Klinika XP zawiera następujące elementy wspierające ochronę danych osobowych:

 

ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO DANYCH

 • Każdy użytkownik może logować się na swoje indywidualne konto
 • Możliwość wymuszenia zmiany hasła co 30 dni
 • Hasła użytkowników muszą mieć minimum 6 znaków
 • Szyfrowanie połączeń z bazą danych w chmurze
 • Hasła w bazie danych są zaszyfrowane

 

UDOSTĘPNIANIE I PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Prowadzenie rejestru udostępniania danych. W przypadku eksportowania danych osobowych do innych systemów odnotowywane jest to automatycznie w rejestrze,
 • Możliwość szyfrowania i/lub anonimizowania karty informacyjnej wizyty oraz wysyłanie jej jako dwie wiadomości (jedna z zaszyfrowaną kartą, druga z hasłem do jej rozpakowania),
 • Możliwość szyfrowania listy zaszczepionych psów i wysyłanie jej jako dwie wiadomości (jedna z zaszyfrowaną listą, druga z hasłem do jej rozpakowania),
 • Możliwość szyfrowania listy obserwacji i wysyłanie jej jako dwie wiadomości (jedna z zaszyfrowaną listą, druga z hasłem do jej rozpakowania),
 • Możliwość szyfrowania wysyłanych plików JPK-VAT i JPK-FA,
 • Możliwość wysyłania wiadomości z poziomu programu do wielu osób jako "do ukrytej wiadomości" - bez ujawniania adresów innym adresatom
 • Możliwość wysłania tej samej wiadomości do wielu klientów (np. klauzuli informacyjnej) sposób "jawny" - nie jako "do ukrytej wiadomości" ale jako wiele takich samych wiadomości do konkretnych adresatów.

 

KARTOTEKA KLIENTÓW

 • System rejestruje kto i kiedy dodał klienta do bazy i pozwala wydrukować odpowiedni raport 
 • System rejestruje historię zmian danych osobowych klientów i pozwala ją wyświetlić
 • Możliwość wyświetlenia danych klienta na formularzu bez wyświetlania danych innych klientów - na potrzeby udostępnienia wglądu do danych dla klienta 
 • Funkcja "zapomnienia" klienta.
 • Możliwość zdefiniowania treści zgody na zabieg według nowego rozporządzenia RODO, drukowania jej i oznaczania dla każdego klienta, na co się zgodził.
 • Dla drukowanej zgody możliwość ustalenia formatu (od razu zaznaczona opcja, kwadracik do zaznaczenia lub napisy TAK / NIE) oraz późniejszego oznaczania, co naprawdę zaznaczył klient (bez tzw. zgody "domniemanej")
 • Wyświetlanie na liście klientów znacznika, kto podpisał zgodę
 • Możliwość akceptacji zgody poprzez czytnik Wacom elektronicznie - bez konieczności drukowania dokumentu
 • Możliwość wyczyszczenia znaczników wyrażenia zgody dla wszystkich klientów naraz
 • Możliwość usunięcia z bazy klientów, którzy od ponad 5 lat nie mieli rejestrowanych dokumentów ani wizyt
 • Rejestr osób upoważnionych przez klienta do odbioru wyników badań z drukowanie listy upoważnionych na zgodzie na przetwarzanie danych

 

DODATKOWE ELEMENTY

 • Możliwość wydrukowania klauzuli informacyjnej do wywieszenia w lecznicy
 • Udostępnienie struktury danych osobowych przechowywanych w Klinice XP jako dokument - załącznik do polityki bezpieczeństwa
 • Lista kontrolna pomocna przy wdrażaniu polityki bezpieczeństwa w firmie
 • Obsługa czytników podpisów Wacom. W pliku PDF zapisywane są oprócz podpisu również dane biometryczne, które można przekazać do analizy grafologowi.

 

UWAGA: Warunkiem ochrony danych w systemie jest aktywny moduł Ochrony danych osobowych.