Czas na pierwszą wersję w roku 2022! Klinika XP 5.27 to ponad 80 usprawnień i nowości, nie licząc poprawek i usuniętych błędów. Bardzo wiele zmieniło się w szpitalu, od wygodnego określania poziomu bólu, przez kontrolę wykorzystania klatek po elastyczną kontrolę kosztów i masowe wizyty. Znacznie usprawnione zamawianie leków, praca zmianowa, zarządzanie grafikiem i synchronizacja z terminarzem internetowym. Nowe lub rozszerzone raporty finansowe. W leczeniu warto dostrzec ofertowanie, zwłaszcza w przypadku droższych zabiegów. A do tego usprawnienia w imporcie wyników z laboratoriów i aparatów, dostosowanie widoku i skalowania do Windows 11 i wiele innych ulepszeń. Zapraszamy do pobrania wersji!

 

Zmiany w wersji 5.27 (19 stycznia 2022)

 • Finanse
  • Nowe: Możliwość łatwego utworzenia zwrotu od klienta lub zwrotu do dostawcy z okna dokumentów -> prawy przycisk myszy na dokumencie źródłowym
  • Nowe: Raport kosztów usług obcych (wymaga dostępu do aktualizacji i wersji wieloosobowej)
  • Usprawnione: Wydruk dokumentu likwidacji: drukowane są teraz także numery dokumentów źródłowych dla likwidowanych pozycji
  • Usprawnione: Rozliczenie pracowników: można wyłączyć pokazywanie kolumn dochodu
  • Usprawnione: Faktura pro forma: domyślnie można teraz wybierać także pozycje niedostępne aktualnie na magazynie
  • Usprawnione: Eksport do Raks: można włączyć pominięcie dokumentów WZ
  • Usprawnione: Do zabiegu (lub leku) można przypisać pracownika, który zwykle go wykonuje. Trafi on do opisu wizyty, a stąd do rozliczenia i możliwości prowizji
  • Usprawnione: Różne usprawnienia w oknie dokumentów: lista typów dokumentów z boku (po kliknięciu na "Typ. dok."), nowe akcje pod prawym przyciskiem myszy: dodanie płatności, usunięcie pozycji i inne
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty / Przypomnienie: można teraz uwzględnić także te niezapłacone dokumenty, dla których nie minął jeszcze termin płatności
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: można określić treść adnotacji dla przypomnienia, gdy zapłata została już dokonana
  • Usprawnione: Paragon fiskalny powoduje oznaczenie dokumentu poniżej 450 zł jako Faktury uproszczonej i domyślnie nie jest później włączany do faktur zbiorczych (dodatkowe kryteria "Pomijaj faktury uproszczone" w oknach wyboru wizyt i dokumentów do rozliczenia zbiorczego)
  • Usprawnione: Filtrowanie dokumentów: nowy filtr: Tylko faktury uproszczone
  • Usprawnione: Możliwość zmiany wielu numerów dokumentów naraz (okno Dokumenty -> Operacje -> Zmień numery wielu dokumentów)
  • Usprawnione: Inwentaryzacja - spis z natury: można teraz na wydruku pominąć pozycje o stanie zerowym
  • Usprawnione: Inwentaryzacja - protokoł różnic: można pomijać pozycje bez zmiany i/lub wybrać dla nich kolor czcionki
  • Usprawnione: Przyspieszone i uporządkowane sprawdzanie spójności magazynu: nowa funkcja Sprawdź magazyn i szybsze sprawdzanie poprawności dostaw, zwłaszcza w przypadku bazy w chmurze
  • Usprawnione: Zamówienia do dostawców: numery zamówień mogą mieć prefixy oddziałów i dodatkowe oznaczenie
  • Usprawnione: Zamówienia do dostawców: można zdefiniować dodatkowy adres do wysyłania zamówień
  • Usprawnione: Zamówienia do dostawców: wiele usprawnień, m.in. możliwość ustalenia uprawnienia użytkownika do akceptacji zamówienia
  • Usprawnione: Zamówienia do dostawców: ilość zamówiona odnosi się teraz do łącznej ilości a nie wybranego magazynu
  • Usprawnione: Okno Stany magazynowe: nowa zakładka: Zamówienia
  • Usprawnione: Raport transakcji dla pozycji: teraz można wybrać drukowanie nazwy kontrahentów i wartości sprzedaży naraz
  • Usprawnione: Rozliczenie fiskalne dostępne teraz także w oknie Akceptacji dokumentu (zakończenie Kreatora dokumentu)
  • Usprawnione: Eksport do systemu CDN Optima: kody JPK dla faktur paragonowych, możliwość filtrowania wypłat do raportu kasowego
  • Usprawnione: Numerowanie dokumentów: można dodać znacznik (np. K), który będzie dodawany do numerów faktur korygujących, żeby różniły się od numerów faktur (np. w pliku JPK)
  • Usprawnione: Okno Kasy: można stąd teraz rejestrować płatność zbiorczą, lepsza informacja o aktualnej zmianie
  • Usprawnione: Praca zmianowa: zmiany są teraz synchronizowane, zapamiętywany moment ostatniej zmiany rekordu
  • Usprawnione: Okno Dokumentów: można włączyć stałe dodawanie pozycji
  • Usprawnione: Możliwość eksportowania i importowania cen pozycji z MS Excel
  • Usprawnione: Zdjęcie wielu pozycji naraz przez dodanie do dokumentu: teraz można dodawać także z dokładnością do dostawy, a nie pozycji magazynowej
  • Usprawnione: Import faktur w formacie Ragdoll - różne poprawki
  • Usprawnione: Dostosowanie pliku JPKV7M do wersji 2, obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.
  • Usprawnione: Zamykanie roku: nowy znacznik: można pominąć sprawdzanie powielonych indeksów (gdy np. brakuje pamięci operacyjnej)
  • Usprawnione: Przegląd płatności: można je teraz sortować wg nazwy klienta
  • Poprawione: Okna stanów minimalnych, zaopatrzenia, użytkowników mogły mieć na środku prostokąty zasłaniające widok tabeli
  • Poprawione: Wydruk fiskalny dokumentu w przypadku łączenia pozycji z Rp. w jedną pozycję
  • Poprawione: Eksportowanie dokumentu do formatu Kamsoft mogło powodować wygenerowanie pliku nie zawierającego pozycji dokumentu
  • Poprawione: Eksport do systemu Raks
  • Poprawione: Raport obrotów pozycji w czasie wartościowo: wartość dostaw mogła być wyliczana nieprawidłowo (jako wartość aktualnie dostępna na stanie)
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników: W przypadku długiej nazwy grupy towarowej mogła nie wyświetlać się jej cała nazwa
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów w przypadku wielu oddziałów - mógł się pojawiać komunikat błędu
  • Poprawione: Zysk w podsumowaniu dnia nie uwzględniał kosztów usług obcych
  • Poprawione: Przejście z okna finansów klienta do niektórych innych okien (np. list zapłat za wybrany dokument) mogło powodować odwoływanie się do nieprawidłowych dokumentów
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników mogło pokazywać błąd w związku z dodaniem pola DOCTOR_ID
  • Poprawione: Założenie typu Zwrot od klienta (ZWROT_KLI) z dokumentu od klienta, jeśli nie było takiego typu
  • Poprawione: Rozliczenie pracowników: dla poszczególnych dokumentów w ostatniej kolumnie pokazywana była prowizja dla lekarza liczona zawsze tylko od zysku i tylko netto
  • Poprawione: Ręczne wprowadzanie faktury od dostawcy: jeśli wybierzemy pozycję przeliczaną na opakowania, to trzeba było zmienić ilość, aby prawidłowo wyświetlała się ilość w podstawowych j.miary
  • Poprawione: Sprawdzanie istnienia dostaw mogło nie zakładać ewentualnych brakujących dostaw
  • Poprawione: Raport zysku wg dokumentów mógł pokazywać błąd w przypadku analizy usług obcych
  • Poprawione: Fiskalny raport miesięczny dla drukarek Novitus: zakres dat raportu mógł być ustalany nieprawidłowo
  • Poprawione: Plik JPKV7M mógł mieć nieprawidłową sumę pola podatek naliczony, dodatkowo teraz sprawdzana podstawowa poprawność numeru NIP
  • Poprawione: W przypadku usług obcych nie działało ustalanie ceny poprzez zmianę narzutu
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: Usuwanie dokumentu powiązanego z wizytą mogło usuwać pozycje nowego dokumentu
 • Leczenie
  • Nowe: Poczekalnia: Możliwość łatwego powiadomienia SMS-em klienta, że zacznie się jego wizyta oraz lekarza, że pojawił się klient oczekujący na niego (prawy przycisk mysz na liście poczekalni)
  • Nowe: Możliwość zapisu książki kontroli leków psychotropowych (obydwa formaty - szczegółowy i ogólny) w formacie XML (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Moduł ofertowanie - wersja testowa (wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Rejestrowanie czasu pierwszej edycji wizyty (orientacyjnego czasu rejestracji wizyty), w oknie wizyt można włączyć pokazywanie takiego czasu
  • Nowe: Sumaryczny raport zastosowanej profilaktyki w podziale na gatunki
  • Usprawnione: System rejestruje teraz także zmiany w jeszcze nie wydrukowanych wizytach, są to jednak zmiany na potrzeby wewnętrzne - nie drukowane w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej
  • Usprawnione: Jeśli wizyta tworzona jest na podstawie umówionego terminu, treść opisu z terminu trafia do wizyty jako treść wywiadu
  • Usprawnione: Okno listy wizyt: jako kryterium można wybrać taryfę, aby sprawdzić np. ruch w nocy lub w weekendy
  • Usprawnione: Ofertowanie: dodane pole Tytuł oferty
  • Usprawnione: Kalkulator weterynaryjny: zapamiętywana jest ostatnio używana zakładka tego okna
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty: możliwość zapamiętywania szerokości kolumn tabeli leczenia
  • Usprawnione: Rejestracja szczepienia p./wściekliźnie: możliwość przełączania bieżącego magazynu i innych
  • Usprawnione: Podczas rejestracji szczepienia p./wściekliźnie zapamiętywany jest (i wyświetlany w historii) pełny numer zaświadczenia (ważne dla pracy wieloodziałowej)
  • Usprawnione: Szpital: Możliwość wpisania indywidualnych kosztów planowanych na każdy dzień pobytu
  • Usprawnione: Recepcja/poczekalnia - menu pod prawym przyciskiem myszy: możliwość rozliczenia zbiorczego, odwołania do listy dokumentów klienta
  • Usprawnione: Szpital: Na wydruku karty szpitalnej można teraz wydrukować łączny planowany koszt leczenia
  • Usprawnione: Szpital: Dla masowych wizyt można zaznaczyć automatyczne akceptowanie proponowanych wartości
  • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: można wyłączyć drukowanie płci zwierząt, także dla zwierząt stada
  • Poprawione: Epikryza mogła być drukowana w złym podziale sekcji (jako jedna długa strona)
  • Poprawione: W poczekalni parametr wielu wizyt dla jednego wpisu mógł nie działać prawidłowo
  • Poprawione: Wybieranie zwierząt stada do wizyty - klawisz Enter mógł powodować wyjście z okna zamiast wybrania danego zwierzęcia
  • Poprawione: Dla zdarzeń dodatkowych "E-mail" w historii wizyt nie była pokazywana treść zdarzenia
  • Poprawione: Nieoficjalne notatki do wizyty można było wpisywać także w trybie tylko do odczytu, chociaż nie były zapisywane
  • Poprawione: Podczas drukowania Książki leczenia zwierząt gospodarskich mógł się pojawiać błąd w zapytaniu SQL
  • Poprawione: Podczas drukowania Książki leczenia zwierząt gospodarskich mogły być drukowane zmiany wstępne w wizytach, wprowadzone przed wydrukowaniem
  • Poprawione: Schematy leczenia: w przypadku dozwolonych stanów ujemnych nie można było korzystać z pozycji niedostępnych na stanie
  • Poprawione: Choroby przewlekłe teraz są w porządku alfabetycznym
  • Poprawione: Przechodząc z okna Zwierząt do karty zwierzęcia nie można było z niej rejestrować nowej wizyty
  • Poprawione: Wizyty -> Nowe zdarzenie: odwołanie wizyty: Po wciśnięciu Enter program zamykał okno, zamiast przejść do nowej linii
  • Poprawione: Nadawanie numeru wizyty po zmianie oddziału
  • Poprawione: Rejestracja wizyty dla zw. gospodarskich - Edycja pozycji leczenia: kopiowanie identyfikatorów zwierząt z innej pozycji nie zmieniało ilości leczonych zwierząt dla tej pozycji
  • Poprawione: Ofertowanie: wydruk był w wartościach netto zamiast brutto, przeglądanie ofert nie reagowało na zmianę zakresu dat
  • Poprawione: Podczas zapisu wizyty terenowej mógł pojawiać się błąd "Dataset not in insert or edit mode"
  • Poprawione: Raport leków psychotropowych: numeracja zdarzeń (liczba porządkowa nadawane niezależnie dla rozchodów i przychodów)
  • Poprawione: Szpital: nieprawidłowo działała ponowna edycja zdarzeń innych niż wizyta szpitalna, np. rozmowy telefonicznej
  • Poprawione: Szpital: wiele poprawek, m.in. kopiowanie powodu wizyty jako pełnej diagnozy a nie kodu, epikryza jako nowe zdarzenie też jest teraz wizytą szpitalną, dokument dla wizyty szpitalnej w kreatorze dokumentów ustalany jest jak dla szpitala
  • Poprawione: Szpital: poprawiony sposób określania łącznej oceny bólu na podstawie zaznaczanych objawów
  • Poprawione: Skopiowanie leku do wizyty w sposób automatyczny (np. z diagnozy lub poprzedniej wizyty czy schematu leczenia) mogło nie kopiować jego dawkowania i karencji, jeśli były przypisane do konkretnego gatunku
  • Poprawione: Okno wizyty: Pasek przewijania na liście wizyt mógł być niewidoczny
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: przy dużej liczbie zwierząt w ramach stada (gdy lista nie mieściła się na jednej stronie) wydruk mógł ucinać listę, nie drukując wszystkich numerów kolczyków
  • Poprawione: Jeśli do schematu diagnostycznego przypisana jest usługa kopiowana jest automatycznie do leczenia, ale jej cena w leczeniu nie była używana w czasie rozliczenia
  • Poprawione: Zmiana lekarza dla wizyty mogła niepoprawnie wskazywać prowizję dla lekarza, który jest przypisanych do wybranych zabiegów, w ramach danej wizyty
  • Poprawione: W wersjach 5.26.19.94-95 mógł pojawić się problem wyświetlania karty zwierzęcia (Access violation) w przypadku dłuższej historii wizyt
 • Laboratorium
  • Nowe: Dla wyników badań diagnostycznych można włączyć znacznik-status: Badanie w trakcie / Badanie zakończone (włączamy w parametrach badań diagnostycznych: Opcje -> Wizyty -> Parametry wyświetlania badań diagnostycznych)
  • Usprawnione: Odczyt wyników z aparatu Idexx ProCyte One
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Odczyt wyników z analizatora hematologicznego Prokan PE-3020vet
  • Usprawnione: Przyspieszone wybieranie wyników z bufora w wizycie, zwłaszcza w przypadku bazy w chmurze
  • Usprawnione: Bufor wyników: można wybrać domyślny zakres czasowy: dzisiaj, bieżący miesiąc lub pełny zakres czasowy
  • Usprawnione: Import wyników z AnimalLab i kilku innych laboratoriów teraz importuje także antybiogram
  • Poprawione: Jeśli waga zwierzęcia była bardzo duża (powyżej 1000 kg) zlecenie na badanie Idexx nie pojawiało się prawidłowo w aparatach Idexx
  • Poprawione: Odczyt wyników z PointCare nie uwzględniał niektórych wskaźników
  • Poprawione: Odczyt wyników z PointCare nie uwzględniał znaczników ≥ i ≤
  • Poprawione: Wynik antybiogramu nie pokazywał nazwy bakterii
  • Poprawione: SQ-LAB2: Odczyt wyników ze Skyla mógł nie odczytywać pojedynczych wskaźników
  • Poprawione: Wartości zerowe z laboratoriów i aparatów były pomijane przy imporcie do Kliniki XP - teraz są importowane
  • Poprawione: SQ-LAB2: Odczyt wyników z Urit-2900 mógł nie odczytywać pierwszego wskaźnika (WBC)
  • Poprawione: Zlecenia na badanie diagnostyczne do aparatów Idexx: zlecenia zawierające polskie litery w polu opisu mogły nie trafiać do aparatów
  • Poprawione: Schemat badania Idexx Procyte DX
  • Poprawione: Uporządkowane okno Schematów badań diagnostycznych, m.in. możliwość wyszukiwania schematu po fragmencie nazwy
  • Poprawione: Wizyty tworzone bezpośrednio z okna bufora wyników nie miały numeru wizyty
 • Terminarz i WetTermin
  • Nowe: Możliwość wczytania grafiku z zewnętrznego pliku csv
  • Nowe: Terminarz internetowy: można określić, czy w przypadku braku grafiku na tydzień zapisy mają być niedostępne, czy pokazywać standardowe godziny pracy lekarzy
  • Usprawnione: Terminarz: Odwołanie umówionej wizyty powoduje teraz zapisanie w opisie zdarzenia danych z terminu
  • Usprawnione: W historii zmian terminu zapamiętywane są również zmiany dokonane w polu Uwag dodatkowych
  • Usprawnione: Widok zapisów w terminarzu: W opcjach można wybrać, gdzie ma być wyświetlany czas zakończenia - w tytule czy w opisie poniżej
  • Usprawnione: Czcionka zapisów w terminarzu jest teraz ustawiana dla lokalnego stanowiska
  • Usprawnione: Zapisy nie zabierające czasu mają teraz wyróżniającą je ikonkę
  • Usprawnione: Nasłuch zapisów on-line - WetTermin uwzględnia teraz znacznik zabierania czasu
  • Poprawione: Nasłuch zapisów on-line - WetTermin: mógł załadować ustawienia do WetTerminu przed odczytaniem z Kliniki XP
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: Sprawdzanie, czy termin został zapisany, jeśli był edytowany i nie zapisano zmian
  • Poprawione: Skalowanie czcionki w grafiku
  • Poprawione: Uszczelnienie planowania grafiku - zarządzanie tygodniami pracy
 • Inne
  • Nowe: Możliwość wybrania specjalizacji dla lekarzy
  • Nowe: Kartoteka procedur
  • Nowe: Recepcja/Poczekalnia: Dodane pole Termin (godzina) planowanej wizyty
  • Nowe: Możliwość utworzenia jednego pliku wskazującego położenie bazy danych dla wszystkich użytkowników systemu operacyjnego (folder ustawień w custom_data_ini.txt)
  • Nowe: Raport właścicieli i zwierząt dla zwierząt aktualnie wybranych w oknie Zwierzęta (przycisk Drukuj -> Właściciele i zwierzęta z bieżącej listy)
  • Nowe: Konwersja danych z systemu Weter
  • Usprawnione: Rozliczenie płatności kartą: można teraz wybrać dla każdego użytkownika, czy może resetować rozliczenie
  • Usprawnione: Klienci: Do możliwości filtrowania dodany typ dokumentu
  • Usprawnione: Raport aktywności klientów: możliwość wydrukowania większej ilości danych klienta - adresu, nr telefonu adresu e-mail
  • Usprawnione: Historia wiadomości: możliwość filtrowania po adresach e-mail lub tytułach wiadomości
  • Usprawnione: Autotekst: możliwość oznaczania zapisów zweryfikowanych np. przez prawnika lub pracownika naukowego
  • Usprawnione: Karta klienta: wygodniejsze zarządzanie danymi pośrednika - osoby polecającej
  • Usprawnione: Synchronizacja lokalna: system pobierze bazę z serwera, nawet jeśli nic nie zmieniło się lokalnie
  • Usprawnione: Synchronizacja: można w operacjach zaznaczyć, żeby okno nie zostało zamknięte po synchronizacji (dla celów analizy procesu)
  • Usprawnione: Szybkie szukanie: teraz sprawdzane także poszczególne słowa z podanej frazy jako osobne wyrażenia
  • Usprawnione: Zadania Administratora -> zakładka Dostawy -> nowy przycisk Sprawdź magazyn: Nowe okna całościowego sprawdzania spójności magazynu
  • Usprawnione: Możliwość wczytania tylko cen produktów (Zadania Administratora -> Operacje -> Import leków i zabiegów -> Zakładka Zaawansowane)
  • Usprawnione: Eksport dokumentów sprzedaży jako przyjęcie/BO teraz może być w cenach sprzedaży
  • Usprawnione: Import dokumentów w formacie KXP: teraz można wskazać magazyn docelowy
  • Usprawnione: Leki i zabiegi: możliwość filtrowania według narzutu
  • Usprawnione: Leki i zabiegi: uporządkowane położenie wielu pól, m.in. opisujących leki psychotropowe
  • Poprawione: Ustawienia dot. poczty elektronicznej (programu pocztowego) mogły nie być zapamiętywane
  • Poprawione: Zapis kopii zapasowej i ogólnie dostęp do chmury mógł być blokowany na poziomie przeglądarki internetowej
  • Poprawione: Zakładanie karty zwierzęcia: przy ponownym wybieraniu wieku zwierzęcia z listy data urodzenia mogła być ustawiana na 1 stycznia
  • Poprawione: Filtrowanie klientów mogło spowodować nie pokazywanie klientów, którzy mają nieokreślony rabat na usługi
  • Poprawione: Filtrowanie zwierząt mogło źle filtrować zwierzęta oznaczone jako nieaktywne z powodu nieaktywności klienta-właściciela
  • Poprawione: Wezwanie do zapłaty mogło nie mieć podpowiadanego adresu e-mail klienta
  • Poprawione: Łączenie klientów: mógł się pojawiać komunikat błędu - brak tabeli MAIL_HIST
  • Poprawione: Łączenie zwierząt: mógł się pojawiać komunikat błędu
  • Poprawione: W przypadku JustSend nie była odczytywana ilość punktów - poprawione
  • Poprawione: Recepcja/poczekalnia: próba rozliczenia wizyty, dla której lekarz nie utworzył rozliczenia, mogła kończyć się komunikatem błędu
  • Poprawione: Uprawnienia użytkowników: zbiorcze nadanie uprawnienia dla wszystkich użytkowników nie działało dla uprawnień innych niż typu Tak/Nie
  • Poprawione: Tworzenie dokumentów w oknie kosztów stałych mogło nie działać poprawnie w przypadku bazy w chmurze (nie tworzyły się pozycje)
  • Poprawione: Edycja procedur i eksport/import historii wizyt: po wejściu do tych funkcji system mógł wyświetlać wizyty w nieprzejrzystym formacie (czerwone ramki itd.)
  • Poprawione: W przypadku Windows 7 w oknie rejestracji wizyty mógł pojawiać się komunikat RichEdit.LineInseritonError
  • Poprawione: Historia zmian: teraz dla transakcji zapamiętywany moment z dokładnością do sekundy, a nie minuty
  • Poprawione: Skalowanie wielu okien przy ustawionej większej czcionce
  • Poprawione: Zapamiętywanie wysokości pól w oknie wywiadu / badania teraz dla każdego stanowiska oddzielnie, z uwzględnieniem błędów wysokości
  • Poprawione: Synchronizacja: Pobieranie leków do magazynu wyjazdowego: zawsze trzeba było wybrać magazyn - nawet, gdy parametr był ustawiany na automatyczne wybranie magazynu głównego
  • Poprawione: Plik licencji w wersji 10: poprawione uwzględnianie długich nazw i daty CRM-SMS dla 2023 roku