Telefon kontaktowy:
(+48) 882 060 380
(+48) 600 811 006

 • Slide 1

  Klinika XP.

  4600 lecznic.

  Program dla lecznic nr 1 w Polsce.

  Ponad 50 000 wizyt dziennie. Większość zaświadczeń o szczepieniu drukowanych w Polsce pochodzi właśnie z Kliniki XP. Siła integracji od elektronicznych zamówień przez stabilny magazyn po zaawansowane analizy obrazów RTG, współpracę z laboratoriami i aparatami oraz technologie internetowe. Od wielu lat wyznacza standard informacyjny lecznic dla zwierząt.

 • Slide 0

  Klinika XP.

  4600 lecznic.

  23 lata doświadczeń.

  Ponad 50 000 wizyt dziennie. Większość zaświadczeń o szczepieniu drukowanych w Polsce pochodzi właśnie z Kliniki XP. Siła integracji od elektronicznych zamówień przez stabilny magazyn po zaawansowane analizy obrazów RTG, współpracę z laboratoriami i aparatami oraz technologie internetowe. Od wielu lat wyznacza standard informacyjny lecznic dla zwierząt.

Aktualności

Wersja 4.06 to olbrzymia ilość usprawnień niemal w każdej części systemu. Szczególnej uwadze polecamy radykalne zmiany w obsłudze wizyt terenowych, zwłaszcza dużych stad bydła. Uproszczona została do minimum  praca w terenie, od automatycznego pobierania leków do wyjazdu (jednym kliknięciem na podstawie stanów maksymalnych), przez skróconą rejestrację wizyty terenowej (na jednym prostym ekranie) po prostszą synchronizację danych po powrocie.

Coraz popularniejszy moduł Klinika XP Mobile na smartfonach otrzymał nowe funkcje - od odczytu kodów kreskowych z numerami kolczyków po wydruk zgody na eutanazję.

Nowością jest łatwy wgląd w historię sprzedaży klienta - listę sprzedanych/wydanych towarów w ujęciu sumarycznym lub szczegółowym - dostępną z okna wizyt, karty klienta i innych miejsc.

Pojawiły się nowe raporty: wydruk prostej listy wizyt, spisu notatek, a wiele istniejących zostało przyspieszonych lub uzupełnionych o grupy towarowe lub grupy klientów.

Uporządkowane zostało zarządzanie indywidualnymi cenami od cen klienta po ceny dla magazynu oraz zarządzanie całym cennikiem.

Wygodniejsze wysyłanie wiadomości (ustawianie priorytetów, potwierdzania, łatwiejsze dodawanie załączników) oraz zachowywanie historii wysyłanych wiadomości (menu Pomoc -> Historia wiadomości) pozwalają na lepszą komunikację i kontrolę wysyłanych wiadomości. 

Ujednolicona szata graficzna ułatwi pracę w przypadku dwóch monitorów, a poprawione przeglądanie listy wizyt i motywy graficzne podniosą komfort pracy.

Wersja porządkuje listę ras psów, sprowadzając je do jednego standardu. Już wkrótce pozwoli to na łatwiejsze diagnozowanie chorób związanych z danymi rasami, sięganie do informacji o każdej rasie itd.
Ponadto wersja zawiera nowe vademecum leków (ponad 3500 opisów), ułatwienia w ubezpieczeniu zwierząt w PetSupport, poprawione importowanie wyników z laboratoriów i faktur z hurtowni. Coraz więcej lecznic korzysta z tabletów i smartfonów - w module mobilnym dla systemu Android pojawiło się wiele cennych usprawnień.

Jak co roku znajdziecie tu Państwo kilka wskazówek, co warto zrobić w związku z końcem roku.

Przede wszystkim warto pobrać aktualizację do wersji 4.04.1047 - zawiera ona zmiany w VAT, wchodzące w życie od 1 stycznia 2014 r., oraz wiele usprawnień ułatwiających pracę. 

Warto również uporządkować i zabezpieczyć dane, wykonać potrzebne wydruki, aby wejść ze spokojem w nadchodzący rok.

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny na numery:
600 811 006 - Infolinia - podstawowy numer serwisowy (Marcin Pilichowski) lub
600 42 11 57 (Andrzej Miechowicz)

Obydwa numery będą czynne:
31 grudnia 2013 r. (wtorek): od 8.30 do 19.00
2 stycznia 2013 r. (czwartek): od 8.30 do 18.00

Wersja 4.04 to przede wszystkim nowy moduł, ułatwiający przygotowanie kwestionariusza niezbędnego do ubezpieczania zwierząt. Moduł powstał przy współpracy z firmą Lynx, autorem PetSupport – oferty ubezpieczeń zwierząt. 

Wersja podsumowuje zmiany związane z drukowaniem paragonów grupujących pozycje, usprawnia rozrachunki z klientami, zawiera nowy raport wizyt w podziale na rasy i kilka innych usprawnień.

Podczas rejestracji wizyty można teraz korzystać z programu wspomagającego diagnostykę gastroenterologiczną GI Diagnostic.

W ostatnich dniach pojawiło się wiele interpretacji nowych przepisów. Wersja 4.03 jest podsumowaniem zmian prawnych, ujmuje wszystkie zaproponowane podejścia i warianty interpretacji. Szczegóły opisane zostały w artykule 

Pozycje podrzędne i nadrzędne w Klinice XP

Nowa wersja to również krytyczne poprawki w terminarzu internetowym, modułach DICOM i Android, poprawione wysyłanie informacji o zawieszkach do DogId i Rabiesek i kilkanaście innych usprawnień.

 

Od 1 października 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące sposobu drukowania paragonów fiskalnych oraz sprawozdawania się z prowadzonej działalności. Zmiany te dotyczą między innymi zakładów leczniczych dla zwierząt. Powstało wiele interpretacji . Poniższy artykuł opisuje zastosowanie nowych przepisów w Klinice XP, uwzględnionych od wersji 4.03.

Od 1 października 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zasad wystawiania paragonów fiskalnych i rejestrowania sprzedaży. 

Najbardziej istotna dla branży weterynaryjnej zmiana dotyczy treści paragonów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem paragony fiskalne powinny zawierać bardziej szczegółowy wykaz świadczonych usług i sprzedanych towarów. Pojawiło się wiele interpretacji przepisów, m.in. ciekawą interpretację prawną można znaleźć na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: http://www.vetpol.org.pl/aktualnosci/438-opinia-w-sprawie-kas-rejestrujacych

Po wielu konsultacjach z lekarzami Klinika XP została dostosowana do nowych przepisów.

 

 

 

Najważniejsze zmiany w wersji 4.02 podzielić można na następujące grupy:

 • Dostosowanie do najnowszych interpretacji przepisów dot. Książki leczenia zwierząt gospodarskich i Dokumentacji obrotu detalicznego.
 • Obsługa stad w podziale na zwierzęta (bydło) lub grupy zwierząt (trzoda, drób) w ramach jednej wizyty, możliwość wczytania numerów kolczyków dla stada.
 • Laboratorium: wygodniejsze wyświetlanie wyników, import z Laboratorium VetLab Bydgoszcz, wprowadzanie wartości ujemnych, poprawiony import z laboratorium ALAB i inne,
 • Rozliczanie pracowników: wiele usprawnień odnośnie zamykania zmiany i rozliczania pracowników w systemie zmianowym
 • Moduł CRM-SMS - wiele mniejszych usprawnień, nowsza instrukcja do modułu
 • Analiza obrazów cyfrowych - zakończony moduł DICOM: tworzenie zleceń wykonania zdjęcia (list roboczych) z wybieraniem ekspozycji i na tej podstawie automatyczne przypisanie zdjęcia do wizyty, wiele usprawnień w odczycie i analizie zdjęć RTG.
 • Nowe druki do paszportów, poprawki w terminarzu internetowym i wiele innych usprawnień
 • Poprawione zamawianie Kart plastikowych wspomagających obsługę klientów (menu Administrator -> Opcje -> Moduły dodatkowe -> WetKarta -> Kreator zamówień kart plastikowych)