Klinika XP od wersji 5.09.04.56 posiada możliwość wysyłania danych dotyczących obrotów do różnych systemów księgowych lub bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Ostatecznym efektem eksportu jest plik JPK-VAT.

 

vat exp2

Klinika XP udostępnia trzy funkcje eksportowania informacji finansowych. Wszystkie uruchamiane są z okna Dokumenty -> przycisk Operacje:

eksport finansow

 

Eksport do systemów księgowych pozwala na przygotowanie plików do większości systemów księgowych funkcjonujących w biurach rachunkowych.

Uwaga: ze względu na złożoność i ilość formatów eksport ma charakter testowy i należy zweryfikować import po stronie systemu księgowego!

Coraz więcej programów księgowych pozwala ponadto na wczytywanie plików JPK-VAT 3 lub JPK-FA. Oto krótkie porównanie zawartości plików:

FORMAT ZAWARTOŚĆ
JPK-VAT wersja 2 i 3 Sprzedaż i koszty (zakupy), w uproszczonej wersji - tylko na potrzeby ewidencji VAT. Dopuszczalne księgowania bez numeru NIP kontrahenta. Wersja 3 obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. W stosunku do poprzedniej wersji, zawiera zdecydowanie mniej danych (bez kodu urzędu, numeru REGON itd.)
JPK-FA Tylko faktury VAT sprzedaży, zawierające numer NIP kontrahenta oraz poszczególne pozycje faktur.
 Polecenia księgowania W zależności od konkretnego systemu księgowego mogą zawierać sprzedaż i koszty lub tylko sprzedaż.

 

Poniższe zestawienie pokazuje, jak przekazywać dane dla poszczególnych systemów. 

SYSTEM KSIĘGOWY PRZEKAZYWANE DANE UWAGI
Ministerstwo Finansów JPK-VAT 3
  1. Jeśli nie ewidencjonujemy w Klinice XP wszystkich kosztów, lepiej nie wysyłać takiego zestawienia bezpośrednio do Ministerstwa - nie będa ujęte koszty, a podatek będzie zawyżony.
  2. Obecny program Klient JPK 2.0 weryfikuje negatywnie pliki JPK VAT 3.
  3. Przed ewentualnym wysłaniem pliku do Ministerstwa należy dokładnie przejrzeć jego zawartość i zgłosić ewentualne niezgodności do naszego Biura!
CDN Optima (Comarch) JPK-VAT 3, Polecenia księgowania w postaci pliku VAT_R  
Ala (Streamsoft) Polecenia księgowania (plik POLEC.TXT)  
dGCS - KPiR JPK-FA, Polecenia księgowania Obydwie metody wymagają zdefiniowania wzorców księgowania po stronie dGCS
dGCS - Księga Handlowa JPK-FA, Polecenia księgowania Obydwie metody wymagają zdefiniowania wzorców księgowania po stronie dGCS oraz określenia poszczególnych kont księgowych w momencie eksportowania poleceń księgowania.
Rewizor/Rachmistrz GT (Insert) Polecenia księgowania, JPK-VAT 2  
Rewizor/Rachkistrz Nexo (Insert) JPK-VAT 3  
Mała księgowość Rzeczpospolitej Polecenia księgowania  
Ramzes JPK-VAT, Polecenia księgowania  
Fakt Gdynia Polecenia księgowania  
Raks JPK-VAT Wymagany zakup konwertera w firmie Raks. Istnieje również import poleceń księgowania, ale nie jest na dziś obsługiwany po stronie Kliniki XP
Sage Symfonia Mała księgowość Plik księgowań CSV, plik importu w formacie EDI, być może pliki JPK

Format CSV: Wymaga indywidualnie opracowanego przez firmę współpracującą z Sage modułu importu pliku CSV.

Format Symfonii: Nie przetestowany, nie udało skontaktować z serwisem technicznym Sage w celu weryfikacji pliku.

Brak dalszych informacji

Teta Polecenia księgowania Indywidualnie dostosowywany moduł. Być może istnieje również import plików JPK
Simple JPK-VAT 3, Polecenia księgowania  
Buchalter Brak możliwości importu Trwają prace autora Buchaltera nad opracowaniem importu JPK-FA.
Super Księga Podatkowa JPK-VAT 2  
Bussinessman Pro (dgCS) JPK-VAT 2 Importowanie bez podziału na przychody z towarów i usług (bo nie ma takich danych w JPK-VAT)
Inne systemy Plik JPK-VAT lub JPK-FA  

Stan na 16 lutego 2018 r.