Liczba stanowisk oznacza ilość komputerów, na których można zainstalować i korzystać z programu.

Licencja na korzystanie z podstawowej funkcjonalności jest bezterminowa. 

Istnieją jednak funkcje i moduły, których czas działania jest ograniczony:

1. Funkcje rozszerzające możliwości programu, których działanie wymaga dostępu do aktualizacji, wypisane są na liście na stronie www.klinikaxp.pl/funkcjonalnosc.

2. Moduł CRM-SMS jest dostępny przez 12 miesięcy od zakupu.

3. Moduł Klinika XP Mobile  jest dostępny przez 12 miesięcy od zakupu.

 

Uwagi odnośnie pliku z wersją instalacyjną

1. Licencja na korzystanie z programu nie oznacza bezterminowego dostępu do wersji instalacyjnej. Plik instalacyjny generowany jest indywidualnie dla każdego użytkownika i jest dostępny dla użytkownika przez 6 miesięcy od jego wygenerowania. Plik generowany jest z dostępnych w tym momencie bibliotek. Nie ma możliwości wygenerowania pliku dla starszej wersji programu.

2. Utrzymywanie wersji instalacyjnej na serwerze jest bezpłatne przez czas niezbędny do pobrania pliku przez użytkownika. Na użytkowniku spoczywa obowiązek pobrania i przechowywania wersji instalacyjnej programu. Nie ma możliwości odtworzenia pliku instalacyjnego po jego usunięciu z serwera. 

3. Użytkownik posiadający dostęp do aktualizacji może w dowolnym momencie zamówić wygenerowanie aktualnego pliku instalacyjnego. Usługa ta wykonywana jest nieodpłatnie.