W ciągu ostatnich lat stale wzrasta liczba osób, które regularnie zmieniają pracę, a ich staż w jednej firmie nie trwa zwykle więcej niż 2 lata.

Zjawisko to staje się czymś naturalnym, zwłaszcza w większych firmach, które działają wiele lat. Jedni pracownicy odchodzą, w ich miejsce przychodzą kolejni. Jak w łatwy sposób dodać nowego pracownika i użytkownika, a jak zaznaczyć zakończenie pracy, gdy już u nas nie pracuje?

 Sposób na to jest bardzo prosty. Wystarczy wejść w:

Menu -> Administrator -> Pracownicy

Możemy tu oznaczyć, że dana osoba już nie jest pracownikiem firmy. W tym oknie mamy również możliwość dodania nowej osoby do ewidencji poprzez kliknięcie na przycisk Nowy pracownik i wpisanie jego danych. Po uzupełnieniu informacji i zatwierdzeniu pojawi się okienko, w którym możemy od razu dodać nowego użytkownika.

W lokalizacji:

Menu -> Administrator -> Użytkownicy

możemy również usunąć użytkownika, który już u nas nie pracuje.

Są tu pokazani użytkownicy przypisani danemu pracownikowi. Każdy pracownik może mieć zdefiniowanych kilku użytkowników. Jeżeli na przykład jeden z lekarzy pełni obowiązki Administratora, to powinien mieć zdefiniowanych dwóch użytkowników, np. jednego z imieniem: „JAN” – posiadającego uprawnienia zwykłego lekarza, a drugiego np. „ADMIN”, o uprawnieniach i menu administratora systemu.

 

Więcej na ten temat oraz wiele innych na warsztatach z Kliniki XP, które odbędą się już 18 listopada 2016 roku, w trakcie XXIV Kongresu PSLWMZ.

https://pslwmz.conrego.pl/

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku.