Zapraszamy do pobrania najnowszej Kliniki XP - wersji 5.09. Wśród ponad stu zmian na uwagę zasługują przede wszystkim poprawa stabilności pracy i dostosowanie do przepisów obowiązujących od stycznia 2018 roku. A oprócz tego nowy sposób powiadamiania klientów -  poprzez integrację z wysyłaniem kartek envelo.pl, eksport do popularnych systemów księgowych, wygodniejsza obsługa zamówień i terminarza i wiele innych - zapraszamy!

 

Główne zmiany w wersji 5.09 - grudzień 2017

 • Leczenie
  • Usprawnione: Zalecenia: teraz można je drukować na papierze firmowym
  • Poprawione: W wersji 5.8.02.10 lista zaszczepionych psów mogła mieć zawężoną listę zwierząt
  • Usprawnione: Lista zaszczepionych psów: możliwość wydruku samego podsumowania
  • Usprawnione: Przegląd numeracji wizyt - teraz z filtrowaniem oddziałów
  • Poprawione: Usuwanie recepty w oknie recept mogło nie zmieniać opisu wizyty
  • Poprawione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych
  • Poprawione: Tabela norm dla wskaźników mogła mieć nieprawidłową długość pola kod wskaźnika
  • Poprawione: Działa teraz prawidłowo eksportowanie i importoanie schematów badań laboratoryjnych
  • Usprawnione: Przy dodawaniu klienta i zwierzęcia można przejść do dodatkowych danych klienta
  • Usprawnione: W oknie wizyt można filtrować wizyty zawierające formularze zaawansowane
  • Usprawnione: Analiza występowania chorób - sumarycznie: można teraz uwzględniać wizyty, dla których nie było określonej diagnozy (np. do badania ilości nowych zwierząt wybranej płci itd.)
  • Poprawione: Przy próbie ponownej edycji wizyty, w której wcześniej anulowano zmiany mógł pojawiać się błąd powodujący zawieszenie systemu - poprawione
  • Poprawione: W przypadku bazy w chmurze łączenie dwóch kart zwierząt mogło nie działać poprawnie
  • Usprawnione: Wydruk analizy wizyt wg gatunków: teraz można wydrukować także dane dot. płci leczonych zwierząt
  • Usprawnione: Filtrowanie zwierząt: zakres wagowy można podać z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
  • Usprawnione: Raport prowadzonych obserwacji teraz w formacie HTML
 • Finanse
  • Usprawnione: Możliwość filtrowania także w oknie kojarzenia pozycji
  • Poprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: faktury korygujące mogły być uwzględniane nieprawidłowo
  • Poprawnione: W niektórych przypadkach zestawienie zwierząt dla faktury zbiorczej mogło być generowane nieprawidłowo
  • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu wydań z dostaw dla pozycji do MS Excel
  • Usprawnione: Raport sprzedaży: można pominąć wpłaty wcześniejsze niż analizowany okres (dzięki temu suma wpłat odpowiada rzeczywistości)
  • Nowe: Możliwość weryfikacji poprawności danych klienta w bazie GUS oraz CEiDG
  • Poprawione: Edycja zamówień do dostawców, m.in. korzystanie ze stanów minimalnych i dotychczasowych zamówień
  • Usprawnione: Edycja zamówień do dostawców: stany minimalne także dla danego magazynu
  • Usprawnione: Edycja stanów minimalnych, m.in. możliwość szybkiego zamówienia pozycji
  • Usprawnione: Generowanie pliku JPK MAG - wersja testowa
  • Poprawione: Kreator dokumentów - faktura od dostawcy: dane dostawcy mogły się nie przepisywać do faktury
  • Poprawione: Rozliczanie pracowników - poprawione drukowanie pracowników od nowej strony
  • Nowe: Możliwość zmiany ceny sprzedaży dla wielu pozycji naraz
  • Nowe: Wydruk fiskalny: możliwość wydrukowania paragonu z numerem NIP (dla drukarek Novitus)
  • Nowe: Wydruk fiskalny: możliwość wydrukowania pozycji ze stawką N/P jako stawka E (ustawiane w opcjach drukowania fiskalnego)
  • Poprawione: Wydruk fiskalny bezpośrednio na drukarce Novitus mógł powodować występowanie błędu Access violation
  • Usprawnione: Możliwość drukowania paragonów na drukarce fiskalnej EPSON TM-T810FV (protokół EPSON Thermal)
  • Nowe: Import faktur z hurtowni Ragdoll
  • Usprawnione: Import faktur korygujących z kolejnych hurtowni, m.in. z Konstantynowa Łódzkiego
  • Usprawnione: Dostosowanie importu faktur dla hurtowni Zwierzyniec (format Ragdoll)
  • Nowe: Ostrzeżenie o powstaniu luki w numeracji faktur w przypadku usuwania faktury innej niż ostatnia
  • Poprawione: W przypadku usuwania faktury o numerze niższym niż ostatni mógł pojawiać się błąd - usuwane były pozycje, ale nagłówek zostawał w bazie danych
  • Nowe: Eksport księgowań dokumentów do systemów Rachmistrz i Rewizor
  • Nowe: Eksport księgowań dokumentów do systemów CDN Optima i dGCS - wersja testowa
  • Usprawnione: Rozliczenie zbiorcze pozwala na automatyczne zarejestrowowanie płatności dla poszczególnych dokumentów
  • Poprawione: Podczas rozliczenia zbiorczego mogła się pojawiać nadpłata u klienta
  • Usprawnione: Raport transakcji dla dostaw pozycji jest bardziej przejrzysty, widoczny pełny kod dokumentu zakupu i nazwa dostawcy
  • Usprawnione: Przeglądanie magazynu: możliwość filtrowania pozycji wchodzących do inwentaryzacji
  • Usprawnione: Obsługa stawek VAT podzielona na zestawy dla dowolnego kraju podatkowego z uwzględnieniem zakresów obowiązywania
  • Usprawnione: Na wydruku faktury można drukować numery WZ/paragonów składowych
  • Nowe: Możliwość wydruku na fakturze informacji o tym, że sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT
 • Terminarz / CRM/SMS / Zarządzanie klientami
  • Nowe: Filtrowanie terminarza wg kategorii
  • Usprawnione: Wyróżnianie wpisów o wyższym priorytecie
  • Nowe: Możliwość przypisywania kategorii do terminów
  • Nowe: Możliwość przypisywania kolorów do terminów
  • Usprawnione: Kolorystyka terminarza
 • Administracja, multimedia i inne
  • Usprawnione: Możliwość podpisów elektronicznych teraz także dla raportów definiowanych przez użytkownika
  • Poprawione: Szybkie kliknięcie na ikonę Leki i zabiegi mogło spowodować zawieszenie programu lub pojawianie się błędów
  • Nowe: Eksport adresów do bazy Envelo
  • Usprawnione: Archiwizacja multimediów obejmuje obecnie także podfoldery miesięczne oraz uwzględnia różne przypadku folderów
  • Poprawione: Podczas archiwizacji informacje o postępie procesu mogła nie być pokazywana
  • Nowe: Poczekalnia: analiza zapisów w poczekalni (czas oczekiwania, ilość zapisów itd.)
  • Nowe: Poczekalnia: Możliwość zlecenia wykonania zdjęcia RTG
  • Nowe: Sprawdzanie integralności kodów dostaw i kodu magazynu
  • Poprawnione: Uszczelnienie uprawnień dot. dostępu do tworzenia dokumentów i magazynu
  • Nowe: Laboratorium XP: Możliwość wczytywania wyników z bufora
  • Poprawnione: Formularze zaawansowane - różne usprawnienia i poprawki
  • Poprawnione: Export zestawień do MS Excel mógł nie działać dla niektórych zestawień - poprawione
  • Nowe: Konwersja danych z systemu SmallBussiness
  • Poprawione: Różne poprawki w procedurze zamknięcia roku