Zapraszamy do pobrania wersji 5.20! Nowa Klinika XP to rekordowa liczba zmian, usprawnień i poprawek we wszystkich częściach systemu. Można już synchronizować terminarz z kalendarzem Google, program współpracuje z kilkoma nowymi aparatami diagnostycznymi, a odczyt wyników z laboratoriów jest bardziej płynny i niezawodny. Program został dostosowany do pracy w wysokiej rozdzielczości: litery są ostre nawet przy skalowaniu ekranu do 175%. W terminarzu pojawiły się nowe możliwości: powielanie terminu na wielu pracowników (np. zebranie) czy zmiana widoku: pokazywanie całego dnia bez przewijania. Poprawione i ulepszone zostały raporty finansowe i pliki JPK, a na fakturach można wyłączyć drukowanie PKWiU, które wkrótce zastąpione zostanie przez nowe kody europejskie. Wygodniej wybieramy pliki multimedialne, a mając moduł DICOM możemy łatwo skanować dokumenty wielostronicowe, nawet przez automatyczny podajnik. Zapraszamy! 

Zmiany do wersji 5.20

 • Leczenie
  • Usprawnione: Przy drukowaniu listy wizyt można teraz wskazać konkretne wizyty w ramach danego zakresu, ostrzeżenie w przypadku chęci drukowania ponad 100 opisów
  • Poprawione: Podczas kopiowania do wizyty pozycji ze schematu leczenia kopiowane były także pozycje nieaktywne
  • Poprawione: Na wydruku opisu wizyty i w historii wizyt opis wystawionych recept był nieczytelny (w przypadku kilku recept)
  • Usprawnione: Drukowanie Karty badań w przypadku Laboratoriów, format HTML
  • Usprawnione: Jeśli numer Książki Leczenia ma zawierać numer oddziału, to zamiast numeru można drukować np. inicjały lekarza albo inny symbol oddziału
  • Poprawione: W przypadku pozycji posiadających pozycje powiązane, do leczenia kopiowane były także nieaktywne pozycje powiązane
  • Usprawnione: Jeśli użytkownik chce anulować rejestrację wizyty, pojawi się okno z koniecznością potwierdzenia, na czerwonym tle
  • Usprawnione: Można teraz wysłać zaświadczenia dot. obserwacji pocztą elektroniczną
  • Usprawnione: Zaświadczenie o obserwacji: zmiana formuły dot. odosobnienia psa i kota
  • Usprawnione: Oferta w trakcie leczenia teraz uwzględnia zaokrąglanie wydawanej ilości np. do pełnych tabletek czy ml
  • Usprawnione: Oferta w trakcie leczenia: Można jej teraz nadać własny tytuł
  • Poprawione: W pewnych przypadkach wydruk zaleceń miał nieprawidłowe skalowanie
  • Poprawione: W pewnych przypadkach wydruk zaleceń zamiast w formacie A5 był drukowany na A4
  • Poprawione: Nie można było tworzyć pliku PDF dla zaleceń
  • Poprawione: Przy wysyłaniu zaleceń poprzez e-mail nie był podpowiadany e-mail klienta
  • Poprawione: Szpital: Możliwość filtrowania wg lekarza prowadzącego
  • Poprawione: W trakcie rejestracji wizyty informacja o ewentualnych stosowanych cenach zakupu
  • Poprawione: W przypadku dozwolonych stanów ujemnych w wizytach szpitalnych nie można było wybierać pozycji niedostępnych
  • Usprawnione: Drukowanie zaleceń: jeśli wstawimy nawias kwadratowy [], to treść w środku zostanie wydrukowana czcionką pogrubioną
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: w przypadku stada podzielonego na sztuki teraz drukowane konkretne kolczyki zwierząt, którym podano lek
  • Poprawione: Usunięty błąd przy zakładaniu zdarzenia w: Klienci -> Nowe zdarzenie -> Szybka sprzedaż
 • Finanse
  • Usprawnione: Bardziej przejrzyste okno rozliczenia pracownika na koniec zmiany: stan początkowy kasy itd.
  • Nowe: Możliwość wyświetlania finansów klientów w kolejności od najnowszych transakcji
  • Poprawione: Tworzenie zwrotu od klienta do faktury korygującej mogło się nie udać przy błędnie ustawione numeracji
  • Poprawione: Import faktur z Virbac mógł odczytywać nieprawidłowe ceny pozycji
  • Poprawione: Import faktur z Polwet Łask dostosowany do nowego formatu daty ważności
  • Poprawione: Przy imporcie faktury nie można było zmienić ceny bazowej
  • Usprawnione: Jeśli podczas importu faktury od dostawcy stawka VAT w karcie różni się od stawki VAT na fakturze, system zaproponuje korektę stawki w Karcie pozycji 
  • Usprawnione: W filtrowaniu dokumentów i raporcie sprzedaży VAT można uwzględniać filtr Aktywnych płatników
  • Poprawione: Zwrot z paragonu klienta: przy kopiowaniu pozycji pojawiał się komunikat błędu i pozycji nie kopiowały się automatycznie
  • Poprawione: Na wydruku faktur korygujących nie było daty zakończenia dostawy/wykonania usługi
  • Poprawione: Drukowanie faktur przelewowych: informacja o wezwaniu do zapłaty drukowana była bez odstępu za uwagami.
  • Usprawnione: Możliwość ustawienia, czy na fakturze ma być drukowany tekst "Data zakończenia dostawy" czy "Data wykonania usługi"
  • Usprawnione: Możliwość ustalenia, że PKWiU jest drukowane na fakturze tylko dla usług, tylko dla towarów lub wcale
  • Poprawione: W przypadku zapłaty zbiorczej i wykorzystania zaliczki wpisanej na innej kasie, w pewnych przypadkach mogło dojść do "zgubienia" zaliczki
  • Usprawnione: Przy sprzedaży detalicznej uwzględniany domyślny rabat ewentualnego klienta
  • Nowe: Możliwość zablokowania pracownikom możliwości zmiany poziomu domyślnych cen klientów
  • Poprawione: W przypadku powielania wizyt wartości dokumentów mogły być zawyżone (gdy towaru zabrakło na stanie)
  • Usprawnione: Porównanie leczenia i rozliczenia: teraz dodatkowo informacja o magazynie, z którego były pobierane leki
  • Poprawione: Uszczelnienie uwzględniania znacznika pokazywania ceny zakupu
  • (związane z nową matrycą VAT)
  • Poprawione: JPK-FA3 mogło mieć nadmiarową wartość ns:Poczta
  • Poprawione: W pewnych przypadkach generowany plik JPK_FA mógł zawierać tylko zwolnione stawki VAT pozycji
  • Nowe: Wprowadzenie oznaczeń GTU dla usług na potrzeby plików JPK
  • Poprawione: Uwzględnianie NIP-ów zagranicznych podczas tworzenia plików JPK
  • Usprawnione: Faktury korygujące: teraz drukowane są na nich także dane odbiorcy
  • Nowe: Możliwość obliczenia należności i zobowiązań za wybrany okres (Opcje w lewym górnym rogu -> Należności i zobowiązania)
  • Poprawione: Raport dziennej sprzedaży w pewnych sytuacjach mógł zwiększać sumę wpłat o zwracane klientowi kwoty
  • Usprawnione: Raport transakcji kasowych: szybciej generowany, dotychczas mógł źle określać regulowanie długu
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych: w eksporcie do MS Excel teraz uwzględniony także Kod towaru
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji można teraz filtrować wg grup klientów
  • Usprawnione: Raport kosztów zakupionych pozycji można teraz eksportować do MS Excel
  • Nowe: Możliwość eksportowania raportu sprzedaży VAT do MS Excel
  • Usprawnione: Eksport protokołu różnic do pliku PDF
  • Usprawnione: Raport dłużników i dokumentów teraz można utworzyć także na wybrany dzień
  • Usprawnione: Przy próbie rozliczenia inwentaryzacji mógł się pojawiać błąd dot. pola "YEAR"
  • Usprawnione: Eksport księgowań do systemu CDN/XL: możliwość określenia numeru ILN, podzielenia pliku eksportu na pojedyncze dokumenty i inne poprawki
 • Terminarz / SMS
  • Nowe: Możliwość przypisania domyślnych kolorów terminów do pracowników
  • Usprawnione: Terminarz: Możliwość przełączenia widoku terminarza na taki, w którym widać wszystkie godziny
  • Nowe: Nowe kategorie SMS: Potwierdzenie wizyty i odwołanie wizyty (można definiować własną treść), nowe słowa kluczowe dla placówek wielooddziałowych
  • Poprawione: Podczas potwierdzania wiadomości z okna edycji terminu mógł się pojawiać błąd - poprawione
  • Nowe: Jeśli w trakcie edycji terminu wybierzemy klienta, który odwoływał wcześniejsze wizyty, system pokaże listę takich zdarzeń
  • Nowe: Możliwość powielenia terminu na innych pracowników (Terminarz -> prawy przycisk myszy na wybranym terminie)
  • Usprawnione: Nowy parametr terminarza: w widoku można wyróżniać linię oznaczającą bieżący czas
  • Poprawione: Wysyłanie wiadomości poprzez JustSend, gdy wiadomość zawiera znaki specjalne (np. znak końca linii)
  • Poprawione: Nasłuch terminarza internetowego mógł nie zwalniać pammięci po sprawdzonych obiektach i zajmował coraz większą pamięć aż do przepełnienia dostępnej pamięci
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym w przypadku bazy w chmurze
  • Poprawione: Funkcjonowanie terminarza internetowego dla różnych oddziałów
  • Poprawione: Synchronizacja z terminarzem internetowym: usuwanie terminów z Kliniki XP mogło nie powodować usunięcia terminu z terminarza internetowego
  • Poprawione: Terminarz internetowy: pracownicy nieaktywni są usuwani z terminarza
  • Poprawione: Terminarz internetowy: do WetTerminu przekazywane są teraz tylko godziny pracy lekarzy widocznych w terminarzu i aktywnych
  • Poprawione: Terminarz internetowy: uporządkowanie nasłuchiwania
  • Usprawnione: Terminarz internetowy: teraz nasłuchiwanie jako wątek oddzielony od wyświetlania
  • Poprawione: Dostosowanie synchronizacji z kalendarzem Google do zmian wprowadzonych przez Google
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google (mogły pojawiać się powielone wpisy w przypadku utworzenia terminu poza Kliniką XP)
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google mogła powodować zawieszanie systemu na kilka sekund
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: wysyłanie terminów do kalendarza Google
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: Aplikacja uzyskała akceptację firmy Google
 • Multimedia
  • Usprawnione: Kliknięcie na multimedia w historii wizyt pozwala teraz na Eksportowanie multimediów
  • Usprawnione: Wybieranie plików multimedialnych: teraz można szukać plików po fragmencie nazwy
  • Poprawione: Wybieranie plików multimedialnych: Kliknięcie na listę folderów po lewej stronie nie powodowało żadnej reakcji
  • Poprawione: Dodawanie, przeglądanie i eksportowanie plików PDF jako załączników (różne poprawki)
  • Poprawione: Eksportowanie plików multimedialnych mogło być redukowane tylko do jednego pliku
  • Usprawnione: Nowe parametry usługi nasłuchu obrazów DICOM: pole daty obrazu i pomijanie stałych numerów zleceń
  • Usprawnione: Wybór obrazów DICOM w wizycie: teraz domyślne zawężone do obrazów związanych ze zleceniem wysłanym dla tej wizyty
  • Poprawione: Zaznaczanie, usuwanie obrazów DICOM w wizycie i działanie usługi przypisującej obrazy DICOM do wizyty
  • Poprawione: Zapamiętywana kolejność wyświetlania obrazów w oknie wybierania multimediów
  • Usprawnione: Skanowanie multimediów pozwala teraz na skanowanie dokumentów wielostronicowych i wykorzystanie automatycznych podajników
 • Diagnostyka
  • Nowe: Możliwość zlecenia badań do aparatów Idexx
  • Usprawnione: Tworzenie zleceń na badania diagnostyczne w trakcie wizyty nie wymaga żadnych uprawnień do jej edycji
  • Poprawione: Wczytywanie listy aparatów Zoetis (teraz pomijane urządzenia odłączone)
  • Nowe: Odczyt Poprawiony odczyt wyników z laboratorium Alab
  • Nowe: Odczyt Poprawiony odczyt wyników z laboratorium Alab, gdy nie ma wskaźnika
  • Poprawione: Poprawiony odczyt wyników ze Śląskich Laboratoriów Analitycznych w przypadku antybiogramów
  • Usprawnione: Wyświetlanie wyników wielu antybiogramów - obecnie obok siebie
  • Usprawnione: Wiele usprawnień w nasłuchu aparatów Zoetis
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatów Epoll 200/300 (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatów Exigo H400 (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z gazometru Edan i15 (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu BC-30 VET (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu URIT-5160Vet (SQ-LAB2)
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu URIT-2900Vet (SQ-LAB2)
  • Usprawnione: Odczyt wyników z Horiba ABX teraz także do baz w chmurze (SQ-LAB2, wersja testowa bez histogramów)
  • Usprawnione: Aparaty Zoetis: obok kodów testów teraz wyświetlane są pełne nazwy badań
  • Poprawione: W przypadku niektórych wartości dla niektórych wskaźników system nie wyświetlał wartości referencyjnych
  • Poprawione: Wydruk wyników badań na papierze A5 z danymi klienta po prawej stronie (do kopert): czasem dane zwierzęcia nachodziły na dane klienta
  • Usprawnione: Dla wyników badań diagnostycznych w opisie wizyty można teraz podać wielkość czcionki
 • Inne
  • Nowe: Raport danych wprowadzonych przez wybranego pracownika (z okna pracowników -> Drukuj -> Raport aktywności. Na przykład do analizy prac studentów
  • Usprawnione: Dostosowanie systemu do komunikacji z czytnikiem Wacom STU-540
  • Nowe: Poczekalnia: wyróżnianie czerwonym tłem osób czekających dłużej niż określona ilość minut
  • Poprawione: Wizyta zapłacona w gabiencie miała w poczekalni status "Po wizycie" zamiast "Rozliczona"
  • Nowe: Nowy typ użytkownika: wyświetlacz na recepcji
  • Usprawnione: Leki i zabiegi, zakładka Składniki: mozna teraz zobaczyć łączną wartość pozycji wraz ze składnikami
  • Usprawnione: Import z Veterinaro pobierał zawyżone ceny pozycji
  • Poprawione: Import z Lecznicy Gold nie pobierał prawidłowych stanów magazynowych
  • Nowe: Rejestrowanie w historii połączenia zwierząt i zmiany właściciela dla zwierzęcia
  • Poprawione: Przy próbie przejścia do analizy pracownika z okna pracowników pojawiał się błąd
  • Poprawione: Eksportowanie do plików PDF mogło nieprawidłowo zapełniać stronę
  • Usprawnione: Uwzględnianie czcionki przy wysokiej rozdzielczości w różnych miejscach: terminarz
  • Usprawnione: Kartoteka klientów: możliwość filtrowania wg wybranego poziomu cen
  • Usprawnione: Wydruk listy zwierząt: zamiast wieku można teraz drukować datę urodzenia
  • Usprawnione: Skalowanie okien programu teraz dostosowane do wysokich rozdzielczości i skalowania Windows (High DPI)
  • Poprawione: Skalowanie okien programu w module laboratoryjnym, własnych formularzach badań i raportach użytkownika
  • Nowe: Rejestrowanie w historii transakcji dorównywania dokumentu do kwoty