Czas na wersję 5.14! Wśród wielu udoskonaleń warto zwrócić uwagę na część diagnostyczną. Większość importów badań została udoskonalona, a do listy obsługiwanych aparatów dołączyły Fuji DriChem i VetCheck. Istotną zmianą jest sposób prowadzenia inwentaryzacji: zmiany ilości rzeczywistej od razu wpływa na stan magazynowy, a nie dopiero w momencie rozliczenia. Wiele raportów zostało udoskonalonych między innymi o  nowe kryteria czy możliwość eksportu do MS Excel. Można edytować własną treść informacji o planowanej operacji. Zwierzęta można oznaczać nie tylko jako żywe czy nieżywe, ale także jako nieaktywne (gdy na przykład kończymy współpracę z klientem lub gdy klient chce zostać zapomniany). Zapraszamy!

 

Zmiany w wersji 5.14 - 25 marca 2019

   • Leczenie
    • Usprawnione: Zastosowana profilaktyka - wygodniejsze przeglądanie w przypadku schronisk
    • Usprawnione: W podsumowaniu listy wizyt widać teraz ilość pacjentów i orientacyjną wartość przychodów (można to włączyć w Opcjach programu na zakładce Wizyty)
    • Usprawnione: Świadectwo rodowodowe buhaja: wiele zmian, m.in. wybór nasienia z wpływem na ilość nasienia na stanie
    • Usprawnione: Szpital: możliwość ustawienia w parametrach, jakie ceny będą na dokumentach tworzonych w trakcie pobytu
    • Poprawione: Szpital: w przypadku chmury rozliczenie za cały pobyt mogło być generowane bardzo długo
    • Usprawnione: Zgoda na zabieg: można zaznaczyć, czy koszt ma być podpowiadany, czy nie
    • Poprawione: Kalkulator weterynaryjny mógł wyświetlać komunikat błędu przed wyświetleniem okna
    • Usprawnione: Podpowiadanie początku numeru zawieszki dla zawieszek Safe-Animal
    • Usprawnione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich w przypadku koni drukuje teraz numer paszportu
    • Poprawione: Jeśli szczepienie jest rejestrowane za inny inny rok niż bieżący, numer szczepienia mógł być nieprawidłowy (1 zamiast kolejnego)
    • Poprawione: Drukowanie ulotek z Praktyki Klinicznej Małych Zwierząt po wybraniu diagnozy
    • Usprawnione: Nieoficjalne uwagi dot. wizyty mogą być widoczne dla wszystkich lub tylko dla właściciela i lekarza rejestrującego wizytę
    • Nowe: Zestawienie: lista dni pobytu w schronisku poszczególnych zwierząt w wybranym okresie
    • Usprawnione: Przyjęcie zwierzęcia do schroniska: można teraz zaznaczyć opcje: Łapanie oraz Transport
    • Usprawnione: Import listy kolczyków dla bydła, gdy plik zawiera jedynie same identyfikatory (bez nazwy, daty urodzenia, płci itd.)
    • Usprawnione: Notatki nieoficjalne teraz widoczne są również w wizytach w karcie zwierzęcia
    • Poprawione: Lista zwierząt w oknie klientów nie mogła być uporządkowana wg wieku
    • Poprawione: Kopiowanie leczenia ze schematu do wizyty: kwota łączna uwzględnia teraz ilość zwierząt
    • Nowe: Możliwość edycji treści Informacji o planowanej operacji
    • Usprawnione: Zaświadczenie o eutanazji: lekka korekta tekstu, można włączyć zgodę na wykorzystania ciała zmarłego zwierzęcia do celów dydaktycznych
    • Poprawione: Recepta zawiera teraz numer REGON lecznicy (ustawiany w opcji Administrator -> Właściciel licencji)
    • Poprawione: Kontynuacja wizyty - w przypadku kopiowania leczenia kopiowana była niepotrzebnie również seria i data ważności
    • Poprawione: Wydruk historii wizyt: Możliwość pomijania zdarzeń dodatkowych
   • Finanse
    • Usprawnione: Raport obrotów z klientami może pokazać obroty w dwóch różnych okresach i wydrukować różnicę obrotów procentowo
    • Poprawione: W magazynie przy wybieraniu pozycji wg kodu kreskowego mógł się pojawiać komunikat błędu
    • Poprawione: Wybór pozycji do dokumentu np. MM- mógł nie rozpoznawać prawidłowo kodów kreskowych
    • Usprawnione: Szybsze rozpoczęcie inwentaryzacji, zwłaszcza w przypadku chmury
    • Usprawnione: Inwentaryzacja: Łatwiejsze ustalanie ilości wyższej niż dotychczasowa
    • Usprawnione: Inwentaryzacja: Bardziej przejrzyste okno
    • Poprawione: Inwentaryzacja: Dostawy dodane jako ujawnienie inwentaryzacji mogły nie być ujmowane w INWENT+
    • Poprawione: Inwentaryzacja: Tryb wprowadzanie zmian w stanach magazynowych na bieżąco, a nia dopiero w momencie rozliczania inwentaryzacji
    • Usprawnione: Uszczelnienie rozliczania inwentaryzacji: nie można rozliczyć inwentaryzacji, gdy miałaby zdjąć z już niedostępnych dostaw
    • Usprawnione: Uszczelnienie cofania rozliczenia inwentaryzacji: nie można cofnąć inwentaryzacji, gdy dostawy z INWENT+ były już rozchodowywane
    • Usprawnione: Raport sprzedaży wg grup towarowych - można teraz wybrać dokumenty nie dotyczące bezpośrednio sprzedaży
    • Usprawnione: Przeglądanie i definiowanie stanów minimalnych w różnych magazynach
    • Poprawione: Uszczelnienie opcji "Zapłaty przyjmuje recepcja"
    • Usprawnione: Możliwość zablokowania pracownikom możliwości przełączania znacznika "Zapłaty przyjmuje recepcja"
    • Usprawnione: Możliwość ustalenia, czy pracownicy mogą przyjmować pieniądze poza rejestracją wizyty, czy nie (uprawnienia wspólne pracowników)
    • Usprawnione: Znacznik "Zapłaty przyjmuje recepcja" może być teraz osobny ostalany dla każdego oddziału
    • Usprawnione: Możliwość ustalenia, że na koniec wizyty zamiast kwoty będzie ustawiała się wartość "Zapłata później"
    • Usprawnione: Możliwość szybkiego rozliczenia zbiorczego z okna listy wizyt
    • Usprawnione: Raport zysku wg dokumentów generuje się bardziej płynnie
    • Usprawnione: Raport do wyliczania prowizji, m.in. dodanie informacji: właściciel i nazwa zwierzęcia
    • Usprawnione: Wybór zwierzęcia jako np. kryterium dla wizyt do rozliczenia zbiorczego - widoczne także zwierzęta nieżywe
    • Nowe: Import faktur w formacie CDN Optima
    • Usprawnione: Import faktur z Polwet Łask
    • Poprawione: Usunięty błąd z analizy sprzedaży CRM: w niektórych przypadkach nie był brany w rozliczeniach pierwszy dzień danego okresu
    • Usprawnione: Serwer wydruków fiskalnych: drukowanie metody płatności (np. kartą) dla protokołu Posnet Temo
    • Poprawione: Serwer wydruków fiskalnych: W niektórych przypadkach paragon fiskalny mógł pozostawać niezakończony
    • Poprawione: Zamówienia do dostawców - wybór pozycji ze stanów minimalnych: ilość na stanie w przypadku pojedycznego magazynu pokazywała stan sumaryczny
    • Poprawione: Raport transakcji kasowych: poprawione sumowanie płatności przelewem
    • Usprawnione: Faktura korygująca: różne usprawnienia, m.in. możliwość korekty miejsca wystawienia, osoby wystawiającej i innych elementów
    • Poprawione: Odczytywanie faktur z poczty w przypadku konta gmail
    • Poprawione: Raport sprzedaży i zakupów VAT - wygodniejsze wybieranie kryteriów
    • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu: można teraz pominać numer dokumentu
    • Poprawione: Zamówienia do dostawców: przy wyborze ze stanów minimalnych nie były pokazywane obecne stany magazynowe
    • Usprawnione: Podczas przypisywania pozycji wyświetlane są także pozycje nieaktywne i w razie ich wybrania ponownie aktywowane.
    • Nowe: Możliwość pomijania ceny na dokumentach Likwidacji (dla zakładów utylizacyjnych)
    • Poprawione: Raport sprzedaży wg grup towarowych/kategorii: teraz można eksportować do przejrzystego raportu w MS Excel
   • Administracja, multimedia i inne
    • Usprawnione: Wyświetlanie zielonym kolorem klientów z nadpłatą na liście klientów i wizyt
    • Poprawione: Łączenie ras mogło wyświetlać komunikat błędu zamiast wyboru rasy do złączenia
    • Poprawione: Podczas przelogowania niektóre parametry pracy mogły nie być odczytywane poprawnie
    • Poprawione: Różne foldery multimediów dla oddziałów - pokazywanie logo itd.
    • Nowe: Komunikacja z kolektorem Elzab Kolektor CE
    • Usprawnione: Zapis danych do kolektora danych uwzględnia również ceny zaawansowane, można zapisać dwie ceny
    • Usprawnione: Możliwość łatwego odblokowania serwera Conquest (zawieszał się przy próbie ponownego przesłania tego samego pliku))
    • Usprawnione: Poprawiona nawigacja - wyszukiwanie klientów i zwierząt,zwłaszcza dla chmury
    • Poprawione: W trakcie rejestracji szczepienia proponowane było wysłanie SMS-a nawet wtedy, gdy był wyłączony dla tego rodzaju zabiegu
    • Usprawnione: Dla rodzajów wiadomości SMS automatycznie nadawany jest teraz numer kategorii i inne pola
   • Laboratorium
    • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu Fuji Dri-Chem NX 500i
    • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu Fuji Dri-Chem Immuno AU10V
    • Nowe: SQ-LAB: Odczyt wyników z aparatu VCheck 200
    • Usprawnione SQ-LAB: Wiele usprawnień, możliwość wyłączania/włączania nasłuchu i inne
    • Poprawione: Odczyt wyników z aparatów Idexx: pomijane były wartości 0
    • Poprawione: Odczyt i wyświetlanie wyników z Laboratorium Idexx w wersji dla Laboratoriów
    • Poprawione: Odczyt wyników z aparatów Idexx: W niektórych przypadkach system mógł nie importować wartości innych niż 0
    • Usprawnione: Poprawiony import wyników z laboratoriów VetLaboratoria i innych działających na oprogramowaniu ATD Software
    • Poprawione: Import wyników z Laboratorium XP
    • Poprawione: Import wyników z Laboratorium Alab
    • Poprawione: Wydruk antybiogramu w Laboratorium XP
    • Poprawione: Import z laboratorium VetLab: W przypadku bardzo długiej nazwy zwierzęcia (ponad 32 znaki) pojawiał się błąd
    • Usprawnione: Import z laboratorium VetLab: jeśli pojawią się nowe wersje wykorzystanych wyników, są one automatycznie wykorzystywane w wizycie