Zapraszamy do pobrania aktualizacji do wersji 5.24! Nowości to indywidualne cenniki klientów, wygodny raport: zestawienie kosztów leczenia zwierzęcia, informacje o chorobach przewlekłych dla każdego zwierzęcia czy wiele usprawnień w terminarzu (mamy nadzieję, że spodoba się Państwu nowy przycisk w edycji terminu "Zwierzę, o którym myślę" :-) ). Do grona aparatów, z których można odczytywać wyniki, dołączył Point Care. Działanie wielu funkcji zostało uproszczone, inne chodzą bardziej elastycznie. Wizyty możemy filtrować według fragmentu nazwy klienta lub gatunku zwierzęcia, działa już import faktur korygujących, a wiele analiz i raportów finansowych działa sprawniej i przejrzyściej. Uwaga: wersja nie działa już pod systemem operacyjnym Windows Vista.

 

 Zmiany w wersji 5.24:

 • Leczenie
  • Usprawnione: Wizyty: Można je teraz filtrować wg gatunku (przycisk Filtr -> Gatunek)
  • Usprawnione: Nowe statusy wizyt specjalnych: pulmonologia, rozród, laryngologia, gastroenterologia, genetyka
  • Usprawnione: Zwierzęta: choroby przewlekłe - dodano wiele chorób
  • Usprawnione: Poczekalnia: Nowe kolory wpisów
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty -> Operacje: można tu teraz łatwo przełączyć daną wizytę w wizytę szpitalną
  • Usprawnione: Rejestracja wizyty -> Wybór zwierząt dla konkretnego leku: u dołu widać liczbę wybranych zwierząt
  • Usprawnione: Poczekalnia: Teraz system rejestruje, kto dodał wpis
  • Usprawnione: Dla każdego leku/zabiegu osobno można teraz określić zalecenia w opisie pozycji leczenia
  • Usprawnione: Dla zwierząt stada leczonych podczas wizyty zapamiętywane są teraz dodatkowe dane: waga, data urodzenia i płeć, dzięki czemu niezależne od zmian w kartotece zwierząt stada
  • Usprawnione: Lista wizyt: teraz można ją filtrować także po fragmencie nazwy klienta (przycisk filtrowania)
  • Usprawnione: Dodane kategorie gatunków: myszoskoczek i jeż pigmejski
  • Usprawnione: Wydruk wizyty: można wyłączyć w opcjach drukowanie danych z wywiadu
  • Usprawnione: Z okna wizyty można teraz szybko zobaczyć podgląd Książki Leczenia Zwierząt Gspodarskich (nowa opcja w menu Wydruki - podgląd)
  • Usprawnione: Szpital - u dołu widać ilość zwierząt
  • Usprawnione: Zgoda na zabieg: zgoda na znieczulenie może być teraz domyślnie zaznaczona
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich: w pewnych przypadkach data karencji lub zakończenia stosowania leku mogła być podawana nieprawidłowo
  • Poprawione: Książka leczenia zwierząt gospodarskich - konie: dodane drukowanie numeru transpondera
  • Poprawione: Dla pszczół w różnych miejscach zamiast ilości podawana jest liczba rodzin, a płeć nie jest wyświetlana
  • Poprawione: Raport warrozy uwzględniał wszystkie inne gatunki - nie tylko pszczoły
  • Poprawione: Druk recepty: Drukowanie numeru PESEL można włączyć teraz dla wszystkich leków, nie tylko psychotropowych
  • Poprawione: Szpital: nie działała zmiana magazynu dla wizyty szpitalnej
  • Poprawione: Zaświadczenie o szczepieniu p. wściekliźnie: teraz uwzględniany oddział, którego dotyczy wizyta związana ze szczepieniem
  • Poprawione: Karta zwierzęcia - zakładka leczenie: przy wejściu na nią mógł pojawiać błąd zapytania SQL
  • Poprawione: Edycja innego zdarzenia: Enter powodowało zakończenie edycji zamiast przejścia do nowej linii
  • Poprawione: Wizyty: nie można już usunąć z listy wizyt wizyty, która jest aktualnie edytowana
  • Poprawione: Wizyty: cofnięcie filtru dla zwierzęcia / klienta powodowało wyświetlenie listy wizyt z całego zakresu czasowego
  • Poprawione: Parametry wyświetlania wizyt: można tu teraz włączyć/wyłączyć wyświetlanie kosztów wizyty (przeniesione z opcji ogólnych)
 • Finanse
  • Nowe: Indywidualne cenniki klientów (wymaga dostępu do aktualizacji, tylko dla wersji profesjonalnych/sieciowych)
  • Nowe: Raport: Zestawienie kosztów leczenia zwierzęcia, w układzie szczegółowym lub sumarycznym
  • Usprawnione: Dla istniejącego dokumentu można teraz udzielić rabat inny dla towarów i inny dla usług
  • Usprawnione: Możliwość drukowania fiskalnego raportu miesięcznego także dla drukarek i protokołu Posnet
  • Usprawnione: Rozliczanie pracowników: możliwość uwzględnienia pracowników nieaktywnych
  • Usprawnione: Specyfikacja do dokumentu: wygodniejsza edycja opcji, w przypadku drukowania tylko usług możliwość podania reszty wartości, inne poprawki
  • Usprawnione: Raport zakupów wg pozycji w podziale na dostawy zawiera teraz także ceny i wartości zakupów
  • Usprawnione: W oknie nagłówka dokumentu (np. wywoływanego z okna wizyty) można teraz ustawiać dane odbiorcy
  • Usprawnione: Można wyłączyć wyświetlanie zadłużenia / nadpłaty w oknie wizyt
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: przy pierwszym wydruku zapamiętywany sposób grupowania pozycji
  • Usprawnione: Faktury korygujące: możliwość edycji wartości pozycji źródłowych
  • Usprawnione: Analiza sprzedaży: można teraz wybierać konkretnego klienta w trakcie analizy, mniejsze usprawnienia
  • Usprawnione: Analiza sprzedaży: teraz w górnym panelu klienta sumowane także wizyty
  • Usprawnione: Drukowanie dokumentów: można drukować graficzny podpis - wspólny lub przypisany do konkretnego pracownika
  • Usprawnione: Wydanie z magazynu wielu pozycji naraz w Kreatorze dokumentu (np. Likwidacja): teraz można wybrać grupę towarową, która ma być zdjęta
  • Poprawione: Historia obrotów klienta - Eksport do MS Excel zestawienia sumarycznego: mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Eksport do CDN Optima: Różne elementy pliku eksportu
  • Poprawione: Import faktury z hurtowni WETON: pojawiał się błąd, jeśli data ważności była określona jako 01.01.0001
  • Poprawione: Wyświetlanie i wybieranie właściwych cen, gdy włączone są ceny zaawansowane, w przypadku wybierania pozycji do dokumentu
  • Poprawione: Usunięty błąd bardzo wolnego nadawania numeru dokumentu, jeśli w numerze zawarty był numer oddziału
  • Poprawione: Poprawione eksportowanie księgowań do systemów Rachmistrz / Rewizor: informacje o płatności kartą i przelewem
  • Poprawione: Przy zapisywaniu wizyty bez rozliczenia mógł pojawiać się błąd wartości BRT_VALUE
  • Poprawione: Przy zapisywaniu wizyty płatnej przelewem mogła podpowiadać się proponowana płatność gotówką
  • Poprawione: Wezwanie do zapłaty: poprawione drukowanie numeru telefonu i adresu e-mail placówki
  • Poprawione: Okno drukowania dokumentu: zablokowanie możliwości zmiany sposobu grupowania pozycji tylko na wydruku
  • Poprawione: Różne poprawki w eksporcie księgowań do Subiekta/Rachmistrza
  • Poprawione: Lista dokumentów w układzie pionowym nie mieściła się - wartość brutto była poza linią marginesu
  • Poprawione: Podsumowanie dnia: teraz wyliczanie zysku uwzględnia wybrany oddział
  • Poprawione: W niektórych miejscach systemu można było zobaczyć cenę zakupu towarów mimo braku uprawnień - poprawione
  • Poprawione: Na wydrukach i w trakcie edycji dokumentów cena zakupu towarów mogła być widoczna mimo braku uprawnień użytkownika do wglądu w ceny zakupu
  • Poprawione: Wydruk listy dokumentów: w przypadku wysokich kwot nie mieściły się w kolumnach
  • Poprawione: Raport kasowy: różne poprawki, m.in. niektóre płatności kartą mogły być drukowane w kolumnie rozchód zamiast przychód
  • Poprawione: Raport sprzedaży VAT uwzględnia teraz sposób drukowania pozycji, wpływający na ustalanie stawki VAT
  • Poprawione: Raport zakupów wg pozycji w podziale na dostawy: zawsze uwzględniał także dokumenty MM+ niezależnie od wybranych kryteriów
  • Poprawione: Raport sprzedaży wg dokumentów: nie działała opcja druku kosztów sprzedanych pozycji zamiast cen sprzedaży
  • Poprawione: Raport oznaczeń i transakcji GTU: przy sprawdzaniu/nadawaniu stawek mógł pojawiać błąd
  • Poprawione: Raporty faktur dostawców i faktury dostawców do zapłaty: różne poprawki dot. kryteriów i wyświetlania danych
  • Poprawione: Wydłużenie pola numeru konta tak, aby uwzględniał numery IBAN
  • Poprawione: Przywrócona możliwość drukowania pieczęci Krajowego Rejestru Długów na niezapłaconych fakturach
  • Poprawione: Import faktur korygujących - zabezpieczenia dla różnych przypadków gdy np. nie ma pozycji na fakturze źródłowej, a jest w korekcie
  • Poprawione: Edycja danych finansowych placówki
 • Terminarz
  • Nowe: Można wybrać listę pracowników: którzy lekarze i w jakiej kolejności są wyświetlani w terminarzu i grafiku, dla każdego poddziału lista może być inna (opcja wymaga dostępu do aktualizacji)
  • Nowe: Wydruk grafika dyżurów w układzie pionowym w podziale na dni
  • Nowe: Wydruk grafika dyżurów jako plik JPG do prezentacji na FB lub stronie WWW
  • Nowe: Możliwość utworzenia terminu dla zwierzęcia, którego danymi ostatnio się zajmowaliśmy (przycisk w oknie edycji terminu)
  • Nowe: Możliwość automatycznego odświeżania widoku terminarza (co 1 minutę)
  • Nowe: Terminarz internetowy: uwzględnianie odwoływania terminów przez klienta na stronie WetTermin.pl (wersja testowa)
  • Usprawnione: Wydruk planu wizyt klienta: zapamiętywanie rozmiaru papieru, poprawa czytelności
  • Usprawnione: Można w parametrach ustawić, że domyślnie ma być zaznaczone pole "Wyślij przypomnienie"
  • Usprawnione: Typy terminów w WetTerminie można teraz definiować osobno dla każdego oddziału
  • Poprawione: Wyświetlanie terminów w jednej kolumnie w wersji podstawowej
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google w przypadku wielu oddziałów
  • Poprawione: Synchronizacja z kalendarzem Google: usuwanie wpisów z Google nie powodowało ich usunięcia z kalendarza w Klinice XP
  • Poprawione: Szablony SMS: użycie frazy %ODDZIAL_TELEFON nie powodowało wpisania numeru telefonu oddziału
  • Poprawione: Uwzględnienie znacznika odwołania terminu w różnych miejscach systemu
 • Diagnostyka
  • Nowe: Odczyt wyników z aparatu Point Care (MNCHIP)
  • Usprawnione: Wiele zmian w obsłudze aparatów Zoetis: możliwość niezależnej obsługi aparatów w oddziałach; obecnie dopuszczalne wiele aparatów podpiętych do jednego FUSE'a
  • Usprawnione: Zlecenia na badania: można teraz widzieć / zmienić numer zlecenia
  • Poprawione: Usprawnienia nasłuchu aparatów Zoetis, między innymi zablokowanie powielania wpisów w buforze, uwzględnianie nieprawidłowych dat urodzenia zwierzęcia, lepsza kontrola nad nakładającymi się operacjami
  • Poprawione: Nowy cennik laboratorium Idexx na 2021 rok
  • Poprawione: Import z laboratorium AnimalLab: poprawiony, gdy zawiera numery badania większe od 1000
  • Poprawione: SQ-LAB wersja 6.31: obniżenie zużycia procesora dla niektórych aparatów
  • Poprawione: Import z laboratorium VetDiagnostica: w przypadku wykresów mogły pojawiać się komunikaty błędów, a wykres nie był wczytywany
  • Poprawione: W pewnych przypadkach wyniki z Horiby mogły nie importować histogramów
  • Poprawione: W pewnych przypadkach nie można było zapisać wyników dla formularzy zawierających pole typu Komentarz
  • Poprawione: Laboratorium XP: W pewnych przypadkach wydruk wyników badań diagnostycznych nie zawierał wszystkich pól nagłówka
 • Inne
  • Nowe: Funkcja analizy nietypowych działań w programie
  • Usprawnione: Wersja dla schronisk - Umowa adopcyjna: nowa zakładka: data_ur - data urodzenia
  • Usprawnione: Nowe kategorie gatunków, głównie ptaki (żuraw, sroka, sowa i inne)
  • Usprawnione: Synchronizacja: można ją teraz ograniczyć do przesyłania danych dot. jednego klienta
  • Usprawnione: Synchronizacja: można zapewnić, że pozostanie wyższa z cen bazowych
  • Usprawnione: Synchronizacja: można importować dane zwierząt z lecznicy jako zwierzęta schroniskowe (gdy lecznica obsługuje leczenie schronisko)
  • Usprawnione: Kreator formularzy: poprawiona edycja m.in. dorównywania, wyświetlanie listy elementów formularza i inne
  • Usprawnione: Kreator formularzy: szybsze edytowanie podstawowych właściwości, poprawione budowanie paneli (kolejność) i inne zmiany
  • Usprawnione: Możliwość obniżenia numerów wizyt przy przekroczeniu numeracji oddziału
  • Usprawnione: Zmiana wszystkich bibliotek na nowsze od wersji 5.23.03.28 - Delphi 10.4.2
  • Usprawnione: Standardowe kody pocztowe: można dodawać własne i łatwiej edytować istniejące (Zadania Administratora - Słowniki - Kody pocztowe)
  • Usprawnione: W przypadku zmiany ustawień drukowania usług weterynaryjnych na dokumentach odnotowywane jest to w logu - historii transakcji
  • Usprawnione: Analiza źródła klientów: teraz także jako tabela ze wszystkimi źródłami i możliwością eksportu do MS Excel
  • Usprawnione: Wpisanie w kwestionariuszu zwrotnym do paszportu danych dot. paszportu powoduje teraz automatyczne zapamiętanie ich w danych zwierzęcia
  • Usprawnione: Kartoteka zwierząt: wygodniejsze przejście do Karty zwierzęcia - nowy przycisk u góry okna
  • Usprawnione: W wielu miejscach wysłanie wiadomości zawierających dane dla klienta wymagało wpisania jego adresu email - teraz ustalany jest automatycznie
  • Poprawione: Podczas edycji oddziałów mógł pojawiać się błąd "Found 0 records".
  • Poprawione: Eksport dokumentu do formatu KXP (mogły być pomijane opisy niekórych pozycji)
  • Poprawione: Przy próbie łączenia klientów, z których każdy ma zdefiniowane dodatkowe adresy, mógł pojawiać się błąd
  • Poprawione: Przy próbie łączenia klientów mogł pojawiać się komunikat błędu. Dane były kopiowane, ale powielony wpis nie był usuwany
  • Poprawione: Reakcja na zerwanie połączenia z bazą w chmurze
  • Poprawione: Działanie funkcji administracji bazą danych w przypadku Firebird 3.0
  • Poprawione: Automatyczna zmiana płci zwierzęcia na podstawie nazwy teraz tylko przy dodawaniu nowego zwierzęcia (a nie zmianie nazwy dla już istniejącego)
  • Poprawione: Przy zmianie kodu magazynu, gdy do numerowania dokumentów włączone były ciągi numeracyjne, dokumenty mogły mieć nadawane nieprawidłowe kody lub magazyny
  • Poprawione: Filtrowanie klientów: nie działał filtr "udzielono jakiegokolwiek rabatu"
  • Poprawione: Przejście na serwer Firebird 3.0 mogło się nie uruchamiać poprawnie
  • Poprawione: W pewnych przypadkach podłączanie do bazy w chmurze mogło nie działać prawidłowo
  • Poprawione: Pobieranie danych z serwera przy pracy w chmurze
  • Poprawione: Przy dodawaniu zwierzęcia można ustawić od razu lekarza prowadzącego lub ustawić tę wartość na BRAK