywane do dokumentu z danych klienta
  • Poprawione: Import faktur w formacie CDN Optima
  • Poprawione: Import faktur w formacie KS-EDI
  • Poprawione: Przy tworzeniu inwentaryzacji mógł pojawić się błąd "Invalid pointer operation"
  • Poprawione: Eksport księgowań do CDN-XL
  • Poprawione: Specyfikacja dokumentu magazynowego/finansowego: nie można jej było wydrukować w cenach brutto
  • Poprawione: Dokumenty -> Operacje: Zmień wystawiających na autporów wizyt: funkcja nie uwzględniała ewentualnego drugiego dokumentu rozliczenia do wizyty
  • Poprawione: Likwidacja leków przeterminowanych: w kryterium pozycji do zdjęcia z magazynu nie był brany pod uwagę znacznik Leków psychotropowych, grupa towarowa ani maksymalna ilość pozycji
  • Poprawione: Płatność zbiorcza: zabezpieczenie przed wydrukiem fiskalnie faktur, jeśli takie jest ustawienie w opcjach programu
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK: w przypadku dokumentu zwrotu od klienta wartości nie były oznaczone znacznikiem WEW i miały dodatnie zamiast ujemnych wartości
  • Poprawione: Synchronizacja dokumentów MM (wartość całkowita dokumentu)
  • Poprawione: Drukowanie dwóch dokumentów dla wizyty
  • Poprawione: Drukowanie faktur korygujących dla wysokich kwot
  • Poprawione: Kreator dokumentów - rozliczenie zbiorcze: jeśli do dok. zbiorczego trafiają płatności za dokumenty składowe, dokument będzie miał narzucony znacznik "Wymaga płatności"
 • Leczenie
  • Nowe: Obsługa czytnika microchipów odczytującego równocześnie temperaturę - wykorzystanie temperatury w wizycie
  • Nowe: Możliwość zgłoszenia i pobrania analizy niepokojących objawów nieznanej choroby kotów
  • Usprawnione: Monitorowanie zużycia leków: poprawione, można teraz otrzymywać SMS w przypadku dodania leku podczas rejestracji wizyty przez pracownika
  • Usprawnione: Pula numerów recept teraz widoczna tylko dla lekarza, którego pula dotyczy oraz dla właściciela lub administratora
  • Usprawnione: Wydruk raportu z wizyty/wizyt: można wyłączyć drukowanie listy wyykonanych wydruków
  • Usprawnione: Wydruk wyników badań diagnostycznych uwzględnia dodatkowe oznaczenia: większy od, mniejszy od, wynik zakłócony (%) itd.
  • Usprawnione: Badanie dysplazji - pole HD
  • Usprawnione: Przy wypisaniu recepty można teraz automatycznie wpisywać jedną z dwóch usług - inną dla zwyłych recept i inną dla recept RPW na leku psychotropowe
  • Usprawnione: Nowe oznaczenie specjalne dla wizyty: Pobranie krwi
  • Usprawnione: Możliwość wydrukowania Karty obrotu detalicznego dla pozycji nie zawierającej transakcji
  • Usprawnione: Historia zmian wizyt: teraz w oknie widać data i godz. wizyty, właściciela zwierzęcia i nazwę zwierzęcia; można stąd przejść do opisu wizyty
  • Usprawnione: Raport dat ważności szczepień (głównie schroniska): dodane pole microchip
  • Usprawnione: Szpital - wizyta: dodana kolumna pokazująca wartość poszczególnej pozycji leczenia
  • Usprawnione: Zastosowane leczenie: analizę można ograniczyć do towarów lub usług
  • Usprawnione: Możliwość wczytania opisu badania z pliku XML, np. badania radiologicznego
  • Usprawnione: Okno wizyt: możliwość wybrania wielu typów wizyt do filtrowania (Lista Typy wizyt -> opcja Więcej)
  • Usprawnione: Raport kosztów leczenia zwierzęcia teraz można eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Opis wizyty zawiera też ewentualną informację o przekazaniu wizyty do systemu refundacji / ubezpieczeń
  • Usprawnione: Recepty: Nie można usunąć puli numerów recept, jeśli posiada wykorzystane numery
  • Usprawnione: Zalecenia: na wydruku dodana data wizyty
  • Usprawnione: Możliwość wysłania raportu z wizyt/wizyty do osoby upoważnionej przez właściciela/opiekuna
  • Usprawnione: Wydruk dowodu identyfikacji zwierzęcia można teraz drukować także w języku angielskim
  • Usprawnione: Oferta na leczenie: można do niej skopiować schemat leczenia
  • Usprawnione: Rozliczenie wizyty: w przypadku dwóch dokumentów wydruk dwóch specyfikacji wizyty, w przypadku refundacji wydruk odpowiedniego symbolu
  • Usprawnione: Wyszukiwanie typowych tekstów do rozpoznania, diagnozy czy badania teraz ma filtrowanie takie jak w innych oknach (jako początek lub fragment tekstu)
  • Usprawnione: Zaplanowanie kolejnego terminu na koniec wizyty: teraz można tu także wskazać kolor wpisu
  • Usprawnione: Wyszukiwanie typowych tekstów do rozpoznania, diagnozy czy badania teraz ma filtrowanie takie jak w innych oknach (jako początek lub fragment tekstu)
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: stan początkowy mógł być ustalany nieprawidłowo, jeśli zaznaczona była opcja "Na podstawie stanu bieżącego"
  • Poprawione: Wybór typowych badań w przypadku bazy w chmurze mógł powodować wyświetlenie błędu
  • Poprawione: Schematy leczenia: wybranie w wizycie zamiennika dla pozycji niedostępnej nie zmieniało ustawień: pozuycja nadal była pokazywana jako niedostępna
  • Poprawione: Wybieranie osób upoważnionych przez danego klienta (np. do odbierania wyników) działało niepoprawnie
  • Poprawione: Drukowanie recept: możliwość ustawienia szerokości zielonego paska w zależności od drukarki (wymagana szerokość: 3mm)
  • Poprawione: Wizyta terenowa: w przypadku cen zaawansowanych brane były ceny domyślne
  • Poprawione: Badanie stomatologiczne: w tabeli wyników mogła być pomijana informacja o zębach 402 / 302 i 401 / 301
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt domowych: nie działał znacznik "Drukuj tylko leki podlegające kontroli farmaceutycznej"
  • Poprawione: Profilaktyka - zbiorcze generowanie wiadomości SMS z przypomnieniem o szczepieniu nie uwzględniało znacznika odmowy SMS-ów u klientów
 • Diagnostyka
  • Nowe: Import wyników z aparatu Seamaty VBC30
  • Nowe: Możliwość przekazywania zleceń na badania do aparatu BC60RVet
  • Nowe: Możliwość wybierania pozycji do leczenia z cennika Laboklin
  • Usprawnione: Import wyników z MNChip teraz także poprzez sieć LAN (TCP/IP)
  • Usprawnione: W oknie importu wyników lista informacji o wynikach wczytanych automatycznie
  • Usprawnione: Poprawione automatyczne pobieranie wyników z serwerów laboratoriów (VetLab, AnimalLab) i możliwość zapisywania ich w wizytach
  • Usprawnione: Wyświetlanie oraz drukowanie wyników badań diagnostycznych uwzględnia obecnie znaczniki > i < oraz znacznik wyniku zakłóconego (%)
  • Usprawnione: Komunikację z laboratorium Vetlab można przestawić w tryb testowy
  • Usprawnione: Wczytywanie wyników z Vetlab w trybie testowym - wynik mógł nie trafiać do bufora
  • Usprawnione: W zleceniu można podać kod próbki
  • Poprawione: Import wyników z aparatów Idexx: w opisie wyników zawarty jest teraz kod zlecenia, umożliwiający automatyczne wczytanie wyników do wizyty
  • Poprawione: Import wyników z Vetlab: w przypadku pewnych nazw / zwrotów mógł pojawiać się błąd importu
 • Zarządzanie czasem
  • Usprawnione: Typowe tematy terminów: można do nich teraz przypisać kolor i czas trwania; wybieranie może uwzględniać filtr fragmentu tekstu
  • Usprawnione: Stałe terminy pracowników można obecnie przypisać do oddziałów
  • Usprawnione: Terminarz: zapisy internetowe wyświetlane są teraz z uwzględnieniem oddziału
  • Usprawnione: WetTermin: można teraz ustalić kolejność lekarzy na stronie WetTermin.pl
  • Usprawnione: Nowe zdarzenie zapisywane w historii: potwierdzenie terminu SMS-em
  • Usprawnione: Terminy dla użytkowników posiadających Vetineo teraz są przekazywane także do Vetineo
  • Poprawione: Historia zmian terminów mogła być wyświetlana niepoprawnie lub powodować wyświetlanie błędów Invalid Pointer Operation
  • Poprawione: Nie było zapamiętywane ustawienie: czy w terminarzu mają być widoczni wszyscy pracownicy, czy tylko ci z wybranej listy
 • Schronisko
  • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu wydań i przyjęć do MS Excel
  • Usprawnione: Raport zwierząt w schronisku: teraz można wydrukować listę zwierząt na wybrany dzień
  • Poprawione: Karta ewidencyjna zwierzęcia w schronisku (wersja 2): długie imię zwierzęcia nie mieściło się na wydruku
 • Klienci
  • Usprawnione: Możliwość filtrowania po polu Podmiot (osoba prywatna / firma)
  • Usprawnione: Dodane pole "Preferowany kontakt (SMS lub E-mail)
  • Usprawnione: Filtrowanie według pola podmiot (osoba prywatna/firma); dodanie kolumny Firma
  • Usprawnione: Wyświetlanie pola z datą dodania do bazy i możliwość filtrowania po tym polu
 • Ogólne i inne
  • Nowe: Analizy CRM-SMS: Ilość klientów ze zgodą na SMSy, wiadomości e-mail i z preferowanym kontaktem przez SMS
  • Nowe: Możliwość globalnego łączenia pozycji o tym samym kodzie kreskowym (w Zadanich Administratora)
  • Nowe: Specjalizacje lekarzy - pracowników: teraz większa ilość, dodana lista świadczonych usług
  • Nowe: Możliwość wyświetlenia, jaka wersja jest zainstalowana na danym komputerze w ramach danej licencji lub grupy
  • Nowe: Pracownicy: możliwość definiowania urlopów, chorób itd.; wydruk podania o urlop
  • Nowe: Pracownicy: wygodniejsze zarządzanie użytkownikami w oknie pracowników
  • Usprawnione: Bezpieczny.pl: możliwość ustawienia w parametrach modułu akcji po sprawdzeniu, czy zwierzę jest ubezpieczone
  • Usprawnione: Możliwość wskazania innego położenia dla lokalnej bazy repozytorium - Vetcode
  • Usprawnione: Poprawiona i rozszerzona konwersja danych z lecznicy.eu
  • Usprawnione: Grupy towarowe: łatwiejsze tworzenie grupy (automatyczne ustalanie kodu)
  • Usprawnione: Leki i zabiegi: możliwość filtrowania wg pola "Leki podlegające kontroli farmaceutycznej"
  • Usprawnione: Poczekalnia: nowe powody wizyty, m.in. Emergency, Triaż
  • Usprawnione: Analizy: listę najwierniejszych / najbardziej hojnych klientów można teraz wydrukować i eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Można łatwo skopiować kategorie pozycji do kategorii faktur, aby mieć takie same zestawy danych
  • Usprawnione: Rejestrowane w historii zdarzeń zmian w spacerach oraz przesyłania danych do systemów refundacji
  • Usprawnione: Nowe zestawy kolorystyczne i avatary: różowy i atomowy
  • Usprawnione: Przy sprawdzaniu aktualizacji w sieci lokalnej, jeśli folder jest niedostępny, można zablokować wskazywanie innego folderu
  • Usprawnione: Synchronizacja: dodatkowe zabezpieczenia, gdy np. pakowanie pliku eksportu lub eksport dokumentów do formatu XML się nie powiedzie
  • Usprawnione: Poczekalnia: można stąd drukować zgodę na zabieg i skierowanie na badanie
  • Poprawione: Synchronizacja - dodatkowe zabepieczenia
  • Poprawione: Zarządzanie pamięcią przez program - w niektórych przypadkach pamięć nie była zwalniana, co po pewnym czasie mogło powodować zawieszenie programu
  • Poprawione: Korzystanie z PetHelp w przypadku zestawów
  • Poprawione: Nie drukowała się ulotka leku z Vademecum
  • Poprawione: Podgląd niektórych wydruków umożliwiał ich wydrukowanie, jednak nie miało to wpływu na system - nie było oznaczania, że np. dokument został wydrukowany itd.
  • Poprawione: Wiele poprawek i usprawnień w Banku nasienia: zaświadczeniach, obsłudze inseminacji itd.