Zapraszamy do pobrania wersji 5.19! Od ostatniej wersji zmienił się świat, w którym żyjemy, a z nim Klinika XP. Usprawniliśmy zapisy on-line na wizyty przez portal WetTermin.pl, a terminy widoczne są teraz także na nowej zakładce w Karcie zwierzęcia. Łatwiejszy jest dostęp do zarządzania SMS-ami z różnych miejsc i poprawione wysyłanie MMS-ów. Multimedia wyświetlane są teraz od razu w oknie wizyt, można wybierać naraz wiele obrazów, a komunikacja z urządzeniami DICOM jest bardziej płynna i automatyczna. Jeśli przypadkowo anulujemy wizytę, łatwiej dotrzemy do utraconych informacji. Ponad 100 zmian usprawniło też finanse, bezpieczeństwo i stabilność. Miłej pracy!

 

Zmiany w wersji 5.19 (29 kwietnia 2020)

 • Leczenie
  • Usprawnione: Zgoda na leczenie stacjonarne: teraz można stosować czytnik podpisów Wacom
  • Poprawione: W przypadku leczenia stada, w oknie wyboru zwierząt nieprawidłowo działało usuwanie z listy zwierząt wybranych do wizyty (komunikat błędu Invalid date)
  • Usprawnione: Możliwość zapamiętania uwag w zgodzie na zabieg jako standardowych uwag do zgody
  • Usprawnione: Import wyników z laboratorium ALAB grupuje teraz wyniki według kodu kreskowego, a nie numeru badania
  • Usprawnione: Szpital: możliwość zarejestrowania wizyty szpitalnej od razu z okna szpitala, bez wchodzenia do karty szpitalnej
  • Usprawnione: Moduł inseminacji: wiele różnych usprawnień związanych ze świadectwem rodowodowym
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty: w przypadku pytania o ilość dla pozycji skojarzonych z daną pozycją, wyświetalna ilość na stanie była nieprawidłowa
  • Nowe: Możliwość dopisywania wyników diagnostycznych do wizyty z okna Wizyty (Wizyty -> przycisk Operacje -> Dopisz wyniki z Bufora)
  • Usprawnione: Edycja pozycji leczenia w wizycie: sprawdzanie pisowni w polu opisu
  • Usprawnione: Większe zabezpieczenia przed przypadkowym usuwaniem/anulowaniem wizyt, więcej szczegółów anulowanej wizyty
  • Nowe: Możliwość określenia usługi, która ma być dopisana do wizyty w przypadku wypisania recepty
 • Finanse
  • Poprawione: Zestawienie sumaryczne zakupu pozycji w czasie: nowe kryteria, m.in. Rp., inne usprawnienia
  • Poprawione: Import faktur z Virbac
  • Poprawione: Eksport do systemu Symfonia - wiele zmian, m.in. uwzględnianie faktur zakupu
  • Usprawnione: Raport faktur zakupu: dodane kryterium: tylko faktury niezapłacone
  • Usprawnione: Wygodniejsze definiowanie stanów minimalnych - po określeniu stanu dla pozycji można go skopiować na poszczególne magazyny
  • Usprawnione: Wybieranie dokumentów: nowe kryterium: Tylko niezapłacone
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników: dodatkowe kryteria dla dokumentów: tylko dokumenty nie będące składowymi itd.
  • Usprawnione: Sprzedaż detaliczna: można włączyć pomijanie pozycji Rp.
  • Poprawione: W pewnych przypadkach, na koniec wizyty terenowej, zamiast faktury mogła być tworzona faktura uproszczona
  • Nowe: Na dokumentach sprzedaży można umieścić nad podpisem odbierającego dodatkowy tekst "Potwierdzam należyte wykonanie usługi"
  • Nowe: Na dokumentach sprzedaży można umieścić własny opis osoby odbierającej (np. "podpis osoby uprawnionej w imieniu nabywcy do zaakceptowania kwoty dokumentu")
  • Nowe: Generowanie pliku JPK-FA (3)
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK-FA (3) - dane sprzedawcy
  • Poprawione: Przy imporcie faktury pozycji mogł być wyświetlane z użyciem zielonej czcionce, jako przekreślone
  • Poprawione: Generowanie pliku JPK-FA (1) - kod waluty
  • Poprawione: Przy próbie wejścia do okna generowania pliku JPK-MAG mógł pojawiać się błąd
  • Usprawnione: Wygodniejsze rozliczanie części kosztów szczepień na Urząd Gminy
  • Nowe: Drukowanie nowego załącznika do faktury w przypadku leczenia psów służbowych
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: możliwość włączenia do rozliczenia także dokumentów nie wymagających płatności (np. przy rozliczaniu pracy schroniska)
  • Poprawione: Zmiana sposobu wyliczania zysku procentowo: liczony w stosunku do wartości kosztu a nie sprzedaży
  • Poprawione: Możliwość nie drukowania cen na dokumentach MM- i MM+
  • Poprawione: Wydruk faktury sprzedaży: Mimo zaznaczenia "Pokaż niezapłacone dokumenty" w pewnych warunkach dokumenty mogły nie być wyświetlane
  • Poprawione: Wydruk faktury sprzedaży: uwagi drukowane pod danymi klienta mogły nie być drukowane poprawnie
  • Poprawione: Wezwanie do zapłaty: numer konta mógł się nie mieścić i nie były drukowane ostatnie cyfry
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: jako uregulowanie długo można teraz potraktować także przyjęcie zapłąty za dokument wystawiony przez inną osobę
  • Usprawnione: Raport faktur od dostawców: można teraz pokazać sumę wartości netto pozycji Rp i pozostałych
  • Poprawione: Raport dłużników w czasie: dodany drugi numer telefonu (był drukowany tylko jeden)
  • Poprawione: Przy przyjmowaniu gotówki od innego pracoenika program mógł się zapętlować wymuszając ciągłe przelogowywanie.
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów można teraz eksportować do MS Excel
  • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji dla pracowników można teraz eksportować do MS Excel
  • Poprawione: Drukowanie faktury korygującej - niektóre pola mogły nachodzić na siebie, poprawiony wygląd wielu elementów
  • Poprawione: Na fakturze korygującej nie był drukowany dla każdej pozycji tekst "przed korektą"
  • Usprawnione: Faktura korygująca: możliwość drukowania nazwiska osoby wystawiającej (ważne przy wysyłaniu faktur elektronicznych)
  • Poprawione: Raport obrotu z producentami mógł pokazywać błąd dot. właściwości ExcelXLSColumn
  • Nowe: Możliwość eksportu faktur do systemu Comarch CDN/XL - wersja testowa
  • Poprawione: Przy rozliczeniu zbiorczym za kilka wizyt proponowany termin płatności wynosił zawsze 14 dni. Teraz jest ustalany na podstawie danych klienta
 • Wydruki fiskalne
  • Poprawione: Dla protokołu Posnet nie było możliwości otwarcia szuflady na koniec wydruku paragonu
  • Poprawione: Drukowanie NIP-u nabywcy dla drukarki Novitus Deon
  • Poprawione: Drukowanie NIP-u nabywcy dla drukarek linii Posnet Thermal, protokół Thermal
  • Poprawione: W przypadku starszych drukarek Posnet Thermal znacznik drukowania numeru NIP nabywcy mógł być pomijany, system zawsze próbował drukować nr NIP
  • Poprawione: Drukowanie paragonów fiskalnych przez serwer wydruków dla drukarki Elzab Mera
  • Usprawnione: Raport dobowy teraz można drukować przez serwer wydruków także dla drukarki EMAR
 • Multimedia
  • Usprawnione: Multimedia: Metody powiększania obrazu można teraz wybierać z krótszej, lepiej dobranej listy: Trójkątna (wyższa jakość obrazów DICOM) Lanczos3 i szybka liniowa
  • Nowe: Multimedia: Możliwość wyświetlania animacji dla plików DICOM składających się z wielu obrazów
  • Nowe: Multimedia - analiza zdjęcia DICOM: możliwość odwołania do formularzy powiązanych z multimediami bezpośrednio z tego okna (zakładka Analizy opisowe)
  • Nowe: Multimedia: możliwość przypisania do wizyty wielu plików naraz
  • Usprawnione: Multimedia: przypisanie do wizyty wielu plików naraz: możliwość wyboru układu okna i inne
  • Usprawnione: Multimedia: wybieranie wielu plików uwzględnia teraz przechodzenie przez skróty folderów i posiada lewy pasek eksploratora folderów
  • Poprawione: Multimedia: Załączenie wielu obrazów mogło nie działać poprawnie
  • Nowe: Multimedia: widoczne od razu w oknie rejestracji wizyty, z możliwością udostępnienia poprzez chmurę czy MMS (w przypadku mniejszych plików)
  • Poprawione: Multimedia: poprawione wysyłanie multimediów jako MMS
  • Usprawnione: Multimedia w wizycie widoczne teraz jako jedna z zakładek
  • Usprawnione: Tworzenie miniatur do obrazów, gdy dysk jest sieciowy
  • Usprawnione: Zarządzanie usługą nasłuchu obrazów DICOM
  • Usprawnione: Serwer DICOM: Bardziej wygodne wybieranie plików DICOM, możliwość wybrania wielu plików naraz
  • Poprawione: podłączanie wielu plików obrazów i usługi DICOM: Mogły nie tworzyć się miniatury i pliki pomniejszone
  • Poprawione: Eksportowanie multimediów: nie działało wysyłanie plików jako załączniki wiadomości
  • Usprawnione: Wybieranie multimediów: możliwość wyboru obrazu podwójnym kliknięciem; zapamiętywanie widoku (sposobu wyświetlania listy) i inne
 • Zarządzanie czasem i zadaniami
  • Nowe: Rejestrowanie zmian lekarza przypisanego do danego terminu w terminarzu
  • Poprawione: Sprawdzanie godzin dla taryfy nocnej
  • Poprawione: Usuwanie terminów w widoku miesięcznym mogło nie działać prawidłowo - poprawione
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: wiele poprawek; możliwość ustalenia zakresu dni do synchronizacji (domyślnie 7) i minut różnic czasowych
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: możliwość przypisania domyślnego pracownika dla terminów
  • Usprawnione: Zarządzanie zadaniami - wygodniejsze kryteria filtrowania w oknie zadań, małe poprawki w wyglądzie terminarza
  • Poprawione: W różnych miejscach (np.w kartotece klientów) mogły być wyświetlane także terminy oznaczone jako usunięte
  • Nowe: Terminarz: Możliwość przeglądania i przywracania usuniętych terminów
  • Nowe: Karta zwierzęcia: nowa zakładka: terminy
  • Poprawione: Zarządzanie terminarzem internetowym w przypadku chmury
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym WetTermin dla baz w chmurze: poprawiona stabilość połączenia
  • Poprawione: Terminarz: usuwanie terminów z terminarza tygodniowego nie powodowało odświeżenia terminarza internetowego
  • Poprawione: Synchronizacja z WetTermin: Jeśli zapisy z internetu zostały usunięte w Klinice XP, to nie zawsze był usuwane także z WetTerminu
 • Inne
  • Poprawione: Centrum wydruków mogło pokazywać nieprawidłowy podgląd i wywoływać nieprawidłowe raporty, jeśli lista była ograniczona (np. wyłączone zwierzęta gospodarskie)
  • Poprawione: Centrum wydruków: Lepiej pogrupowane raporty
  • Nowe: Możliwość zablokowania usuwania użytkownika oraz zmiany pracownika dla już istniejącego użytkownika (Opcje -> Ogólne -> Logowanie)
  • Poprawione: Przy oznaczeniu zwierzęcia jako nieżywe w trakcie wizyty (eutanazja) nie były usuwane zaplanowane terminy i SMS-y
  • Nowe: Raport danych osobowych dla klienta z możliwością wysłania jako PDF
  • Poprawione: Zapamiętywanie szerokości kolumn w oknach wybierania pozycji
  • Poprawione: Moduł danych osobowych: Poprawione usuwanie klientów, którzy od dawna nie byli w lecznicy
  • Poprawione: Odzyskiwanie danych z chmury (mogło nie działać poprawnie po zmianie funkcjonalności przez Google)
  • Nowe: Dynamiczne ustalenie serwera, na którym znajduje się baza w chmurze
  • Usprawnione: Uzupełnione zdjęcia leków i ulotki produktów Zoetis
  • Poprawione: Wybór daty: zmiana roku mogła nie działać prawidłowo
  • Poprawione: Zmiana wartości liczbowej mogła nie powodować żadnej reakcji (np. przeliczenia)
  • Usprawnione: Praca wielooddziałowa: możliwość zapamiętywania filtru oddziałów, oddziały uwzględniane przy imporcie faktur
  • Poprawione: MMS-y mogły nie być dostarczane (zmieniły się zasady szyfrowania wiadomości MMS w serwersms.pl)
  • Usprawnione: Możliwość odwołania do SMS-ów z klienta z okna wizyt (prawy przycisk mysz na liście wizyt)
  • Usprawnione: Możliwość usuwania wszystkich SMS-ów z zakresu czasowego (okno SMS-ów -> Operacje)
  • Usprawnione: Wyświetlanie niektórych okien, zwłaszcza przy powięksonej czcionce
  • Usprawnione: Wydłużenie tytułu naukowego pracowników z 25 do 50 znaków, żeb zmieścić opisy np. "lek.wet. specjalista chorób psów i kotów"
  • Usprawnione: Wygodniejsze przeglądanie zdarzeń systemowych - transakcji
  • Usprawnione: Zaktualizowane biblioteki składowe (Delphi 10.3)