Klinika XP umożliwia łatwy odczyt kart magnetycznych. Karty wręczane klientom to nie tylko system lojalnościowy i łatwa rejestracja zwierzęcia. Indywidualne numery kart można wykorzystać do komunikacji z właścicielem lub inną lecznicą.

Dzięki portalowi WetKarta.pl możemy łatwo zamieścić wybrane dane o leczeniu, które będzie mógł obejrzeć właściciel zwierzęcia. Możemy również łatwo przekazać historię choroby dla innej placówki - np. w celu leczenia specjalistycznego.

Zalecenia odnośnie zamówienia Kart magnetycznych

Do czego są mi potrzebne Karty magnetyczne?
Zastosowanie kart wydaje się oczywiste: dzięki nim klienci lecznicy będą bardziej związani z lecznicą, nosząc jej elektroniczną wizytówkę przy sobie. Karta ułatwia organizację rejestracji wizyt. Gdy klient przeciągnie kartę przez czytnik, system automatycznie wybierze zwierzę przypisane do tej karty. Jeśli karta dotyczy innego zwierzęcia tego właściciela (gdy własciciel ma kilka kart), można je teraz łatwo wybrać z listy

Ile to kosztuje?
Obsługa kart w programie Klinika XP nie ponosi za sobą żadnych dodatkowych kosztów, jedynym warunkiem jest posiadanie aktywnego modułu CRM-SMS.
Musimy natomiast wyposażyć lecznicę w czytnik kart magnetycznych (koszt ok. 100-200 zł), a przede wszystkim zamówić karty magnetyczne. Koszt karty magnetycznej zależy od ilości zamawianych kart, sposobu jej wykończenia (płaskie lub wypukłe numery itd.) i oczywiście od firmy, której zlecamy produkcję. Najmniejsza ilość kart, jaką możemy zamówić to zwykle 200. Przy tej ilości koszt netto pojedynczej karty to ok. 2,10 zł netto (VAT 23%).

Jak przygotować zamówienie?
Karty magnetyczne można zamówić w dowolnej firmie i dowolnym formacie graficznym. Warto umieścić na nich informacje o naszej lecznicy, adres naszej strony, własne logo, telefon kontaktowy itd.
Bardzo istotne jest jednak, aby karty zawierały następujące stałe elementy:

 • Napis "Elektroniczna Karta Zwierzęcia"
 • Unikalny numer, pozwalający zidentyfikować zwierzę na terenie całego kraju
 • Karty posiadają tylko numery identyfikacyjne. Jeśli chcemy, aby właściciel kilku zwierząt wiedział, która karta dotyczy którego z nich, możemy zostawić małe miejsce na wpisanie nazwy zwierzęcia.
 • Informacja o portalu wetkarta.pl.
 • Pozostawione miejsce (najlepiej na odwrocie) na pasek magnetyczny, szerokości ok. 1 cm

 


Z tych informacji najważniejszy jest numer, unikalny dla każdego zwierzęcia. Każda lecznica ma przydzielony własny zestaw numerów. Za każdym razem, gdy chcemy zamówić kolejną partię kart, musimy przekazać, jakie numery mają być umieszczone na kolejnych kartach.

Listę numerów możemy uzyskać wchodząc w Klinice XP do menu: Administrator -> Opcje -> Zakładka Moduły Dodatkowe -> Karty magnetyczne -> Informacje o Kartach magnetycznych. Po kliknięciu na przycisk "Pokaż numery" możemy wybrać ilość numerów do wygenerowania i w efekcie zobaczyć pulę numerów dla naszych kart.

ZAMÓWIENIE
Zamówienie można złożyć do jednej z wielu firm zajmujących się produkcją kart, na przykład hdxero.pl

Od wersji 4.0.0.38 Kliniki XP dostępny jest konfigurator zamówienia kart, pozwalający łatwo wybrać wszystkie potrzebne elementy karty i przesłać zamówienie do realizacji. W tym celu wystarczy wejść do menu Administrator -> Opcje -> zakładka Moduły dodatkowe -> Wetkarta -> zakładka Karty platikowe -> Zamów karty.


Co musi zawierać zamówienie?
W zamówieniu trzeba podać przynajmniej następujące informacje:

 • Ilość kart,
 • Wygląd obydwóch stron karty - jako np. dwa pliki graficzne. Można zaprojektować własne kart lub posłużyć się jednym z gotowych szablonów
 • Zakres numerów do umieszczenia i zaprogramowania na kartach
 • Informacje dodatkowe odnośnie samego wyglądu karty, wpływające na koszt zamówien:
  • Litery: czy mają być płaskie, czy wypukłe, w kolorze złotym czy srebrnym, ewentualnie czcionka
  • Inne elementy graficzne
  • Pasek może być kodowany w standardzie loko lub haiko. Polecamy zastosowanie standardu loko. Jest zupełnie wystarczający, bardziej powszechny i nieco tańszy.