Liczba stanowisk oznacza ilość komputerów, na których można zainstalować i korzystać z programu.

Licencja na korzystanie z podstawowej funkcjonalności jest bezterminowa. 

Istnieją jednak funkcje i moduły, których czas działania jest ograniczony:

1. Funkcje rozszerzające możliwości programu, których działanie wymaga dostępu do aktualizacji, wypisane są na liście na stronie www.klinikaxp.pl/funkcjonalnosc.

2. Moduł CRM-SMS jest dostępny przez 12 miesięcy od zakupu.

3. Moduł Klinika XP Mobile  jest dostępny przez 12 miesięcy od zakupu.

 

Uwagi odnośnie pliku z wersją instalacyjną

1. Licencja na korzystanie z programu nie oznacza bezterminowego dostępu do wersji instalacyjnej. Plik instalacyjny generowany jest indywidualnie dla każdego użytkownika i udostępniany na pewien czas (najczęściej kilka tygodni). Plik generowany jest z dostępnych w tym momencie bibliotek.

2. Utrzymywanie wersji instalacyjnej na serwerze jest bezpłatne przez czas niezbędny do pobrania pliku przez użytkownika. Na użytkowniku spoczywa obowiązek pobrania i przechowywania wersji instalacyjnej programu. Nie ma możliwości odtworzenia pliku instalacyjnego po jego usunięciu z serwera. 

3. Użytkownik posiadający dostęp do aktualizacji może w dowolnym momencie zamówić wygenerowanie aktualnego pliku instalacyjnego. Usługa ta wykonywana jest nieodpłatnie.