Od 1 lipca 2021 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące wystawiania recept na leki psychotropowe.

Od wersji 5.24.11.45 istnieje możliwość generowania list numerów recept osobno dla każdego lekarza.

1. Konfiguracja listy numerów recept

Wywołanie: Leczenie i Profilaktyka -> Recepty -> Pule numerów

rpw1Klikając przycisk "Dodaj" pojawia się okno "Parametry listy", w którym określamy:

  • Nazwę listy
  • Numer oddziału (jeżeli mamy kilka oddziałów);
  • Lekarza, dla którego będzie lista numerów;
  • Klasę leków - w przypadku otrzymania listy numerów dla "Rpw" wybieramy z listy "Wszystkie klasy";
  • Status - domyślnie "Planowana", w przypadku tworzenia pierwszej listy dla danego lekarza należy ustawić status na "Aktywna";
  • Datę Utworzenia.

rpw2

Następnie dla tak utworzonej i podświetlonej listy klikamy po prawej stronie "Wygeneruj numery". W oknie "Generowanie numerów", w polu "Numer początkowy" wpisujemy pierwszy 22-cyfrowy numer otrzymany od Inspektoratu Farmaceutycznego. Poniżej podajemy liczbę nadanych numerów recept i naciskamy przycisk "Generuj".

2. Recepty na leki psychotropowe

rpw3

W wizycie w części "Leczenie" przechodzimy do zakładki "Recepta".

W polu "Lek" klikamy na lupę i wyszukujemy lek, na który chcemy wystawić receptę, wpisujemy nazwę ręcznie lub wybieramy ją z Vademecum. W przypadku ręcznego wpisania nazwy leku należy uzupełnić pozostałe pola dotyczące Ilość, J. miary, Il. w opak. i Opakowanie.

Następnie zaznaczamy pole "Lek psychotropowy", w polu obok wybieramy z listy klasę leku lub "Wszystkie leki". Jeśli klasę leku przypisaliśmy już w lekach i zabiegach, pole zostanie wypełnione automatycznie.

Następnie naciskamy znak generowania piorun button, a system przypisze pierwszy wolny numer z odpowiedniej listy dla danego lekarza.

Jeżeli Klinika XP nie znajdzie odpowiedniej listy, pojawi się komunikat o braku numeru i przekieruje do okna, w którym będziemy mieli możliwość stworzenia odpowiedniej listy (patrz wyżej).

Przed wydrukiem uzupełniamy pozostałe informacje dot. "Dawkowania" oraz "Łącznej ilości substancji narkotycznej".