Od wersji 5.26.01.01 Klinika XP umożliwia łatwe przekazanie historii leczenia np. do specjalisty w innej placówce. 

przekazywanie wizyt

 

 

PRZEKAZANIE HISTORII LECZENIA

  1. W oknie WIZYTY ustawiamy się na wizycie zwierzęcia, którego dane chcemy przekazać. Klikamy na Operacje -> Wyślij historię leczenia do innej placówki

przekazywanie1

  1. Wskazujemy, które wizyty chcemy przekazać
  2. Wprowadzamy ewentualne ręczne zmiany w opisie i dopisujemy ewentualne uwagi dodatkowe, które mogą pomóc placówce, która będzie odczytywać wyniki 
  3. Przesyłamy wynik do chmury. Pojawia się teraz identyfikator i hasło, które możemy przekazać właścicielowi / opiekunowi zwierzęcia. Możemy mu wysłać SMS, wydrukować wynik lub wysłać wiadomość z potrzebnymi danymi.

 

ODBIÓR HISTORII Z INNEJ PLACÓWKI

  1. W oknie WIZYTY klikamy na Operacje -> Pobierz historię leczenia z innej placówki:

przekazywanie2

 

 

  1. Podajemy otrzymany od właściciela zwierzęcia identyfikator i klikamy na przycisk "Wyszukaj historię leczenia". Pojawią się podstawowe dane zwierzęcia. Jeśli wszystko się zgadza, możemy podać hasło otrzymane od właściciela. Pojawi się teraz historia

 

TYPOWE PYTANIA

Czy przekazywane są dane osobowe?

Nie, żadne dane osobowe nie są przekazywane. Placówka odbierająca historię przypisuje dane do założonej u siebie karty klienta. Dane zwierzęcia może założyć na podstawie przekazywanych danych. Jeśli zwierzę jest już założone w placówce odbierającej dane, historię leczenia można przypisać do takiej karty.

 

Czy historię leczenia możemy przekazać do dowolnej placówki?

Do dowolnej, która korzysta z Kliniki XP w wersji 5.26 lub nowszej i ma aktywny dostęp do aktualizacji.

 

Jak długo przechowywana jest historia leczenia na serwerze?

Serwer przechowuje dane o historii leczenia przez 14 dni. Po tym czasie jest ona bezpowrotnie usuwana.

 

Czy pobrane leczenie pojawi się w książce leczenia w docelowej placówce?

Historia leczenia trafi do docelowej placówki jako jedna Wizyta zewnętrzna. Nie wchodzi ona do książki leczenia - jest zdarzeniem dodatkowym jak rozmowa telefoniczna czy odwołanie wizyty.