Klinika XP - Czas na wersję 5.16! Usprawnień doczekał się chyba każdy moduł systemu od obsługi plików DICOM po obsługę wydruków fiskalnych. Wśród nowości warto zwrócić uwagę na możliwość wysłania zaświadczeń o szczepieniu wprost na komórkę właściciela psa jako MMS, zapamiętywanie wydrukowanych zaświadczeń w historii wizyty, obsługę nowych aparatów i laboratoriów diagnostycznych czy drukowanie niezapłaconych faktur w podsumowaniu bieżącej faktury. Wśród wielu usprawnień fiskalnych warto dostrzec, że raport dobowy możemy drukować z programu nawet przy serwerze wydruków fiskalnych. WIęcej informacji już wkrótce w kolejnych artykułach oraz w trakcie warsztatów w Kliniki XP już 15 listopada w Łodzi!  Zapraszamy!

 

 

 

Zmiany do wersji 5.16

 • Leczenie
  • Usprawnione: Drukowanie naklejek z dawkowaniem w trakcie wizyty: można teraz drukować naklejkę dla pojedynczej pozycji
  • Usprawnione: Kontynuacja wizyty: teraz można także skopiować zalecenia i recepty z poprzedniej wizyty
  • Poprawione: W pewnych przypadkach przy oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe i podaniu powodu zgonu pojawiał się błąd
  • Poprawione: Kopiowanie wizyt dla innych zwierząt mogło pokazywać błąd w przypadku profilaktyki - poprawione
  • Poprawione: Przy rozpoczynaniu/edycji z wizyt z karty zwierzęcia mógł pojawiać się błąd dotyczący terminarza lub karty klienta
  • Poprawione: Schematy leczenia - przy stałej cenie za schemat niższej niż suma składników mogły pojawiać się nieprawidłowe ceny w wizycie
  • Nowe: W opisie wizyty można wyświetlać/drukować listę wykonanych wydruków
  • Usprawnione: W historii wydruków dla wizyty można teraz przełączyć widok na wszystkie wydruki dla danego zwierzęcia
  • Usprawnione: Dla karty zwierzecia można teraz określić limit domyślnie wyświetlanych wizyt i ewentualnie pobierać całą historię przyciskiem "Pobierz wszystkie" (ustalanie limitu: Opcje -> zakładka Zwierzęta)
  • Poprawione: Wyświetlanie wieku dla nieżywych zwierząt
  • Poprawione: W różnych miejscach systemu mógł pojawić się komunikat błędu dla pola DATA_ZGONU
  • Poprawione: Lista zaszczepionych psów: były drukowane dane także ze skreślonych wizyt
  • Usprawnione: Zdarzenia dodatkowe: pytanie o pracownika, który to rejestruje
  • Usprawnione: Poczekalnia: Nowy przycisk Innne -> Możliwość rejestrowania odwołania wizyty, rozmowy telefonicznej itd.
  • Usprawnione: Kartoteka zwierząt: w filtrowaniu można teraz określić zakres dat zgonu
 • Finanse
  • Poprawione: Okno dokumentów: po wejściu do Kreatora dokumentów następowało przełączenie się z okna dokumentów na zakładkę Apteka
  • Usprawnione: Dodanie formatu importu faktur Medivet
  • Poprawione: Poprawa importu faktur w przypadków nie-VAT-owców
  • Usprawnione: Możliwość podawania cen ujemnych (np. kwota rabatu w fakturze korekcie)
  • Poprawione: W przypadku cen zaawansowanych rozliczenie wizyty było tworzone w cenach detalicznych (zamiast A, B itd.)
  • Usprawnione: Możliwość zmiany cen wielu pozycji poprzez dorównanie do pełnych złotych (Leki i zabiegi -> Operacje -> Zmień cenę dla wszystkich pozycji)
  • Poprawione: Jeśli stosowane są ceny zakupu, system dla usług ustalał cenę 0 zamiast ceny sprzedaży usługi
  • Poprawione: Przesunięcie międzymagazynowe (MM+) mogło powodować zmianę cen sprzedaży pozycji
  • Poprawione: Rozdzielanie zaliczek podczas wizyty (przy rozbijaniu zaliczki mogła gubić się metoda płatności, kasa i numer zmiany)
  • Poprawione: Nie można było określić adresu e-mail dla wezwania do zapłaty - teraz można (w danych do finansów)
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna: teraz może automatycznie powodować utworzenie zdarzenia "Sprzedaż" na liście wizyt
  • Usprawnione: Analiza zgodności pozycji uwzględnia także ewentualny drugi dokument rozliczenia wizyty
  • Nowe: Finanse klienta: w Operacjach można teraz odłączyć płatność od dokumentu lub przypisać do wybranego niezapłąconego dokumentu
  • Poprawione: Inwentaryzacja: ustalanie stanu rzeczywistego
  • Usprawnione: Analiza logu wydruków fiskalnych - różne usprawnienia
  • Nowe: Możliwość wydruku raportu dobowego dla drukarek fiskalnych w protokole Posnet, także w trybie serwera wydruków fiskalnych
  • Poprawione: Przy zakładaniu nowej drukarki fiskalnej system mógł proponować nieprawidłowe odpowiedniki kodów stawek VAT
  • Nowe: Drukowanie NIP-u nabywcy na paragonach fiskalnych dla protokołu POSNET
  • Poprawione: Wydruk dokumentów magazynowych - zmiana nazwy czcionki nie wpływała na numer porządkowy pozycji
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów, gdy kwota do zapłaty jest ujemna
  • Nowe: Drukowanie na fakturze/paragonie listy dokumentów niezapłaconych (można to wyłączyć w opcjach drukowania dokumentu -> zakładka Podsumowanie)
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty można drukować teraz także jako Przypomnienie o płatności (bardziej łagodna treść dokumentu)
  • Usprawnione: Raport kosztów sprzedanych pozycji: możliwość wyboru pracownika
  • Usprawnione: Dzienny raport sprzedaży i raporcie niezapłaconych dokumentów klienta: możliwość wyboru oddziału/magazynu
  • Usprawnione: Dzienny raport sprzedaży: możliwość filtrowania zaległych zapłat według pracownika
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych: sumowanie łącznej ilości
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych i na wybrany dzień można teraz rozbić na dostawy i drukować numer PZ / datę dokumentu
  • Poprawione: Raport zysków na towarach: w przypadku faktur zbiorczych koszt mógł być podawany jako 0
  • Usprawnione: Raport zysków na towarach: dodana kolumna Ilość
  • Poprawione: Raport zysku dla klienta w przypadku faktur zbiorczych nie uwzględniał kosztów z dokumentów składowych
 • Laboratorium
  • Usprawnione: Składanie zleceń na wykonanie badań laboratoryjnych
  • Poprawione: Import wyników badań z Laboratorium Idexx, gdy wartość zawierała znak "<"
  • Poprawione: Import wyników badań z laboratoriów, gdy opis wyniku jest bardzo długi
  • Poprawione: Import wyników z laboratoriów, zawierających antybiogram
  • Poprawione: Import wyników z VetLab m.in. badania moczu, gdy wskaźniki miały kod dłuższy niż 10 znaków
  • Poprawione: Import wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych, gdy wynik nie miał jednostki miary (pojawiała się litera J)
  • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx: uwzględnianie opisów dodatkowych
  • Usprawnione: Import wyników z aparatów Idexx, SQ-LAB2: mniej ewentualnych komunikatów błędów
  • Usprawnione: Jeśli w schemacie badania dla aparatów Idexx brakuje wskaźników, system pobierze je automatycznie z zaktualizuje
  • Usprawnione: Zwiększenie ilości badań diagnostycznych w jednej wizycie z 8 do 10
  • Nowe: Import wyników z aparatów Zoetis
  • Nowe: Import wyników z laboratorium AnimalLab
 • Inne
  • Usunięcie komunikatu Invalid BLOB Handle, który pojawiał się w różnych miejscach systemu.
  • Usprawnione: Terminarz-układ tygodniowy: teraz dostępne opcje dla terminu pod prawym przyciskiem myszy
  • Nowe: Możliwość wysyłania MMS-ów ze świadectwem szczepienia przeciw wściekliźnie, wynikami badań laboratoryjnych, multimediami i raportem z wizyty na telefony klientów (wymagany moduł CRM-SMS)
  • Nowe: Dostęp do dokumentacji modułu CRM-SMS z okna parametrów tego modułu
  • Usprawnione: Przeglądanie SMS-ów: więcej informacji o wiadomościach (MMS-y, wiadomości opóźnione)
  • Poprawione: W przypadku wysyłania wiadomości SMS przy wychodzeniu z programu, w pewnych warunkach wysyka wiadomości mogła być planowana do wysłania o pięć dni później
  • Poprawione: Masowe SMS-y pokazywały w pewnych przypadkach nieprawidłową datę wysyłki
  • Nowe: Łatwe wysyłanie MMS z okna rejestracji wizyty
  • Usprawnione: Synchronizacja - teraz także powiązań multimedialnych (ale nadal nie multimediów)
  • Poprawione: Synchronizacja danych: w pewnych przypadkach, przy uzupełnianiu danych mogły nie być synchronizowane dane dotyczące opisu badania, diagnozy, zaleceń i innych pól opisowych
  • Usprawnione: Różne usprawnienia w tworzeniu i przeglądaniu zleceń wykonania obrazów DICOM
  • Poprawione: W niektórych przypadkach nie działało połączenie dwóch klientów (gdy posiadali różne historie obrotów)
  • Usprawnione: Szybsze rejestrowanie wszystkich zdarzeń (logów) w systemie
  • Usprawnione: Kartoteka leków i zabiegów: można teraz zmienić kategorię dla wielu pozycji naraz w trybie szybkiej edycji
  • Nowe: Możliwość zablokowania usuwania przez pracowników wizyt posiadających dokument rozliczeniowy
  • Moduł PetHelp - wersja testowa