Czas na wersję 5.28! Czytniki Wacom pozwalaja teraz przejrzeć treść podpisywanych dokumentów. Nowe raporty finansowe dają wygodniejszy wgląd we wspólpracę z klientem i analizę własnej sytuacji według różnych kryteriów. Rozliczenie pracowników można bardziej przejrzyście skonfigurować, a na koniec wyeksportwać do MS Excel. Wiele uszczelnień w terminarzu i wygodniejszy w obsłudze grafik oraz wiele usprawnień w oknie poczekalni usprawnią pracę nie tylko na recepcji. Nowe Vademecum to kilkaset nowych lub uzupełnionych opisów leków. Sprawdzanie NIP dostosowane do zmian w CEiDG i GUS weryfikuje teraz także ewentualny status zawieszenia działalności. Wygodniejsze i dopracowane przeszukiwanie treści wizyt można teraz zapisywać także do MS Excel. Poprawione drukowanie fiskalne, pliki JPK, możliwość importu wyników z laboratoriów Labwet, a w przypadku zwierząt stada możliwość opisywania leczenia według kolejnych zwierząt. Nowy raport dla szpitala i uszczelnione powiązania dokumenty - wizyty. Zdjęcia DICOM teraz także te kolorowe. Zapraszamy!

 

Zmiany w wersji 5.28 (26/04/2022)

 • Finanse
  • Nowe: Raport sprzedaży wg kategorii dokumentów w podziale na kategorie lub pracowników
  • Nowe: Dokumenty magazynowe: możliwość wybrania powodu udzielenia rabatu, w opcjach (Wystawianie dokumentów - ciąg dalszy) możliwość konfigurowania tej możliwości
  • Nowe: Raport zwierząt klienta leczonych w wybranym okresie z możliwością pookazania dokumentów składowych i kwoty pozostającej do zapłaty
  • Nowe: Wyświetlanie źródła ceny w rejestracji wizyty (zakładka Leczenie)
  • Nowe: Możliwość eksportu raportu rozliczenia pracowników do MS Excel
  • Usprawnione: W opcjach taryfy nocnej można ustawić, czy taryfa ma również wpływać na koszty usług obcych
  • Nowe: Możliwość zmiany poziomu cen dla wszystkich (aktualnie wybranych) klientów
  • Usprawnione: Zapłata zbiorcza: można zaznaczyć dokumenty do zapłaty, a następnie wpisać wpłacaną kwotę (Trzeba zaznaczyć "Przy podawaniu kwoty nie zmieniaj zaznaczenia dokumentów")
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: wygodniejsze wybieranie zakresu dat, możliwość wybrania pracowników do rozliczenia i inne usprawnienia
  • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu listy dokumentów do MS Excel
  • Usprawnione: Dodane metody płatności Blik, PetExpert i Inna
  • Usprawnione: Sprawdzanie NIP sprawdza teraz także status działalności i informuje o ewentualnym wykreśleniu z rejestru CEiDG
  • Usprawnione: Sprawdzanie NIP uwzględnia również wpisy i statusie innym niż aktywny w przypadku spółek cywilnych
  • Usprawnione: Sprawdzanie NIP w bazie GUS obsługuje teraz standard TLS 1.2, wymagany od 1 kwietnia 2022 r.
  • Usprawnione: Wezwanie do zapłaty: można teraz wybrać konto bankowe, drukowane w nagłówku wezwania
  • Usprawnione: Wydruk na koniec zmiany drukuje także uwagi dodatkowe z początku i końca zmiany
  • Usprawnione: Wybieranie pozycji w szybkim tworzeniu MM: można teraz indywidualnie ustawić automatyczne akceptowanie pozycji wybranych przez czytnik kodów kreskowych
  • Usprawnione: Nowy cennik laboratorium Idexx na 2022 rok
  • Usprawnione: Recepcja: rozdzielona sprzedaż dla bieżącego klienta od klienta "z ulicy"
  • Usprawnione: W przypadku drukowania fiskalnego faktury zbiorczej system sprawdza, czy nie został już wydrukowany fiskalnie jakiś dokument składowy
  • Usprawnione: Jeśli podczas rejestracji wizyty zmieniamy datę, system zaproponuje odpowiednią dla niej taryfę (nocną, weekendową itd.)
  • Usprawnione: Raport kosztów usług obcych: można teraz wybrać jako kryterium grupę towarową
  • Usprawnione: Analiza powracających klientów: dodatkowe kryterium: pracownik, inne poprawki
  • Usprawnione: Raport stanu magazynu w cenach rzeczywistych: można ograniczyć do pozycji ulubionych
  • Poprawione: Wizyta terenowa: Szacowana wartość nie uwzględniała rabatu klienta
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: Do wartości zabiegu profilaktycznegpo nie był doliczany narzut związany z taryfą
  • Poprawione: Rozliczanie pracowników: teraz zapamiętywane parametry dot. płatności za dokumenty
  • Poprawione: Rozliczanie pracowników: w przypadku wyłączonego znacznika "Tylko dokumenty wymagające płatności (i ew. składowe)" mogły być pomijane niektóre dokumenty
  • Poprawione: Płatność zbiorcza: w przypadku zmiany np. zaliczki pokazywana była błędna kwota sumaryczna
  • Poprawione: Historia obrotów klienta nie sumowała prawidłowo obrotów w przypadku zwrotów (zwiększały obrót zamiast zmniejszać)
  • Poprawione: Poprawione generowanie pliku JPKV7M (zakupy, możliwość wyłączenia części Deklaracja, usunięcie z sumy faktur paragonowych i inne)
  • Poprawione: Plik JPKV7M w przypadku wyłączenia wszystkich typów dokumentów sprzedaży zawierał całą sprzedaż, zamiast ją pomijać
  • Poprawione: Powiązania Wizyty - Drugi dokument rozliczeniowy (np. KP do rozliczenia paszportu): nie zawsze poprawnie działało usuwanie dokumentu podczas anulowania wizyty, poprawione inne zagadnienia z tym związane
  • Poprawione: Zamówienia do dostawców: można teraz zmienić status zamówienia na Wysłane do dostawcy
  • Poprawione: Konfiguracja urządzeń fiskalnych: poprawne sprawdzanie portu w oknie parametrów fiskalnych dla Protokołu Posnet
  • Poprawione: Wydruk paragonu fiskalnego: w pewnych sytuacjach bez wydruku paragonu fiskalnego paragon mógł zostać oznaczony w programie jako wydrukowany, mimo że nie udało się go wydrukować
  • Poprawione: Różne poprawki i usprawnienia druku fiskalnego: bardziej przejrzyste okno i inne
  • Poprawione: Drukowanie raportu fiskalnego dobowego i miesięcznego dla protokołu Posnet/PosPay
  • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych: w przypadku protokołu Posnet/PosPay nie był drukowany numer dokumentu
  • Poprawione: Raport historii sprzedaży klienta: w podsumowaniu sumwane były ceny a nie wartości
  • Poprawione: Domyślna metoda płatności w wizycie ustalana jest na podstawie metody płatności określonej podczas tworzenia nagłówka dokumentu
  • Poprawione: W przypadku sprzedaży detalicznej, jeśli nie było zapłaty, zadłużenie klienta nie było aktualizowane
  • Poprawione: Raport zysku wg pozycji uwzględnia teraz koszt usług obcych, a procent liczony jest w stosunku do wartości sprzedaży, a nie kosztu
  • Poprawione: Wybieranie pozycji do PZ: Można teraz zobaczyć stan towarów na magazynie, którego dotyczy PZ (a nie na domyślnym)
  • Poprawione: Schematy leczenia: łączna wartość schematu w wizycie mogła różnić się od narzuconej w niektórych przypadkach
  • Poprawione: Rejestracja wizyty: uwzględnienie różnych konsekwencji podłączania i odłączania dokumentów do i od wizyty
  • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych mógł nieprawidłowo kończyć drukowanie paragonów w przypadku protokołu PosPay i paragony nie były oznaczane w programie jako wydrukowane fiskalnie
  • Poprawione: Import faktur w formacie Optima mógł w pewnych przypadkach pokazywać błąd odczytu daty płatności
 • Leczenie
  • Usprawnione: Okno wyszukiwania wizyt: możliwość eksportu listy wyników do Excela, rozszerzonych informacji o zwierzętach, wygodne odwołanie do opisu wizyt i wiele innych
  • Usprawnione: Wizyta dla stada: Można teraz wskazać zwierzę stada, dla którego wpisujemy leczenie
  • Usprawnione: Eksport zastosowanej profilaktyki do MS Excel / plików CSV - można teraz określać różne kryteria
  • Usprawnione: Skierowanie na badanie: można dodać standardowe zalecenia dotyczące pobierania materiału do badania np. moczu/kału
  • Usprawnione: Skierowanie na badanie: dodatkowe pola: data i czas pobrania materiału
  • Usprawnione: Skierowanie na badanie: poprawione wybieranie poszczególnych badań
  • Usprawnione: Rejestracja zmian w wizytach: można wyłączyć rejestrowanie zmian nieoficjalnych (przed wydrukiem wizyty)
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg teraz zawiera adnotację, że wymóg głodówki nie dotyczy gryzoni i pajęczaków
  • Usprawnione: Dla schematu leczenia można teraz zobaczyć jego koszt w średnich cenach zakupu (Schematy leczenia -> Operacje)
  • Usprawnione: Wydruk karty informacyjnej wizyty: znacznik pomijania nazwiska lekarza i podsumowania rozdzielony na dwa osobne ustawienia
  • Usprawnione: Szpital: Nowy wydruk listy zwierząt w szpitalu z możliwością eksportu do PDF
  • Usprawnione: Można osobno ustawić dokładność ilości (ilość miejsc po przecinku) dla leków i dla zabiegów rejestrowanych w wizycie
  • Usprawnione: Szczepienie przeciw wściekliźnie: bardziej przejrzyste wybieranie serii / dat ważności
  • Usprawnione: Wygodniejsze wybieranie recept - zapamietywanie kolejności, wygodniejsze zakresy czasu
  • Usprawnione: Recepty - mozliwość wydrukowania listy recept
  • Poprawione: Rejestracja zmian w wizytach: Nie były rejestrowane zmiany w danych z wywiadu
  • Poprawione: Rejestrowanie wizyty - Opis zastosowanego leku/zabiegu: opis uwag, zaleceń i rozpoznania mogły nie mieścić się na formularzu
  • Poprawione: Schronisko: raport dni pobytu mógł powodować komunikat błędu, jeśli w systemie był więcej niż jeden typ profilaktyki oznaczający kastrację)
  • Poprawione: W przypadku recept na substancje sporządzane w aptece ze składników fraza 'D.S.' mogła nie być drukowana
  • Poprawione: Edycja istniejącej wizyty - przejście do edycji mogło powodować zawieszenie programu w szczególnych przypadkach
  • Poprawione: Zgoda na zabieg: w przypadku zaznaczenia znacznika ciąży pewne zapisy mogły być nieprawidłowe
  • Poprawione: Podczas rejestrowania wizyty - profilaktyki - z użyciem klawiatury, przy przejściu na inną zakładkę mógł pojawiać się błąd "AddProf1Btn - Cannot fous on invisible window"
 • Laboratorium
  • Nowe: Import wyników z laboratorium LabWet
  • Usprawnione: Możliwość kopiowania wartości referencyjnych pomiędzy kategoriami gatunków
  • Usprawnione: Import z AnimalLab uwzględnia teraz wiele antybiogramów w jednym wyniku
  • Usprawnione: Zlecenia na badanie: teraz nie można usuwać zleceń innych niż wprowadzone, możliwość filtrowania według zleceń oznaczonych jako usunięte (anulowane)
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Usprawniony import wyników z BC-30 VET: bardziej niezawodna komunikacja, import histogramów i inne
  • Usprawnione: SQ-LAB2: Usprawniony import wyników gazometru Edan i15 - wznawianie połączenia, obsługa różnych przypadków szczególnych, lepsza informacja o komunikacji
  • Poprawione: SQ-LAB2: import wyników z aparatu Skyla: w przypadku komunikacji przez Ethernet nie były przesyłane znaczniki < i >, doprecyzowujące wartość
  • Poprawione: Informacje w nasłuchu z aparatów Idexx były wyświetlane białą czcionką
  • Poprawione: Lista zleceń na badania mogła być pokazywana jako pusta
  • Poprawione: Kolejność wyników badań importowanych z laboratoriów - mogła być przypadkowa
  • Poprawione: Wyświetlanie oznaczenia wyniku (np. = albo znaczniki większe od, mniejsze od) teraz lepiej widoczne - na prawo od samej wartości
 • Terminarz i WetTermin
  • Usprawnione: Grafik ma teraz rozmiar dopasowany do okna, a szerokość kolumn jest ustalana dynamicznie
  • Usprawnione: WetTermin - konfiguracja: Można teraz wygodniej definiować typy terminów dla wielu lekarzy naraz
  • Usprawnione: WetTermin - nasłuch: jeśli przez więcej niż 5 minut nasłuch był nieaktywny, to przy kolejnej synchronizacji informacja o tym trafi do historii transakcji w Klinice XP
  • Usprawnione: Historia zmian dla terminu: teraz rejestrowane są także zmiany koloru, adresu e-mail i numeru telefonu
  • Usprawnione: W układzie tygodniowym dla terminu wyświetlany jest teraz czas od - do, zmiast czasu rozpoczęcia (można to wyłączyć w parametrach terminarza)
  • Usprawnione: Grafik: pokazywane są teraz dni świąteczne, można łatwo usunąć godziny z danego dnia lub przejść do dowolnej daty
  • Usprawnione: Terminarz: Wyświetlanie wpisów w widoku tygodniowym uwzględnia kolory dla terminów niepotwierdzonych
  • Poprawione: Recepcja: przy kopiowaniu wpisu z terminarza do poczekalni nie była kopiowana godzina planowanej wizyty
  • Poprawione: Recepcja: zakładka Terminarz: rozbicie opisu na 3 kolumny: właściciela, zwierzęcia i opisu
  • Poprawione: Konfiguracja WetTerminu: Ustawienie "Jeśli na dany tydzień nie ma grafiku indywidualnego..." mogło być niepoprawnie zapamiętywane:
  • Poprawione: Terminarz: Usuwanie terminu w widoku tygodniowym nie powodowało dodania zdarzenia w historii wpisów i nie usuwało przypisanych SMS-ów
  • Poprawione: Można teraz w parametrach terminarza ustalić, czy podczas edycji terminu czas wizyty ma się zmienić, jeśli wybieramy innego pracownika
  • Poprawione: WetTermin: gdy lekarz nie miał jeszcze grafiku, to w pewnych sytuacjach można się było zapisywać na wizyty on-line
  • Poprawione: Grafik: kopiowanie grafiku w przypoadku braku grafiku na dany tydzień mogło się być wykonywane
 • Inne
  • Nowe: Na czytnikach podpisów Wacom można wyświetlić treść zgody RODO, zgody na zabieg, zgody na kremację i zgody na leczenie stacjonarne
  • Nowe: Konwersja danych z systemu Veterinaro - z plików CSV
  • Nowe: Konwersja danych z systemu EasyVet
  • Nowe: Multimedia: obsługa plików DICOM zawierających tabelę kolorów (np. z urządzeń USG)
  • Usprawnione: Dane dodatkowe zwierzęcia: dodane pole "Zwierzę wychodzące". Dodane filtrowanie po tym polu w oknie zwierząt
  • Usprawnione: Poruszanie się za pomocą klawiatury w podstawowych oknach programu (nowe skróty klawiszowe i podpowiedzi, przejście pomiędzy zakładkami Ctrl + strzałki itd.)
  • Usprawnione: Klawisze w całym systemie: Ctrl+W - przejście do karty właściciela, Ctrl+Q - przejście do Karty zwierzęcia
  • Usprawnione: Wydruk listy pracowników jako osobny raport
  • Usprawnione: Zamówienia do dostawców można teraz eksportować także jako PDF, poprawione formatowanie zamówienia w HTML i standaryzacja wysyłania jako e-mail
  • Usprawnione: Wydruk listy zwierząt schroniska uwzględnia teraz aktualną kolejność w kartotece zwierząt
  • Usprawnione: Sprawdzenie integralności leczenie - rozliczenie: można zawęzić do wybranego leku / zabiegu
  • Usprawnione: Klienci: możliwość filtrowania wg znacznika podpisania zgody RODO
  • Usprawnione: Praca wieloodziałowa: możliwość zaznaczenia, aby pracownicy nie widzieli wizyt z innych oddziałów
  • Usprawnione: Wydruk zgody na przetwarzanie danych osobowych odnotowywany jest w historii wydruków
  • Usprawnione: Formularze zaawansowane: uwzględniany margines pionowy i poziomy kontrolek
  • Usprawnione: Łatwiejsze aktywowanie daty dostępu do aktualizacji - bez konieczności pobierania aktualizacji
  • Poprawione: Eksport adresów klientów do pliku CSV
  • Poprawione: Zliczenie ilości danych w poszczególnych tabelach w przypadku bazy w chmurze
  • Poprawione: Kartoteka miejsc pobytu (klatek): W przypadku bazy w chmurze mógł pojawiać się błąd przy próbie zapisania zmian
  • Poprawione: Wybór zwierzęcia np. do Innego zdarzenia: przejście do karty zwierzęcia powodowało anulowanie wybierania
  • Poprawione: Przy przelogowaniu wymagającym podania hasła mogło w rzadkich przypadkach dojść do wybrania nieprawidłowego użytkownika
  • Poprawione: Okno klientów: przy zmianie nazwy lub adresu zmiany nie być zapamiętywane
  • Poprawione: Recepcja: Różne niedogodności na zakładce Terminarz