To już ostatnia w tym roku duża aktualizacja Kliniki XP, zawiera jednak najbardziej przełomowe zmiany, aby ułatwić pracę lecznic, schronisk i laboratoriów. Jest to najbezpieczniejsza wersja w historii programu. Wprowadza datę graniczną zmian w dokumentach i wizytach, blokuje niedozwolone operacje na magazynie, rejestruje wiele nowych zdarzeń w finansach i terminarzu. Pozwala na łatwiejsze przelogowanie, udostępnia łatwe podsumowanie przychodów i rozchodów. Wersja 5.13 to także rewolucyjny moduł formularzy badań: każdy użytkownik może zbudować własny formularz badań i dwoma kliknięciami udostępnić go innym. W programie usunięto wiele niedogodności z ostatnich miesięcy: dotestowano tworzenie plików JPK, pojawiło się dawkowanie na kg masy ciała, wiele funkcji zostało lepiej pogrupowanych i łatwiej je odnaleźć. Zapraszamy!

 przych rozchody

 

Zmiany w wersji 5.13 - 11 grudnia 2018

   • Leczenie
    • Usprawnione: Blokada edycji starszych wizyt poprzez sprawdzanie daty granicznej wizyt
    • Poprawione: Magazyn inny niż domyślny podczas rejestracji wizyty
    • Poprawione: Zgody na zabieg: zapamiętywanie ustawień dot. kosztu, możliwość wyróżnienia informacji o kosztach zabiegu
    • Usprawnione: Edycja schematu badań: widać teraz wskaźniki z urządzenia i łatwo można przejść do mapowania
    • Poprawione: Przeliczanie wartości referencyjnych przy odczycie wyników z laboratoriów/
    • Poprawione: Import wyników z Laboratorium XP: teraz odczytywane także wyniki antybiogramów
    • Nowe: Rejestracja wizyty: możliwość ustalania wysokości pola Wywiadu (i pola Badanie kliniczne)
    • Nowe: Wyświetlanie opisu wizyty: możliwość ustalania koloru czcionki dla opisów badań
    • Poprawione: Rozmieszczenie elementów zgody na zabieg: łatwiej zmieścić treść na papierze A5
    • Usprawnione: Szczepienie p./wściekliźnie: można teraz utworzyć PDF i wysłać jako e-mail
    • Poprawione: Wydruk skierowania na badania mógł nieprawidłowo drukować tytuł lub logo
    • Usprawnione: Integracja kalkulatora weterynaryjnego z opisem dawkowania
    • Nowe: Można wprowadzić dawkowanie na kg masy ciała
    • Nowe: Ustalanie ilości leku do zastosowania na podstawie masy zwierzęcia i dawki na kg masy ciała
    • Usprawnione: Nowe świadectwo rodowodowe buhaja: różne zmiany, m.in. stanowiska osoby wystawiającej itd.
    • Usprawnione: Planowanie SMS-ów z zastosowanej profilaktyki: można teraz rozsyłać także SMS-y dla innych zabiegów niż szczepienie
    • Usprawnione: W przypadku wielu oddziałów można ustalić, że usługi do wyboru w leczeniu będą ograniczone tylko do własnych usług (przypisanych do tego oddziału)
   • Finanse
    • Usprawnione: Podczas tworzenia pliku JPK-FA sprawdzana jest teraz poprawność numeru NIP kontrahenta
    • Poprawione: Podczas generowania pliku JPK-FA mógł pojawiać się komunikat o nieprawidłowym numerze NIP dla każdego kontrahenta
    • Poprawione: JPK-VAT uwzględnia teraz także faktury z numerem PESEL zammiast NIP
    • Poprawione: Gdy zapłaty za wizytę przyjmuje recepcja, system mimo wszystko zmieniał zaliczkę w zapłatę za dokument
    • Poprawione: Gdy zapłaty za wizytę przyjmuje recepcja, system podczas edycji wizyty mimo wszystko proponował dorównanie płatności do wartości dokumentu
    • Poprawione: Przy próbie tworzenia dokumentu w chmurze w pewnych przypadkach mógł pojawiać się komunikat błędu SET NOCOUNT OFF
    • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: teraz można utworzyć wezwanie za wiele dokumentów
    • Poprawione: Wybieranie pozycji z magazynu wg kodu kreskowego: nie zawsze widać było prawidłowy kod kreskowy
    • Poprawione: Kreator dokumentów - faktura zbiorcza: jeśli po skopiowaniu pozycji z innych dokumentów do faktury zbiorczej użytkownik przeszedł na zakładkę Nagłówek, faktura mogła zostać oznaczona jako wpływająca na stany magazynowe
    • Usprawnione: Więcej informacji o utworzeniu dokumentu magazynowego (log) w różnych miejscach
    • Poprawione: Ustalanie stanu kasy w oknie Kasy, w wyniku kliknięcia na Odśwież mogło nalicząc nieprawidłowy stan kasy
    • Poprawione: Przy próbie otwierania okna Płatności, gdy otwarta jest zakładka Kasy (lub odwrotnie) mógł pojawiać się komunikat błędu
    • Poprawione: Nie można teraz usunąć dokumentu przychodowego, dla którego istnieją wydania
    • Poprawione: Nie można zmienić ilości pozycji w dokumencie przychodowym na ilość mniejszą niż już wydana
    • Usprawnione: Szybsze wyliczanie płatności w oknie finansów klienta
    • Usprawnione: Filtr klienta: można teraz podać zakres nadpłaty / zadłużenia
    • Usprawnione: Raport wg grup towarowych/klas/kategorii: można teraz wybrać oddział
    • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji: można teraz filtrować raport wg stawek VAT
    • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: można zaznaczyć drukowanie kodów dokumentów
    • Nowe: Raport obrotów wg pozycji, wartościowo
    • Poprawione: Okny Wizyty -> płatność: jeśli wizyta nie miała rozliczenia, kliknięcie na "Zapłać za tę wizytę" powodowało wygenerowanie lub korektę zapłaty zaliczkowej dla przypadkowej osoby
    • Poprawione: Edycja pozycji przychodowej: kolejność edycji pól
    • Nowe: Analiza przychodów i rozchodów (dostępna np. z okna Dokumentów -> Drukuj lub z okna analizy dnia)
    • Usprawnione: klienci do wystawienia faktur zbiorczych
    • Usprawnione: Możliwość wydrukowania naklejek dla klientów, dla których wystawiono dokumenty
    • Usprawnione: Uporządkowanie, podział listy raportów w oknie Dokumentów magazynowych
    • Usprawnione: Łatwe odwołanie do analizy kosztów działalności z okna podsumowania dnia
    • Usprawnione: Koszty standardowe: możliwość dopisania nowych kosztów do już istniejącego dokumentu kosztowego
    • Usprawnione: Koszty standardowe: różne poprawki i usprawnienia
    • Usprawnione: Finanse klienta: można włączyć filtr wg zwierząt (dotyczy tylko dokumentów, nie wpłat)
    • Poprawione: Edycja i przeglądanie faktur korygujących nagłówka
    • Usprawnione: Czytnik danych Argox PT20 podczas inwentaryzacji: można włączyć pomijanie kodu towaru przy eksporcie danych do urządzenia
    • Usprawnione: Uszczelnienie kontroli daty granicznej dla dokumentów, wygodna edycja dat granicznych z głównego okna (przycisk Zadania)
   • Administracja, multimedia i inne
    • Nowe: Okno przypomnienia o wizytach: dodane sprawdzanie leków przeterminowanych
    • Usprawnione: Domyślne ustawienia logowania i możliwość ustawienia domyślnego hasła logowania podczas zmiany hasła użytkownika
    • Usprawnione: Migracja do bazy Firebird 3.0, praca na bazie Firebird 3.0
    • Nowe: Rejestrowanie dodania dokumentu oraz anulowania dodania dokumentu (w kreatorze)
    • Nowe: Rejestrowanie zmiany uprawnień użytkowników
    • Poprawione: Podczas synchronizacji mógł pojawiać się błąd podłączenia do bazy danych na serwerze
    • Poprawione: Podczas próby naprawy bazy mógł pojawiać się błąd "service is attached"
    • Nowe: Ewidencja czasu pracy (wymagane: wersja profesjonalna, dostęp do aktualizacji)
    • Nowe: Możliwość łączenia dwóch rekordów pracowników w jeden wpis - gdy jest dwukrotnie wpisany
    • Nowe: Okno klientów: wydzielony nowy przycisk do operacji dot. aktualnego klienta
    • Usprawnione: Więcej oznaczeń kolorów dla recepcji
    • Poprawione: Projektowanie i wydruk raportów profesjonalnych użytkownika mogły się nie uruchamiać i drukować raporty bez wypełniania danych
    • Usprawnione: Przesunięcie terminu myszką w terminarzu teraz wymaga potwierdzenia (chyba, że włączymy to w opcjach terminarza)
    • Nowe: Można przeglądać historię zmian dla terminu
    • Nowe: Formularze zaawansowane: można zapisywać, odczytywać i usuwać formularze z/do chmury
    • Nowe: Formularze zaawansowane: można oceniać czyjeś formularze, wiele usprawnień edycyjnych
    • Usprawnione: Łatwiejsze wyszukiwanie dostawców z metodą filtrowania (F6 lub lejek w polu szukania)
    • Nowe: Odbiór wiadomości do importu faktur i synchronizacji: obsługa protokołu pocztowego IMAP (wcześniej tylko POP3)
    • Usprawnione: Odbiór wiadomości z fakturami zakupu - poprawiona przejrzystość obsługi
    • Poprawione: Import dokumentów podczas synchronizacji
   • Dane osobowe
    • Usprawnione: Możliwość wybrania, jak często ma być wymuszana zmiana hasła: co 30, 60 czy 90 dni. Rozporządzenie nie mówi o dokładnej liczbie dni.
    • Usprawnione: Możliwość utworzenia pliku PDF ze arkuszem zgody na dane osobowe (żeby np. wysłać klientowi)