Od wersji 5.19.04.20 Kliniki XP (18 maja 2020) można wysyłać zlecenia badań do aparatów VetLab Station. Konfiguracja i tworzenie zleceń są bardzo proste.

 I. KONFIGURACJA W KLINICE XP

W Klinice XP, wchodzimy na zakładkę Leczenie i Profilaktyka -> Analizy -> Zlecenia na badania diagnostyczne:

idexx request1

Tutaj klikamy na Szablony zleceń i dodajemy nowy szablon:

Nazywamy go Idexx

Typ zlecenia: Do Aparatu

Urządzenie VetLabStation,

Schemat badania - nie ma znaczenia, ale możemy wybrać np. VetStat:

idexx request2

 

II. KONFIGURACJA W NASŁUCHU IDEXX

Konfigurację wykonujemy w programie nasłuchującym wyniki. W nasłuchu Idexx klikamy na przycisk Parametry.

idexx req 4

W oknie ustawien zaznaczamy pole Wysyłanie zleceń i wskazujemy folder zleceń:

 idexx request3

Folder ten zwykle będzie podobny do folderu wyników, tylko zamiast \Results\Data będzie miał nazwę Request, np: C:\Idexx Interlink\Requests. Ścieżkę do folderu można skopiować z ustawień programu Idexx Interlink.

III. KONFIGURACJA W VETLAB STATION

Warunkiem pojawienia się  zlecenia w VetLab Station jest aktywne wyświetlenie zleceń. Aby to ustawić, w Vetlab Station przyciskamy Ustawienia -> Ekran główny i tu Zaznaczamy pola "Wyświetl listę oczekujących" oraz "Wyświetl spis"

 

Konfiguracja gotowa!

 

IV. TWORZENIE ZLECEŃ

1. W oknie rejestracji wizyty klikamy u góry na Operacje -> Zleć wykonanie badań.

2. Tworzymy nowe zlecenie: wybieramy szablon (Idexx) i potwierdzamy.

idexx request4

 

Podziękowania dla dra Pawła Muchy za determinację w naciskaniu na powstanie tej funkcjonalności!