Miło nam przekazać najnowszą wersję Kliniki XP: 3.10.10!

Nowa wersja to kilkadziesiąt nowych możliwości. Na przykład usprawnienia w leczeniu: rozdzielenie informacji dot. wywiadu i badania, możliwość łatwego wybierania serii leków już podczas leczenia, a dla dużych zwierząt dopisywanie daty obowiązywania karencji.

W finansach przyda się importowanie faktur korygujących od dostawcy, a dla większych lecznic nowy system zarządzania pracą zmianową, uszczelnienia w rejestracji płatności.

Największe zmiany nastąpiły w zakresie współpracy z klientami lecznic. Usprawniony moduł wysyłania SMS został wzbogacony o nowy sposób drukowania etykiet na drukarce Dymo. Możliwość drukowania kodów kreskowych na książeczkach zdrowia zwierzęcia, ale także automatyczne drukowanie etykiet na towary w momencie przyjmowania towaru na magazyn.

Obsługa kart magnetycznych pozwoli lecznicom, zwłaszcza zwierząt domowych, na zapewnienie większej "lojalności" klientów dzięki elektronicznym kartom zwierząt. Przy okazji dane o leczeniu można eksportować do portalu WetKarta.pl, gdzie klient będzie miał wgląd w historię leczenia. Ważniejszą zaletą takiego przekazywania informacji jest łatwe przekazywanie historii danego przypadku z jednej lecznicy do innej - na przykład przy skierowaniu do leczenia specjalistycznego.

Do współpracy z Kliniką XP przystępują kolejne firmy działające w branży weterynaryjnej. Wydawnictwo Galaktyka wydało program Praktyka Kliniczna Małych Zwierząt - zbiór 450 profesjonalnych ulotek - zaleceń dla właścicieli psów i kotów, które można wybierać i drukować bezpośrednio z Kliniki XP. Wersję demonstracyjną można pobrać z działu pobierania plików -> Narzędzia dodatkowe -> PKMZ

Nowa wersja to również nowe Vademecum Leków - ponad 2600 opisów. Setki opisów zostało skorygowanych przy współudziale producentów i dystrybutorów leków, m.in. VetAgro i aniMedica.

Zmiany w wersji 3.10.10 - październik 2012

 • Leczenie
  • Można do zabiegu ew. leku przypisać status specjalny (Operacja, Kontynuacja itd.). Wybranie w wizycie tego zabiegu ustawi od razu status specjalny wizyty.
  • Import wyników z VetLab - nie zawsze importowały się wszystkie wskaźniki - poprawione
  • Przegląd wizyt: filtrowanie po statusie specjalnym
  • Opis leczenia w wizycie: teraz można wskazywać konkretną dostawę do zastosowania.
  • Zastosowana profilaktyka: Jako kryterium można teraz uwzględniać znacznik Przypominania o terminie
  • Rejestracja wizyty: Bardziej przejrzyste różne informacje dodatkowe
  • Karencja dla zwierząt gospodarskich: data wyliczana teraz na podstawie ilości dni leczenia i drukowana w książce leczenia
  • Możliwość drukowania zaświadczeń o szczepieniu na drukach o formacie recepty (można zastosować wspólny podajnik)
  • Możliwość połączenia dwóch wskazanych kart klientów w jedną: okno Klienci -> Operacje
  • Zwierzęta -> Operacje -> Możliwość sprawdzenia, ile Lissetek lub innych zawieszek wydano w wybranym okresie
  • Zgoda na zabieg: możliwość umieszczenia dodatkowych adnotacji dot. rezygnacji z badań krwi lub kosztów w przypadku ciąży oraz możliwość umieszczenia własnych uwag
  • Świadectwa lek-wet: większa elastyczność - możliwość włączania/wyłączania logo i dodatkowych elementów wydruku
  • Nowy znacznik dla leków w Kartotece leków: "Podlega kontroli farmaceutycznej"
  • Leczenie: po wybraniu leku można wskazać używaną serię dla wszystkich leków lub tylko podlegających kontroli nadzoru farm.
  • Opis badania podzielony (wreszcie) na wywiad i badanie kliniczne
  • Integracja z systemem PKMZ - Praktyka Kliniczna Małych Zwierząt - możliwość drukowania gotowych ulotek-zaleceń dla pacjentów
  • Nowe Vademecum leków
 • Finanse
  • Przebudowany system zmianowy (otwieranie zmiany, zamykanie zmiany z przekazywanie utargu itd.)
  • Rozliczenie płatności kartą dla pracownika (Przegląd płatności -> Operacje), także z panelu kasowego pracownika
  • Faktura zbiorcza z wielu wizyt: teraz można wyłączyć łączenie usług o różnych cenach
  • Poprawione drukowanie faktur korygujących
  • Poprawione drukowanie na drukarce fiskalnej Posnet Temo (protokół Posnet Thermal)
  • Bardziej przejrzyste okno finansów klienta
  • Drukarka Elemis Giga: Poprawione drukowanie długich nazw pozycji
  • Możliwość wydruku specyfikacji dokumentu do PDF, wysłania mailem oraz automatycznego powiązania z drukowanie/wysyłanie samego dokumentu sprzedaży (np. wysłania całości jako dwa pliki PDF)
  • Poprawione operacje kasowe (wypłata, czyszczenie wszystkich kas)
  • Poprawiony serwer wydruków fiskalnych
  • Możliwość importowania faktur korygujących jako Zwrotów do dostawcy
  • Dokumenty: Możliwość zbiorczej zmiany cech wielu dokumentów naraz: Dokumenty -> przycisk Operacje -> Zbiorcza zmian dokumentów
 • Laboratorium
  • Przyspieszenie wyświetlania listy badań.
  • Import wyników z VetLab: poprawiony import w przypadku interpretacji opisanych w wielu liniach
  • Poprawione odczytywanie wyników badań z urządzeń (moduł SQ-LAB). W popewnyh przypadkach wynik nie przechodził prawidłowo do bazy danych.
 • Dodatkowe
  • MOŻLIWOŚĆ rejestracji klientów za pomocą Kart magnetycznych
  • Poprawiona edycja numeru Lissetki
  • Eksport do systemu Safe-Animal: teraz uwzględniana nazwa użytkownika w Safe-Animal
  • Możliwość wysyłania wiadomości z wieloma załącznikami
  • Grafik i terminarz internetowy: Poprawione planowanie urlopu
  • Wybór klientów do wydruku etykiet itd.: możliwość wybrania klientów z konkretnej grupy
  • Wersje sieciowe: Można zabronić pracy na stanowisku ze starszą wersją niż na pozostałych komputerach (obecnie jest tylko ostrzeżenie o niezgodności z bazą danych). Menu Administrator -> Opcje -> Zakładka Ochrona danych
  • Przy wybieraniu pozycji można było przypadkowo usunąc pozycję z listy leków i zabiegów - błąd usunięty
 • WetKarta.pl - Elektroniczna Karta Zdrowia Zwierzęcia
  • Możliwość przesyłania danych zwierzęcia i historii wizyt do bazy WetKarta.pl
  • Możliwość pobierania informacji o pacjencie i historii leczenia z WetKarty.pl na podstawie numeru karty
  • Ustalanie przed wysłaniem, co ma zostać przekazane i parametryzacja całego procesu
  • Możliwość korygowania i usuwania własnych wpisów odnośnie historii leczenia
  • Moduły dodatkowe -> WetKarta: Możliwość wyggenerowania numerów WetKart i porady odnośnie zamawiania
 • CRM-SMS i drukarka etykiet Dymo
  • Poprawione autoryzowanie nazwy (możliwość wyboru z listy, status autoryzacji)
  • Poprawione dzielenie wiadomości na części
  • Poprawione ustalanie długości tekstu dla wszystkich typów wiadomości
  • Uwzględnianie numerów zawierających spacje i myślniki (w przypadku wpisywania numeru na koniec wizyty)
  • Poprawione drukowanie etykiet towarów i klientów na drukarce Dymo, dodana etykieta 11353
  • Poprawione generowanie kodów kreskowych
  • Poprawione drukowanie kodów kreskowych na drukarce Dymo przy przyjęciu towarów na stan i wiele innych poprawek dot. Dymo
  • Drukowanie etykiet adresowych teraz na drukarce Dymo