Od 1 lipca obowiązują nowe zasady wystawiania recept weterynaryjnych.

Zapraszamy do artykułu opisującego szczegóły generowania recept w Klinice XP:

Jak utworzyć listę numerów recept? - Klinika XP