Czas na wersję 5.22! Kończy ona prace związane z nowym JPK, stawkami GTU i oznaczeniami transakcji. A poza tym? Nowe, przejrzyste wyświetlanie i drukowanie badań diagnostycznych, usprawnienia i nowości w zarządzaniu terminarzem oraz analizach obrazów i całej komunikacji z obrazami i animacjami DICOM. I wiele mniejszych usprawnień i poprawek w niemal każdej części systemu - razem 100 zmian. Zapraszamy!

Nowe pytania odnośnie JPKV7M, GTU i oznaczeń transakcji zostały zebrane w osobnym artykule:

JPKV7M, stawki GTU i oznaczenia transakcji 

 

Zmiany w wersji 5.22 (19/11/2020)

 • Leczenie
  • Nowe: Teraz można łatwo doliczyć pakiety jednorazowe (strzykawki, igły itd.) Rejestracja wizyty -> zakładka leczenie -> Kopiuj z -> Dodaj pakiet jednorazowy
  • Usprawnione: Szczepienie przeciw wściekliźnie: można wybrać jako datę wydruku datę bieżącą lub datę szczepienia
  • Usprawnione: Znacznik "Cena domyślna" dla ustawiania ceny w pozycji w leczenia może być teraz domyślnie ustawiony lub nie, w zalezności od ustawienia w Opcjach, zakładka Wizyta-ciąg dalszy -> Cena domyślna
  • Usprawnione: Nazwa pliku PDF Karty informacyjnej wizyty/wizyt opisuje teraz zakres wybranych danych
  • Usprawnione: Dla wydruku Karty informacyjnej wizyty można teraz określić lewy margines
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty - następne zwierzę tego klienta: kopiowane są automatycznie data i godzina zgłoszenia
  • Usprawnione: Recepta na leki psychotropowe: mała zmiana odnośnie wyświetlania ilości dla leków psychotropowych
  • Usprawnione: Wydłużenie opisu obserwacji z 150 do 500 znaków
  • Usprawnione: Recepcja: Można stąd teraz rejestrować inne zdarzenie dodatkowe
  • Poprawione: Znacznik "Cena domyślna" dla ustawiania ceny w pozycji w leczenia mógł być domyślnie ustawiany na cene indywidualną
  • Poprawione: Recepcja: zablokowanie możliwości tworzenia dokumentu do wizyt specjalnych jak np. konsultacja telefoniczna
  • Poprawione: Jeśli podczas sprzedaży detalicznej tworzy się wizyta, mogła być automatycznie oznaczana jako wchodząca do książki leczenia
  • Poprawione: W przypadku zmiany dokumentu powiązanego z wizytą (jako zdarzenie dodatkowe - sprzedaż), kwota widoczna w wizycie nie była aktualizowana
  • Poprawione: Przy wybieraniu usługi z cennika Idexx mógł pojawiać się błąd - poprawione
  • Poprawione: Karta zwierzęcia - recepty: usunięty nadmiarowy przycisk dodawania recepty
  • Poprawione: W oknie wybierania pozycji nie była zapamiętywana szerokość kolumn
  • Poprawione: Zlecenie na badanie Idexx było kopiowane do rozliczenia z ceną 0.
  • Poprawione: Badanie konia przed sprzedażą - jeśli nie było żadnych badań i trzeba było założyć tabelę mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Szpital: przy wyszukiwaniu po zmianie kolejności np. wg nazwy mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Drukowanie wyników badań zaawansowanych: mógł pojawiać się komunikat błędu DOCTOR_ID, poprawione formatowanie
  • Poprawione: Dla wydruku Karty informacyjnej wizyty można ponownie określać wielkośc czcionki
 • Finanse
  • Nowe: Tworzenie pliku JPKV7M
  • Nowe: Nowy raport oznaczeń transakcji i stawek GTU dla faktur sprzedażowych (Dokumenty -> Raporty)
  • Nowe: Ustalanie GTU dla dokumentów na podstawie ich pozycji (Dokumenty -> Operacje)
  • Nowe: W raporcie sprzedaży VAT można drukować oznaczenia transacji (w kolumnie nazwy dokumentu, po nazwie) oraz stawki GTU
  • Nowe: Lista dokumentów: Możliwość filtrowania dokumentów według oznaczeń transakcji (FP, TP, MPP i inne)
  • Nowe: Dla faktur można ustawić domyślnie, że będą miały oznaczenie FP - Faktura paragonowa
  • Nowe: W oknie edycji zamówienia do dostawcy można teraz ustawiać/zapamiętywać szerokości kolumn
  • Usprawnione: Eksport księgowań do systemu CDN Optima: mozna teraz wybrać oddział dla eksportowanych danych
  • Usprawnione: Nowe okno drukowania dokumentów. M.in. eksport do PDF działa prawidłowo niezależnie od skalowania ekranu
  • Usprawnione: Przypomnienie o zapłacie może być teraz w nieco innej formie (Avivet lub Lubiwet)
  • Usprawnione: Możliwość eksportu raportu niezapłaconych dokumentów klienta do MS Excel, dodatkowa kolumna VAT
  • Usprawnione: Możliwość edycji stawki GTU podczas edycji pozycji dokumentu
  • Usprawnione: W raporcie sprzedaży VAT można teraz drukować obydwie daty: wystawienia i zakończenia dostawy
  • Usprawnione: Wyświetlanie powodu ceny u dołu okna leczenia
  • Usprawnione: Możliwość zbiorczej zmiany oznaczeń transakcji dla wielu dokumentów naraz
  • Usprawnione: Edycja płatności i lista płatności dla dokumentu: możliwość wskazania podmiotu refundującego koszty wizyty
  • Usprawnione: Raport sprzedaży wg pozycji: nowe kryterium: minimalna cena sprzedaży pozycji
  • Usprawnione: Kartoteka pracowników: wygodniejszy sposób edycji prowizji w przypadku rozliczeń wg grup towarowych
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów w formacie A5 - wersja testowa
  • Poprawione: W nowym oknie drukowania wydruk specyfikacji mógł być tworzony na inną drukarkę niż wydruk dokumentu
  • Poprawione: W przypadku drukowania dokumentu w formacie: "Zgrupuj usługi w jedną pozycję", gdy występowały dwie usługi bezpośrednio po sobie, drukowana wartość mogła być zawyżona
  • Poprawione: W przypadku usuwania faktur zbiorczych (utworzonych w wersji 5.21.07.16 lub nowszej) dokumenty składowe oznaczane są jako wymagające płatności, a zapłaty przypisywane z powrotem do tych dokumentów
  • Poprawione: Przy rozdzielaniu zaliczek na pokrycie bieżącego dokumentu data wydzielonej zaliczki-zapłaty była datą płatności dokumentu zamiast daty pierwotnej zaliczki
  • Poprawione: Przy próbie wydruku inwentaryzacji z ustawieniem "Drukuj tylko ilości sumaryczne" mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: W przypadku dokumentów sprzedaży wystawianych w cenach netto zakupu proponowana cena usługa mogła być równa 0
  • Poprawione: Drukowanie dokumentu likwidacji: kolumna ceny mogła nachodzić na kolumnę wartości netto
  • Poprawione: Drukowanie dokumentów: Z powodu zbyt dużego lewego marginesu kwota brutto mogła nie miescić się na wydruku.
  • Poprawione: Drukowanie różnych dokumentów finansowych: w pewnych sytuacjach mogły być wstawiane dane do leczenia, a nie finansów
 • Terminarz / SMS
  • Nowe: Możliwość wydruku listy wizyt zaplanowanych dla klienta i dla zwierzęcia
  • Usprawnione: Zmiana daty/godziny terminu, dla którego jest zaplanowany SMS powoduje teraz przejście do edycji tego SMS-a i możliwość skorygowania treści
  • Usprawnione: Karta klienta: dodana zakładka Zaplanowane terminy, Planowanie wizyt dostępne także obok listy zwierząt klienta
  • Usprawnione: Możliwość planowania wizyt i wydruku planu wizyt z okna zwierząt
  • Usprawnione: Możliwość zaplanowania nowego terminu z okna Klienci -> prawy przycisk myszy na liście zwierząt
  • Usprawnione: Okno terminarza: można edytować najnowsze zapisy internetowe, klikając podwójnie mszyką na wybrany zapis.
  • Poprawione: Nasłuch terminarza - zakładanie licencji
  • Poprawione: Zmiana formatu danych wysyłanych do JustSend (uwzględnienie zmian w JustSend.pl)
  • Poprawione: Potwierdzenie terminu SMS-em w terminarzu, widok tygodniowy, mogło proponować wysłanie wiadomości na niewłaściwy numer telefonu
  • Poprawione: Terminarz - układ miesięczny: przechodzenie strzałkami pomiędzy miesiącami nie powodowało pokazania terminów z innych miesięcy
 • Multimedia
  • Nowe: Analiza obrazów DICOM: Można teraz porównywać obrazy z tej wizyty, tego zwierzęcia lub innych obrazów
  • Nowe: Analiza obrazów DICOM: Można teraz utworzyć negatyw obrazu
  • Nowe: Analiza obrazów DICOM: Możliwość przycinania obrazu i obracania go jako nowego fragmentu
  • Nowe: Analiza obrazów DICOM: Można teraz edytować z tego miejsca informacje o załączniku - np. słowa kluczowe, po których można później wyszukiwac obraz
  • Nowe: Możliwość łatwej korekty obrazu DICOM: jasności, kontrastu i współczynnika Gamma
  • Nowe: Podczas zapisywania bieżącego obrazu można zastąpić istniejący plik, zamiast tworzyć nowy załącznik po wprowadzeniu zmian
  • Nowe: W Przeszukiwaniu wizyt można teraz wyszukiwać treść opisów załączników multimedialnych
  • Nowe: Możliwość uzupełniania opisu obrazu/załącznika z wykorzystaniem słownika (do późniejszego wyszukiwania wizyt wg tych opisów)
  • Usprawnione: Wielkość tekstu przy mierzeniu stałych (pozostawianych na obrazie) odcinków jest teraz automatycznie dostosowywana do wielkości mierzonego odcinka
  • Usprawnione: Można łatwo edytować opis załączników multimedialnych z okna wizyty i z okna analizy obrazu, aby potem je wyszukiwać w oknie przeszukiwania wizyt
  • Usprawnione: Dla każdego urządzenia DICOM można oznaczyć, czy wymagane potwierdzenie dopisania wizyty przy każdym zdjęciu (np. dla USG warto to wyłączyć przy dużej ilości obrazów)
  • Usprawnione: Możliwość określania szybkości wyświetlania filmów poklatkowych zawartych w plikach Tiff lub obrazach Dicom (np. USG)
  • Poprawione: Analiza obrazów DICOM: Przycisk "Zapisz zmiany" nie działał prawidłowo
  • Poprawione: W pewnych przypadkach nie działało eksportowanie multimediów
  • Poprawione: Miniatury obrazów DICOM tworzone do obrazów przypisywanych automatycznie ze zleceń mogły mieć nieprawidłowe odwołania
 • Diagnostyka
  • Nowe: Komunikacja z aparatem Cormay BC-5300
  • Nowe: SQ-LAB2: Możliwośc importowania wyników w postaci graficznej (bitmap) - histogramów, scattergramów
  • Usprawnione: Bardziej przejrzyste i ostre wyświetlanie i drukowanie wyników badań diagnostycznych
  • Poprawione: Importowanie wyników z AnimalLab po zmianie nazwy wprowadzonej przez to laboratorium
  • Poprawione: Nowe wyświetlanie wyników diagnostycznych mogło pokazywać błąd w przypadku niewypełnionych badań antybiogramu
  • Poprawione: Wyświetlanie pól z normami, które zamiast liczba mają tekst
  • Usprawnione: W nazwie wyników eksportowanych w Laboratorium XP można umieścić nazwę klienta i zwierzęcia
  • Usprawnione: Laboratorium XP - eksport wyników uwzględnia teraz eksportowanie wykresów i obrazów
  • Usprawnione: Laboratorium XP - wydruk wyników: można wydrukować osobę kierującą/zlecającą
  • Usprawnione: Laboratorium XP - wydruk wyników: można pomijać podpis zatwierdzającego, jeśli to ta sama osoba, co wykonująca badanie
  • Usprawnione: Laboratorium XP - wydruk wyników: można ustalić styl graficzny nagłówka (z liniami lub bez)
  • Usprawnione: Laboratorium XP - wydruk wyników: różne poprawki, m.in możliwość drukowania danych zwierzęcia obok danych właściciela
 • Inne
  • Nowe: Automatyczne przelogowanie programów nasłuchujących w przypadku zmiany serwera bazy danych (chmura)
  • Usprawnione: Konfiguracja wysyłania wiadomości e-mail teraz uwzględnia również szyfrowanie w standardzie TLS 1.2
  • Usprawnione: Dodane okno wybierania tematu zadania zamiast rozwijanej listy
  • Usprawnione: Konwersja danych z systemu Veterinaro uwzględnia teraz kilka różnych dostaw
  • Poprawione: Usuwanie klientów, którzy ne byli w lecznicy od przynajmniej 5 lat mogło usuwać również klientów, którzy byli na wizytach później. Dodatkowo teraz można przejrzeć i zweryfikować listę
  • Poprawione: Zadania: przy przejściu do danego zadania z listy temat mógł nie być wyświetlany.
  • Poprawione: W oknie przygotowania do kontroli czas przechowywania dokumentacji lek.-wet. była podany jako 3 lata zamiast 5 lat
  • Poprawione: Kartoteka klientów: na zakładce Dodatkowe niepotrzebnie mogły pojawiać się napisy "Płeć" i "Data urodzenia"
  • Poprawione: Synchronizacja poprzez e-mail: w przypadku wysyłania ze skrzynki oddziału system sprawdzał parametry ogólnej skrzynki
  • Poprawione: Przy próbie wejścia do okna "Dostosuj wygląd" mógł się pojawiać błąd "Invalid Pointer"
  • Poprawione: Uwzględnienie danych oddziału na wydrukach skierowań na badania i zaproszeń na szczepienia
  • Poprawione: Uwzględnienie miejscowości konkretnego oddziału na wielu wydrukach i przy tworzeniu dokumentów
  • Poprawione: W stopce wyniku badania dodatkowego (zaawansowanego) drukowane były dane lekarza zalogowanego a nie tego, który przeprowadził badanie
  • Poprawione: Schronisko: Powtórne wejście do edycji wydania zwierzęcia i zatwierdzenie go usuwało ewentualny opis powodu zgonu